2017. december 12., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-12-12

2017. december 12. - Kedd

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: "Mit
gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem
hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy
megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony
mondom nektek: jobban örül neki, mint az el nem tévedt
kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy
is elvesszen e kicsinyek közül."
Mt 18,12-14
Elmélkedés:
A tegnapi evangéliumban a béna ember meggyógyítása kapcsán már szóba
került a bűntől való szabadulás, amely az irgalmas Isten ajándéka. Ezt
a gondolatot folytatja és erősíti meg a mai evangéliumban az elveszett
bárányról szóló példabeszéd. A hasonlat szerint a pásztor, amikor
észreveszi, hogy a rábízottak közül elveszett egy bárány, akkor inkább
otthagyja egy időre a többit és elindul, hogy megkeresse az
elveszettet. Van valami számunkra ésszerűtlen, megmagyarázhatatlan a
pásztor viselkedésében. Miért indul el? Miért annyira fontos neki az az
egyetlen bárány? Miért nem mond le róla, s közben örülhetne annak, hogy
a többi megvan?
A példázat azt szemlélteti, hogy Isten nem tud nyugodtan örülni a
kilencvenkilenc igaznak, amikor azt látja, hogy egy ember elszakadt
tőle. Mert neki mindenki egyaránt fontos. A századik is, a legkisebb
is, a legbűnösebb is ugyanolyan fontos, mint a többi.
Isten nem legyint lemondóan, amikor azt látja, hogy az emberek a bűnös
életet választják és eltávolodnak tőle. Isten nem nyugszik bele ebbe a
helyzetbe és megoldást keres. A figyelmeztetések után az a végső
megoldás, hogy az irgalmas Isten elküldi az ő Fiát Jézust, hogy jó
pásztorként ő keresse meg az elveszetteket és ő vezesse vissza őket az
atyai házba. Az adventi időszakban tehát a felénk közeledő irgalmas
Istent várjuk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, irgalmas Atyánk! Teremts a mi szívünkben csendet, amelyben
meghallhatjuk a te megtérésre hívó szavad. Az advent bűnbánati idő
számunkra és alkalmat ad, hogy a megtérés útjára lépjünk. Az adventtel
nem csak új egyházi év kezdődik, hanem egy új élet kezdete lehet
számunkra. Istenünk, tudjuk, hogy az igazi bűnbánat nem a büntetéstől
való félelemből fakad, hanem az irántad érzett szeretetből.
Szeretetünket azzal fejezzük most ki, hogy irgalmadban bízva és
megbocsátásodat kérve bűnbánatot tartunk, elvégezzük szentgyónásunkat.
Vezess minket, hogy karácsony éjjelén találkozzunk majd az emberré lett
Szeretettel, Jézus Krisztussal, aki a te irgalmadat hozta el egykor és
hozza el ma is a világba!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel, tehát nem a
korábbiak ismétlődnek.
Ajándékozzatok örömhírt, evangéliumot családtagjaitoknak,
ismerőseiteknek karácsonyra! Szeretettel ajánlom azoknak, akik számára
az evangélium olvasása a mindennapok éltető forrása.
520 oldal. Ára: 1800 Ft/db. Információ és rendelés az Evangélium365
webáruházban a linkre kattintva.
www.evangelium365.hu/webshop
1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: December 11-ig 504 személy 2360 könyvre küldött
adományt és 2335 könyvet már el is küldtünk. Köszönjük mindenki
támogatását!
A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén
adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász
szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át
is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000
gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során
csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény
családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat
arra az "ismeretlen" gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten
jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!
Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200
Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek
mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható
ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 12.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Közlemény: 1000
könyv 1000 gyermeknek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek
akcióhoz kér csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171212.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum