2016. május 7., szombat

[Evangelium] 2016-05-07

2016. május 7. – Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek.
Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy
örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra,
amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról.
Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én
kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is
szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az
Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az
Atyához.
Jn 16,23b-28

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus a következő kijelentést teszi: „Bármit kértek
majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek." E szavakat sokan
félreértik, s ennek köszönhetően szabadon engedik fantáziájukat és
nagyszabású dolgokat kérnek Istentől. Ennek vége természetesen csalódás
lesz, mert mégsem nyerheti meg mindenki a lottó főnyereményét, aki ezért
imádkozik.
Sokan hangoztatják, hogy rengeteget imádkoztak valamiért, amit jónak
gondoltak, de Isten mégsem hallgatta meg őket, nem teljesítette
kívánságukat. Először is azon érdemes elgondolkozni, hogy valóban jót
kértek-e? Aztán az is lényeges lehet, hogy kinek a számára kértek valamit?
Önmagunk számára földi javakat kérni valójában önzés, amely a mértéktelen
birtoklási vágyból táplálkozik. Miért is teljesítené Isten ezeket az önző
kéréseket? És az is kérdés, hogy valóban Jézus nevében imádkozunk, az ő
nevében terjesztjük-e kéréseinket a mennyei Atya elé? Ha megértjük Jézus
szeretetét és megérezzük a megváltottság örömét, akkor nem evilági javakat
kérünk Istentől, hanem azt, hogy üdvözítsen minket és másokat is segítsen
az üdvösségre! Ha mindaz, amit kérsz megegyezik Isten üdvözítő tervével,
kérésed valóra fog válni. Ha viszont ellenkezik azzal, legyél hálás
Istennek, hogy nem teljesült önző vágyad!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, taníts meg engem az alázatos és türelmes várakozásra! Taníts
meg engem arra, hogy téged érdemes várnom, a veled való végső találkozást!
Taníts meg engem arra, hogy ne azonnali eredményt várjak, hanem türelemmel
várjam a te kegyelmed növekedését bennem.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160507.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. május 6., péntek

[Evangelium] 2016-05-06

2016. május 6. – Péntek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti
szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül,
szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már
nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így
ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni
fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon
már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.
Jn 16,20-23a

Elmélkedés:

A Szentlélek által hozott örömről azt állítja Jézus a mai evangéliumban,
hogy ezt senki nem veheti el tanítványaitól. Örömteli pillanatokat, boldog
órákat megtapasztalhatunk földi életünk során. Azt kívánjuk ilyenkor, hogy
ne múljon el az öröm érzése. De bármennyire is erős bennünk ez a kívánság,
mégis elmúlik. Aztán várjuk a boldogság következő időszakát. Mindez annak
a jele, hogy a tartós, a maradandó örömre vágyakozunk, amelyet valójában
Isten adhat nekünk.
Rácsodálkozva mindarra, amivel Isten nap mint nap segíti életünket,
örülhetünk ezeknek. De még nagyobb lesz az örömünk, ha arra gondolunk,
hogy Isten az üdvösségre, az örök életre hív minket és az ő segítségének,
kegyelmének köszönhetően el is juthatunk hozzá. Nem a mi személyes
érdemünk ez, hanem Isten ajándéka számunkra. A megváltottság öröme ez,
amelyet senki nem vehet el tőlünk. Ez az öröm valóban megszünteti
kérdéseinket, mert megértjük Isten szeretetének lényegét és egyesülünk
vele. Legyünk hálásak mindig az Úrnak, hogy megváltott és üdvözít minket!
A hála és az öröm érzése legyen bennünk, amikor Istenünk jelenlétét,
szeretetét érezzük! Legyen bennünk öröme, amikor szavát hallgatjuk és
váljon bennünk életté! Legyen bennünk a szabadulás öröme, amikor a
szentgyónásban bűneinket megbocsátja!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Édes Jézusom, eléd borulok, abban a biztos tudatban, hogy te megteheted
azt is, amit én még csak el sem tudok képzelni. Ott akarlak szolgálni,
ahol te akarod, bármi áron, bármi áldozat árán. Én magamtól semmit sem
tudok tenni: nem tudok megalázkodni, de mondom neked és határozottan
mondom: meg akarok alázkodni, szeretni akarom a megalázkodást, hogy
testvéreim ne vegyenek sokba. Csukott szemmel és bizonyos örömmel vetem
magam a megvetés, a szenvedés és elutasítás azon áradatába, ahová a te
akaratod helyez. A szívembe hasít az ellenérzés, míg ezt mondom, de mégis
megígérem neked: akarok szenvedni, akarok érted megvetett lenni!
Szent XXIII. János pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160506.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Másfél esztendővel ezelőtt annak tudatában kezdtem bele a Szent Márton
evangelizációs ház építésébe, hogy a Jóisten nélkül ez nem fog menni.
Sokat imádkoztam előtte, és imáimban azt a megnyugtató választ kaptam,
hogy amit Isten nevében elkezdünk, azt az ő segítségével be is tudjuk
fejezni.

Egy ilyen nagy munka során a Jóisten megtanít az alázatra. Megtanít arra,
hogy az eredményeket ne magamnak, hanem neki tulajdonítsam, és azoknak,
akiket ő indít nagylelkűségre. És megtanít, hogy ne legyek elbizakodott,
de nap mint nap bizalommal forduljak hozzá. És türelemre tanít, hogy ne
siettessem a dolgokat, mert ő jobban tudja, hogy mikor jön el valaminek az
ideje.

Öröm számomra napról napra, hétről hétre megtapasztalni a gondviselést és
azt, hogy szolgálatunk és kezdeményezésünk talán tetszésre lel Isten
szemében, ezért a köszönet és a hála neki jár elsősorban, továbbá nektek,
akik imáitokkal és adományaitokkal segítetek.

Az elmúlt héten helyére kerültek az épületen a külső nyílászárók, így
mostantól már barátságosabb körülmények között végezhetjük a belső
munkálatokat. Az e-vangélium olvasók adományainak köszönhetően a költségek
83 %-a összegyűlt. Már csak 17 % hiányzik.
Az építkezésről új képeket készítettem, és feltettem a honlapra, ahol az
adományozást is folyamatosan láthatjátok.
www.szentmartonhaz.hu
Szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa az
evangelizációs ház építését! Köszönöm nagylelkű adományaitokat! És
köszönöm a személyes látogatásokat. Továbbra is mindenkit szeretettel
várok, aki szeretné megnézni nagy munkánkat. A Jóisten áldását kérem
rátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. május 6.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük nevében szeretnének adakozni és a cég könyvelése
számára igazolást kérnek közcélú adományukról, a zalalovo@gmail.com címen
jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. május 5., csütörtök

[Evangelium] 2016-05-05

2016. május 5. – Csütörtök

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még egy kis idő és már
nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem, (mert az
Atyához megyek.)" Tanítványai erre így tanakodtak: „Mit akar mondani
ezzel: Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és
viszontláttok engem? És hogy: Az Atyához megyek? Mit jelent az, hogy: Még
egy kis idő? Nem értjük, mit beszél." Jézus észrevette, hogy kérdezni
akarják, így szólt tehát hozzájuk: „Azon tanakodtok, hogy azt mondtam: Még
egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok
engem? Bizony, bizony, mondom nektek: Sírni fogtok és jajgatni, a világ
pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul."
Jn 16,16-20

Elmélkedés:

A mai evangéliumban folytatódik Jézus utolsó vacsorán mondott
búcsúbeszéde, amelyben felkészítette apostolait a távozása utáni időkre és
a Szentlélek eljövetelére. Többek között ezt mondja: „Szomorkodni fogtok,
de szomorúságtok örömre fordul." Hogyan értsük ezt a kijelentést?
Egyrészt arra gondolhatunk, hogy az Úr kereszthalála szomorúságot jelent
az apostolok számára, de a feltámadás újra örömet ad nekik. Másrészt az Úr
végső távozása a világból, azaz mennybemenetele szintén szomorúságot
jelent, de a Szentlélek eljövetele örömet hoz számukra.
Láthatjuk tehát, hogy amikor valami lezárul, befejeződik, akkor az ember
képes átadni önmagát a csüggedésnek, a szomorúságnak. Így vagyunk ezzel
akkor is, amikor Krisztus küldetésére gondolunk. Szomorúságunk oka talán
sok esetben az, hogy rövidlátóak vagyunk és nem gondolunk előre, a jövőre.
Isten viszont új távlatokat nyit számunkra, olyan dolgokat tesz, amelyek
emberi elképzeléseinkben nem is szerepeltek. Ezek felismerése, az üdvözítő
isteni szándék megértése új kezdetet jelent számunkra, amely új utakon
örömmel indulunk el. Az emberi szomorúságot le kell vetnünk és el kell
fogadnunk Isten tervét, amely sokszor valóban titokzatos és kezdetben
érthetetlen. Várjuk lelkesen a Szentlelket, aki minden nap új örömmel
ajándékoz meg bennünket!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, akarod a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek
megsegítésével teljen? Uram, neked adom ma a kezemet. Uram, akarod a
lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van
szükségük? Uram, ma neked adom lábamat. Uram, akarod ma a hangomat, hogy a
mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák?
Uram, neked adom ma a hangomat. Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a
magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek? Uram, ma
neked adom a szívemet.
Boldog Kalkuttai Teréz

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160505.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. május 4., szerda

[Evangelium] 2016-05-04

2016. május 4. – Szerda

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm
volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az
Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog
beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni
nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit
majd hirdet nektek."
Jn 16,12-15

Elmélkedés:

Az eljövendő és elküldendő Szentlélekről szóló tanítás folytatódik a mai
evangéliumi részben, amelyet Jézus az utolsó vacsorán mondott
apostolainak. E helyen azt állítja, hogy a teljes igazságra, az igazság
teljességére fogja elvezetni őket a harmadik isteni személy. Miért van
szükség arra, hogy a Szentlélek az igazság újabb mélységeit tárja fel az
apostolok számára, akik éveken keresztül Jézus közelében voltak, hallották
tanítását és cselekedetei láttán személyesen is meggyőződhettek
tanításának igazságáról? A válasz a „kereszt botrányában" rejlik, ahogyan
Szent Pál apostol nevezi Krisztus kereszthalálát (vö. 1Kor 1,23-24). Az Úr
szenvedése és kereszthalála a hitetlen zsidóknak botrány volt, mert
elképzelhetetlen volt számukra, hogy a Messiás ilyen módon haljon meg.
Ugyanakkor az apostolokat, a tanítványokat és a Krisztusban hívő zsidókat
is próbára tette a kereszthalál eseménye és ténye, az ő hitük is
megrendült.
A Szentlélek, akit az előző napok evangéliumaiban olvasottak alapján
jogosan nevezünk az emberek legfőbb tanítójának és az igazság
hirdetőjének, megvilágosítja értelmünket és megérteti velünk, hogy
Krisztus szenvedése és önfeláldozó halála olyan tett, amelyet a mennyei
Atya kívánt a mi megváltásunk érdekében, és amelyet Krisztus az irántunk
való szeretetből vállalt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Engedd, én Istenem, hogy a te szent Fiad áldozatának gyümölcsét érezzem.
Az igaz hit és a keresztény szeretet által szent Fiadba olts be engem,
hogy én őbenne és ő énbennem lakozzék. Engedd, Uram, hogy azt az
üdvösséget, amelyet nekünk haláloddal nyertél, magunkhoz kapcsoljuk.
Gyógyítsd meg lelki sebeinket; ne utáld meg, irgalmas szamaritánus,
háládatlan szolgáidat. Azon szeretetért, mely téged a földre hozott,
tisztítsd meg az én bűnös lelkemet.
Pázmány Péter

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160504.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Másfél esztendővel ezelőtt annak tudatában kezdtem bele a Szent Márton
evangelizációs ház építésébe, hogy a Jóisten nélkül ez nem fog menni.
Sokat imádkoztam előtte, és imáimban azt a megnyugtató választ kaptam,
hogy amit Isten nevében elkezdünk, azt az ő segítségével be is tudjuk
fejezni.

Egy ilyen nagy munka során a Jóisten megtanít az alázatra. Megtanít arra,
hogy az eredményeket ne magamnak, hanem neki tulajdonítsam, és azoknak,
akiket ő indít nagylelkűségre. És megtanít, hogy ne legyek elbizakodott,
de nap mint nap bizalommal forduljak hozzá. És türelemre tanít, hogy ne
siettessem a dolgokat, mert ő jobban tudja, hogy mikor jön el valaminek az
ideje.

Öröm számomra napról napra, hétről hétre megtapasztalni a gondviselést és
azt, hogy szolgálatunk és kezdeményezésünk talán tetszésre lel Isten
szemében, ezért a köszönet és a hála neki jár elsősorban, továbbá nektek,
akik imáitokkal és adományaitokkal segítetek.

Az elmúlt héten helyére kerültek az épületen a külső nyílászárók, így
mostantól már barátságosabb körülmények között végezhetjük a belső
munkálatokat. Az e-vangélium olvasók adományainak köszönhetően a költségek
83 %-a összegyűlt. Már csak 17 % hiányzik.
Az építkezésről új képeket készítettem, és feltettem a honlapra, ahol az
adományozást is folyamatosan láthatjátok.
www.szentmartonhaz.hu
Szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa az
evangelizációs ház építését! Köszönöm nagylelkű adományaitokat! És
köszönöm a személyes látogatásokat. Továbbra is mindenkit szeretettel
várok, aki szeretné megnézni nagy munkánkat. A Jóisten áldását kérem
rátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. május 4.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük nevében szeretnének adakozni és a cég könyvelése
számára igazolást kérnek közcélú adományukról, a zalalovo@gmail.com címen
jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. május 3., kedd

[Evangelium] 2016-05-03

2016. május 3. – Kedd

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: „Most elmegyek ahhoz, aki
küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam
nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb
nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el
hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi
majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem
hittek bennem. Az igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok
engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték."
Jn 16,5-11

Elmélkedés:

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus újabb kijelentéseket tesz az
elküldendő Szentlélekről, erről olvasunk a mai napon az evangéliumban. A
mi Urunk ezt mondja: az eljövendő Lélek „meggyőzi majd a világot a bűnről,
az igazságról és az ítéletről."
Elsőként azt említi, hogy a Szentlélek meggyőzi az embereket a bűnről,
pontosabban azokat, akik nem hittek Jézusban. Itt tulajdonképpen a
hitetlenség úgy jelenik meg, mint a legfőbb bűn. Aki szembefordul
Jézussal, a mennyei Atya küldöttével, és hitetlenül elutasítja őt, az bűnt
követ el, még akkor is, ha ezt nem látja be. A Szentlélek ébreszti rá őt
arra, hogy bűnt követ el, mert nem csak Jézus személyét utasítja el, hanem
az üdvösséget is, amelynek a közvetítője egyedül az Úr. Az irgalmas Isten
üdvözítő tervével való szembenállás az ember legnagyobb bűne, amely a
hitetlenségben nyilvánul meg. Másodszor azt mondja, hogy a Lélek
működésének köszönhetően Jézus távozását követően is megismerhetik az
emberek az igazságot és követhetik azt. Harmadszor pedig azt állítja, hogy
a „világ fejedelmét," a gonoszt már elítélte Isten, mert nem állt ki az
igazság mellett és arra törekszik, hogy az embereket is a hazugság
oldalára állítsa.
Segítsen minket a Szentlélek abban, hogy Krisztusban felismerjük
üdvösségünk közvetítőjét és mindig kövessük őt!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgass meg engem! A kívánságtól, hogy
becsüljenek, hogy dicsérjenek, hogy előnyben részesítsenek: szabadíts meg
engem! A félelemtől, hogy visszautasítanak, hogy elfelejtenek, hogy
szidalmaznak: szabadíts meg engem! Hogy másokat jobban szeressenek, mint
engem: add akarnom, jó Jézus! Szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgasd meg
könyörgésemet, és alakítsd szívemet a tied szerint!
Merry Del Val

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160503.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Másfél esztendővel ezelőtt annak tudatában kezdtem bele a Szent Márton
evangelizációs ház építésébe, hogy a Jóisten nélkül ez nem fog menni.
Sokat imádkoztam előtte, és imáimban azt a megnyugtató választ kaptam,
hogy amit Isten nevében elkezdünk, azt az ő segítségével be is tudjuk
fejezni.

Egy ilyen nagy munka során a Jóisten megtanít az alázatra. Megtanít arra,
hogy az eredményeket ne magamnak, hanem neki tulajdonítsam, és azoknak,
akiket ő indít nagylelkűségre. És megtanít, hogy ne legyek elbizakodott,
de nap mint nap bizalommal forduljak hozzá. És türelemre tanít, hogy ne
siettessem a dolgokat, mert ő jobban tudja, hogy mikor jön el valaminek az
ideje.

Öröm számomra napról napra, hétről hétre megtapasztalni a gondviselést és
azt, hogy szolgálatunk és kezdeményezésünk talán tetszésre lel Isten
szemében, ezért a köszönet és a hála neki jár elsősorban, továbbá nektek,
akik imáitokkal és adományaitokkal segítetek.

Az elmúlt héten helyére kerültek az épületen a külső nyílászárók, így
mostantól már barátságosabb körülmények között végezhetjük a belső
munkálatokat. Az e-vangélium olvasók adományainak köszönhetően a költségek
83 %-a összegyűlt. Már csak 17 % hiányzik.
Az építkezésről új képeket készítettem, és feltettem a honlapra, ahol az
adományozást is folyamatosan láthatjátok.
www.szentmartonhaz.hu
Szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa az
evangelizációs ház építését! Köszönöm nagylelkű adományaitokat! És
köszönöm a személyes látogatásokat. Továbbra is mindenkit szeretettel
várok, aki szeretné megnézni nagy munkánkat. A Jóisten áldását kérem
rátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. május 3.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük nevében szeretnének adakozni és a cég könyvelése
számára igazolást kérnek közcélú adományukról, a zalalovo@gmail.com címen
jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. május 2., hétfő

[Evangelium] 2016-05-02

2016. május 2. – Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló,
akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd
tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől
fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok.
Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor
mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így
tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket
azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy
előre megmondtam nektek.
Jn 15,26-16,4a

Elmélkedés:

Amikor az utolsó vacsorán Jézus megígéri apostolainak, hogy elküldi
számukra a Szentlelket, akkor az Igazság Lelkének nevezi a harmadik isteni
személyt. Olyan összefoglaló jellegű kijelentés ez a Szentlélekről, amely
több mindent foglal magába. Egyrészt azt jelenti, hogy a Szentlélek mindig
az igazság oldalán áll a hazugsággal szemben. Isten tehát az igazságot
képviseli, míg a gonosz a hazugság képviselője, a hazugság atyja (vö. Jn
8,44). Krisztus szavainak igazságát a mennyei Atya igazolja a csodák
által, s kettőjüktől származik a Szentlélek, az Igazság Lelke. A
Szentlélek azért jön el a világba, hogy az embereket az igazság oldalára
állítsa, azaz segítsen minket abban, hogy Isten mellett döntsünk.
Másrészt a Krisztusban hívő embereket az Igazság Lelke tanítja meg a
helyes imádkozásra és az Isten felé irányuló helyes tiszteletre, az
imádásra. Jézus egy alkalommal kijelentette: „az igazi imádók Lélekben és
igazságban fogják imádni az Atyát" (Jn 4,23).
Harmadrészt pedig a Szentlélek megerősíti a hívőket az igazság melletti
hűségben és a tanúságtételben. A krisztusi igazságról akkor tudunk
hitelesen tanúskodni, ha meggyőződéssel valljuk és éljük annak igazságát.
Segítsen minket az Igazság Lelke abban, hogy Krisztusban felismerjük a
követendő igazságot, akit az igaz Atya küldött hozzánk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Atyám, rád hagyatkozom: tedd velem azt, ami neked tetszik. Bármit teszel
is velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak
akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben. Semmi mást nem
óhajtok, Istenem! A szeretet sürget, hogy egészen neked adjam magamat,
hogy fenntartás nélkül kezedbe helyezzem életemet – határtalan bizalommal,
mert te vagy az én Atyám.
Charles De Foucauld

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160502.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Pályázat grafikusok számára
Gyermekeknek készülő evangelizációs kiadványaink (gyermekújság, könyvek)
illusztrációinak készítéséhez keresünk olyan tapasztalt rajzolót,
grafikust, aki egyaránt ért a szabadkézi és a számítógépes képek
készítéséhez. Vallását gyakorló személy előnyt élvez. A lapzárták és
nyomdai határidők miatt a pontosság elengedhetetlenül fontos. Önálló,
kreatív munkavégzésre alkalmas személyt keresünk, aki a szövegek alapján
el tudja készíteni az illusztrációkat. A rendszeresen vagy az alkalmanként
készülő munkákat nem ingyen kívánjuk, hanem megfelelő honoráriumot
fizetünk érte.
Aki szívesen csatlakozna csapatunkhoz, kérjük küldje el önéletrajzát,
illetve küldje el néhány, lehetőleg e területhez kapcsolódó, bármilyen
technikával készült korábbi képét az evangelium365@gmail.com címünkre.
Kérjük továbbá, hogy küldjön egy újonnan készült képet az emmauszi
tanítványok történetéhez illusztrációként (egy jelenet vagy az egész
történet képregényként). A beküldött képeket nem kívánjuk felhasználni,
azokért tiszteletdíjat nem tudunk fizetni. A beküldés határideje: 2016.
május 31. További információ a fenti e-mail címen kérhető.
Köszönettel: István atya és az E-vangélium365 csapata
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. május 1., vasárnap

[Evangelium] 2016-05-01

2016. május 1. – Húsvét 6. vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Aki szeret engem,
megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és
lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A
tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem
küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a
Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít
titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a
világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen
hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha
szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb
nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd
bekövetkezik, higgyetek."
Jn 14,23-29

Elmélkedés:

Az Úr tanítása
A mai evangéliumban Jézus pontosan megnevezi, hogy mi az alapja annak a
kapcsolatnak, ami közte és követői között fennáll. Ezt mondja: „Aki szeret
engem, megtartja tanításomat." A kapcsolat a szeretettel kezdődik.
Megtapasztaljuk Krisztus szeretetét és viszonozzuk azt. Ez azonban nem
merülhet ki szavak hangoztatásában vagy valamiféle kiüresedett érzésben,
hanem abban mutatkozik meg, hogy az Úr tanítása szerint élünk. Ez utóbbi
mutatja meg azt, hogy mennyire gondoljuk komolyan szeretetünket. Ha
valóban szeretjük Istent, akkor tanításának egyre jobb megismerésére és
megértésére törekszünk, illetve arra, hogy aszerint éljünk.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat." Milyen tanításra gondol Jézus?
Minek a megtartására kapunk keresztény emberként meghívást Istentől? Jézus
nem parancsok sokaságával és törvények gyűjteményével áraszt el bennünket,
hanem nagyon röviden és lényegretörően mondja el, hogy mit kíván tőlünk:
életünk legfőbb vezérelve a szeretet parancsa legyen. Szeressük Istent
mindenekfelett és szeressük felebarátainkat! Észre kell vennünk azt is,
hogy Jézus esetében ez a parancs, ez a kérés olyan szóbeli kijelentés,
amelyet ő a gyakorlatban megvalósított. Egészen odaadta magát Istennek a
kereszten, hogy ilyen módon is kimutassa, semmit nem helyez Isten
szeretete elé. És egészen odaadta magát az embereknek, hogy megmutassa
szeretetét. Az utolsó vacsora megható jelenete, amikor az Úr megmossa
tanítványai lábát. E cselekedetében is a teljes odaadást kell
felismernünk.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat" - mondja Jézus. Jogosan
támasztja ezt az igényt minden követője számára, hiszen ő ugyanezt megélte
a mennyei Atyával való kapcsolatában. Azért tette meg mindazt, amit az
Atya kért tőle és azért engedelmeskedett mindhalálig az Atyának, mert
szereti az Atyát. Ha ez nem így volna, nem volna hiteles a kérése.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat." Sokan nehéznek tartják Jézus
tanítását és azt hangoztatják, hogy túl magasra tette a mércét, nem
képesek megtartani Isten parancsait. Vajon miért nem képesek erre? Nemde
az lehet ennek hátterében, hogy valójában nem szeretik Istent? Nemde a
szeretet megtartását tagadják meg ők? Nemde felmentést adnak maguknak a
szeretet parancsa alól?
Jézus kijelentését kiegészíti a következő üzenet, amelyet János apostol és
evangélista fogalmaz meg egyik levelében: „Abból tudjuk meg, hogy ismerjük
Jézust, ha megtartjuk parancsait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de
parancsait nem tartja meg, az hazug, és nincs benne igazság. Aki azonban
megtartja az ő igéjét, abban Isten szeretete valóban tökéletes, ebből
tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak
úgy is kell élnie, ahogyan ő élt" (1Jn 2,3-6). Megismerni, meghallgatni és
követni Jézust azt jelenti, hogy teljesítjük amit mond. Teljes
meggyőződéssel rálépünk arra az útra, amelyen a mi Urunk is járt, a
szeretet útjára, az engedelmesség útjára, az igazság útjára és az öröm
útjára. Krisztus tanításában felismerhetjük a szeretet teljességét, az
engedelmesség értékét, az egyedül üdvözítő igazságot és az öröm
kiáradását. Lépjünk rá erre az útra és megtapasztaljuk, hogy Krisztus
vezet minket ezen az úton az örökkévalóság felé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! A szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem
tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a
szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy
mi lesz az a cselekedetünk vagy szavunk, amely alapján felebarátunk
megértheti, hogy szeretjük őt, mert ez a tett a mi szeretetünknek a jele.
Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban,
hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket abban, hogy
tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük és meg
is valósítsuk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160501.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum