2014. december 13., szombat

[Evangelium] 2014-12-13

2014. december 13. – Szombat

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az
írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?" Ő így felelt: „Illés eljön
ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés
már eljött, de nem ismerték föl, és kényük-kedvük szerint bántak vele. így
szenved majd az Emberfia is tőlük." Ekkor értették meg a tanítványok, hogy
Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13

Elmélkedés:

Az események időrendi sorát követve a mai evangéliumi párbeszéd Jézus
színeváltozásához kapcsolódik. A színeváltozás eseményekor (vö. Mt 17,1-9)
a három kiválasztott apostol, Péter, Jakab és János, azt tapasztalja, hogy
Mesterük Mózessel és Illéssel, az ószövetségi idők két jelentős
személyével beszélget. Ebből az élményből fakadóan fogalmazták meg
kérdésüket a messiás jövetelére és az azt megelőző eseményekre
vonatkozóan. Ők is ismerhették azt a zsidó hagyományt, amely szerint az
egykor tüzes szekéren égbe ragadtatott Illés próféta vissza fog térni a
világba, s az ő jövetele vezeti be a messiás érkezését. Illés jelenlétét a
színeváltozás hegyén ők tehát a messiási idők jeleként értelmezhették.
Válaszában Jézus megerősíti gondolatukat, de nem úgy, hogy Illés tér
vissza, hanem Isten már elküldte azt a személyt, akinek a Megváltó
jövetelét kell hirdetnie, de az emberek nem hallgattak rá.
Az időrendiség mellett nézzünk meg egy másik szempontot is! A párbeszéd a
mondanivalója tekintetében az előző napok üzenetéhez kapcsolódik, annak
folytatása, azaz Keresztelő Jánosról van itt is szó. Ő tehát a küldött, a
Messiás előfutára, a megtérést és bűnbánatot hirdető próféta. Az a tény,
hogy János személyét és szerepét sokan nem ismerték fel, már előre mutatja
a Megváltó sorsát, azt, hogy Jézust is sokan el fogják utasítani.
Felismerem-e ezekben az adventi napokban Isten küldötteit?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Élet Ura, köszönöm, hogy megteremtettél, és arra hívtál, hogy
megismerhesselek. Köszönöm, hogy szereteted és irgalmad nyomon követ
életemnek minden napján. Áldott légy érte, Uram. Áldott légy minden
kegyelmedért, melyet felismerhetek, s méginkább azokért, melyeket még nem
látnak szemeim. Add, Uram, hogy ezeket idővel érszevehessem, és így még
inkább szerethesselek, megismerve azt a szeretetet, amellyel gondoskodsz
rólam. Köszönöm, Uram ezt az Adventet, melyben arra hívsz, hogy
megállhassak egy pillanatra, és felemelhessem tekintetem a napi feladatok
és kétségek közül tehozzád, az Istenhez, ki mindeneket alkottál és
Szentlelkeddel betöltesz minden élőt, aki keres téged. Utaidat, Uram,
mutad meg nekem és a te ösvényeidre taníts meg engem. Mutasd meg, Uram,
hogy hogyan élhetem meg a veled való közösséget nap, mint nap, rátalálva
arra az örömre, mely a te gyermekeidnek sajátja, s így valóban
megszülethess számomra is, Jézus Krisztus, aki drága véred által
megváltottál engem. Ámen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-13
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141213.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 12., péntek

[Evangelium] 2014-12-12

2014. december 12. – Péntek

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a
nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják
pajtásaiknak: »Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem
zokogtatok.« Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá:
»Ördöge van.« Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: »Lám, a
falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!« Az Isten
bölcsességét azonban művei igazolták."
Mt 11,16-19

Elmélkedés:

A Keresztelő Jánosról szóló beszéd (tegnapi evangélium) folytatásaként ma
azokról szól Jézus, akik nem hallgattak sem a prófétákra, sem Jánosra, sem
őrá. Egyszerű szavakkal írja le azt az ostoba nemzedéket, amely nem ismeri
fel a messiási időket, nem veszi észre a jeleket, nem hallgat Isten
küldötteire. Feltehetően egy gyerekjátékból, egy mondókából idéz:
„Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok" (Mt
11,17). Szavaiban nincs semmi bántó vagy sértő szándék, hanem rá szeretne
mutatni az ésszerűtlen viselkedésre. Egyszerű, gyermeki, könnyen érthető
szavakkal figyelmeztet, hogy minden időben és helyzetben meg kell
találnunk a helyes viselkedést.
A pszichológusok sokat beszélnek arról, hogy gyerekkorunkban mennyi lelki
sebet szerzünk, s ezek milyen nyomot hagyhatnak bennünk további életünkre.
A gyermekkor számos csalódását nehéz elfelednünk. Jézus pedig arról
beszél, hogy érdemes megőriznünk a gyermeki lelkületet. „Ha nem lesztek
olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek országába" (Mt 18,3).
Természetesen nem a gyermekkori sérelmek és bántások szüntelen
emlékezetére gondol, hanem a gyermeki lelkületre, tisztaságra,
ártatlanságra, engedelmességre.
A rövid beszéd végén a mi Urunk az ostoba emberi viselkedéssel
szembeállítja Isten bölcsességét, amely megmutatja a helyes gyermeki
lelkület útját.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és
megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig
hozzá tudjak tanulni! Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba! A helyes
beszéd kegyelméért is esdeklek! Döntsd el nálam mindig a kezdetet,
határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég sikeres és
eredményes kimenetelét!
Aquinói Szent Tamás

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-12
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141212.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Újra kapható
A rendelési határidő után érkező rengeteg kérés miatt minden
igyekezetemmel azon voltam, hogy még egy utánnyomást összehozzunk a
nyomdával. Örömmel jelzem: sikerült!
Mostantól tehát újra igényelhető a jövő évi evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazó könyv, a Szívem első gondolata 2015. kötet, amíg el nem fogy.
Ez a lelki kincs az én személyes ajándékom az e-vangélium olvasók számára!
Azoknak ajánlom, akik szeretnének napról napra a lelki fejlődés útján
járni, illetve akik ezen az úton szeretnék segíteni családtagjaikat,
szeretteiket. A könyv olyan karácsonyi ajándék, amelyet a megajándékozott
naponta olvashat egy éven át és hálával gondol majd arra, akitől kapta.
Rendelési lehetőség és információ a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform
Csak pár egyszerű kattintás és karácsony előtt megérkezik. Ha olyan
ajándékot keresel, amit biztosan kézbe fognak venni minden nap, akkor már
meg is találtad. Felesleges a plázában egyebet keresgélned.

Élő Kenyér újság gyerekeknek
Évek óta készítem munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot, amely egy
misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes képekkel.
Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük, unokájuk vallásos
neveléséről, hogy a jó Isten kedves gyermekei legyenek.
Bővebb információs és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

1000 könyv 1000 gyermek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. december 12.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el. 2015. december 16-ig
várjuk e célra az adományokat, hogy még jusson idő az elküldésre.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2.
Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 11., csütörtök

[Evangelium] 2014-12-11

2014. december 11. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony mondom
nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő
Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A
mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és
az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian
ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie.
Akinek füle van, hallja meg!
Mt 11,11-15

Elmélkedés:

Keresztelő Jánosról, a puszta emberéről beszél Jézus a mai evangéliumban.
A Jézus előtti évszázadokban számos próféta mondott jövendölést a messiás
jöveteléről. Keresztelő János amiatt tekinthető különlegesnek, hogy az
ószövetségi idők utolsó prófétájaként ő hirdethette meg a nép számára a
Messiás érkezését, ő mutathatott rá Jézusra, a Megváltóra.
Az adventben egyrészt a Megváltó előhírnökeként tekintünk Keresztelő
Jánosra, másrészt életviteléből szeretnénk tanulni, azt szeretnénk lelki
értelemben utánozni. Adventben mindannyian kivonulunk egy jelképes
pusztába. Nem költözünk el otthonról egy vidéki tanyára, ahol senki nem
zavar bennünket, nem hagyjuk el e hetekben munkahelyünket és családunkat,
de mégis keressük a pusztát. Azt a helyet, ahol elcsendesedhetünk. A
helyet, ahol magunkban lehetünk, magunkba tekinthetünk. Keressük a
pusztát, ahol Isten vár bennünket. Lehet, hogy e lelki pusztában
magányosnak, magunkra maradottnak érezzük magunkat. Lehet, hogy hiányoljuk
kapcsolatainkat, megszokott cselekedeteinket. Lehet, hogy lelki ürességet,
lelki szárazságot érzünk. Lehet, hogy ránk nehezedik a fáradtság,
eluralkodik rajtunk a kimerültség. De biztosak lehetünk abban, hogy
ezekben az adventi, pusztai napokban Isten velünk van. Érdemes keresni a
vele való találkozás csendes perceit.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mutasd meg, Uram, a Szegénységet, amelyet annyira szerettél! Irgalmas
Jézus, légy irgalommal irántam, teljesen eltölt a vágy Úrnőm, a Szegénység
után, aki nélkül nem lelek nyugalmat. Te lobbantottad fel, Uram, szívemben
az érte epedő szerelmet, add meg hát a jogot is, hogy enyém lehessen! Arra
vágyom, hogy ebben a kincsben legyek gazdag! Állhatatosan kérlek, had
lehessen mindig az enyém! Uram, Jézus, Te egészen szegény voltál, s így én
sem kívánok e földön semmit sem a sajátomnak mondani, és csak abból akarok
élni, amit felebarátaim adnak nekem!
Assisi Szent Ferenc

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-11
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141211.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Újra kapható
A rendelési határidő után érkező rengeteg kérés miatt minden
igyekezetemmel azon voltam, hogy még egy utánnyomást összehozzunk a
nyomdával. Örömmel jelzem: sikerült!
Mostantól tehát újra igényelhető a jövő évi evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazó könyv, a Szívem első gondolata 2015. kötet, amíg el nem fogy.
Ez a lelki kincs az én személyes ajándékom az e-vangélium olvasók számára!
Azoknak ajánlom, akik szeretnének napról napra a lelki fejlődés útján
járni, illetve akik ezen az úton szeretnék segíteni családtagjaikat,
szeretteiket. A könyv olyan karácsonyi ajándék, amelyet a megajándékozott
naponta olvashat egy éven át és hálával gondol majd arra, akitől kapta.
Rendelési lehetőség és információ a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform
Csak pár egyszerű kattintás és karácsony előtt megérkezik. Ha olyan
ajándékot keresel, amit biztosan kézbe fognak venni minden nap, akkor már
meg is találtad. Felesleges a plázában egyebet keresgélned.

Élő Kenyér újság gyerekeknek
Évek óta készítem munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot, amely egy
misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes képekkel.
Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük, unokájuk vallásos
neveléséről, hogy a jó Isten kedves gyermekei legyenek.
Bővebb információs és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

1000 könyv 1000 gyermek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. december 11.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el. 2015. december 16-ig
várjuk e célra az adományokat, hogy még jusson idő az elküldésre.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2.
Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 10., szerda

[Evangelium] 2014-12-10

2014. december 10. – Szerda

Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: „Jöjjetek hozzám
mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én
felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert
én szelíd vagyok és alázatos szívű –, és nyugalmat talál lelketek. Mert az
én igám édes, és az én terhem könnyű."
Mt 11,28-30

Elmélkedés:

A megbeszélt találkozóra időben érkezem. A másik személy viszont nem, ő
késik. Még egyszer ellenőrzöm a határidőnaplómban a találkozó időpontját,
de minden stimmel, tehát már itt kellene lennie. Egy idő után bosszantani
kezd késése. Bosszant, hogy rabolja a drága időmet. Bosszant a
pontatlansága, az, hogy megvárakoztat, s még csak nem is jelzi telefonon
késését. Mérgelődni kezdek magamban, mert nem először fordul elő vele az
ilyen. Mérges vagyok, mert szerintem nincs joga megvárakoztatni, hiszen
annyi más teendőm volna. Bosszankodva találgatom magamban, vajon milyen
kifogásokkal fogja magyarázni a későbbi érkezést.
Várni valakit, türelmesen vagy türelmetlenül várakozni valakire, aki előre
nem tudhatóan pontosan vagy késve fog érkezni – egy mindennapi
élethelyzet, amit mindannyian átéltünk már. Más helyzetekben én
várakoztatok meg valakit feleslegesen, rabolom idejét, s észre sem veszem,
ha őt mindez bosszantja.
Az adventben Istenre, az ő jövetelére várunk, és Isten vár ránk, vár arra,
hogy megérkezzünk hozzá. Ő nem várakoztat meg bennünket, a késést nem
ismeri, pontosan ismerjük érkezése idejét. És közben türelmesen vár
bűnbánatunkra, megtérésünkre, vár, hogy elinduljunk felé. Mindenkit, engem
is vár ő, aki így szól: „Jöjjetek hozzám mindnyájan!" (Mt 11,28).
Megvárakoztatom vagy örömmel sietek felé?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Köszönöm Neked, Uram Jézus Krisztus, hogy e világba jöttél, hogy segítsd
az embert és megmutasd a helyes utat. Bocsásd meg, ha elfeledkeztem róla,
hogy eljöveteled valóban oly döntő. Űzz el minden kételkedést és önts
ádventi gondolatokat szívembe. Engedd megtapasztalnom, hogy Te ma is újra
hozzánk jössz. Tarts éber készenlétben, hogy örömmel fogadjalak. Költözz
be országunkba, házunkba, közösségünkbe és szívünkbe.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-10
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141210.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Újra kapható
A rendelési határidő után érkező rengeteg kérés miatt minden
igyekezetemmel azon voltam, hogy még egy utánnyomást összehozzunk a
nyomdával. Örömmel jelzem: sikerült!
Mostantól tehát újra igényelhető a jövő évi evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazó könyv, a Szívem első gondolata 2015. kötet, amíg el nem fogy.
Ez a lelki kincs az én személyes ajándékom az e-vangélium olvasók számára!
Azoknak ajánlom, akik szeretnének napról napra a lelki fejlődés útján
járni, illetve akik ezen az úton szeretnék segíteni családtagjaikat,
szeretteiket. A könyv olyan karácsonyi ajándék, amelyet a megajándékozott
naponta olvashat egy éven át és hálával gondol majd arra, akitől kapta.
Rendelési lehetőség és információ a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform
Csak pár egyszerű kattintás és karácsony előtt megérkezik. Ha olyan
ajándékot keresel, amit biztosan kézbe fognak venni minden nap, akkor már
meg is találtad. Felesleges a plázában egyebet keresgélned.

Élő Kenyér újság gyerekeknek
Évek óta készítem munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot, amely egy
misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes képekkel.
Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük, unokájuk vallásos
neveléséről, hogy a jó Isten kedves gyermekei legyenek.
Bővebb információs és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

1000 könyv 1000 gyermek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. december 10.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el. 2015. december 16-ig
várjuk e célra az adományokat, hogy még jusson idő az elküldésre.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2.
Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 9., kedd

[Evangelium] 2014-12-09

2014. december 9. – Kedd

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Mit
gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem
hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse
az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek:
jobban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így
mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül."
Mt 18,12-14

Elmélkedés:

Jézus példabeszédet mond a száz bárányra vigyázó pásztorról. A pásztor
legnagyobb gondossága és figyelme mellett is előfordulhat, hogy elvész a
nyájból egy bárány. Hiába számolja meg újra és újra a rábízott állatokat,
csak kilencvenkilencig jut, egy bizony hiányzik. A történetet hallván
egyesek talán azt gondolják, hogy egy százalék veszteség még belefér e
munkába, a gazdája előtt majd valahogy kimagyarázza a dolgot. A lényeg,
hogy a többivel el tud számolni.
Itt jön a történet fordulata, miként ezt Jézus példabeszédei esetében
megszokhattuk. A pásztort nem nyugtatja meg, hogy a nyáj többsége megvan,
őt nyugtalanítja az egyetlen eltűnt bárány, s azonnal keresésére indul. A
példabeszéd helyes értelmezésének kulcsa az, hogy felismerjük ezen
cselekvésének indítékát. Mi áll tehát annak hátterében, hogy az elveszett
keresésére indul? A válasz egyszerű: bár egyetlen bárány sem az övé,
hiszen ő csak szolgálatot végez, mégis ezt a szolgálatot felelősséggel
végzi. Ha csak a fizetségért dolgozna, aligha indulna el. Ő keresni indul
az egyetlen elveszettet, mert minden bárányra úgy tekint, mintha az övé
volna.
Miért küldi el a mindenható Isten saját Fiát a világba, hozzánk kicsiny
emberekhez? Miért lesz Isten Fia, Jézus Krisztus emberré? Miért vállalja
megváltói küldetését, a szenvedést és a halált? Miért indul az irgalmas
Isten az elveszett, a bűnös ember után? A válasz egyszerű: Isten úgy
tekint rám, hogy az övé, az ő gyermeke vagyok.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Várja a mi lelkünk az Urat, jobban, mint az őrök a hajnalt, mert tudjuk,
még egy kis idő, és újra velünk leszel, Üdvözítőnk. Óvj meg minket attól,
hogy velünk kelljen perbe szállnod, hogy dicsőséged elé nem a te
szolgálatod ruhájában álltunk. Add, hogy mint az Úr szolgálóleánya,
szívünkben őrizzük tetszésed keresését. Legyen velünk a te kegyelmed, és
jöjj el, Urunk, ne késlekedj!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-09
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141209.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 8., hétfő

[Evangelium] 2014-12-08

2014. december 8. – Hétfő, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen
fogantatása

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Mi és ki irányítja életünket? Minek van a legnagyobb befolyása
életvitelünkre? Kinek a tanácsait, útmutatásait fogadjuk el? Érdemes
megfontolnunk ezen adventi kérdéseket. Ha ki vagyok szolgáltatva benső
vívódásaimnak, ha erős vagy éppen gyenge emberi akaratom sodrásának
engedek, vagy ha érzéseim könnyedén felülkerekednek értelmem döntésein,
akkor aligha fogom elérni azt a célt, megvalósítani azt a feladatot, amit
Isten szán nekem. Nem térhetek le a lelki növekedés útjáról, mert Isten
azt várja tőlem, hogy szüntelenül ezen járjak. Különben életem céltalanná
válik, úgy érzem, hogy semmilyen szerepem nincs e világban, nem tartom
fontosnak, hogy jót tegyek másokkal, s nem üdvösségem lesz legfőbb célom.
Bár tudnék jót tenni a környezetemben élőkkel, de elmulasztom ennek
lehetőségét. Egyik oldalról nézve személyes kudarc ez, más szempontból
pedig az isteni terv meghiúsulása velem kapcsolatban.
De van más út számomra, amely utat Szűz Mária életpéldája világít meg,
akinek szeplőtelen fogantatását ünnepeljük a mai napon. Emberi életének
első pillanatától, azaz fogantatásától kezdve átjárta őt az isteni
kegyelem, s a döntő pillanatban, amikor az angyal által értesült arról,
hogy Isten őt választotta ki arra, hogy a Megváltó anyja legyen, ő teljes
emberségével, akaratával és értelmével beleegyezett Isten akaratába,
elfogadta azt. Példája segítsen, hogy ki tudjam mondani a feltétel nélküli
„igen"-t Isten akaratára.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Legszentebb Szűz, aki habozás nélkül átadtad magad a Mindenhatónak, hogy
megvalósíthassa a megváltás tervét, önts bizalmat a fiatalok szívébe, hogy
mindig legyenek olyan buzgó pásztorok akik a keresztény népet az élet
útján vezetik, és olyan megszentelt lelkek, akik a tisztaság, a szegénység
és az engedelmesség által tanúskodnak feltámadott Fiad felszabadító
jelenlétéről. Ámen.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-08
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141208.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 7., vasárnap

[Evangelium] 2014-12-07

2014. december 7. – Advent 2. vasárnapja

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta
megírta: „Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A
pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé
ösvényeit." János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a
bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden
lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán
folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette
körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: „Aki utánam jön,
hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a
saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel
keresztel majd meg benneteket!"
Mk 1,1-8

Elmélkedés:

Nézz szembe önmagaddal!
Néhány éve az adventi koszorút a templom számára az egyik minisztráns
édesanyja ajánlotta fel, aki történetesen virágkötőként dolgozik. A
köszönet mellett azt a ráadás ajándékot kapta, hogy az egyik adventi
vasárnapon a szentmise kezdetekor ő gyújtotta meg a gyertyákat. Azon a
napon a szokásosnál korábban érkezett, hogy ellenőrizze a koszorút.
Megigazította a fenyőágakat és a díszítésként szolgáló terméseket,
végigsimította a szalagokat, kicsit fordított a koszorún, majd
távolabbról, a hívek szemszögéből is megnézte az eredményt. Láthatóan
elégedett volt a látvánnyal, de azért visszalépett a koszorúhoz, s kezével
sorra megérintette a díszeket. Már nem volt mit igazítani rajtuk, nem is
ezért álldogált a koszorú mellett csendben szemlélve azt. Láthatóan
elgondolkozott. Talán az idő, az évek múlásán. Talán gyerekkorára gondolt,
amely már csak emlék számára. Talán arra gondolt, hogy újra itt az advent,
ismét elmúlt egy esztendő, mennyi minden változott ezen idő alatt. Az
adventi koszorú viszont nem változott az évek, évtizedek során, nem ment
ki a divatból, s a divat sem változtatott rajta semmit. Teljesen
hagyományos, egyszerű koszorú fenyőágakból, három lila és egy rózsaszín
gyertyával, pontosan olyan, mint gyerekkorában. „Tökéletes" - lépett mellé
a kisfia, aki talán már kissé unta, hogy édesanyja ennyit bíbelődik a
koszorúval, s aki most nem gondolt arra, hogy sok év múltával is vissza
fog emlékezni erre a pillanatra, édesanyjára, a koszorú gyertyáira,
gyermekkora adventjeire. Ő most még nem gondolhat a múltra, hisz nincs
neki, a jövőre pedig nem gondol, mert még gyerek.
Az adventi időszak szembesít minket az idő múlásával és szembesít
önmagunkkal. Környezetünk, a világ változását észrevesszük és tudomásul
vesszük, de mintha nem akarnánk tudomást venni arról, hogy közben mi is
változunk, ezért szeretnénk az időt megállítani vagy talán meg is
fordítani. Az advent szembesít önmagunk múltjával, és a jövőről való
gondolkozásra késztet minket.
A múlt és a jövő tengelyében áll Keresztelő János, akiről advent 2.
vasárnapján az evangéliumban olvasunk. János egyrészt visszatekint a
múltba, másrészt előrenéz a jövőbe. Visszatekint a régi időkre, felidézi a
régmúlt idők prófétai jövendöléseit, elgondolkozik Istennek a múltban tett
ígéretéről a Messiás jövetelével kapcsolatban. János megtérést hirdet és a
bűnbánat keresztségében részesíti a hozzá érkezőket. A bűnbánat mindig
önmagunkkal és múltunkkal való szembenézésből fakad. Ugyanakkor a
Keresztelő a jövő felé néz és a jövő felé irányítja a figyelmet. A
hamarosan érkező Jézusra, a Megváltóra figyel, akiben beteljesednek a
múltban tett ígéretek. A Szentlélekkel keresztelő Jézusról beszél, s ezzel
ő is egy jövőre vonatkozó ígéretet fogalmaz meg. Isten Lelke ugyanis
mindig a jövő felé fordít minket, a ránk váró feladatokra, küldetésre
irányítja gondolatainkat.
A mai vasárnapon adventi koszorúnkon meggyújtjuk a második gyertyát.
Legyen ez az önmagunkkal való szembenézés gyertyája! Gondolj arra, hogy ma
Keresztelő János hozzád szól, neked hozza el Isten üzenetét! Nézz szembe
önmagaddal, múltaddal és jövőddel!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Te egykor bűnbánatot hirdettél a népnek és megtérést
vártál az emberektől. Evangéliumod üzenete arra ösztönöz, hogy
szembenézzek önmagammal, bűnös múltammal, életem hibáival. Segíts
felismernem mindazt, amin változtatnom kell, s amin a te kegyelmeddel
változtathatok. Adj szívembe igaz bűnbánatot! Add nekem a Szentlélekben
való újjászületés kegyelmét! Mutasd meg nekem, milyen úton induljak, s mit
vársz tőlem a jövőben!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-07
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141207.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum