2016. november 5., szombat

[Napi e-vangelium] 2016-11-05

2016. november 5. – Szombat, Szent Imre herceg

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen
felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan
emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és
zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk
megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát,
asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy
a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a
szolgák.
Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj,
nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön
abban az órában, amikor nem is gondoljátok."
Lk 12,35-40

Elmélkedés:

A különféle hivatások az ember részéről megkövetelik a hűséget. Az orvos,
a tanító, a pap mindhalálig ugyanazt a munkát végzi, hűséges az emberek
szolgálatához, s magukhoz az emberekhez, akiket gyógyít, tanít vagy
lelküket gondozza. Ismert a hazához való hűség fogalma is. Bejárhatjuk a
világot, hosszabb-rövidebb ideig talán külföldön tartózkodunk, de a
nemzetünkhöz való hűség mindig hazahív. A házasság szintén olyan terület,
ahol szükség van a hűségre. A nehézségek idején különösen is szükség van a
házastársak hűségére, egymáshoz való ragaszkodására, a terhek közös
hordozására. Ezekben a példákban lényeges az ember hozzáállása, akarata.
Hűséges akarok maradni hivatásomhoz, a hazámhoz és házastársamhoz.
A vallásos ember ismeri az Istenhez és a hithez való hűséget is. Ezt
azonban nem az emberi akarat oldaláról érdemes megközelítenünk, hanem
onnan, hogy Isten hűséges az emberhez, hűséges az ember felé
kinyilvánított szeretetéhez, és Isten adja nekünk az erőt, kegyelmet
ahhoz, hogy hűségesek maradjunk hozzá és hitünkhöz. A mai napon ünnepelt
Szent Imre herceg életében megfigyelhetjük ezt a lelkületet. Életét
Istennek ajánlja, mert tudja, hogy hűséges az Isten, hűségesebb, mint
bárki ember. Istenhez való hűsége tanította meg őt arra, hogy éberen várja
az Úrral való találkozást.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, te megadod nekünk, hogy mindig újra kezdhetünk! Te ajándékozod
nekünk a jövőt. Minden nap érezzük, hogy múlik az idő, éveink száma véges.
Urunk, mindannyian szeretnénk végtelen távlatokban élni. Szeretnénk
megtapasztalni a soha el nem múló fényt, szeretnénk, ha mienk lehetne az
élet teljessége. Kérünk, add, hogy az előttünk álló időt igazi
gazdagodásra használhassuk! Add, hogy azt keressük mindig, ami soha véget
nem ér! Add, hogy mindennapjainkban megtapasztalhassuk: a szeretet soha el
nem múlik!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Értesítelek benneteket, hogy hamarosan megjelenik a Szívem első gondolata
2017. című könyvem.
A könyv 2016. november 27. napjától (advent 1. vasárnapja) 2017. adventig
tartalmazza a napi evangéliumhoz írt elmélkedéseimet, illetve egy
imagyűjteményt. Szeretettel ajánlom azoknak, akik nem tudják vagy nem
szeretik az interneten olvasni, illetve azoknak, akik szívesebben viszik
magukkal könyv formájában. Az elmélkedések újak, tehát nem azonosak az
elmúlt évek szövegeivel.

Szeretettel ajánlom nektek a gyerekeknek szánt evangelizációs
kiadványainkat is. Az Élő Evangélium foglalkoztató füzet két változata is
megjelenik ebben az évben. Az egyik Szent Márton püspökünk példamutató
életéről ad tanítást a gyerekeknek, a másik pedig a 2017-es liturgikus "A"
év vasárnapjai és ünnepei kapcsán látja el őket kreatív feladatokkal,
hétről hétre. Mindkét kiadvány egész éves elfoglaltságot ad gyerekeknek. A
feladatok egyéni, közösségi és családi használatra egyaránt alkalmasak.

A megrendeléssel kapcsolatban részletes tájékoztatást találtok a következő
űrlapon (az űrlap biztonságos akkor is, ha a böngésző mást jelez):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRuaxAaeXplolV2fG44XfvgcZl27ZvpVDBM2gibY-PuiIBug/viewform

Az itt leadott rendeléseket utánvéttel küldjük. Változás az idei évben,
hogy a megrendelt csomagok fizetésére nincs lehetőség csekkes befizetésre.

Kérem, aki korábban postán, telefonon vagy e-mailben leadta megrendelését
a Szívem első gondolata 2017. című könyvre, UGYANAZT A RENDELÉST NE KÜLDJE
EL ISMÉTELTEN, mert a kiküldött csomagban mindkét rendelése benne lesz és
kétszer annyit kell érte fizetnie.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. november 5.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161105.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 4., péntek

[Napi e-vangelium] 2016-11-04

2016. november 4. – Péntek

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy
gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát.
Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot
gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így
gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget?
Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy
befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.
Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt:
Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz korsó olajjal. Erre azt
mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán
megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával –
hangzott a válasz. Fogd adósleveledet – mondta neki – és írj nyolcvanat.
Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ
fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál."
Lk 16,1-8

Elmélkedés:

A hűtlen intéző története a gazdagok, a jelentős vagyonnal rendelkezők
világát mutatja be. Jézus hallgatósága inkább szegényekből állt, de ők is
ismerhették a gazdagok életvitelét, s tudhatták, hogy jómódukat nem
feltétlenül becsületes munkájuknak, hanem esetleg ügyeskedésüknek
köszönhetik. A történetben szereplő személy egy gazdag ember intézője,
vagyonkezelője. E feladat mindenképpen bizalmi állás, a tulajdonos
megbízik annak becsületességében és tudásában, akire rábízza a javaival
való gazdálkodást. Az intézőt azonban azzal vádolják, hogy rosszul végzi
munkáját, s hanyagságának köszönhetően eltékozolja ura vagyonát. Nem derül
ki, hogy igaz lehetett-e ez a vád, vagy csak féltékenységből rágalmazták
meg őt. A gazdag azonban rögtön elhitte a vádat és az intéző meghallgatása
nélkül döntött elbocsátásáról. Az intézőnek nincs lehetősége védekezni,
ezért inkább jövőjét igyekszik biztosítani.
A példabeszéd nem a csalást helyesli, hanem a leleményességet dicséri. Egy
számára rendkívül kellemetlen helyzetet is a maga előnyére tud fordítani.
Nem a csalás a követendő példa, hanem az, hogy az ember találja fel magát
a nehéz helyzetekben, találja meg a kiutat. Elszántság és határozott
cselekvés szükséges ahhoz, hogy jövőnket biztosítani tudjuk.
© Horváth István Sándor
A hűtlen intéző története a gazdagok, a jelentős vagyonnal rendelkezők
világát mutatja be. Jézus hallgatósága inkább szegényekből állt, de ők is
ismerhették a gazdagok életvitelét, s tudhatták, hogy jómódukat nem
feltétlenül becsületes munkájuknak, hanem esetleg ügyeskedésüknek
köszönhetik. A történetben szereplő személy egy gazdag ember intézője,
vagyonkezelője. E feladat mindenképpen bizalmi állás, a tulajdonos
megbízik annak becsületességében és tudásában, akire rábízza a javaival
való gazdálkodást. Az intézőt azonban azzal vádolják, hogy rosszul végzi
munkáját, s hanyagságának köszönhetően eltékozolja ura vagyonát. Nem derül
ki, hogy igaz lehetett-e ez a vád, vagy csak féltékenységből rágalmazták
meg őt. A gazdag azonban rögtön elhitte a vádat és az intéző meghallgatása
nélkül döntött elbocsátásáról. Az intézőnek nincs lehetősége védekezni,
ezért inkább jövőjét igyekszik biztosítani.
A példabeszéd nem a csalást helyesli, hanem a leleményességet dicséri. Egy
számára rendkívül kellemetlen helyzetet is a maga előnyére tud fordítani.
Nem a csalás a követendő példa, hanem az, hogy az ember találja fel magát
a nehéz helyzetekben, találja meg a kiutat. Elszántság és határozott
cselekvés szükséges ahhoz, hogy jövőnket biztosítani tudjuk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, tehozzád kiáltok, hallgass meg engem; figyelmezz imádságom hangjára,
midőn tehozzád kiáltok: hallgass meg, Uram! Szálljon fel az én imádságom,
mint a tömjénfüst a te színed elé, kezeimnek fölemelése esti áldozat
gyanánt! Hallgass meg engem, Uram!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161104.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 3., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2016-11-03

2016. november 3. – Csütörtök

Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A
farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba
áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük."
Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek
száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a
kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem
találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja
barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: „Örüljetek velem, mert
megtaláltam elveszett juhomat." Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz
a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs
szüksége megtérésre.
Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem
gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg
nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a
szomszédasszonyokat, és azt mondja: „Örüljetek velem, mert megtaláltam
elveszett drachmámat." Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így
örülnek majd egy megtérő bűnösnek."
Lk 15,1-10

Elmélkedés:

Szent Lukács evangéliumának 15. fejezete három példabeszédet tartalmaz az
isteni irgalmasságról. Az első az elveszett bárányról, a második az
elveszett pénzről, a harmadik az elveszett, tékozló fiúról szól. A mai
evangéliumban az első kettőt olvassuk. Mindhárom példabeszéd arra szólít
fel minket, hogy járjuk végig azokat az utakat, amelyeket a történetek
szereplői. Képzeljük magunkat annak a pásztornak a helyébe, aki
észreveszi, hogy a nyájból egy bárány hiányzik. Azonnal indul s nem
nyugszik addig, amíg meg nem találja és a nyájhoz vissza nem viszi az
elveszett bárányt. És képzeljük magunkat annak a háziasszonynak a helyébe,
aki egy napon azzal szembesül, hogy pénzéből hiányzik egy darab. Rögtön
felforgatja a házat, minden lehetséges zugba benéz, nem tud megnyugodni
addig, amíg meg nem találja az elveszett pénzdarabot. És képzeljük
magunkat annak az apának a helyébe, akitől elmegy a fia. Ő nem indul
keresésére, de szívében nyugtalanság él, amíg fia távol van, mégis él
benne a remény, hogy fia visszatérhet.
Ugyanakkor képzelhetjük magunkat az elveszett bárány helyébe, akik
megbántuk már csatangolásunkat, eltévelyedésünket, szívesen lennénk már
újra a közösségben, s nyugtalanul várjuk, hogy gazdánk ránk találjon. És
gondolhatjuk magunkat az elveszett pénz helyébe, ami a ház sarkában, a
legeldugottabb helyen várja, hogy végre rá találjon a háziasszony. És a
sorból nem maradhat ki az, hogy a tékozló fiú helyébe gondoljuk magunkat,
de nem várhatunk, nekünk kell elindulnunk, visszatérni az atyai házba,
otthonunkba, ahol talán várnak ránk s visszafogadnak minket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, segíts, hogy szüntelenül a menny felé törekedjek, ahol
megadod a jónak jutalmát, s ahol megnyílnak előttem Isten végtelen titkai:
a szeretet titka, az irgalom titka, a jóság titka, az élet titka. Te
hívsz, te vársz engem a mennybe, ahol örökre eltölt az isteni szeretet.
Segíts nekem, hogy egész életemben keressem azt a szűk ösvényt, amely a
menny felé vezet, s megtaláljam az örök élet kapuját!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161103.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 2., szerda

[Napi e-vangelium] 2016-11-02

2016. november 2. – Szerda, Halottak napja

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak:
„Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki
engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már
átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra –
sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát.
Meghallják, és életre támadnak. Mert ahogyan az Atyának élete van
önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A
Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia.
Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az
Isten Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek,
feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat tettek, feltámadnak és
elkárhoznak."
Jn 5,24-29

Elmélkedés:

A halála előtti pillanatokban Jézus így kiáltott fel: „Istenem, Istenem,
miért hagytál el engem?" (Mk 15,34). A felkiáltás arról tanúskodik, hogy a
halálban Jézus azt érezte, magára hagyta őt az Isten. Az emberek már
elfordultak tőle, emberi segítségre nem számíthatott, de most azt érzi,
hogy Isten is elhagyta. Elképzelni sem tudjuk igazán, hogy milyen lehet
ennek megélése, de egyszer biztosan tudni fogjuk. Mert a halál pillanata
mindenki számára magányos pillanat lesz.
A halál előtti napokban, hetekben vagy hónapokban a súlyos beteg mellé
odaállnak szerettei, családtagjai. Próbálják lelkileg erősíteni,
imádkoznak érte és vele. Próbálnak együtt felkészülni a távozás
pillanatára. A családtagok jelenlétükkel azt tanúsítják, hogy a földi élet
utolsó időszakában nem hagyják magára azt, aki éppen távozni készül. De a
halál pillanatában az ember egyedül marad. Hiába fogják kezét, már nem
érzi, nem tudják marasztalni. Halálunkban egyedül vagyunk, miként Jézus is
egészen egyedül volt. Talán egy egészen rövid időre azt is gondoljuk, hogy
még Isten is elhagyott bennünket, de az a gondolat remélhetőleg nem tart
tovább egy pillanatnál, mert akkor már át is lépünk a túlvilágba, az
örökkévalóságba, ahol találkozhatunk Istennel.
Mert miután elhalkul körülöttünk a világ, elnémulnak az emberek, akkor
meghalljuk Isten Fiának szavát, aki új életre kelt minket. Ez a
feltámadás, amely által az örök életre juthatunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add, hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts egymáshoz
tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és
beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és
így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161102.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 1., kedd

[Napi e-vangelium] 2016-11-01

2016. november 1. – Kedd, Mindenszentek

Abban az időben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült,
tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így
tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva
mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!"
Mt 5,1-12a

Elmélkedés:

Mt 5,1-12a A szent
Egy indiai, hindu vallású bölcstől származik a következő idézet: „A szent
ember nem Isten, de egy pillanatra sem távolodik el Istentől. A szentek
Istenben élnek és csak az ő lábainál keresnek menedéket. A szentek
egyszerűek, mint a gyermekek. Mindig készen állnak, hogy enyhítsék mások
szenvedését. A szentek szeretik valamennyi vallást és azok minden
követőjét. A szentek nem önzők, hanem szerények és alázatosak. A szentek
jobban gyűlölik a pénz érintését, mint a skorpió érintését. A szentek nem
részesítik előnyben a gazdagokat."
Bár ezek a szavak egy nem keresztény felfogású embertől származnak, mégis
jól összefoglalják mindazt, amit az életszentség és az arra való törekvés
jelent. Mi, keresztény és katolikus emberek szintén úgy gondoljuk, hogy a
szentek nem ragadnak le a véges, evilági dolgoknál és a földi javak
szereteténél, hanem felülemelkednek mindezen és magasabb értékek
megvalósítására törekszenek. Meggyőződésük, hogy Isten a szeretet
mindennapi megélésére hívja meg őket és minden embert. Keresztény hitünk
szerint a szentek számára minden esetben Isten áll az első helyen és az ő
szeretete az a forrás, amelyből merítenek, hogy megélhessék a szeretetet.
Három lényeges elemet emeljünk ki a fenti idézet kapcsán a szentekkel
kapcsolatban, amelyek tulajdonképpen jól szemléltetik, hogy a szentek nem
különleges emberek, főként nem különcök, de különleges módon valósítják
meg Isten felhívását a szeretet megélésére. Ezek fényében könnyen
megérthetjük, hogy mindannyian szentté válhatunk. Elsőként említsük meg
azt, hogy szeretettel, irgalommal kell fordulnunk a szenvedőkhöz, a bajba
jutottakhoz, a nélkülözőkhöz és a szükséget szenvedőkhöz. Alapvető
emberiességnek is mondhatnánk ezt, de többről van itt szó, hiszen minden
szenvedőben Krisztust akarjuk észrevenni és neki akarunk segíteni. Ezért
jogos az a következtetés, hogy a szeretet cselekedetének elmulasztásával
nem csupán egy embertársunktól tagadtuk meg a szeretetet, hanem magától
Jézustól. Másodszor arra érdemes odafigyelnünk, hogy Isten azt kéri
tőlünk, hogy ne zárkózzunk el azoktól, akik más vallás követői. A
valláskülönbség nem lehet akadálya a jócselekedeteknek. A szeretet olyan
egyetemes parancs, amely semmilyen szempontból nem tehet különbséget az
egyik és a másik ember között, hanem mindenki felé meg kell nyilvánulnia.
Harmadszor pedig a „pénz érintését" említsük meg, amely az anyagi javakhoz
való viszonyulást jelenti. Észre kell vennünk ugyanis azt a veszélyt, hogy
az anyagi javak könnyen elvonják figyelmünket Istentől, Isten szeretetétől
és ennek a kísértésnek tudatosan ellen kell állnunk, hogy a földi javak
fölé emelkedve Isten felé szárnyalhassunk.
Mindenszentek napjának evangéliuma, a nyolc boldogságról szóló tanítás
pontosan ezt az utat jelöli ki számunkra. A szeretetnek azt az útját,
amely a sírást, a szelídséget, az éhezést és a szomjazást, az
irgalmasságot, a tisztaszívűséget, a békességes lelkületet, az
igazságtalanságok elviselését és az üldözések során tanúsított
állhatatosságot olyan értéknek tekinti, amely Istenhez vezet. Mert
mindezekre nem leküzdendő problémaként kell tekinteni, hanem a boldogság
forrását fedezhetjük fel bennük.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk! Gyújtsd fel szívünkben a szeretet tüzét, hogy
szereteted által szentté legyünk! Add nekünk az irántad való szeretetet és
az emberek felé forduló önfeláldozó szeretetet! Megdicsőült szentjeid
csodálatos élete adjon erőt, hogy felismerjük hivatásunkat és magunk is
jellé, szereteted, jóságod jelévé váljunk a világban! A szentek és
boldogok életpéldája újítson meg minket a vallásosságban, hitünk
gyakorlásában és az evangélium megélésében! Segíts minket, Istenünk, hogy
úrrá tudjunk lenni emberi gyengeségeinken, legyőzzük bűneinket és szentek
legyünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161101.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. október 31., hétfő

[Napi e-vangelium] 2016-10-31

2016. október 31. – Hétfő

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála
étkezzék. Étkezés közben a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy
vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se
gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha
lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog
leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak
feltámadásakor megkapod jutalmadat."
Lk 14,12-14

Elmélkedés:

A mai evangélium a szombati rész folytatása. A helyszín továbbra is annak
a vezető farizeusnak a háza, aki vendégségbe hívta Jézust. Az Úr nem egy
szűk körű családi összejövetelbe csöppent bele, hanem több írástudó és
farizeus is részt vett ezen az étkezésen, akik egymással megosztották
nézeteiket vallási vagy más kérdésekről.
Az előzményben a helyeket válogató vendégekről volt szó, a téma most új
irányt vesz. Itt is maga az élethelyzet szolgál kiindulópontként. A vezető
farizeus az étkezésre hasonló társadalmi helyzetű embereket hívott meg.
Olyanokat, akik hozzá hasonló törvénytudók voltak, alacsonyabb társadalmi
osztályba tartozó személy aligha lehetett jelen. Ebből kiindulva tanítja
Jézus azt, hogy az étkezés nem csupán a hasonló társadalmi helyzetben
lévők közösségi összejövetele, hanem lehetne a szegények felé
megnyilvánuló gesztus is. A korabeli szokásokhoz képest ez új szempont.
Kiváló lehet az irgalmasság gyakorlására, ha valaki olyan személyeket lát
vendégül házában, akik szegénységük miatt nem tudják viszonozni a
vendéglátó jóságát.
Itt is meg kell látnunk a lelki üzenetet. Isten jóságának és szeretetének
köszönhetően lesz helyünk a mennyországban, juthatunk el az üdvösségre.
Ezt a jóságot Isten felé közvetlenül nem tudjuk viszonozni, de az emberek
felé kimutathatjuk önzetlen szeretetünket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Készen állok arra, hogy tétovázás nélkül induljak és
kövesselek téged! Tudom, hogy mennyire nehéz lesz az út számomra, de
vállalom, mert ez vezet holt múltamból a jövő felé, az élet felé, az
üdvösség felé. Nem tart vissza semmi. Nem hátráltathat semmi. Nem
akadályozhat semmi. Te vagy számomra az út és te vagy a cél! Te légy
vezetőm az örök élet felé!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161031.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. október 30., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2016-10-30

2016. október 30. – Évközi 31. vasárnap

Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű
gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni
Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát
előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett
elhaladnia.
Amikor Jézus odaért, felnézett, és megszólította: „Zakeus, gyere le
gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom." Erre ő sietve lejött, és
örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték:
Bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt:
„Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben
megkárosítottam, négyannyit adok helyette."
Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is
Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami
elveszett."
Lk 19,1-10

Elmélkedés:

Kimondani a megbocsátó szót
A mai evangéliumi történet egy nagyon érdekes találkozásról számol be,
Zakeus és Jézus találkozásáról. A cselekmény mögé tekintve könnyen
felfedezhetjük, hogy e találkozás annak köszönhető, hogy egy emberben
rendkívül erős az Isten-látás vágya, az Istenben pedig a bűnös ember
megmentésének, megváltásának a vágya. Zakeus, a vámosok feje azzal fejezi
ki, hogy látni akarja Jézust és meg akar ismerkedni vele, hogy a nép
szemében nevetség tárgyává teszi magát azzal, hogy felmászik egy út menti
fára. Az odaérkező Jézus nem csupán észreveszi őt és megérti vágyát, hanem
az irgalmasság üzenetével szólítja meg őt: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert
ma a te házadban kell megszállnom." E kijelentés minden szava érthető,
csupán azon csodálkozunk el kissé, hogy miért „kell" Jézusnak ezen a napon
betérni Zakeus házba és ott megszállnia? A mi Urunk tehát belső késztetést
érez arra, hogy ne menjen tovább más településre, ne menjen más ember
házába, hanem térjen be a mások által bűnösnek tartott, a lenézett, a
megvetett, a kinevetett és kigúnyolt emberhez, Zakeushoz. Úgy érzete, hogy
ebben a helyzetben ezt „kell" tennie. Minden bizonnyal ez a „kell" a
mennyei Atya akaratát jelenti, aki Jézus minden szavának és cselekedetének
hátterében megfigyelhető. A Zakeus házába való betéréssel is az ő akaratát
teljesíti a mi Urunk.
Vannak rendkívül súlyos bűnök, amelyek mögött emberi gonoszság és gyűlölet
van. Ilyen az emberölés vagy a nők megbecstelenítése. Ilyen esetekben a
családtagok vagy az ártatlan nő gyakran mondja: „Nem tudok soha
megbocsátani." A szenvedő fél egész életére sebet kapott. Nehezen, hosszan
gyógyuló sebet, talán gyógyíthatatlan sebet. Hiába próbálja elfelejteni az
ellene elkövetett bűnt, a fájdalom tovább él szívében. A megbocsátás azt
jelenti, hogy lemondok a bosszúról és megtorlásról. De ennél nem szabad
megállni, hanem el kellene jutni odáig, hogy nem táplálok magamban
haragot, ellenszenvet és semmiféle negatív érzést a másik iránt. Nem
állíthatjuk, hogy könnyű ezt megtenni, de az idő múlásával begyógyulhatnak
ezek a lelki sebek. A megbocsátáshoz, a szívből jövő megbocsátáshoz az
érzelmeken való túllépés, nagyvonalúság, nagylelkűség, bátorság, bizalom
szükséges.
Tegyünk hozzá mindehhez még egy szempontot. Aki a legvégsőkig ragaszkodik
a bűnös megbüntetéséhez és lehetőleg személyesen akar elégtételt venni, az
tulajdonképpen nem bízik az Isten igazságos ítéletében. Ő maga ítélkezik a
bűnös felett, ő akarja kiszabni és végrehajtani az ítéletet. Szükség van
arra, hogy egy ország a társadalmi élet szabályozása érdekében
törvényeket, köztük büntető törvényeket hozzon és bíróságokat tartson
fenn, amelyek ítéleteket hoznak, büntetéseket szabnak ki, figyelembe véve
az igazságosság alapelvét. Emellett létezik az isteni igazságosság is.
Halálunk és feltámadásunk után Isten fogja megítélni életünket, amely
alapján a kárhozatra vagy az üdvösségre jutunk, és biztosak lehetünk
abban, hogy ez az ítélet igazságos lesz. De mi lenne akkor, ha csak az
isteni igazságosság lenne jelen ebben az ítéletben? Mi lenne, ha nem
számíthatnák irgalmára, megbocsátására? Mi lenne, ha ő is könyörtelenül
ezt mondaná: „Nem tudok soha megbocsátani?" Isten mindig ki tudja mondani:
megbocsátok.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Beismerem, hogy sokszor nem ismerem fel saját vakságomat és
nehezemre esne, ha megváltoztatnád az életem. De mégis erre van szükségem.
Szükségem van arra, hogy a hit szemével lássak. Szükségem van arra, hogy
lássam jóságot és irgalmat sugárzó arcodat. Uram, adj nekem bátorságot,
hogy minden akadályt legyőzve, hozzád egyre közelebb kerüljek. Taníts meg
engem arra, hogy mindig ki tudjam mondani a megbocsátó szót és remélhessek
abban, hogy a mennyei Atya is irgalmas lesz hozzám. Térj be az én
életembe, hogy üdvösség köszöntsön rám!

________________________________

Aktuális:
Elkészült az igenaptár a 2016-2017-es egyházi évre, azaz 2016. november
27-től 2017. december 2-ig.
Az új igenaptár itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/2017/

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161030.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum