2011. december 3., szombat

[Evangelium] 2011-12-03

2011. december 3. - Szombat

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a
zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden
betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a
szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok:
elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az
aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön
munkásokat aratásába!" Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat
adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak
minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket, és megparancsolta
nekik: „Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és
hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket,
támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki
ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!"
Mt 9,35-10,1. 6-8

Elmélkedés:

Adventben mindig reménnyel várakozunk. Azzal a reménységgel, hogy egyre
közelebb ér hozzánk a mennyek országát hirdető és megvalósító Jézus. Azzal
a reménnyel várakozunk, hogy hamarosan találkozunk a Megváltóval, az Isten
Fiával.
Adventben mindig reménnyel várakozunk? De vajon tényleg él bennünk a
remény? Az adventi készület idején erősíteni szeretnénk magunkban a
reményt és szeretnénk felébreszteni azt a reményvesztett emberekben.
Jézusnak egykor megesett a szíve az embereken, akik olyanok voltak, mint a
pásztor nélküli juhok. Vajon megesik-e a szívünk korunk csalódott és
remény nélküli emberein? A remény olyan érzés a szívünkben, amely az örök
élet és Isten felé irányít. Adventben szeretnénk sokaknak visszaadni
elveszett reményüket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Én Uram és én Istenem, milyen titokzatosak a te csodáid! Olyanok vagyunk
itt a földön, mint az együgyű pásztorfiúk: azt hisszük néha, megértünk
téged. De hogyan lehetne ez igaz, amikor önmagunkat sem értjük meg?
Avilai Szent Teréz

________________________________

Aktuális:
Emlékmise lesz nemzetünk megújulásáért a Szent Anna réten 2011. december
8-án, a Mária Út Egyesület szervezésében. Információ:
http://mariaut.hu/tart-event-497-1/Fopapi_emlekmise_a_magyar_engesztelok_egysegeert_a_Szent_Annareten
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 2., péntek

[Evangelium] 2011-12-02

2011. december 2. - Péntek

Tanítóútján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták:
„Könyörülj rajtunk, Dávid fia!" Amint hazaérkezett, bementek hozzá a
vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni
rajtatok?" „Hisszük, Uram!" – felelték azok. Akkor megérintette szemüket,
és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!" Erre megnyílt a szemük. Jézus
pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!" Ám azok
elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.
Mt 9,27-31

Elmélkedés:

Izajás próféta az eljövendő messiási időkről szólva arról beszél, hogy
hallókká válnak a süketek, a vakok újra látni fognak, uralomra jutnak a
szelídek és örömre változik a szegények szomorúsága. Mindez nem csak
jövendölés, hanem Isten ígérete is, amely Jézus személyében fog majd
beteljesedni. Ő az, aki isteni hatalmával meggyógyítja a betegeket,
megnyitja a süketek fülét és a vakok szemét. Ő nem csak boldognak nevezi a
szelídeket és a szegényeket, hanem meg is adja nekik ezt a boldogságot. A
Megváltó érkezése az én életembe is változást hoz azáltal, hogy a bűnbánat
révén megtisztítja és meggyógyítja lelkemet. Közelgő jövetele töltsön el
engem is a megváltottak igazi, lelki örömével!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, hosszan tűrő, jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten Fia,
Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül. Engedd meg, Üdvözítőm, hogy részem
legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és
mindenkor a te akaratodat cselekedjem.
Szent Efrém
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 1., csütörtök

A betlehemi pásztor

Kedves Zoltán!
Jelen levelet a Napi e-vangélium olvasóinak küldöm.

Az idei karácsonyra a gyerekek és a családok számára készítettem egy könyvet. Mesekönyvnek tűnik, de igaz történeteket tartalmaz: gyermekkori emlékeimet és papi élményeimet. A kötet történetei egy gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A sok-sok színes kép Magyar Krisztina munkája.

Sokszor hallom felnőttektől: „Gyerekkoromban olyan gyönyörű karácsonyok voltak és olyan szép történeteket olvastam az ünnepek alatt." Azért készítettem e karácsonyi kötetet, hogy 20-30 év múlva is ugyanezt mondják majd a felnőttek.

A könyv adatai:
Cím: Horváth István Sándor: A betlehemi pásztor
Ára: 900 Ft/db + postaköltség 100 Ft/db Magyarországra (külföldre jelentősen több).

A könyv megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen (boltokban nem kapható).

A megrendeléshez, kérem, küldje el a következőket:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
A kiadvány címe: A betlehemi pásztor
Darabszám:

Információ a könyvről: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra

Aki már megrendelte, kérem, ne küldje el ismét ugyanazt a rendelést!
A könyveket folyamatosan postázom. (A megnövekedett forgalom miatt a posta kissé lassabban kézbesíti a küldeményeket.)
A 2011. december 15-ig elküldött megrendeléseknél biztosított, hogy az ünnep előtt odaér.

Szép adventi készülődést kívánok!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)


Szívünkben mély nyomot hagyott A-B-C könyvem: http://zalalovo.plebania.hu/plebania/kiadvanyok
Igéddel éltess engem! A-B-C könyvem: http://zalalovo.plebania.hu/plebania/kiadvanyok
Karácsonyi CD lemezeink: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2
--
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: (+36)92-371-049

[Evangelium] 2011-12-01

2011. december 1. - Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem mindaz, aki azt
mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki
teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre
is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt
a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem
dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan
tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát
homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és
rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle."
Mt 7,21. 24-27

Elmélkedés:

Izajás próféta az eljövendő messiási időkről szólva arról beszél, hogy
hallókká válnak a süketek, a vakok újra látni fognak, uralomra jutnak a
szelídek és örömre változik a szegények szomorúsága. Mindez nem csak
jövendölés, hanem Isten ígérete is, amely Jézus személyében fog majd
beteljesedni. Ő az, aki isteni hatalmával meggyógyítja a betegeket,
megnyitja a süketek fülét és a vakok szemét. Ő nem csak boldognak nevezi a
szelídeket és a szegényeket, hanem meg is adja nekik ezt a boldogságot. A
Megváltó érkezése az én életembe is változást hoz azáltal, hogy a bűnbánat
révén megtisztítja és meggyógyítja lelkemet. Közelgő jövetele töltsön el
engem is a megváltottak igazi, lelki örömével! Ne csupán hallgassam az Úr
szavait, hanem tegyem is meg azt!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 30., szerda

[Evangelium] 2011-11-30

2011. november 30. – Szerda, Szent András apostol

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit
Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a
tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és
én emberek halászává teszlek titeket!" Erre azok otthagyták hálóikat, és
követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát,
Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították
a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat,
és követték őt.
Mt 4,18-22

Elmélkedés:

A csodálatos kenyérszaporításkor Jézus nem a semmiből varázsol rengeteg
kenyeret, hanem abból a hétből, ami a tanítványoknál van, majd őket kéri
meg a kenyerek szétosztására a népnek. Jézus felhasználja mindazt, amink
van, s amit átadunk neki. Segítségünket kéri, hogy jóságának közvetítői és
szeretetének továbbadói legyünk. Adventben és karácsonykor az önmagát
nekünk adó Jézusra várakozunk. És őt szeretnénk tovább adni mindenkinek,
hogy találkozzanak vele és átéljék az Isten-látás örömét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jöjj el, népek várakozása, Úr Jézus! Örvendeztess meg minket isteni
jelenléteddel! Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Ha
saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe
esünk, s észrevétlenül a csalárdság áldozatai leszünk. Ha jók szeretnénk
lenni, hiányzik belőlünk az erő és a bizalom. Amikor ellen akarunk
szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk és alulmaradunk. Jöjj,
és segíts nekünk, Urunk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 29., kedd

[Evangelium] 2011-11-29

2011. november 29. - Kedd

Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus
felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám,
mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől,
és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent
átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az
Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja
jelenteni." Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta:
„Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és
király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani,
amit ti hallotok, de nem hallotta."
Lk 10,21-24

Elmélkedés:

„Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok." (Lk 10,23) A karácsony a
látás napja, az Isten-látás ünnepe. Minden szem a jászolban fekvő
Gyermekre szegeződik. Boldogok, akik részesülnek ebben az élményben.
Boldogok, akik az éjszaka sötétjében meglátják az igazi Világosságot. Az
ünnep felé haladva lassan minden egyéb a látómezőnkön kívülre kerül.
Remélhetőleg egyre kevesebb esemény vonja el figyelmünket a lényegről.
Boldogok vagyunk, ha meglátjuk majd Jézusban a mennyei Atya ajándékát.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Krisztus, népek királya, akit az emberiség évszázadok óta várt és
vágyott; az emberiség, melyet megsebzett a bűn, Te, aki mindannak talpköve
vagy, az emberiség újjáépítheti önmagát és határozott, megvilágosító
vezetést nyerhet útján a történelmen keresztül!
Te, aki a megosztott népeket egyesítetted Atyádnak bemutatott áldozati
adományoddal, jöjj, és mentsd meg az embert!
Az embert, aki szánalomra méltó és nagyszerű, az embert, aki általad jött
létre a föld porából, s a Te képedet és hasonlóságodat hordozza!
II. János Pál pápa

________________________________

Aktuális:
Sokszor hallom felnőttektől: "Gyerekkoromban olyan gyönyörű karácsonyok
voltak és olyan szép történeteket olvastam az ünnepek alatt." Azért
készítettem a gyerekeknek a karácsonyi könyvet (tele színes képekkel),
hogy 20-30 év múlva is ugyanezt mondják majd a felnőttek.
István atya

Kedves barátaim!
Megjelent A betlehemi pásztor című képes gyermekkönyvem. Külalakra
mesekönyvnek tűnik, de igaz történeteket tartalmaz. A kötet történetei egy
gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A sok-sok színes
rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900 Ft + postaköltség: 100 Ft/db Magyarországra (külföldre
jelentősen több).
A könyv megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen (boltokban nem
kapható). A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 28., hétfő

[Evangelium] 2011-11-28

2011. november 28. - Hétfő

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy pogány százados
járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és
szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom." A százados
ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak
egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt
ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: „Menj!" –
elmegy; a másiknak: „Jöjj ide!" – akkor hozzám jön; és szolgámnak: „Tedd
ezt!" – és megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez:
„Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért
azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és
asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában."
Mt 8,5-11

Elmélkedés:

A mai evangélium látványosan szemlélteti, hogy milyen újdonságot hoz a
világba a Megváltó érkezése. A pogány katona új stílusban kezd beszélni.
Ő, aki hozzászokott, hogy beosztottainak parancsokat ad, most új
hangnemben beszél. Nem parancsol, hanem kér. Nem követel, hanem remél.
Kimutatja, hogy nem csak a parancsszóban hisz, hanem a gyógyító isteni
szóban is. Talán én is elkezdhetnék más stílusban beszélni az emberekkel,
és másként beszélni, beszélgetni, imádkozni Istennel.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed
csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük
szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos Tested kötelékeivel, hogy
eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti
testvéri összefogást! Ámen.
Boldog XXIII. János pápa

________________________________

Aktuális:
A betlehemi pásztor könyv mellett még a következőket szerették volna
egyesek: A betlehemi jászol, A betlehemi gyermek, Betlehemi csillag,
Betlehemi titok, Betlehemi királyok. Természetesen csak véletlen elírások
ezek. Mindenesetre nekik nagyobb lesz a meglepetés, amikor megkapják a
könyvet a pásztorról. De ez fontos visszajelzés számomra arról, hogy
milyen könyveket szeretnétek a gyerekek kezébe adni. Köszönöm a jó
ötleteket és ígérem, hogy jövőre ebből fogok meríteni.
István atya

Kedves barátaim!
Megjelent A betlehemi pásztor című képes gyermekkönyvem. A kötet
történetei egy gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A
sok-sok színes rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900 Ft + postaköltség: 100 Ft/db Magyarországra (külföldre
jelentősen több).
A könyv megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen (boltokban nem
kapható). A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 27., vasárnap

[Evangelium] 2011-11-27

2011. november 27. – Advent 1. vasárnapja

Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem
tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor
otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga
feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát
éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este
vagy éjfélkor; kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha
váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom:
Virrasszatok!
Mk 13,33-37

Elmélkedés:

A legdrágább ajándék
Minden eddiginél szegényebb karácsonyt jósolnak a szakemberek az idei
évre. A gazdasági válság miatt kevesebb pénzt tudnak az emberek költeni a
karácsonyi ajándékokra. Ugyanez persze elhangzott már tavaly és a korábbi
években is, de az adventi vásárok után végül mégsem panaszkodtak annyira a
kereskedők, mert mindenki igyekezett inkább mással spórolni és nem az
ajándékokkal.

Vajon idén valóban kevesebbet szaladgálunk az ajándékok után? Aligha.
Vajon kevesebbet szánunk szeretteink ajándékára? Nem hiszem. Aki korábban
megengedhette magának, hogy drága holmikat ajándékozzon, idén is így fog
tenni. Aki pedig eddig is szerényebb kerettel gazdálkodott, idén sem fog
bővelkedni. De talán nem is ez a lényeg. Nem az ára határozza meg az
ajándék értékét. Az árcédulán szereplő összeg csak rövid ideig érdekli a
vásárlót. A megajándékozottat pedig egyáltalán nem érdekli. Legyünk
őszinték! Kinek volna szíve saját gyermeke karácsonyi ajándékán spórolni?
Vagy azon, amit édesanyjának szán? Majd inkább máson takarékoskodunk!

Lám, Isten sem húzza össze a nadrágszíjat. Nem küld nekünk leárazott kis
Jézust. Nem mondja, hogy megszorítások szükségesek, s idén csak akciós,
olcsó Jézusra futja. A betlehemi Gyermek nem lesz végkiárusítás tárgya.
Istentől idén is a legdrágább ajándékot kapjuk: Fiát adja nekünk. Isten
megajándékoz bennünket, mert szeret minket. Isten szeretetére nem lehet
árcédulát és vonalkódot tenni. Így aztán nincs nála árengedményes szeretet
sem. Ha megtapasztalom szeretetét, akkor leszek igazán megajándékozott. Ha
továbbadom szeretetét, akkor adtam igazi ajándékot. Nem vagyok annyira
szegény, hogy ne tudnám a legértékesebbet ajándékozni.

A mai nappal, Advent 1. vasárnapjával elkezdődik a karácsonyi előkészület
ideje. Új egyházi, liturgikus év kezdődik, s e fordulat lehetőséget ad
nekünk, hogy változtassunk életünkön. Könnyen beláthatjuk, hogy a magunk
erejéből nem vagyunk képesek arra, hogy gyökeresen változtassunk
életvitelünkön, s talán ezt nem is tartjuk szükségesnek. Egyáltalán képes
valami ilyen hatást, jelentős változást elérni bennünk? Egy cég azt ígéri
reklámhirdetésében, hogy az általa kínált szupergyors internet
megváltoztatja az ember életét. Mármint azokét, akik fizetnek a
szolgáltatásért. Köszönjük szépen, de a technika inkább ne változtassa meg
az életünket, mert már így is túlzottan elvonja figyelmünket emberi
kapcsolatainkról. Van más lehetőség is: szerepelj egy televíziós
valóságshow-ban és teljesen megváltozik az életed! Ha elviszed a
főnyereményt akkor is, de ha nem, akkor is. Ez igaz, de ebből szintén nem
kérünk, sőt, ezt a változást még az ellenségünknek sem kívánjuk. Mi
változtathatja még meg az életünket? Ha megnyerjük a főnyereményt a
lottón? Ha első helyezettek leszünk a tehetségkutató műsorban? Ha
kipróbáljuk az új csodálatos hajfestéket vagy szépségápolási terméket? Ha
megszerezzük magunknak a legújabb akciós terméket? Nem folytatom a
kérdéseket. Ezek az ígéretek, szépen hangzó reklámmondatok aligha hoznak
változást az életünkbe, vagy amilyet hoznának, arra valójában nincs is
szükségünk.

Jézus személye, Jézus születése egészen más változást hozhat. Egy olyan
változásra gondolok, amely felébreszti bennünk a gyermeket, a gyermeki
lelkületet, hogy elindulhassunk a Gyermek, a betlehemi kis Jézus felé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben rád, a te
szavadra és útmutatásodra figyelhessünk. Teremts bennünk csendet, hogy
lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat! Teremts bennünk
csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni.
Teremts bennünk csendet, amelyből megszülethet az öröm, a beteljesül
várakozás öröme.

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Készítettem okostelefonokra egy adventi naptárat. Két verzióban érhető el:
Az első csak magyar nyelvű: Advent 2011 néven található. És Advent 2011+
néven van egy többnyelvű változat, angol, német, francia, olasz, spanyol
és magyar. Használjátok a karácsonyra való készülethez! Mindkettő teljesen
ingyenes.
Android rendszerű telefonok tulajdonosai az Android Market-ben, iPhone
készülékkel rendelkezők pedig az App Store-ban találják meg az Advent 2011
és az Advent 2011+ alkalmazásokat.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum