2010. december 4., szombat

[Evangelium] 2010-12-04

2010. december 4. - Szombat

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a
zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden
betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve
rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és
kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás
kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!" Akkor
összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a
tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt.
Majd elküldte őket, és megparancsolta nekik: „Menjetek Izrael házának
elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa.
Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg
leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!"
Mt 9,35-10,1. 6-8


Elmélkedés:
Jézus tanításának középpontjában a mennyek országának, vagy ahogyan az
evangéliumokban másutt szerepel, az Isten országának a hirdetése áll. Az
Isten országa eljöveteléről szóló örömhírnek a továbbadására kapnak az
apostolok és a tanítványok megbízást Jézustól, s ők örömmel indulnak, hogy
eleget tegyenek a Mester kérésének.
Az evangélium hirdetése napjainkban is minden kereszténynek kötelessége,
nekünk is. Most, az adventi időben Jézus születésére készülünk, és azt
várjuk, hogy újra belépjen a világba. Nem hallgathatunk az Úr érkezéséről.
El kell mondanunk a megszürkült világban élőknek, hogy már közeledik az Úr
jövetelének napja. Jézus születése valóban azt jelzi, hogy egészen közel van
hozzánk, velünk van az Isten. Jöjj el, Urunk, áldott Üdvözítőnk!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, add, hogy szerencsében és balszerencsében hűséggel álljak melletted; a
boldogságban tele alázattal, a szerencsétlenségben keményen és meg nem
hajolva. Csak az legyen örömöm, ami Hozzád vezet, csak az szomorítson el,
ami Tőled elválaszt!
Aquinói Szent Tamás

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Ezúton jelzem, hogy az Igéddel éltess engem című könyvem elfogyott. A 2010.
december 1., szerdán éjfélig elküldött megrendeléseket még postázom. Aki
megrendelte, nem kell nyugtalankodnia, legkésőbb a jövő hét elején kézhez
kapja.
Utánnyomás 2011. februárban várható.
A Szívünkben mély nyomott hagyott kötetek szintén fogyóban vannak, csupán 50
db maradt még.
Annak, aki evangelizációs munkáim gyümölcséből szeretne valakit
megajándékozni karácsonyra, ajánlom kórusunk CD lemezeit, a Téren és időn át
Betlehembe, az Advent legszebb ajándéka albumokat, illetve más, zenés
evangelizációs lemezeinket.
Bővebb információ:
http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2
Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. december 3., péntek

[Evangelium] 2010-12-03

2010. december 3. - Péntek

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták:
„Könyörülj rajtunk, Dávid fia!" Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok.
Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?"
„Hisszük, Uram!" – felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt:
„Legyen a hitetek szerint!" Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk
parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!" Ám azok elmenvén,
elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.
Mt 9,27-31


Elmélkedés:
A két vak a nekik feltett kérdésre azt válaszolja, hogy hiszik, hogy Jézus
tud segíteni rajtuk. Amikor e hitvallás után Jézus megérinti szemüket,
beteljesedik hitük és visszanyerik látásukat. A testi vakságot már az egyház
kezdeti időszakában is szívesen alkalmazták a lelki tompultság és
érzéketlenség jelképeként. Ez utóbbiból is képes Jézus meggyógyítani minket.
A gyógyulás feltétele a mi számunkra is az, hogy felismerjük bajunkat,
Jézushoz forduljunk segítségért, és higgyük azt, hogy velünk is tud csodát
tenni. Ha e három feltétel közül valamelyik hiányzik, Jézus semmit sem tud
tenni érdekünkben.
Az Advent a bűnbánattartás ideje. Gyónjuk meg bűneinket és szabaduljunk meg
a lelki vakságtól, hogy a szentestén megláthassuk Megváltónkat!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed
csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük
szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos Tested kötelékeivel, hogy
eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti testvéri
összefogást! Ámen.
Boldog XXIII. János pápa

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Ezúton jelzem, hogy az Igéddel éltess engem című könyvem elfogyott. A 2010.
december 1., szerdán éjfélig elküldött megrendeléseket még postázom. Aki
megrendelte, nem kell nyugtalankodnia, legkésőbb a jövő hét elején kézhez
kapja.
Utánnyomás 2011. februárban várható.
A Szívünkben mély nyomott hagyott kötetek szintén fogyóban vannak, csupán 50
db maradt még.
Annak, aki evangelizációs munkáim gyümölcséből szeretne valakit
megajándékozni karácsonyra, ajánlom kórusunk CD lemezeit, a Téren és időn át
Betlehembe, az Advent legszebb ajándéka albumokat, illetve más, zenés
evangelizációs lemezeinket.
Bővebb információ:
http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2
Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. december 2., csütörtök

[Evangelium] 2010-12-02

2010. december 2. - Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem mindaz, aki azt
mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki
teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is
váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a
zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt
össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan tanításomat,
de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra
építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a
házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle."
Mt 7,21. 24-27


Elmélkedés:
Aki Jézus tanítását hallgatja vagy olvassa az Evangéliumban, döntés elé
kerül. A bölcs nem elégszik meg a szavak hallgatásával, hanem életében azok
tettekre váltására törekszik. Az oktalan csak a fülét nyitja meg a tanítás
előtt, de a szívét zárva tartja. A bölcs megérti, hogy egyedül Krisztusra, a
sziklaszilárd alapra érdemes életet építeni, amely majd ki fogja állni a
kísértések viharait. Csak akkor válhatunk élő kövekké Krisztus sziklára
épült Egyházában, ha életünkben maradéktalanul betartjuk Jézus tanítását.
Krisztus igaz tanítása kiállta az évszázadok történelmi viharait, minden
korban időtállónak bizonyult, s ma is időszerű. Ajándékozzuk önmagunkat
egészen Istennek, aki szeretetből nekünk ajándékozta a betlehemi Gyermeket!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Jöjj el, Úr Jézus, akire a népek várakoznak, s akire mi is várakozunk!
Örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel! Nagy szükségünk van arra, hogy
fényt hozz bűnös életünk sötétségébe. Saját erőnkből képtelenek vagyunk
arra, hogy legyőzzük a sötétséget. Nehezen tudjuk megkülönböztetni a világ
csalóka fényeit a te világosságodtól, amely most még oly erőtlennek látszik.
Jézus, legyél Te bennünk a Fény! Növekedjél bennünk Te, az igazi fény! És
add, hogy Téged, az igazi fényt sugározzunk a világba!

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Ezúton jelzem, hogy az Igéddel éltess engem című könyvem elfogyott. A 2010.
december 1., szerdán éjfélig elküldött megrendeléseket még postázom. Aki
megrendelte, nem kell nyugtalankodnia, legkésőbb a jövő hét elején kézhez
kapja.
Utánnyomás 2011. februárban várható.
A Szívünkben mély nyomott hagyott kötetek szintén fogyóban vannak, csupán 50
db maradt még.
Annak, aki evangelizációs munkáim gyümölcséből szeretne valakit
megajándékozni karácsonyra, ajánlom kórusunk CD lemezeit, a Téren és időn át
Betlehembe, az Advent legszebb ajándéka albumokat, illetve más, zenés
evangelizációs lemezeinket.
Bővebb információ:
http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2
Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. december 1., szerda

[Evangelium] 2010-12-01

2010. december 1. - Szerda

Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre, és
leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat, vakokat,
némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket. Valamennyiüket
meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák
meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult, és magasztalta
Izrael Istenét. Jézus akkor összehívta tanítványait, és így szólt hozzájuk:
„Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit
enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dőljenek az úton." A
tanítványok erre megjegyezték: „De honnan szerzünk itt a pusztában annyi
kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk?" Jézus megkérdezte tőlük: „Hány
kenyeretek van?" „Hét, és néhány apró halunk" – felelték. Erre meghagyta a
népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a hét kenyeret és a
halakat, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, a tanítványok
pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, hét kosár
kenyérmaradékot szedtek össze.
Mt 15,29-37


Elmélkedés:
A csodálatos kenyérszaporításkor Jézus nem a semmiből varázsol rengeteg
kenyeret, hanem a tanítványoknál lévő hetet használja fel, pedig majd nem
közvetlenül az embereknek adja a megszaporított táplálékot, hanem a
tanítványoknak nyújtja, hogy ők osszák ki a népnek. Mindebből két lelki
gondolat következik. Egyrészt az Úr felhasználja mindazt, amink van, s amit
átadunk neki, másrészt a segítségünket kéri, hogy jóságának közvetítői,
szeretetének továbbadói legyünk. Csodáihoz nem nélkülözhetetlen szereplői
vagyunk, mégis kéri közreműködésünket kegyelmeinek közvetítéséhez.
Adventben és karácsonykor Jézus önmagát adja nekünk. Őt szeretnénk tovább
adni az embereknek, hogy találkozzanak vele és átéljék az Isten-látás
örömét.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban
fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget
tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem,
adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod
birtoklására!
Szent Ágoston
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 30., kedd

[Evangelium] 2010-11-30

2010. november 30. – Kedd, Szent András apostol

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek
is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert
halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek
halászává teszlek titeket!" Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát,
Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a
csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és
követték őt.
Mt 4,18-22


Elmélkedés:
Az egyszerű halászemberek, köztük Péter és az ő testvére, a mai ünnepelt
András, Jézus hívására új életet kezdenek. Elindulnak tehát egy új úton,
amely a halászattól az emberhalászatig vezet. A hívás megváltoztatja,
átalakítja életüket. Érdekes, hogy nem kezdenek el tanakodni egymás között,
hogy engedelmeskedjenek-e a hívásnak. Nem tesznek fel kérdéseket Jézusnak
azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatnak. Az őket megszólító, meghívó
Jézusból olyan erő árad, amely azonnal hat rájuk, s bátran rábízzák magukat
arra, akit ettől kezdve mesterüknek tekinthetnek. Jézus kedvéért elhagyják
éve óta gyakorolt mesterségüket, hogy új hivatásuknak éljenek és az emberek
üdvösségéért fáradozzanak.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Ki halfogással kezdted el,
hogy emberek halásza légy,
András, hálóddal minket is
világ sodrából Partra végy.
Jézust, a célt, hős életed
Péter előzve érte el:
nekünk, gyengéknek is te légy
vezérünk boldog égbe fel.
Testvérednek hű társa,te,
add, éljen köztünk szeretet,
s a nyájat Péter nyomdokán
szilárd egységben tartsa meg.
Add, Krisztus kedvelt gyermeke,
lángoljon szívünk szent tüze,
elérjük az örök hazát,
áldhassuk ott az ég Urát. Ámen.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Az advent mindenki számára kegyelmi idő lehet, ha odafigyel Isten üzenetére.
Kérem, ajándékozzátok meg barátaitokat és ismerőseiteket az e-vangélium
lehetőségével: http://evangelium.katolikus.hu/
A korábbi években adventben a szokásosnál többen iratkoztak fel. Legyen ez
így a idén is!
A szegényebb, illetve katasztrófák által pusztított területeken szolgáló
atyákat továbbra is lehet segíteni miseadománnyal. Információ:
http://zalalovo.plebania.hu/plebania/miseadomany
Imakérések erre az oldalra tehetők fel:
http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/imakeres
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 29., hétfő

[Evangelium] 2010-11-29

2010. november 29. - Hétfő

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy pogány százados járult
eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen
kínlódik." Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom." A százados ezt
válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy
szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember
vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: „Menj!" – elmegy;
a másiknak: „Jöjj ide!" – akkor hozzám jön; és szolgámnak: „Tedd ezt!" – és
megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony
mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt
mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz
telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában."
Mt 8,5-11


Elmélkedés:
Jézus korában a zsidó emberek számára tilos volt belépni a pogányok házába,
mert a mózesi törvény tiltotta ezt. A kafarnaumi százados pogány létére jól
ismerte ezt a zsidó törvényt. Figyelmességéről és udvariasságáról tanúskodik
kérése. Nem azt kéri tehát, hogy Jézus a házába lépjen, hanem hogy gyógyítsa
meg szolgáját. Kérésével ugyanakkor kifejezi azt is, hogy hisz Jézus
szavának erejében. Adventben Jézust várjuk, aki belépni készül emberi
világunkba, a mi méltatlan hajlékunkba. Gyógyulást, békességet, megváltást,
üdvösséget hoz nekünk. Ismerjük el méltatlanságunkat és valljuk meg
alázattal bűneinket, mielőtt megérkezik világunkba és betér a mi életünkbe.
Várjuk őt igaz hittel!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd
szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Urunk, aki az
életszentség forrása vagy, őrizz meg minket, hogy szentek és feddhetetlenek
legyünk eljöveteled napjára!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

[Evangelium] 2010-11-29

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 28., vasárnap

[Evangelium] 2010-11-28

2010. november 28. - Advent 1. vasárnapja

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön,
ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek
ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig, amikor
Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem
következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz
ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn,
az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával,
az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem
tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház
gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem
hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az
Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.
Mt 24,37-44


Elmélkedés:
El kell érnünk Betlehembe
Ez a tél még megváltatlan,
nincs rá mentség; fehér paplan,
se hó, se hold nem világol –
amíg fölragyog a jászol
hordjuk szívünk szakadatlan,
kormos arcot száz darabban,
nincs ajándék, semmi tömjén –
rí Boldizsár, Menyhért meg én.
Nagy Gáspár egyik verséből (Hótalan a hegyek inge) származik a fenti idézet.
Lassan belépünk a decemberbe, amely hónap elhozza nekünk az esztendő
legszebb ünnepét, a karácsonyt. A napok egyre hidegebbek, egyre sötétebbek,
itt a tél. Mindannyian igyekszünk behúzódni otthonunkba, egyesek a meleg
lakásba, mások a kevésbé fűtöttbe, mert nem telik arra, hogy nagyobb meleg
legyen otthonukban. Az ablakon át nézzük a kopár tájat, melyet ilyenkorra
néha már betakar a hó. Ez a tél még megváltatlan. Még nem jött el a
Megváltó, de most elkezdjük a várakozást. Advent első vasárnapján csupán
egyetlen gyertya lángja töri meg a sötétséget, de már ez a parányi fény is
reményt nyújt nekünk: érdemes várakoznunk és készülődnünk, mert közeledik a
Megváltó születésének napja. Adventi koszorúnk első gyertyájának fénye már
magába rejti azt a világosságot, amely a betlehemi jászolban fekvő
Gyermekből fog felragyogni.
Kormos arcunkat és bűnös szívünket illik megtisztítani az ünnepre. Az advent
kellő időt biztosít ehhez számunkra. Jeges, fagyott járdákon és utakon kopog
cipőnk a templom felé a hajnali órákban, mert a hajnali misék különös
hangulatát és kegyelmét kár volna kihagyni. Az advent kegyelmi idő, a
bűnbánat ideje, a lélek-tisztítás ideje. A lelki éberség, a virrasztás ideje
ez mindannyiunk számára. Jézus születése a világtörténelem legfontosabb
pillanata. A vele való találkozás és benne Isten Fiának felismerése az
életem legfontosabb pillanata lehet. Bár méltatlanok vagyunk rá, Isten mégis
a mi emberi világunkat választotta cselekvésének színterévé. Jézus eljön
világunkba és megérkezik az én kis világomba is. Ő a Megváltó, akinek
születésére készülünk most, az adventi időben.
A mai nap evangéliuma a várakozás fontosságára hívja fel figyelmünket.
Várakozásunk azonban máskor sem, de most, e kegyelmi időszakban főleg nem
lehet tétlen, hanem hitünk ébresztését, növekedését szolgálja. Hit nélkül
ugyanis legfeljebb egy ugyanolyan kisdedet látunk majd szenteste Jézusban,
mint akármelyik más gyermekben. Vajon megnyílik-e szemünk, szívünk, lelkünk,
hogy meglássuk az isteni Megváltót? Ne szalasszuk el életünk nagy
lehetőségét, a messiással való találkozást!
E napokban néha rápillantok az üzletek kirakataiban a műhóval fedett
szarvasokra és télapókra. Mindenütt csillogó ajándékok, fenyőfák, gyertyák.
Ez a világ még megváltatlan. Az ünnepből jó üzletet, jó vásárt csináló világ
még megváltatlan. A figyelmünket a jászolban fekvő Gyermekről elvonó
káprázatos világ még megváltatlan. S e világ el is múlik, el is tűnik,
anélkül, hogy észrevenné a Megváltót.
A költő, Nagy Gáspár így fejezi be fentebb idézett versét:
Az indul el akaratlan
kinek angyala jelen van,
hótalan a hegyek inge –
el kell érnünk Betlehembe!
A ma kezdődő adventnek a célja az, hogy elérjünk Betlehembe. De ehhez el
kell indulnunk, hogy amikor majd éjfél száll a nagytoronyra, s harangzúgás
tölti be az estét, a felragyogó jászolban megláthassuk Isten Fiát, aki
megváltotta a világot.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus! Ma elindulunk adventi utunkon, amely Betlehembe vezet. Nem
engedünk a világ csábító fényeinek, hanem az igazi világosságot követjük. Az
üzletek fényárba öltözött kirakatai hiába kápráztatják el szemünket, mi
tudjuk, hogy egyetlen gyertya parányi lángja képes bennünk reményt
ébreszteni. Reményt, hogy érdemes várakoznunk és készülődnünk, hogy
közeledik a mi Megváltónk.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Az advent mindenki számára kegyelmi idő lehet, ha odafigyel Isten üzenetére.
Kérem, ajándékozzátok meg barátaitokat és ismerőseiteket az e-vangélium
lehetőségével: http://evangelium.katolikus.hu/
A korábbi években adventben a szokásosnál többen iratkoztak fel. Legyen ez
így a idén is!
A könyvek postázása folyamatosan történik, aki még nem kapta meg, kis
türelmet kérek.
A szegényebb, illetve katasztrófák által pusztított területeken szolgáló
atyákat továbbra is lehet segíteni miseadománnyal. Információ:
http://zalalovo.plebania.hu/plebania/miseadomany
Imakérések erre az oldalra tehetők fel:
http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/imakeres
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum