2018. február 24., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-02-24

2018. február 24. - Szombat, Szent Mátyás apostol

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: "Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök
ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást,
amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál,
mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha
megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé
szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak
mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul
adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak
titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok:
maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja
nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!"
Jn 15,9-17
Elmélkedés:
Szent Lukács evangélista az Apostolok Cselekedeteiben beszámol arról,
hogy az Úr mennybemenetelét követően, de még a Szentlélek pünkösdi
kiáradása előtt Jeruzsálemben gyűlést tart a tizenegy apostol. Céljuk
az, hogy az áruló Júdás helyébe válasszanak valakit, s így újra teljes
legyen a Tizenkettő csoportja (vö. ApCsel 1,15-26). Olyan személyt
akarnak választani, aki velük együtt fog majd tanúskodni Jézus
feltámadásáról és átveszi az apostoli szolgálatnak és hivatásnak a
helyét, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott. Közös imádságuk után így
választották meg Mátyást, akit a mai napon ünneplünk. Mátyás is Jézus
tanítványi köréhez tartozott, vele járt tanító útja során, látta
csodáit és személyesen hallotta tanításait. Mindez feltétele a
Krisztusról szóló tanúságtételnek. Néhány nap múlva a Szentlélek
eltölti a tizenkét apostolt, erőt adva nekik a tanúságtételhez.
Az ünnep evangéliumában Jézusnak az utolsó vacsorán elhangzott szavait
olvassuk: "Maradjatok meg az én szeretetemben!" Júdás, aki a többiekkel
együtt mindvégig együtt volt az Úrral, nem maradt meg az ő
szeretetében. Szívét lefoglalta a kapzsiság, engedett a kísértésnek,
hűtlenül elfordult Mesterétől. Az apostoli hivatásra csak az méltó, aki
hűségesen kitart Jézus mellett. Jézus engem is arra hív, hogy tanúságot
tegyek róla.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Atyám, te irgalmas szívvel hívsz engem, hogy találkozzak veled. Te nem
elítélsz, hanem kiemelsz bűneimből és elindítasz egy új úton. Be kell
ismernem, hogy sokszor ítélkezem embertársaim felett, és köveket
ragadnék a kezembe, hogy a bűnös elnyerje méltó büntetését. A
könyörtelen ítélkezés elnyomja szívemben a megbocsátás lelkületét. Te
feltétel nélkül megbocsátasz mindenkinek, nekem is. Ezt a feltétel
nélküli megbocsátást szeretném megtanulni, s gyakorolni embertársaim
felé. Segíts, hogy szívemben őszinte bűnbánat ébredjen, és tudjak
mindenkinek megbocsátani!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180224.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum