2015. november 14., szombat

[Evangelium] 2015-11-14

2015. november 14. – Szombat

Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell
imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: „Az egyik városban élt
egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a
városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: „Szolgáltass
nekem igazságot ellenfelemmel szemben." A bíró egy ideig vonakodott, aztán
mégis így szólt magában: „Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de
ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert
a végén még nekem jön és megver."
Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon
Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá
folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan
igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia
eljön, talál-e hitet a földön?"
Lk 18,1-8

Elmélkedés:

Első olvasatra a mai evangélium az imádságról és annak fontosságáról szól.
Erre vonatkozik a bevezető megjegyzés, amely szerint szüntelenül kell
imádkozni és nem szabad belefáradni az imádkozásba. És erre vonatkozik a
példázat is, amely szerint a bíró végül ítéletet hoz annak az
özvegyasszonynak az ügyében, aki ismételten fordul hozzá, szinte már
zaklatja őt folyamatos sürgetésével.
A történet befejezése már egy másik szintet nyit meg az isteni ítélet és
az Emberfia eljövetele megemlítésével, s ezzel kapcsolódik az előző napon
olvasottakhoz. Jézusnak az ő második eljöveteléről mondott tanításai azt
sugallják, hogy a végső idők megpróbáltatásai komoly nehézségeket okoznak
majd a hívőknek és mindenkinek. Az ilyen helyzetekben különösen is fontos
az imádság, amely az Istennel való állandó kapcsolatot biztosítja és az
Istenben való töretlen bizalom jele. Egyesek feladják majd Krisztushoz
való ragaszkodásukat, megtagadják hitüket, elhagyják a krisztusi
közösséget vagy a hamis tanítók tévtanításában kezdenek hinni.
A szüntelen imádkozás az embert segíti abban, hogy hitében megmaradjon és
hűséges legyen Krisztushoz. Az imádság eloszlatja a félelmet és
megszünteti az aggodalmaskodást. Az imádság segít, hogy az ember állandóan
készen álljon az Istennel való végső találkozásra.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, szeretnék mindig örülni az életnek, és tőled várni annak
beteljesedését. Csak te, a boldogság Istene csillapíthatod le vágyaimat.
Adj nekem bizonyosságot arra nézve, hogy egyszer benned megtalálom
beteljesülésemet.
R. Svoboda

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151114.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-14
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 13., péntek

[Evangelium] 2015-11-13

2015. november 13. – Péntek

Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: „Mint ahogy Noé
korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak,
házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a
bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy
történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és
építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott
az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is,
amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik,
és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn
lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni
életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre.
Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják." A tanítványok megkérdezték: „Hol lesz
ez, Uram?" Azt felelte: „Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok."
Lk 17,26-37

Elmélkedés:

A farizeusok olyan látványos jeleket szerettek volna látni, amelyek
egyértelműen igazolják Isten országa eljövetelét. Erre mondta Jézus, hogy
az ország nem jön el látványos módon. Lukács evangéliumának keletkezése
idején a keresztény közösség tagjait is foglalkoztathatták azok a
kérdések, hogy mikor és milyen módon fog megvalósulni az Isten országa,
illetve az Úr második eljövetele. A két esemény és az azokra vonatkozó
kijelentések az evangéliumokban olykor összemosódnak. Évszázadokkal később
mi már tudjuk, hogy az Isten országa Jézus világrajöttével és az ő
személyében vette kezdetét. Csendesen, a szegényeknek és mindenkinek szóló
örömhír hirdetésével, az Isten irgalmasságáról tanúskodó csodákkal és a
közösség létrehozásával elkezdett megvalósulni.
Az Úr második eljövetele a végső időkben még várat magára. Az elmúlt két
évezred folyamán időről időre felbukkantak olyanok, akik tudni vélték
annak közeli bekövetkeztét. Egyetlen egy sem bizonyult igaznak, mert lám,
mind a mai napig nem következett be. Akik napjainkban azt állítják, most
már tényleg hamarosan bekövetkezik a világvége, s például utolsó
figyelmeztetésekre hivatkoznak, azok valójában csak riogatnak és félelmet
keltenek.
Az Úr eljövetele egyszer be fog következni, de annak idejét senki ember
nem tudhatja előre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Azt kívánod tőlem, Uram, hogy mások életének és életkörülményeinek
keresztjét a magam vállára is vegyem, mint ahogy te vállaltad az én életem
valóságát is. Azt kívánod, hogy éppúgy bűnösnek ismerjem el magam, mint
amilyennek a többi embert, mert akkor mindannyiunk keresztjét bele tudod
foglalni saját keresztedbe. Maradj velünk, Urunk, segítségeddel emelj fel
minket, ha csüggedünk. Saját magunktól egyetlen fokkal sem emelkedhetünk
magunk fölé.
J. Brunner

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151113.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Megjelent a Szívem első gondolata 2016. című könyvem, amely 2015.
adventtől 2016. adventig az evangéliumi elmélkedéseket tartalmazza,
közkívánatra most is imagyűjteménnyel. Ez tehát nem egy gyermekimakönyv,
hanem a jövő évi elmélkedések könyvben.
Aki korábban megrendelte, kérem, várja türelemmel és hamarosan megkapja.

Bővebb információk és minden idei evangelizációs kiadvány az alábbi
rendelési linken található. A link biztonságos, akkor is, ha esetleg a
böngésző mást jelez.
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők ne töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehmei jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
E célokra az adományokat 2015. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. november 13.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetősége.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-13
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 12., csütörtök

[Evangelium] 2015-11-12

2015. november 12. – Csütörtök

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa.
Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet
azt mondani: „Nézd itt van, vagy amott!" Isten országa köztetek van."
Azután tanítványaihoz fordult: „Jönnek napok, amikor az Emberfiának
egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd
nektek: „Nézzétek, itt van, vagy amott!" Oda ne menjetek, és ne higgyétek!
Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön
el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és
megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől."
Lk 17,20-25

Elmélkedés:

Isten országának titokzatos, rejtett megvalósulását nem véletlenül állítja
szembe Jézus a látványos eljövetellel. A farizeusi hagyomány szerint Isten
országának eljövetele rendkívül látványos esemény lesz, mindenki látni
fogja azt. Isten eljön a világba, kinyilvánítja dicsőségét mindenki előtt
és az egész világ kifejezi előtte hódolatát. Talán saját elképzeléseiket
szeretnék igazolni, amikor Jézust kérdezik az Isten országa eljöveteléről,
pontosabban annak idejét szeretnék tudni. Feleletében Jézus azt mondja,
hogy másként érdemes elképzelni Isten országát. Nem lesznek ugyanis
feltűnő események, hanem már elkezdődött az Isten országa azáltal, hogy ő
hirdeti az örömhírt és csodákat tesz. Mintha csak ezt mondaná: vegyétek
észre, hogy már eljött az Isten országa! Vegyétek észre, hogy Isten Fia
itt áll köztetek, s az ő személyében jött el az Isten országa!
Isten nem földi, nem evilági uralmat akar. A mennyei Atya nem hatalmat ad
az Emberfiának, Jézus Krisztusnak, hogy uralkodjon az emberek felett,
hanem azt kéri tőle, hogy szolgálja az embereket. Szolgálatának része a
szenvedés és a halál vállalása, mert ezzel szerzi meg a megváltást az
emberiség számára.
Akkor vagyok Isten országának tagja és akkor valósul meg bennem Isten
országa, ha engedelmességben és alázatban követem Krisztust.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem és Atyám, segíts úgy élnem. hogy minden evilági cselekedetem
előkészület legyen a végső, boldog nyugalomra, hogy amit most hiszek, azt
megláthassam; hogy amit remélek, annak boldog birtokosa legyek; hogy
szeretetemet kövesse a teljes egyesülés teveled, legfőbb célommal,
mindenek fölött levő jóval.
Szalézi Szent Ferenc

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151112.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Megjelent a Szívem első gondolata 2016. című könyvem, amely 2015.
adventtől 2016. adventig az evangéliumi elmélkedéseket tartalmazza,
közkívánatra most is imagyűjteménnyel. Ez tehát nem egy gyermekimakönyv,
hanem a jövő évi elmélkedések könyvben.
Aki korábban megrendelte, kérem, várja türelemmel és hamarosan megkapja.

Bővebb információk és minden idei evangelizációs kiadvány az alábbi
rendelési linken található. A link biztonságos, akkor is, ha esetleg a
böngésző mást jelez.
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők ne töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehmei jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
E célokra az adományokat 2015. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. november 12.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetősége.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-12
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 11., szerda

[Evangelium] 2015-11-11

2015. november 11. – Szerda, Tours-i Szent Márton püspök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön
az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal
dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig
elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a
kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután
a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek
birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és
ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti
befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti
fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!" Erre megkérdezik
tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna
neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként,
hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged?
Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?" Akkor a
király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim
közül eggyel is tettetek, velem tettétek!"
Mt 25,31-40

Elmélkedés:

A mai nap evangéliuma az irgalmasságot állítja elénk. A végső ítéleten azt
kéri majd számon tőlünk Isten, hogy gyakoroltuk-e az irgalmasságot,
segítettük-e rászoruló embertársainkat. Minden nélkülözőben ugyanis
Krisztust kell észrevennünk, s ha elmulasztjuk a segítségnyújtást, akkor
azt Krisztustól tagadjuk meg. Az irgalmas szívvel végzett, a Krisztus
iránti hitből és szeretetből fakadó jócselekedetek szükségesek ahhoz, hogy
az üdvösségre, az örök életre jussunk.
Az elkövetkezendő egy év során világszerte számos eseménnyel emlékeznek
meg a ma ünnepelt Szent Márton püspök születésének 1700. évfordulójáról. A
jócselekedetekről és azok fontosságáról szóló evangéliumi tanítás azért
került e napra, mert Szent Márton püspök életében is nagy szerepet
játszott. Életének legismertebb eseménye az volt, hogy a didergő koldussal
megosztotta köpenyét, majd pedig éjszakai látomásában Krisztust látta
abban a köpenyben, amit ő adott a koldusnak. Hiba volna azonban
részünkről, ha személyében csak egy jószívű, tettrekész embert látnánk, s
nem vennénk észre azt, hogy legfőbb erénye az volt, hogy mindenben
Krisztus követője akart lenni. Ezért lett keresztény, ezért védelmezte a
keresztény hitet, ezért törekedett az egyszerű életre, s ezért szolgálta
szeretettel a rábízottakat püspökként.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, szeretnék az életemnek értelmet adni az imádság, az áldozat, a
bizalom, a szeretet, a hűség ébrentartásával. De csak te, az élet Istene,
töltheted be életemet egészen, és teheted azt értelmessé. Jöjj tehát, és
maradj velem, akkor elég gazdag vagyok már.
R. Svoboda

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151111.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Megjelent a Szívem első gondolata 2016. című könyvem, amely 2015.
adventtől 2016. adventig az evangéliumi elmélkedéseket tartalmazza,
közkívánatra most is imagyűjteménnyel. Ez tehát nem egy gyermekimakönyv,
hanem a jövő évi elmélkedések könyvben.
Aki korábban megrendelte, kérem, várja türelemmel és hamarosan megkapja.

Bővebb információk és minden idei evangelizációs kiadvány az alábbi
rendelési linken található. A link biztonságos, akkor is, ha esetleg a
böngésző mást jelez.
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők ne töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehmei jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
E célokra az adományokat 2015. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. november 11.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetősége.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-11
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 10., kedd

[Evangelium] 2015-11-10

2015. november 10. – Kedd

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Melyiktek mondja béresének
vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: „Gyere ide tüstént, és ülj
asztalhoz." Nem ezt mondja-e inkább: „Készíts nekem vacsorát, övezd fel
magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz
te is?" S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így
ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok:
haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk
volt.
Lk 17,7-10

Elmélkedés:

Jézus szavai olyan társadalmi helyzetet feltételeznek, amelyben urak és
szolgák élnek. A két társadalmi réteg között a különbség nyilvánvaló. Az
úr parancsol, a szolga engedelmeskedik. Az úr mindent megtehet, a
szolgának semmihez sincs joga. Az úr számára előnyös ez a helyzet, a
szolga számára előnytelen. A szolga talán szívesen változtatna saját
helyzetén, de erre nincs lehetősége, mert maga az úr gondoskodik arról,
hogy ne tudjon változtatni, azaz még véletlenül se cserélődjenek fel a
szerepek. Az úr és a szolga ilyen jellegű kapcsolatának hátterében az áll,
hogy az úr rendelkezik emberi szabadságával, míg a szolga meg van fosztva
attól, azaz nem cselekedhet szabadon.
Az úr és a szolga közti viszony példáját nem vihetjük át egy az egyben
Isten és az ember kapcsolatára, mert van ugyan hasonlóság, de különbség
is. Hívő emberként Istent Urunknak, életünk Urának ismerjük el.
Elismerjük, hogy az ő nagysága végtelenül nagyobb emberi kicsinységünknél,
tőle kaptuk és tőle függ életünk. Engedelmességgel tartozunk neki,
életünkben szolgálnunk kell őt, de ez az Istennek végzett szolgálat nem
veszi el és nem csökkenti emberi szabadságunkat, hiszen mindenkinek megvan
a lehetősége arra is, hogy ne engedelmeskedjen Istennek. Istennek
szolgálni szabadságot jelent.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk Jézus Krisztus, szíved szeretettől lángoló invenciójával
megteremtetted az eukarisztiát és Isten-éhségünk szüntelen csillapítására
nekünk a földön hagytad. Így mindenkorra elítéltél minden olyan
gondolatot, mely az anyagiságot merőben rossznak, romlottnak állítaná.
Étel és ital akartál lenni itt a földi mezsgyéken, mindenható, édes
szeretettel hajoltál anyagiságunk fölé és megszentelted azt. Légy áldott
érte!
Prohászka Ottokár

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151110.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Megjelent a Szívem első gondolata 2016. című könyvem, amely 2015.
adventtől 2016. adventig az evangéliumi elmélkedéseket tartalmazza,
közkívánatra most is imagyűjteménnyel. Ez tehát nem egy gyermekimakönyv,
hanem a jövő évi elmélkedések könyvben.
Aki korábban megrendelte, kérem, várja türelemmel és hamarosan megkapja.

Bővebb információk és minden idei evangelizációs kiadvány az alábbi
rendelési linken található. A link biztonságos, akkor is, ha esetleg a
böngésző mást jelez.
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők ne töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehmei jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
E célokra az adományokat 2015. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. november 10.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetősége.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-10
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 9., hétfő

[Evangelium] 2015-11-09

2015. november 9. – Hétfő, A Lateráni-bazilika felszentelése

Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment
Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot
árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort
font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az
ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat
felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne
tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy
írva van: „Emészt a házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
teszed?" Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig
épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő azonban
testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
Jn 2,13-22

Elmélkedés:

Az első három evangéliumban, tehát Máté, Márk és Lukács írásában a templom
megtisztításának eseménye közvetlenül megelőzi Jézus szenvedéstörténetét.
János evangélista viszont, akinek könyvéből a mai részletet vesszük,
sokkal előbbre, Jézus nyilvános működésének kezdetére teszi az eseményt,
közvetlenül a kánai menyegzőn történt csoda után. Az ő gondolatmenetében
Jézus szenvedését Lázár feltámasztása vezeti be, s ezzel utal arra, hogy
szenvedése és halála után Jézusra is a feltámadás vár. János is tudja
azonban azt, hogy a templom megtisztításakor mondott jézusi szavak
egyértelműen az ő feltámadására utalnak, ezért kapnak azok nagy hangsúlyt.
Amikor ugyanis Jézus a templom lerombolásáról és annak felépítéséről
beszél, akkor nem a kőből épült épületre, nem a jeruzsálemi templomra
gondol, ahol az esemény játszódik, hanem saját testére, amelyet a halál
lerombol ugyan, de harmadnapon a feltámadás által újjáépül.
Érdemes egy másik szintre emelkednünk elmélkedésünkben. A mi testünk és
lelkünk is templom, Isten lakóhelye, a Szentlélek hajléka. E templom
tisztasága rendkívül fontos. Megtisztításáról Isten gondoskodik a bűnbánat
szentségében. Isten eltávolít belőlünk mindent, ami méltatlan
istengyermeki méltóságunkhoz vagy beszennyez minket. Ne pakoljuk újra tele
bűnök kacatjaival!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, az ifjúság sok nehézségnek és veszélynek van kitéve. Szíve lelkesen
tágra nyitott, ezért képtelen mindig felismerni a látszat és igazság, a
hamisság és becsület ellentéteit. Őrizd meg az ifjú szíveket a hozzád
vezető egyenes úton. Őrizd ártatlanságukat és örömüket, hálájukat és
vidámságukat. Őrizd meg őket a te szeretetedben.
D. Considine

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151109.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Megjelent a Szívem első gondolata 2016. című könyvem, amely 2015.
adventtől 2016. adventig, tehát a jövő évi evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza, közkívánatra most is imagyűjteménnyel. Aki korábban
megrendelte, kérem, várja türelemmel és hamarosan megkapja.

Bővebb információk és minden idei evangelizációs kiadvány az alábbi
rendelési linken található. A link biztonságos, akkor is, ha esetleg a
böngésző mást jelez.
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők ne töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Idén A betlehmei jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
E célokra az adományokat 2015. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. november 9.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetősége.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-09
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 8., vasárnap

[Evangelium] 2015-11-08

2015. november 8. – Évközi 32. vasárnap

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: „Óvakodjatok
az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha
nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a
lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg
nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk."
Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan
dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény
özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be. Erre magához
hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, ez a
szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert
ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt,
egész vagyonát."
Mk 12,38-44

Elmélkedés:

A nagylelkű asszony
Az idős néni hosszasan számolta forintjait a bolt bejárata előtt. Többször
is nekiállt, de mindig ugyanarra az eredményre juthatott, mert a számolás
végére enyhén csóválni kezdte a fejét. Ez bizony aligha lesz elég arra,
amit venni szándékozott, pedig nem lapult hosszú bevásárlólista a
zsebében. A boltba igyekvők észre sem vették, a kifelé jövők kikerülték
jól megrakott bevásárlókocsijukkal. Úgy látszik, túl közel állt meg az
automata ajtóhoz, mert az sehogy sem akart bezáródni miatta, ezért az
üzlet biztonsági őre egy idő után udvariasan kissé arrébb tessékelte, hogy
máshol számolgassa forintjait. Így került közelebb a koldushoz, aki
összehajtogatott papírdobozokon ült, előtte konzervdoboz perselyével. A
néni tevékenységét látva a koldus nehézkesen felkelt helyéről, odalépett
hozzá, majd dobozából két százforintost nyomott a kezébe. Elfogadta.
Egyikük sem szólt semmit. A koldus visszaült helyére, az idős néni pedig
bement, hogy megvegye aznapi ennivalóját.
Az evangéliumi jelenetek napjainkban újra és újra megismétlődnek. Teljesen
mindegy, hogy templom vagy bolt előtt, városban vagy falun, a szegény
adakozik, mert ettől nem lesz még szegényebb. Jézus figyeli a templomba
érkezőket, akik a perselybe dobják adományaikat. A tehetősebbek többet
dobnak be, de az Úr mégis többre értékeli a szegény özvegy két fillérjét,
mert ő mindenét odaadta. A legmegdöbbentőbb a történetben az, hogy Isten
ezt a két fillért is elfogadja. Elfogadja az özvegytől az ő utolsó
fillérjeit. Elfogadja, mert jó szívvel felajánlott adomány. Elfogadja, bár
az özvegyasszony szorulna támogatásra. Mi emberek talán azt gondolnánk,
hogy jobban tenné Isten, ha ebben a helyzetben egy nagylelkű adakozót
küldene, aki jelentősebb összegű támogatást adna az asszonynak. A történet
nyitott, nem derül ki belőle, hogy Isten miként gondoskodik később az
özvegyről, aki egész vagyonának felajánlásával az isteni gondviselésre
bízta életét. Isten most elfogadja az adományt. És Isten mindig tudja,
hogy mit tesz. Nem érdemes nekünk az ő cselekedetének helyességét
vitatnunk.
Nem az a lényeges, hogy mi mit adunk, mit ajánlunk fel Istennek, hanem az,
hogy miként adjuk. Mert Isten jól ismeri szívünk szándékait és lelkünk
érzéseit. Tudja, hogy vagyonunkban vagy benne bízunk. Ez a bizalom, ez a
ráhagyatkozás tesz értékessé minden adományt. Ezt a felajánlást fogadja el
Isten. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem marad adósa
senkinek és nem marad hálátlan egyetlen ember iránt sem. Nem jutalmaz
azonnal, de adománya nem marad el.
Az evangéliumi jelenet és Jézus szavai kapcsán arról is érdemes
elgondolkoznunk, hogy emberi értékeléseink és az anyagiakhoz való
viszonyunk helyes-e? Sokszor értékesnek minősítünk olyan dolgokat, amelyek
mulandóak. Olykor teljesen feleslegesen ragaszkodunk kacatjainkhoz,
amelyekre valójában nincs is szükségünk. Olykor észre sem vesszük azokat a
lelki kincseket, kegyelmi ajándékokat, amelyeket Istentől kapunk. Olykor
elmulasztjuk azoknak a jócselekedeteknek a megtételét, amelyek a lelki
gazdagságot adnák nekünk. Olykor megfeledkezünk az isteni gondviselésről.
Tanuljuk meg a nagylelkűséget a szegény özvegytől!
A bevezető történet egyébként azzal zárult, hogy kis idő múlva a néni
kijött a boltból, odalépett a koldushoz és a kezében szorongatott
pénzdarabokat a konzervdobozba dobta. A visszajáró - mondta csendesen. A
koldus némán nézett a néni után, akitől a legtöbbet kapta.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Te egykor észrevetted és nagyra értékelted a szegény özvegy
adományát, miközben a mi tekintetünket inkább a gazdagok adakozása
vonzotta. A te számodra az özvegy nagylelkűsége és bizalma volt a
fontosabb, mintsem azok magatartása, akik semmit sem sejtettek az Isten
előtti lelki gazdagságról. Szegénységünk, egyszerű életünk csak akkor
értékes, ha az isteni gondviselésből fakad s az a célja, hogy téged
szabadon, elkötelezetten követhessünk. Segíts minket, hogy ne váljunk a
tulajdon rabjává, hanem nagylelkűen neked szenteljük életünket!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151108.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-08
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum