2008. február 9., szombat

[Evangelium] 2008-02-09

2008. február 9. - Szombat

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost,
aki a vámnál ült. Megszólította őt: "Kövess engem!" A vámos erre fölkelt,
és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy
lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember
telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva
fordultak a tanítványokhoz: "Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a
bűnösökkel együtt esztek és isztok?" Jézus felelt meg nekik: "Nem az
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy
az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!"
Lk 5,27-32

Elmélkedés:

"Megmenthető lett volna az élete, ha előbb fordul orvoshoz, s időben
megfelelő kezelést kap bajára." Bizonyára már többször is hallottuk ezt a
kijelentést. Olyan esetekben szokás mondani, amikor valaki nem ismerte fel
saját betegségét, vagy ha felismerte, nem ment időben orvoshoz. Talán azt
várta az illető, hogy magától meggyógyul. Talán nem vette komolyan
betegségét. Talán nem volt elég pénze gyógyíttatni magát. Késlekedése
korai halálhoz vezetett.
Lelki értelemben is előfordul ugyanez. Ha valaki nem ismeri fel
bűnösségét, vagy ha felismeri, nem keresi a bűnbocsánat lehetőségét,
bizony könnyen lelki halottá válhat. Érdemes beismernünk bűnös voltunkat,
s találkoznunk a lelkünket gyógyító Jézussal.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, ahogy akarod, úgy haljak meg,
Uram, amilyennek akarsz, olyan legyek.
Adj műremeket vagy kis cserepet,
Fogadj üdvözlő csókkal, vagy dobj rám követ,
Csak segíts épp ott, ahová küldesz!
Lángtengerbe állíts vagy vízörvénybe,
Lépjek virágos rétre, feküdjem vérben:
Jó lesz, csak legyek Atyám kezében!


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Imát kérnek egy leukémiás beteg, Miklós gyógyulásáért.
Ágnes imát kér szenvedélybeteg és reményvesztett barátaiért.
Imát kérnek továbbá Enikőért és Gáborért, akiknek az utóbbi időben
megromlott a házassága.
Eszter imát kér László és felesége számára gyermekáldásért.
Tibor imát kér Szilviáért, hogy helyesen ismerje meg Istent.
Lívia imát kér, hogy rokona eljusson hozzá és gondozni tudja.
Ildikó imát kér egy 56 évesen elhunyt édesapáért, családjáért és
gyermekeiért.
Klára imát kér fiaiért Lászlóért és Mátéért.
Éva imát kér külföldön tanuló fiáért.
Edit imát kér unokája egészségéért,aki most kivizsgálás előtt áll.
Nóra imát kér szülei lelkiüdvéért és azért, hogy meggyógyuljon 6 éve tartó
rákos betegségéből.
Anna imát kér 16 évesen, tragikus körülmények között meghalt lányáért
Panniért.
Egy listatag imát kér Ágoston atyáért.
Katalin imát kér vizsgázó fiáért Kristófért.
Éva imát kér beteg férje gyógyulásáért.
Melinda imát kér nővéréért és születendő gyermekéért, valamint szüleiért,
hogy szabaduljanak szenvedélybetegségükből.
Ildikó imát kér édesanyja, valamint egy többször műtött 9 éves beteg
kislány gyógyulásáért.
Katalin imát kér édesapjáért, aki komoly bajban van, hogy kilábaljon peres
ügyéből.
Egy édesanya szembeteg lányáért kér imát.
Klára imát kér 86 éves anyósáért, aki súlyos műtét előtt áll.
Zsuzsanna fülbetegségben szenvedő férjéért kér imát.
Bogdána imát kér egy magzatért, akit édesanyja el akar vetetni, valamint
azokért, akik szeretnének gyermeket, de valamilyen oknál fogva nem
lehetséges számukra.
Ildikó, aki felnőtt megtérőként Húsvétkor fog megkeresztelkedni, imát kér
a felkészülés utolsó heteire.
Márta imát kér gondjai megoldásáért és hitének növekedéséért.
Tamás imát kér édesanyjáért, akit a jövő héten műtenek.
Beáta, aki egy hónappal ezelőtt imát kért gyermekáldásért, örömmel jelzi,
hogy az imák meghallgatásra találtak. Imádkozzunk érte, hogy egészséges
gyermeket hozzon a világra.
Köszönöm mindenki imáit!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. február 8., péntek

[Evangelium] 2008-02-08

2008. február 8. - Péntek

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték
tőle: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te
tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik: "Vajon
szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok,
amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek."
Mt 9,14-15

Elmélkedés:

Jézus egyértelmű választ ad János tanítványainak azzal kapcsolatban, hogy
saját követői miért nem tartanak böjtöt: még nem jött el a böjtölés
időszaka számukra. A mi számunkra viszont eljött, hiszen arra készülünk,
hogy elviszik tőlünk a mi Urunkat. Erőszakkal viszik el, s ő nem
ellenkezik. Megalázzák, de ő nem akar bosszút állni. Elítélik, pedig ő a
legártatlanabb minden ember közt. Kegyetlenül viselkednek vele, pedig ő
mindenkin megkönyörült. Jézus tudta, hogy egyszer eljön majd az idő,
amikor odaadja életét a megváltásunkért. Ez az ő ideje, a megváltás ideje,
az önfeláldozás órája, a kegyelem ideje minden ember számára.
Az én számomra most érkezett el a bűnbánat és a megtérés ideje.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

A kereszt útján,
gyermekeim,
csak az első lépés nehéz.
Legnagyobb keresztünk
nem maga a kereszt,
hanem az, hogy félünk tőle.
Nincs meg a bátorságunk,
hogy hordozzuk,
jóllehet tudjuk
s tapasztaljuk,
hogy kikerülni
nem lehetséges;
utolér bennünket.
Vianney Szent János

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. február 7., csütörtök

[Evangelium] 2008-02-07

2008. február 7. - Csütörtök

Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így
szólt a tanítványokhoz: "Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a
főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad."
Majd így szólt mindnyájukhoz: "Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg
akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam,
megmenti azt. Mit használ az embernek, ha a egész világot megnyeri is,
önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?"
Lk 9,22-25

Elmélkedés:

Egyházunk liturgiája nem játszik velünk zsákbamacskát, hanem mindjárt a
nagyböjt kezdetén elárulja, hogy ez az időszak a szenvedő Krisztussal való
találkozás ideje. Az evangéliumok szerint Jézus háromszor beszél
előzetesen apostolainak és tanízványainak a rá váró szenvedésekről és a
halálról. Ő tehát félkészül erre, de mindeközben övéi nem értik szavait, s
úgy tűnik, hogy meglepetésként éri őket, amikor mesterüket elfogják és
keresztre feszítik.
A nagyböjt a lelki felkészülésre ad nekünk időt. Időt ad, hogy a
keresztúton haladó Jézushoz csatlakozzunk, s felvegyük saját keresztünket.
Miként Jézus számára a szenvedésen és a halálon keresztül vezett az út a
feltámadás dicsőségébe, ugyanígy a mi is a halálon át juthatunk el az örök
életre.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva,
hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk.
És minden egyes tagnak öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát,
számolva minden ember adottságával.
Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet,
ahol szolgálnom kell.
Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem akár csöndes,
hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat: követlek,
Uram!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. február 6., szerda

[Evangelium] 2008-02-06

2008. február 6. - Hamvazószerda

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már
meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed,
mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor
Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig
imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az
emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni!
Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj
be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!
Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne
legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az
emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg
is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd
meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki
a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Mt 6,1-6.16-18

Elmélkedés:

A mai nappal megkezdjük a húsvéti előkészületi időt, a nagyböjtöt. Ezen
időszakban az Egyház különösen is ajánlja számunkra a böjtölést, a
szegények segítését (alamizsnálkodás) és a több imádságot. Nem mintha
máskor nem kellene fegyelmeznünk testünket-lelkünket, vagy máskor nem
volna kötelességünk az adakozás vagy a rendszeres imádkozás, de most az
eddigieknél is több figyelmet kell szentelnünk mindezeknek. A mai,
hamvazószerdai evangéliumban Jézus ezekről beszél, intve minket, hogy e
cselekedeteknek az Isten felé fordulás a célja és nem az, hogy
büszkélkedhessünk magunknak vagy más emberek tetszését keressük. Minden
böjtölésnek, alamizsnálkodásnak és imádságnak az a célja, hogy ne magunkra
figyeljünk és ne magunkra irányítsuk mások érdeklődését, hanem Isten felé
forduljunk.
Nem véletlen, hogy a nagyböjt első napján éppen ezt a szakaszt tárja elénk
az Egyház. Ez a jézusi figyelmeztetés a kulcs számunkra ahhoz, hogy helyes
szándék vezessen minket a böjti idő minden napján. Érdemes lesz újra és
újra elolvasnunk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Könyörülj rajtam, Istenem!
Mivel irgalmas és jóságos vagy,
töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal.
Mosd le bűnömet teljesen,
és vétkemtől tisztíts meg engem.
Gonoszságomat beismerem,
szüntelenül előttem lebeg bűnöm.
Egyedül csak ellened vétettem,
ami színed előtt gonosz, olyat tettem.
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
az erős lelket éleszd fel újra bennem.
Ne taszíts el színed elől,
és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
50. zsoltár

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. február 5., kedd

[Evangelium] 2008-02-05

2008. február 5. - Kedd

Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a Genezáreti-tó
túlsó partjára, a parton nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy
Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába
elé borult, és nagyon kérte: "Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a
kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!" Erre ő elment vele.
Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki már
tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen
kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre
rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és
hátulról megérintette a ruháját, így gondolkodott magában: "Ha csak a
ruháját érintem is, meggyógyulok." És azonmód megszűnt a vérfolyása.
Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy
erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte: "Ki érintette
meg a ruhámat?" Tanítványai ezt válaszolták: "Látod, hogy szorongat a
tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett meg?" De ő mégis körülnézett, hogy
lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett - mert hisz tudta,
hogy mi történt vele -, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az
igazságot. Ő így szólt hozzá: "Leányom, hited meggyógyított téged. Menj
békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!"
Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és közölték:
"Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?" A hír hallatára Jézus így
bátorította a zsinagóga elöljáróját: "Ne félj, csak higgy!" Péteren,
Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy
vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok
siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: "Mit lármáztok
itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik." Azok kinevették.
Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját,
anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt.
Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: "Talita kúm", ami annyit
jelent: "Kislány, mondom neked, kelj föl!" A kislány azonnal fölkelt, és
járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a
csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne
tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.
Mk 5,21-43

Elmélkedés:

Az elmúlt napok és hetek evangéliumai Jézus hatalmát igyekeztek bemutatni.
Egyre különlegesebb csodákról olvastunk, kezdetben a különféle
betegségekben szenvedők meggyógyításáról, majd pedig az ördögűzésekről. S
ha eddig valakinek kételkedni támadt kedve, s nem csodának, hanem egyszerű
varázslatnak tartotta mindazt, amit Jézus tett, most valóban tátva marad a
szája. Jézus ugyanis olyat tesz, amit végképp nem tud egyetlen ember sem
utánozni: feltámaszt egy kislányt a halálból, később pedig feltámaszt még
egy fiút is és a barátját, Lázárt. Az ilyen csodáknak kettős jelentősége
van: egyrészt Jézus isteni hatalmát bizonyítják, másrészt előre mutatnak,
előrevetítik Jézus feltámadásának csodáját.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó, Uram Jézus, Te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenül imádkozzam, add
nekem kegyelmedet, hogy meg tudjam tenni, s add meg ezt azoknak a
lelkeknek is, akiket rám bíztál. Isteni Ige, Te magad vagy bennünk az
örökké tartó és szüntelen imádság. Isten Báránya, Te vagy a világosság,
amely megvilágítja lelkünk egész égboltját. Bár soha ne akarnánk más
imádságot, csak a te imádat, más fényességet, csak a te fényességedet, más
szeretetet, csak a te szeretetedet! A hozzád intézett imádságban, Istenem,
egy a szemlélés és a szeretet. Engedd, hogy olyan tökéletesen és olyan
bensőségesen tudjak hozzád imádkozni, hogy elfeledkezzem önmagamról, és ne
tudjam, hogy imádkozom, mert csupán Te vagy bennem!


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Köszöntöm az új feliratkozókat, köztük is Kovácsné Zombori Emesét, a 12
ezredik e-vangélium olvasó. Szabó Ildikó ajánlotta számára listánkat.
Mindketten egy szentírást kapnak ajándékba. A 12500-dik feliratkozásnál
újabb 2 biblia keresi gazdáját, valamint minden 500-diknál a Biblia
évében.
A Biblia évében igen nagy lendületet vett listánk. Köszönöm, hogy
segítetek abban, hogy minél többekhez eljusson a szentírás üzenete!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. február 4., hétfő

[Evangelium] 2008-02-04

2008. február 4. - Hétfő

Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti-tó keleti partjára, a
gerázaiak földjére. Amint Jézus kiszállt a hajóból, a sírok felől egy
tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban lakott,
és még láncra verve sem tudták féken tartani. Sokszor megbilincselték és
láncra verték, de a láncokat eltépte, és a bilincseket összetörte. Senki
sem bírt vele. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyekben tanyázott,
folyton kiabált, és kövekkel ütötte-verte magát. Amint messziről meglátta
Jézust, odafutott. A földre vetette magát előtte, és hangosan így
kiáltott: "Mi bajod velem, Jézus, a magasságbéli Istennek Fia? Az Istenre
kérlek, ne gyötörj!" Jézus ráparancsolt ugyanis: "Tisztátalan lélek,
takarodj ki ebből az emberből!" Erre Jézus megkérdezte tőle: "Mi a neved?"
Azt válaszolta: "Légió a nevem, mert sokan vagyunk." Nagyon kérte Jézust,
hogy ne űzze el őket arról a vidékről. Akkor éppen egy nagy sertéskonda
legelészett ott a hegyoldalban. A tisztátalan lelkek azt kérték Jézustól:
"Küldj minket a sertésekbe, hogy megszálljuk azokat!" Jézus beleegyezett.
Akkor a tisztátalan lelkek kimentek az emberből, és megszállták a mintegy
kétezer sertésből álló kondát. A sertések a hegyoldalból a tóba rohantak,
és a vízbe fúltak. Őrzőik erre elfutottak, hírét vitték a városba meg a
tanyákra. Az emberek kitódultak, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve
látták, hogy az, akit az imént még egy légió tartott megszállva, most
felöltözve, ép ésszel ül előttük. Erre megdöbbentek. A szemtanúk elmondták
nekik, hogy mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Ekkor kérlelni
kezdték Jézust, hogy távozzék a határukból. Amikor Jézus hajóra szállt, az
imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. Ő azonban nem engedte,
hanem így szólt hozzá: "Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen
nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!" Az el is ment,
és Dekápolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele
Jézus. Ezen mindenki elcsodálkozott.
Mk 5,1-20

Elmélkedés:

A mai evangéliumban olvasható ördögűzési történetben hangsúlyos helyet kap
az embert megszállva tartó gonosz lélek, akivel hosszan elbeszélget Jézus.
A párbeszéd minden mozzanatában érződik a feszültség és ellentét az
embernek ártani akaró gonosz hatalom és az embert megmenteni szándékozó
isteni erő között. A szavak harca mögött e két hatalom küzdelme húzódik
meg az ember lelkéért. A gonosz lélek jól ismeri Jézust és hatalmát. Ez
derül ki abból, hogy azonnal felismeri, hogy kivel találkozott és Jézust
Isten Fiának nevezi. Azt is tudja, hogy gyenge a Jézus erejéhez képest,
mégis erejét akarja fitogtani, amikor megmondja nevét és azt állítja, hogy
sokan vannak. De bármennyien is vannak, nem képesek ellenállni a megváltó,
megszabadító erőnek.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézusom, vezess engem a te utadon.
Ne engedjem el soha a te kezedet.
A Te kegyelmed éltessen engem.
A Te szereteted lakjék bennem.
A Te tisztaságod költözzék belém.
Ne a test legyen a szemem előtt, hanem a lélek.
Ne a jelen, hanem az örök élet.
Ne csak másoknak, de magamnak is szívből megbocsássak.
Mindig és mindenért, Neked hálát adni tudjak,
és ha választanom kell kettőnk között Jézusom,
mindig csak Te, Te és sohasem én legyek az első!


________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (12.)
Az elmúlt vasárnap a zalalövői plébánián is elkezdtük a Biblia évét. Abban
a reményben áldottam meg a bibliákat, amelyeket a hívek magukkal hoztak,
hogy hazatérvén senki sem teszi ugyanoda vissza, ahol eddig porosodott,
hanem mindenki elkezdi olvasgatni. Útjára indítottuk a plébániai
szentírást, amelyet egy-egy hétre befogad egy olyan család, akik
vállalják, hogy naponta közösen olvasnak belőle egy keveset. Ha kérik,
szívesen elmegyek egy nap hozzájuk, hogy együtt olvassuk Isten üzenetét. A
templomban egész évben ünnepélyes helyen lesz egy biblia. Bevallom, egy
kicsit gondban voltam, amikor a nagy bibliámat kerestem, hogy azt tegyem
ki, mert mindenféle nyelvű a kezembe akadt, mire megtaláltam a magyart.
Hát bizony az is poros volt rendesen. Mentségemre talán csak az szolgál,
hogy egy kisebbett használok naponta.
Elkezdődtek a heti bibliaórák is (12 résztvevővel), amelynek anyagát
folyamatosan hozzáférhetővé teszem listánk tagjai számára is. A letöltés
helyét hamarosan jelezni fogom. Türelem.
Elkészültek végre a plébánia felújítás, átalakítás tervei. Mivel
előreláthatólag 2 éven belül káplánt kapok, meg egy tucat falut is
ráadásként, és mivel amúgy is ráfér az épületre egy alapos plasztikai
műtét, sürgősen neki kell állnunk a munkának. Lehet, hogy a káplánnak
előbb lesz normális szobája, mint nekem? Hát, még ez is előfordulhat. Ha
az idén nyáron érkezik, bizony levetheti egy időre a reverendáját és adok
neki kölcsönbe egy munkásruhát, mert kettőnknek gyorsabban megy majd a
munka. Ezen a héten benyújtom a terveket és a támogatási kérelmet a
püspökségre, buzgón fohászkodva Szent Ritához, mert ő szokott a
lehetetlennek tűnő helyzetekben segíteni.
A jövő hétvégén a Szent András Evangelizációs Iskola lelkes munkatársai
fognak meghívásomra a plébániára érkezni, s egy Emmausz kurzust tartanak.
Február végén pedig egy Fülöp kurzus is lesz. Már megkaptam a kelléklistát
arról, amit be kell szereznem. Csak arra vagyok kiváncsi, hogy mihez kell
a húskloffoló? Majd szerzek egyet kölcsönbe. De nem olyan személytől, aki
jelentkezett, mert még lemondja a részvételt.
Ma, azaz hétfőn egészen biztosan meglesz a 12 ezredik listatag. Most lehet
ajándék szentírást nyerni.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. február 3., vasárnap

[Evangelium] 2008-02-03

2008. február 3. - Évközi 4. vasárnap

Abban az időben: Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült,
tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így
tanította őket:
"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta
szívűek, mert meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva
mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben."
Mt 5,1-12a

Elmélkedés:

Boldogság gyere haza
Már hetek óta nap mint nap szerepel a híradásokban, hogy az Amerikai
Egyesült Államokban elnökválasztásra készülnek. Az elnökjelöltek
végigjárják a nagyvárosokat, hogy találkozzanak a választópolgárokkal.
Főként egy női és egy színesbőrű elnökjelöltről szólnak a hírek, hiszen
bármelyikük megválasztása rendkívülinek számít, mert ezidáig csak fehér
származású férfiak voltak az ország élén elnökök. Az elnökség elnyerésére
vágyók mindenütt beszédeket tartanak szimpatizánsaiknak, ugyanakkor
igyekeznek elnyerni a bizonytalankodók bizalmát is. Értelemszerűen csak
olyan dolgokat mondanak és ígérnek, ami tetszik az embereknek, s ennek
köszönhetően mindenki lelkesen és boldogan tapsolja meg őket. Más kérdés
persze, hogy a szép szavakból és ígéretekből mi fog majd megvalósulni.
Bizonyára még egyetlen elnökjelölt sem ígért háborút a népnek, de mégis az
utóbbi időben szinte minden amerikai elnök belekezdett egy háborúba a
világ valamelyik pontján. A népszerűség érdekében jelöltként mindenki
olyan dolgokat és intézkedéseket ígér, amelyek jobbra fordítják,
boldogabbá teszik az emberek életét. Az emberek pedig el is hisznek
mindent, ami a boldogság elérésével kecsegtet.

A mai evangéliumban arról hallottunk, hogy Jézus beszédet tart a népnek.
Nem politikai beszéd ez, de az a célja, hogy megnyerje az embereket. Az
imént felolvasott rész az ún. Hegyi beszédből való, amely Jézus
tanításának összefoglalása, s útmutatást ad arra vonatkozólag, hogy miként
lehetünk Isten Országának részesei. A beszéd a Nyolc boldogsággal
kezdődik, s annak minden bizonnyal legfontosabb része. Ezt követően Jézus
szól még a törvénytiszteletről, a megbékélésről, az esküről, az
ellenségszeretetről, a böjtről, az ítélkezésről és az Istenbe vetett
bizalomról. Az imádságról szólva pedig megtanítja a Miatyánkot. Az
evangélista a következőképpen írja le a beszéd fogadtatását és hatását: "A
néptömegek le voltak nyűgözve Jézus tanításától, mert úgy tanította őket,
mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók" (Mt 7,28-29).

A mai ember persze inkább attól ámul el, hogy Jézus egykori hallgatóit
lenyűgözte egy olyan beszéd, amely a boldogságnak egy nem éppen könnyű
útját ígérte. Mert az még világos, hogy mindenki a boldogság elérésére
törekszik, de a boldogsághoz vezető utat sokféleképpen lehet elképzelni.
Annak idején a boldogságra vágyva egy egész nemzedék énekelte Cserháti
Zsuzsával, hogy "Boldogság gyere haza, késő van gyere haza, honnan jössz
nem érdekel! Gyere haza csak ennyi kell!", de sajnos a boldogság valahogy
mégsem jött haza.

Hogyan képzeljük el a boldogságunkat? Legyen szép a családi élet,
szeressék egymást és gyermekeiket a házastársak, legyenek szófogadóak a
gyerekek, a szülőknek legyen biztos munkahelyük, legyen anyagi jólét,
legyen minél több pénz, fizetés, kereset. Jézus viszont egyiket sem ígéri.
Ő éppen az ellenkezőjéről beszél. Nem a gazdagokat, hanem a szegényeket
tartja boldognak. S ezt még fokozza azzal, hogy boldognak nevezi a
sírókat, az éhezőket és az üldözötteket. Közben arról is beszél még, hogy
boldogok a szelídek, az irgalmas szívűek, s azok, akik elviselik mások
részéről a gyalázkodást és az üldözést. Komolyan gondolja ezt? Valóban ez
volna az igazi boldogság útja? Ha az amerikai elnökjelöltek ilyen
boldogságot ígérnének manapság, aligha szavazna rájuk bárki is! Mert a mai
ember egyáltalán nem így képzeli el boldogságát. Sok ember gondolja azt,
hogy a pénz, a sok pénz, a még több pénz majd boldoggá teszi az életét. De
hiába veti be minden erejét a pénzszerzésre, nem találja meg boldogságát,
sőt, valójában egyre távolabb kerül tőle.

Mindezek fényében most arról kellene meggyőznöm a jelenlévő hallgatóságot,
hogy válasszuk az evangéliumi boldogságok útját, azt az utat, amelyről
Jézus beszél. De mivel félő, hogy a végén sokan csak legyintenének egyet,
mondván, hogy szép, szép, de őket bizony mégiscsak a pénz boldogítaná,
ezért nem állok neki győzködni. Ehelyett inkább kérek valamit. Még évekkel
ezelőtt egy hittanórára bevittem a gyerekeknek egy papírból hajtogatott
madarat, melyet én készítettem. A gyerekek ámulva figyelték, hogy a
papírmadár még a szárnyát is tudta mozgatni. Amikor mondtam nekik, hogy
ilyet őt is tudnak csinálni, mindannyian ellenkeztek és lehetetlennek
tartották. Percekig hiába győzködtem őket szavaimmal, hogy mennyire
ügyesek és tudnak ilyet, ők kitartottak amellett, hogy sose tudnának ilyen
madárkát hajtogatni. Ekkor aztán előkerültek a papírok, s megmutattam
nekik, hogyan kell. Mozdulatról mozdulatra mutattam nekik, hogy mit
csináljanak, s ők lépésről lépésre utánoztak engem. A vége persze az lett,
hogy a néhány perccel korábban még hitetlenkedő gyereksereg boldogan
játszott a saját maga által hajtogatott papírmadárral. Nem egyszerűen csak
játszott, hanem mindenki boldogan játszott! És ehhez a boldogsághoz nem
kellett egyéb, mint hogy elkezdjenek valamit megtenni, valakinek a
mozdulatait utánozni.

Egyszóval: nem kérem én senkitől, hogy a szavaim alapján elhiggye, hogy
tényleg az a boldogság útja, amiről Jézus beszélt az evangéliumban. Inkább
azt kérem, hogy mindenki válasszon legalább egyet a nyolc boldogság közül
és kezdje el azt az egyet megvalósítani. Ne mondja senki hitetlenkedő
gyerek módjára, hogy ez lehetetlen! Ne kételkedjünk, hanem kezdjük el
utánozni azokat, akik a boldogságnak ezt a Jézus által ajánlott útját
választották.

Befejezésül még egy gondolat: a Biblia évének jelmondata a következő:
"Boldog, aki olvassa". Igen, aki rendszeresen olvassa a szentírást, az
megtalálja Jézust, s őt utánozva, követve megtalálja a boldogságot.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts egymáshoz
tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és
beteljesítése.
Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és így méltók
legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum