2008. december 13., szombat

[Evangelium] 2008-12-13

2008. december 13. - Szombat

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: "Miért mondják az
írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?" Ő így felelt: "Illés eljön
ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés
már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így
szenved majd az Emberfia is tőlük." Ekkor értették meg a tanítványok, hogy
Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13

Elmélkedés:

Keresztelő János sorsa ugyanaz lett, mint sok más prófétáé. Azok, akik nem
hallgattak szavára és személyét veszélyesnek tartották, az életére törtek.
Cselekedetük hátterében az áll, hogy nem ismerték fel benne az Isten
emberét. Valamivel később Jézusnak is ugyan ez lesz a sorsa. Miközben a
nép lelkesedik érte, buzgón hallgatja tanítását és lelkesen örvendezik
csodatételeinek, a nép vezetői lassanként szembefordulnak vele. Nem
ismerik ugyanis fel benne az Isten Fiát. Nem veszik észre, hogy az ő
személyében teljesedik be Isten egykori ígérete azzal kapcsolatban, hogy
eljön majd a Megváltó, a Messiás. Vajon a betlehemi Gyermekben fel tudom-e
ismerni a világ üdvözítőjét, az én megváltómat?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mária, te sohasem kételkedtél, ellenben mindig hittél, és el is nyerted
hited jutalmát. "Boldog vagy, mert hittél." Mi is boldogok vagyunk
azonban, mert hallottunk és hittünk: minden hívő lélek megfoganja és
megszüli Isten szavát és elismeri az Ő műveit.
Eszközöld ki, ó Mária, hogy bennünk legyen a te lelked, s úgy dicsőítsük
az Urat; hogy bennünk legyen a te lelked, és úgy ujjongjunk Istenben. Bár
testileg egyedül csak te vagy Krisztus anyja, a hitben mi is mindnyájan
életet adhatunk neki. Ó Mária, segíts, hogy befogadjam magamba Isten
Igéjét!
Szent Ambrus
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 12., péntek

[Evangelium] 2008-12-12

2008. december 12. - Péntek

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: "Kihez hasonlítsam ezt a
nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják
pajtásaiknak: "Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem
zokogtatok." Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá:
"Ördöge van." Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: "Lám, a
falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!" Az Isten
bölcsességét azonban művei igazolták."
Mt 11,16-19

Elmélkedés:

Az érdekes gyermekmondókák és az idézett rosszindulatú megjegyzések között
szinte észre sem vesszük a leglényegesebb kijelentést, amit Jézus mond:
Eljött az Emberfia. Vajon ez a tény változtat-e valamit az életemben?
Egykor az emberek ezt kérdezhették: Miért kellene megtérnem? Miért kellene
bármit is másként tennem? Miért kellene megváltoztatnom az életvitelemet?
A válasz annak idején így hangzott: mert eljött az emberfia, eljött a
megváltó. S talán ma is sokan ugyanezt kérdezik: Miért kellene változnom?
Miért kellene új úton elindulnom? Miért kellene egy lelki utat megtennem,
most adventben, a karácsony előtt? A válasz egyszerű: mert eljön az
emberfia, eljön Jézus a megváltó.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram Jézus, Te azért jöttél a világba, hogy megkeresd és üdvözítsd az
elveszettet. Ha én, az ember nem lettem volna elveszett, Te, az Emberfia
nem jöttél volna.
Mivel azonban elveszett ember voltam, Te mint Isten és ember jöttél, hogy
engem mint embert megtalálj.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 11., csütörtök

[Evangelium] 2008-12-11

2008. december 11. - Csütörtök

Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony mondom
nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő
Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A
mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és
az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian
ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie.
Akinek füle van, hallja meg!
Mt 11,11-15

Elmélkedés:

Bár Isten Fiának e világra jövetele sok embert váratlanul ért, mégsem volt
egészen váratlan. A mennyei Atya évszázadokon keresztül a próféták által
készítette fel a választott népet a megváltó jövetelére. Tőlük tudta meg a
nép azt az ígéretet, amely aztán Jézus eljövetelével valósult meg. A
prófétai ígéretek és jövendölések korszaka Keresztelő János személyével
lezárult. Ő volt az, aki a messiás közvetlen előfutáraként lépett fel, s
azt hirdette, hogy már nem kell sokáig várni a megváltó érkezésére.
Napról napra közelebb kerülünk Jézus születésének ünnepéhez. Időben
feltétlenül közelebb kerülünk. De vajon lélekben is közelebb kerülünk
Istenhez?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Nem kérem, Uram, hogy a Te testben való születésed, amely megtörtént egy
napon, értem ismét megtörténjen.
Arra kérlek viszont, hadd szülessek én újjá a Te istenségedben!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 10., szerda

[Evangelium] 2008-12-10

2008. december 10. - Szerda

Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: "Jöjjetek hozzám
mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én
felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert
én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az
én igám édes, és az én terhem könnyű."
Mt 11,28-30

Elmélkedés:

Jöjjetek hozzám mindnyájan - mondja Jézus a mai evangéliumban. S ezekben a
napokban, karácsonyra készülvén útnak indul a világ. Miként egykor a
népszámlálás miatt kellett sok embernek, köztük Máriának és Józsefnek
elindulnia, s ahogyan útnak indultak a pásztorok és a napkeleti bölcsek,
hogy keressék a Megváltót, ugyanúgy a mostani adventi napokban mi is
elindulunk, hogy megtegyük lelki utunkat Betlehem felé. Jézus hívása nekem
is szól, engem is bátorít, engem is lelkesít, nekem is reményt nyújt. Ha
lelki felüdülésre, lelki megújulásra vágyakozom, akkor érdemes elindulnom
felé. Érdemes megtenni az utat, akkor is, ha fárasztó, s akkor is, ha
nehéz megszabadulnom bűneim terhétől.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó, hosszan tűrő, jóságos Úr, ments meg engem!
Ments meg engem, Isten Fia, Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül.
Engedd meg, Üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne
maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat
cselekedjem.
Szent Efrém

________________________________

Aktuális:
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a Csillaghegyi Plébánia honlapját, ahol
további tanításokat találtok:
www.csillaghegyirk.hu

A zalalövői plébánia kiadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című darabja:

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).

Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 9., kedd

[Evangelium] 2008-12-09

2008. december 9. - Kedd

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: "Mit
gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem
hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse
az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek:
jobban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így
mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül."
Mt 18,12-14

Elmélkedés:

Amikor gyermekkoromban elképzeltem az elveszett bárányról szóló
példabeszédet, mindig csak a bárányra terelődtek gondolataim. Később aztán
megtanultam odafigyelni a pásztorra, az ő jóságos cselekedetére, arra,
hogy minden bárányára figyel, s nem hagyja, hogy egy is elvesszen.
Az adventi időben lassanként megtanulunk odafigyelni az irgalmas Atyára,
aki megváltásunk érdekében egykor elküldte Fiát a világba. A hozzánk
közeledő kis Jézus az Isten irgalmáról, megbocsátásáról tanúskodik. Eljön,
hogy megkeressen minket, elveszett bárányokat, akik néha letérünk a helyes
útról. Eljön, hogy visszavezessen minket Isten közelébe. Ha
visszatalálunk, öröm ez Isten számára, de öröm nekünk is.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az Evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek érezzük
is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket, add nekünk,
hogy Rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk megosztani Veled
mindazt, ami az életben ránk nehezedik.

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (34.)
A körülmények elgondolkozásra késztettek. Miért fektetek ennyi energiát
egy karácsonyi CD kiadásába? Mondhatnám, hogy Isten dicsősége a cél, de
ezt most valahogy olyan megfoghatatlannak tartom. Aztán próbáltam evilági
okokat keresni, de nem jutottam előbbre. Úgy érzem, hogy a gyerekek, a
fiatalok miatt csinálom. Megérdemlik, mert kitartanak mellettem az
ifjúsági miséken. Megérdemlik, mert több hónap áldozatos munkáját
vállalták, pedig messze volt a cél. Megérdemlik, mert a jó Isten kedvéért
énekelnek, akinek áldása megérződik nap mint nap a munkájukon. És ha a jó
Isten ennyire segíti őket, akkor tőlem is megérdemelnek ennyi támogatást.
Papként minden korábbi helyemen arra törekedtem, hogy ne ragaszkodjak
semmihez túlzottan, s ne sajnáljak senkit és semmit, ha máshová helyez a
püspök. De most hiába küzdök az érzés ellen, őket sajnálni fogom, ha
egyszer majd tovább kell állnom. Azok jelzéséből, akik már megkapták és
hallgatják a lemezt, tudom, hogy mindenki nagyon örül a szép daloknak, de
ez a karácsonyi énekcsokor mégiscsak nekem okozta a legnagyobb örömöt.
Köszönöm Istennek, hogy ilyen fiatalokat adott mellém. Nektek pedig
köszönöm, hogy én és kórusunk tagjai lélekben együtt lehetünk veletek a
szenteste.
István atya
A zalalövői plébánia kiadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című darabja:

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).

Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 8., hétfő

[Evangelium] 2008-12-08

2008. december 8. - Hétfő, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
"Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: "Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: "Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Mária már tudja azt, amit a többi ember nem. Mária már tudja, hogy
beteljesedett, amit az emberek évszázadok óta vártak. Mária már tudja,
hogy a megérkezett a világba a Megváltó, de a világ erről még mit sem
sejt. Mária szívét már eltölti az öröm és a boldogság, amely csak később
árad ki az emberekre. Mária most még a szíve mélyén őrzi a titkot, hogy
karácsonykor felfedje a világ előtt. Mária most még szíve alatt hordja a
Titkot, a Gyermeket, hogy aztán karácsony estéjén nekünk adja. S Ővele, a
betlehemi kisdeddel a mi szívünkbe is békesség, öröm, boldogság költözik.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja: segíts, hogy mindig gyermeki szívem
legyen: tiszta és finom, mint a forrás!
Segíts, hogy egyszerű szívem legyen, melyet sohase borít el a keserűség!
Segíts, hogy erős szívem legyen: tudjak áldozatot hozni, - és gyengéd
szívem legyen, mely együtt tud érezni másokkal!
Adj hálás szívet, mely örülni tud annak, amit kapott, és adj nemes szívet,
mely senkivel szemben sem hordoz keserűséget!
Segíts, hogy szelíd és alázatos szívű legyek: tudjak szeretni önzetlenül,
és boldog legyek, ha adhatok!

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (34.)
A körülmények elgondolkozásra késztettek. Miért fektetek ennyi energiát
egy karácsonyi CD kiadásába? Mondhatnám, hogy Isten dicsősége a cél, de
ezt most valahogy olyan megfoghatatlannak tartom. Aztán próbáltam evilági
okokat keresni, de nem jutottam előbbre. Úgy érzem, hogy a gyerekek, a
fiatalok miatt csinálom. Megérdemlik, mert kitartanak mellettem az
ifjúsági miséken. Megérdemlik, mert több hónap áldozatos munkáját
vállalták, pedig messze volt a cél. Megérdemlik, mert a jó Isten kedvéért
énekelnek, akinek áldása megérződik nap mint nap a munkájukon. És ha a jó
Isten ennyire segíti őket, akkor tőlem is megérdemelnek ennyi támogatást.
Papként minden korábbi helyemen arra törekedtem, hogy ne ragaszkodjak
semmihez túlzottan, s ne sajnáljak senkit és semmit, ha máshová helyez a
püspök. De most hiába küzdök az érzés ellen, őket sajnálni fogom, ha
egyszer majd tovább kell állnom. Azok jelzéséből, akik már megkapták és
hallgatják a lemezt, tudom, hogy mindenki nagyon örül a szép daloknak, de
ez a karácsonyi énekcsokor mégiscsak nekem okozta a legnagyobb örömöt.
Köszönöm Istennek, hogy ilyen fiatalokat adott mellém. Nektek pedig
köszönöm, hogy én és kórusunk tagjai lélekben együtt lehetünk veletek a
szenteste.
István atya
A zalalövői plébánia kiadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című darabja:

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).

Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

[Evangelium] 2008-12-08

2008. december 8. - Hétfő, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
"Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: "Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: "Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Mária már tudja azt, amit a többi ember nem. Mária már tudja, hogy
beteljesedett, amit az emberek évszázadok óta vártak. Mária már tudja,
hogy a megérkezett a világba a Megváltó, de a világ erről még mit sem
sejt. Mária szívét már eltölti az öröm és a boldogság, amely csak később
árad ki az emberekre. Mária most még a szíve mélyén őrzi a titkot, hogy
karácsonykor felfedje a világ előtt. Mária most még szíve alatt hordja a
Titkot, a Gyermeket, hogy aztán karácsony estéjén nekünk adja. S Ővele, a
betlehemi kisdeddel a mi szívünkbe is békesség, öröm, boldogság költözik.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja: segíts, hogy mindig gyermeki szívem
legyen: tiszta és finom, mint a forrás!
Segíts, hogy egyszerű szívem legyen, melyet sohase borít el a keserűség!
Segíts, hogy erős szívem legyen: tudjak áldozatot hozni, - és gyengéd
szívem legyen, mely együtt tud érezni másokkal!
Adj hálás szívet, mely örülni tud annak, amit kapott, és adj nemes szívet,
mely senkivel szemben sem hordoz keserűséget!
Segíts, hogy szelíd és alázatos szívű legyek: tudjak szeretni önzetlenül,
és boldog legyek, ha adhatok!

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (34.)
A körülmények elgondolkozásra késztettek. Miért fektetek ennyi energiát
egy karácsonyi CD kiadásába? Mondhatnám, hogy Isten dicsősége a cél, de
ezt most valahogy olyan megfoghatatlannak tartom. Aztán próbáltam evilági
okokat keresni, de nem jutottam előbbre. Úgy érzem, hogy a gyerekek, a
fiatalok miatt csinálom. Megérdemlik, mert kitartanak mellettem az
ifjúsági miséken. Megérdemlik, mert több hónap áldozatos munkáját
vállalták, pedig messze volt a cél. Megérdemlik, mert a jó Isten kedvéért
énekelnek, akinek áldása megérződik nap mint nap a munkájukon. És ha a jó
Isten ennyire segíti őket, akkor tőlem is megérdemelnek ennyi támogatást.
Papként minden korábbi helyemen arra törekedtem, hogy ne ragaszkodjak
semmihez túlzottan, s ne sajnáljak senkit és semmit, ha máshová helyez a
püspök. De most hiába küzdök az érzés ellen, őket sajnálni fogom, ha
egyszer majd tovább kell állnom. Azok jelzéséből, akik már megkapták és
hallgatják a lemezt, tudom, hogy mindenki nagyon örül a szép daloknak, de
ez a karácsonyi énekcsokor mégiscsak nekem okozta a legnagyobb örömöt.
Köszönöm Istennek, hogy ilyen fiatalokat adott mellém. Nektek pedig
köszönöm, hogy én és kórusunk tagjai lélekben együtt lehetünk veletek a
szenteste.
István atya
A zalalövői plébánia kiadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című darabja:

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).

Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 7., vasárnap

[Evangelium] 2008-12-07

2008. december 7. - Advent 2. vasárnapja

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta
megírta: "Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A
pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé
ösvényeit." János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a
bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden
lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán
folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette
körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: "Aki utánam jön,
hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a
saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel
keresztel majd meg benneteket!"
Mk 1,1-8

Elmélkedés:

Ez nem mehet így tovább!
"Értsd meg, hogy nekem tanulnom kell, nem érek rá segíteni!" - mondta
édesanyjának emelt hangon az érettségire készülő fiatal lány, akit
szokásunknak megfelelően most is nyugodtan nevezzünk Eszternek. Az
édesanya, aki a korábbi hetekben már sokat vitatkozott erről a kérdésről
lányával, most megőrizte nyugalmát. Talán beletörődött, hogy az összes
házimunka, különösen most a karácsonyi készülődés alatt, valamint a három
kisebb gyermek nevelése egyedül őrá hárul. Legnagyobb lánya megtalálta a
kibúvót, Eszter az érettségiig nem fog neki sokat segíteni odahaza, utána
pedig, ha majd egyetemre fog járni, akkor a vizsgák miatt nem lesz erre
ideje. Az édesanya most egészen halkan, nyugodtan mondta lányának, hogy
menjen csak, tanuljon, nem fogja őt zavarni. Eszter egy pillanatra
meglepődött, hogy elmaradt az ilyenkor szokásos családi veszekedés, aztán
elvonult a szobájába.

Valójában egyáltalán nem volt szándékában tanulni. A számítógépén kezdett
el játszani, de percek alatt megunta. Bekapcsolta a televíziót,
végigpörgette gyorsan az összes csatornát, de nem állt meg egyiknél sem, s
hamar ki is kapcsolta. Betette kedvenc zenéjét, lefeküdt az ágyra, de most
nem találta örömét a kedvelt dallamokban. Leállította a zenét, s csend
lett a szobában. Arra gondolt, hogy az utóbbi hetekben a tanulásra
hivatkozva megtagadta a segítséget édesanyjától, pedig nap mint nap látta,
hogy milyen ok a teendő ilyenkor decemberben. De legalább tanultam volna,
akkor most nyugodt lehetnék, de nem tanultam - gondolta, aztán hirtelen
felkelt az ágyról, s hangosan ezt mondta önmagának: "Ez nem mehet így
tovább!" Eszter kisietett a konyhába, édesanyja elé állt és így szólt: "Ez
nem mehet így tovább! Beismerem, hogy nem is tanultam, bocsánatot kérek,
és szeretnék segíteni." Édesanyja könnyezve ölelte magához lányát. Amikor
pár nappal később egy lelki beszélgetés keretében elmesélte nekem a
történteket, akkor már világosan látta azt is, hogy bizony jobb lett volna
korábban beismernie hibáját.

Ebből a történetből az legyen a rövid tanulság számunkra, hogy egy új élet
felé vezető úton akkor tudunk elindulni, ha korábbi életünk hibáira és
bűneire gondolva ki tudjuk mondani: "Ez nem mehet így tovább!" Ehhez talán
egy kívülről, egy másik embertől érkező figyelmeztetés szükséges, aztán
megszólal belülről a lelkiismeretünk, s ezt mondjuk: "Ez nem mehet így
tovább!"

Ma advent második vasárnapján Keresztelő Jánossal találkoztunk az
evangéliumban, aki "a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök
bocsánatára". A hozzá járuló emberek pedig meghallgatták szavát és
meghallották figyelmeztetését. Saját életükre gondolva mintha csak ezt
mondták volna: Ez nem mehet így tovább! Változtatnom kell az életemen. Nem
folytathatok minden ugyanúgy, mint eddig. Keresztelő Jánosnál éppen az az
érdekes, hogy az emberek felismerték, hogy most jött el az idő, most van
itt a kedvező alkalom, most kell elindulni a bűnbánat útján, most kell
kimondani, hogy ez így nem mehet tovább.

Az advent számomra is a döntés ideje. Nekem is most kell határoznom, nem
várhatok tovább. Vajon meghallom-e a prófétai szót? Vajon meghallom-e a
bűnbánatot és a megtérést sürgető üzenetet? Vajon ki tudom-e mondani, hogy
bizonyos dolgok már nem mehetnek tovább, s szükségem van a változtatásra?
Vajon készen állok-e arra, hogy elinduljak egy új úton, azon az úton,
amely a Betlehemben megszülető Gyermekhez vezet?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jöjj el, népek várakozása, Úr Jézus! Örvendeztess meg minket isteni
jelenléteddel! Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Ha
saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe
esünk, s észrevétlenül a csalárdság áldozatai leszünk. Ha jók szeretnénk
lenni, hiányzik belőlünk az erő és a bizalom. Amikor ellen akarunk
szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk és alulmaradunk. Jöjj,
és segíts nekünk, Urunk!

________________________________

Aktuális:
Az országban első alkalommal!
5 napos Online Adventi Lelkigyakorlat december 15-19. között!
Bővebb információ és feliratkozás:
http://www.laudetur.hu/?q=adventi_lelkigyakorlat
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum