2012. július 14., szombat

[Evangelium] 2012-07-14

2012. július 14. - Szombat

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Nem különb a tanítvány
mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan
lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura! Ha a családatyát
Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét? Ne féljetek az
emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely
ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el
világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne
féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni.
Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba
taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre
egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat
számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha
valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki
a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is
megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.
Mt 10,24-33

Elmélkedés:

Jézus egyre komolyabb tanácsokat ad apostolainak, mielőtt útra küldi őket.
A tanítványoknak mindenkor azzal a tudattal kell útnak indulniuk és
küldetésüket teljesíteniük, hogy Krisztus követségében járnak, ezért nem
az ő személyük a fontos, hanem azé, aki küldte őket. Jézus nevében kell
beszélniük és tanúságot tenniük. Nem helyezhetik önmagukat Krisztus
személye elé. A küldetés teljesítése sok helyen veszélyekkel járhat,
hiszen az emberek részéről nem mindenki fogadja szívesen Krisztus
tanítását, amely a küldöttekkel szembeni magatartásban nyilvánul meg.
Ennek ellenére nincs okuk félelemre, hiszen az Isteni Gondviselés mindig
vigyáz rájuk. Az evangélium utolsó része arra figyelmeztet minket, hogy az
üdvösség elnyerése szempontjából milyen jelentősége van a tanúságtételnek.
Az Atya örök országába való bejutásnak ugyanis az a feltétele, hogy a
tanítvány hűséges maradjon mesteréhez, Jézushoz.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Krisztuséi vagyunk. Nem máshoz, hanem hozzá tartozunk. Egységünk alapja: a
keresztségben Krisztus bennünket magáénak fogadott, és önmagával
egyesített. Az egység, melyet Krisztusban egymással megosztunk, nagyobb a
múltbeli és jelenlegi különbségeinknél, melyek egyházainkat ma is
elválasztják. Szerető Istenünk! Köszönjük Neked, hogy Krisztusban eggyé
tettél bennünket. Adj nekünk felismerést és bátorságot, hogy egyházadat
egységben és szeretetben építhessük. Add, hogy életünkkel és egyházaink
szolgálatával a Te szeretetedről tegyünk tanúbizonyságot.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 13., péntek

[Evangelium] 2012-07-13

2012. július 13. - Péntek

Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Íme, úgy küldelek titeket,
mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és
egyszerűek, mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert
bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók
és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a
pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon,
hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy
mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól
belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A
gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek
mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az
üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a
másikba! Bizony, mondom nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg
el nem jön az Emberfia.
Mt 10,16-23

Elmélkedés:

Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok – mondja
Jézus. Sajnos előfordult már, hogy valaki erre a mondatra hivatkozva nem
készült a prédikációra, aztán a végén csodálkozott, hogy mégsem adatott
meg neki, hogy mit mondjon. A Léleknek igencsak meg kellene erőltetnie
magát, hogy szólni tudjon az ilyen esetekben. De nem is azt kell érteni
alatta, hogy az egyetemistáknak nem kell készülniük a vizsgákra, mert majd
a Szentlélek megsegíti őket. Isten Lelke ugyanis pótolja a mi emberi
mulasztásainkat, s csak akkor számíthatunk a támogatására, ha minden
tőlünk telhetőt megtettünk. Ha a pap rendesen felkészül a prédikációra
vagy a tanuló a vizsgákra, akkor emberi gyengeségét is fel tudja használni
a Szentlélek. Ez a mondat kifejezetten az üldözések esetére vonatkozik,
amikor a keresztény ember a fenyegetések és a halálveszély ellenére is
tanúságot tesz hitéről, és nem tagadja meg Krisztust. Az ilyen
határhelyzetekben szintén mindenkor számíthatunk a Lélek erősítésére,
nehogy hitünket megtagadva letérjünk az üdvösség útjáról.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, add, hogy készségesek legyünk befogadni az életet. Add, hogy
legyen bennünk erő, hogy fölemeljük fejünket, és föltekintsünk Jézusra,
akit értünk szegeztek keresztre. Add, hogy ne vesszünk el a hétköznapok
gondjaiban, hanem vegyük észre az odafönn-valókat. Add, hogy a
világosságban járjunk, ne pedig bűneink sötétségében. Köszönjük, hogy
Fiadban, Jézus Krisztusban az igazi Világosság jött közénk. Add, hogy
fölismerjük Őt, Neki szolgáljunk, ne pedig bálványoknak. Add, hogy mindig
úgy járhassuk életünk útját, hogy sose veszítsük szemünk elől: egyedül Te
vagy az Úr, a mi Istenünk.

________________________________

Aktuális:
Hétfőn Stampay Jánosné, kedden Juhász Jánosné, szerdán Virág Ildikó,
csütörtökön Oross Vilmosné "nyerte" az ajándékkönyvet.
Kedves Barátaim!
8 esztendővel ezelőtt, 2004. július 9-én küldtem első alkalommal az
e-mailes e-vangéliumot. Az első napokban még csak 5-6 személy kapta, ma
már naponta közel 32 ezer. Az évek során mintegy 43 millió üzenet jutott
el hozzátok. Istennek legyen hála, hogy működik ez az evangelizációs
szolgálat!
A Hit évéhez közeledvén kérlek benneteket, hogy barátaitoknak és
ismerőseiteknek ajánljátok az e-vangéliumot! Feliratkozni itt lehet:
http://www.evangelium365.hu/feliratkozas
Apostoli szolgálatotok egyik jutalma az lesz, hogy a születésnap
alkalmából ezen a héten minden nap (2012. július 9-15) megkérdezek egy-egy
új feliratkozót, hogy ki ajánlotta neki az e-vangéliumot, és az ajánló
személye, azaz közületek valaki ajándékba megkapja az Igéddel éltess
engem! című könyvem mindhárom kötetét. Tehát minden nap lehet "nyerni" egy
könyvet.
A többi jutalomról a jó Isten gondoskodik. Köszönöm, hogy nem csak
olvassátok, hanem terjesztitek is az e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 12., csütörtök

a Hit évére készülve

Kedves Zoltán!
(Ezen értesítés a Napi e-vangélium olvasónak szól. Kérem, NE küldje tovább! Köszönöm!)

 

A Hit évére készülve, amely XVI. Benedek pápa kezdeményezésére 2012. októberében kezdődik, újra kiadtuk két evangelizációs zenei CD lemezünket.

Az egyik II. János Pál pápa boldoggá avatására készült, a másik pedig Boldog Teréz anya születésének 100. évfordulójára.

Papi szolgálatom egyik legszebb eredményének tartom, hogy sikerült a fiatalokat megnyernem arra, hogy ők is munkatársak legyenek az evangelizációban. A lemezeken plébániánk fiataljai, a Szent Veronika ifjúsági kórus énekel.

Igen, vannak még fiatalok, akik számára fontos a hit és lelkesen részt vállalnak annak terjesztésében a zenés evangelizáció által. A dalok hallgatása legyen sokak számára a hitbeli megújulás forrása!

 

Legyetek hajnali fény!  - CD lemez 2000Ft/db + 300 Ft postaköltség Magyarországra.

Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/szvk_kiadvanyok/legyetek_hajnali_feny_cd_lemez

 

Szemedben a jóság fénye  - CD lemez 2000Ft/db + 300 Ft postaköltség Magyarországra.

Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/szvk_kiadvanyok/Szemedben_a_josag_fenye_CD_lemez

 

Dalszövegek, kották és belehallgatási lehetőség, valamint további CD lemezek itt találhatók: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/dalszovegek

 

A lemezek megrendelhetők tőlem a zalalovo@gmail.com e-mail címen.

Megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét és postacímét irányítószámmal, valamint a kiadvány(ok) címét és a darabszámot.

 

Szeretettel: István atya

 

-- 
Üdvösséget!

Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: 
(+36)92-371-049

[Evangelium] 2012-07-12

2012. július 12. – Csütörtök

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek,
hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel
halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen
kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se
rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se
botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba
érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok,
amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a
ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig
érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be
titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a
városból is, és rázzátok le a port a lábatokról! Bizony, mondom nektek:
Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint
annak a városnak.
Mt 10,7-15

Elmélkedés:

Az apostolok misszióba küldéséről szóló tegnapi evangélium után ma arról
olvastunk, hogy Jézus gyakorlati tanácsokkal látja el őket. Az
apostoloknak nem szabad magukkal vinniük semmit tanító útjukra, hanem
teljesen eszköztelenül, egyedül Isten tanítását és békéjét birtokolva kell
indulniuk. Napjainkban persze nyugodtabbak vagyunk, ha útjainkra magunkkal
visszük a bankkártyánkat és a mobiltelefonunkat, de ha az evangélium
hirdetésére vállalkozva indulunk útra Krisztus nevében, akkor ezekre semmi
szükségünk sincs. Ma is elég a Jézusban való bizalom, a szívünkben
hordozott tanítás és a lelki békesség. Az eszköztelenség és a teljes
Krisztusra hagyatkozás nem fogja azt eredményezni, hogy mindenki szívesen
és örömmel fogadja a küldötteket. Lesznek, akik nem hallgatnak a
tanítványokra, illetve Krisztusra. De ez sosem veheti el a kedvet attól,
hogy teljesítsük feladatunkat és azon fáradozzunk, hogy mindenkihez
eljusson az örömhír igaz tanítása.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te
türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként
kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat és
konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és így
egyre hasonlóbbá váljunk Hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a
szenvedéseket, bízva abban, hogy Te támogatsz.

________________________________

Aktuális:
Hétfőn Stampay Jánosné, kedden pedig Juhász Jánosné "nyerte" az
ajándékkönyvet.
Kedves Barátaim!
8 esztendővel ezelőtt, 2004. július 9-én küldtem első alkalommal az
e-mailes e-vangéliumot. Az első napokban még csak 5-6 személy kapta, ma
már naponta közel 32 ezer. Az évek során mintegy 43 millió üzenet jutott
el hozzátok. Istennek legyen hála, hogy működik ez az evangelizációs
szolgálat!
A Hit évéhez közeledvén kérlek benneteket, hogy barátaitoknak és
ismerőseiteknek ajánljátok az e-vangéliumot! Feliratkozni itt lehet:
http://www.evangelium365.hu/feliratkozas
Apostoli szolgálatotok egyik jutalma az lesz, hogy a születésnap
alkalmából ezen a héten minden nap (2012. július 9-15) megkérdezek egy-egy
új feliratkozót, hogy ki ajánlotta neki az e-vangéliumot, és az ajánló
személye, azaz közületek valaki ajándékba megkapja az Igéddel éltess
engem! című könyvem mindhárom kötetét. Tehát minden nap lehet "nyerni" egy
könyvet.
A többi jutalomról a jó Isten gondoskodik. Köszönöm, hogy nem csak
olvassátok, hanem terjesztitek is az e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 11., szerda

[Evangelium] 2012-07-11

2012. július 11. – Szerda, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Egy alkalommal: Péter megkérdezte: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és
követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: „Bizony,
mondom nektek: ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az
Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon,
hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja
értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy
földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet."
Mt 19,27-29

Elmélkedés:

Kissé eviláginak tűnik az apostolok kérdése, amikor azzal kapcsolatban
érdeklődnek Jézustól, hogy „mi lesz a jutalmuk" azért, hogy mindenüket
elhagyva követik őt. De ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor
felfedezhetjük önmagunkban is ezt a gondolkodásmódot. Miért érdemes
kereszténynek lenni? Miért érdemes Krisztus követőjeként élni? Miért
érdemes vállalni életünk keresztjét, a lemondásokat és a próbatételeket?
Mi lesz a jutalmunk mindazért, amiről lemondunk? Mit kapunk cserébe
Istentől életáldozatunkért? S bár evilágiak a kérdések, a válasz mégsem
az, hiszen a jutalom maga Isten és az ő szeretete. Minden hiányt és űrt
bennünk önmagával tölt be Isten, aki a legnagyobb kincsünk, s aki „minden
kincset megér". Isten önmagát adja nekünk már ebben a világban is, és a
vele való örök együttlét lesz a mennyországban is a jutalom.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add, Urunk, hogy látásunk ne homályosuljon el, hozzád törekvő akaratunk ne
gyengüljön el. Add, hogy akadályokat nem ismerve keressünk és kutassunk
Téged. Add, hogy felismerhessünk Téged, aki magadhoz hívsz mindannyiunkat.
Add, hogy készek legyünk önmagunkat átadni Neked. Add, hogy tudjunk mindig
leborulni Istenséged titka előtt.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 10., kedd

[Evangelium] 2012-07-10

2012. július 10. - Kedd

Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt
kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt
mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben." A farizeusok azonban
megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket."
Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a
zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított
minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokaságot, megesett
rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj,
amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat
aratásába!"
Mt 9,32-38

Elmélkedés:

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy
küldjön munkásokat aratásába!- mondja Jézus az evangéliumban, s ezeket a
szavait sokszor szoktuk idézni a paphiánnyal kapcsolatban. A sok
aratnivalóval küzdő kevés munkás esetét sokszor problémaként és
nehézségként értékeljük és éljük meg napjainkban. De Jézus talán nem is a
nehézséget nézi, amikor elküldi kevés tanítványát, hanem a lehetőséget,
hogy a nép az örömhírre vár. Éppen ezért talán helyesebb volna, ha nem a
kevés munkásra koncentrálnánk elsősorban, hanem a sok aratnivalóra, s
meglátnánk a lehetőséget az evangélium hirdetésére. Figyeljünk
embertársaink lelki igényeire, fogjunk hozzá az aratáshoz, s közben kérjük
Istent imáinkban, aki majd gondoskodni fog róla, hogy megfelelő számú
munkás legyen mindig. Tegyük ezt mindig hivatástudattal, tehát azzal a
meggyőződéssel, hogy Isten munkatársai vagyunk az evangélium
terjesztésében.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem
az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten
gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig
benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem! Nálad
nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts önmagaddal,
tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig
egyesüljek!

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
8 esztendővel ezelőtt, 2004. július 9-én küldtem első alkalommal az
e-mailes e-vangéliumot. Az első napokban még csak 5-6 személy kapta, ma
már naponta közel 32 ezer. Az évek során mintegy 43 millió üzenet jutott
el hozzátok. Istennek legyen hála, hogy működik ez az evangelizációs
szolgálat!
A Hit évéhez közeledvén kérlek benneteket, hogy barátaitoknak és
ismerőseiteknek ajánljátok az e-vangéliumot! Feliratkozni itt lehet:
http://www.evangelium365.hu/feliratkozas
Apostoli szolgálatotok egyik jutalma az lesz, hogy a születésnap
alkalmából ezen a héten minden nap (2012. július 9-15) megkérdezek egy-egy
új feliratkozót, hogy ki ajánlotta neki az e-vangéliumot, és az ajánló
személye, azaz közületek valaki ajándékba megkapja az Igéddel éltess
engem! című könyvem mindhárom kötetét. Tehát minden nap lehet "nyerni" egy
könyvet.
A többi jutalomról a jó Isten gondoskodik. Köszönöm, hogy nem csak
olvassátok, hanem terjesztitek is az e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 9., hétfő

[Evangelium] 2012-07-09

2012. július 9. - Hétfő

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult
előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá
kezedet, és életre kel" Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt
elment vele.
Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról
Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt
gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok." Jézus erre
megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított
téged." Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás
tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak
alszik!" Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement,
megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az
egész vidéken.
Mt 9,18-26

Elmélkedés:

A mai evangéliumi szakasz két történetében az elöljáró saját lánya
életéért, az asszony önmagáért könyörög. A két történetben közös, hogy
kérő imádságukkal mindketten Jézushoz fordulnak, s az Úr mindkettőjük
kérését teljesíti. Egyikük sem reménytelenül fordul Jézushoz, hiszen az
elöljáró hisz abban, hogy lánya életre fog kelni, ha Jézus ráteszi a
kezét, s az asszony is abban a reményben érinti meg Jézus ruháját, hogy
meg fog gyógyulni. Jézushoz fordulásuk módja bizonyítja, hogy hisznek az
Úr isteni erejében. Imádságainkban mi is bátran fordulhatunk Jézushoz,
akár önmagunk, akár mások számára kérve segítségét, ha hisszük, hogy Ő
valóban tud segíteni. Gyógyulásunk érdekében nem kell nagy dolgokat
véghezvinnünk, hanem sokszor csak egy aprócska tettel kell Jézus elé
állnunk, ami hitünket bizonyítja. Meg tudjuk-e tenni ezt a keveset?
Jézustól várjuk-e a segítséget?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Légy kegyes gyermekeidhez, isteni Nevelőnk! Add, hogy parancsaid hűséges
követői legyünk, a Te képmásodra hasonlítsunk, és amennyire rajtunk áll,
Téged mint jóságos Istent, és ne mint kérlelhetetlen bírót ismerjünk meg.
Hadd éljünk a Te békédben, és jussunk el a Te Városodba! A kimondhatatlan
bölcsességben akarunk élni nappal és éjjel, az utolsó ítélet napjáig
dicsérettel Neked hálát adni. Minden jóért, szépért, bölcsért, igazért
Neked legyen tisztelet örökké. Ámen.
Alexandriai Szent Kelemen

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
8 esztendővel ezelőtt, 2004. július 9-én küldtem első alkalommal az
e-mailes e-vangéliumot. Az első napokban még csak 5-6 személy kapta, ma
már naponta közel 32 ezer. Az évek során mintegy 43 millió üzenet jutott
el hozzátok. Istennek legyen hála, hogy működik ez az evangelizációs
szolgálat!
A Hit évéhez közeledvén kérlek benneteket, hogy barátaitoknak és
ismerőseiteknek ajánljátok az e-vangéliumot! Feliratkozni itt lehet:
http://www.evangelium365.hu/feliratkozas
Apostoli szolgálatotok egyik jutalma az lesz, hogy a születésnap
alkalmából ezen a héten minden nap (2012. július 9-15) megkérdezek egy-egy
új feliratkozót, hogy ki ajánlotta neki az e-vangéliumot, és az ajánló
személye, azaz közületek valaki ajándékba megkapja az Igéddel éltess
engem! című könyvem mindhárom kötetét. Tehát minden nap lehet "nyerni" egy
könyvet.
A többi jutalomról a jó Isten gondoskodik. Köszönöm, hogy nem csak
olvassátok, hanem terjesztitek is az e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 8., vasárnap

[Evangelium] 2012-07-08

2012. július 8. – Évközi 14. vasárnap

Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor
elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan
hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle
bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével
véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon
rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk:" És megbotránkoztak benne.
Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában,
rokonai körében, a saját házában." Nem is tehetett ott csodát, csupán
néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott
hitetlenségükön.
Mk 6,1-6

Elmélkedés:

Istenhez vezető út
A mai vasárnap evangéliuma Jézus názáreti fellépéséről tudósít, ami végül
kudarccal végződik. Kár szépíteni a dolgot. Néhány beteget ugyan
meggyógyít, de ennél többet Jézus nem tud tenni, nincs eredménye
tanításának sem. Más alkalmakkor az emberek tömegesen keresik Jézust, hogy
hallgassák szavait, mert megérzik, hogy az Isten üzenetét közvetíti
számukra. Názáretben nincs ilyen pozitív hatása Jézus tanításának. A
kezdeti csodálkozás után inkább megbotránkozik benne a hallgatóság. Más
helyeket Jézus csodákat tesz. Akárhol jár, megszólítják őt a betegek, vagy
mások viszik hozzá beteg hozzátartozóikat és gyógyításukat kérik.
Názáretben nem találkozunk ezzel, s ennek magyarázatát ebben találjuk:
hitetlenségük miatt nem tudott körükben Jézus csodát tenni. Igen, a csodás
gyógyítások esetében megfigyelhettük, hogy a gyógyulás feltétele a hit, a
beteg fejezze ki Jézus isteni hatalmába vetett hitét. A názáretiek
hitetlenségén Jézus is meglepődik.

A názáreti emberek hitetlenségének viszonylag egyszerű oka van. Az ő
fejükben élt egy elképzelés Jézusról, aki ifjúkorát ebben a városban, az ő
körükben töltötte. Jól ismerték családját. Rendszeresen találkozhattak
édesanyjával Máriával. Jézus nevelőapja, József, aki ács volt, bizonyára
sok názáreti család házánál dolgozott, s ekkor Jézus is segítségére
lehetett. A názáretiek ugyanoly emberként tekintettek Jézusra, mint
bármelyik más emberre. És pontosan itt estek csapdába. Nem voltak képesek
túllépni korábbi elképzeléseiken, nem akarták elhinni, hogy Jézus az Isten
Fia.

A hit ott kezdődik, ahol az emberi gondolkodás már nem képes továbblépni.
A hit ott kezdődik, ahol már nem találunk emberi magyarázatokat. A hit ott
kezdődik, ahol az emberileg megtehetőnél többre van szükség vagy több
történik. A hit olyan helyre vezet, ahová csupán emberi erőnkkel nem
jutnánk el soha. A hit az Istenhez vezető út. Emberi véges kicsinységünk
és Isten végtelen nagysága között nem létezik más út, csak a hit útja. A
hitet egy végtelenül széles folyó felett átívelő hídhoz lehetne
hasonlítani. De ki tervezi meg és ki építi meg ezt a hidat? Azt sejtjük,
hogy nekünk kellene járni rajta, nekünk kellene közelebb kerülni rajta
Istenhez, de ki hozza létre ezt a hidat? Az építészek között világszerte
nagy a verseny: Ki tud magasabb házat építeni? Ki tud nagyobb távolságot
átívelni egy híddal? A hit esetében nem elegendő az emberi zsenialitás.
itt nem elegendő minden korábbinál nagyobb mértékű tervvel állunk elő.
Nincs is erre szükség, mert Isten tervezi meg és hozza létre azt a hidat,
amelyen felé közeledhetünk. A hit Isten ajándéka. De az már rajtunk múlik
és a mi felelősségünk, hogy elindulunk-e ezen a hídon. Isten
leereszkedésének köszönhetjük azt, hogy felemelkedhetünk Istenhez
emberként. A hit hídja felfelé, Isten felé vezet.

Mit kér tőlünk Isten? Induljunk el a hit útján! Ne féljünk tovább haladni,
ha a ködben nem látjuk, hogy hová vezet az út! Ne tekintsünk hátra, hanem
haladjunk folyamatosan előre! Ne féljünk attól, hogy mekkora mélység lehet
alattunk! ne engedjük, hogy bárki is letérítsen bennünket erről az útról!
Ne gondoljuk, hogy egyedül vagyunk! Higgyek abban, hogy az út nem a
semmibe visz! Higgyek abban, hogy valaki vár az út végén!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Ha előítéletekkel vagy hitetlenséggel közelednénk
feléd, félreismernénk téged. Te közülünk való valóságos ember és közénk
jött valóságos Isten vagy. Emberként élted földi életed, emberként
viselted el a szenvedéseket és a halált, megmutatva számunkra, hogy miként
kell emberként élnünk. Jöjj, taníts bennünket az igazságra és vezess
minket az örök életre! Taníts minket a hitre, hogy hitetlenségünk ne
akadályozza, hogy közöttünk is csodát tegyél! Segíts minket, hogy az
evangéliumhoz méltóan éljünk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum