2013. május 4., szombat

[Evangelium] 2013-05-04

2013. május 4. – Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: „Ha a világ gyűlöl titeket,
tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne
titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert
kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a
tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik
azt, aki küldött engem."
Jn 15,18-21

Elmélkedés:

Jézus figyelmezteti tanítványait, hogy őmiatta gyűlölni fogja őket a világ
és üldözés éri őket. Szavainak igazságát tapasztalhatjuk, hiszen az elmúlt
évszázadokban világszerte érték üldözések a keresztényeket hitük miatt.
Tévedés volna azonban azt gondolni, hogy ezek az idők már elmúltak.
Napjainkban sincs mindenütt vallásszabadság. Sok országban ma is üldözik,
börtönbe zárják a keresztényeket, de az is előfordul, hogy papokat,
missziós szerzeteseket vagy más híveket megölnek keresztény hitük miatt.
Az Egyház minden korban a vértanúk közössége. Az Egyház minden korban
erősödik a vértanúk tanúságtétele, helytállása láttán.
Vannak olyan országok is, ahol az állami törvények ugyan biztosítják a
szabad vallásgyakorlatot a hívők számára, de ügyes módszerekkel mégis arra
törekszenek, hogy az Egyház tevékenységét a templomok falai közé
szorítsák. Hogyan válaszoljunk minderre? A keresztény nem ijed meg a
támadásoktól, hanem Istenben bizakodik. Tudja, hogy küldetését akkor is
teljesítenie kell, ha mások emiatt neheztelnek rá. Az üldözéseknek az
előnyét érdemes meglátnunk. A nehéz időkben derül ki valójában, hogy kik
azok, akik komolyan veszik hitüket, és elviselve a nehézségeket hűségesen
kitartanak, kik az elkötelezett keresztények. Vajon felismerhető-e életem
alapján, hogy Krisztushoz tartozom?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, te magad vagy a szeretet! Taníts engem az egyetlen leckére, a
szeretet gyakorlására. Soha nem felejtem, hogy te a végsőkig elmentél a
szeretetben. Atyád és az emberek iránti szeretetből áldoztad fel magadat,
megmutatván számunkra, hogy a szeretet nem szavakat kíván, hanem odaadást
és hűséget. Úgy akarok élni, ahogy te éltél, s úgy akarok szeretni,
ahogyan te szeretsz engem!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130504.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 3., péntek

[Evangelium] 2013-05-03

2013. május 3. – Péntek

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Az az én parancsom, hogy
szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim
vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket
többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak
mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam
nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és
arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó
gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt
parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!"
Jn 15,12-17

Elmélkedés:

Jézussal való kapcsolatunk éltetője a kölcsönös és folyamatos szeretet,
miként erről a tegnapi evangéliumban olvashattunk. Jézus azzal mutatta meg
végsőkig elmenő szeretetét, hogy az életét áldozta fel minden emberért.
Nincs senki, aki nagyobb áldozatra lenne képes, mint ő, nála jobban senki
sem szerethet minket, mert Isten szereteténél nem létezik erősebb
szeretet. Jézus azt kéri, hogy viszonozzuk szeretetét: szeressük az Atyát,
aki gondoskodik rólunk, s akinek az életet köszönhetjük, szeressük őt,
azaz a Fiút, aki megváltott minket, és szeressük a Szentlelket, aki
megszenteli életünket.
A mai evangélium ennél is tovább megy, amikor azt kéri, hogy ne csupán őt
szeressük, hanem a szeretetet terjesszük ki embertársaink, minden ember
felé. A felebaráti, embertársi szeretet mértékét így határozza meg: „Úgy
szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!" (Jn 15,12).
Ezen a ponton kissé elcsodálkozunk. Hogyan tudnánk úgy szeretni, ahogy
Jézus? Ez lehetetlen számunkra! Miért volna lehetetlen vagy
megvalósíthatatlan? Miért ne próbálhatnánk meg? Miért ne indulhatnánk el a
tökéletes szeretet útján? Az bizonyos, hogy a mi Urunk szeretetét nem
tudjuk felülmúlni, de érdemes komolyan vennünk szavait, kérését.
Törekedjünk a tökéletes szeretetre! Jézus azt adja tovább, amit a mennyei
Atya szeretetéből felé sugárzott. Én pedig azt adjam tovább az embereknek,
ami Krisztustól sugárzik felém!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Taníts, Uram, elfogadni a békességre vezető út melletti nehézségeket. Úgy
venni ezt a bűnös világot, ahogy Jézus tette, nem ahogy én tenném. Bízni
abban, hogy Ő mindent jóra fordít, ha elfogadom az Ő akaratát és valóban
boldog legyek ebben az életben, főleg pedig boldog lehessek majd Vele az
örök életben.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130503.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim! Figyelmetekbe ajánlom az alábbi programot. István atya
Ez az a nap! 2013. Időpont: 2013. június 1. szombat. Helyszín: Budapest
Sportaréna. Program, információ, jelentkezés a www.ezazanap.hu oldalon.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 2., csütörtök

[Evangelium] 2013-05-02

2013. május 2. – Csütörtök

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen."
Jn 15,9-11

Elmélkedés:

A tegnapi szakasz folytatásaként a mai evangéliumban Jézus azt fejti ki
részletesebben, hogy mi élteti, táplálja, erősíti a vele való
kapcsolatunkat. A szőlőtő és a szőlővesszők példázatából kiderült, hogy
szorosan kell kapcsolódnunk Jézushoz, aki életünk tápláló és megújító
forrása. Ezt a szoros lelki kapcsolatot a szeretet élteti és építi
folyamatosan. Ezt kéri: „Maradjatok meg az én szeretetemben!" (Jn 15,9).
Jézusnak az Atyához való kapcsolatát a szeretet határozza meg alapvetően,
ez Isten legfőbb tulajdonsága. Az Atya szereti a Fiút, Jézus Krisztust és
a Fiú az Atyát. Kettejük kölcsönös szeretete mégsem zárul be, hiszen a
harmadik isteni személy, a Szentlélek felé is kiárad, illetve az emberek
felé is.
A Fiú úgy szeret minket embereket, ahogyan őt az Atya szereti. Mi lehetne
nagyobb annál a szeretetnél, ahogyan a Fiúisten, Jézus Krisztus szeret
bennünket? Ennél a szeretetnél nincs és nem is lehet nagyobb, ezért semmit
sem helyezhetünk elébe. Nem szerethetünk senki mást jobban, mint aki
bennünket a legjobban szeret! Válaszolhatunk-e másként Krisztus
önfeláldozó és határt nem ismerő szeretetére, mint azzal, hogy őt
szeretjük a legjobban? Kereszthalálával Jézus egyértelműen megmutatta,
hogy amiről három éven keresztül beszélt, azt komolyan is gondolja. A
szeretetet nem csupán szavaival hangoztatta, hanem meg is valósította.
Eljutok-e a szavak szintjéről a szeretet cselekedeteinek szintjére?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem
tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad,
hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130502.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 1., szerda

[Evangelium] 2013-05-01

2013. május 1. – Szerda, Szent József, a munkás

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz
gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz,
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás
által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek
maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad
a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert
nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a
szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem
maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek,
és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

Szent Józsefnek, a munkásnak emléknapján a húsvéti időszak soros
köznapjáról vesszük az evangéliumot, amelyben Jézus önmagát szőlőtőhöz, a
mennyei Atyát a szőlőskert tulajdonosához, tanítványait és követőit pedig
szőlővesszőkhöz hasonlítja. Beszédében így tanít: „Én vagyok a szőlőtő és
Atyám a szőlőműves" (Jn 15,9), majd a következőkkel folytatja: „Én vagyok
a szőlőtő, ti a szőlővesszők" (Jn 15,5).
Hogyan értelmezzük példabeszédét? Az Egyház, az újszövetségi nép Isten
szőlőskertje, amely közösséghez minden megkeresztelt ember tartozik. Az
Egyház tagjai úgy kapcsolódnak Krisztushoz és rajta keresztül egymáshoz,
miként a szőlővesszők a szőlőtőhöz. Az egyházi közösség tagjaként
mindannyian arra törekszünk, hogy megőrizzük a Krisztushoz kapcsolódást,
aki nélkül semmit sem tehetünk, s akiből életerőt merítünk. Egyedül általa
tud lelki gyümölcsöket érlelni életünk. Ahogyan a szőlő termésének
mennyisége és minősége egyaránt függ a kedvező időjárástól és az emberi
munkától, ugyanígy a Krisztussal való élő kapcsolatunk is egyrészt Isten
kegyelmének köszönhető, másrészt megkívánja a mi emberi közreműködésünket
is.
Ha meghozzuk a döntést, hogy Jézussal akarunk élni és megtesszük felé az
első lépéseket, akkor ő a segítségünkre siet. Kezdetben nem várja tőlünk,
hogy azonnal bőséges termést hozzunk, hanem megelégszik azzal a kevéssel,
amit a magunk emberi erejéből tudunk neki adni. De szüntelenül vigyáznunk
kell arra, hogy hozzá kapcsolódjunk és belőle merítsünk erőt, nehogy
elszáradjunk vagy terméketlenné váljunk. Ha látja bennünk az
életképességet, a lelki erősség csíráját, akkor ő már tudja, hogyan kell
alakítania életünket, hogy bő termést hozzunk. Célunk az, hogy
megmaradjunk a Krisztussal való élő és éltető egységben, s a
jócselekedetek gyümölcsét teremjük.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te azt mondtad tanítványaidnak: Ti vagytok a világ világossága. A
fény világít, szórja sugarát és elűzi a sötétséget. Engedd, Uram, hogy én
is fénysugár lehessek! Hadd vigyem az öröm fényét az emberek közé, hiszen
én is a te kegyelmed fényességében élek! Hadd legyek akaratod szerint a
világosság gyermeke! Világítson az én életem is, hogy a téged kereső,
utánad vágyó lelkek általam hozzád találjanak.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130501.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 30., kedd

[Evangelium] 2013-04-30

2013. április 30. – Kedd

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a
világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen
hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha
szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya
nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd
bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ
fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy
szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem."
Jn 14,27-31a

Elmélkedés:

„Ne nyugtalankodjék a szívetek" (Jn 14,27) – szól Jézus az apostolokhoz,
akik az utolsó vacsorán azért félnek, mert nem tudják pontosan, mi vár
rájuk Mesterük távozása után. Jézus azzal bátorítja őket, hogy vissza fog
térni és nem szűnik meg vele a személyes kapcsolat. Az ő szavaiból
békesség sugárzik, ami éppen ellentéte az apostolok nyugtalanságának.
Kereszthalálát követően csak fokozódik az apostolok nyugtalansága, akik
félelmükben bezárkóznak. A feltámadt Krisztus jelenései alkalmával így
szól hozzájuk: „Békesség nektek!" (Jn 20,19). E szavakkal nem csak békét
kíván nekik, hanem jelzi, hogy ő a békesség forrása, ő adományozza az
ember számára a békét. A prófétai jövendölésekben számos esetben előkerül
a gondolat, hogy a Messiás eljövetelével és Isten uralmának
megvalósulásával elérkezik a földre a békesség, amelyet minden ember áhít.
Izajás próféta például a „béke fejedelmének" jöveteléről jövendöl, Mikeás
pedig azt mondja az eljövendő Messiásról, hogy „ő maga lesz a béke." A
jövendölések megvalósulását Jézus születésekor tapasztalja meg a világ,
amikor is az angyalok békét hirdettek a jóakaratú embereknek. Ahol pedig
Jézus fellép, tanít, csodát tesz, ott a béke is megjelenik, bár tanítása
felforgatja ennek a világnak a rendjét, hogy az isteni béke költözzön
helyébe.
A mindennapi nehézségek miatt sokszor vesz erőt rajtunk a csüggedés és
nyugtalanság tölti el szívünket. Valójában azonban nincs okunk az
aggodalomra. Ha hiszünk Istenben, az ő gondviselésében, akkor nem érdemes
nyugtalankodnunk. Emberi képességünk valóban kevésnek bizonyul sok
élethelyzetben, de ha ilyenkor bizalommal Istenhez fordulunk, ő nem fogja
megtagadni tőlünk a segítséget. Rá merem-e bízni életemet Istenre?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, adj erőt, nehogy kifulladjak az úton, hogy segítsük egymást a holnap
felé haladtunkban, hátra nem tekintve, nem méricskélve, mibe kerül a
segítség. Adj erőt, hogy bátran szembenézzek a jövő feladataival, melyeket
várnak tőlem az emberek, vagyis Te. Adj erőt, hogy úgy reméljek, mintha ma
reggel kezdődnék az életem.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130430.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 29., hétfő

[Evangelium] 2013-04-29

2013. április 29. – Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz: „Aki ismeri és
teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám
is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki."
Júdás – nem a karióti – itt közbeszólt: „Uram, hogyan van az, hogy nekünk
akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?" Jézus így folytatta:
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt,
hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem
tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az
enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani,
amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben
küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt,
amit mondtam nektek."
Jn 14,21-26

Elmélkedés:

A mai evangéliumi rész elején Jézus arról beszél, hogy az szereti őt, aki
megismeri és megtartja parancsait. A szeretet nem csupán egy érzés, mint
ahogy sokan gondolják napjainkban, hanem cselekedetekben testet öltő
jóság. Isten irántunk való szeretete sem csupán érzés, hanem Krisztus
személyében megjelenő valóság. A megtestesülés Isten szeretetének a tette.
Jézus azzal bizonyította szeretetét az Atya iránt és irántunk, hogy
véghezvitte a megváltás művét szenvedése és halála által. Az igazi
szeretet azt jelenti, hogy mindent oda kell adni fenntartás nélkül. Ezt
teszi Jézus, amikor odaadja, felajánlja az életét.
Beszéde végén az Úr megígéri a Szentlelket, aki majd eszébe juttatja
mindazt tanítványainak, amit ő tanított nekik élete során. A Szentlélek
pünkösd napján áradt ki az apostolokra, s azóta jelen van az Egyházban. A
Lélek olykor feledékeny emlékezetünket frissíti fel, máskor pedig Jézus
tanításának megértésében segít, illetve annak felismerésében, hogy miként
teljesíthetjük Jézus akaratát. A parancsok gyakorlati követése jelzi Jézus
iránti szeretetünket.
E beszéddel Jézus felkészíti tanítványait arra az időre, amikor már nem
lesz velük, mert visszatér Atyjához a mennybe. Előre látja, hogy távozása
a világból szomorúsággal fogja eltölteni övéit, ezért igyekszik megértetni
velük, hogy nem hagyja őket magukra, hanem Szentlelke által örökre velük
marad.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség, te vagy
az egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atyja és Ura vagy
mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Adj nekünk
alázatosságot, reményt és erős hitet! Add, hogy a szeretet Lelke, a te
Lelked éltessen minket;- segíts egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk,
mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése! Segíts, hogy a békesség
és az egyetértés fiai legyünk, és így méltók legyünk arra, hogy boldognak
nevezzen minket szent Fiad! Általa és vele legyen neked dicsőség és
hatalom, a jóságos Szentlélekkel együtt! Jeruzsálemi Szent Cirill

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130429.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasó barátaim!
Az elmúlt héten is haladtunk evangelizációs munkánkkal, amelyről szívesen
számolok be röviden Önnek és az e-vangélium olvasóinak. Úgy tűnik, hogy
adományaitoknak köszönhetően az anyagi háttér teljes mértékben biztosított
lesz, mire elkészülünk. Köszönöm nagylelkűségeteket!
1. A lelkesedés töretlen, örülök, hogy felfedezitek az új lehetőség
előnyeit! Mindenképpen jó üzenet a világ felé, hogy az Egyház nem csak a
hagyományos módokon hirdeti az igét, hanem a legújabb eszközöket is
felhasználja küldetésében.
2. Két napja a mobil alkalmazás teszt verziójának köszönhetően nem
csilingelésre, hanem a reggeli imára ébredek. Gyorsan meg fogjátok szokni.
:-) Sok embernek meg fogja változtatni az ébredési szokásait. Nem kell
majd nyugtalanul kapkodni a telefon után a sokszor bizony idegesítő
csengetés elnémítása miatt, hanem nyugodtan meghallgatható (és együtt
mondható) a reggeli ima és a napi örömhír. E néhány perc alatt tudatosul,
hogy újra reggel van!
3. A felajánlásoknak köszönhetően nyomtatott plakát is készül, amelyet
minden plébániára elküldünk. Elektronikus változatát majd küldöm a
közeljövőben. Nyomtatottat is lehet majd kérni, de erre visszatérek
később.
4. Időközben meghívtak egy konferenciára, hogy tartsak egy előadást az
egyház internetes jelenlétéről, az evangelizáció lehetőségeiről stb., ami
a Parlament felsőházában lesz. Mondjatok egy imát, hogy evangelizációs
lelkesedésem másokra is hasson!
5. A népszámlálási adatok a vallásosság tekintetében valóban
elszomorítóak, erős a visszaesés a 10 évvel korábbi eredményekhez képest.
Az eredmény pontosan kijelöli feladatunkat. Ösztönözzön bennünket Krisztus
evangéliumának terjesztésére!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2013. április 28.
Itt az eredeti üzenet, kérés:
Közel 9 éve küldöm a Napi Evangéliumot nektek. Ez idő alatt kb. 52 millió
e-vangélium üzenet érkezett meg listánk tagjaihoz. Többen olvassák az
e-mailben kapott vagy honlapokon megjelenő üzenetet, mint ahányan
Magyarországon egy hétköznap elmennek szentmisére. Erről az oldalról nézve
szép eredmény. Istennek legyen hála érte!
A másik oldalról nézve viszont az is igaz, hogy a legutóbbi
népszámláláskor (2011.) magukat katolikusnak valló emberek 1 %-ához jut el
naponta az örömhír ilyen módon. Hol van a többi 99 %? És akkor még meg sem
szólítottuk Jézus örömhírével azokat, akik nem vallásosak. Van még mit
fejlődnünk, ezért érdemes megszívlelnünk, hogy mindenkinek a lehetőségei
szerint be kell kapcsolódnia az evangélium terjesztésébe. Ezt nevezzük Új
Evangelizációnak. Ezt indította el Boldog II. János Pál, ezt szorgalmazta
XVI. Benedek és most Ferenc pápánk is. Nagy szolgálatot tesztek azzal , ha
barátaitoknak is hírt adtok a lehetőségről. Feliratkozni a
www.evangelium365.hu oldalon lehet.
Közben keressük az új lehetőségeket is. Most éppen az okostelefonok
világát szeretnénk meghódítani. A munkát elkezdtük, stílusosan pünkösdre
tervezzük az alkalmazás indítását, ami az evangélium hirdetésének nagy
ünnepe. Miként ez e-mailes e-vangélium, ugyanúgy ez is ingyenesen
hozzáférhető lesz. A megvalósításhoz köszönettel fogadjuk az adományokat.
A legkisebb fizetőeszköz nálunk az 5 forintos. Szeretettel kérem, ha van
rá lehetősége, támogassa naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre
1825 Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok, egy jelképes összeg. Akinek
pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat akár többet is.
Isten jutalmazza meg sokszorosan nagylelkűségét!
Isten segítse munkánkat! A pünkösdi Szentlélek adjon mindenkinek
lelkesedést!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2013. április 15.
Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium
Utalás: Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Sárga postai csekk kérhető a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Írja meg
nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy ez
e-vangélium támogatásához kér csekket. Aki kért, annak már küldöm.
Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 28., vasárnap

[Evangelium] 2013-04-28

2013. április 28. – Húsvét 5. vasárnapja

Abban az időben: Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni
kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha
Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt
hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új
parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket,
úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim
vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt."
Jn 13,31-33a.34-35

Elmélkedés:

A szeretet tanúságtétel
A különféle sportágak közül azokat értékelem leginkább, amelyeknél a
sportolónak nincs szüksége semmilyen eszközre, csak a saját testére. Nem
használ gerelyt, diszkoszt, labdát vagy egyebet, nincs szüksége ütőre,
evezőre és semmi másra, hanem csupán a testi ereje számít. Ki tud távolabb
ugrani? Ki tud gyorsabban futni? Ki tud magasabbra ugrani? A magasugrásnál
egyre feljebb teszik a lécet. Aki leveri, nem jut tovább. Egyre magasabbra
teszik a lécet és egyre kevesebben maradnak versenyben, végül már csak
egyetlen ember, a győztes. De ha ezt követően a győztes számára pár
centiméterrel magasabbra tennék a lécet, azt ő is leverné.
Most egy hirtelen ugrással térjünk a mai evangéliumhoz! Jézus magasra
teszi a lécet, amikor ezt mondja: „Új parancsot adok nektek. Szeressétek
egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!" (Jn
13,34). Már önmagában az is nagy teljesítmény, ha valaki őszintén és
mindenféle szándék vagy előny nélkül szereti a másikat, az azonban még
nagyobb követelmény, hogy olyan szeretettel forduljunk embertársaink felé,
ahogyan Krisztus szeretett, szeret minket.
Valójában Jézus szeretet-parancsának ez az igazi újdonsága. Ez a kérés,
parancs igazi kihívást jelent számunkra. Sokan persze nem szeretik a
kihívásokat és visszarettennek. Úgy gondolják, hogy ez lehetetlen. Azt
hiszik, hogy ez megvalósíthatatlan. Ember nem képes ilyen teljesítményre.
Az ember nem képes olyan (mértékű vagy minőségű) szeretetre, mint az
Isten. Ebben részben van igazság. De kér-e tőlünk Jézus olyat, amit nem
tudunk megtenni? Mi értelme volna olyat kérnie tőlünk, amit valóban
lehetetlen megtenni? Kér-e tőlünk Jézus olyat, amit ő maga nem tett meg? Ő
a végsőkig elment a szeretet kifejezésében. Amikor vállalta a szenvedést,
amely emberi testének okozott fájdalmat, és amikor vállalta a halált,
amely emberi testéből szívta ki az életerőt, magát az életet, akkor a
végsőkig elment, csakhogy az ember megismerje a szeretetet. Mi sokszor
félünk odaadni, feláldozni életünket. Jézus nem félt ettől. A szeretet
mindig önmagunk feláldozását, odaajándékozását jelenti, mégpedig
visszavonhatatlanul.
A szeretet gyakorlása tanúságtétel, jel a világ számára. Jézus ezt mondja:
„Arról tudják majd meg az emberek, hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt" (Jn 13,35). Krisztus felénk irányuló
szeretetének megtapasztalása indíthat el bennünket a szeretet útján. A
keresztre tekintve megértjük, hogy Jézus szeretetből vállalta a szenvedést
és a halált, a feltámadt Krisztussal való találkozás pedig megérteti
velünk, hogy a feltámadásban a mennyei Atya Jézus iránti szeretete
nyilvánult meg. Isten ugyanakkor bennünket is feltámaszt az örök életre, s
ez irántunk való szeretetének jele.
Jézus Krisztus megváltó kereszthalála előtt gondolta volna egyetlen ember
is, hogy Isten képes meghalni az emberért? Gondolta volna valaki, hogy
Isten ennyire szereti az embert? Aligha. Ekkora szeretet elképzelhetetlen
volt az ember számára, mégis megvalósult. Ne gondoljuk soha, hogy
lehetetlen, amit Jézus kér tőlünk! Induljunk el az önfeláldozás útján!
Induljunk el a tökéletes szeretet útján! Nehéz, de megvalósítható a
szeretet. A szeretet megélése mindenki felé legyen tanúságtétel és jel
arról, hogy hiszünk Istenben, aki maga a szeretet!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, te úgy szerettél bennünket, hogy egykor életedet adtad
értünk, s úgy szeretsz minket, hogy most is nekünk adod magad. A veled
való élet biztosítja számunkra azt a szabadságot, amely megteremti a
szeretet légkörét, hogy szabadon szerethessük Istent és embertársainkat.
Te szabadon, kényszer és félelem nélkül adtad oda életedet, hogy
megismerhessük a te végtelen, határtalan szereteted. Taníts bennünket
arra, hogy szabadon és nagylelkűen ajánljuk fel életünket Isten és az
emberek szolgálatára! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130428.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum