2018. március 28., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-03-28

2018. március 28. - Nagyszerda

A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti
Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: "Mit adtok
nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?" Azok harminc ezüstöt ígértek
neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa
őt nekik. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok
ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: "Hol készítsük el neked a húsvéti
vacsorát?" Ő így felelt: "Menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez,
és mondjátok neki: A Mester üzeni: Közel van az én időm;
tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát." A tanítványok úgy
tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti
vacsorát. Amikor beesteledett, Jézus a tizenkét tanítvánnyal asztalhoz
telepedett. Miközben ettek, így szólt hozzájuk: "Bizony mondom nektek,
közületek egyvalaki elárul engem!" Erre nagyon elszomorodtak, és sorra
kérdezték őt: "Csak nem én vagyok az, Uram?" Ő így válaszolt: "Aki
velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az Emberfia ugyan
elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja!
Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!" Erre Júdás, az
áruló is megkérdezte: "Csak nem én vagyok az, Mester?" Ő így felelt:
"Te magad mondtad!"
Mt 26,14-25
Elmélkedés:
Élete utolsó napjaiban Jézus új módon mutatta meg szeretetét apostolai,
tanítványai és végeredményben minden ember felé. Az utolsó vacsorán
megmossa az apostolok lábát. Olyat tesz, ami a szolgák feladata.
Cselekedete azt tanúsítja, hogy nem uralkodni akar, hanem alázattal
szolgálni. Szeretetének másik jele, hogy a kenyérben és a borban saját
testét adja az apostoloknak, de ez a jel már előrevetíti az
Oltáriszentség csodáját, amely az Úr szeretetből fakadó ajándéka minden
ember számára. Szintén az egész emberiség felé kiáradó szeretetének a
jele az, hogy vállalja a szenvedést és feláldozza életét mindannyiunk
megváltása érdekében.
Eközben egyik apostola, Júdás arra készül, hogy elárulja őt. Tudja,
hogy a főtanács már határozott arról, hogy Jézusnak meg kell halnia,
csupán a megfelelő alkalmat keresik, amikor a nép nem akadályozhatja
meg elfogását.
Júdás az anyagi haszon reményében megy a főtanács tagjaihoz. Hamar
megegyeznek a harminc ezüstpénzben. Most már világos, hogy a gonosz
emberi szándékoknak is jelentősége van a megváltás történetében. Az
emberi gonoszság megnyilvánulásai mögött azonban lassan felfénylik
Isten üdvözítő terve. Valójában mindvégig ő mozgatja az eseményeket.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, te mindig meghallgatsz minket, bár emberi
szavaink nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki
fejlődésünkhöz. Hittel és bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy
adj meg nekünk mindent, ami üdvösségünkre szolgál! Köszönettel és
hálával tartozunk neked azért, mert gondunkat viseled és segítesz
minket, hogy eljussunk az üdvösségre.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180328.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum