2018. június 25., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-06-25

2018. június 25. - Hétfő

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne ítélkezzetek,
hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal
fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal
mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát,
a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod
embertársadnak: "Hadd vegyem ki szemedből a szálkát!", holott a te
szemedben gerenda van? Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a
gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a
szálkát!
Mt 7,1-5
Elmélkedés:
"Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek!" - olvassuk Jézus
tanácsát a mai evangéliumban. Nem egyszerű véleményalkotásról van itt
szó, amely a mindennapi életben előfordul, hanem a másik ember, illetve
az ő magatartásának a megítéléséről. Az Úr szándékát könnyen megértjük,
ha arra gondolunk, hogy ítéleteink sokszor elhamarkodottak és
igazságtalanok. A másik személy vagy a körülmények elégtelen ismerete
miatt gyorsan mondunk negatív véleményt valakiről. Mások hibáit
előszeretettel felnagyítjuk, ami nyilvánvalóan igazságtalan ítélethez
vezet. Ezt szemlélteti a gerendáról és szálkáról mondott hasonlat. A
magunk hibáit, bűneit inkább kicsinyítjük, jelentéktelennek tüntetjük
fel, miközben mások hibáival kevésbé vagyunk elnézőek, könnyen esünk
túlzásba. Minden véleményalkotás előtt érdemes fontolóra vennünk a
következőket: Valóban ismerjük a másik személyt? Valóban helyesen
ismerjük az ő indítékait? Valóban képesek vagyunk igazságos ítéletet
hozni? Valóban jogunk van mások cselekedetének minősítéséhez?
Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! A mondás második
része azt jelenti, hogy azért kerüljük az ítéletalkotást másokról,
nehogy magunkra vonjuk Isten ítéletét. Isten ítélete viszont mindig
igazságos. Ő ugyanis jól ismer minket, ismeri cselekedeteinket, de még
szívünk szándékait is.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus Krisztus! Hiszem, hogy te vagy az Isten Fia. Hozzád megyek, aki a
kereszten életedet áldoztad minden emberért. Feltekintek szenvedő
arcodra és a te áldozatodhoz szeretném kapcsolni életáldozatomat, hogy
megértsem az istenfiúság titkát, és élő hittel tudjam megvallani, hogy
te vagy az Isten Fia. Tégy engem tanúságtevővé, hogy hirdessem a
világban: te vagy az Isten Fia, te vagy a Megváltó, egyedül benned van
üdvösségünk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180625.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum