2017. december 9., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-12-09

2017. december 9. - Szombat

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított
a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden
betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a
szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok:
elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: "Az
aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön
munkásokat aratásába!" Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és
hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és
meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket,
és megparancsolta nekik: "Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz!
Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok
betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat,
űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!"
Mt 9,35-10,1. 6-8
Elmélkedés:
Jézus mindennapjaiba látunk bele a mai evangélium kapcsán. Útja során
hirdeti Isten országának örömhírét és meggyógyítja a betegeket. Az
igazságra éhező embereket tanítja, a gyógyulni vágyóknak pedig
megszünteti testi bajait. Ez Jézus küldetése, elhozza az irgalmasság
üzenetét és csodáival kinyilvánítja azt. Az Úr szolgálata annak
köszönhetően szélesedik ki, hogy küldetéséből részesíti tanítványait,
akiket elindít, hogy az ő nevében tanítsanak és az ő nevében gyógyítsák
a betegeket.
Jézus indítékát Máté evangélista így jelöli meg: "végignézett az
embereken és megesett a szíve rajtuk." Ezzel a kifejezéssel már
találkoztunk. Tudjuk, hogy nem sajnálatot jelent abban az értelemben,
ahogyan az ember megsajnálja nehéz helyzetben lévő embertársát, hanem
az irgalmas Isten együttérzését az ember felé.
A tanítványok elküldése a mi feladatunkat is kijelöli. Vigyük Jézus
születésének, Isten felénk jövetelének örömhírét a reményvesztett és
csalódott embereknek. Vigyük el azoknak, akik kiutat keresnek nehéz
helyzetükből. Vigyük el azoknak, akik Isten irgalmára vágyakoznak.
Vigyük el azoknak, akik a bűntől való szabadulásra, a megváltásra
vágyakoznak. Vigyük el azoknak, akik pásztor nélküli juhokként
elvesztették életük célját. Vigyük el azoknak, akikben él a szeretet és
a boldogság utáni vágy.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek
ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk föl
hirdetett igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy
minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és aszerint
cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert te vagy lelkünk és
testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és
legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged
most és mindenkor és mindörökkön örökké.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171209.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 8., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-12-08

2017. december 8. - Péntek, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen
fogantatása

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából
való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és
így szólt: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb
vagy te minden asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és
gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban
folytatta: "Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme,
gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt
nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen
neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán
mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!" Mária ekkor megkérdezte
az angyalt: "Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?" Az
angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a
Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled
születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre
Mária így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid
szerint!" Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38
Elmélkedés:
A mai napon Szűz Mária szeplőtelen fogantatását ünnepeljük. A
félreértések miatt szükséges tisztáznunk, hogy a szeplőtelen
fogantatásnak semmi köze Jézus megtestesüléséhez, azaz ahhoz a
pillanathoz, amikor a mennyei Atya akaratából és a Szentlélek
közreműködésének köszönhetően Jézus megfogant Mária méhében. Mária
szeplőtelen fogantatása egy időben jóval korábbi esemény, amely Szűz
Mária születése előtt kilenc hónappal történt, tehát nem Jézus
születése előtt. Könnyen kiszámíthatjuk, hogy a mai ünneptől, azaz
december 8-tól számítva éppen kilenc hónap múlva, szeptember 8-án lesz
Mária születésének ünnepe, amit Kisboldogasszony napjának nevezünk a
magyar hagyomány szerint.
A szeplőtelen fogantatás azt jelenti, hogy Mária életének első
pillanatától, azaz fogantatásától kezdve mentes volt a bűntől.
Értelemszerűen nem az ő érdemének kell ezt tekintenünk, hanem a
mindenható Isten kegyelmének, aki fogantatásától kezdve megóvta őt az
áteredő bűn következményétől. Illő volt ugyanis, hogy Isten Fiának
anyja egészen tiszta legyen, mert Isten szentségéhez nem illik a bűn.
Mária tehát bűn nélküli asszonyként várta gyermeke, Jézus születését.
Mi is készüljünk az Úrral való találkozásra azzal, hogy a
szentgyónásban Isten kegyelmének és irgalmának köszönhetően
megszabadulunk bűneinktől.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mária, a Béke Királynője, támogasd e gyermekeidet! Ma megújult
bizalommal rád bízzák magukat. Mindenkor Segítő Szűzanya, aki e
székesegyházban átöleled az egész egyházi közösséget, segítsd a
hívőket, hogy nagylelkűek legyenek a hitük melletti tanúságtételben,
hogy a te Fiad evangéliuma e határtalan és szeretett föld minden
sarkában visszhangozzék.
Szent II. János Pál pápa
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
Friss információ: A nagy érdeklődésre való tekintettel időben
gondoskodtam a Szívem első gondolata 2018. könyv újranyomtatásáról,
amelyet a nyomda december 11-én, hétfőn fog szállítani, tehát mindenki
megkaphatja könyvét még karácsony előtt. Ehhez persze az is szükséges,
hogy ne az utolsó napon rendeljen valaki, mert a futárszolgálatnak is
kell 2-3 nap a kiszállításhoz.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel, tehát nem a
korábbiak ismétlődnek.
Szeretettel ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a
mindennapok éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db. Információ és
rendelés az Evangélium365 webáruházban a linkre kattintva.
www.evangelium365.hu/webshop
1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: December 6-ig 410 személy 1540 könyvre küldött
adományt és 1510 könyvet már el is küldtünk. Köszönjük mindenki
támogatását!
A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén
adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász
szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át
is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000
gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során
csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény
családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat
arra az "ismeretlen" gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten
jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!
Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200
Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek
mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható
ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 8.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Közlemény: 1000
könyv 1000 gyermeknek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek
akcióhoz kér csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171208.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 7., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-12-07

2017. december 7. - Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Nem mindaz, aki azt
mondja nekem: Uram, Uram! - jut be a mennyek országába, hanem csak az,
aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és
tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára
építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a
házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki
hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga
emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár,
süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz
lett belőle."
Mt 7,21. 24-27
Elmélkedés:
A homokra és a sziklára épült házról szóló példabeszédet olvassuk a mai
evangéliumban. Talán ez Jézus legszemléletesebb hasonlata. Az egykori
hallgatósághoz hasonlóan mi is könnyen magunk elé tudjuk képzelni a
bölcs ember építkezését, aki gondosan kiválasztja házának helyét,
sziklára épít, hogy biztosan álljon háza. Az oktalan ember ezzel
szemben homokra épít, úgy gondolja, hogy ez is megfelelő alap lesz
otthona számára. Eddig rendjén is van a dolog, hiszen mindkét ház
megépül. Az első vihar azonban próbára teszi az épületeket, az egyik
sérülés nélkül áll, a másik viszont romba dől. Jézus szavai szerint a
sziklára építő okosak azokat az embereket jelképezik, akik nem csak
hallgatják, hanem meg is tartják az ő tanítását. A homokra építő balgák
pedig azokat jelentik, akik megelégszenek a tanítás hallgatásával, de a
hallottakat nem váltják cselekedetekre.
Amikor most az adventi időszakban olvassuk ezt a példabeszédet, akkor
érdemes kiolvasnunk belőle azt a tanulságot, hogy nem elég megismernünk
Jézus tanítását, nem elég olvasnunk azt, hanem erre kell építenünk
keresztény életünket. A szóbeli hitvallás csak egyik része a
tanúságtételünknek. A másik része, hogy az irgalmasság cselekedeteit
gyakoroljuk embertársaink felé. Ebből fogják majd ők felismerni, hogy
általunk az irgalmas Isten közeledik feléjük.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171207.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 6., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-12-06

2017. december 6. - Szerda

Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy
hegyre, és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat,
bénákat, vakokat, némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket.
Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák
beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak,
elámult, és magasztalta Izrael Istenét. Jézus akkor összehívta
tanítványait, és így szólt hozzájuk: "Sajnálom a népet. Már harmadnapja
kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni
őket, hogy ki ne dőljenek az úton." A tanítványok erre megjegyezték:
"De honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget
ellássunk?" Jézus megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van?" "Hét, és
néhány apró halunk" - felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy
telepedjék le a földre. Aztán fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát
adott, megtörte és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig a
népnek. Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, hét kosár kenyérmaradékot
szedtek össze.
Mt 15,29-37
Elmélkedés:
Az evangéliumi részlet ünnepélyes cselekedettel kezdődik, Jézus felmegy
egy hegyre és ott leül. Talán azt várnánk, hogy tanítani fogja a köré
gyülekező népet, de most más történik. Betegeket visznek hozzá, Máté
evangélista részletesen fel is sorolja, hogy sántákat és bénákat,
vakokat és némákat, valamint egyéb testi bajban szenvedőket.
Cselekedetük arról árulkodik, hogy a nép már ismeri Jézus gyógyító
erejét. Nem tudják, nem értik még, hogy milyen hatalom birtokában képes
csodás módon gyógyítani, de elismerik különleges képességét. Jézus
minden hozzá vitt beteget meggyógyít, mert Isten soha nem szűkmarkú,
nagylelkűsége és irgalma nem ismer határokat, segítségét nem tagadja
meg senkitől, jótéteményeinek bárki részese lehet. Jézus látja az
emberek elesettségét, látja bizalmukat, látja hitüket. Megérti, hogy
számukra ő az utolsó remény, egyedül ő tud rajtuk segíteni. Az Úr
indítékát ne szánalomnak vagy sajnálatnak nevezzük ebben az esetben,
hanem inkább irgalomnak.
A gyógyítások után hirtelen változik a jelenet. "Sajnálom a népet" -
mondja Jézus, amikor észreveszi, hogy már napok óta étlen-szomjan
kitartanak mellette. Sajnálatát itt is helyesebb irgalomként
értelmeznünk. Amikor ugyanis megszaporítja a kevés eledelt és
jóllakatja a népet, akkor tettében az irgalmasság, az emberekkel való
törődés, a róluk való gondoskodás mutatkozik meg. Hiszem-e, hogy az
irgalmas Isten engem is meg akar ajándékozni?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, irgalmas Atyánk! Te azért küldted el Fiadat bűnös emberi
világunkba, hogy megmutasd számunkra a bűntől való szabadulás útját.
Jézus nélkül soha nem találnánk rá a bűnbánat útjára, nem találnánk rá
a te irgalmadra. Te adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként.
Érints meg minket irgalmaddal! Bocsáss meg nekünk, akik nem halogatjuk
már tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján indulunk
most feléd. Jézus születése egykor nagy változást hozott a világba.
Istenünk! Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a
bűnösöket szentté változtatni. Hozz megújulást az én életembe!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: Eddig 305 személy 1102 könyvre küldött adomány. 1090
könyvet már el is küldtünk. Köszönjük a támogatást!
1000 könyv 1000 gyermeknek
A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén
adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász
szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át
is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000
gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során
csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény
családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat
arra az "ismeretlen" gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten
jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!
Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200
Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek
mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható
ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 6.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek
akcióhoz kér csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171206.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 5., kedd

[Napi e-vangelium] karácsonyi könyvajánló az e-vangéliumtól

Kedves e-vangélium olvasók!

Az evangélium365 csapatának nevében köszönöm, hogy nap mint nap olvassátok (vagy hallgatjátok) az e-vangéliumot és használjátok az új okostelefon alkalmazást. Remélem, hogy lelki épülésetekre szolgál Krisztus mindennapi üzenete.

Az advent elején szeretettel ajánlom figyelmetekbe evangelizációs kiadványainkat. Válasszatok családtagjaitoknak, ismerőseiteknek karácsonyi ajándékot és ezzel is terjesszétek az e-vangéliumot.

Könyv és naptár
A Szívem első gondolata 2018. című könyvem a jövő évi evangéliumi elmélkedéseket tartalmazza most adventtől, a következő adventig. Új elmélkedésekkel. A könyv végén imagyűjtemény. Újdonság, hogy 2018-ra készítettünk Evangélium365 asztali naptárt. A korábbi évek evangéliumi elmélkedései három kötetes sorozatokban jelent meg.

Gyermekeknek
Megújult formában jelent meg a 2018-as gyereknaptár, forgatható asztali kivitelben. Vannak még karácsonyi gyermekkönyveink, amelyeket én írtam, Szent Mártonról és Brenner János atyáról is, akinek jövőre lesz a boldoggá avatása. Gyermekeknek ajánlom még az Élő Evangélium című foglalkoztatófüzeteket, amelyek az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaznak játékos feladatokat.
A gyermekük vagy unokájuk vallásos nevelését fontosnak tartó szülőknek, nagyszülőknek lehet segítség a havonta megjelenő Élő Kenyér misekalauz, amely a szentmise szövegeit, szentek életét, minisztráns kisokost, imádságokat és játékos feladatokat tartalmaz.

Egyedülálló tanszerek
Szintén gyermekeknek lehetnek szép ajándékok a vallásos témájú iskolai füzetek, füzetboxok és más tanszerek. Valamennyi tanszer saját tervezésű, csak nálunk elérhető.

Szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
Valamennyi evangelizációs kiadványunk megrendelhető az Evangelium365 webáruházban. Kattintson az alábbi linkre!


A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet tájékozódni:
Szállítási díjak és feltételek


Rendelés e-mailben

Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő adatokat az evangelium365@gmail.com címemre.

Kiadvány(ok) darabszáma:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.

[Napi e-vangelium] 2017-12-05

2017. december 5. - Kedd

Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből,
Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: "Áldalak téged,
Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és
okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így
tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a
Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az,
akinek a Fiú ki akarja jelenteni." Jézus ezután tanítványaihoz fordult,
és külön nekik mondta: "Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok.
Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti
láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta."
Lk 10,21-24
Elmélkedés:
Az advent a lelki megújulás ideje lehet számunkra, ha elkezdünk Isten
felé hittel és alázattal fordulni. Ez a lelkület egyben újfajta
látásmódot is eredményez, amelynek segítségével eddig láthatatlan,
ismeretlen dolgokat fedezhetünk fel. "Boldog a szem, amely látja, amit
ti láttok" - mondja Jézus az evangéliumban. De mit kellene meglátnunk?
Mit kellene észrevennünk?
Isten láthatatlan, mert lélek, azaz nem rendelkezik testtel, de mégis
meg akarja magát mutatni az embernek, hogy a teremtő és teremtménye
között élő kapcsolat alakulhasson ki. Isten meg akarja mutatni önmagát
az embernek és ehhez azt a módot választja, hogy emberré lesz, a
láthatatlan Isten látható alakban, emberként jön el közénk, gyermekként
születik meg a világra. Erre a titokra, a megtestesülés csodájára,
Isten emberi testben való megmutatkozására készülünk az advent
folyamán, hogy aztán karácsonykor megünnepeljük ezt a titkot, ezt a
csodát.
Azok az emberek, akik Jézus korában éltek, láthatták őt, találkozhattak
vele személyesen. Édesanyja, Mária és nevelőapja, József születésétől
fogva láthatták őt. Láthatták őt gyermekként és felnövő ifjúként
Názáretben, ahol felnevelkedett, majd a többi város lakói, ahová már
felnőtt vándortanítóként eljutott. Láthatták cselekedeteit, amelyek sok
emberben ébresztették fel azt a hitet, hogy ő az Isten Fia. A hit
valóban új látásmóddal ajándékoz meg.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek
érezzük is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket,
add nekünk, hogy rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk
megosztani veled mindazt, ami az életben ránk nehezedik.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171205.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 4., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-12-04

2017. december 4. - Hétfő

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy pogány százados
járult eléje, és így szólt: "Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és
szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: "Megyek és meggyógyítom." A
százados ezt válaszolta: "Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár
alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az
egyiknek: "Menj!" - elmegy; a másiknak: "Jöjj ide!" - akkor hozzám jön;
és szolgámnak: "Tedd ezt!" - és megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez:
"Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben.
Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról,
és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek
országában."
Mt 8,5-11
Elmélkedés:
Az evangéliumi jelenetben egy katonatiszt és Jézus párbeszédét
olvassuk. A szereplők bemutatásakor Máté evangélista kiemeli, hogy a
katonatiszt, a százados pogány származású, azaz nem zsidó. Jól ismerjük
a történelmi helyzetet: abban az időben a zsidók nem rendelkeztek
független állammal, hanem a Római Birodalom fennhatósága alatt álltak.
Az elnyomó hatalom és a függetlenségéről le nem mondó és azért küzdő
ország lakosai között nap mint nap tetten érhető volt a feszültség. A
két szereplő, Jézus és a százados, mind vallásilag, mind nemzetiségileg
ellentétes oldalon állt.
A százados ezt a vallási és származási falat bontja le, amikor római
létére egy zsidótól kér segítséget, hatalommal rendelkező
parancsnokként egy egyszerű embertől vár segítséget. Lebontja továbbá
az előítéletek falát. Korábban biztosan több orvos is próbálhatott
segíteni szolgáján, de nem tudtak eredményt elérni. Tehetetlenségük
alapján mégsem gondolja azt, hogy nincs remény, nincs lehetőség. Nem
törődik bele a helyzetbe, hanem hitét kifejezve kéri Jézus
közbeavatkozását. Elöljáró létére mondhatta volna azt is, hogy nem
törődik szolgája bajával, majd lesz helyette másik beosztottja, aki
szolgálatára áll, de benne mégsincs ilyen lemondás. Parancsnok létére
most nem követel, nem ad utasítást, hanem kér, mégpedig alázattal és
hittel kér.
Magatartása legyen számunkra példa, hogy kéréseinket milyen lelkülettel
terjesszük Isten elé.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz
utunk! Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba
minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod
legyen! Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel
találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk! Többé már ne minket
lássanak, hanem egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy
ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások
számára is!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: Eddig 225 személy 836 könyvre küldött adományt, és
820 könyvet küldtünk már el. Köszönöm a támogatást!
A jótékonysági akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott
könyvek mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató
olvasható ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
E-vangélium ajándékok karácsonyra
Az advent kezdetén szeretettel ajánlom az e-vangélium olvasóinak új
kiadványainkat. Válasszatok családtagjaitoknak karácsonyi ajándékot!
www.evangelium365.hu/webshop
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. december 4.
Szívem első gondolata 2018
Megjelent! Ez nem egy gyermekimakönyv. A gyermekkorunkban tanult
reggeli ima első sorát azért választottam címként, mert jól kifejezi,
hogy a napunkat érdemes az evangélium olvasásával és az arról való
elmélkedéssel kezdeni. Az évszám nem elírás, hiszen ez a 2013 óta
megjelenő sorozat nem egy utólagos gyűjtemény, hanem mindig előre
tekintve tartalmazza a következő évi elmélkedéseket, jelen kötet a
2018-dik évi szövegeket.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171204.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 3., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-12-03

2017. december 3. - Advent 1. vasárnapja

Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem
tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor
otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a
maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek
hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy
este vagy éjfélkor; kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva
benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek
mondom: Virrasszatok!
Mk 13,33-37
Elmélkedés:
Ismered a holnapot?
Olyan világban élünk, amely nem ismeri a holnapot. A múltat már régen
elfelejtette. A gyökerek, az emlékek, a hagyományok már nem jelentenek
értéket. A múltbeli események már kevésbé adnak viszonyítási pontot.
Minden, ami megtörtént, szinte rögtön feledésbe merül, elmúlt, már nem
érdekes többé. Olyan világban élünk, amely nem ismeri a holnapot. A
jelent még ismeri. Élj a mának, a pillanatnyi örömöknek! - hangoztatják
sokan. Keresd a jelen boldogságát, szerezz élményeket, ez teszi
boldoggá az életedet - mondogatják főként a fiatalok. Olyan világban
élünk, amely nem ismeri a holnapot. Nem gondol előre, nem tervez előre.
A holnapot nem ismerő emberek világa káosz és sötétség, kilátástalanság
és reménytelenség.
Az advent mindig elgondolkodtat minket az időről, az idő múlásáról, a
múltról, a jelenről és a jövőről. És talán ez utóbbi a legfontosabb.
Elgondolkodni a jövőről, a jövőben várható, bekövetkező eseményekről.
Az advent mindig előre irányítja tekintetünket a jövő felé. A jövőbeli
esemény, amit várunk, a karácsony, Jézus születésének napja. Oktalanság
volna azt állítanunk: de hiszen ez egy múltbeli esemény! Ez már egy
ősrégi történet, kétezer éves sztori. Oktalanság volna azt állítanunk,
hogy karácsonykor csak egy múltbeli eseményre emlékezünk, annak
szépségét próbáljuk felidézni, azt, hogy Jézus megszületett egyszer
régen. Kész csoda, hogy ennyi idő után is vannak még olyanok, akiknek
fontos ez a múltba vesző történet. A hívő ember másként gondol a
karácsonyra és éppen emiatt tekint nagy lehetőségként az adventi
időszakra. A keresztény ember hiszi, hogy az Úr születése minden
esztendőben megismétlődik, ez egy jövőbeli esemény, amely néhány hét
múlva ismét meg fog történni. Jézus Krisztus újra megszületik az emberi
szívekben, újra eljön ebbe a világba. Éppen ezért ne beszéljünk Jézus
születéséről úgy, mint egyszeri történelmi eseményről, amelynek
ismerjük a dátumát, de ennél többet nem jelent számunkra.
Ma advent 1. vasárnapja van. Elindulunk adventi utunkon, megkezdődik
számunkra a karácsonyi előkészület. Ha az adventi készület csak azt
jelenti, hogy ezekben a napokban felidézzük azt, hogy az Úr egyszer,
régmúlt időkben eljött, akkor még nagyon keveset tettünk. Akkor még
keveset értettünk meg Isten titkaiból, aki szüntelenül közeledik, eljön
hozzánk. Tovább kell lépnünk a múltról való merengésnél és tovább kell
lépnünk a jelen valóságánál és a jövőbe kell tekintenünk. A jövő felé
kell fordulnunk, hogy ki tudjunk lépni a jelen sötétségéből és
reménytelenségéből. Mert ez a jövőbeli esemény, az Úr újbóli
megszületése világosságot támaszt körülöttünk és reményt ébreszt
bennünk.
A mai vasárnap evangéliumában ezt olvassuk: "Vigyázzatok és
virrasszatok! Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg
a ház ura!" A virrasztás és az éberség azt jelenti, hogy valaki egy
jövőbeli eseményre készül, azt várja. Az előttünk álló heteket
próbáljuk meg arra felhasználni, hogy tisztázzuk magunkban kit is
várunk, kinek a jövetelére készülünk? Próbáljuk megérteni, hogy mit
akar nekünk hozni, mivel szeretne minket megajándékozni a kis Jézus? Az
örökkévaló Isten arra készül, hogy újra belépjen az emberi időbe. Segít
minket helyesen értékelni a múltat, erőt ad a jelen mindennapi
küzdelmeihez és új értelmet ad jövőnknek.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Istenünk! Te azt akarod, hogy minden gyermek boldog felnőtté
váljon. Add, hogy gyermekeink ne csak testben, hanem lélekben is
növekedjenek, felnőtté váljanak! Add, hogy gyermekeink az ismeretek
elsajátítása mellett hitükben is napról napra fejlődjenek! Ültesd el
lelkükben Igéd magjait, adj nekik erőt, hogy életükben hűségesek
legyenek hozzád, és majd egykor felnőttként ők is továbbadják
gyermekeiknek a hit igazságait! Segítsd őket, hogy gyermekként és
felnőttként országod építésében munkálkodjanak!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171203.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum