2018. február 17., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-02-17

2018. február 17. - Szombat

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost,
aki a vámnál ült. Megszólította őt: "Kövess engem!" A vámos erre
fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus
tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos
és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók
méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: "Hogyan lehet az, hogy ti a
vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?" Jézus felelt meg
nekik: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem
azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy
megtérjenek!"
Lk 5,27-32
Elmélkedés:
A mai evangéliumban a vámos Lévi meghívásáról és megtéréséről olvasunk,
akinek személye azonos Máté apostol és evangélista személyével. Az eset
azt mutatja, hogy nem önmagában az Úr hívása, hanem annak elfogadása
eredményezi az élet megújulását. Lévi elfogadja ezt a hívást, megérzi
egy új, teljesebb élet lehetőségét és nagylelkűen elindul a tanítványi
úton. Kész mindenét elhagyni, hogy Jézus követője legyen. Ez
megtérésének csalhatatlan jele.
A nagyböjti idő az Úr felé fordítja tekintetünket. Megértjük, hogy
Krisztus személyében jött el közénk a Megváltó és önfeláldozásának
köszönhetően nyertük el a megváltást. Remélhetőleg megértjük azt is,
hogy felesleges igaz voltunkat hangoztatni Isten előtt, hiábavaló
dicsekednünk vallási cselekedeteinkkel, hiszen akkor nem tudja
felkínálni nekünk gyógyító, lélektisztító segítségét. Jézus ezt mondja
ugyanis: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem
azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy
megtérjenek!" Őszinte bűnbánattal fordítsuk tehát tekintetünket az Úr
felé! Isten végtelen irgalommal tekint ránk és nem nézi sorozatos
lázadásainkat, engedetlenségeinket, hanem újra és újra szeretetének
jelét mutatja. Engedjük, hogy a gyengeségeink felé forduló Isten
meggyógyítsa bűntől sebzett szívünket, megerősítse lelkünket!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem, irgalmas Atyám! Öröm számomra, hogy újra a közeledben vagyok,
visszafogadsz magadhoz és ismét szeretettel ölelsz át engem. Öröm
számomra, hogy megbocsátod bűnömet. Szereteted soha nem volt számomra
kényszer, én mégis megtagadtam azt, elhagytalak téged. Most bűneimet
megbánva térek vissza hozzád, és elismerem, hogy irgalmas Atyám vagy.
Te mindig vártál engem és bíztál abban, hogy nem felejtem el jóságodat
és szeretetedet. Érints meg kezeddel, amelyből megbocsátás, irgalom,
gyógyulás, tisztulás, megbékélés, szeretet és öröm sugárzik. Érints meg
irgalmaddal! Érints meg szereteteddel! Bocsáss meg nekem, Istenem!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180217.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 16., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-02-16

2018. február 16. - Péntek

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték
tőle: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te
tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik:
"Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a
napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek."
Mt 9,14-15
Elmélkedés:
A nagyböjti időszak arra hív minket, hogy Krisztus halálának és
feltámadásának titkát szemlélve rátaláljunk a vele való egyesülésre,
teljes egységre. Ez az idő jó alkalom arra, hogy megújítsuk vallási
életünket. Ennek része az imaélet megújítása, hogy imádságunk ne
maradjon felszínes, ne merüljön ki csupán evilági dolgok kérésében,
hanem egész életünket átjárja Isten szava s akarata. A megújulás másik
területe az adakozás, a szegények megsegítése, amelyet a Biblia
szóhasználata szerint alamizsnálkodásnak is nevezünk. Ennek helyes
módja, ha nem csupán feleslegünkből adakozunk, hanem valóban
nagylelkűen segítjük a nehéz körülmények között élőket. A harmadik
terület pedig a böjtölés, amiről a mai evangéliumban is szó esik. A
testi kívánságok fékezése, korlátozása azt a célt szolgálja, hogy
jobban oda tudjunk figyelni a lelki szükségletekre és azokra az
ajándékokra, amelyeket Isten ad nekünk lelki épülésünkre. Ne féljünk a
lemondástól, ne féljünk az áldozatvállalástól!
E nagyböjti gyakorlatok, lehetőségek segítsenek minket abban, hogy még
buzgóbban és még nagyobb bizalommal forduljunk az irgalmas Isten felé!
Az irgalmas Isten állandó közeledése és közelsége segítsen minket, hogy
egyre nagyobb örömmel fogadjuk el Krisztus szeretetét és nagylelkűen
adjuk azt tovább embertársainknak.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen
dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat,
hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas
vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap,
minden időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned
hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged.
________________________________
Aktuális:
E-vangélium terjesztése
A nagyböjti időszak elején szeretettel kérlek benneteket, az
e-vangélium olvasóit, ajánljátok barátaitoknak és ismerőseiteknek az
e-vangéliumra való feliratkozást. Szeretném, ha a húsvéti előkészület
ideje sokak számára jelentené azt, hogy rátalálnak Isten üzenetére.
Segítsétek ezt nagy buzgósággal! Feliratkozni ezen az oldalon lehet:
www.evangelium365.hu
Kérem, ajánljátok azt is, hogy az Evangélium365 applikáció ingyenesen
letölthető okostelefonra az AppStore vagy a GooglePlay áruházakból.
Akinek az ismerősei közül többen is szeretnének feliratkozni, kérem,
küldje el a zalalovo@gmail.com címemre a feliratkozni szándékozók nevét
és e-mail címét, és felírom őket. Kérem, hogy csak olyan személyek
címét küldjétek, akik valóban kérik azt, hogy minden nap megkapják
e-mailben az e-vangéliumot.
Az idei évben is felajánlok egy kis ajándékot azoknak, akik lelkesen
terjesztik az evangéliumot. 2018. február 15-től 28-ig minden nap
megkérdezek egy új feliratkozót, hogy ki ajánlotta neki az
e-vangéliumot és az ajánlónak elküldöm ajándékba az Örök evangélium
című három kötetes könyvemet (összesen 14 db könyvet). Köszönöm, hogy
terjesztitek az e-vangéliumot!
Nagyböjti kampány
Az idei nagyböjtre azt tervezzük, hogy egyetemeken és felsőoktatási
intézményekben terjesztjük az Evangélium365 lehetőségét. Szeretnénk a
fiatalokat megszólítani Krisztus üzenetével. Szeretnénk számukra
felvillantani azt, amivel a szívük mélyén foglalkoznak és buzdítani
őket, hogy olvassák minden nap Jézus tanítását, amely választ ad
kérdéseikre. Központi helyeken, közösségi tereken és kollégiumokban
tervezzük plakátok kihelyezését, valamint szentírási üzeneteket
tartalmazó kilincsakasztókat és post-iteket készítünk, amelyeket
magukkal vihetnek és megoszthatnak barátaikkal. A nagyböjti
evangelizációs kampány támogatható a lentebb található módokon.
Grafikust keresünk
Gyermekeknek szóló kiadványaink készítéséhez rajzolót, illusztrátort,
grafikust keresünk. Aki szívesen csatlakozna az Evangélium365
csapatához, bővebb információkat itt talál:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1006
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. február 16.
Kérjük, támogassa Ön is a nagyböjti e-vangelizációs kampányt! Adományát
az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük nagylelkű támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az Evangélium365 támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180216.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 15., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-02-15

2018. február 15. - Csütörtök

Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így
szólt a tanítványokhoz: "Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének,
a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra
feltámad." Majd így szólt mindnyájukhoz: "Aki utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen
engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki
elveszíti életét énmiattam, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha a
egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba
dönti?"
Lk 9,22-25
Elmélkedés:
A mai evangélium világossá teszi számunkra, hogy hová vezet nagyböjti
utunk: Jézus keresztjéhez. Az Úr arról beszél tanítványainak, hogy
szenvedés és halál vár rá, valamint említést tesz feltámadásáról is.
Egykori és mai tanítványaihoz egyaránt szól kérése: "Aki utánam akar
jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy
kövessen engem!" A nagyböjti idő megújuló tapasztalat számunkra, hogy
felfedezzük Isten szeretetét, valamint megértsük azt, hogy életünk
keresztjeinek hordozásával válunk Krisztus tanítványaivá.
A keresztre, a megfeszített Krisztusra tekintve megértjük a mennyei
Atya végtelen irgalmát és szeretetét, amely kiárad az emberek felé. A
kereszt nem csupán tekintetünket vonzza, hanem személyünket is. Jézus
mondta: "ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok" (Jn
12,32). De nem csak önmagához hív, vonz bennünket a megfeszített Úr,
hanem az Atyához is vezet minket. Krisztus azért vonz minket, mert
egyesülni akar velünk, szeretetközösséget szeretne velünk létesíteni.
Vonz minket, hogy közeledésünkkel viszonozzuk az Atya szeretetét és
megtanuljuk embertestvéreinket is úgy szeretni, ahogyan Krisztus szeret
minket. A kereszt szemlélése és a szenvedő Krisztussal való lelki
egyesülés arra késztet bennünket, hogy megnyissuk szívünket
felebarátaink felé.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a
szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő
keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad
mindenhatóságát dicsérjük mindörökké.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180215.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 14., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-02-14

2018. február 14. - Hamvazószerda

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel
már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal
kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és
akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor
pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik
szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon
állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat.
Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben
imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot
mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom
nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz,
illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék
észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a
rejtekben is lát, megfizet neked.
Mt 6,1-6.16-18
Elmélkedés:
A mai nappal, hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjt, a húsvéti
előkészület ideje. Lelki zarándoklat ez az időszak számunkra Krisztus
keresztjéhez, majd pedig az üres sírjához. Az úton elkísér minket Jézus
tanácsa: újítsuk meg imaéletünket, legyünk készségesek az adakozásra, a
szegények megsegítésére, valamint a böjt segítségével korlátozzuk
kívánságainkat, igényeinket. Erről a három dologról, a helyes imáról,
az adakozásról és a böjtölésről szól a mai evangélium. Mindhárom
esetében Isten tetszését szeretnénk elérni és nem az emberek szemében
akarunk nagyobbnak látszani.
A nagyböjti időszak alkalmas arra, hogy kifejezzük Istennek hálánkat a
megváltásért. Isten üdvözítő jelenlétét közöttünk és az élet nehézségei
közepette akkor fogjuk észrevenni, ha megtérünk és bűnbánatot tartunk.
Isten fáradhatatlanul hív minket arra, hogy tartsunk bűnbánatot, vegyük
észre, hogy a bűn levertté tesz minket, a mélybe taszít, s egyedül
Isten irgalma képes minket felemelni. Isten megmutatja számunkra az
utat az ő szeretete felé, amely annak jele, hogy mindig gyermekeiként
tekint ránk. Legyen ez a most kezdődő nagyböjti zarándokút mindannyiunk
számára a megtérés útja! Találjunk vissza az irgalmas Atya házába, aki
mindenkor megbocsát! Találjunk rá Krisztusra, aki az új élet
teljességét nyújtja nekünk! Találjunk rá a Szentlélekre, aki a lelki
megtisztulás és megújulás forrása!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, a te küldötted vagyok, ezért mindenkor a te örömhíredet
akarom továbbadni és rólad akarok tanúságot tenni. A te szereteted és
irgalmad jele szeretnék lenni a világban, naponta gyakorolva az
irgalmas szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni,
hogy te győzz a rossz és a gonosz felett. Vezess engem Szentlelked
által, aki indít és megerősít engem és az egész Egyházat a küldetésben!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180214.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 13., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-02-13

2018. február 13. - Kedd

A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon.
Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és csak egy kenyerük volt a
bárkában. Jézus a lelkükre kötötte: "Vigyázzatok! Óvakodjatok a
farizeusok és Heródes kovászától!" Ők egymás közt arról beszélgettek,
hogy nem hoztak magukkal kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt: "Mit
tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek, és nem
fogjátok föl? Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem
láttok? Van fületek, és nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor
öt kenyeret megtörtem ötezer embernek, hány tele kosár maradékot
szedtetek össze?" Azt válaszolták: "Tizenkettőt." "És amikor hetet
törtem meg négyezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek
össze?" Azt felelték: "Hetet." Erre újra megjegyezte: "Hogyan lehet,
hogy még mindig nem értitek?"
Mk 8,14-21
Elmélkedés:
A tegnapi evangéliumban arról olvastunk, hogy Jézus visszautasította az
égi jelet követelő farizeusokat, ma pedig arról, hogy a tanítványok
látják ugyan a Mesterük által véghezvitt jeleket, de nem értik azokat.
A farizeusok ebben az esetben kortársaikat, egy hitetlen nemzedéket
jelképeznek, akik várják ugyan a Messiást, de nem ismerik fel őt
eljövetelekor. Ugyanakkor a tanítványok sincsenek könnyű helyzetben, az
értetlenség őket is megkísérti. Jézus feddése, számonkérése jogos. Ha
korábban a tanítványok két alkalommal is megtapasztalták a kenyerek
megszaporítását, miért jelenthet most gondot számukra az a tény, hogy
csupán egy kenyerük van? Ha előzőleg láthatták, hogy az isteni
gondviselés képes segíteni bármilyen szükséghelyzetben, akkor most
miért tölti el őket az aggodalom?
Jézus számszerűen felidézi, hogy az első kenyérszaporítás alkalmával
mindössze öt kenyér volt, de ötezren jóllaktak, a másodiknál pedig a
hét kenyér volt elég négyezer embernek. E számokra a tanítványok is
pontosan emlékeztek, de a csoda lényegét mégsem értették meg. Jézus nem
emberi hatalommal cselekszik, hanem isteni erejének birtokában tud
csodákat tenni. Ezt kellene megértenie minden tanítványának, nekem is.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Szeretettel valósítsd meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal, hogy
minden nap irgalmas karjaidba veszel minket. És ha eljön a végső
"átmenet" pillanata, add, hogy derűs szívvel induljunk, nem sajnálva
azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a hosszú keresés után Veled
találkozunk, újra megtalálunk minden igazi értéket, amit itt a földön
megismerhettünk. És újra találkozunk mindazokkal, akik előttünk
távoztak el a hit és a remény jelében.
Szent II. János Pál pápa


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180213.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 12., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-02-12

2018. február 12. - Hétfő

Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele.
Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni. Ő lelke mélyéből
felsóhajtott, és így szólt: "Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony
mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet." Ezzel otthagyta
őket. Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára.
Mk 8,11-13
Elmélkedés:
A mai rövid evangéliumi szakasz azzal kezdődik, hogy farizeusok jönnek
Jézushoz. Jövetelük egyáltalán nem jószándékból fakad, hanem vallási
kérdésekben akarnak vitatkozni Jézussal, további jelet kértek tőle.
Vélhetően olyan jelről van szó, amellyel Jézus egyértelműen bizonyítja,
hogy ő a Messiás. A farizeusoknak minden bizonnyal tudomásuk volt a
kenyérszaporítás csodájáról. Ennek azért van jelentősége, mert a
korabeli gondolkodás szerint a világba érkező Messiás úgy fog kenyeret
adni a népnek, ahogyan az ószövetségi időben Isten manna kenyérrel
táplálta a pusztában vándorló népet. De a farizeusok mégsem elégedettek
ezzel a jellel, a kenyérszaporítással, hanem újabb jelet, bizonyítékot
kérnek Jézustól, aki viszont nem teljesíti kérésüket. Csodás módon
segített a szükséghelyzetben lévő embereken, de nem tesz csodát azért,
hogy bárki számára is bizonyítsa isteni hatalmát.
A jelenet egy érdekes kifejezése megvilágítja Jézus érzületét: a
farizeusok kérése hallatán "lelke mélyéből felsóhajtott." Megérintette
őt ezeknek az embereknek a hitetlensége. Megrendülten hallgatja a
kérést, lelke legmélyén érzi, hogy nem szabad azt teljesíteni, mert
szinte olyan ez a kérés, mint amikor megkísértése alkalmával a sátán
kéri őt a pusztában, hogy a köveket változtassa kenyérré.
A jelenet figyelmeztessen minket arra, hogy nagyon fontoljuk meg, mit
kérünk Istentől!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem! Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet és
szeretetet, igaz lelki életet, ajándékozd nekik békédet, amelyet nem
kaphatnak meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé
váljunk; hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér
bennünket; hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Adj
esőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek és keserű csalódás éri őket,
mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessek számukra.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180212.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 11., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-02-11

2018. február 11. - Évközi 6. vasárnap

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így
kérlelte: "Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!" Jézusnak megesett
rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki:
"Akarom! Tisztulj meg" Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.
Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal:
"Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg
magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte
áldozatot, bizonyságul nekik". Ám az, alighogy elment, mindenfelé
hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett
többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken
tartózkodott. Mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45
Elmélkedés:
Irgalomból fakadó tett
Jézus nyilvános működésének első napjait Márk evangélista meglehetősen
sűrítve közli. Az események gyorsan következnek egymás után. Jézus
meghívja az első tanítványokat, kiűzi az ördögöt egy megszállottból,
betegeket gyógyít, köztük Péter anyósát, majd pedig sietve továbbindul,
hogy máshol is tanítsa az embereket. Ezek után az evangélista kissé
lelassítja az események menetét, több időt szentel azok bemutatására. A
leprás ember meggyógyítása már ezt a jellegzetességet hordozza magán,
hiszen itt már a beteg és Jézus beszélgetését is közli. Természetesen a
korábbi gyógyítások alkalmával is beszélhetett Jézus a gyógyulni kívánó
személyekkel, csupán az evangélista nem rögzítette ezeket. Most végre
nagyobb jelentőséget tulajdonít e párbeszédeknek, hiszen belőlük
megismerheti az olvasó a betegek indítékait és hitét, amelyek
tanulságként szolgálnak számára.
A leprás ember meggyógyítása az első olyan csoda, amely már egészen
részletes. A bibliai időkben mindenféle súlyos bőrbetegséget leprának
neveztek, ezek abban a korban gyógyíthatatlannak számítottak. A leprás
beteg a zsidó törvények szerint tisztátalan volt, azaz nem vehetett
részt az istentiszteleteken, valamint nem érintkezhetett a társadalom
többi tagjával. Ennek nyilvánvalóan elsősorban egészségügyi oka volt,
ilyen módon igyekeztek megakadályozni a betegség terjedését, a további
fertőzéseket. A beteg elszigeteltségének valós helyzetét jól jellemzi,
hogy egyedül megy Jézushoz, őt tehát nem a rokonai vagy a barátai
viszik, mint némely más esetben. Ez egyúttal az akkori leprás betegek
helyzetét is jelzi, senki nem törődött velük, senki támogatására nem
számíthattak.
A történetben szereplő leprás, amikor Jézushoz ér, azonnal térdre borul
előtte és így adja elő kérését. Leborulásában észrevesszük az alázat, a
gyenge ember alázatát a hatalommal rendelkező Isten előtt. Szavaival
azt fejezi ki, hogy hisz, mégpedig feltétel nélkül hisz Jézus gyógyító
hatalmában, erejében. Ezt mondja az Úrnak: "Ha akarod, te meg tudsz
tisztítani engem!"
Nem mehetünk el szó nélkül amellett, ahogyan az evangélista jelzi Jézus
reakcióját. Az Úr még nem mond semmit, nem kérdez semmit, nem tesz
semmit, hanem "megesett rajta a szíve." Több ez, mint szánalom vagy
együttérzés. Ez irgalom, amely teljes mélységében átérzi a beteg
nyomorúságát. Irgalom, amellyel Isten fordul az ember felé. Irgalom,
amely képes szabadulást hozni annak, aki hisz. Irgalom, amely Isten
ingyenes ajándéka. Irgalom, amely nem szavakban, hanem cselekedetekben
nyilvánul meg. Ez az irgalom indítja Jézust arra, hogy csodát tegyen a
leprással, megszabadítsa őt betegségétől.
A gyógyító érintés után Jézus kettős parancsa következik. Ez egyrészt
azt tartalmazza, hogy az immár meggyógyult ember menjen el a paphoz,
akinek a törvény által biztosított feladata, hogy egészségesnek
nyilvánítsa őt és ezzel visszafogadja, visszaengedje a társadalomba, az
egészséges emberek közösségébe. A parancs másik része arra irányul,
hogy a beteg ne beszéljen senkinek arról, hogy mi módon gyógyult meg,
kinek köszönheti a leprától való megszabadulását.
Jézus szándéka azonban meghiúsul, mert az illető mindenkinek
híreszteli, hogy Jézus tett vele csodát. Cselekedetében ne azt lássuk,
hogy megszegi Jézus kifejezett parancsát, hanem azt, hogy Isten országa
nem marad rejtve: aki megtapasztalta Isten irgalmát, az hirdetni fogja
azt, s ennek köszönhetően növekszik az Isten országa.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Istenünk! A bűn elszakít bennünket tőled és az Egyház
közösségétől. A bűnöktől való szabadulást egyedül te adhatod meg
nekünk. Lelkünk bűneitől nem szabadulhatunk meg saját erőnkből. Ha
bűnbánatot tartunk és a szentgyónásban megvalljuk bűneinket, ez a
cselekedet annak a kifejezése, hogy szeretnénk helyreállítani a
megsértett kapcsolatot veled, a mi irgalmas Atyánkkal és az Egyház
közösségével. Amikor bocsánatot nyerünk vétkeinkre, te visszafogadsz
bennünket a szeretet közösségébe. Urunk, megvalljuk bűneinket, és
alázattal fordulunk hozzád: bocsáss meg nekünk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180211.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum