2015. december 12., szombat

[Evangelium] 2015-12-12

2015. december 12. – Szombat

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az
írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?" Ő így felelt: „Illés eljön
ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés
már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így
szenved majd az Emberfia is tőlük." Ekkor értették meg a tanítványok, hogy
Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13

Elmélkedés:

A mai evangélium megértéséhez érdemes felidéznünk, hogy Jézus
színeváltozásakor az ószövetségi idők két nagy személyisége, Mózes és
Illés jelentek meg. Illés jelenléte indította a tanítványokat arra, hogy
az eseményt követően kérdést tegyenek fel az ő személyével kapcsolatban.
Malakiás próféta egyik jövendölése szerint Isten elküldi majd Illés
prófétát, „mielőtt eljönne az Úr nagy és félelmetes napja" (Mal 3,23). A
farizeusi hagyomány szerint ez a nap a Messiás jövetelének napja lesz,
tehát a Megváltó jövetelét Illés próféta megjelenése fogja megelőzni. Ezt
az elképzelést Jézus tanítványai is ismerhették, erre utal Jézusnak
feltett kérdésük: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell
eljönnie?" Jézus válaszából kiderül, hogy a jövendölést nem úgy kell
érteni, hogy Illés személyesen fog eljönni, hanem egy hozzá hasonló
próféta fog majd a nyomába lépni, aki meghirdeti a Messiás jövetelét, s ez
nem más, mint Keresztelő János.
Az adventi időszak várakozás és felkészülés Jézus születésének ünnepére. A
várakozás egyfajta feszültséget, izgalmat ébreszt bennünk. Ugyanakkor
éberséget, figyelmet kíván tőlünk, különben nem vesszük észre a hozzánk
érkezőt. A várakozás türelemre tanít minket, mert nem siettethetjük az
időt, sem azt, aki hozzánk érkezik.
Ma mindenkivel türelmes leszek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151212.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-12
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 11., péntek

[Evangelium] 2015-12-11

2015. december 11. – Péntek

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a
nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják
pajtásaiknak: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem
zokogtatok." Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá:
„Ördöge van." Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: „Lám, a
falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!" Az Isten
bölcsességét azonban művei igazolták."
Mt 11,16-19

Elmélkedés:

A mai evangéliumi jelenet gyermekek játékát mutatja be. Nem derül ki, hogy
milyen játékról lehet szó, de nem is ez a lényeges. Talán az történt, hogy
a gyerekek játszani kezdenek egymással, elosztják egymás között a
szerepeket, de addigra egyeseknek elmegy a kedve a játéktól, hiába
furulyáznak a többiek, ők nem hajlandóak táncolni. Talán más szerepet
akartak maguknak, s emiatt inkább nem játszanak tovább társaikkal. A játék
ezzel abbamarad, a vidámságnak és az örömnek vége.
Jézus egy ilyen helyzetet mutat be hallgatóinak, amely példával Keresztelő
Jánosra utal, akit nem mindenki fogadott jó szívvel. János elvégezte a rá
bízott feladatot, megtette mindazt, amit szerepe, küldetése kívánt, de a
nép egy része nem hallgatott rá. Bár sokan megszívlelték szavait, mások
elfordultak tőle. Hiába igyekezett mindenkit meggyőzni arról, hogy
elközelgett a messiási idő, ideje bűnbánatot tartani, mert a Megváltó
jövetelének ideje már egészen közel van, sokan nem törődtek mindezzel. Egy
olyan helyzet jelképes leírása ez, amikor hiába az isteni üdvözítő
szándék, az emberi makacsság és ellenszegülés elrontja a „játékot," az
isteni tervet. Az előfutár elutasítása előrevetíti, hogy a Megváltó is
hasonló visszautasítással fog találkozni.
Ma azzal szerzek örömöt egy gyermeknek, hogy játszom vele.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek
ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk föl
hirdetett igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy
minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és aszerint
cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert te vagy lelkünk és
testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és legszentebb,
jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged most és
mindenkor és mindörökkön örökké.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151211.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-11
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 10., csütörtök

[Evangelium] 2015-12-10

2015. december 10. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony mondom
nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő
Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A
mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és
az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian
ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie.
Akinek füle van, hallja meg!
Mt 11,11-15

Elmélkedés:

Az adventi időszak evangéliumaiban többször feltűnik Keresztelő János
személye. Őt nevezzük az ószövetségi idők utolsó prófétájának, aki nem
csupán megjövendölhette a Megváltó jövetelét, hanem meg is élte azt.
Keresztelő János kapta Istentől azt a sajátos feladatot, hogy a Megváltó
előfutára legyen, a messiási idő beköszöntét meghirdesse és előkészítse a
népet a Messiás jövetelére. A mai részletben az ő személyét, hivatását,
tevékenységét magasztalja Jézus, amikor azt állítja, hogy asszonyok
szülöttei között nincs nagyobb Jánosnál. De bármennyire is nagynak tartja
Jézus a Keresztelő személyét és bármennyire fontosnak minősíti
tevékenységét, még nála is nagyobbnak tartja azokat, akik akár
legkisebbként is a mennyek országában élnek.
Beszéde során a mennyek országával kapcsolatban Jézus „erőszakosokról"
tesz említést, és arról, hogy a mennyei országa „erőszakot szenved." Máté
evangélista írásának minden bizonnyal leghomályosabb, legnehezebben
érthető kijelentései ezek, amelyek pontos jelentéséről a szentírástudósok
között sincs egyetértés. Egy lehetséges, pozitív tartalmú értelmezés
szerint az „erőszakosok" azok lehetnek, akik azonnal felismerik Isten
országát és jószándéktól vezérelve rögtön igyekeznek megszerezni annak
javait.
Ma arra törekszem, hogy mindenkivel szelíd legyek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled
el ne terelje, adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne
teperje, adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne
görbítse, maga felé ne hajlítsa, adj erős szívet, hogy azt semmi
viszontagság meg ne törje, adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos
érzelem magához ne fűzhesse! Adj, Uram, Istenem, téged megismerő értelmet,
téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet, add, hogy életem
előtted kedves legyen, állhatatosságom téged bízvást várjon, és adj
bizodalmat, mely téged végtére átkarolhasson!
Aquinói Szent Tamás

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151210.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy hűséges olvasói vagytok az e-vangéliumnak. Szeretettel
ajánlom nektek és szeretteiteknek új könyveimet és evangelizációs
kiadványainkat, amelyek gyerekeknek, felnőtteknek és időseknek szólnak.

Bővebb információért és megrendeléshez kattintson a következő linkre:
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehemi jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Eddig 1200 könyvre érkezett már felajánlás. Talán sikerül 1500 gyermeknek
örömet szereznünk karácsonyra.

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!
E célokra az adományokat még ezen a héten várjuk, hogy karácsony előtt
jusson idő a küldésre.
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. december 10.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-10
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 9., szerda

[Evangelium] 2015-12-09

2015. december 9. – Szerda

Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: „Jöjjetek hozzám
mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én
felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert
én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az
én igám édes, és az én terhem könnyű."
Mt 11,28-30

Elmélkedés:

Jézus szelíd hívását olvassuk a mai evangéliumban: „Jöjjetek hozzám!"
Hívása ezúttal a „fáradtakhoz" és a „terhek alatt görnyedőkhöz" szól. A
farizeusok és az írástudók elégedettek voltak saját vallásosságukkal. Ők
nem voltak kíváncsiak semmiféle újdonságra, nem érezték szükségét
bármilyen lelki megújulásnak. Mivel ők elutasították az Úr személyét és
tanítását, most a szegényekhez fordul, az igazság után vágyakozókhoz, a
lelki gondokkal küzdőkhöz, az élet terhe alatt görnyedőkhöz. Jézus azokhoz
akar fordulni, akik nem csak a maguk erejében bíznak, hanem gondjaik
megoldását Istentől várják. Talán abban bízik, hogy tanítását jobban
elfogadják azok, akiket gondok nyomasztanak. A törvény kényszerítő igája
helyett a szabadon gyakorolt szeretet igáját kínálja. A törvények ugyanis
sokszor elviselhetetlen teherként nehezednek az emberre, s teljesítésük
rendkívüli erőfeszítéseket kíván. Különösen igaz ez olyan esetben, amikor
valaki nem látja meg a törvények értelmét, nem fedezi fel azok útmutató
szándékát, nem ismeri fel mögöttük Isten szeretetét. A szeretet
parancsával Jézus olyan törvényt ad nekünk, amely életünk legfőbb célja
lehet.
Ma odafigyelek arra, hogy amit eddig kötelességből tettem, azt igazi
szeretetből tegyem. A megszokottság és a rutin helyett a figyelmes
szeretetet választom.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, tégy engem békéd eszközévé! Hadd vigyem a szeretetet, ahol a
gyűlölet uralkodik, a megbocsátást oda, ahol a vétek él. Hogy egyességre
hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, s az igazságot vigyem oda, ahol a
tévely az úr. Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget, s az
örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet.
Assisi Szent Ferenc

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151209.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-09
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 8., kedd

[Evangelium] 2015-12-08

2015. december 8. – Kedd, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

A mai nap evangéliuma Jézus fogantatásának eseményét írja le, amelyet
angyali üdvözletnek, Jézus születése hírüladásának nevezünk. A mindenható
Isten elküldi az általa kiválasztott leányhoz, a Názáretben élő Máriához
Gábor angyalt, hogy tudassa vele szándékát. Az üzenet felkérés Isten
részéről, hogy Mária legyen a Megváltó édesanyja. Mária a kezdeti
csodálkozás után elfogadja Isten akaratát, beleegyezik szándékába. E
beleegyezését követően foganta méhében a Szentlélektől, a Szentlélek
erejéből gyermekét, Jézust.
Ez a Jézus származását leíró szövegrész ne tévesszen meg minket! Ma
ugyanis nem az evangéliumban olvasott eseményt ünnepeljük, hanem Jézus
édesanyjának, Szűz Máriának szeplőtelen fogantatására emlékezünk, amely
sok évvel korábban, Mária születése előtt mintegy kilenc hónappal történt.
A szeplőtelen fogantatás azt jelenti, hogy Isten Máriát már létének első
pillanatában kiválasztotta sajátos, egyedi hivatására, és fogantatása
pillanatától kezdve megóvta őt a bűntől. E tisztaság és bűntől való teljes
mentesség nem Mária érdeme, hanem Isten sajátos kegyelme az ő számára
azért, hogy a kiválasztott személy mindenben megfelelhessen hivatásának,
hogy a Megváltó anyja legyen.
Ma imádkozok egy gyermeket váró ismerősömért, hogy tisztalelkűen készüljön
anyai hivatására.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mária, a Béke Királynője, támogasd e gyermekeidet! Ma megújult bizalommal
rád bízzák magukat. Mindenkor Segítő Szűzanya, aki e székesegyházban
átöleled az egész egyházi közösséget, segítsd a hívőket, hogy nagylelkűek
legyenek a hitük melletti tanúságtételben, hogy a te Fiad evangéliuma e
határtalan és szeretett föld minden sarkában visszhangozzék.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151208.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy hűséges olvasói vagytok az e-vangéliumnak. Szeretettel
ajánlom nektek és szeretteiteknek új könyveimet és evangelizációs
kiadványainkat, amelyek gyerekeknek, felnőtteknek és időseknek szólnak.

Bővebb információért és megrendeléshez kattintson a következő linkre:
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehemi jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Eddig 1200 könyvre érkezett már felajánlás. Talán sikerül 1500 gyermeknek
örömet szereznünk karácsonyra.

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!
E célokra az adományokat még ezen a héten várjuk, hogy karácsony előtt
jusson idő a küldésre.
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. december 8.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-08
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 7., hétfő

[Evangelium] 2015-12-07

2015. december 7. – Hétfő

Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek
körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből
jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.
Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a
házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért
fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus
elé. Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid."
Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így
mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?" Jézus
pedig gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így magatokban?
Mi könnyebb, ha azt mondom: „Bocsánatot nyertek bűneid!" – vagy azt: „Kelj
föl és járj!"? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma földön
a bűnök megbocsátására." Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl,
fogd ágyadat, és menj haza!" Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt.
Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre
mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel eltelve
mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma."
Lk 5,17-26

Elmélkedés:

A béna meggyógyításának csodáját Lukács evangélista érdekes megjegyzéssel
vezeti be: „az Úr ereje arra indította Jézust, hogy gyógyítson." A
mindenható Istenre, a mennyei Atyára kell itt gondolnunk, akinek a
küldötte Jézus. Ő adja Jézus ajkára az igazság tanítását. Ő serkenti
küldöttét cselekvésre. Ő áll Jézus cselekedeteinek hátterében. Az ő
irgalmassága nyilvánul meg abban, hogy a betegek meggyógyulnak. Nélküle
Jézus nem tesz semmit. Hozzá fohászkodik Jézus sok csodája előtt, és neki
ad hálát minden sikeres cselekedetéért. Őrá irányítja az emberek
figyelmét. Őt, az Atyát akarja megdicsőíteni minden cselekedetével.
A béna esetében Jézus nem csupán a testi betegséget szünteti meg, hanem a
lelkét is meggyógyítja, megbocsátja bűneit. A bűnök megbocsátása szintén
az Atyától, az irgalomban gazdag Istentől ered. Attól az Atyától, akivel
Jézus egységben van, s emiatt jelentheti ki azt, hogy a béna ember bűnei
bocsánatot nyertek. A jelenlévők szintén jól tudják, hogy csak Isten
bocsáthatja meg a bűnöket, azt viszont már nem tudják, nem ismerik el,
hogy Jézus milyen kapcsolatban van Istennel, ezért minősítik kijelentését
káromkodásnak.
Ma rövid fohászokkal fordulok irgalmas Atyámhoz és kérem tőle bűneim
bocsánatát. Hálát adok neki, hogy irgalmával felém hajol és szeretetével
felemel.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség,
világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek.
Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem
megszüntetni jött! Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne
öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki botránykő azoknak, akik
nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az élet teljessége!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151207.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy hűséges olvasói vagytok az e-vangéliumnak. Szeretettel
ajánlom nektek és szeretteiteknek új könyveimet és evangelizációs
kiadványainkat, amelyek gyerekeknek, felnőtteknek és időseknek szólnak.

Bővebb információért és megrendeléshez kattintson a következő linkre:
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehemi jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Eddig 1200 könyvre érkezett már felajánlás. Talán sikerül 1500 gyermeknek
örömet szereznünk karácsonyra.

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!
E célokra az adományokat még ezen a héten várjuk, hogy karácsony előtt
jusson idő a küldésre.
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. december 7.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-07
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 6., vasárnap

[Evangelium] 2015-12-06

2015. december 6. – Advent 2. vasárnapja

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius
Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes
fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának,
Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme. Annás és Kaifás
főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a
pusztában.
S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a
bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek
könyvében: „A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját,
egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat
hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima
úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét."
Lk 3,1-6

Elmélkedés:

Az óra a jelent mutatja
Lukács evangélista időmeghatározással kezdi Keresztelő János tevékenysége
leírását. János akkor lépett fel a nép körében, amikor a Római
Birodalomban immár tizenötödik éve Tibériusz császár uralkodott. Az
evangélista elegendőnek tartja az év ilyen megjelölését. Mai fogalmaink
szerint nem neveznénk pontosnak ezt a kissé elnagyolt időmeghatározást, mi
kíváncsiak lennénk a hónapra és a napra is. Abban a korban persze más
területeken is hasonlóan bántak az idővel. Az ókori olimpiák történetéről
szóló könyvben olvasom, hogy az egyik legelső versenyszám a stadionfutás
volt, amelynek távja csaknem 200 méter volt. Az győzött, aki elsőként
haladt át a célvonalon, de hogy mennyi idő alatt sikerült ez a Krisztus
előtti évszázadokban, arról nem maradtak feljegyzések. Manapság egy
hasonló versenyen századmásodpercek és ezredmásodpercek döntenek, és a
viták megelőzésére olyan időmérő eszközökre van szükség, amelyek képesek
erre a pontosságra.
Az ember az időt mindig folyamatában nézi. Az időben zajló események
meghatároznak egy időrendiséget. A történésekhez és eseményekhez
hozzárendeljük az időt. A múlt eseményeire visszaemlékezünk, a jövő
eseményeit előre tervezzük, tudván, hogy azok is idővel a múlt részévé
válnak. Emberi életünk is az időben zajlik. Tudjuk születésünk dátumát,
tudjuk, hogy mikor kezdtünk el a különböző szintű iskolákba járni, mikor
kezdtünk el dolgozni. Életünk jelentősebb eseményeit napra pontosan
megjegyezzük és évente akár meg is ünnepeljük annak évfordulóját.
Gyerekkorunktól kezdve hozzászokunk ahhoz, hogy tanulásunk és munkánk az
időhöz kötött. Az iskolai tanóra becsengetéssel kezdődik és kicsengetéssel
fejeződik be. A munkaidő kezdetét kötelező, a végét illő betartani. Pontos
ideje van az autóbusz, a vonat, a repülőgép és más közlekedési eszközök
indulásának és érkezésének, s mivel atomórához igazított okostelefonjaink
segítségével mindig tudjuk a pontos időt, bosszankodunk az esetleges
késések miatt. Órák vesznek körül minket mindenütt, amelyek jelzik
számunkra a pontos időt. Minden óra a jelen idejét mutatja. Nem a múltat
és nem a jövőt. Az óra jelzi az idő múlását és emlékeztet minket a mi
időnk múlására.
Életünk során állandóan ellentétbe kerülünk az idővel. A gyermek és a
fiatal a jövőben él, amikor előre tervezgeti életét. Az idősek pedig a
múltjukból, emlékeikből élnek. Mintha nem tudnánk a jelenben élni, nem
volnánk képesek arra, hogy megragadjuk a jelen pillanat feladatát, örömét.
Itt most ne arra a világszemléletre gondoljunk, amely a „Ragadd meg a
napot és élj a mának!" jelszót hangoztatja, hanem arra, hogy a mai nap
teendőire, feladataira és lehetőségeire kell koncentrálnunk. Amit ugyanis
a múltban elmulasztottunk azon már kár keseregnünk. Nem is a holnapi, a
jövő heti vagy egy jövőbeli feladat a fontos számunkra a mai napon, hanem
az, amit ma kell megtennünk. A jelenben érdemes élnünk, arra az emberre
érdemes figyelnünk, aki most szól hozzánk, most mondja el nekünk örömét
vagy éppen most van szüksége vigasztalásra. A segítségért hozzánk
fordulónak ma tudunk segíteni, mert holnap már máshol lesz. Két nap múlva,
december 8-án kezdődik az Irgalmasság Szentéve, amelyet Ferenc pápa
hirdetett meg. Az Irgalmasság Szentévében az imént elhangzottakat így
mondhatjuk: az éhezőnek ma kell enni adni, a szomjazót ma kell
megitatnunk, a ruhátlant ma kell felöltöztetnünk, az idegeneket és
utazókat ma kell befogadnunk, a betegeket és börtönben lévőket ma kell
meglátogatnunk. Ne a „má"-nak, hanem a „má"-ban élj! Élj abban a
pillanatban, amit az órád mutat! Élj a jelenben! És közben törekedj az
örökkévalóságra!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk! Teremts a mi szívünkben csendet, amelyben
meghallhatjuk a te megtérésre hívó szavad. Az advent bűnbánati idő
számunkra és alkalmat ad, hogy a megtérés útjára lépjünk. Az adventtel nem
csak új egyházi év kezdődik, hanem egy új élet kezdete lehet számunkra.
Istenünk, tudjuk, hogy az igazi bűnbánat nem a büntetéstől való félelemből
fakad, hanem az irántad érzett szeretetből. Szeretetünket azzal fejezzük
most ki, hogy irgalmadban bízva és megbocsátásodat kérve bűnbánatot
tartunk, elvégezzük szentgyónásunkat. Vezess minket, hogy karácsony
éjjelén találkozzunk majd az emberré lett Szeretettel, Jézus Krisztussal,
aki a te irgalmadat hozta el egykor és hozza el ma is a világba!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151206.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-06
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum