2010. december 18., szombat

[Evangelium] 2010-12-18

2010. december 18. - Szombat

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek.
Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant
méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem akarta őt
megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen
töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József,
Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant
élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő
váltja meg népét bűneitől." Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék,
amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút
szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten."
Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala
parancsolta neki.
Mt 1,18-24


Elmélkedés:
Szent Máté evangéliumában számos esetben találkozunk azzal a kifejezéssel,
hogy „mindez azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által
mondott". Az evangélista Jézus születésénél azt akarja ezzel hangsúlyozni,
hogy minden Isten tervei szerint történik. A próféták, akik Isten ígéreteit
közvetítették, előre megjövendölték a megváltó érkezését, most pedig
beteljesednek ezek az ígéretek.
Egy jövendölés teljesülése természetesen nem magától következik be. Isten
tette az ígéreteket és Ő teljesíti azokat. Mi, emberek akkor járunk el
helyesen, ha aggodalmainkat félretéve hallgatunk Isten küldötteinek szavára,
és mindenben úgy cselekszünk, ahogyan Istenünk elvárja tőlünk.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Ó jöjj, ó jöjj el, Adonáj,
ki cserjelángból szólalál,
majd kőbe vésted tíz szavad,
jöjj tárt karokkal jómagad!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. december 17., péntek

[Evangelium] 2010-12-17

2010. december 17. - Péntek

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt
a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára
Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb, Aminadábnak
Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd
Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak
Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Ozijás,
Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz,
Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei
a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek
Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak
Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán,
Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a
Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni
fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is tizennégy
nemzedék.
Mt 1,1-17


Elmélkedés:
Nemzedékek váltják egymást az évszázadokon keresztül. Emberek születnek a
világra, s távoznak onnét évek múlva. De van egy születés, amely örök. Egy
születés, amely nem egyetlen alkalom, hanem folyamatos újraszületés és
újjászületés. Jézus világrajötte kiemelkedik az emberek milliói születésének
sorából. Időbeli létezést vállal magára, aki minden időt megelőzve létezik.
Jézus által belép Isten az emberi történelembe. Krisztus által a bűnös
emberiség története üdvtörténetté változik. Nem csak új időszámítás, hanem
egy egészen új idő is elkezdődik Jézus születésével.
Az emberi történelem minden eseménye Isten előtt zajlik. Benne van múltunk,
az ő jelenlétében élünk most és ő a jövőnk is. Karácsony azt jelzi
számunkra, hogy Isten jelen van köztünk. Lelked betlehemében megtalálhatod
őt.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,
ó Egyszülött, kit ád az ég,
te gyöngédség és őserő:
amit tudnunk kell, tárd elő!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. december 16., csütörtök

karácsonyi lemezek

Kedves Zoltán!

Szeretettel ajánlom Önnek és az e-vangélium lista tagjainak evangelizációs munkám gyümölcsét, plébániánk ifjúsági kórusának karácsonyi CD lemezeit, az Advent legszebb ajándéka és a Téren és időn át Betlehembe  című zenei albumokat, amelyeket idén Karácsonyra újra kiadtunk.
Letölthető szövegek, kották, belehallgatási lehetőség és további lemezek itt: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/dalszovegek

Az e-vangélium napi olvasói a lemezeket most postaköltség nélkül kaphatják meg (2000 Ft/db). A kedvezményes karácsonyi ajánlat magyarországi címekre, kizárólag a készlet erejéig és a vasárnap (december 19.) éjfélig elküldött rendelésekre vonatkozik.
A megrendeléshez kérem, küldje el az Ön nevét, a kért lemez(ek) címét, a darabszámot, a pontos postacímet irányítószámmal nekem a zalalovo@gmail.com címre.
A vasárnap éjfélig megérkezett rendeléseket a hét elején postázzuk, tehát Karácsonyig megérkezik. A később küldött megrendeléseknél ezt már nem tudjuk biztosítani.
Szeretettel: István atya


--
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: (+36)92-371-049

[Evangelium] 2010-12-16

2010. december 16. - Csütörtök

Amikor János követei eltávoztak, Jézus beszélni kezdett a néphez Keresztelő
Jánosról: „Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett nádat
lássatok? Vagy azért mentetek ki, hogy puha ruhába öltözött embert lássatok?
Aki drága ruhában jár és kényelmesen él, királyi palotában lakik. Miért
mentetek hát ki? Hogy prófétát lássatok? Igenis, mondom nektek, prófétánál
is nagyobbat. Róla mondja ugyanis az Írás: „Íme, elküldöm követemet színed
előtt, hogy elkészítse előtted az utat."
Mondom nektek: Az asszonyok szülöttei között nincs nagyobb próféta, mint
Keresztelő János. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő."
Az egész nép, amely hallgatta őt, még a vámosok is, felismerték Isten
akaratát, és megkeresztelkedtek János keresztségével. Csak a farizeusok és a
törvénytudók nem keresztelkedtek meg nála, és ezzel meghiúsították magukban
Isten szándékát.
Lk 7,24-30


Elmélkedés:
Miért mentek az emberek Keresztelő Jánoshoz? – kérdezi Jézus. Azért, mert
megértették, hogy Isten prófétája, akinek az a küldetése, hogy előkészítse a
Megváltó érkezését.
És mi miért indulunk Betlehem felé? Miért megyünk az advent során Jézus
születésének helye felé? Mit akarunk látni? Kivel szeretnénk találkozni?
Talán egy híres emberrel? Egy sztárral, akit felkapott a média, és akit majd
könnyedén elvet, mint ahogy a szél felkapja és leejti a falevelet. Gazdag
vagy hatalmas embert szeretnénk talán látni? Mit várunk a karácsonytól?
Kellemes érzést? Nyugalmat a rohanás közepette? Néhány ajándékot? De ki
adhat értékesebbet, mint Isten, aki Fiát adja nekünk?
Talán félre kellene tennünk vágyainkat és elvárasainkat, s engedni hogy
Isten megajándékozzon minket. Azzal, amivel ő akar. Azzal, Akivel ő akar.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az Evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek érezzük
is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket, add nekünk,
hogy Rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk megosztani Veled
mindazt, ami az életben ránk nehezedik.

________________________________
\
Aktuális:
Tájékoztató a Magyar Katolikus Rádió középhullámú vételi lehetőségének
megszűnéséről
"Sajnálattal kell közölnünk, hogy 2011. január 16-án megszűnik rádiónk
középhullámú műsorszolgáltatási jogosultsága. Ezt követően a rádió adása nem
lesz fogható a 810kHz-es és az 1341kHz-es frekvencián.
Bízunk abban, hogy az általunk pályázott URH frekvenciákról, illetve vételi
lehetőségekről mielőbb döntés születik, melyről haladéktalanul tájékoztatjuk
hallgatóinkat.
Műsoraink ebben az átmeneti időszakban is elérhetők interneten és kábel-tv
hálózatokon, továbbá műholdon keresztül.
Kérjük azokat a kedves Hallgatóinkat, akiknek kábel-tv szolgáltatója még nem
vette fel műsorkínálatába rádiónkat, hogy mielőbb keressék fel
szolgáltatójukat és jelentsék be igényüket a Magyar Katolikus Rádió
műsorainak vételére"
Bővebben: www.katolikusradio.hu
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. december 15., szerda

[Evangelium] 2010-12-15

2010. december 15. - Szerda

Abban az időben Keresztelő János magához hívatta két tanítványát, és ezzel a
kérdéssel küldte őket az Úrhoz: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást
várjunk?"
A két férfi Jézushoz érkezve így szólt: „Keresztelő János küldött minket, és
kérdezteti: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?"
Abban az órában Jézus sokakat meggyógyított különféle bajokból és
betegségekből, megszabadított a gonosz lelkektől, sok vaknak pedig
visszaadta szeme világát.
Jézus tehát ezt válaszolta nekik: „Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit
láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások
megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig
hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem."
Lk 7,19-23


Elmélkedés:
Keresztelő János tanítványai kérdezik ezt Jézustól mesterük kérésére. Az
adventi időben most mi is megkérdezzük: Jézus-e a megígért Megváltó vagy
mást várjunk? Jézus-e az Üdvözítő vagy mást kell várnunk? Jézus személyében
teljesednek-e be az ígéretek vagy tovább kell várnunk?
A választ az Evangélium pontosan megadja. Az Egyház története folyamán
számos tanúságtevő keresztény is válaszolta a kérdésre. Isten most a mi
személyes válaszunkra, a mi hitvallásunkra vár. Nem várakozhatunk örökké,
mert nem a várakozás a cél, hanem a megérkezés. Amikor Isten Fiához
érkezünk, jó volna megfogalmazni saját hitvallásunkat. De vajon hiszem-e
teljes szívemből, hogy Jézus az én megváltóm és Üdvözítőm? Milyen nagy
boldogság a szentestén kimondani: Jézusom, terád vártam!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed
csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük
szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos Tested kötelékeivel, hogy
eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti testvéri
összefogást! Ámen.
Boldog XXIII. János pápa

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim az e-vangélium listán!
Szeretettel ajánlom evangelizációs munkám gyümölcsét, plébániánk ifjúsági
kórusának karácsonyi CD lemezeit, a Téren és időn át Betlehembe és az Advent
legszebb ajándéka című albumokat.
Letölthető szövegek, kották, belehallgatási lehetőség és további lemezek
itt: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/dalszovegek
A lemezeket most postaköltség nélkül lehet kapni (2000 Ft/db). A
kedvezményes karácsonyi ajánlat kizárólag a készlet erejéig és a 2010.
december 17. péntek éjfélig elküldött rendelésekre vonatkozik.
Megrendeléshez a kért lemez(ek) címét, a pontos postacímet irányítószámmal
és a megrendelő nevét kell elküldeni nekem a zalalovo@gmail.com címre.
Köszönöm, hogy ezzel is támogatjátok az evangelizációt!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. december 14., kedd

[Evangelium] 2010-12-14

2010. december 14. - Kedd

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi a
véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt
hozzá: „Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!" A fiú azt válaszolta:
„Nincs kedvem!", de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és
annak is szólt. Az így válaszolt: „Szívesen, uram!", menni azonban nem ment.
Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?" Azt felelték: „Az
első."
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők
megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az
igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők
viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek
jobb belátásra, hogy higgyetek neki!"
Mt 21,28-32


Elmélkedés:
Máté evangéliumában Jézus egy példabeszédet mond az apáról, aki fiaitól
segítséget kér. Az egyik szóban igent mond, de mégsem megy, a másiknak ugyan
pillanatnyilag nincs kedve dolgozni, de később mégis megteszi, amit kérnek
tőle. Egyértelmű, hogy a kimondott szó kevésnek bizonyul, és a tettek
mutatják meg, hogy ki tesz eleget az apa kívánságának.
Vallási életünkben állandóan arra kell törekednünk, hogy teljesítsük az Atya
akaratát. Hitvallásunkat ne csupán szavakkal fejezzük ki, hanem tetteink is
tükrözzék hitünket. Jézus egész élete erről szólt. Az Atya akaratából öltött
emberi testet, vállalta a szenvedést és a kereszthalált. Szavai és tettei
egységet alkottak. Azt tette, amit hirdetett. A karácsonykor megszülető
Jézus legyen az Atya iránti engedelmességünk példája!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet,
Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Assisi Szent Ferenc

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim az e-vangélium listán!
Szeretettel ajánlom evangelizációs munkám gyümölcsét, plébániánk ifjúsági
kórusának karácsonyi CD lemezeit, a Téren és időn át Betlehembe és az Advent
legszebb ajándéka című albumokat.
Letölthető szövegek, kották, belehallgatási lehetőség és további lemezek
itt: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/dalszovegek
A lemezeket most postaköltség nélkül lehet kapni (2000 Ft/db). A
kedvezményes karácsonyi ajánlat kizárólag a készlet erejéig és a 2010.
december 17. péntek éjfélig elküldött rendelésekre vonatkozik.
Megrendeléshez a kért lemez(ek) címét, a pontos postacímet irányítószámmal
és a megrendelő nevét kell elküldeni nekem a zalalovo@gmail.com címre.
Köszönöm, hogy ezzel is támogatjátok az evangelizációt!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. december 13., hétfő

[Evangelium] 2010-12-13

2010. december 13. - Hétfő

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá a
főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: „Miféle hatalommal teszed ezeket?
Ki adta neked a hatalmat ehhez?" Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek
tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen hatalommal
teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az
emberektől?"
Azok tanakodni kezdtek egymás között: „Ha azt mondjuk, a mennyből volt, azt
feleli: „Hát akkor miért nem hittetek neki?" Ha pedig azt mondjuk: „Az
emberektől", akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki
prófétának tartja." Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk."
„Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így" –
felelte Jézus.
Mt 21,23-27


Elmélkedés:
Ha az égből volt Keresztelő János hatalma, és az Isten küldötte volt, akkor
miért nem hittek benne mégsem egyesek? Ha Jézust az Atya küldi el hozzánk a
földre, és Tőle kapja hatalmát, akkor miért nem hisz benne mégsem mindenki?
A hit Isten ajándéka, amelytől senki sincs elzárva, és amelyre senki sem
kényszeríthető. A hit megkívánja az ember részéről a szabad elfogadást.
Jézus egész földi élete – megtestesülésétől feltámadásáig – jel az emberek
számára, hogy hitre ébredjenek, hiszen Isten azért küldte el őt a világba,
hogy mindenki higgyen általa.
Adventben hittel várakozunk. Ez az időszak arra a napra irányítja
figyelmünket, amelyet hittel várunk: Jézus születésének napjára. Gyújtsd meg
bennünk, Urunk, a hit lángját!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, segíts ki engem a bajból,
mert semmit sem ér az emberek segítsége.
Hányszor nem találtam hűséget ott,
ahol nagyon számítottam reá.
És hányszor leltem ott,
ahol ingyen sem reméltem!
Lám, ennyit ér az emberekbe vetett bizakodás;
az igazak életének megoldása
benned van, Istenem.
Áldott légy, Uram, Istenem,
mindenért, ami történik velünk.
Kempis Tamás

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim az e-vangélium listán!
Szeretettel ajánlom evangelizációs munkám gyümölcsét, plébániánk ifjúsági
kórusának karácsonyi CD lemezeit, a Téren és időn át Betlehembe és az Advent
legszebb ajándéka című albumokat.
Letölthető szövegek, kották, belehallgatási lehetőség és további lemezek
itt: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/dalszovegek
A lemezeket most postaköltség nélkül lehet kapni (2000 Ft/db). A
kedvezményes karácsonyi ajánlat kizárólag a készlet erejéig és a 2010.
december 17. péntek éjfélig elküldött rendelésekre vonatkozik.
Megrendeléshez a kért lemez(ek) címét, a pontos postacímet irányítószámmal
és a megrendelő nevét kell elküldeni nekem a zalalovo@gmail.com címre.
Köszönöm, hogy ezzel is támogatjátok az evangelizációt!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. december 12., vasárnap

[Evangelium] 2010-12-12

2010. december 12. – Advent 3. vasárnapja

Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott,
elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: „Te vagy-e az, akinek
el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?" Jézus így válaszolt nekik:
„Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a
vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig
hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!"
Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit
akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett
nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert
lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy
miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még
prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták:
Íme, elküldöm követemet színed előtt,
hogy elkészítse az utat teelőtted.
Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb
Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek
országában.
Mt 11,2-11


Elmélkedés:
Megnyílnak a szemek
Decemberben, valószínűleg éppen a közelgő karácsony miatt, sok érdekes dolog
történik az emberekkel. Gyakran megosztják velem élményeiket az emberek, s
ezeket a tanulságos eseteket szívesen megosztom sokakkal az elmélkedésekben.
A következő történet még tavaly adventben történt egy fiatal budapesti
édesanyával, Eszterrel. Ő mindig annak volt a híve, hogy szeretteinek maga
készítsen valamilyen személyes ajándékot, s nem is volt arra lehetősége,
hogy drága pénzen vásároljon a boltokban. Így volt ez tavaly is: két óvodás
gyermeke számára például esténként, amikor ők már aludtak, kis pulóvereket
kötött. December közepére mindenkinek elkészült a személyre szabott
karácsonyi ajándék, már csak a csomagolás maradt vissza. Virágkötőként
Eszternek volt érzéke a széphez, ezért elment kedvenc papírboltjába, hogy
minden ajándékhoz megfelelő papírt és szalagokat válasszon. Nagyon igényes
volt, még az árnyalatnyi színkülönbségekre is odafigyelt, hogy valóban szép
kis csomagocskák készüljenek. Ráment egy fél délutánja, de megérte, mert
sikerült nagyon igényes csomagolókat beszereznie, s így nyugodtan várhatta
az utolsó napokban az ünnepet.
Az egyik délután egészen jó kedve lett, amikor a főnökétől borítékban egy
kis plusz pénzt kapott, s ráadásul előbb hazamehetett. Azt nem lehet
mondani, hogy igazi boldogság vagy öröm töltötte el, mert Eszter számára a
boldogságot nem néhány ezer forintban mérték. Hazafelé indulva azon kezdett
el gondolkozni, mire költse a most kapott pénzt. A villamos egy ezernyi
égővel kivilágított bevásárlóközponthoz érkezett, s ő engedett a
csábításnak. Leszállt és bement a hatalmas áruházba, hogy meglepje magát
valamilyen ajándékkal. Talán hiányzott valami a boldogságához? Lehet, de azt
úgysem tudná pénzen megvásárolni. Egyszerűen csak úgy érezte, megérdemli,
hogy a váratlanul jött pénzt önmagára költse. Több üzletet is végigjárt, de
nem talált olyan holmit, ami igazán tetszett volna neki. Végül egy
ajándékboltban találta magát, és nézegetni kezdte a csodálatos színű és
különleges formájú gyertyákat. Váratlanul egy hatalmas kutya simult a
lábához, de nem ijedt meg tőle, annyira barátságosan nézett fel rá az állat.
A következő pillanatban vette észre a kutya gazdáját, aki bizonytalan, de
óvatos mozdulatokkal tapintotta végig a polcon sorakozó gyertyákat egyik
kezével, míg a másikkal a pórázt tartotta. Eszter rádöbbent, hogy a férfi
vak. „Azok kék színűek" – mondta, s a férfi mosolyogva köszönte meg a
segítséget. Arany színűt keresek – szólalt meg pár másodperc múlva. Eszter
nem csodálkozott el azon, hogy még egy vaknak sem mindegy, milyen színű
gyertya kerül karácsonykor az asztalra. Egy pillanat alatt elment a kedve a
vásárlástól, s rögtön megértette, hogy mennyire boldog lehet, hogy lát, s
kicsit szégyellte is magát amiatt, hogy pár napja még mennyire válogatós
volt a színes csomagolópapírokkal. Levette a polcról az arany színű gyertyát
és készséggel adta a férfi kezébe, majd gyors mozdulattal elővette
táskájából a borítékot és azt is a vak kezébe helyezte. Megsimogatta a
vakvezető kutya fejét, majd villámgyorsan elhagyta az áruházat. A szabadba
lépve végtelenül boldognak érezte magát. Boldognak, mert a pénzzel járó gond
nem húzta már a vállát, boldognak, mert hamarosan magához ölelheti
gyermekeit, boldognak, mert lát.
Advent 3. vasárnapján, az öröm vasárnapján Izajás könyvéből olvastunk fel
egy részletet a szentmise olvasmányában. A prófétai jövendölés szerint a
messiási időkben, amikor maga az Isten jön el, hogy szabadulás hozzon,
„megnyílik a vakok szeme" (Iz 35,5). Örök boldogságot tükröz a
megszabadultak arca, a fájdalom és a siralom helyébe öröm és ujjongás lép
(vö.: Iz 35,10). Az evangéliumban szintén találkozunk azzal, hogy a vakok
visszanyerik látásukat. Jézus bizonyára Izajás próféta jövendölésére is
gondolt, amikor a messiási idők jeleiről beszélt Keresztelő János
tanítványainak: „a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a
szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt" (Mt 11,5).
De vajon a látók szeme mikor nyílik meg? A látók szíve mikor fogja már fel,
hogy mi jelenti az igazi örömöt? A látók mikor fogják keresni az igazi
boldogságot? A látók szeme mikor nyílik meg végre?


Imádság:
Uram, Jézus! A karácsonyhoz közeledve adj nekem igazi örömöt, a Te
születésed ünnepét váró örömöt! Jóságodra és szeretetedre vágyom, amelyek
messiási ajándékaid számomra és minden ember számára. Gyógyítsd meg lelki
vakságom, hogy lássak és felismerjelek téged, mint Megváltót.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum