2018. május 26., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-05-26

2018. május 26. - Szombat

Abban az időben: Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk a
kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta
ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: "Engedjétek hozzám jönni a
gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.
Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy
gyermek, nem megy be oda." Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét
rájuk téve, megáldotta őket.
Mk 10,13-16
Elmélkedés:
Útja során Jézus már elhagyta Galileát, most már a Júdeai országrészben
tartózkodik. A tömegek itt is ugyanazzal a szándékkal keresik,
hallgatni akarják tanítását és gyógyulást kérnek a betegek számára. A
mai evangéliumi jelenetből úgy tűnik, mintha a tanítványok joga volna
meghatározni azt, hogy ki kerülhet a Mester közelébe és ki nem. Ők
pedig a korabeli szokásoknak megfelelően nem tartják helyénvalónak, ha
gyermekek zavarják meg Jézust tevékenységében. Szerencsére maga Jézus
is odafigyel azokra, akik hozzá érkeznek. Rögtön észreveszi a
tanítványok túlzó igyekezetét, helytelennek minősíti azt és magához
hívja a gyermekeket, hogy kimutassa irántuk szeretetét és megáldja
őket.
Elképzelhető, hogy beteg gyermekekről van szó, akiket szüleik akarnak
Jézushoz vinni, hogy "tegye rájuk a kezét." Ez a kijelentés ugyanis a
betegek gyógyításánál szokott előfordulni az evangéliumokban, a
kézrátétel Jézus sajátos mozdulata, amely megszünteti a betegségeket és
visszaállítja a testrészek egészségét. Az evangélista azonban nem tesz
kifejezett említést arról, hogy beteg gyermekekről van szó, talán éppen
azért, hogy Jézus gyermekekhez való viszonyulását bemutassa.
Az Úr cselekvésének hátterében az áll, hogy mindenki meghívást kap az
Isten országába, egyetlen személy, egyetlen gyermek sincs onnan
kizárva.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem, minden a végtelen szeretetedből származik, ezért mindenért
hálát adok. Hálás vagyok azért, amit adtál, s amit elvettél. Hálás
vagyok jó képességeimért és gyengeségeimért egyaránt. Hálás vagyok az
örömért és szenvedésért. Hálás vagyok segítségedért és életem nehéz
helyzeteiért. Hálás vagyok irgalmadért, s azért, hogy üdvözíteni
akarsz. Uram, taníts meg hálásnak lenni! Taníts meg észrevenni a
legkisebb dolgokat is az életben, akár tőled, akár embertársaimtól
kaptam azokat! Taníts meg arra, hogy a hálámat mindig ki tudjam
fejezni!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180526.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 25., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-05-25

2018. május 25. - Péntek

Egy alkalommal Jézus útra kelt Kafarnaumból, és Júdea határába ment, a
Jordán túlsó partjára. Ott ismét nagy tömeg sereglett köréje, ő pedig
szokása szerint tanította őket. Akkor a farizeusok odamentek Jézushoz
és megkérdezték: "Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?" Próbára
akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: "Mit parancsolt
nektek Mózes?" Azt felelték: "Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk
és elváljunk."
Jézus folytatta: "A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a
parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az
ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és
ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem
csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét."
Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt
válaszolta: "Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést
követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy,
házasságtörést követ el."
Mk 10,1-12
Elmélkedés:
A mai evangéliumban a farizeusok kérdése szakítja meg azt a sorozatot,
amelyben Jézus tanítványait oktatja az ő követéséről és a helyes
lelkületről. A farizeusok kérdése a házassággal, illetve a válással
kapcsolatos. Kérdésük hűen tükrözi a zsidó szabályokat: a férjnek joga
van ahhoz, hogy kezdeményezze a válást. Ehhez ki kell állítani a
válólevelet, amellyel elbocsátja feleségét, őt és önmagát szabad
állapotúnak nyilvánítva. A korabeli törvénymagyarázók között azonban
vita lehetett arról, hogy milyen indokkal történhetett meg a feleség
elbocsátása.
A kialakuló beszélgetés szóhasználata elárulja, hogy a farizeusok
valójában csak a kiskapukat, a kibúvókat, az engedményeket keresik,
Jézus viszont Isten eredeti szándékát keresi a törvények mögött. Jézus
ugyanis azt kérdezi tőlük, hogy mi volt a kérdéssel, a házassággal
kapcsolatban Mózes parancsa, a farizeusok viszont rögtön a válást
lehetővé tevő engedélyről, a felmentésről beszélnek. Jézus azzal az
igénnyel lép fel és törvényértelmezésében ez tükröződik, hogy
helyreállítsa a teremtő Isten eredeti szándékát a házassággal
kapcsolatban.
Ha mindig csak azt keresem, hogy mi a megengedett, aligha fogok Isten
törvényei szerint élni. Az okoskodás, az állandó méricskélés aligha
visz közelebb annak megértéséhez, hogy Isten parancsai szeretetből
születtek.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add, hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts
egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs
foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés
fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen
minket szent Fiad!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180525.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 24., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-05-24

2018. május 24. - Csütörtök

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek:
Ha valaki csak egy pohár vizet is ad nektek inni azért, mert Krisztuséi
vagytok, megkapja érte jutalmát. Ha viszont valaki csak egyet is bűnre
csábít a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna neki, ha
malomkövet kötnének a nyakába, és a tengerbe vetnék. Ha a kezed bűnre
csábít, vágd le! Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a
kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad csábít bűnre, vágd
le! Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozatra
jutnod. Ha pedig szemed csábít bűnre, vájd ki! Jobb fél szemmel
bemenned Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutnod, ahol a
féreg el nem pusztul, és a tűz ki nem alszik. Mindenkit tűzzel sóznak
meg. Mert jó dolog a só; ha azonban a só ízét veszti, mivel ízesítik
meg? Legyen bennetek só, és őrizzétek meg a békét egymás között.
Mk 9,41-50
Elmélkedés:
Jézus folytatja tanítványai oktatását a mai evangéliumban. Mondásainak
sajátossága a túlzás, amellyel egyrészt megdöbbenti hallgatóit,
másrészt felhívja a figyelmet arra, hogy a bűnt, a bűnös helyzeteket
mindenáron kerülni kell. A bűn végső következményénél, a kárhozatnál
még az is jobb, ha valaki rendkívül drasztikus megoldást választ annak
érdekében, hogy elkerülje a bűnt. A mondások azonban nem öncsonkításra
vonatkoznak. Helyes értelmezésükhöz tudnunk kell, hogy az evangéliumok
keletkezése idején az első keresztények valóban közösségben
gondolkodtak. A Krisztust követő keresztények úgy kapcsolódtak
egymáshoz, miként a testrészek a fejhez. Aki botrányt okoz, bűnt követ
el, az nem egyszerűen csak Istent sérti meg, hanem vét a közösség
ellen, ezért jobb, ha eltávolítják a közösségből. Természetesen megvan
számára a lehetőség a javulásra, a megtérésre, a bűnbánatra, de ha erre
nem hajlandó, akkor inkább ne tartozzon a közösséghez.
Mindannyian vágyunk egy teljesebb életre. A világ csábító ajánlatait
nehéz visszautasítani, ha a hit iránytűjét nem tartjuk a kezünkben és
nem pillantunk rá időnként. A teljesebb élet a tanítványi élet, a
Krisztus-követő élet, ez ment meg a kárhozattól és ez vezet az örök
életre, az üdvösségre. A hit ugyanis keresést és követést jelent,
Krisztus szüntelen keresését és az ő követését.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz
csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged
megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi
bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet te mutatsz nekünk,
s amelyen te vezetsz minket az üdvösség felé!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A folyamatosan érkező igények miatt még nem zárjuk le az idei
tanszercsomag jótékonysági akciót. Eddig 802 személy 2725
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 2712 csomagot már el
elküldtünk. Mostanáig 2766 tanszercsomagra érkezett igény.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. május 24.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180524.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 23., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-05-23

2018. május 23. - Szerda

Egyszer János apostol ezekkel a szavakkal fordult Jézushoz: "Mester,
láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk.
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket." Jézus ezt válaszolta: "Ne
tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen
szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van."
Mk 9,38-40
Elmélkedés:
Ma újabb olyan jelenettel találkozunk az evangéliumban, amelyből
kiderül: a tanítványok másként gondolkodnak bizonyos helyzetekről, mint
Mesterük. Ők megtiltanák további tevékenységét annak, aki ördögöket űz,
de nem csatlakozik Jézushoz. Ő viszont engedékenyebb ebben a helyzetben
és kijelenti: "Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen
szidalmazni engem." A tanítványokat bizonyára az vezethette, ami minket
is sokszor megkísért: az új dolgokkal kapcsolatban gyanakvóak,
bizalmatlanok, bátortalanok vagyunk. Jobbnak tartjuk a tartózkodást, a
távolságtartást mindazzal szemben, ami ismeretlen számunkra vagy amiről
kevés információnk van. Jézus szavaiból azt érezzük, hogy érdemes
nyitottnak lenni, lehetőséget adni az új dolgok számára. Nem érdemes
túlzásba vinni az óvatosságot, mert a jó kezdeményezések akadálya
lehet.
Érdemes Jézus nyitottságával, türelmével és bizalmával közelednünk az
újdonságok felé. Az ő szemével, lelkületével nézve olykor egészen más
színben tűnnek fel az események. Az előítéletek aligha visznek minket
előre, hiszen megakadályozzák a kapcsolatokat és a közös cselekvést. Az
Úr szavai szerint minden cselekedet annak gyümölcséről ismerhető fel.
Kérjük tőle azt a kegyelmet, hogy a Szentlélek segítségével mindig
helyesen ismerjük fel, hogy mi a jó és a rossz!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180523.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 22., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-05-22

2018. május 22. - Kedd

Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban
nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült
oktatni. Ezt mondta nekik: "Az Emberfiát az emberek kezére adják,
megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad." Ők nem értették
ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni Jézust.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte
tőlük: "Miről vitatkoztatok az úton?" Tanítványai azonban hallgattak,
mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.
Akkor Jézus leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: "Ha valaki
első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a
szolgája." Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította; majd
magához ölelte, és ezt mondta nekik: "Aki befogad egy ilyen gyermeket
az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem
fogad be, hanem azt, aki küldött engem."
Mk 9,30-37
Elmélkedés:
A tegnapi evangéliumban Jézus kifejezte elégedetlenségét tanítványaival
szemben, hitetlen nemzedéknek nevezve őket. A mai evangéliumban szintén
egy olyan jelenet szerepel, amikor a tanítványok ismét okot adnak
Mesterük feddésére. Az esetet megelőzi, hogy Jézus immár másodszor
jövendöli meg szenvedését és halálát, amely Jeruzsálemben vár rá,
valamint említést tesz feltámadásáról is. Szavait a tanítványok
egyáltalán nem értik, olyannyira érzéketlenek, hogy önmagukkal
törődnek, arról vitatkoznak, hogy ki a nagyobb közülük.
Mi értelme egy ilyen kérdésnek Jézus közelében? Mi köze ennek ahhoz,
hogy milyen sors vár Mesterükre? Hát nem mindannyian az Úr tanítványai?
Hát nem mindannyian ugyanarra a sorsra számíthatnak, mint Jézus?
Annak érdekében, hogy szemléltesse a helyes tanítványi lelkületet,
Jézus egy gyermeket hív oda és állítja példaként eléjük. Legyen meg
bennetek a gyermeki egyszerűség és alázat! Legyen meg bennetek a
gyermeki ráhagyatkozás! A nagyság, a hatalomvágy, az uralkodás
gondolata helyett azzal foglalkozzatok, hogy Isten gyermekei vagytok!
Isten előtt az lesz majd nagyobb, az lesz az első, aki az
engedelmességben, az alázatosságban, a szolgálatkészségben követi
Jézust, és életét hozzá hasonlóan az Atyának ajánlja. A mennyei Atya
ezt a lelkületet kívánta a Fiútól és ezt várja tőlem is.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Vezesd, ó, Krisztus az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat
tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató
fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az
erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben,
mely a nyolc boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet
üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles
alakítása érdekében.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A folyamatosan érkező igények miatt még nem zárjuk le az idei
tanszercsomag jótékonysági akciót. Eddig 802 személy 2725
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 2712 csomagot már el
elküldtünk. Mostanáig 2766 tanszercsomagra érkezett igény.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. május 22.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180522.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 21., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-05-21

2018. május 21. - Hétfő

Amikor a színeváltozás hegyéről Jézus visszatért tanítványaihoz, látta,
hogy nagy tömeg tolong körülöttük, és írástudók vitatkoznak velük.
Amint az emberek észrevették Jézust, mindnyájan meglepődtek, majd elébe
siettek és üdvözölték. Jézus megkérdezte tanítványait: "Miről
vitatkoztok velük?" Valaki a tömegből így felelt neki: "Mester!
Elhoztam hozzád a fiamat. Gonosz lélek lakik benne, aki némává tette.
Valahányszor hatalmába keríti, földhöz vágja. Habzik a szája, fogait
csikorgatja és megmerevedik. Már kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki
belőle, de nem tudták."
Jézus így válaszolt: "Ó, hitetlen nemzedék! Meddig maradjak még
veletek? Meddig tűrjelek titeket? Vezessétek hozzám a gyermeket!" Erre
odavitték hozzá. Mihelyt a gonosz lélek meglátta Jézust, tüstént
elkezdte ide-oda rángatni a fiút, az pedig a földre zuhant, és habzó
szájjal vonaglott. Jézus megkérdezte a fiú apját: "Mióta szenved ebben
a bajban?" Ő azt felelte: "Gyermekkora óta. A gonosz lélek gyakran
tűzbe és vízbe taszította, hogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, szánj
meg minket, és segíts rajtunk!" Jézus így felelt neki: "Ha valamit
tehetsz? Minden lehetséges annak, aki hisz!" Erre a fiú apja azonnal
felkiáltott: "Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen!"
Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze, ezekkel a
szavakkal parancsolt rá a tisztátalan lélekre: "Te néma és süket lélek!
Parancsolom neked, menj ki belőle, és soha vissza ne térj belé!" Erre
(a gonosz lélek) összevissza rángatta a fiút, és hangos kiáltással
kiment belőle. A fiú olyan lett, mint a halott. Többen meg is
jegyezték: "Meghalt!" Jézus azonban megragadta kezét, és felsegítette.
A fiú talpra állt. Amikor azután Jézus hazaérkezett, és egymás között
voltak, a tanítványok megkérdezték: "Mi miért nem tudtuk kiűzni a
gonosz lelket?" Jézus így felelt: "Ezt a fajtát semmi mással nem lehet
kiűzni, csak imádsággal és böjtöléssel."
Mk 9,14-29
Elmélkedés:
A húsvéti időszak elmúltával, pünkösd ünnepe után visszatérünk az
évközi időbe, amikor Márk evangéliumának olvasását onnan folytatjuk,
ahol nagyböjt előtt abbahagytuk. Jézus úton van Jeruzsálem felé,
útközben többször beszél tanítványainak a rá váró szenvedésről és
halálról. Ebben az időben történik színeváltozása, amelyet csak három
kiválasztott apostola szemlélhet, s amely esemény után következik a mai
evangéliumi részlet egy ördögűző csodával. Az eset sajátossága, hogy
Jézus hosszasan felméri a helyzetet, mielőtt cselekedne. Megtudja, hogy
távollétében tanítványai már próbálkoztak a gonosz kiűzésével, de nem
jártak eredménnyel. Ezt a helyzetet a tömegből kiváló apa mondja el,
akinek gyermeke betegségben szenved. Ő azzal a reménnyel jött, hogy
Jézus majd segít gyermekén, de csak tanítványait találta meg, akik
korábban megkapták az ördögűző hatalmat Mesterüktől, de most mégsem
tudnak segíteni. A "Hitetlen nemzedék!" felkiáltás jól kifejezi Jézus
elégedetlenségét. A kijelentés elsősorban a tanítványoknak szól, de
kiszélesíthetjük mindazokra, akik látták Jézus csodajeleit, mégsem
hittek benne.
A csoda, a gyógyítás előtt elhangzik az Úr szájából a jelenet
legfontosabb üzenete: "Minden lehetséges annak, aki hisz!" A kísértések
idején és a gonosszal szembeni küzdelmemben Isten a segítségemre siet,
ha hittel és bizalommal kérem.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus, te feltámadásodat követően számos alkalommal megjelentél
tanítványaidnak, s élőként mutattad meg magad nekik. Mielőtt a földről
a mennybe távoztál megbízást adtál nekik tanításod, örömhíred
továbbadására. E küldetés nekem, mint a te követődnek is szól. Segíts
engem kegyelmeddel és a Szentlélekkel, hogy e küldetésemet teljesítve
törekedjek szüntelenül a menny felé!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180521.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 20., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-05-20

2018. május 20. - Pünkösdvasárnap

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent
a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való
félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk:
"Békesség nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az
oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus
megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy
küldelek én is titeket." E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta:
"Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot
nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot."
Jn 20,19-23
Elmélkedés:
Megtérésre indító Szentlélek
János evangélista sajátos módszere, hogy kiemel Jézus életéből egy
eseményt, amelyet csak röviden ír le, majd pedig részletesen kifejti
annak értelmét, üzenetét. Egy ilyen jelenetet olvasunk ma, pünkösd
ünnepén az evangéliumban. A Szentlélek megígérésének és kiáradásának
szűkszavú leírása miatt helyénvalónak tűnik, ha a mondanivaló kifejtése
előtt részleteiben is szemléljük a pünkösdi eseményt, amelyhez Szent
Lukács művét, az Apostolok cselekedeteit hívjuk segítségül.
Az Úr mennybemenetelét követően az apostolok minden nap összegyűlnek és
imádkozva várják Jézus ígéretének beteljesedését, a Szentlélek
eljövetelét. Nem tudják még, hogy mi is fog történni, nem sejtik, hogy
mit fognak megtapasztalni, és arról sincs elképzelésük, hogy mire fogja
indítani őket a Lélek. Csak annyit tudnak, hogy meg kell nyitniuk
önmagukat a Szentlélek befogadására. Lukács leírása szerint a harmadik
isteni személy, a Szentlélek szélzúgás kíséretében jött el és
lángnyelvek alakjában ereszkedett le az apostolokra. A Lélek hatására
ők különféle nyelveken kezdtek beszélni, tanúságot tenni Jézus
haláláról és feltámadásáról, s így a különböző tartományokból az
ünnepre Jeruzsálembe érkező, más-más nyelvű zarándokok mindegyik úgy
hallotta, úgy értette, hogy az ő nyelvén hirdetik Isten megváltó
tettét. A korábban bezárkózó apostolok félelme megszűnik, bátran
indulnak, hogy a nagy nyilvánosság előtt beszéljenek Jézusról (vö.
ApCsel 2,1-11).
Mi a jelentősége a Szentlélek eljövetelének? E kérdés pontos
megválaszolásához abból kell kiindulnunk, hogy Jézust küldetésében
mindvégig a Szentlélek vezeti. Kicsit el is csodálkoztunk azon, hogy
közvetlenül nyilvános működése előtt Jézus a Lélek ösztönzésére vonult
ki negyven napra a pusztaság magányába, hogy ott felkészülhessen
küldetésére, ahol aztán megkísértette őt a sátán, azaz el akarta őt
téríteni küldetésétől. A Szentlélek nem azért vezette őt a pusztába,
hogy ott kísértésnek legyen kitéve, hanem azért, hogy a világtól
visszavonultan készüljön mindannak véghezvitelére, amit az Atya kíván
tőle. A nyilvános működés kezdetén azért kerül hangsúlyos megemlítésre
a Szentlélek, hogy a hívő számára világos legyen: az Urat ő vezeti
küldetésében, cselekedeteiben.
Jézus világból való távozása, mennybemenetele után elkezdődik az Egyház
küldetése, és e közösség megszületésének pillanatában jelen van a
Szentlélek, tulajdonképpen neki köszönhető e közösség születése,
illetve az Egyház a Jézustól kapott küldetésének megvalósítása során
mindvégig érezheti a Szentlélek vezetését, irányítását, megerősítését.
János evangélista a Szentlélek kiáradása alkalmához csak egy dolgot, a
bűnök megbocsátását köti, azaz miként Jézus a megtérés hirdetésével
kezdte meg működését, ugyanúgy az Egyháznak is minden korban ezzel az
üzenettel kell elsőként megszólítani az embereket. Egyesek talán azt
gondolják, hogy nem éppen a legpozitívabb üzenet az, ha mindjárt az
elején bűneire emlékeztetünk valakit, de nem ebből a szempontból
érdemes néznünk a megtérés hirdetésének szükségességét. Sokkal inkább
arról van szó, hogy Isten végtelen irgalmát hirdetjük, azt, hogy ő
mindenki felé kiárasztja megbocsátó szeretetét, és az ő irgalmának
elfogadása, azaz bűneink megbánása nyitja meg az utat számunkra az
életszentség felé. Tehát a bűnös élettel való szakítás az első lépés
azon az úton, amelyen visszatérhetünk az irgalmas Istenhez. Vezessen
mindannyiunkat igaz bűnbánatra a Szentlélek, aki a szeretetben való
megújulás forrása számunkra.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Istenünk, segíts minket annak megértésében, hogy a Szentlélek
ajándék, a te ajándékod, és ugyanígy az életet is mindig ajándéknak, a
te ajándékodnak tekintsük. Tégy minket az élet evangéliumának
hirdetőivé, ünneplőivé és szolgálóivá. Élj bennünk mindenkor
Szentlelked által, hogy élet legyen bennünk, s egykor eljussunk az örök
életre. Indítson bennünket a Szentlélek, hogy Krisztushoz méltóan
éljünk és életünkkel az ő evangéliumát hirdessük!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180520.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum