2015. augusztus 8., szombat

[Evangelium] 2015-08-08

2015. augusztus 8. – Szombat

Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte
őt: „Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény, és sokat szenved. Hol
tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták
meggyógyítani." Jézus így válaszolt: „Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig
leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket!"
Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal
meggyógyult.
Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzá mentek, és megkérdezték:
„Miért nem tudtuk mi kiűzni?" Ő így válaszolt: „Mert gyönge a hitetek.
Bizony, mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag,
és azt mondjátok e hegynek itt: Menj innét amoda! – átmegy, és semmi sem
lesz számotokra lehetetlen."
Mt 17,14-20

Elmélkedés:

Holdkórosnak és ördögtől megszállottnak egyaránt nevezi Máté evangélista
azt a fiút, akinek meggyógyításáról olvasunk a mai napon. Mai ismereteink
szerint valószínűleg epilepsziás lehetett, legalábbis az apja szavaiból
erre következtethetünk. A gonosztól, az ördögtől való megszállottság arra
utal, hogy a régi zsidó gondolkodás szerint minden testi betegség mögött
az erkölcsi rossz, a bűn húzódik meg. A jelenet azt mutatja, hogy az
orvosok tehetetlenek, nem tudták meggyógyítani a fiút. A tanítványok
szintén tehetetlenek, s ennek oka Mesterük szerint a hitetlenségük,
kicsinyhitűségük. Ezzel szemben Jézus képes csodát tenni, hatalma van a
betegség felett.
Első olvasatra egy csodaelbeszélésről van szó, de a sorok mögé nézve
észrevesszük a hitre való buzdítást, amelyet a történet záró mondása
erősít meg. A hit csodákra képes. A valódi hit segítségével minden
várakozást és képzeletet felülmúló eredményekre képes az ember. A hit
lényege az Istennel való közösség és a neki való teljes, feltétlen
engedelmesség.
A szöveg kapcsán érdemes megfogalmaznunk egy figyelmeztetést: a hit nem
arra való, hogy bármiféle cselekvést, közbeavatkozást, segítést
kikényszerítsünk Istentől. Lehet, hogy az isteni segítség a hit jutalma,
de nem feltétlenül a hit következménye. Isten akkor segít rajtunk, amikor
azt jónak látja.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, add kegyelmedet, hogy helyet készítsünk neked a szívünkben. Adj
erőt, hogy a legelső helyet adjuk neked, s ne száműzzünk az utolsó helyre,
a feledésbe. Ne engedd, hogy elvesszünk a világban, hanem add fényedet,
hogy veled egybeforrva alakíthassuk a világot a te terved szerint.
P.Gerhardt

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150808.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-08
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 7., péntek

[Evangelium] 2015-08-07

2015. augusztus 7. – Péntek

Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha valaki követni akar
engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen! Mert mindaz,
aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énérettem elveszíti
életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot
megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe
saját lelkéért? Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében,
angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony,
mondom nektek: Az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem
látják az Emberfiát, amint eljön országában.
Mt 16,24-28

Elmélkedés:

A Krisztus-követés lényegét nem mástól, hanem magától Jézustól tanuljuk
meg, aki tőlünk is ugyanazt kéri, mint amit egykori tanítványaitól: „Aki
követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen!"
(Mt 16,24). A mondás három lépést, három feladatot tartalmaz. Önmagunkat
megtagadni azt jelenti, hogy saját elképzeléseinket, vágyainkat és
igényeinket félretesszük egy magasabb eszmény vagy érték érdekében, jelen
esetben Isten akaratának teljesítése miatt. Az önmegvalósítást bálványozó
és a személyes érvényesülést magasztaló korunkban sokak számára nehéz ezt
megérteni, és szinte lehetetlen azt elképzelni, hogy Istent vagy a másik
embert szolgálják életükkel. Jézus viszont éppen ezt kéri követőitől. Az
önzés önmagunk, a szeretet a másik felé fordít minket.
A másik elem a kereszthordozás. A kereszt nem csak a megváltó Jézus
életének kikerülhetetlen eleme, hanem a miénk is. Aki elutasítja a
szenvedéseket, a keresztet, az a Krisztus-követéstől zárkózik el. Életünk
során nem keresnünk kell a szenvedést, a nélkülözést vagy a fájdalmat,
hanem el kell azt fogadni abban az órában, abban a helyzetben, amikor azt
kapjuk Istentől. S végül harmadikként a követés azt jelenti, hogy
mindenben az Urat utánozzuk, az ő élete a minta számunkra.
E három lépést naponta meg kell tennem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Sokan szeretnek téged, Urunk, bár nem tartoznak teljességgel egyházadhoz.
Te ajándékoztad meg őket ezzel a kegyelemmel. Hogy nem tartoznak egészen
hozzánk, az rajtunk is múlik. Azon, hogy nem mutattuk meg nekik a szent
életnek és az igazi szeretetnek diadalmas, meggyőző példáját. Minden
kereszténnyel együtt kérlek, Urunk, találjuk meg az utat egymáshoz!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150807.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az evangelizációs ház építése ügyében gyakran gondolok Jézusnak arra a
példabeszédére, amelyben a tornyot építeni akaró ember előre kiszámolja a
várható költségeket, s csak akkor áll neki a munkának, ha van miből
befejeznie. Könnyű volna úgy elkezdeni egy építkezést, hogy a teljes
összeg előre rendelkezésre áll, de akkor mi szükség volna az isteni
gondviselésre és segítségre? Nekünk most menet közben szükséges
előteremteni a forrásokat. Hiszem, hogy amit a jó Isten dicsőségére
elkezdtünk megvalósítani, azt be is tudjuk fejezni. Ha el sem kezdtük
volna, szegényebbek lennénk egy evangelizációs házzal.

Most az építkezés felénél tartunk. A munkákkal megálltunk, mert addig nem
tudjuk folytatni, amíg a következő szakasz költségeinek jó része nem áll
rendelkezésünkre.

Úgy tűnik, hogy bármennyire is elszánt vagyok az evangelizációs ház
létrehozása ügyében, az eredeti tervemet kénytelen vagyok feladni.
Öszintén elismerem, hogy minden igyekezet ellenére aligha fogunk
elkészülni a Szent Márton év kezdetére (2015. november). Ha Isten úgy
akarja, hát később fogjuk befejezni.

A most esedékes második szakasz keretében történik majd a víz-, gáz-,
fűtés- és villanyszerelés, az ablakok és ajtók gyártása, a burkolás és
festés, valamint az épület külső szigetelése és vakolása, ha anyagi
lehetőségeink megengedik.

Tájékoztatásul írom, hogy egy négyzetméternyi festés ára (1400 Ft) is
tényleges segítséget jelent, és aki mást szeretne támogatni, adakozhat egy
lámpára (5-11ezer Ft) vagy akár egy radiátorra (15-40 ezer Ft).

Szeretettel kérem, támogassátok a Szent Márton evangelizációs ház
építését! Köszönöm nagylelkűségeteket!
A jó Isten áldását kérem rátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. augusztus 7.

www.szentmartonhaz.hu
Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-07
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 6., csütörtök

[Evangelium] 2015-08-06

2015. augusztus 6. – Csütörtök, Urunk színeváltozása

Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte
tanítványaitól: Kinek tartják az emberek az Emberfiát? Ezt válaszolták:
Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy
valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: Hát ti, kinek tartotok
engem? Simon Péter válaszolt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.
Erre Jézus azt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test
és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért
mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat,
s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a
tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás.
Ettől kezdve Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki
Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól
és az írástudóktól; megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre
Péter félrevonta őt, és óva intette: Isten ments, Uram! Ez nem történhet
veled! Mire ő Péterhez fordult: Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert
nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!
Mt 16,13-23

Elmélkedés:

A keddi napon Jézus vizen járásának történetével kapcsolatban
megállapítottuk, hogy e cselekedetével a mi Urunk az ő istenségét
igazolta, mutatta meg tanítványai előtt. A színeváltozáskor részben
ugyanerről van szó. Az eseményt röviden, lényegretörően írja le Máté
evangélista. A három kiválasztott apostollal Jézus felmegy egy hegyre,
ahol felragyogtatja előttük isteni dicsőségét. Arcának ragyogása és
ruhájának vakítóan fehér színe különleges fényről árulkodik, olyan
erőteljes világosságról, ami a földi világban nem tapasztalható. Az egyik
legősibb emberi kép, hogy Istent a fénnyel, a világossággal azonosítjuk,
míg az Isten nélküli állapotot, a kárhozatot és a sátánt a sötétséggel. Az
esemény Jézus istenségének feltárása mellett megmutatja azt is, hogy a
feltámadásban milyen dicsőség várja az Urat, ezért is történik utalás a
feltámadásra az esemény záró részében.
A feltámadás az evangélium egyik legfontosabb üzenete, amelyet azonban nem
szabad elválasztani a szenvedéstől és a haláltól. A feltámadásra a halálon
át vezet az út, nincs más lehetőség arra, hogy Istenhez végleg
megérkezzünk. Jézus számára sem volt más út, ő is végigjárta a szenvedések
útját és megtapasztalta a halált, és számunkra is ez az egyetlen út,
amelyen az örökkévalóságba juthatunk. Az Úr színeváltozásának eseménye
erősítse bennünk a feltámadás hitét!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, te azt akarod, hogy mindnyájan egyek legyünk. Teljesedjék hát
akaratod nálunk és minden egyházadban. Tökéletesítsd bennünk szereteted
művét és teljesítsd be bennünk ígéreteidet.
M.Seitz-Fr. Thlele

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150806.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az evangelizációs ház építése ügyében gyakran gondolok Jézusnak arra a
példabeszédére, amelyben a tornyot építeni akaró ember előre kiszámolja a
várható költségeket, s csak akkor áll neki a munkának, ha van miből
befejeznie. Könnyű volna úgy elkezdeni egy építkezést, hogy a teljes
összeg előre rendelkezésre áll, de akkor mi szükség volna az isteni
gondviselésre és segítségre? Nekünk most menet közben szükséges
előteremteni a forrásokat. Hiszem, hogy amit a jó Isten dicsőségére
elkezdtünk megvalósítani, azt be is tudjuk fejezni. Ha el sem kezdtük
volna, szegényebbek lennénk egy evangelizációs házzal.

Most az építkezés felénél tartunk. A munkákkal megálltunk, mert addig nem
tudjuk folytatni, amíg a következő szakasz költségeinek jó része nem áll
rendelkezésünkre.

Úgy tűnik, hogy bármennyire is elszánt vagyok az evangelizációs ház
létrehozása ügyében, az eredeti tervemet kénytelen vagyok feladni.
Öszintén elismerem, hogy minden igyekezet ellenére aligha fogunk
elkészülni a Szent Márton év kezdetére (2015. november). Ha Isten úgy
akarja, hát később fogjuk befejezni.

A most esedékes második szakasz keretében történik majd a víz-, gáz-,
fűtés- és villanyszerelés, az ablakok és ajtók gyártása, a burkolás és
festés, valamint az épület külső szigetelése és vakolása, ha anyagi
lehetőségeink megengedik.

Tájékoztatásul írom, hogy egy négyzetméternyi festés ára (1400 Ft) is
tényleges segítséget jelent, és aki mást szeretne támogatni, adakozhat egy
lámpára (5-11ezer Ft) vagy akár egy radiátorra (15-40 ezer Ft).

Szeretettel kérem, támogassátok a Szent Márton evangelizációs ház
építését! Köszönöm nagylelkűségeteket!
A jó Isten áldását kérem rátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. augusztus 6.

www.szentmartonhaz.hu
Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-06
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 5., szerda

[Evangelium] 2015-08-05

2015. augusztus 5. – Szerda

Abban az időben: Jézus továbbhaladt. Tirusz és Szidon vidékére vonult
vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte:
„Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz
szellem!" Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai,
és arra kérték: „Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!" Jézus kijelentette:
„Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól." Ám az
asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: „Uram, segíts rajtam!" Ő
így válaszolt: „Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a
kutyáknak!" Mire az asszony: „Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami
lehull gazdájuk asztaláról!" Erre Jézus így szólt hozzá: „Asszony! Nagy a
te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!" És a lánya meggyógyult még abban
az órában.
Mt 15,21-28

Elmélkedés:

A csoda és a hit kapcsolatára mutat rá a mai evangélium. Korábban már szó
volt arról, hogy a csodák hitet ébresztenek az emberekben Jézus iránt. Aki
olyan rendkívüli tettekre képes, hogy visszaadja a látás képességét a
vakoknak, a járóképességet a bénáknak vagy képes a víz tetején járni, az
valóban Isten. Ezekben az esetekben a hit a csodát követi, a csoda
ébreszti fel bennük a hitet. Előbb a csoda következik be, amelynek láttán
az emberek hinni kezdenek.
Más esetekben fordítva történnek a dolgok. Először a hit jelenlétét
vázolja az evangélista, majd pedig következik a csoda. Az emberek hitének
láttán, annak kifejezését követően, mintegy a hit jutalmaként tesz Jézus
csodát. Így van ez például a jerikói vak esetében, aki így fejezi ki
hitét: „Dávid fia, könyörülj rajtam!" Ezt követően nyeri vissza Jézusnak
köszönhetően szemevilágát (vö. Lk 18,35-43). Nem véletlenül idézem fel az
ő esetét, hiszen ezekkel a szavakkal kéri a kánaáni asszony is Jézus
segítségét: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia!" (Mt 15,22). Ő nem a maga,
hanem leánya számára kér gyógyulást, és Jézus kifejezetten arról beszél a
történet végén, hogy az asszony nagy hitét és alázatos viselkedését
jutalmazta meg a csodával, a leány meggyógyításával.
Ha hittel és alázattal fordulok Istenhez, ő velem is csodát tesz.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, te magad mondtad, hogy el fogod küldeni Szentlelkedet, hogy mindig
megmaradhassunk a szeretetben, s hogy megtalálhassuk a békét. Amikor
kizárólag rád hagyatkozom, belátom, hogy te veszed el az én gondjaimat és
szorongásaimat, s hogy a békesség és a bizalom tőled származnak.
J. Zink

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150805.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az evangelizációs ház építése ügyében gyakran gondolok Jézusnak arra a
példabeszédére, amelyben a tornyot építeni akaró ember előre kiszámolja a
várható költségeket, s csak akkor áll neki a munkának, ha van miből
befejeznie. Könnyű volna úgy elkezdeni egy építkezést, hogy a teljes
összeg előre rendelkezésre áll, de akkor mi szükség volna az isteni
gondviselésre és segítségre? Nekünk most menet közben szükséges
előteremteni a forrásokat. Hiszem, hogy amit a jó Isten dicsőségére
elkezdtünk megvalósítani, azt be is tudjuk fejezni. Ha el sem kezdtük
volna, szegényebbek lennénk egy evangelizációs házzal.

Most az építkezés felénél tartunk. A munkákkal megálltunk, mert addig nem
tudjuk folytatni, amíg a következő szakasz költségeinek jó része nem áll
rendelkezésünkre.

Úgy tűnik, hogy bármennyire is elszánt vagyok az evangelizációs ház
létrehozása ügyében, az eredeti tervemet kénytelen vagyok feladni.
Öszintén elismerem, hogy minden igyekezet ellenére aligha fogunk
elkészülni a Szent Márton év kezdetére (2015. november). Ha Isten úgy
akarja, hát később fogjuk befejezni.

A most esedékes második szakasz keretében történik majd a víz-, gáz-,
fűtés- és villanyszerelés, az ablakok és ajtók gyártása, a burkolás és
festés, valamint az épület külső szigetelése és vakolása, ha anyagi
lehetőségeink megengedik.

Tájékoztatásul írom, hogy egy négyzetméternyi festés ára (1400 Ft) is
tényleges segítséget jelent, és aki mást szeretne támogatni, adakozhat egy
lámpára (5-11ezer Ft) vagy akár egy radiátorra (15-40 ezer Ft).

Szeretettel kérem, támogassátok a Szent Márton evangelizációs ház
építését! Köszönöm nagylelkűségeteket!
A jó Isten áldását kérem rátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. augusztus 4.

www.szentmartonhaz.hu
Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-05
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 4., kedd

[Evangelium] 2015-08-04

2015. augusztus 4. – Kedd

Amikor (a kenyérszaporítás után) mindnyájan ettek és jóllaktak, Jézus
mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek
át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint
elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék.
Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár
stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert
ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük
a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és
rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket:
„Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!" Erre Péter odaszólt neki: „Uram, ha te
vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!" Ő azt mondta:
„Jöjj!" Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus
felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott:
„Ments meg, Uram!" Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így
szólt hozzá: „Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?" Amikor beszálltak a
bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így
szóltak: „Te valóban az Isten Fia vagy!" Akkor átkeltek a tavon, és
Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték
Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és
kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak
hozzáértek, mind meggyógyultak.
Mt 14,22-36

Elmélkedés:

Jézus csodái soha nem öncélúak, nem azért teszi őket, hogy őt dicsőítsék
az emberek. Egyrészt a mennyei Atya szeretetét fejezik ki, tehát az Atyát
akarja megdicsőíteni Jézus a gyógyításokkal. Másrészt az a szándéka, hogy
hitet ébresszen az emberekben.
Vajon milyen szándék vezette az Urat, amikor a víz tetején járt? Itt is
csodáról van szó, azaz olyan cselekedetről, amire ember nem képes.
Tanítványai nélküle indulnak el, hogy átevezzenek a Genezáreti-tó túlsó
partjára. Az ellenszél és a hatalmas hullámok próbára tették erejüket.
Jézust viszont mindezek nem akadályozták meg abban, hogy a víz tetején
járva kövesse őket, közeledjen feléjük. Talán be akart szállni a bárkába?
Aligha, hiszen éppen azt mutatja meg, hogy tud a víz tetején is járni, nem
vonatkoznak rá a természeti törvények. Mi lehetett Jézus szándéka? Miért
járt a víz tetején, amikor tudhatta, hogy megjelenése félelmet fog kelteni
még övéiben is? A vizenjárás esetében sem öncélú csodáról, nem
magamutogatásról van szó. Jézus az ő istenségét igazolja apostolai előtt e
tettével és hitet akar ébreszteni bennük. Olyan jelet mutat, amely alapján
valóban hihetnek abban, hogy ő Isten. A hitébresztés szándékát megerősíti
Péter esete, aki kicsinyhitűsége és kételkedése miatt süllyedni kezd, de
Jézus megmenti őt.
Kételkedéseimben Jézus segítségemre siet, hogy megmentsen.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Köszönjük, Urunk, hogy szereteted egyesit minket. Köszönöm házastársamat,
akit rám bíztál. Köszönöm, hogy egymást szolgálhatjuk. Szenteld meg a
szeretetünket és szolgálatunkat. Segíts, hogy egymásnak utat mutassunk és
egymást a jóra oktassuk. Segíts, hogy jó példát mutassunk, s állandóan
örüljünk, hogy együtt lehetünk. Add, hogy egykor a mennyben is együtt
lehessünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150804.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-04
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 3., hétfő

[Evangelium] 2015-08-03

2015. augusztus 3. – Hétfő

Abban az időben: Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János
haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De
az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak Mikor
kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve és
meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek
hozzá, és figyelmeztették: „Sivár ez a hely, és késő már az óra is.
Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek
maguknak!" Jézus azonban ezt mondta nekik: „Nem kell elmenniük, ti adjatok
nekik enni!" Ők ezt felelték: „Nincs másunk itt, csak öt kenyerünk és két
halunk." Mire ő ezt mondta: „Hozzátok ide!" Miután megparancsolta, hogy a
tömeget telepítsék le a fűre, fogta az öt kenyeret és a két halat, szemét
az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a
tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és
jól is laktak. Végül tizenkét kosár lett tele a kenyérmaradékokkal. Pedig
mintegy ötezer férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket.
Mt 14,13-21

Elmélkedés:

Az első kenyérszaporítás Máté szerinti változatát olvassuk a mai
evangéliumban. Az evangélista valamivel később beszámol egy második
esetről is (vö. Mt 15,32-35), bár egyes szentírástudósok véleménye szerint
egyetlen esemény kétféle változatáról lehet szó.
Jézus egyedül szeretne lenni, de az emberek nagy számban keresik őt. Egész
nap gyógyítja a hozzá vitt betegeket, tanításról nem tesz említést az
evangélista. Estefelé tanítványai megemlítik, hogy küldje haza az
embereket, de ő inkább arra kéri övéit, hogy ők adjanak enni a népnek. Az
öt kenyér és a két hal még Jézusnak és tanítványainak is kevés, nemhogy a
többezres népnek. Ekkor az Úr csodát tesz, megáldja, megszaporítja a kevés
táplálékot úgy, hogy mindenkinek bőven jusson belőle. Az esemény
bevezetésénél és annak elbeszélésekor Máté evangélista arra törekszik,
hogy Jézus cselekedeteiben a messiási idők jeleit mutassa be. A betegek
gyógyításával Jézus az Isten szeretetét mutatja fel, aki irgalmas az
emberek iránt. Jézus a pusztában, egy kietlen helyen táplálja a népet,
miként az ószövetség korában, a pusztai vándorlás idején Isten mannával
táplálta a választott népet. A manna-csoda megismétlése szintén a messiási
idők jele.
A nép viselkedése tudatosítsa bennem, hogy ha keresem Jézust, akkor nem
fogja szeretetét megtagadni tőlem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mennyei Atyánk! Vigyázz gyermekeinkre, hogy ne tegyenek semmi rosszat, ha
egymás között vannak! Add, hogy szívesen térjenek haza, örüljenek és
szeressék a szülői házat! Add nekünk, szülőknek, hogy sikerüljön ezt az
otthont szeretetteljessé tenni, hosszú ideig megtartani számukra. Add,
hogy ne félelemmel gondoljanak ránk, még akkor sem, ha valami rosszat
tettek. Tartsd meg bizalmukat irántunk, hogy ez az otthon mindig nyitva
legyen számukra. Add meg mindnyájunknak, hogy ez a ház megmutassa, mit
jelent otthon lenni majd a te mennyei házadban.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150803.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-03
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 2., vasárnap

[Evangelium] 2015-08-02

2015. augusztus 2. – Évközi 18. vasárnap

Abban az időben: Amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait,
bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor
a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél
ide?"
„Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –, nem azért kerestetek,
mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok.
Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely
megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek – őt ugyanis az Atya
igazolta."
Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot
cselekedjünk?" „Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek
abban, akit küldött."
De ők így folytatták: „Hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és
higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint
az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni."
Jézus erre így szólt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott
nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret.
Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a
világnak."
Erre így szóltak hozzá: „Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret!"
„Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. – Aki hozzám jön, többé nem
éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik."
Jn 6,24-35

Elmélkedés:

Emlékezés, áldozat, várakozás
A múlt vasárnapi evangéliumban a csodálatos kenyérszaporítást olvastuk.
Jézus csodájának köszönhetően az öt kenyér és a két hal olyannyira sokká
változott, hogy az ételből több ezer ember lakott jól. A csoda arra
ösztönözte az embereket, hogy Jézust ki akarták kiáltani királyukká, de ő
nem engedte ezt, eltávozott a nép köréből. Az eset folytatásaként a nép
keresni kezdi őt, majd amikor megtalálták, Jézus beszédet intézett
hozzájuk az örök élet kenyeréről, megvilágítva cselekedetének jelentőségét
és előremutató célját az Oltáriszentségre. Ezt a beszédet - amelyet
témájának megfelelően eucharisztikus beszédnek nevezünk - tartalmazza
három részletben a mai és a következő két vasárnap evangéliuma. A szöveg
megvilágítja Jézusnak az utolsó vacsorán végzett cselekedetének,
tudniillik az Oltáriszentség alapításának lényegét és tartalmát. Foglaljuk
össze legalább vázlatszerűen mai elmélkedésünkben, továbbá a következő
vasárnapokon, hogy katolikus keresztényként mit hiszünk az
Eucharisztiáról.
Az utolsó vacsora eseményéről Máté, Márk, Lukács evangélisták és Szent Pál
apostol számolnak be. Valamennyi leírás tartalmazza azt a négy elemet,
amely a szentmisében is megmutatkozik. Először is azt, hogy az
Eucharisztia ünneplése emlékezés, emlékezés egy múltbeli cselekedetre, az
Úr Jézus tettére. „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!" (Lk 22,19) -
mondta egykor Jézus és az ő szavait idézi a miséző pap az
átváltoztatáskor. Másodszor: ennek az emlékvacsorának hatása van a
jelenben mindazokra, akik részt vesznek rajta. Krisztus cselekedete
megismétlődik, áldozata jelenvalóvá válik, hogy az ünneplő hívők az új
szövetség népévé váljanak. A harmadik közös elem a jövőre mutat. Mindazok,
akik együtt ünneplik az Oltáriszentséget és hisznek Jézus valóságos
jelenlétében, az Úr második eljövetelére, azaz egy jövőbeli eseményre
várakoznak. Erre utalnak a szentmisében elhangzó szavak: „Halálodat
hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz." A
negyedik közös vonás, hogy hálaadásról van szó, hiszen az Úr hálaadással
kezdi cselekedetét és mi is hálaadásként mutatjuk be azt a megváltásért.
Mindezek fényében láthatjuk, hogy Jézus utolsó vacsorája és a mi
szentmisénk jelképes, ugyanakkor valóságos cselekedet. Jelképes abban az
értelemben, hogy Krisztus egyszeri és megismételhetetlen áldozatát, az ő
megváltó kereszthalálát és üdvözítő feltámadását hozza el a jelenbe.
Valóságos abban az értelemben, hogy áldozata jelenvalóvá válik, hogy ahhoz
a mi áldozatunk és hálaadásunk is kapcsolódhasson, és létrejöhessen a
valóságos találkozás Isten és az ember, az Oltáriszentségben jelenlévő és
önmagát ajándékozó Krisztus és a hívő ember között.
Az Úr utolsó vacsorájának eseménye és minden szentmise azt a vágyat fejezi
ki, hogy az ember a lehető legbensőségesebb találkozást, egyesülést akarja
Istennel és Isten is találkozni akar az emberrel. Isten bennünk akar élni,
lelkünket akarja táplálni, egyesülni szeretne velünk, önmagát adja nekünk
és azt szeretné, hogy mi is neki adjuk magunkat. Mivel ez a
szentáldozásban valósul meg, ezért törekedjünk arra, hogy teljessé legyen
a szentmisén való részvételünk, áldozatunk és hálaadásunk a szentáldozás
által.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Az Eucharisztia ünneplésén, a szentmisén való
jelenlétünk alkalmat ad arra, hogy ne kívülállóként szemléljük az
Oltáriszentség titkát, hanem részesedjünk a te áldozatodból és
feltámadásodból. A szentáldozás által közösségre lépünk, egyesülünk veled,
ugyanakkor lelki közösségre lépünk embertársainkkal is, mert mindannyian
az egy kenyérből, a te szent testedből részesülünk. Urunk, te önmagadat
adod nekünk az Oltáriszentségben. Örömmel fogadjuk el a te csodálatos és
örök életet biztosító ajándékodat. Újítsd meg a mi életünket, hogy életünk
Istennek felajánlott ajándék legyen!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150802.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-02
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum