2018. április 27., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-04-27

2018. április 27. - Péntek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ne nyugtalankodjék a
szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában
sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: "Elmegyek, és helyet
készítek nektek?" Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét
eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én
vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek!" Ekkor Tamás így
szólt: "Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az
utat?" Jézus ezt felelte: "Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Senki sem juthat el az Atyához, csak általam."
Jn 14,1-6
Elmélkedés:
"Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6) - olvassuk Jézus
szavait a mai evangéliumban. Az Egyház a kezdetek óta hittel vallja,
hogy egyedül Jézus az út, aki elvezet minden embert az Atyához, ő az
igazság, aki szabaddá tesz minket és ő az élet, aki örömre gyújtja
szívünket.
Az evangéliumokban szereplő személyek különféle utakon járnak. Egyszer
a lelkes hit útján, máskor a hitetlenség útján. Egyszer a hegyekre
(lelki magaslatokra), máskor a kietlen pusztaságba (lelki szárazság)
vezető utakon. Néha az Úr egyenes útjain, máskor messze eltávolodva
attól. Az életre vezető keskeny ösvényt csak kevesen választják, mert a
többség a pusztulás széles útján jár. Az emberek bejárják a városok
kövezett utcáit és a falvakba vezető poros utakat.
Eközben Jézus is nagy utat járt be. Ő mindig a maga útját járta. Az
emberekhez vezető utat, amely egyúttal az Atyához is vezetett. Járta a
keresztutat, amely a dicsőséges feltámadás felé vezető út volt számára.
És Jézus, aki azt mondta magáról, hogy ő az út, újra és újra útnak
indul napjainkban, hogy meghívjon minket: legyünk útitársai az Atya
felé vezető úton! Elindulok-e Jézussal? Engedem-e, hogy a hit útján
vezessen? Szeretném-e, hogy az Atyához vezessen?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te földi életed során mindig az Atya
megdicsőítésére törekedtél. Engedelmességeddel, amely a szenvedések és
a halál vállalásában mutatkozott meg, az Atyának szereztél dicsőséget.
Ő a halálból való feltámasztással magasztalt fel téged. Urunk, azért
küldted el a Szentlelket, hogy a te küldetésedet befejezze,
beteljesítse a világban azáltal, hogy a benned hívőket elvezeti a
teljes igazságra és az üdvösségre. Segíts minket, hogy földi életünk
során a Szentháromságban és Isten szeretetében éljünk! Segíts, hogy
földi életünk után eljussunk Isten örökké tartó szeretetébe!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180427.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum