2017. augusztus 17., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-08-17

2017. augusztus 17. - Csütörtök

Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: "Uram, ha
vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?" Jézus így felelt: "Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer
hétszer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart
számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki
tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr
megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és
mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga
leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent
megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt
még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik
szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni
kezdte: Add meg, amivel tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte, és
kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett,
hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak.
Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így
szólt hozzá: Te, gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden
tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is
megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És
az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent,
amivel tartozik. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta
szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének." Amikor Jézus ezt a
tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment a
Jordánon túlra.
Mt 18,21-19,1
Elmélkedés:
Jézus példabeszéde nagyon szemléletesen mutatja be, hogy az ember
könnyen vár megbocsátást saját vétkeire, ugyanakkor késedelmes abban,
hogy ő bocsásson meg másoknak. A szívtelen szolga esete azt mutatja,
hogy mennyire könyörtelen tud lenni az, aki nem értékeli a felebarátja
részéről felé megmutatkozó megbocsátást.
Az a tény, hogy Isten mindig kész megbocsátani nekünk, bűnös
embereknek, azt igazolja, hogy a szeretet erősebb a bűnnél. Az isteni
szeretet és irgalmasság akkor válik bennünk a leghatékonyabbá, ha
egyértelműen elfordulunk az elkövetett bűnöktől, megbánjuk és
megvalljuk azokat, miközben elhatározzuk, hogy a jó útra térünk és
igyekszünk többé nem megbántani Istent. Isten irgalma azonban senkiben
se ébresszen könnyelműséget! Nem követhetünk el bűnöket úgy, hogy
közben azt hangoztatjuk: Majd Isten úgyis megbocsátja azokat!
Bűneinkkel nemcsak Istent tudjuk megbántani, hanem embertestvéreinket
is. Itt szintén érvényes, hogy a szeretet erősebb a bűnnél. Az általam
gyakorlandó szeretetnek is erősebbnek kell lennie a másik ember által
elkövetett bűnnél. Ugyanakkor az embertársam által gyakorolt és
megbocsátásban megnyilvánuló szeretetnek is erősebbnek kell lennie az
én bűnömnél. Az isteni irgalom megtapasztalása minket is a
megbocsátásra nevel.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Add Uram, hogy egyek legyünk minden testvérünkkel, a legtávolabbiakkal
is, azokkal is, akikkel másképp bánsz, mint velünk. Te taníts minket
szeretetre, hadd kamatoztassuk adottságainkat hátrányos helyzetben lévő
testvéreink javára.
Add, hogy testvér módjára szeressük őket, hogy megosszuk velük minden
javunkat, eléjük sietve felkínáljuk nekik, és könyörögjünk, hogy
fogadják el.
Boldog Charles de Foucauld


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170817.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum