2012. október 27., szombat

[Evangelium] 2012-10-27

2012. október 27. – Szombat

Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról
hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre
Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek
voltak, mint a többi galileai, mivel így jártak? Mondom nektek: nem! De ha
nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt
gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony
és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél?
Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is
mindnyájan." Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a
szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így
szólt vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen
a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így
válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha
terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod."
Lk 13,1-9

Elmélkedés:

Amikor Jézus hasonlatokat mond arról, hogy az embernek a bűnbánat vagy a
jócselekedetek gyümölcseit kell teremnie – miként a fák is gyümölcsöt
érlelnek – akkor az Istennel való együttműködésünkre gondol. Isten nélkül
ugyanis elszakadnánk az éltető erőforrástól, a teremtő erőtől, a
növekedést és fejlődést biztosító hatalomtól, s erőtlenné, élettelenné és
terméketlenné válnánk. Isten teremtő együttműködésre hívja minden
teremtményét, közülük is legfőképpen magát az embert. Aktív együttműködés
ez a Teremtővel, ugyanakkor mégsem a miénk az érdem, hanem Istené. A
növekedés nem rajtunk múlik, hanem Istennek köszönhető.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Istenem, mikor találom meg végre nyugalmamat? Nagyon vágyódik lelkem
tehozzád! De erős leszek, s türelmesen várom azt az órát, melyen isteni
Megváltóm az örök üdvösségre hív. Addig csak az lesz a gondom, hogy neki
tetszően éljek, s szent akaratát teljesítsem.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 26., péntek

[Evangelium] 2012-10-26

2012. október 26. – Péntek

Abban az időben Jézus így szólt a sokasághoz: Ha látjátok, hogy nyugaton
felhő támad, mindjárt mondjátok: „Eső jön!", és úgy is történik. Ha déli
szél fúj, azt mondjátok: „Hőség lesz!", és megjön az is. Képmutatók! Az ég
és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért nem
ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság? Amikor
ellenfeleddel a hatóságokhoz mégy, igyekezzél még az úton kibékülni vele,
hogy a bíróhoz ne hurcoljon. Mert ha a bíró elé visz, akkor a bíró átad a
börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vet téged. Mondom neked, ki nem
szabadulsz onnan, amíg tartozásodat az utolsó fillérig le nem fizeted.
Lk 12,54-59

Elmélkedés:

Minden emberben van valamiféle természetes bölcsesség, ami a kibékülést
ösztönzi, nehogy valaki börtönbe kerüljön. Ehhez jön még az évek
tapasztalata, amelynek segítségével az ember sok mindent előre láthat,
mégpedig nem csupán az időjárás terén. Bárcsak ez a velünk született
bölcsesség és az évek alatt megszerzett tapasztalat arra is vonatkozni,
hogy minden ember felismerje Krisztus keresztjének jelét és az Élet
Kenyerének, az Oltáriszentségnek valóságát, amelyek Isten jelenlétéről
tanúskodnak. Az értelmes ember számára, aki nyitott Isten üdvözítő
szándékának befogadására, elegendőek ezek a jelek. A mai időkben is és
minden korban ezek a jelek mutatják számunkra azt, hogy Isten nem hagyja
magára az embert, hanem lehet őt keresni, s meg is lehet találni. Nézzünk
fel a kereszt jelére, amely megszerezte nekünk a megváltást, s nézzük,
imádjuk az Eucharisztiát, amely üdvösségünk étele.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézusunk! Te azt várod tőlünk, hogy téged kövessünk, a te nyomodban
járva eljussunk Atyánkhoz és elnyerjük az örök életet. Segíts minket, hogy
mindig betartsuk szabályaidat! Erősítsd bennünk a csapatszellemet, az
Egyház szeretetét! Segíts minket, hogy sikerrel munkálkodjunk a magunk és
mások üdvösségén! A legnagyobb győzelem az számunkra, hogy elnyerjük az
örök életet. Segíts minket győzni, segíts minket az üdvösségre!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 25., csütörtök

napi evangélium könyvben 2013-ra

Kedves Zoltán,
köszönöm, hogy hűséges olvasója az e-mailben küldött e-vangéliumnak, s remélem, hogy a Hit évében és utána is lelki épülésére szolgál.

 

Az elmúlt években számos kérés érkezett felém, hogy könyvben is jelenjen meg az evangélium, amikor például egy év lezárul. Az ötletet jónak tartottam, de egy kicsit módosítottam: nem utólag, hanem előre érdemes kiadni könyvben a napi lelki olvasmányt. Így született meg a Szívem első gondolata 2013. kötet, amely 2012. adventtől 2013 végéig tartalmazza az evangéliumi elmélkedéseket.

A könyv segítségével azok is olvashatják az eddig csak e-mailben küldött üzeneteket, akiknek nincs számítógépük, nincs internetjük vagy csak nem szívesen olvasnak képernyőről. Így szélesebb körben terjedhet az evangélium.

 

A könyv olyan méretű, hogy egy táskába vagy kabátzsebbe könnyen befér, 470 oldal, az év minden napjára jut egy oldal olvasnivaló (3-4 perc), vasárnapokra kettő, és még a számítógépet sem kell bekapcsolni hozzá. Olyan karácsonyi ajándék családtagjaitoknak, szeretteiteknek, amit nem dob ki senki december 28-án, hanem minden nap olvashat egy éven át.

Segítsetek, hogy minél többekhez eljusson! Terjesszétek ti is az evangéliumot!

 

Szívem első gondolata 2013: 1200 Ft/db + 200 Ft/db postaköltség Magyarországra. (Külföldre a magas postaköltség miatt nem vállalom.)

Bővebb információ a könyvről: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013

 

És elkészült az idei karácsonyra az új "mesekönyv", új, igaz történetekkel.

A hit ajándéka: 900 Ft/db + 100 Ft/db postaköltség Magyarországra. (Külföldre a magas postaköltség miatt nem vállalom.)

Bővebb információ a könyvről: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka

 

Plébániai, szerzetesi, iskolai közösségek, családcsoportok stb. közös rendelése esetén 20 példánytól (akár a 2 könyv darabszáma összevontan is) nincs postaköltség, ha egy címre küldhetem a könyveket.

 

Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)

 

A két könyv boltokban nem kapható, tőlem rendelhető meg, mert így a legolcsóbb.

Megrendeléshez az alábbi adatokat kérném a zalalovo@gmail.com címemre:

 

A hit ajándéka - Darabszám:

Szívem első gondolata 2013 - Darabszám:

Megrendelő neve:

Postacím irányítószámmal:

Mobilszám:

 

(Kérem a mobilszám megadását, hogy a csomagfutár a sikeres kézbesítés érdekében felvehesse a kapcsolatot szükség esetén.)
-- 
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: 
(+36)92-371-049

[Evangelium] 2012-10-25

2012. október 25. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet
gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon!
Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez
beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre?
Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy
házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három
ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány
az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával."
Lk 12,49-53

Elmélkedés:

Jézus oly erővel hirdette egykoron az Isten Országáról szóló örömhírt,
hogy képes volt lelkesíteni apostolait és tanítványait, s lángra tudta
lobbantani sok ember szívét. De még ennél is mélyebb értelme van annak,
hogy Jézus azért jött a világba, hogy tüzet gyújtson. Az ószövetségi
időkben és Jézus korában is a tűz Isten jelenlétének, dicsőségének és
szentségének volt a jele. Isten égő csipkebokorban jelenik meg Mózesnek,
tüzes szekéren ragadja el Illés prófétát és tűzoszlop alakjában védelmezi
népét a pusztai vándorlás idején.
Amikor tehát Jézus tűzgyújtásról beszél, akkor Isten jelenlétére hívja fel
a figyelmet. Akarom-e, hogy bennem is égjen Isten jelenlétének lángja?
Akarok-e a tűz közelében, Isten közelségében élni?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat
tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató
fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az
erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely
a nyolc boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet üzenete, az
erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 24., szerda

[Evangelium] 2012-10-24

2012. október 24. - Szerda

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Gondoljátok meg: Ha tudná
a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába.
Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem
is gondoljátok."
Péter megkérdezte: „Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy
mindenkinek?" Az Úr így válaszolt: „Ki a hű és okos sáfár, akit ura
szolgái fölé rendel, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből?
Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál.
Bizony, mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza. De ha a szolga azt
mondja magában: „Uram bizonyára késni fog", és elkezdi verni a többi
szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik, és megérkezik ennek a
szolgának az ura olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor
nem gondolja, bizony kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára
juttatja. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy
akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így
tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki
sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet
kérnek számon."
Lk 12,39-48

Elmélkedés:

Nem csak a gazdának, de a szolgának is megvan a maga felelőssége.
Hűségesen kell teljesítenie mindazt, amit ura rábíz, mert akire sokat
bíztak, attól többet is kérnek számon. Isten azt a feladatot bízza ránk,
hogy közreműködjünk szándékainak megvalósulásában a világban és az
egyházban. Követendő példánk maga Jézus, az Atya alázatos szolgája, aki a
végsőkig, a keresztig hűséges marad küldetéséhez, megteszi, amit Atyja
kíván tőle. Engedelmessége jutalmaként részesül a feltámadásban. A mi
szolgaságunk nem rabszolgaságot jelent, amely elvenné szabadságunkat,
hanem szolgálatot, amely kitart a hűségben. Isten szolgáiként a
szenvedéseken és a próbatételeken keresztül juthatunk be Isten Országának
dicsőségébe.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Készen állok arra, hogy tétovázás nélkül induljak és
kövesselek téged! Tudom, hogy mennyire nehéz lesz ez út számomra, de
vállalom, mert ez vezet holt múltamból a jövő felé, az élet felé, az
üdvösség felé. Nem tart vissza semmi. Nem hátráltathat semmi. Nem
akadályozhat semmi. Te vagy számomra az út és te vagy a cél! Te légy
vezetőm az örök élet felé!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Megjelent az idei karácsonyi képes gyerekkönyvem. Új történetek, új
képekkel, ez utóbbiak most is Magyar Krisztina munkái. Az új "mesekönyv"
boltokban nem kapható, tőlem lehet megrendelni, mert így a legolcsóbb.
A hit ajándéka: 900 Ft/db + 100 Ft postaköltség Magyarországra. (Külföldre
2000-5000 Ft a postadíj)
Bővebb információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka
És kiadtam a Hit éve alkalmából könyvben a jövő évre szóló evangéliumi
elmélkedéseket Szívem első gondolata 2013 címmel. Idén adventtől 2013.
adventig tartalmazza a napi evangéliumot. A könyvet azoknak érdemes
karácsonyi ajándékként adni, akik a számítógép helyett előnyben részesítik
a könyvet.
Szívem első gondolata 2013: 1200 Ft/db + 200 Ft postaköltség
Magyarországra. (Külföldre 2000-5000 Ft a postadíj)
Bővebb információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Megrendeléshez az alábbi adatokat kérem elküldeni a zalalovo@gmail.com
címemre:
A hit ajándéka - Darabszám:
Szívem első gondolata 2013 - Darabszám:
Megrendelő neve: Postacím irányítószámmal:
Mobilszám:
(Kérem a mobilszám megadását, hogy a csomagfutár a sikeres kézbesítés
érdekében felvehesse a kapcsolatot szükség esetén.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 23., kedd

[Evangelium] 2012-10-23

2012. október 23. - Kedd

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve,
kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez,
akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget,
rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk
megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát,
asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy
a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a
szolgák.
Lk 12,35-38

Elmélkedés:

Amikor Jézus a végsők időkben történő második eljöveteléről beszél
tanítványainak, legfőképpen a virrasztás fontosságát köti lelkükre. A
keresztény virrasztás tehát nem más, mint Jézus visszatérésének éber
várása és az arra való lelki felkészülés. A világ sokszor elvonja
figyelmünket erről a végső találkozásról, erről a végső célunkról. Ez az
éberség elvesztését jelenti, amikor az ember megfeledkezik arról, hogy
találkoznia kell az Úrral. A bűnben élő ember csak a jelennek él, s nem
gondol sem a jövőre, sem bűnös cselekedeteinek következményére. Egy
jövőbeli esemény, Krisztus majdani érkezése, hatással van jelen életünkre.
Az éber virrasztást segíti a szüntelen imádkozás.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, te sosem kerested az emberek tetszését, hanem minden
cselekedeteddel egyedül a mennyei Atya akaratát teljesítetted. Segíts
engem abban, hogy önzetlen legyek a szeretet gyakorlásában, s felfedezzem
a viszonzás nélkül tett jóban az örömöt és a lelki növekedés lehetőségét.
Taníts meg engem arra, hogy ne keressem nagyravágyóan az első helyeket,
hanem alázatosan teljesítsem hivatásomat ott, ahová te állítasz.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 22., hétfő

[Evangelium] 2012-10-22

2012. október 22. - Hétfő

Abban az időben, amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból:
„Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!" Ő így
válaszolt neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és
elosszam örökségteket?" Majd a tömeghez fordult: „Vigyázzatok, és
őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől
függ az ember élete".
Példabeszédet is mondott nekik: „Egy gazdag embernek a földje bőséges
termést hozott, így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a
termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat
építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd
elégedetten mondom magamnak: Ember, van elég vagyonod, eltart sok évig.
Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az életet! Ám az Isten így szólt hozzá:
Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit
szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett hogy Istenben
gazdagodnék!"
Lk 12,13-21

Elmélkedés:

Az örökség megosztására szóló kérés alkalmat ad Jézusnak arra, hogy
figyelmeztesse tanítványait: „nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az
ember élete". A tanítványoknak inkább a szegénységre és az anyagi javaktól
való függetlenségre kell törekedniük, mert a gazdagság utáni vágy
lebilincseli az embert, s szívét könnyen elfordíthatja Istentől. Az ostoba
gazdagról szóló példabeszédben egyes szám első személyben tárja elénk a
gazdag gondolkodását. Ide vezet az én-központú gondolkodás, amely mindig
azt nézi, hogy mi az „enyém", s mi az, ami megszerezhető számomra. A
gazdag hiába gyűjt magának, halálával minden kincsét elveszíti. A
történetnek ez a befejezése arra kényszerít bennünket, hogy megkérdezzük:
Mi az értelme az életemnek? Az evangélium válasza a kérdésre: az Isten
iránti szeretetben kell növekednünk és nagylelkűen kell adakoznunk, hogy
lélekben gazdagodjunk. És az én válaszom hogy hangzik?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts egymáshoz
tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és
beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és
így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!

________________________________

Aktuális:

Kedves e-vangélium olvasók!
Megjelent az idei karácsonyi képes gyerekkönyvem. Új történetek, új
képekkel, ez utóbbiak most is Magyar Krisztina munkái. Az új "mesekönyv"
boltokban nem kapható, tőlem lehet megrendelni, mert így a legolcsóbb.
A hit ajándéka: 900 Ft/db + 100 Ft postaköltség Magyarországra. (Külföldre
2000-5000 Ft a postadíj)
Bővebb információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka
És kiadtam a Hit éve alkalmából könyvben a jövő évre szóló evangéliumi
elmélkedéseket Szívem első gondolata 2013 címmel. Idén adventtől 2013.
adventig tartalmazza a napi evangéliumot. A könyvet azoknak érdemes
karácsonyi ajándékként adni, akik a számítógép helyett előnyben részesítik
a könyvet.
Szívem első gondolata 2013: 1200 Ft/db + 200 Ft postaköltség
Magyarországra. (Külföldre 2000-5000 Ft a postadíj)
Bővebb információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Megrendeléshez az alábbi adatokat kérem elküldeni a zalalovo@gmail.com
címemre:
A hit ajándéka - Darabszám:
Szívem első gondolata 2013 - Darabszám:
Megrendelő neve: Postacím irányítószámmal:
Mobilszám:
(Kérem a mobilszám megadását, hogy a csomagfutár a sikeres kézbesítés
érdekében felvehesse a kapcsolatot szükség esetén.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. október 21., vasárnap

[Evangelium] 2012-10-21

2012. október 21. - Évközi 29. vasárnap

Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt
mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk." Ő
megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?" Ezt felelték: „Add meg
nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te
dicsőségedben." Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e
inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a
keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?" Azt felelték: „Meg tudjuk
tenni!"
Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s
a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De
hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely
azokat illeti, akiknek készült."
Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.
Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy
akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető
embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha
valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek
első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért
jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja
váltságul sokakért."
Mk 10,35-45

Elmélkedés:

A távcső jó oldalán
Gyermekkorom emlékezetes élménye volt, amikor először nézhettem bele egy
távcsőbe. Nem volt otthon távcsövünk, nem is volt rá szükség, ezért egy
iskolai környezetismeret órán láthattam először igazi távcsövet. Tanárunk
megengedte, hogy mindenki egy kis időre belenézhessen, kipróbálhassa, és
személyesen győződjön meg arról, hogy a távoli dolgokat miként nagyítja
fel, hozza közelebb. Kézről kézre járt a különleges eszköz, miközben
hangos ujjongással jelezte mindenki, hogy mekkora meglepetést jelent
számára, hogy egészen közel kerülnek a távoli tárgyak. Én is türelmetlenül
vártam, hogy végre hozzám kerüljön a távcső, s közben azon törtem a fejem,
mi lenne, ha fordítva néznék bele. És megtettem, a másik oldalról néztem
bele és hangosan kiáltottam: „Hú, de messze van minden!" Az egész osztály
kórusban zengte: „Fordítva, fordítva!" Tudtam én ezt magamtól is, de
bolond lettem volna kihagyni a lehetőséget. Aztán megfordítottam és
rendeltetésszerűen is kipróbáltam a távcsövet, amely így már valóban
közelebb hozta a világot.

Ma Missziós vasárnap van, amely napon felidézzük azoknak a férfiaknak és
nőknek, papoknak és szerzeteseknek, továbbá világi hívőknek a szolgálatát,
akik az elmúlt évszázadok során, illetve napjainkban arra vállalkoznak,
hogy családjukat és hazájukat elhagyva egy másik földrészre, országba
indulnak, hogy ott olyanoknak hirdessék Krisztust és az ő tanítását, akik
nem ismerik sem az Úr személyét, sem az üdvösség evangéliumát. Fontos
kiemelnünk, hogy a misszió lényege, hogy Krisztus személyét ismertessük
meg az emberekkel, akit követni lehet, és ne csupán az ő tanítását. A
misszió, azaz a hit hirdetése és a hitre nevelés az Egyház küldetéséhez
tartozik, egyaránt feladata papoknak, szerzeteseknek és világi hívőknek.

Ez a nap a Hit évében alkalmat ad egy kis lelkiismeretvizsgálatra. Az
Egyház, az egyházi szolgálattevők és a keresztény hívek közelebb segítik a
nem hívőket Istenhez? Életpéldánk közelebb viszi az embereket Krisztushoz?
Szavaink, beszédünk, igehirdetésünk az Úrhoz vezeti az embereket?
Cselekedeteink Istenre irányítják-e a figyelmet? Vagy talán rosszul
működünk? Fordítva kézbe vett távcsőként? Mert akkor éppen az ellenkező
hatást érjük el. Nem hogy közelebb vinnénk az igazságra vágyakozókat
Krisztushoz, aki az Igazság, hanem eltávolítjuk őket. Az Egyház, mint
közösség és az Egyház tagjai, azaz a megkereszteltek egyénenként is
helyesen kézbe vett távcsőhöz hasonlítanak, akinek az a feladatunk, hogy
közelebb vigyük Isten világát azokhoz, akik ránk tekintenek és a mi
életünkön keresztül pillantják meg először Isten csodálatos világát. Vajon
milyen az ő első élményük? Az említett területen szükségünk van a
rendszeres önvizsgálatra, hogy a mi Urunkhoz és a tőle kapott küldetéshez
hűségesek maradjunk és hiteles legyen a tanúságtételünk.

Az is előfordulhat, hogy nem bennünk van a hiba, hanem valaki egyszerűen
csak rossz oldalról nézi az Egyházat vagy bennünket, hívőket. Ilyenkor
nagy szeretettel figyelmeztessük őket, hogy „fordítva vették kézbe a
távcsövet"! Mert talán nincs is bennük rosszindulat, alattomos szándék,
negatív érzés, csak éppen a távcső másik oldalán állnak.

A mai vasárnap evangéliumában Jakab és János apostolok kicsinyes kéréséről
olvasunk, akik előkelő helyet szeretnének biztosítani maguknak arra az
időre, amikor Krisztus uralma megvalósul. Nem rossz emberek ők, csak nem
értik még, hogy mit jelent Krisztus uralma, Isten országa. Ők is rosszul
fogják a távcsövet, amit Jézus nagy szeretettel helyesen ad a kezükbe,
amikor a szolgálatra, a szolgáló lelkületre tanítja őket. Jézus a saját
példáját említi nekik: „Az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak
neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért" (Mk
10,45). Legyen az életünk Istennek végzett szolgálat!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te földi életedben magad is küldött voltál,
küldetést teljesítettél. Annak a küldetésnek megvalósítása volt életcélod,
amit a mennyei Atya bízott rád. Szavaddal és életeddel tanúságot tettél
Isten szeretetéről a világban. Mennybemeneteled előtt azzal bíztad meg
apostolaidat és tanítványaidat, hogy folytassák e tanúságtételt Isten
szeretetéről és munkálkodjanak a hit terjesztésén. Legyen minden
keresztény célja a hit hirdetése! Vegyenek részt minél többen a hit
hirdetésében! Adj nekem is hitvalló, hithirdető lelkületet! Hiszek, Uram,
erősítsd bennünk a hitet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum