2015. szeptember 12., szombat

[Evangelium] 2015-09-12

2015. szeptember 12. – Szombat

Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Nincs jó fa, amely rossz
gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát
gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a
tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót
hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hiszen a szív
bőségéből szól a száj! Miért mondjátok nekem: „Uram, Uram!" – ha nem
teszitek, amit mondok?
Megmondom nektek, kihez hasonlít az, aki hozzám jön, hallgatja
tanításomat, és tettekre is váltja: hasonlít ahhoz a házépítő emberhez,
aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, rázúdult a
házra, de nem tudta azt összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont
hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez,
aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor rázúdult az árvíz,
háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
Lk 6,43-49

Elmélkedés:

A jó gyümölcsöt és a rossz gyümölcsöt termő fákról szóló példabeszéd
értelmét Jézusnak ez a kijelentése világítja meg a leginkább: „a szív
bőségéből szól a száj." Ha valaki felebarátjáról, történetesen a
keresztény közösség egy másik tagjáról negatív tartalmú ítéletet fogalmaz
meg, az valójában saját rosszindulatát mutatja ki ezzel, azaz mintegy
elárulja önmagáról, hogy szíve mélyén mennyi rosszakarat rejlik. Ő a rossz
fa, amely ehetetlen, rossz gyümölcsöt terem. Aki pedig inkább a jó
tulajdonságokat veszi észre embertársában és azokat hangoztatja, arról
jogosan gondolják mások, hogy jóindulat él szíve mélyén mindenki iránt. Ő
az a jó fa, amely jó gyümölcsöt terem.
Ezt a mondanivalót viszi tovább a homokra és a sziklára épített ház,
amelynek igazi értelmét a hasonlat bevezető része világítja meg. Nem elég
hallgatni Jézus tanítását, hanem tettekre is kell azt váltani. S ehhez
hozzátehetjük: nem elegendő szavakkal beszélni a jóról, hanem tettekben is
meg kell nyilvánulnia a bennünk lévő jószándéknak. Keresztény életünk nem
szép szavakból, ünnepélyes hitvallásokból és jelképes cselekedetekből áll,
hanem mindehhez az embertársunknak végzett jócselekedeteknek kell
kapcsolódnia. Ha vallásosságunk kimerül az előbbiekben, csak homokra
épített házak vagyunk. A jócselekedetek viszont megszilárdítanak minket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusom, legyen enyém a te lelkületed! Nem magadért, hanem miértünk
rendelted ezt a szentséget. Azért nyisd meg ajkamat, hogy másokat
vigasztaljak, és ne csak a magam számára keressek vigasztalást. Nyisd meg
fülemet, hogy megértsek, és ne csak a magam részére keressek megértést.
Nyisd meg szívemet, hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit
magam számára várok.
Várnagy Antal

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150912.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-12
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 11., péntek

[Evangelium] 2015-09-11

2015. szeptember 11. – Péntek

Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak:
„Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a
gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember,
amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad
szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan
mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát,
holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb
a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát
embertársad szeméből."
Lk 6,39-42

Elmélkedés:

Könnyű, egyszerűen megválaszolható kérdéseket tesz fel Jézus
hallgatóságának a mai evangélium szerint. Egyértelmű, hogy egy vak ember
nem vezethet egy másik vakot. Az is egyértelmű, hogy a mester nagyobb,
okosabb, bölcsebb és tapasztaltabb tanítványainál, különben nem volna mit
tanítania nekik. Az is világos, hogy egy hatalmas gerendát könnyebb
meglátni, mint egy parányi szálkát észrevenni. Mit akar tanítani Jézus
ezekkel a mondásokkal? Hogyan értelmezzük ezt a szentírási szöveget?
Valószínű, hogy a mondások hátterében inkább az evangélium megírása
korának közösségében tapasztalható gondok állnak, mintsem Jézus
hallgatóságának problémái. A keresztény közösség belső gondjainak
megszüntetését szeretné elérni az evangélista. A közösség vezetőjének ki
kell emelkedni a többiek közül, hogy jó példát mutathasson. Az első
keresztény közösségekben megjelenhettek olyan személyek is, akik másokat
bíráltak, a többiek hibáival törődtek, holott ők sem voltak bűntelenek. A
figyelmeztetések tehát az ilyen lelkület megszüntetésére irányulnak.
Mindenki a saját hibáinak kijavításával foglalkozzon, s ha ezt megtette,
akkor jogosult arra, hogy másokat figyelmeztessen, de ezt tegye testvéri
szeretettel és türelemmel. A bíráskodást mindenki kezdje önmagán!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Vedd életemet végre a kezedbe, és tedd vele azt, ami neked tetszik.
Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket,
amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre
szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet ... Csak önmagamtól
szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent
akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben Örömöd fénye. Lángja a te
dicsőségedre lobogjon. Csak azért éljek. Amen,
Th. Merton

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150911.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-11
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 10., csütörtök

[Evangelium] 2015-09-10

2015. szeptember 10. – Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok
engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik
arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is.
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is
bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek,
milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik
azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is
jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik.
Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára
számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit
kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok
kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök,
és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a
gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne
mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne
ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és
nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött,
megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel
ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."
Lk 6,27-38

Elmélkedés:

A mai evangéliumi szakaszban az ellenségszeretetről tanít Jézus:
„Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek
titeket" (Lk 6,27). Kijelentésével valóban magasra teszi a mércét.
Mondanivalója megértéséhez abból érdemes kiindulnunk, hogy e szavait nem
mindenkihez intézi. Most nem a nagy néptömegnek beszél, hanem csak
tanítványainak, akik nem csupán hallják tanítását, hanem azzal a
szándékkal hallgatják, hogy azt megszívlelik és életükben megvalósítják.
Jézus érzi azt, hogy amikor nagyobb létszámú tömegnek beszél, akkor nem
mindenkiben lehet meg ez a szándék. Az ellenségszeretetről tehát csak egy
szűkebb kör tagjainak beszél, akikről feltételezi, hogy jobban lelkükbe
fogadják a hallottakat. A beszéd konkrét hallgatóságának ilyen leszűkítése
nem jelenti azt, hogy másoknak ne szólna, valójában mindenki a címzettek
közé tartozik, minden embernek törekednie kell arra, hogy szeretettel
forduljon még az ellenségei felé is.
Érdekes felvetés, vajon tényleg mondott olyat Jézus, hogy tanítványai
szeressék még az ellenségüket is? Más merész kijelentéseit ismerve,
jogosan feltételezzük, hogy a mondás valóban tőle származik. De ha nem is
mondott volna ilyet, hanem csak az evangélisták adták utólag szájába e
kijelentést, Jézus élete akkor is tanúskodik az ellenségszeretetről,
hiszen szenvedése közben is szeretettel és megbocsátással tekintett
azokra, akik halálát okozták.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, mikor élek neked, mikor vagyok valóban a tied? Tied vagyok, ha
törekszem neked tetsző életre. Tied vagyok, ha szeretem, amit te szeretsz,
kerülöm, amit te nem szeretsz. Akkor nemcsak mondom és éneklem, hanem
valóban a tied vagyok, én Istenem.
Jörg Zink

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150910.mp3
 

________________________________

Aktuális:
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottsága
által 2013 óta minden ősszel megrendezett, több ezer látogatót vonzó
Katolikus Társadalmi Napokat idén Debrecenben tartják szeptember 12-én,
szombaton.

http://www.kattars.hu/program/kattars-2015

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-10
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 9., szerda

[Evangelium] 2015-09-09

2015. szeptember 9. – Szerda

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira
emelte tekintetét, és így szólt: „Boldogok vagytok, ti, szegények, mert
tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és
megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az
Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert
nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a
prófétákkal.
De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat.
Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a
hamis prófétákkal."
Lk 6,20-26

Elmélkedés:

A mai evangéliumi rész bevezető mondatát olvasva eszünkbe jut az az
ószövetségi jelenet, amikor Mózes lejött a hegyről a kőtáblákba vésett
tízparancsolattal, és kihirdette azokat a népnek, mint olyan törvényt,
amelyet Isten adott választott népének. Ettől kezdve a tízparancsolat volt
az Istennel való kapcsolatnak, szövetségnek az alapszabálya. Ehhez
hasonlóan Jézus lejön a hegyről és kihirdeti a „boldogságokat," mint az
újszövetség alapszabályait. Teszi ezt a maga isteni tekintélyével.
A boldogságokkal az alacsonyabb társadalmi helyzetben lévőkhöz, a
szegényekhez, az éhezőkhöz, az elnyomottakhoz fordul. Nem feltétlenül
társadalmi felemelkedést ígér nekik, hanem a boldogság útját. Meg kell
ugyanakkor jegyeznünk, hogy ha mindenki komolyan venné Krisztus törvényét,
akkor megszűnnének a társadalomban tapasztalható egyenlőtlenségek. A
keresztény közösségnek és annak minden tagjának azon kell fáradoznia, hogy
Jézus szavai ne csak a túlvilágon megvalósuló ígéreteknek tűnjenek, hanem
szeretetteljes gondoskodással kell odafordulnia a szegényekhez, törődnie
kell az éhezőkkel, és fel kell vennie a küzdelmet mindazokkal a
személyekkel és körülményekkel, akik és amelyek a társadalmi
egyenlőtlenségeket okozzák. A boldogságok meghirdetése tehát feladatot,
tennivalót jelent számunkra.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram Jézus, életem Mestere, Uralkodó és Király, te hatalmas, szent és
mindenható, íme itt vagyok. Lásd, örömmel jövök hozzád, hogy parancsaidat
meghallgassam. Hiszem, hogy te vagy a világosság, aki téged követ nem jár
sötétségben, hanem fényben. Engedd, hogy ez a napom a te dicsőségedet
szolgálja, okosan, bátran, hűségesen és részrehajlás nélkül örömmel
segítsek és jó legyek. Követni akarlak mint tanítványod, keresztény
szívvel cselekedni, éljek a Lélek által, akit te szívembe küldtél. Állj
mellettem, ints, követelj, segíts és vezess azzal az erővel, mely belőled
árad és mindent megszentel, hogy estére kelve munkámat átadhassam mint jó
szolga, aki a kevésben, amit kaptam, hűséges voltam.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150909.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-09
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 8., kedd

[Evangelium] 2015-09-08

2015. szeptember 8. – Kedd, Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja
el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így
szólt: ,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől." Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: „Velünk az Isten."
Mt 1,18-23

Elmélkedés:

Jézus édesanyja, Szűz Mária születésének ünnepét tartjuk a mai napon,
amely ünnepet a magyar hagyomány Kisboldogasszony napjának nevez. Az
evangéliumok, amelyek a Megváltó születésével kezdődnek, nem számolnak be
külön erről az eseményről, amely évekkel Jézus születése előtt történt. A
mai napon a liturgikus év rendje szerint Jézus születésének hírüladásáról
szól az evangélium. A részletből megtudjuk, hogy Mária a Szentlélek
közreműködésével foganta méhében gyermekét. Isten őt, egy szüzet, egy
egészen tiszta és bűnöktől mentes leányt választott ki arra, hogy a
Megváltó anyja legyen.
Egy régi magyar mondás szerint az év folyamán Kisboldogasszony napjának
hajnalán kel fel legszebben a nap. Elődeink szokása volt, hogy e napon a
szabadban várták a napfelkeltét, mert egyes hagyományok szerint ekkor a
felkelő napban meg lehet pillantani a bölcsőben fekvő Máriát. A régiek
gondolkodása valószínűleg azért köti a naphoz, a világító égitesthez Mária
személyét, mert ő hozta világra a világ világosságát, az igazság napját,
Jézus Krisztust, akinek születésével új nap, új korszak köszöntött be az
emberiség történelmében.
Figyelmünket, tekintetünket irányítsuk ma Máriára, az Úr Jézus
édesanyjára, hogy hitéből, alázatosságából, szeretetéből, tisztaságából és
engedelmességéből erőt meríthessünk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Atyánk, szent Istenünk, te Krisztus által meghívtál minket, hogy
Szövetséged tagjai legyünk. Örömmel vesszük magunkra az engedelmesség
igáját, és Irántad való szeretetből kötelezzük magunkat, hogy akaratodat
keressük és követjük. Nem vagyunk már magunké, egyedül a tied. Ültess oda,
ahova akarsz, használj fel munkára, vagy hagyj csak szenvedni, lehessek
tevékeny vagy legyek elfelejtve. Magasztaljanak fel vagy alázzanak meg,
adj mindent bőségesen, vagy maradjak üresen és teljesen kifosztva.
Engedelmes leszek akaratod és parancsod szerint.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150908.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-08
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 7., hétfő

[Evangelium] 2015-09-07

2015. szeptember 7. – Hétfő

Jézus az egyik szombaton elment a kafarnaumi zsinagógába, és tanítani
kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok
figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton; hogy aztán okot
találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat. Megszólította
tehát a béna kezű embert: „Kelj fel, és állj ide a középre!" Az felkelt és
odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult: „Kérdem tőletek: Szabad-e szombaton
jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni?" Végignézett
rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!" Az megtette,
és meggyógyult a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról
kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal.
Lk 6,6-11

Elmélkedés:

Képzeljük magunk elé az evangéliumi történetet! Az egyik oldalon ott áll
Jézus, a másikon pedig a farizeusok. A farizeusok Jézust figyelik, Jézus
tekintete pedig feléjük irányul, belelát gondolataikba. Érezzük a
feszültséget a jelenlévők között. Jézus tettrekészen várakozik, mert
gyógyítani akar, a farizeusok is ugrásra készen állnak, hogy
vádaskodásukkal lerohanják. Valahol ott van a béna kezű ember is, de őrá
kezdetben senki sem figyel. És akkor hirtelen mindenkinek a figyelme a
betegre irányul, akinek keze az Úr szavára azonnal meggyógyul, megszűnik
bénasága.
Érdemes figyelnünk a szereplők magabiztosságára. Abban a pillanatban, hogy
Jézus megpillantja a beteget, rögtön tudja, hogy mit fog vele tenni,
tudniillik, hogy meggyógyítja, még akkor is, ha történetesen szombat van.
A jelenlévő farizeusok is biztosak a dolgukban. Tudják, hogy nyert ügyük
van, mert Jézus nem fog szótlanul és tétlenül elmenni a béna kezű ember
mellett, s ha szombaton meggyógyítja, akkor cselekedetével megszegi a
törvényt.
A gyógyítással Jézus ismételten annak adja tanújelét, hogy másképpen
gondolkozik a törvényekről. Amíg a farizeusok számára a törvény tisztelete
és megtartása az elsődleges, addig Jézusnál az ember, az ember gyógyulása
előbbre való, mint a törvények. Őt semmiféle szabály nem korlátozhatja
abban, hogy jót tegyen.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk, előtted összeroppannak a térről és időről alkotott
méreteink, előtted a legcsodálatosabb emberi tudás is csak töredék.
Megközelíthetetlen fényesség vesz körül. Te mindettől egészen különböző!
Hát riadjak föl már végre gyermekes képzelgéseimből, gondolatszegény
csacsogásaimból, kikopott imaformuláimból, egyhangú kegyeskedéseimből!
Vedd el tőlem fennhéjázó önbizalmamat, azt a fölényes biztonságérzetet,
amelytől gyakran azt hiszem, sokat tudok és már nyugodt, megelégedett, sőt
büszke is lehetek e tudálékosságomban. Istenem, szabadíts meg az
önteltségtől!
F. Amiet

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150907.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-07
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 6., vasárnap

[Evangelium] 2015-09-06

2015. szeptember 6. – Évközi 23. vasárnap

Abban az időben Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a
Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogva
beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a
tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette
a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt: „Effata,
azaz: Nyílj meg!" Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és
érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne
szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették.
Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: „Csupa jót tett: a süketeket
hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!"
Mk 7,31-37

Elmélkedés:

Feltekintett az égre
Főként a dél-amerikai nemzetek labdarúgói ismertek arról, hogy a
mérkőzések során sem szégyellik kimutatni vallásosságukat, például
keresztet vetnek, amikor a pályára lépnek vagy éppen gólt lőnek.
Mozdulataikat a stadion nézőközönsége éppúgy láthatja, mint azok, akik a
televíziós közvetítés révén követik a mérkőzést. Valamelyik
világbajnokságon történt, hogy tizenegyesekkel kellett eldönteni a
mérkőzés sorsát. Az utolsó játékos készülődött a rúgáshoz, ha belövi, az ő
csapata jut tovább. A kamerák egészen közelről mutatták, hogy mielőtt
nekifutott volna a rúgáshoz, néhány másodpercre felnézett az égre, magában
mondott valamit, aztán futott és gólt lőtt, csapata győzött. Egészen
biztos, hogy feltekintése az égre egy rövid fohász, ima volt Istenhez.
Mondhatnánk más példákat is egyetemistákról, akik a vizsgaterembe lépés
előtt mondanak egy fohászt vagy az állásinterjúra érkező emberről, aki
meghallgatása előtt az égre tekintve elmond egy rövid imát vagy a
kismamáról, akit éppen a szülőszobába visznek. Bizonyos élethelyzetekben
nincs idő hosszasan imádkozni, nincs is rá szükség, mert Isten néhány
szavunkat is megértéssel hallgatja.
A mai vasárnap evangéliumában arról olvasunk, hogy Jézus meggyógyít egy
embert, aki nem tudott rendesen beszélni, továbbá süket volt. Beszédében
annyira korlátozott volt az illető, hogy még kérését sem tudta elmondani
az Úrnak, ezért mások kérik számára a gyógyulást. Jézus csodát tesz,
megnyitja a beteg ajkát és fülét, képessé teszi őt az érthető beszédre és
a hallásra. Az eset leírásánál Márk evangélista külön figyelmet szentel
arra, hogy a gyógyítást megelőzően Jézus az égre tekintve fohászkodott. Ez
a momentum azt jelzi, hogy cselekedete előtt a mennyei Atya segítségét
kéri, hiszen csodái és gyógyításai más esetekben is és most is az Atya
irgalmas szeretetének a jelei.
A rövid imádság után Jézus erőteljes szava, utasítása hangzik: „Nyílj
meg!" Kinek szól, mire irányul ez a parancsszó? Nyílj meg! Szól ez a néma
szájnak és a süket fülnek, amely eddig akadályozva volt a beszédben és a
hallásban. Nyílj meg! Szól ez a felkiáltás az embernek, akit ezidáig fogva
tartott a gonosz lélek. Lehullik róla az a kötelék, amellyel korlátozta őt
a gonosz. Nyílj meg! Szól e fohász Istennek, a mennyei Atyának, aki a
csodák által megnyitja kegyelmét és irgalmát az emberek felé.
Az esetet követően érdekes az emberek reakciója, akik a kifejezett tiltás
ellenére híresztelni kezdik Jézus cselekedetét. „Csupa jót tett" - hangzik
az elismerő vélekedés Jézusról. Amikor az Úr parancsol a beteg
testrészeknek, akkor „Nyílj meg!" felszólítása olyan, mint amikor a
teremtéskor Isten a szava által hozza létre, hívja életre a dolgokat. A
teremtés elbeszélésben Isten napi teremtő tevékenysége után elhangzik az
értékelés, hogy minden jó, amit alkotott. Jézus gyógyítását azért
állíthatjuk párhuzamba a teremtés történetével, mert a csodái
újjáteremtést jelentenek, gyógyításaival visszaállítja a teremtés eredeti
rendjét, megszünteti azokat a hibákat, betegségeket, amelyek eltorzítják a
teremtmények világát. Jézus újjáteremti a világot és újjászületést
ajándékoz az embernek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Amikor meggyógyítottad a beszélni nem tudó és nem
halló embert, te egyedül őrá figyeltél, hogy a szeretet és az irgalom
nyelvén beszélhess vele. Olyan mozdulatokat tettél, amelyek a kívülállók,
a szemlélők számára furcsák és szokatlanok voltak, de azok a beteg számára
mégis gyógyulást eredményeztek. Mozdulataid érintéssé váltak.
Megérintetted a beteg testrészeket és azok azonnal meggyógyultak. Kérünk,
érints meg minket gyógyító kezeddel! Érints meg irgalmaddal! Érints meg
szereteteddel!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150906.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-06
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum