2015. november 7., szombat

[Evangelium] 2015-11-07

2015. november 7. – Szombat

Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz: „Mondom nektek: Szerezzetek
magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok,
befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban
is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a
hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket?
És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?
Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a
másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem
szolgálhattok Istennek és a mammonnak." Hallották mindezt a kapzsi
farizeusok, és kigúnyolták őt. De Jézus kijelentette: „Ti igazaknak
mutatjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri szíveteket. Ami
ugyanis az emberek szemében nagy, Isten előtt semmiség."
Lk 16,9-15

Elmélkedés:

Témáját tekintve a mai evangélium kapcsolódik az előző napihoz, ismét
vagyonról van szó. A hűtlen intéző magatartásával ellentétben most annak
bemutatása következik, hogy miként kell hűen bánni a vagyonnal, de itt már
az anyagi javakról Jézus áttér a lelki javakra, a lelki kincsekre. Ezek
már nem mulandóak és veszendőek, mint az anyagiak, hanem maradandóak. „Aki
pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen" (Jn 16,10) - mondja
Jézus. Kijelentése azt jelenti, hogy a becstelenség általában kicsiben
kezdődik, aztán egyre nagyobb méreteket ölt, mert a gátlástalan ember
mohóságának semmi nem szab határt. A bűnnek és a rossznak, helytelen
vágyainknak és kívánságainknak még akkor megálljt kell parancsolnunk,
amikor kisebb mértékűek, mert később már nehezebb lesz. A fokozatosság a
hűségre és a jóban való növekedésre is vonatkozik. „Aki a kicsiben hű, az
a nagyban is hű" (Jn 16,10) - hangzik Jézus tanítása. Az emberi jóság és
erény csúcsára nem azonnal juthatunk el, hanem a jó szüntelen
gyakorlásával.
Ez a példázat is úgy mutatja be a gazdagok világát, mint ahol az ember
elveszíti szabadságát és a pénz, a vagyon rabjává válik. Minden gondolatát
és cselekedetét az határozza meg, hogy miként tud magának még nagyobb
vagyont szerezni. A tanulság világos: vagy a pénz rabjává válunk vagy
szabadon Istennek szolgálunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott vagy te is. Benne vagy
minden kézfogásban, minden találkozásban. De különösen ott vagy, amikor
szent áldozatod körül gyűlünk egybe. A szeretet szent találkozása ez, ne
engedd hát, hogy figyelmetlen, érzéketlen szívvel vegyek részt benne.
A. Pereira

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151107.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-07
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 6., péntek

[Evangelium] 2015-11-06

2015. november 6. – Péntek

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy
gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát.
Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot
gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így
gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget?
Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy
befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.
Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt:
Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz korsó olajjal. Erre azt
mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán
megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával –
hangzott a válasz. Fogd adósleveledet – mondta neki – és írj nyolcvanat.
Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ
fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál."
Lk 16,1-8

Elmélkedés:

Jézus példabeszéde a gazdagok világát mutatja be. Szavait tanítványaihoz
intézi, akik ugyan nem tartoztak a társadalom tehetősebb rétegéhez, de
ismerhették azt. Jézus korában a munkások napi bére egy dénár volt. A száz
korsó olaj vagy a száz véka búza ennél jóval nagyobb értéket jelentett.
Akik a példázatban szereplő gazdának tartoztak, azok nem kétkezi munkások
lehettek, hanem például üzletelő kereskedők. Jézus beszéde bepillantást
enged a gazdagok világába, amelyet az ügyeskedés, egymás becsapása és
szélhámosság jellemez. Nem feltétlenül minden gazdag emberre jellemzőek
mindezek, de a történetben szereplőkre igen. Az intéző belenyúl a gazdagok
amúgy is kétes ügyleteibe, hogy a maga javára fordítsa a helyzetet. A
példázat végén Jézus nem az ő ravaszságát és becstelenségét dicséri meg,
hiszen valóban kárt okozott, csupán előrelátását, hogy jövőjét akarja
biztosítani barátok szerzésével. Az újabb csalást nem helyesli Jézus.
Hogyan gondolkozzon a keresztény ember, a „világosság fia" a vagyonról?
Hogyan használja azt? A vagyon, a tulajdon nem örök érték. Ezen a világon
használjuk, de a halál mindenkit megfoszt tőle. A vagyonnak az adja meg az
értékét, ha az ember szétosztja azt, segíti vele a szegényeket és így
barátokat szerez magának. Nem a hála miatt teszi ezt, hanem mert az
igazságosság ezt kívánja.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, megköszönöm Neked azokat az örömöket, amelyekben a lelkem
segítségével részesedem. Köszönöm a költészet és a zene szépségeit, az
életemet eligazító és betöltő igazságokat. Köszönöm a sok jót, amelyet
felismertem és megtettem. Köszönöm minden szavadat, amelyet nekem
kinyilatkoztattál, és minden indítást, amely megérintette bensőmet.
Köszönöm Uram, hogy te magad vagy az igazság, és hogy benned megtalálom
életem értelmét.
P. Haschek

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151106.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők ne töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Idén A betlehmei jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
E célokra az adományokat 2015. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. november 6.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetősége.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-06
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 5., csütörtök

[Evangelium] 2015-11-05

2015. november 5. – Csütörtök, Szent Imre herceg

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen
felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan
emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és
zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk
megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát,
asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy
a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a
szolgák.
Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj,
nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön
abban az órában, amikor nem is gondoljátok."
Lk 12,35-40

Elmélkedés:

Az úr érkezésére várakozó szolgákról mondott jézusi példázatot korábban
már olvastuk. A liturgia rendje szerint, ma Szent Imre herceg ünnepén
ismét ez szerepel az evangéliumban. Szent Imréről elmondható, hogy bár
fiatalon érte a halál, mégsem érte őt váratlanul az Úrral való találkozás.
Gyermekkorától kezdve jellemző volt rá a vallásos buzgóság, a rendszeres
imádkozás, a csendes elmélkedés. Apja, Szent István király és családja
arra szánta, hogy uralkodó legyen. Mivel jól tudták, hogy az uralkodói
képességek elsajátítása mellett hasznára lesz a keresztény erény is, ezért
vallásos neveléséről is gondoskodtak. Szent Imre életében az uralkodás
tekintetében nem valósult meg az emberi akarat, de a vallásos neveltetés
meghozta gyümölcsét. Szülei, Szent István király és Boldog Gizella maguk
is az életszentség útját járták. Elsőként ők tanították gyermeküket a
hitre és a Krisztus iránti szeretetre, majd pedig nevelését Szent
Gellértre bízták.
A szülőknek, a nagyszülőknek és a neveléssel foglalkozó személyeknek
érdemes elgondolkozniuk: vajon személyes életpéldájuk milyen hatással van
azokra, akiknek nevelését Isten rájuk bízta. Mert ezt a feladatot,
szolgálatot mindenki Istentől kapja. Ennek a felelősségnek tudatában
nevelje mindenki saját gyermekét és a rábízottakat!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem! Hosszú az út! Sokan elfáradnak; feladják vagy azt gondolják: nem
lehet segíteni, ezért együnk-igyunk, és vigadjunk. Ámde mi a te
ajándékaidat fogadtuk magunkba. Szent ételeddel megerősítve új utakat kell
keresnünk egymás felé. Add, hogy osztozkodjunk egymással azon, amit
magunkhoz vettünk.
A. Pereira

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151105.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők ne töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Idén A betlehmei jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
E célokra az adományokat 2015. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. november 5.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetősége.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-05
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 4., szerda

[Evangelium] 2015-11-04

2015. november 4. – Szerda

Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk
fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját,
feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem
lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így
követ engem, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar
építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e
miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést)
befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: „Ez az
ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni." Vagy, ha egy király
hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga
tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön
ellene. Mert ha nem, követséget küld hozzá, amikor még messze van, és
békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije
van, nem lehet az én tanítványom."
Lk 14,25-33

Elmélkedés:

A farizeus háza után ismét az úton lévő Jézust állítja elénk az
evangélium. Nincs egyedül, sokan követik őt, mégpedig nem csak
tanítványai, hanem „nagy népsokaság." Szavait ugyan sokan hallgatják, de
tanítását mintha csak tanítványaihoz intézné, azokhoz, akik komolyan
veszik követését. A tegnapi evangélium példázatában az elsőként
meghívottak valamilyen személyes érdekre hivatkozva utasították el a
meghívást. Jézus most arról beszél, hogy mindenki tegye félre személyes
érdekeit, mert az ő követése lemondásokkal jár. Isten hívását hallva
ugyanis az ember döntéshelyzetbe kerül, s ha nem látja döntésének jövőbeli
következményeit, akkor rosszul választhat.
Éppen ezt az előrelátást hangsúlyozza Jézus két hasonlata. Az első a
tornyot építő emberről szól, aki előre pontosan kiszámítja az építkezés
költségeit, s így lát neki a munkának. A másodikban egy seregével hadba
induló királyról szól, aki előzetesen felméri a helyzetet, vajon van-e
esélye a győzelemre azzal szemben, aki országát fenyegeti, megtámadta,
mert ha nincs akkor jobb volna, ha békésen oldanák meg a helyzetet.
Krisztus-követésünkre is igaz: ha valamit rosszul kezdünk el, attól ne
várjunk jó eredményt. Időnként pedig érdemes megvizsgálni azt, hogy nem
tértünk-e le a kitűzött cél felé vezető útról.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, nem szabad azt hinnem, hogy az egyház a maga intézményes valóságában
nem a te szereteted és gondviselő útmutatásod kifejezője lenne. Győzd le
kevélységemet. hogy felismerjem: nem lehet az Isten Atyja annak, akinek az
egyház nem édesanyja. Segíts, hogy mindig szeressem egyházadat, mint
édesanyámat.
E. Beck

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151104.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők ne töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Idén A betlehmei jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
E célokra az adományokat 2015. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. november 4.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetősége.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-04
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 3., kedd

[Evangelium] 2015-11-03

2015. november 3. – Kedd

Jézus egyszer egy előkelő farizeus házában ebédelt. A vendégek közül
megszólalt valaki: „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában". Jézus a
következő példabeszéddel válaszolt: „Egy ember nagy lakomát rendezett.
Sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma ideje, elküldte szolgáját, és
ezt üzente a meghívottaknak: „Jöjjetek! Minden készen van." De azok sorra
mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente: „Földet vettem. El kell mennem,
hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!" A másik azt mondta: „Öt iga ökröt
vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!" Egy további így szólt:
„Most nősültem, nem mehetek." A szolga hazatért, jelentette mindezt
urának. A házigazda haragra lobbant. Meghagyta szolgájának: „Menj ki
azonnal a város tereire és utcáira, és vezesd be ide a szegényeket,
bénákat, vakokat, sántákat!" A szolga jelentette: „Uram, parancsodat
teljesítettem, de még mindig van hely." Az úr akkor megparancsolta a
szolgának: Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és kényszeríts
be mindenkit, hogy megteljék a házam! Mondom nektek: Senki sem ízleli meg
lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak."
Lk 14,15-24

Elmélkedés:

Ismét egy farizeus látja vendégül otthonában Jézust, aki Isten mindenkinek
szóló meghívásáról és az emberek elutasításáról mond példabeszédet. A
példázat szerint a meghívottak meglehetősen udvariatlan módon viselkednek,
amikor szinte nevetséges indokokkal visszautasítják a meghívást. Mivel az
első körben meghívottak csalódást okoztak távolmaradásukkal, a vendéglátó
ezt követően hívja meg házába „a szegényeket, bénákat, vakokat, sántákat,"
akik már elfogadják a hívást. A harmadik körben újabb vendégek érkeznek, a
társadalomból leginkább kitaszítottak, az „utak mentéről," hogy az
ünnepségnek helyet adó ház megteljen vendégekkel.
A példabeszéd azt tanítja, hogy Isten meghív minket országába, hogy éljünk
vele. Nem csak a túlvilági mennyországra kell itt gondolnunk, hanem arra a
titokzatos országra, amely itt a földön valósul meg. A történetben fontos
szerepet kap a „szolga," aki Isten meghívását közvetíti az embereknek, s
aki maga Jézus, a mennyei Atya küldötte és szolgája. Ebben az értelemben
Jézus saját küldetéséről ad tanítást, ugyanakkor rávilágít arra, hogy
milyen nagy hibát követnek el azok, akik visszautasítják Isten meghívását.
Nagy könnyelműség és hiba volna részemről, ha valamilyen komolytalan
ürüggyel, evilági teendőkre hivatkozva visszautasítanám Isten hívását.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add, Uram, hogy keresztedet megértsem. Add, hogy elfogadjam. Add, hogy
szíved jobb megértéséért hordozzam. Mennyei Atyám! Fiad szíve
nyilvánította ki a te emberszeretetedet. Nem tudnám, hogy ki vagy, ha nem
nyilvánítottad volna ki magadat Fiad emberi szívében. Ha lelki szemem
végtelenségedre tekint, akkor határtalanságod megzavarja látásom.
Világosság helyett sötétség vesz körül. De ha Krisztus szívére tekintek,
akkor igazán tudom, hogy szeretsz.
G. Miller

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151103.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-03
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 2., hétfő

[Evangelium] 2015-11-02

2015. november 2. – Hétfő, Halottak napja

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak:
„Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki
engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már
átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra –
sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát.
Meghallják, és életre támadnak. Mert ahogyan az Atyának élete van
önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A
Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia.
Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az
Isten Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek,
feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat tettek, feltámadnak és
elkárhoznak."
Jn 5,24-29

Elmélkedés:

Ma, amikor elhunyt szeretteinkre emlékezünk és értük imádkozunk, az
evangélium üzenete az örök életre irányítja figyelmünket. „Aki hallgat az
én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van"
(Jn 5,24) - mondja az Úr. Jézus szava bátorítást tartalmaz és azt a
reményt ébreszti bennünk, hogy érdemes földi életünk idején Isten mellett
döntenünk, mert akkor a túlvilágon is vele fogunk örökké élni.
A szövegrészlet kulcsszava a hallás, a hallgatás. Ez a szó köti össze a
földi életre és a túlvilági életre vonatkozó kijelentéseket. Az az ember,
aki a földi élete során hallgat Jézus tanítására, az el fogja nyerni az
örök életet. De nem csak az élők, hanem a halottak is hallani fogják az Úr
szavát, s akik képesek lesznek azt meghallani, azok fel fognak támadni az
új életre, az örök életre. A szöveg egyértelműen sugallja, hogy azok
fogják meghallani ezt az életre keltő szót, akik korábban is meghallották
azt. Akik ellenben evilági életükben bezárták fülüket és szívüket, és nem
követték az örök életre vezető krisztusi tanítást, azok az üdvösség
helyett a kárhozatra jutnak.
Az örök élet, az üdvösség nem elérhetetlen az ember számára. A tegnapi
ünnep, mindenszentek napja azokat állította elénk, akik hitünk szerint már
üdvözültek. Példájukat követve és Krisztus tanítására hallgatva mi is az
örök életre juthatunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ismered, Uram, felületességemet, de a mélyebb szinteket is bennem; igaz
voltomat, de látszatvalóságomat is. Gyakran hivatkozom arra, hogy jó ember
vagyok, s még inkább arra, hogy olyan keresztény vagyok, akit az emberek
szeretnek, Ha ilyen gondolataim jönnek, szeretnék utána a föld alá bújni,
arra gondolva, hogy te, Uram, ismered minden elesettségemet, s mégis
szeretsz és fel akarsz emelni. Uram, tarts meg őszintének és egyenesnek,
akkor mindig fel tudok emelkedni a te segítségeddel!
A. Rosche

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151102.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-02
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 1., vasárnap

[Evangelium] 2015-11-01

2015. november 1. – (Évközi 31. vasárnap), Mindenszentek

Abban az időben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült,
tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így
tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva
mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!"
Mt 5,1-12a

Elmélkedés:

Akik nyertek
A történet a képzeletem szüleménye. A fiú a zsebpénzéből minden héten
vásárolt egy sorsjegyet. Egész héten takarékoskodott, hogy a sorsjegy ára
megmaradjon péntekig. Az iskola után mindig ugyanahhoz az árushoz ment,
minden pénteken ugyanabban az időben érkezett, mindig azt a sorsjegyet
vásárolta és mindig egy 500 forintossal fizetett. Aztán leült megszokott
padjára a parkban és amikor a közeli templom toronyórája kettőt ütött, ő
elkezdte kaparni a sorsjegyet. Ha három egyforma számot talált, nyert!
Szertartássá vált számára a sorsjegyvásárlás, mert abban bízott, hogy ha
pontosan ugyanazt teszi minden héten, egyszer biztosan szerencséje lesz és
nagyobb összeget fog nyerni. Az egyik pénteken kissé tovább kellett az
iskolában maradnia, ezért később ért az árushoz. Útközben már
bosszankodott, hogy nem a megszokott időben történik minden. Az árus azzal
fogadta, hogy elfogyott az ő kedvenc sorsjegye, ezért más fajtát adott
neki, majd pedig az ő padja is foglalt volt, máshol kényszerült leülni. Ez
nem az én napom, nem lesz szerencsém! - gondolta magában. Lekaparta az
első négyzetet, de szám helyett az volt odaírva, hogy „Örök élet."
Meglepődött és kaparni kezdte a következőt, de ott is ezt találta: „Örök
élet." Végül a harmadikat is lekaparta és ott is ezt olvasta: „Örök élet."
A toronyóra éppen hármat ütött, majd megszólaltak a harangok, de a fiú meg
sem hallotta. Felkelt és a kukába hajította a sorsjegyet. Nyertél? -
kiáltott felé az árus. Dehogy, nyomdahibás - válaszolta és hazament. A
történet csak a képzeletem szüleménye?
Ma, mindenszentek napján azokat ünnepeljük, akiket szentként és boldogként
tisztel Egyházunk, s akik hitünk szerint eljutottak az üdvösségre, az örök
életre. Nem a szerencsében bíztak, nem a sorstól várták életük nagy
fordulatát, hanem észrevették azt az utat, amelyet Isten jelölt ki
számukra. Nem találtak ki a maguk számára szokásokat, amelyekhez éveken át
ragaszkodtak volna, hanem engedték, hogy Isten vezesse őket életük során,
néha olyan utakra, amit korábban elképzelni sem tudtak. A szentek nagysága
abban áll, hogy egészen Istenre bízták magukat. Felismerték, hogy
bármilyen szokatlant, ismeretlent kér tőlük az Úr, azt kell megtenniük
üdvösségük érdekében. Az ünnep evangéliuma Jézus tanítását, a nyolc
boldogságot tartalmazza. Olyan ezt a szöveget olvasnunk, mintha a hegyi
beszéd „sorsjegyéről" sorra bukkannának elénk a kijelentések arról, hogy
miként lehetünk boldogok, hogyan juthatunk el az örök életre. Elsőként ez
válik olvashatóvá számunkra: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a
mennyek országa" (Mt 5,3). Aztán sorban jönnek a következők arról, hogy
boldogok a sírók, a szelídek, az éhezők és szomjazók, az irgalmasok, a
tisztaszívűek, a békességszerzők és boldogok az üldözöttek. Bármennyire is
furcsának, ellentmondásosnak tűnnek Jézus szavai, nagy hiba volna
részünkről nyomdahibásnak minősíteni az evangéliumnak ezt a lapját és
szemetesbe dobni, mint értéktelen papírfecnit.
Döntsd el: a szerencsédet keresed vagy a boldogságodat? A földi élet
szerencséjét vagy az örök életet? A szentek nyertek. Örök életet Istentől.
Nekem kell-e a főnyeremény?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Erősítsd bennünk a mennyország utáni vágyat! Földi
életünket úgy kell élnünk, hogy teljesítjük kötelességeinket ebben a
világban és igyekszünk szebbé tenni a teremtett világot, jobbá tenni
embertársaink életét. Bár ez a világ csak ideiglenes otthonunk, hiszen a
mennyei Atya mindannyiunkat az örök életre hív. Hisszük, hogy akiket
Egyházunkban szentként és boldogként tisztelünk, eljutottak a
mennyországba, amely az ő legfőbb vágyuk volt. Segíts minket, hogy
közbenjárásukra és példájukat követve mi is eljussunk az üdvösségre!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151101.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-01
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum