2008. június 14., szombat

[Evangelium] 2008-06-14

2008. június 14. - Szombat

Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette
fel: "Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia?
Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által: Így szól az Úr az én Uramhoz:
"Jobbom felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet." Ha
tehát maga Dávid a Messiást Urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia?" A
nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust.
Mk 12,35-37

Elmélkedés:

A gyógyulásra váró betegek, köztük például a vakok, több esetben is Dávid
fiának nevezik Jézust. A megszólítással arra utalnak, hogy hisznek abban,
hogy a csodás gyógyításokra képes tanító a Messiás. E hitük jutalmaként
Jézus csodát tesz. Ők tehát felismerik a messiási idők jelét a
gyógyulásokban, nem úgy, mint az írástudók. Az ő gondolkodásukba nem fér
bele az, hogy Jézus isteni erővel, a mennyei Atya küldötteként képes e
csodák végrehajtására. Hitetlenségük olyan akadály, amely nem viszi őket
közelebb ahhoz, hogy Jézusban felismerjék azt a személyt, akiről a
messiási jövendölések szóltak.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, úgy legyen, ahogyan Te akarod;
úgy akarok járni, ahogyan Te akarod,
de segíts megértenem akaratodat!
Uram, akkor van itt az ideje, amikor Te akarod,
és én készen vagyok, amikor Te akarod,
ma és mindörökké!
Uram, elfogadom, amit Te kívánsz,
és az a nyereség nekem, amit Te kívánsz,
elég annyi, hogy én a tied vagyok!
Uram, azért jó így, mert Te akarod,
s azért nem félek, mert Te akarod!
Szívem a te kezedben nyugszik!
Rupert Mayer

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Tegnap este egy fiatal listatag azzal keresett meg telefonon, hogy
születendő gyermekénél súlyos rendellenességeket állapítottak meg az
orvosok, s emiatt most komoly döntés előtt áll: megszüli vagy nem
gyermekét. Imáinkat kéri a döntés meghozatalához.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 13., péntek

[Evangelium] 2008-06-13

2008. június 13. - Péntek, Páduai Szent Antal

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok a
parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös
vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre
visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed,
minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe,
vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész
el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson. És ezt is mondták: Aki
elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek,
hogy aki elküldi feleségét - kivéve hűtlenség esetét -, okot ad neki a
házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést
követ el."
Mt 5,27-32

Elmélkedés:

Jézus a túlzás eszközét alkalmazza mai evangéliumban hallott mondásainál,
hogy kizökkentse hallgatóit megszokott gondolkodásukból. Arra szeretné
felhívni a figyelmet, hogy az üdvösség mindennél fontosabb. Lelkünk
üdvössége érdekében mindentől érdemes megszabadulnunk, ami akadályoz
bennünket és minden lelki eszközzel élnünk kell, ami az üdvösség felé
segít minket. Isten felkínálja számunkra az örök élet nagy lehetőségét, de
akaratunk ellenére nem kényszeríti ránk. Megmutatja nekünk Fia, Jézus
által az utat, amelyet eljuthatunk hozzá. Megteszek-e mindent lelkem
üdvössége érdekében?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Atyám, reád bízom magamat,
tégy velem, amit akarsz!
Bármit teszel is velem, köszönöm neked.
Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent.
Csak teljesedjék akaratod rajtam
és minden teremtményeden,
semmi másra nem vágyom, Istenem!
Charles de Foucauld
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

[Evangelium] 2008-06-13

Warning: mysql_db_query(): Can't connect to local MySQL server through
socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in
/home2/htdocs/communio/szombathely/szombathely-ev.php on line 19

Warning: mysql_db_query(): A link to the server could not be established
in /home2/htdocs/communio/szombathely/szombathely-ev.php on line 19

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL
result resource in /home2/htdocs/communio/szombathely/szombathely-ev.php
on line 20
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 12., csütörtök

[Evangelium] 2008-06-12

2008. június 12. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Mondom nektek: ha igaz
voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok
be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj!
Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az
ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: Te
esztelen!, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: Te
istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron
felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van
ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki
testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat.
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy
átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem
fizeted."
Mt 5,20-26

Elmélkedés:

Amikor Jézus isteni tekintélyével törvényeket ad, akkor nem a régi
törvények helyett ad újakat, hanem egy új szintre emeli a korábbi
előírásokat. Az emberi ésszerűség határait túlszárnyalják azon kérései,
amelyek az emberek közötti kapcsolatokat irányítják. E tanácsok azt a célt
szolgálják, hogy igyekezzünk mindenáron megőrizni a békességet
embertestvéreinkkel, mert enélkül nem állhatunk Isten elé. Hamis
vallásosság volna ugyanis úgy állni Isten elé, hogy közben haragot
táplálunk szívünkben felebarátaink iránt. De ha készek vagyunk
megbocsátani és kibékülni, mi is számíthatunk az isteni megbocsátásra. A
békülékeny lelkület, a békesség szeretete nem a gyengeség jele, hanem a
Jézus által ajándékozott boldogság útja.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Teremtő Istenem! Hálás szívvel köszönöm Neked a boldogságot, mely most
tölti be a szívem. Vétkeimért bocsánatot kérve reménykedem, hogy ez a jó
teljesen Tőled való, s nem sérti sem az Eget, sem pedig a Földet! Kérlek,
add meg ezt a felhőtlen örömöt Felebarátaimnak is, hogy mindannyian
jókedvűen fogadhassuk a Holnap próbatételeit.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Balaskó Árpádtól sikerült szereznem egy festményt, amit árverésre
felajánlok az építkezés támogatására. Címe: A szaknyéri harangláb virágzó
körtefákkal. Méret: 50x60 cm. A licit jelenlegi állása: 100.000.- Ft. A
kép megtekinthető itt: [1]Szaknyér
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverezés szombaton zárul. Reggelente
megírom, hogy hol tart a licit. Azoknak, akik legalább egy ajánlatot
tettek, napközben is küldök értesítést az állásról.
Köszönöm a plébánia felújítására küldött támogatásokat, különösen azoknak,
akiknek elérhetőségük hiányában nem tudtam személyre szóló levélben vagy
e-mailben köszönetet mondani adományukért.

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/szaknyer.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 11., szerda

[Evangelium] 2008-06-11

2008. június 11. - Szerda, Szent Barnabás apostol

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: "Menjetek, és hirdessétek,
hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel
halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen
kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se
rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se
botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba
érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok,
amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a
ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig
érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok."
Mt 10,7-13

Elmélkedés:

Miként egykor, az első években nagy lendületet adott az Egyház életének az
apostolok buzgósága, amelyet a Szentlélek szított fel bennük, ugyanúgy
napjainkban az Egyház újjászületésének a forrása az lehet, ha apostoli
lelkesedéssel és a Lélek erejével terjesztjük Jézus tanítását. A
Szentlélek arra ösztönöz minket, hogy keressük meg azokat az új
módszereket és lehetőségeket, amelyekkel megszólíthatjuk az embereket. Az
embereket, akik választ keresnek személyes gondjaikra, s akik nap mint nap
szembe találják magukat a világ kihívásaival. Minderre a mi hiteles
válaszunk csak az lehet, hogy a szavaink mellett keresztény életünk jó
példájával mutatjuk meg a krisztusi utat.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Egy a szükséges tehát, a tiszta, szép, nemes, Istent szerető lélek. Aki
ezt választja, a legjobb részt választotta, s ez az egyedül ésszerű,
következetes s erőteljes eljárás; aki a lelket s önmagát elhanyagolja, az
a meghasonlást hordozza magában; sorsa az elsötétedés, elkeseredés s
üresség. De az nem annyit jelent, hogy elvonulni, remeteségekbe zárkózni;
maradjunk pályánkon s ne veszítsük el az ,,egy szükségest'' szemeink elől
semmiféle dolgunkban.
Prohászka Ottokár

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Balaskó Árpádtól sikerült szereznem egy festményt, amit árverésre
felajánlok az építkezés támogatására. Címe: A szaknyéri harangláb virágzó
körtefákkal. Méret: 50x60 cm. A licit jelenlegi állása: 65.000.- Ft. A kép
megtekinthető itt: [1]Szaknyér
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverezés szombaton zárul. Reggelente
megírom, hogy hol tart a licit. Azoknak, akik legalább egy ajánlatot
tettek, napközben is küldök értesítést az állásról.
Köszönöm a plébánia felújítására küldött támogatásokat, különösen azoknak,
akiknek elérhetőségük hiányában nem tudtam személyre szóló levélben vagy
e-mailben köszönetet mondani adományukért.

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/szaknyer.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 10., kedd

[Evangelium] 2008-06-10

2008. június 10. - Kedd

Jézus így tanított a hegyi beszédben: "Ti vagytok a föld sója. De ha a só
ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s
eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült
várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá
rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a
házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva
jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!"
Mt 5,13-16

Elmélkedés:

Első olvasatra úgy tűnhet, hogy haszonelvű gondolkodásmódra buzdít Jézus a
mai evangéliumban, de ennél jóval többről van szó. A keresztény embert
ugyanis nem a hasznosság elve vezérli cselekedeteiben. De még abból a
szempontból sem mondhatjuk, hogy ez volna az irányadó számunkra, hogy
például az üdvösségünk érdekében mit hasznos megtennünk. Ez a
gondolkodásmód az önzés veszélyét hordozza magában, s bár a gazdasági
életben mértékadó - bár ott sem válhat egyetlen szemponttá - a keresztény
életben inkább az önzetlenség a fontos számunkra.
Jézus szavaiból egyértelműen kiderül, hogy a jócselekedeteket az ember nem
a maga javára hasznosítja, hanem azt a célt szolgálják, hogy az emberek
Isten felé forduljanak. A jó megtételére Isten ad nekünk erőt.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus Krisztus! Benső hang ébred bennünk, ami talán már imádságunk
kezdete. Bár ajkunk még néma, de szívünk figyelmes és megszólít Téged.
Néha meglepődünk, mikor felismerünk magunkban, fölfedezve titokzatos
jelenlétedet.
Föltámadt Krisztus, Te minden embert megszólítasz és hívsz: "Engedd át
magad bizalommal a benned lakozó, Lelkemből fakadó életnek; a te kicsiny
hited is elég nekem. Soha nem hagylak el, soha."
Roger testvér

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Balaskó Árpádtól sikerült szereznem egy festményt, amit árverésre
felajánlok az építkezés támogatására. Címe: A szaknyéri harangláb virágzó
körtefákkal. Méret: 50x60 cm. Kikiáltási ár: 25 000.- Ft. A licit
jelenlegi állása: 55.000.- Ft. A kép megtekinthető itt: [1]Szaknyér
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverezés szombaton zárul. Reggelente
megírom, hogy hol tart a licit. Azoknak, akik legalább egy ajánlatot
tettek, napközben is küldök értesítést az állásról.
Köszönöm a plébánia felújítására küldött támogatásokat, különösen azoknak,
akiknek elérhetőségük hiányában nem tudtam személyre szóló levélben vagy
e-mailben köszönetet mondani adományukért.

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/szaknyer.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 9., hétfő

[Evangelium] 2008-06-09

2008. június 9. - Hétfő

Abban az időben, Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült,
tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így
tanította őket:
"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva
mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert
nagy lesz a ti jutalmatok az égben"
Mt 5,1-12

Elmélkedés:

Könnyen azt gondolhatnánk, hogy Jézus boldogság-mondásai csupán olyan
ígéretek, amelyek a távoli jövőben fognak megvalósulni. Legalábbis sokan
úgy képzelik, hogy a mondások egy része, a sírás, az éhezés, a szomjazás
és az üldözés már most megvalósul, de a boldogság csak később fog
következni. Jézus viszont nem jövő időben beszél, hanem jelenben. Az
általa elhozott Isten Ország, már most megvalósul. Bármennyire
ellentmondásosnak tűnnek szavai, mégis igazak. A boldogság útjára
rátalálhatunk, ha elkezdjük megvalósítani, amit e kijelentések
tartalmaznak.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Óh Uram, Istenem! Benned van reményem.
Óh édes Jézusom! Szabadíts most engem!
A szorító láncban, nyomorult kínzásban
Hozzád vágyik lelkem.
Epedve, sóhajtva, térdemre roskadva,
imádlak, esengek: szabadíts meg engem.

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (23.)
Ez a hét a matematika jegyében telt. Visszagondoltam bencés tanáromra, aki
annak idején a matek fakultáción az integrálszámításra és a deriválásra
oktatott.Már akkor sejtettem, hogy e számtani műveletek abba a kategóriába
tartoznak, amit nem nagyon fogok alkalmazni az életben, de azért szívesen
megtanultam. Mások persze nem tanultak ilyet, mégis jól elboldogulnak. A
nagy építkezés közepette hirtelen szinte mindenki elkezdett számolni. A
szakemberek sorra nyújtják be a számlákat és részszámlákat. A négy
számtani alapművelet közül tulajdonképpen csak kettőt ismernek, az
összeadást és a szorzást. Említettem az egyiknek, hogy létezik a kivonás
és az osztás is. Mindjárt könnybe lábadt a szeme, mert bizonyára arra a
néhai tanítónénire gondolt, aki nyugdíjasként délutánonként korrepetálást
vállalt, s aki hiába próbálkozott ezen ismeretek átadásával. Vagy pedig
már akkor tudta, hogy ezek egy munkásember számára abba a kategóriába
tartoznak, amire nem lesz szükség az életben. A számlázásoknak
mindenesetre annyi jó oldala mégis van, hogy jelzik egy-egy rész
elkészültét.
Az iskolai hitoktatás véget ért. A nyáron szeretnék egy hittanos tábort,
de inkább csak jutalomból a jobbaknak. A többieknek sem ártana, de
szívesebben tartok egy csendesebbet a jóknak, mint egy büntetőtábort a
kevésbé jóknak. Mármint nekem lenne büntető.
Egy korábbi hasonló eset után most egy másik hűséges minisztráns hozott
zavarba, amikor a megtakarított pénzét felajánlotta az építkezésre.
Lelkileg nehezen viselem az ilyet, mert mégiscsak a felnőtteknek volna
kötelessége támogatni a munkát és nem a gyerekeknek. De nálunk a felnőttek
vasidegzetűek, s őket nem hatja meg az ilyesmi. Mostantól minden
minisztránsomnak adok ajándékba egy focilabdát, hogy a magam
lelkiismeretét nyugtassam.
Köszönöm a listatagok látogatását Zalalövőn. Nagy öröm számomra minden
személyes találkozás veletek.
István atya

Balaskó Árpádtól sikerült szereznem egy festményt, amit árverésre
felajánlok az építkezés támogatására. Címe: A szaknyéri harangláb virágzó
körtefákkal. Méret: 50x60 cm. Kikiáltási ár: 25 000.- Ft. A kép
megtekinthető itt: [1]Szaknyér
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverezés szombaton zárul. Reggelente
megírom, hogy hol tart a licit. Azoknak, akik legalább egy ajánlatot
tettek, napközben is küldök értesítést az állásról.
Köszönöm a plébánia felújítására küldött támogatásokat, különösen azoknak,
akiknek elérhetőségük hiányában nem tudtam személyre szóló levélben vagy
e-mailben köszönetet mondani adományukért.

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/szaknyer.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 8., vasárnap

[Evangelium] 2008-06-08

2008. június 8. - Évközi 10. vasárnap

Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a
vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felállt és követte
őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és
bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt.
Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: "Miért eszik a ti
Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta ezt, és így
válaszolt: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.
Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot várok és
nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a
bűnösöket."
Mt 9,9-13

Elmélkedés:

Győzni szeretnénk
Tegnap este a férfiak nagy örömére végre megkezdődött a Labdarúgó
Európa-bajnokság, amelynek ez alkalommal Svájc és a szomszédos Ausztria ad
otthont. Az asszonyoknak sem kell sokáig szomorkodni, hiszen mindössze
három hétig tart a sportesemény. Két évvel ezelőtt, amikor Németországban
volt a világbajnokság, néhány mérkőzést én is megnéztem. Az egyik meccsen
egy szabálytalanság miatt súlyosan megsérült egy játékos. A csapat edzője
a pálya széléről aggódva nézte, hogy a játékos bizony nem tudja folytatni
a focit. Az edző gyorsan odalépett a kispadon ülő cserejátékosokhoz, és
egy fejbólintással jelezte egyiküknek, hogy ő fog beállni a megsérült
focista helyére. Ő azonnal felugrott, levetette a melegítőt és játékra
jelentkezett. Mintha csak erre várt volna. Nem kérdezett semmit, nem
tiltakozott, hanem rögtön tudta, hogy a feladata. Mintha csak arra várt
volna ez idáig, hogy ő következzen és megmutathassa tudását.

Bizonyos értelemben ehhez hasonló esetről hallottunk az evangéliumban.
Máté ott ül a vámasztalnál, s egyszer csak odalép hozzá Jézus, aki
megszólítja: "Kövess engem!" Máté nem kérdez semmit. Nem ellenkezik és nem
tiltakozik. Nem kérdezi meg, hogy "Miért éppen én?" Máté nem gondol arra,
hogy mit hagy ott, de talán arra sem, hogy mi vár rá. Azonnal indul,
mintha csak erre a pillanatra, erre a hívásra várt volna. Mintha csak
egész életében arra várt volna, hogy valaki hozzá lépjen és kiszólítsa őt
eddigi életéből. Rögtön feláll, engedelmeskedik az őt hívó személynek és
követi Jézust. Ez a történet persze sokban különbözik a cserejátékos
beállításától, hiszen a focista éppen arra kap lehetőséget, amire az
edzéseken készült, s amire számított. Máté azonban egy egészen új életre
kap meghívást. Egy olyan életre, amely mindenben különbözik korábbi
életétől. Jézus hívása egy új életre nyíló kaput nyit ki számára.

Minden sportágban vannak legendás hírű személyiségek, így a fociban is. Ki
ne ismerné például Puskás Ferenc nevét? A legendás focisták sok fiatal
számára példaképek. Ügyességük, sportszerű játékuk, állóképességük,
összjátékuk a többi csapattárssal és az ellenfél tisztelete mind-mind
olyan erények, amelyek nélkülözhetetlenek a tisztességes játékhoz. Jézus
nem tizenegy, hanem tizenkét embert hív meg az ő válogatott csapatába, s
nem edzőként a pályán kívülről ad tanácsokat, hanem igazi
csapatkapitányként focizik az apostolokkal. Jézus az élet nagy mérkőzésére
hív meg mindannyiunkat. Azt akarja, hogy legyünk sokoldalúak. Legyünk
szerények, de magabiztosak. Kerüljük az erőszakot, de legyünk
határozottak. Néha legyünk védőjátékosok, akik védelmünkbe vesszük a
szegényeket, az elesetteket és a segítségre szorulókat. Máskor legyünk
olyanok, mint a csatárok, akik az első vonalban is helytállunk. Ismét
máskor pedig tudjunk jó irányítók lenni, akik jó példánkkal Jézus felé
vezetjük az embereket.

Jézus azért jött el a földre, hogy minden embert meghívjon követésére. Az
evangéliumban szereplő Máté apostol minden embert jelképez, bennünket is.
Jézus ma hozzánk lép, hogy meghívjon minket csapatába, meghívjon minket
egy nagyszerű játékra. Mint minden sportoló, mi is győzni szeretnénk. El
szeretnénk nyerni az üdvösséget, az örök életet. Jézus segítsen minket
abban, hogy az élet nagy mérkőzésén győztesek legyünk, s elnyerjük az örök
élet koronáját!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, segíts minket sportszerűen játszani. Add, hogy játékunk tetszésre
találjon előtted. Add, hogy egész életünk sportszerű "játék" legyen és
neked, valamint embertársainknak örömére szolgáljon. Légy irgalmas és
segíts nekünk nyerni a mostani mérkőzésen és majd később is, amikor
életünknek és a játéknak vége szakad.
A ghánai labdarúgó-válogatott imája (Afrikai állam lévén nem szerepelnek a
mostani bajnokságon.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum