2018. március 26., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-03-26

2018. március 26. - Nagyhétfő

Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus
feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére. Márta
felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között. Mária
pedig vett egy font illatos, drága nárduszolajat, megkente vele Jézus
lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus
tanítványai közül az egyik, aki elárulni készült őt, a karióti Júdás,
megszólalt: "Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és
miért nem osztottuk szét a szegények között?" Ezt azonban nem azért
mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt:
ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopkodta. Jézus azt mondta neki:
"Hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig
lesznek veletek, én azonban nem leszek mindig veletek." A zsidók közül
sokan megtudták, hogy Jézus Betániában van, és odamentek nemcsak Jézus
miatt, hanem hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Ekkor a
főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók
közül sokan hittek Jézusban.
Jn 12,1-11
Elmélkedés:
Jézus szenvedéstörténetét János evangélista a betániai vacsorával
vezeti be, erről olvasunk ma, nagyhétfőn az evangéliumban. Az esemény
közvetlenül a jeruzsálemi bevonulás előtt történt. Jézus tehát elhagyja
a Jordán biztonságos vidékét, ahová korábban a felé irányuló fokozódó
ellenséges megnyilvánulások miatt visszahúzódott, és újra Jeruzsálembe
indul. Betánia Jeruzsálem közelében fekszik, itt lakik testvéreivel,
Máriával és Mártával Lázár, akit feltámasztott a halálból.
A betániai étkezés különös eseménye Jézus olajjal való megkenése. Mária
teszi ezt, majd hajával törli meg az Úr lábát. Cselekedete kiváltja
Júdás rosszallását, aki ugyan azt hangoztatja, hogy a drága olaj árát
akár a szegényeknek is lehetett volna adni, de valójában nem ez a
szándéka.
Mária cselekedetét az evangélista jelképnek tekinti. A szeretet jele
ez, amely felülmúlja a vendégszeretet hagyományos, szokásos
megnyilvánulásait. Az olajjal való megkenés előkészület az Úr
temetésére. Akkor ugyanis az ünnep beállta miatt már nem lesz idő arra,
hogy a holttestet bebalzsamozzák. Az ünnep elmúltával pedig már nem
lesz rá alkalom, mert Jézus feltámad a halálból.
Elgondolkodunk Mária és Júdás jellemén, viselkedésén. Egyikük a
szeretet jelét mutatja, a másiknak a lopáson és az áruláson jár az
esze. Cselekedeteim feltárják szívem rejtett érzéseit.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg
nekem az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig
Isten gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is
mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz
engem! Nélküled semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. Egyesíts
önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval
mindig egyesüljek!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 516 személy 1408
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 1386 csomagot már el
elküldtünk. Eddig összesen 1632 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
köszönet minden jólelkű adakozónak!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek. Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A
tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek
küldjük plébániákon és egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. március 26.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180326.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum