2009. november 7., szombat

[Evangelium] 2009-11-07

2009. november 7. - Szombat

Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz:
"Mondom nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy
amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben
hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is
hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok
az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a
tiéteket?
Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a
másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem
szolgálhattok Istennek és a mammonnak." Hallották mindezt a kapzsi
farizeusok, és kigúnyolták őt. De Jézus kijelentette: "Ti igazaknak
mutatjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri szíveteket. Ami
ugyanis az emberek szemében nagy, Isten előtt semmiség."
Lk 16,9-15

Elmélkedés:

Üdvösségünk történetét olvasva a szentírásban újra és újra találkozhatunk
azzal, hogy Isten mennyire hűséges, az ember viszont mindig a hűtlenség
bűnébe esik. Isten hűséges saját ígéreteihez és teljesíti azokat, hűséges
ahhoz a néphez, amelyet kiválasztott, és hűséges az emberekkel kötött
szövetségéhez. Ezzel szemben az ember újból és újból elpártol Istentől,
megszegi a szövetség alapjául szolgáló törvényeket, és elfordul Istentől.
A mai evangélium arra figyelmeztet minket, hogy ideje volna megtanulni a
hűséget. Isten feladatot bíz ránk földi életünk idejére, a szeretet
mindennapi megvalósítását kéri tőlünk. Ha hűtlen módon nem teljesítjük
kérését, akkor nem fogja nekünk adni a mennyországot. Az üdvösség
elnyerésének feltétele az, hogy hűséggel teljesítsük emberi hivatásunkat!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenem, keresselek vágyakozással,
vágyakozzam keresésedre,
találjalak meg szeretetemmel,
szeresselek megtalálva téged!
Megvallom Uram, s hálát adok neked,
hogy belém teremtetted képedet,
hogy reád emlékezzem, reád gondoljak,
téged szeresselek.
De az annyira eltörlődött vétkeim rátelepedésével,
annyira elhomályosult a bűnök füstjében,
hogy nem képes arra, amire teremtetted,
ha csak te nem újítod meg, s nem változtatod át.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 6., péntek

[Evangelium] 2009-11-06

2009. november 6. - Péntek

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: "Egy
gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát.
Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot
gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így
gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget?
Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy
befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.
Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt:
Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz korsó olajjal. Erre azt
mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán
megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával -
hangzott a válasz. Fogd adósleveledet - mondta neki - és írj nyolcvanat.
Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ
fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál."
Lk 16,1-8

Elmélkedés:

Bár Jézus korában a zsidó törvények szigorúan tiltották a nagyon magas
(uzsora)kamatot, ez az igazságtalan hitelezési lehetőség mégis működött.
Bár manapság is büntető törvények tiltják ugyanezt, mégis működik. Az
intéző, akiről a mai evangéliumi példabeszéd szól, valóban megkárosította
gazdáját azzal, hogy a fizetendő kamatot csökkentette. A gazdának kevesebb
haszon jutott, a hiteleseknek több maradt meg. Cselekedetének célja az
volt, hogy barátokat szerezzen magának. Ez utóbbi magatartás és a
leleményes, gyors intézkedés vívja ki a dicséretet és nem a csalás.
Céljaink elérésében mindenkor az igazságosság, a becsületesség és a
tisztesség vezessen minket!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Édes Jézusom, eléd borulok, abban a biztos tudatban, hogy te megteheted
azt is, amit én még csak el sem tudok képzelni. Ott akarlak szolgálni,
ahol te akarod, bármi áron, bármi áldozat árán. Én magamtól semmit sem
tudok tenni: nem tudok megalázkodni, de mondom neked és határozottan
mondom: meg akarok alázkodni, szeretni akarom a megalázkodást, hogy
testvéreim ne vegyenek sokba.
Csukott szemmel és bizonyos örömmel vetem magam a megvetés, a szenvedés és
elutasítás azon áradatába, ahová a te akaratod helyez. A szívembe hasít az
ellenérzés, míg ezt mondom, de mégis megígérem neked: akarok szenvedni,
akarok érted megvetett lenni!
Boldog XXIII. János pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 5., csütörtök

[Evangelium] 2009-11-05

2009. november 5. - Csütörtök, Szent Imre herceg

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
"Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen.
Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt
megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok
azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom
nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál
nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja
őket, boldogok azok a szolgák.
Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj,
nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön
abban az órában, amikor nem is gondoljátok."
Lk 12,35-40

Elmélkedés:

A várakozás látszólag vagy a külső szemlélő számára teljesen felesleges,
tétlen dolog. Sok esetben valóban időpazarlásnak számít. Tegyük hozzá még
azt is, hogy az emberek általában nem szeretnek várakozni, és sokan
könnyen elveszítik türelmüket, ha valaki megvárakoztatja őket, később
érkezik, vagy nem jön időben például az autóbusz. A Jézus jövetelére való
éber várakozás, amelyre maga az Úr bíztat minket a mai evangéliumban,
egészen más várakozás. Az Őt váró ember szíve előre tekint, az érkezés
pillanatára gondol, a találkozás bekövetkező eseményére, arra a személyre,
aki hozzá érkezik. Lelki ráhangolódás ez, hogy valóban létrejöjjön a két
személy találkozása. Jézus érkezésére szüntelenül készen kell állnunk!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, te megszelídítetted a haláltól való félelmünket, hiszen életünk
végét az igazi élet kezdetévé változtattad. Pihenteted egy kicsit
testünket, csak egy egészen picit, aztán felébresztesz a végső
harsonaszóval.
Azoknak, akik félnek, a Kereszt jelét adtad, hogy megsemmisítsd az
ellenséget és biztosítsd nekünk az életet, ó, örök Isten, akinek már anyám
méhéből felajánlottak, és akit minden erőmmel szeretek.
Állítsd mellém a világosság angyalát, hogy elvezessen az enyhülés helyére,
ahonnan a szomjunkat csillapító forrás fakad.
Ne válasszon el engem a mélység választottaidtól! Ne emlékezz többé
bűneimre!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 4., szerda

[Evangelium] Advent legszebb ajándéka

Advent legszebb ajándéka

Kedves Barátaim!
Örülök, hogy nap mint nap olvassátok az e-vangéliumot!
Örömmel jelzem, hogy megjelent plébániánk Szent Veronika ifjúsági kórusának legújabb CD lemeze, Takács Attila: Advent legszebb ajándéka című albuma. A lemez az adventi és karácsonyi időszakban nyújt segítséget a lelki felkészüléshez és az ünnepléshez. Ennek megfelelően advent 1. vasárnapjától a Háromkirályok ünnepéig minden vasárnapra és ünnepre tartalmaz egy-egy dalt.
Szép karácsonyi ajándék lehet mindenkinek.

Bővebb információ:
http://zalalovo.plebania.hu/list/szvk_kiadvanyok/Advent_legszebb_ajandeka_CD_lemez
Letölthető dalszövegek, kották, belehallgatási lehetőség minden számba: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/dalszovegek

Kedvezmény: nem kell csomagolási és postaköltséget fizetni. Az e-vangélium olvasók most kedvezményesen rendelhetik meg lemezeinket. Átvállaljuk a csomagolási és postaköltséget azoktól, akik mind a három eddig megjelent lemezből legalább 1-1 db-ot, (de akár többet is bármelyikből) rendelnek (Advent legszebb ajándéka, E kendő rejti arcát, Téren és időn át Betlehembe).

A lemez nálam megrendelhető a zalalovo@gmail.com címen. Ára: 2.000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 db esetén Magyarországra 300.- Ft) áron. A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!

Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)

[Evangelium] 2009-11-04

2009. november 4. - Szerda

Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk
fordult, és így szólt: "Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját,
feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem
lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így
követ engem, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar
építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e
miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést)
befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: "Ez az
ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni." Vagy, ha egy király
hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga
tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön
ellene. Mert ha nem, követséget küld hozzá, amikor még messze van, és
békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije
van, nem lehet az én tanítványom."
Lk 14,25-33

Elmélkedés:

Nem lehet Jézus tanítványa az, aki nem követi mesterét mindenben, még a
kereszthordozásban is. Az élet nehézségei, a betegségek, a szenvedés
mind-mind olyan keresztek, amelyek ránk nehezednek. Van, aki csak
kényszerből, kedvetlenül és haraggal hordozza, mert nem ismeri fel nevelő
hatását. Mások türelemmel és örömmel hordják. Vianney Szent János, a papok
védőszentje prédikálta egyszer, hogy ha valóban szeretnénk Istent,
szeretnénk a keresztet is. És ebben biztosan nagy igazság van, elegendő
csak Jézus példájára gondolnunk. A mi Urunk az Atya iránti szeretetből
tett meg mindent a mi megváltásunkért. Legyünk bátrak, s ne meneküljünk
életünk keresztjei elől, mert azok vállalása jelzi, hogy mennyire
szeretjük Istent.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, Istenem, te vagy minden javam.
Egyedül te vagy a jó, igaz és szent,
a mindenható,
mindent te adsz, mindent te töltesz be,
s csak a bűnöst hagyod üresen.

Emlékezzél irgalmasságodra,
és töltsd be szívemet kegyelmeddel,
hiszen nem akarod, hogy üres maradjon,
amit alkottál.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 3., kedd

[Evangelium] 2009-11-03

2009. november 3. - Kedd

Jézus egyszer egy előkelő farizeus házában ebédelt. A vendégek közül
megszólalt valaki: "Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában". Jézus a
következő példabeszéddel válaszolt: "Egy ember nagy lakomát rendezett.
Sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma ideje, elküldte szolgáját, és
ezt üzente a meghívottaknak: "Jöjjetek! Minden készen van." De azok sorra
mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente: "Földet vettem. El kell mennem,
hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!" A másik azt mondta: "Öt iga ökröt
vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!" Egy további így szólt:
"Most nősültem, nem mehetek." A szolga hazatért, jelentette mindezt
urának. A házigazda haragra lobbant. Meghagyta szolgájának: "Menj ki
azonnal a város tereire és utcáira, és vezesd be ide a szegényeket,
bénákat, vakokat, sántákat!" A szolga jelentette: "Uram, parancsodat
teljesítettem, de még mindig van hely." Az úr akkor megparancsolta a
szolgának: Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és kényszeríts
be mindenkit, hogy megteljék a házam! Mondom nektek: Senki sem ízleli meg
lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak."
Lk 14,15-24

Elmélkedés:

Jézus a mai evangéliumban egy nagyon szemléletes példázatot mond arról,
hogy Isten Országába minden ember meghívást kap. Egyesek azonban
mindenféle buta kifogásokat keresnek, s elutasítják a számukra felkínált
lehetőséget. Kivonják magukat Isten uralma alól és hűtlen módon elhagyják
őt. Nem egyszerűen tapintatlanság, tiszteletlenség ez az ember részéről,
hanem sokkal súlyosabb állásfoglalás Istennel szemben, amelynek sokan nem
látják a következményeit. Nem Isten zár ki tehát egyeseket az ő országából
és az üdvösségből, hanem az ember zárja ki saját magát mindebből azáltal,
hogy nem követi az isteni hívást. Valóban boldog az, aki meghallja a
hívást és eleget tesz annak, mert Isten szeretet fogja örökre körülvenni.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a
közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint
ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl,
mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és
jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek,
hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak
ellenem.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim! Advent legszebb ajándéka. Ezt a címet kapta ifjúsági
kórusunk vezetője, Takács Attila új albuma. A lemez dalai végigkísérik a
hallgatót az adventi és karácsonyi időszakon. A négy adventi vasárnapra, a
karácsonyi éjféli és ünnepi misékre, a pásztorok miséjére, a Szent család
vasárnapjára, Újév napjára és a Háromkirályok ünnepére található rajt 1-1
ének, valamint egy befejező imádság.
A lemez borítója egy kis füzet a dalszövegekkel, valamint az énekesek
személyes vallomásaival, tanúságtételeivel.
A lemezzel segíteni szeretnénk, hogy az advent valóban készület és
várakozás legyen, s szeretnénk ünnepé varázsolni a karácsonyt. A megható
és kedves dalok advent legszebb ajándékáról, a Gyermek Jézusról szólnak.
Bővebb információ itt:
http://zalalovo.plebania.hu/list/szvk_kiadvanyok/Advent_legszebb_ajandeka_CD_lemez
Letölthető dalszövegek, kották, belehallgatási lehetőség minden számba:
http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/dalszovegek
A lemez megrendelhető a zalalovo@gmail.com címen. Ára: 2.000.- Ft/db +
csomagolási és postaköltség (1 db esetén Magyarországra 300.- Ft) áron. A
megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét irányítószámmal,
a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!

Nektek, az e-vangélium olvasóinak most kedvezményes lehetőség. Átvállaljuk
a csomagolási és postaköltséget azoktól, akik mind a három eddig megjelent
lemezünkből legalább 1-1 db-ot, (de akár többet is bármelyikből) rendelnek
(Advent legszebb ajándéka, E kendő ejti arcát és Téren és időn át
Betlehembe).
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 2., hétfő

[Evangelium] 2009-11-02

2009. november 2. - Hétfő, Halottak napja

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak:
"Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki
engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már
átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra -
sőt már itt is van -, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát.
Meghallják, és életre támadnak. Mert ahogyan az Atyának élete van
önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A
Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia.
Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az
Isten Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek,
feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat tettek, feltámadnak és
elkárhoznak."
Jn 5,24-29

Elmélkedés:

Az országutakon autózva sok helyen láthatunk az út mellett kis
kereszteket, amelyek egy-egy tragikus balesetre, egy-egy meghalt emberre
emlékeztetnek. Sokszor nem is tudjuk, hogy mikor és hogyan történt a
baleset, nem ismerjük a meghalt személyt, de mégis egyértelmű
figyelmeztetések e keresztek. E helyeken valakinek az élete egyik
pillanatról a másikra ért véget, teljesen váratlanul. A nagy rohanás,
sietés, hirtelen véget ért. Az ilyen emlékkeresztek sok autóvezetőt
lassításra kényszerítenek, ahogyan a halállal való találkozás is mindenkit
lassításra késztet. Kérdések fogalmazódnak meg gyorsan bennünk, amelyek
nem a balesetet szenvedettekre, hanem saját magunkra vonatkoznak, hiszen a
mi életünk és véget ér egyszer. Mi lesz a halálunk után? Erről viszonylag
kevés az ismeretünk, amit tudunk, az hitünk tárgyát képezi. De mi lesz még
a halál előtt? Rajtunk múlik, hogy mi fér bele életünkbe.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Híveid teremtő, megváltó és hazaváró Istene. Töröld el elhunyt szeretteink
minden bűnét és vétkét. Tekints esdeklő könyörgésünkre szent Fiad, Jézus
Krisztus egyetlen és elegendő áldozata miatt. Add meg nekik és nekünk is a
bűneink bocsánatát. Szent Lelked ereje által, vezess bennünket az igazak
útján, hogy kegyelmed segítségével elérjük az élet teljességét és
viszontláthassuk azokat, akikről ma szeretettel, hálával és megbocsátással
emlékezünk meg.

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (48.)
Az elmúlt hetek, hónapok munkája végre gyümölcsöt termett. A sikeres
stúdiófelvétel, az utómunka és a szerzői jogok ügyintézését követően
megjelent a Szent Veronika kórus harmadik CD lemeze. Istennek legyen
őszinte hála! És ezt a hálát azért is hangsúlyozom, mert sajnos többször
kellett szembenéznem, szembenéznünk azzal, hogy az emberi kicsinyesség, a
féltékenység és hasonlók hogyan próbálják késleltetni a kiadást. De
mindezek ellenére a tervezettnél egy héttel korában készült el a lemez,
ami azt bizonyítja, hogy Isten áldása van a fiatalok munkáján.
Advent legszebb ajándéka. Ezt a címet kapta kórusunk vezetője, Takács
Attila új albuma. A lemez dalai végigkísérik a hallgatót az adventi és
karácsonyi időszakon. A négy adventi vasárnapra, a karácsonyi éjféli és
ünnepi misékre, a pásztorok miséjére, a Szent család vasárnapjára, Újév
napjára és a Háromkirályok ünnepére található rajt 1-1 ének, valamint egy
befejező imádság.
A lemez borítója egy kis füzet a dalszövegekkel, valamint az énekesek
személyes vallomásaival, tanúságtételeivel.
A lemezzel segíteni szeretnénk, hogy az advent valóban készület és
várakozás legyen, s szeretnénk ünnepé varázsolni a karácsonyt. A megható
és kedves dalok advent legszebb ajándékáról, a Gyermek Jézusról szólnak.
Bővebb információ itt:
http://zalalovo.plebania.hu/list/szvk_kiadvanyok/Advent_legszebb_ajandeka_CD_lemez
Letölthető dalszövegek, kották, belehallgatási lehetőség minden számba:
http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/dalszovegek
A lemez megrendelhető a zalalovo@gmail.com címen. Ára: 2.000.- Ft/db +
csomagolási és postaköltség (1 db esetén Magyarországra 300.- Ft) áron. A
megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét irányítószámmal,
a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!

Nektek, az e-vangélium olvasóinak most kedvezményes lehetőség. Átvállaljuk
a csomagolási és postaköltséget azoktól, akik mind a három eddig megjelent
lemezünkből legalább 1-1 db-ot, (de akár többet is bármelyikből) rendelnek
(Advent legszebb ajándéka, E kendő ejti arcát és Téren és időn át
Betlehembe).
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 1., vasárnap

[Evangelium] 2009-11-01

2009. november 1. - Mindenszentek

Abban az időben:
Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje
gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva
mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!"
Mt 5,1-12a

Elmélkedés:

A menny felé
Amikor még egészen fiatal pap voltam, a plébánia ifjúsági közösségének
tagjai közül az egyik egyetemista nagyszerű lehetőséget kapott: egy évre
kimehet Angliába tanulni. Az ilyen ösztöndíjat persze nem szabad
visszautasítani, ezért a lány, akinek a jól bevált szokás szerint most is
az Eszter nevet adom, kiutazott Angliába tanulni. Azokban az években a
mobiltelefonozás igencsak gyerekcipőben járt, de az internet és az
e-mailezés sem volt elterjedve még. Emiatt Eszter számára a legnagyobb
probléma az itthoniakkal való kapcsolattartás volt. A levelek viszont néha
hetekig is úton voltak. Az idegen környezetben, távol szülőföldjétől és
családjától, Esztert gyakran elfogta a honvágy érzése. Nem okozott nála
komolyabb lelki betegséget, de sokszor sírásra fakadt, annyira hiányzott
neki az otthona. Hazavágyó szíve fájdalmát egyedül csak annak gondolata
tudta csillapítani, hogy minden nappal közelebb kerül ahhoz, hogy végre
hazatérhessen. Volt ám nagy öröm, amikor hazaért, s egy csapásra
megnyugodott, amikor a saját ágyában alhatott végre. Meg is fogadta, hogy
ilyen hosszú időre nem megy el soha többé otthonról.

A honvágy érzését nehéz volna elmagyarázni azoknak, akik még nem élték át,
de mindenki elhiszi nekem, hogy a honvágy egy nagyon erős emberi érzés.
Ma, Mindenszentek ünnepén azért hozakodtam elő Eszter honvágyának
történetével, mert ennek segítségével talán könnyebben megérthetjük a
szentek vágyakozását. A szentek életét, életrajzát tanulmányozva
észrevehetjük, hogy mindannyian erősen vágyakoztak a mennybe, de nem mint
idegen országba, hanem mint igazi hazájukba. Tudták, hogy földi életüket
le kell élniük, teljesíteni kell kötelességeiket ebben a világban, és el
kell végezniük mindazt a feladatot, amit a jó Isten bízott rájuk, de
mindemellett erős vágy élt bennük, hogy eljussanak a mennybe. A földi
létet csak ideiglenesnek tekintették, amely után eljuthatnak a végső
célhoz. Ebben az értelemben nyugodtan mondhatjuk, hogy a szentek valójában
azt érezték, amit mindannyian, amikor honvágyunk van. Hitünk szerint a
szentek vágya beteljesedett, azaz el is jutottak a mennyországba.

Mindenszentek ünnepének evangéliuma a nyolc boldogságot tárja elénk Jézus
tanításában. E mondások a boldogsághoz vezető utat mutatják meg, amely
utak egyúttal a mennybe vezető utak. Boldogságunk, emberi életünk
boldogsága akkor teljesedik be, amikor eljutunk a mennybe, ahol Isten vár
bennünket, s ahol örökre együtt lehetünk Ővele. De vajon miért nem
vágyakozik sok ember a mennye? Miért keresik oly sokan a boldogságot az
evilági dolgokban? E kérdésre a választ az emberről, az emberi életről
való felfogásban kell keresnünk. Ha valaki kételkedik a teremtő Istenben,
s ha valaki kétségbe vonja, hogy az ember az Isten teremtménye, akkor az
ilyen ember nem fog a mennybe törekedni. De ha elfogadjuk, hogy minden
ember Istennek, az Ő szeretetének köszönheti életét, akkor az lesz a
célunk, hogy örökre együtt legyünk Istennel, aki szeret minket, s hozzá
vezessen életünk.

A középkor minden bizonnyal egyik legnagyobb művészének, Michelangelonak
jól ismert alkotása az Ádám teremtése című freskó, amely a Vatikánban, a
Sixtus-kápolna mennyezetén látható. Ádám teste már kész van, a föld
porából formált ember a puszta földön fekszik. A festmény azt a pillanatot
ábrázolja, amikor Isten életet ad az anyagnak, életet ad a teremtett
embernek. Isten erőteljes keze lenyúl az égből, a mennyből, hogy
megérintse Ádám még ernyedt, a térdén támaszkodó kezének ujját. Ádám
egyedül van, egyedül várja az agyalok seregével körülvett Isten érintését.
De a két ujj nem is találkozik, hiszen nincs szükség fizikai érintésre, a
teremtéshez elegendő Isten akarata. A csodálatos festmény azt sugallja,
azt tanítja, ami egyúttal keresztény felfogásunk is: az ember az Isten
teremtménye. A festmény alkotója, Michelangelo Buonarotti a következőket
írta ötszáz évvel ezelőtt: "A lélek a mennyben született és a menny felé
kell irányulnia, túlszárnyalva a világon. A bölcs ember, elismerem, nem
talál nyugalmat abban, ami múlandó, és nem adja szívét valamiért, ami függ
az időtől." Ez a művész saját felfogása az emberről, és ez egy keresztény
tanításnak megfelelő felfogás.

Legyen életünk végső célja az, hogy kövessük a szenteket a mennybe, ahol
együtt lehetünk a mi Istenünkkel! Örüljünk és ujjongjunk, mert Ő lesz a mi
jutalmunk az égben!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Áldott vagy, atyáink Istene, századok századain át minden dicséretre és
magasztalásra egyedül méltó, mert mindenben a te akaratod valósul meg, és
nem az emberé. Te vagy az, aki megtanítod a benned hívőket, hogy
akaratodat cselekedjék, és csodáidat minden időkön át hirdessék, mert
Szentlelked vezet mindenkit a jóban, saját szívének és akaratának ihletése
által.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum