2015. május 9., szombat

[Evangelium] 2015-05-09

2015. május 9. – Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: „Ha a világ gyűlöl titeket,
tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne
titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert
kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a
tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik
azt, aki küldött engem."
Jn 15,18-21

Elmélkedés:

Az elmúlt napok elmélkedései alapján azt gondolhatnánk, hogy a szeretet
további szeretetet szül. Ha a Krisztusban hívőket szeretetre ösztönzi,
készteti az Úr végtelen és önfeláldozó szeretete, akkor majd a
keresztények szeretetét látva a világ is a szeretet útjára fog lépni. Ez
azonban nincs így, erre előre figyelmezteti Jézus az ő követőit. Őt sem
szerette mindenki, az ő tanítását sem tekintette követendőnek mindenki, az
ő személye sem volt kedves mindenki számára. A hívő közösség tagjai -
miközben egymás felé az Úrtól tanult szeretetben élnek - kívülről
gyűlöletet, ellenségeskedést tapasztalnak. A világ ugyanis nem érti az új
értékrendet, a szeretet életmódját, kihívásnak tekinti azt, mert
szembesíti önmagával, s életvitele megváltoztatását várja tőle. E kívülről
érkező negatív hatások közepette az Egyház közössége számára különösen is
fontos az Úrhoz és szeretetéhez való ragaszkodás, valamint egymás
megerősítése a hitben és a szeretetben.
Milyen nagy az ellentmondás: a hívők Krisztusért szeretik egymást, a nem
hívők pedig Krisztusért gyűlölik őket. Krisztus szeretete az egyik embert
szeretetre készteti, miközben a másikban gyűlölet fakad ugyanennek a
szeretetnek láttán. Ne legyünk elbizakodottak vagy túlzottan magabiztosak!
Lehet, hogy a szeretet útján járok, de hitem meginoghat és elindulhatok az
ellenkező irányba. Érdemes minden nap újra a kereszt elé állnom s innen
indulnom.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, add meg nekünk a szentség szomjúságát, a tökéletességre törő
akarást, az Isten országáért való lelkesedést és az eljöveteléért való
örömteli munkálkodást. Adj egyházadnak alázatot, ha dicsérik, apostoli
öntudatot, ha szenved, és lángolást, ha Érted tanúságot kell tennie.
T. Suavert

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-09
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150509.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 8., péntek

[Evangelium] 2015-05-08

2015. május 8. – Péntek

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Az az én parancsom, hogy
szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim
vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket
többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak
mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam
nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és
arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó
gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt
parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!"
Jn 15,12-17

Elmélkedés:

Az előző napokban olvasottak után a szeretet új területére tér át Jézus
beszédében. Korábban szó volt az Atya és a Fiú közti kölcsönös
szeretetről, amely kiárad, kiteljesedik az emberek felé, s amelyet a
Krisztusban hívők viszonoznak. Az Isten iránti szeretet mellett megjelenik
az emberek egymás közti szeretete, amelynek mintája és forrása szintén
Krisztus irántunk való szeretete. „Szeressétek egymást, amint én
szerettelek titeket!" (Jn 15,12) - olvassuk a mi Urunk szavait a mai
evangélium részletében.
Tanítványainak egymás iránti szeretetéről korábban már beszélt, mint olyan
jelről, illetve ismertetőjegyről, amely alapján felismeri majd a világ,
hogy Krisztushoz tartoznak (vö. Jn 13,35). Mindebben a mérték Krisztus
önfeláldozó, személyes, nagylelkű, jóakaró és szeretetre ösztönző
szeretete. És talán ezt az utóbbi tulajdonságot érdemes mai
elmélkedésünkben kiemelni. Akkor értettük meg valójában Krisztus
kereszthalálban megmutatkozó szeretetét és a kereszt titkát, ha ez minket
is életünk teljes odaadására indít, a szeretet gyakorlására ösztönöz. A
szeretet útja a kereszttől indul és abból az élményből fakad, hogy
Krisztus annyira szeretett engem, hogy kész volt meghalni értem. A
szeretet útja a kereszttől indul és az örök életre vezet, mert Isten
megjutalmaz minden szeretetből fakadó jócselekedetet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Atyánk, Te az igazság Igéjét és a megszentelő Szentlelket
elküldted a világba, s ezzel kinyilvánítottad csodálatos belső életedet az
emberek előtt. Add, hogy az igaz hit megvallásában az örök Szentháromság
dicsőségét megismerjük és a fölséges hatalmú Egy-Istent imádjuk.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-08
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150508.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 7., csütörtök

[Evangelium] 2015-05-07

2015. május 7. – Csütörtök

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen."
Jn 15,9-11

Elmélkedés:

A szeretet vonatkozásában a kölcsönösség témájára tér át Jézus. A Fiú és
az Atya kölcsönösen szeretik egymást. A mi Urunk azt a szeretetet
sugározza felénk, emberek felé, amelyet az Atyától tanul, s amelyben az
Atyától részesül. Azzal a szeretettel fordul felénk, amellyel őt szereti a
mennyei Atya, s azt várja tőlünk, benne hívőktől, hogy viszonozzuk
szeretetét. Ismételten a parancsok megtartásának szükségességéről tanít,
amelyről korábban már volt szó. A krisztusi parancsok szerinti élet, az
evangéliumi igazság szerinti élet ugyanis a szeretet bizonyítéka, jele. A
szeretet túllép az érzelmek és a szavak szintjén. Jézus életében ez
nyilvánvalóan megmutatkozik a szenvedés és a halál vállalásában, amely az
Atyának való feltétlen engedelmesség jele. Minél erősebb bennünk az Atya
iránti szeretet, annál inkább fogjuk üdvösségszerzőnek tekinteni Isten
parancsait, törvényeit. Nem terhek ezek számunkra, amelyek elveszik
életünk örömeit, hanem olyan útmutatások, amelyek a boldogság megélésében
segítenek.
Meggyőző ereje, követésre indító hatása csak a szeretetből teljesen
odaadott életnek, az önfeláldozásnak van. A szeretet gyakorlásában emberi
erőm megfogyatkozik, testem elgyengül. Ez az erőtlenedés a szeretet
velejárója. Nemde ezt látjuk Krisztus esetében is? Kész vagyok-e
szeretetből odaadni Istennek magamat?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Köszönjük, Urunk, a kenyeret és a bort. Köszönjük az asztalt, amit
mindennap megterítesz számunkra. Köszönjük, hogy az élet nem tévút, hanem
hazafelé vezető ösvény. Köszönjük Neked, hogy nem kell kétségbeesnünk.
Egészen Rád hagyatkozunk, Istenünk.
Jörg Zink

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-07
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150507.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

Köszönöm az idei iskolai füzet akcióra eddig küldött adományokat. Már több
mint 8000 füzetre érkezett felajánlás. Jó esély van arra, hogy tervünk
megvalósul, és sikerül 20 ezer füzetet adományoznunk a gyerekeknek.

A felajánlott füzetek mennyisége és a beérkező igények megtekinthetők az
alábbi honlapon: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_2015.
Ugyanitt megnézhető az újonnan tervezett füzetek borítója is. Nézzétek
meg, milyen klassz füzeteket használhatnak majd a gyerekek!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. május 7.

Az eredeti üzenet itt olvasható:
A 2014-es év karitatív akciói közül a vallásos borítójú iskolai füzetek
adományozása az ötlet eredetisége miatt nagy sikert aratott. Sokan
csatlakoztak az adományozókhoz, és a gyerekek is nagy örömmel fogadták az
ajándékba kapott 20 ezer füzetet. A sikeren felbuzdulva idén is legalább
ennyi füzetet szeretnénk eljuttatni rászoruló gyermekeknek. A különbség
csak annyi, hogy nem a nyár végén, hanem korábban, azaz még a nyári szünet
megkezdése előtt történik a kiosztás, hogy a szülők a nyári
tanszervásárlás során már tudjanak arról, hogy gyermekük számára ezeket a
füzeteket már nem szükséges beszerezniük.

Sokak számára ismert, de érdemes felelevenítenünk a legfontosabb
információkat. Teljesen szabvány füzeteket készítünk, négy féle
változatban: első osztályos vonalazású, négyzetrácsos, vonalas alsós és
felsős. Az újdonság az benne, hogy a borítója vallásos tartalmú, azaz
gyermekek számára készült rajzzal, egy-egy evangéliumi jelenettel az
elején. Hittannak és más tantárgyaknak egyaránt használható.

A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros
füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak
használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony
hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ.

Idén is a plébániákra és egyházi iskolákba juttatjuk el nagyobb, néhány
száz darab mennyiségben, az iskolás gyerekek számától függően. A kiosztást
a plébánosok és hitoktatók végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a
postadíj többe kerül, mint a néhány füzet. A gyerekek természetesen
ingyenes kapják. E karitatív akcióval az evangelizáció mellett a
hitoktatást is támogatjuk, segítjük.

Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ, a kezdő
füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újakat szükséges beszerezni.
Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron
postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves
füzetigénye biztosítható. A gyakorlatban ezúttal is a tavalyi módszert
követjük a kiosztáskor: egyrészt minél több gyermek kapjon 1-2 füzetet,
másrészt a leginkább rászorulók 20 darabos füzetcsomagot kapjanak.

Idén a füzetcsomagok mellé golyóstollat is szeretnénk adományozni a
következő evangéliumi felirattal: "Boldogok a tisztaszívűek, mert ők
meglátják Istent" (Mt 5,8).

Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív
akciónkat 1600 Ft adománnyal!

Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek
listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_2015

Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor

A füzet akcióra szánt adományokat 2015. május 20-ig várjuk. Köszönjük,
hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 6., szerda

[Evangelium] 2015-05-06

2015. május 6. – Szerda

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz
gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz,
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás
által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek
maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad
a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert
nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a
szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem
maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek,
és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

Az elmúlt napokban azokat a részleteket olvastuk az utolsó vacsorán
mondott beszédből, amelyekben Jézus az Atyával való kapcsolatáról,
egységéről tanította apostolait, amely mintegy mintája annak, hogy
tanítványai milyen kapcsolatban legyenek ővele. Erre a témára tér át a mi
Urunk a mai evangéliumban a szőlőtőről szóló példázattal. A hasonlat
szerint Jézus a szőlőtő, akihez szőlővesszők módjára kapcsolódnak
tanítványai, követői, mindazok, akik hisznek benne. Miként az egykori
hallgatóság számára, ugyanúgy nekünk is - magunk elé képzelve a képet - az
első pillanatban világossá válik, hogy a Jézustól való elszakadás a
megsemmisülést jelentené. Miként a szőlővesszők életképtelenné válnak, ha
lemetszik őket a szőlőtőről, ugyanúgy mi sem élhetünk Krisztus nélkül.
Természetesen nem elégedhetünk meg a passzív kapcsolódással, hanem az a
feladatunk, hogy termést hozzunk, azaz Krisztus iránti szeretetünkből
fakadjanak jócselekedetek. Jótetteink által tehát Krisztus szeretetét
továbbítjuk az embereknek, akik ezt megtapasztalva Istent fogják
magasztalni.
A hasonlat nem csupán az én Krisztushoz kötődő személyes kapcsolatomat
szemlélteti, hanem közösségi vonatkozása is van. Mindannyian, akik az
Egyház tagjai vagyunk, a közös szőlőtőhöz kapcsolódunk és rajta keresztül
egymással is kapcsolatban vagyunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Fiadat a világba küldted, hogy ott szenvedjen és meghaljon.
Küldetését véghez vitte, és így lett számunkra az élet és az öröm forrása.
Tedd ma teljessé örömünket. Add, hogy meg lehessen látni, hogy Ő bennünk
él: bennem, családomban, minden keresztény közösségben és mindenütt a
világon.
A. Pereira

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-06
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150506.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 5., kedd

[Evangelium] 2015-05-05

2015. május 5. – Kedd

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a
világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen
hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha
szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya
nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd
bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ
fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy
szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem."
Jn 14,27-31a

Elmélkedés:

Az utolsó vacsorán mondott beszédének folytatását olvassuk a mai
evangéliumban, amelyben Jézus az általa adott, hozott békéről, békességről
beszél. Isten békéje ez az ember számára, amely nyugalmat, békességet
teremt bennünk. A beszédnek ez a részlete abból indul ki, hogy Jézus
észreveszi az apostolok nyugtalanságát. Valószínűleg megértették, hogy
azért beszél nekik Mesterük ilyen hosszasan és azért mond ilyen dolgokat,
mert ez az utolsó alkalom, hogy velük van s tanítja őket. Nyugtalanság
tölti el őket Jézus sorsa és saját sorsuk iránt. Jézus kijelenti:
„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek" (Jn 14,27). Vegyük
észre, hogy ő nem egyszerűen kívánja a békét, vagy köszöntésének része,
hanem ő a békesség adományozója.
Hogyan kell azt értenünk, hogy Jézus a béke elhozója? Talán általános
fegyverletételt hirdet az ellenséges népek között? Talán megszünteti a
háborúkat a földön? Talán munkájának elismeréseként Nobel-békedíjat kap? A
forrongó világot, a háborúk áldozatait látva örülnénk ennek. Jézus
esetében azonban másra érdemes gondolnunk. Az ószövetségi időkben a
próféták úgy beszéltek az eljövendő messiási időkről, mint a béke
korszakáról. Ez az idő köszöntött be, jött el Jézus fellépésével. A Jézus
által adott lelki békesség a világ nyugtalanságában is a miénk. És ha
mindenki ebben a lelki békében él, akkor talán nem lesz kedve senkinek
háborúzni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Olyan tökéletlen vagyok, Uram, hogy a főnehézségem legtöbbször már az:
hogyan és mivel kezdjem, hogy más legyek. Neked kell eljönnöd, Neked kell
megvilágítanod kezdésem indításait. Tudom, hogy a kezdés kezdete:
szeretettel teljesíteni a mindennapok legkisebb kötelességeit – olyan
szeretettel, hogy az mindent átragyogjon.
L. Christine

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-05
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150505.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

Köszönöm az idei iskolai füzet akcióra eddig küldött adományokat. Jó esély
van arra, hogy tervünk megvalósul, és sikerül 20 ezer füzetet
adományoznunk a gyerekeknek.

A felajánlott füzetek mennyisége és a beérkező igények megtekinthetők az
alábbi honlapon: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_2015.
Ugyanitt megnézhető az újonnan tervezett füzetek borítója is. Nézzétek
meg, milyen klassz füzeteket használhatnak majd a gyerekek!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. május 5.

Az eredeti üzenet itt olvasható:
A 2014-es év karitatív akciói közül a vallásos borítójú iskolai füzetek
adományozása az ötlet eredetisége miatt nagy sikert aratott. Sokan
csatlakoztak az adományozókhoz, és a gyerekek is nagy örömmel fogadták az
ajándékba kapott 20 ezer füzetet. A sikeren felbuzdulva idén is legalább
ennyi füzetet szeretnénk eljuttatni rászoruló gyermekeknek. A különbség
csak annyi, hogy nem a nyár végén, hanem korábban, azaz még a nyári szünet
megkezdése előtt történik a kiosztás, hogy a szülők a nyári
tanszervásárlás során már tudjanak arról, hogy gyermekük számára ezeket a
füzeteket már nem szükséges beszerezniük.

Sokak számára ismert, de érdemes felelevenítenünk a legfontosabb
információkat. Teljesen szabvány füzeteket készítünk, négy féle
változatban: első osztályos vonalazású, négyzetrácsos, vonalas alsós és
felsős. Az újdonság az benne, hogy a borítója vallásos tartalmú, azaz
gyermekek számára készült rajzzal, egy-egy evangéliumi jelenettel az
elején. Hittannak és más tantárgyaknak egyaránt használható.

A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros
füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak
használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony
hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ.

Idén is a plébániákra és egyházi iskolákba juttatjuk el nagyobb, néhány
száz darab mennyiségben, az iskolás gyerekek számától függően. A kiosztást
a plébánosok és hitoktatók végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a
postadíj többe kerül, mint a néhány füzet. A gyerekek természetesen
ingyenes kapják. E karitatív akcióval az evangelizáció mellett a
hitoktatást is támogatjuk, segítjük.

Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ, a kezdő
füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újakat szükséges beszerezni.
Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron
postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves
füzetigénye biztosítható. A gyakorlatban ezúttal is a tavalyi módszert
követjük a kiosztáskor: egyrészt minél több gyermek kapjon 1-2 füzetet,
másrészt a leginkább rászorulók 20 darabos füzetcsomagot kapjanak.

Idén a füzetcsomagok mellé golyóstollat is szeretnénk adományozni a
következő evangéliumi felirattal: "Boldogok a tisztaszívűek, mert ők
meglátják Istent" (Mt 5,8).

Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív
akciónkat 1600 Ft adománnyal!

Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek
listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_2015

Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor

A füzet akcióra szánt adományokat 2015. május 20-ig várjuk. Köszönjük,
hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 4., hétfő

[Evangelium] 2015-05-04

2015. május 4. – Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz: „Aki ismeri és
teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám
is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki."
Júdás – nem a karióti – itt közbeszólt: „Uram, hogyan van az, hogy nekünk
akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?" Jézus így folytatta:
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt,
hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem
tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az
enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani,
amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben
küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt,
amit mondtam nektek."
Jn 14,21-26

Elmélkedés:

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus kijelentette, hogy az szereti
őt, aki ismeri és teljesíti parancsait. Láthatjuk tehát, hogy az Isten
iránti szeretet nem csupán egy érzés vagy esetleg egy azt megerősítő
szóbeli vallomás, hanem tettekben megnyilvánuló magatartás az ember
részéről. Ha Jézus parancsai szerint élek, azaz engedelmeskedem Istennek,
meg fogom érezni Isten szeretetét. Ebben a példa számomra Jézus szeretete,
azaz a Fiú engedelmes szeretete a mennyei Atya iránt. Egész életének ez a
mozgatója. Minden szava, de főként minden cselekedete az Atya iránti
engedelmes szeretetből fakad.
Mit jelent Jézus parancsa szerint élni? Hogyan ismerhetem meg, hogy mit
kíván tőlem az Úr? A válasz egyszerű: ha az evangélium igazságából és
igazsága szerint élek, akkor felismerem Jézus személyében az Üdvözítőt,
életem megváltóját, az igazság kinyilatkoztatóját és a szeretet forrását.
Felismerem az Úr jelenlétét az életemben, amely annak igazolása, hogy
ígérete valóra válik, azaz velünk van, velem van életem során, bennem él a
Szentháromság. Ez az ígéret azonban Jézus szava szerint csak azoknak szól,
akik valóban hisznek benne, igazi szeretetet hordoznak szívükben és abból
jótettek fakadnak.
A szeretet megvallása és gyakorlása boldoggá tesz.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, ha őszintén nézem magamat, talán nem is akarok kisszerűségemből
kiemelkedni. A könnyebb utakat választom, pedig Te hegyekre hívsz engem.
Gyorsan szeretnék előre jutni, pedig Te lépésről lépésre való előmenetelt
kívánsz tőlem. Nem szeretem lekötni magamat, pedig Te hűséget kívánsz
tőlem. Én a pillanat boldogságát keresem, Te pedig örök üdvösségemet
tartod szem előtt! Irgalmazz nekem!
Josef Busch

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-04
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150504.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 3., vasárnap

[Evangelium] 2015-05-03

2015. május 3. – Húsvét 5. vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz
gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz,
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás
által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek
maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad
a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert
nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a
szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem
maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek,
és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

Gyümölcsöt teremni
Jézus egy példabeszédet mond a mai evangéliumban a szőlőművesről, a
szőlőtőről és a szőlővesszőkről. A példázat szerint a mennyei Atya a
szőlőműves, ő a gazda, a tulajdonos, aki gondját viseli ültetvényének. A
szőlőtő az ő Fiát, Jézus Krisztust jelképezi, a vesszők pedig a keresztény
embereket, mindazokat, akik Krisztushoz tartoznak, hozzá kapcsolódnak,
belőle élnek. A szőlőműves értelemszerűen azt szeretné, hogy ültetvénye
minél többet teremjen, ezért gondozza szőlőjét. Nem riad vissza attól,
hogy a vadhajtásokat levágja annak érdekében, hogy a többi vessző elől ne
vonják el a tápanyagot és azok még többet teremjenek. A hasonlat nem
csupán az isteni tevékenységet, az Atya munkáját és szándékát világítja
meg, hanem rámutat az egymásra utaltságra a szőlőtő és a szőlővesszők
között. A szőlőtő önmagában nem tud termést hozni, a szőlővesszők
önmagukban, azaz a szőlőtő nélkül szintén képtelenek erre. Isten azt
szeretné tehát, hogy mi, keresztény emberek Krisztushoz kapcsolódva, vele
együttműködve építsük Isten országát. Krisztus nagy alázattal elfogadja a
mi szolgálatunkat, és nekünk is alázatra van szükségünk ahhoz, hogy ne
akarjuk magunkat önállósítani vagy függetleníteni.
A helyes magatartást ezzel kapcsolatban szépen bemutatja Keresztelő János
Jézusról szóló tanúságtétele (vö. Jn 3,22-30). Az ő tanúságtételének
lényeges vonása az alázat. János tisztában van saját küldetésével: az ő
feladata az, hogy előkészítse a Megváltó jövetelét. Nem képzeli magát
nagyobbnak, nem túlozza el saját szerepét, hanem a legnagyobb alázattal
beszél arról, hogy semmi irigység nincs benne, hanem őszintén örül annak,
hogy nagy tömegek mennek Jézushoz. A Megváltóra vonatkozóan János
kijelenti: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem" (Jn 3,30). Ez
nem azt jelenti, hogy kénytelen elismerni, hogy neki egyre kevesebb,
Jézusnak pedig egyre több tanítványa lesz. Ha így volna, akkor miért
engedné, hogy saját tanítványai Jézus nyomába szegődjenek? János
kifejezetten örült annak, hogy nem hozzá, az előfutárhoz kötődnek
tanítványai, hanem elindulnak a Megváltó, a Messiás után és Jézus
tanítványai lesznek. A Keresztelő szavai inkább arra vonatkoznak, hogy
érzi, küldetése befejeződött, hamarosan megkezdődik Jézus működése a nép
körében. Van-e bennem annyi alázat, hogy küldetésem teljesítésekor
megelégszem az örömmel, a hűséges szolgálat elvégzésének örömével?
Újra és újra nekem is ki kell mondanom, hogy nekem kisebbednem kell,
Krisztusnak pedig növekednie kell bennem. Ki kell mondanom azt is, hogy
nélküle nem tehetek semmit. Szolgálatom esztelen önkeresés volna csupán,
amellyel a magam dicsőségét szolgálnám és nem Istenét. Jézus ezt mondja:
„Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim
lesztek" (Jn 15,8). Ezek szerint nem lehet más a célom, mint Krisztus
követésével, tanítványi életemmel szolgálni Istent. Jócselekedeteim
gyümölcseit nem a magam számára vagy a magam hasznára hozom, hanem másokat
szeretnék vele segíteni az örök élet felé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Ahogyan a szőlőtő élteti a vesszőket, ugyanúgy
keresztény emberként belőled élünk és tápláljuk lelkünket. Csak általad
tudunk termést hozni. Ha megszakad a veled való éltető kapcsolat,
terméketlenné és haszontalanná válna tanítványi életünk. Te a mi
segítségünkkel és közreműködésünkkel akarsz jelen lenni a világban. Segíts
minket, hogy egyre jobban megismerjünk téged és életté váltsuk
tanításodat, amely az örök életre vezető igazság. Segíts, hogy megőrizzük
veled közösségünket, megmaradjunk szeretetedben s bőséges termést hozzunk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-03
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150503.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum