2017. június 24., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-06-24

2017. június 24. - Szombat, Keresztelő Szent János születése

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az
Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
anyja ellenezte: "Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: "Hiszen
senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: "János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki
pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és
magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat,
és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki
csak hallott róla, elgondolkodva mondta: "Mi lesz ebből a gyermekből?
Hiszen nyilván az Úr van vele." A gyermek pedig növekedett, lélekben
erősödött és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan
fel nem lépett.
Lk 1,57-66. 80
Elmélkedés:
Az Egyház hagyománya szerint a szenteket földi haláluk és egyben
mennyei születésük napján ünnepeljük meg. Ez alól bizonyos szempontból
kivétel Szűz Mária, akinek több ünnepe is van az év folyamán, valamint
Szent József, akinek két ünnepe van (március 19. és május 1.), továbbá
Keresztelő Szent János, akinek halálát augusztus végén, születését
pedig a mai napon ünnepeljük.
A liturgikus ünneplések rendje e két ünneppel jelzi Keresztelő
Jánosnak, mint a Megváltó előhírnökének jelentőségét, akiről Jézus maga
mondta, hogy "asszonyok szülöttei között nem született nagyobb nála."
Az ő születésének rendkívüli körülményeiről olvastunk a mai ünnep
evangéliumában. Szülei, Zakariás és Erzsébet, már idősek voltak, tehát
nem számíthattak gyermekáldásra. A templomi szolgálatteljesítés közben
Zakariásnak megjelent egy angyal, aki hírül hozta neki, hogy hamarosan
gyermeke fog születni. Mivel Zakariás nem hitt az isteni küldött
szavának, megnémult, s néma maradt egészen a jövendölés
beteljesedéséig. János születésekor nyílik meg újra az ajka a
jelenlévők csodálkozására.
Keresztelő Jánossal kapcsolatban a születésétől a fellépéséig semmit
sem tudunk pusztában eltöltött életéről, de nem is ez a fontos az
evangélisták számára. János akkor tűnik fel újra, amikor Jézus
érkezését előkészítve a bűnbánat keresztségét kezdi el hirdetni az
embereknek. A Jézussal való találkozás egyik feltétele mindannyiunk
számára az őszinte bűnbánat.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk
hivatva, hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. Minden egyes tagnak
öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember
adottságával. Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is
kijelöltél egy helyet, ahol szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a
szolgálatra! Kívánj tőlem akár csöndes, hangtalan munkát, akár hősi
elszántságot, nagy áldozatokat: követlek, Uram!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170624.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum