2009. december 12., szombat

[Evangelium] 2009-12-12

2009. december 12. - Szombat

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: "Miért mondják az
írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?" Ő így felelt: "Illés eljön
ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés
már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így
szenved majd az Emberfia is tőlük." Ekkor értették meg a tanítványok, hogy
Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13

Elmélkedés:

Az ószövetségi idők prófétáinak figyelmeztetései sokak számára voltak
kellemetlenek. Sosem volt, nem is lehetett népszerű feladat, hogy az
emberek hamis vallásosságára, a törvényektől eltávolodott életvitelre
felhívják a figyelmet, még akkor sem, ha mindezt Isten küldötteiként
tették. A próféták fellépése szinte kivétel nélkül az emberek ellenkezését
váltotta ki, amely odáig vezetett, hogy életükre törtek. A Messiás
érkezését bejelentő Keresztelő Jánosnak is ugyanez lett a sorsa, amely
egyúttal előrevetíti azt, is, hogy Jézusra mi vár. Ő is szenvedni fog majd
azoktól, akik elutasítják őt és azt a tanítást, amit a mennyei Atyától
hozott el nekünk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Üdvözítő Jézus Krisztusom, könyörülj rajtam, szegény bűnösön! Hiszek az
Atyában, Teremtőmben, hiszek a Fiúban, Megváltómban, hiszek a
Szentlélekben, Vigasztalómban; ebben a hitben akarok élni és halni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 11., péntek

[Evangelium] 2009-12-11

2009. december 11. - Péntek

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: "Kihez hasonlítsam ezt a
nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják
pajtásaiknak: "Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem
zokogtatok." Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá:
"Ördöge van." Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: "Lám, a
falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!" Az Isten
bölcsességét azonban művei igazolták."
Mt 11,16-19

Elmélkedés:

A próféták az Isten küldötteiként időről időre figyelmeztették a
választott népet, hogy letértek a szövetség útjáról. Beszédeikben mindig
kritikával illették kortársaikat, s olykor egészen kemény szavakkal
szóltak a hűtlenségről és annak következményeiről. Szavukra általában nem
hallgattak, s az életükre törtek, hogy elhallgattassák őket. A prófétai
szó egyrészt büntetést helyez kilátásba, másrészt az üdvösséget jelzi
előre. Keresztelő János is és Jézus is a próféták magatartását ölti
magára, és sorsuk is ugyanaz lesz. Vajon észrevesszük-e az idők jeleit, s
hallgatunk-e Isten küldötteinek szavára?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó, Krisztus, népek királya, akit az emberiség évszázadok óta várt és
vágyott; az emberiség, melyet megsebzett a bűn, Te, aki mindannak talpköve
vagy, az emberiség újjáépítheti önmagát és határozott, megvilágosító
vezetést nyerhet útján a történelmen keresztül!
Te, aki a megosztott népeket egyesítetted Atyádnak bemutatott áldozati
adományoddal, jöjj, és mentsd meg az embert!
Az embert, aki szánalomra méltó és nagyszerű, az embert, aki általad jött
létre a föld porából, s a Te képedet és hasonlóságodat hordozza!
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 10., csütörtök

[Evangelium] 2009-12-10

2009. december 10. - Csütörtök

Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony mondom
nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő
Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A
mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és
az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian
ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie.
Akinek füle van, hallja meg!
Mt 11,11-15

Elmélkedés:

Az ószövetségi időkben Isten a prófétai üzenetekben tett ígéretet, hogy
elküldi a Megváltót. Az emberek hittek ebben az ígéretben és évszázadokon
át várták a Megváltó jövetelét. Keresztelő Jánosnak az a feladata, hogy
meghirdesse az ígéret beteljesedését, s megérhette azt is, hogy
találkozhatott a Messiással, Jézussal. Jézus az Isten Országa örömhírét
hozza el emberi világunkba, amely új időszakot nyit az emberi
történelemben: az ígéret után az Isten Országa megvalósulása kezdődik el.
A várakozás ideje elmúlt, most már mindenkinek azon kell fáradoznia, hogy
e titokzatos Ország növekedjen. Így Isten akarata az emberi közreműködés
által valósul meg.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jöjj el, népek várakozása, Úr Jézus! Nagy szükségünk van tanácsra,
segítségre, oltalomra. Ha saját erőnkből akarunk választani jó és rossz
között, könnyen tévedésbe esünk, s észrevétlenül a csalárdság áldozatai
leszünk. Ha jók szeretnénk lenni, hiányzik belőlünk az erő és a bizalom.
Amikor ellen akarunk szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk
és alulmaradunk. Jöjj, és segíts nekünk, Urunk!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Szeretettel ajánlom karácsonyi ajándékként adventi és karácsonyi
lemezeinket.
Ezen a héten (hétfőtől vasárnapig) minden nap kisorsolok az aznapi
lemezrendelők között egy példányt (3 kötet) a most megjelent könyvemből,
amelynek címe: Szívünkben mély nyomot hagyott. A mostani hétvégi
megrendelők is bekerülnek a hétfői sorsolásba.
Mivel sokan szeretnénk másoknak ajándékba adni a lemezt, átvállaljuk a
postaköltséget azoktól, akik legalább 2 lemezt kérnek (csak magyarországi
szállítási cím esetén). Ez az ajánlat december 15-ig érvényes.
Kórusunk lemezei megrendelhetők tőlem a zalalovo@gmail.com címen. Ár:
2.000.- Ft/db. A megrendeléshez a nevet, a postacímét irányítószámmal és a
darabszámot kell elküldeni. Köszönöm!
Vélemények: http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/korusnak
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2
A könyvem pedig az Új Ember kiadótól rendelhető meg a
konyvesbolt@ujember.hu címen vagy telefonon: 06-1-317-3933.
A könyv adatai:
Horváth István Sándor: Szívünkben mély nyomot hagyott A, B, C kötet.
A megrendeléshez a könyv címét valamint, a megrendelő nevét és postacímét
kell elküldeni.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 9., szerda

[Evangelium] 2009-12-09

2009. december 9. - Szerda

Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: "Jöjjetek hozzám
mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én
felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert
én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az
én igám édes, és az én terhem könnyű."
Mt 11,28-30

Elmélkedés:

Az adventi időszak azt a cél szolgálja, hogy minden ember közelebb
kerüljön Jézushoz. Ez az idő alkalmas arra, hogy elinduljunk Isten felé,
aki szintén közeledik emberi világunkba. Ma Jézus szeretetteljes hívását
halljuk, amely minden embernek szól: "Jöjjetek hozzám mindnyájan!" A kérés
nekünk szól, akik a mindennapi élet nehézségei között könnyen elveszünk, a
miattuk eltévesztjük az irányt, életünk irányát. De Jézus megszólít
minket, magához hív minket, hogy osszuk meg vele életünket, aki
születésével arról tett tanúbizonyságot, hogy istené életét megosztja az
emberekkel. Induljunk Jézus felé!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jöjj el, Úr Jézus, akire a népek várakoznak, s akire mi is várakozunk!
Örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel! Nagy szükségünk van arra,
hogy fényt hozz bűnös életünk sötétségébe. Saját erőnkből képtelenek
vagyunk arra, hogy legyőzzük a sötétséget. Nehezen tudjuk megkülönböztetni
a világ csalóka fényeit a te világosságodtól, amely most még oly
erőtlennek látszik. Jézus, legyél Te bennünk a Fény! Növekedjél bennünk
Te, az igazi fény! És add, hogy Téged, az igazi fényt sugározzunk a
világba!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Szeretettel ajánlom karácsonyi ajándékként adventi és karácsonyi
lemezeinket.
Ezen a héten (hétfőtől vasárnapig) minden nap kisorsolok az aznapi
lemezrendelők között egy példányt (3 kötet) a most megjelent könyvemből,
amelynek címe: Szívünkben mély nyomot hagyott. A mostani hétvégi
megrendelők is bekerülnek a hétfői sorsolásba.
Mivel sokan szeretnénk másoknak ajándékba adni a lemezt, átvállaljuk a
postaköltséget azoktól, akik legalább 2 lemezt kérnek (csak magyarországi
szállítási cím esetén). Ez az ajánlat december 15-ig érvényes.
Kórusunk lemezei megrendelhetők tőlem a zalalovo@gmail.com címen. Ár:
2.000.- Ft/db. A megrendeléshez a nevet, a postacímét irányítószámmal és a
darabszámot kell elküldeni. Köszönöm!
Vélemények: http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/korusnak
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2
A könyvem pedig az Új Ember kiadótól rendelhető meg a
konyvesbolt@ujember.hu címen vagy telefonon: 06-1-317-3933.
A könyv adatai:
Horváth István Sándor: Szívünkben mély nyomot hagyott A, B, C kötet.
A megrendeléshez a könyv címét valamint, a megrendelő nevét és postacímét
kell elküldeni.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 8., kedd

[Evangelium] 2009-12-08

2009. december 8. - Kedd, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
"Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: "Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: "Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

A mai ünnep azt tanítja számunkra, hogy az ember harca a bűnnel szemben
nem hiábavaló küzdelem, hiszen Isten segítségével képesek vagyunk arra,
hogy legyőzzük a kísértéseket és a jó úton haladjunk. Elsősorban Isten
kegyelmének volt köszönhető az, hogy Mária egész életében meg tudta őrizni
tisztaságát, s nem emberi képességeinek. De az ő emberi akarata is kellett
ahhoz, hogy bűn nélkül élje le életét. Jézus édesanyjától a lelki
tisztaság vágyát szeretnénk megtanulni, amely adventi utunkon nagy
segítség számunkra, hogy találkozhassunk Jézussal. Mária példája erőt ad
nekünk, akik naponta küzdünk bűneinkkel, hogy érdemes és lehet Isten
akarata szerint élni.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám, hozzád szólok benned
bízva, szomorúak nagy vigasza. Sok bánat a földi életem, segíts nekem
elviselnem. Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segíts vinni keresztemet.
Kérjed értem szent fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat. Hogy majd az ő
szent nevében köszönthetlek fönt az égben. Óh hallgasd meg kérésemet, hogy
dicsérjem szent nevedet. És fogadd el az én imám Szűz Mária édes anyám.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Szeretettel ajánlom karácsonyi ajándékként adventi és karácsonyi
lemezeinket.
Ezen a héten (hétfőtől vasárnapig) minden nap kisorsolok az aznapi
lemezrendelők között egy példányt (3 kötet) a most megjelent könyvemből,
amelynek címe: Szívünkben mély nyomot hagyott. A mostani hétvégi
megrendelők is bekerülnek a hétfői sorsolásba.
Mivel sokan szeretnénk másoknak ajándékba adni a lemezt, átvállaljuk a
postaköltséget azoktól, akik legalább 2 lemezt kérnek (csak magyarországi
szállítási cím esetén). Ez az ajánlat december 15-ig érvényes.
Kórusunk lemezei megrendelhetők tőlem a zalalovo@gmail.com címen. Ár:
2.000.- Ft/db. A megrendeléshez a nevet, a postacímét irányítószámmal és a
darabszámot kell elküldeni. Köszönöm!
Vélemények: http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/korusnak
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2
A könyvem pedig az Új Ember kiadótól rendelhető meg a
konyvesbolt@ujember.hu címen vagy telefonon: 06-1-317-3933.
A könyv adatai:
Horváth István Sándor: Szívünkben mély nyomot hagyott A, B, C kötet.
A megrendeléshez a könyv címét valamint, a megrendelő nevét és postacímét
kell elküldeni.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 7., hétfő

[Evangelium] 2009-12-07

2009. december 7. - Hétfő

Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek
körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből
jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.
Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a
házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért
fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus
elé. Hitük láttára Jézus így szólt: "Ember, bocsánatot nyertek bűneid."
Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: "Ki ez, hogy így
mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?" Jézus
pedig gondolataikba látva megszólalt: "Miért gondolkodtok így magatokban?
Mi könnyebb, ha azt mondom: "Bocsánatot nyertek bűneid!" - vagy azt: "Kelj
föl és járj!"? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma földön
a bűnök megbocsátására." Ezzel a bénához fordult: "Mondom neked, kelj föl,
fogd ágyadat, és menj haza!" Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt.
Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament.
Erre mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel
eltelve mondogatták: "Csodadolgokat láttunk ma."
Lk 5,17-26

Elmélkedés:

A béna ember képtelen lett volna a maga erejéből Jézushoz menni.
Segítségre volt szüksége, s kapott is barátaitól. S miután az első
nehézség megoldódott, jött a következő. A tömeg miatt lehetetlen volt
Jézus közelébe jutni. A béna barátai ekkor leleményes módon oldották meg,
hogy betegüket Jézus elé vigyék. És a csoda, a gyógyulás megtörténik. A
béna újra járni tud és bűnei bocsánatot nyernek. Az élete megváltozik
ettől kezdve. Más úton távozik, mint ahogy érkezett. Nem a tetőn keresztül
megy el, hanem z ajtón át. Nem a barátai viszik, hanem a saját lábán jár.
Jézus megváltoztatta az életét. A szentgyónásban, amikor megbocsátja a mi
bűneinket, akkor nekünk is megadja az új élet lehetőségét.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a Mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson
melletted!
Szent Iréneusz

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Szeretettel ajánlom karácsonyi ajándékként adventi és karácsonyi
lemezeinket.
Ezen a héten (hétfőtől vasárnapig) minden nap kisorsolok az aznapi
lemezrendelők között egy példányt (3 kötet) a most megjelent könyvemből,
amelynek címe: Szívünkben mély nyomot hagyott. A mostani hétvégi
megrendelők is bekerülnek a hétfői sorsolásba.
Mivel sokan szeretnénk másoknak ajándékba adni a lemezt, átvállaljuk a
postaköltséget azoktól, akik legalább 2 lemezt kérnek (csak magyarországi
szállítási cím esetén). Ez az ajánlat december 15-ig érvényes.
Kórusunk lemezei megrendelhetők tőlem a zalalovo@gmail.com címen. Ár:
2.000.- Ft/db. A megrendeléshez a nevet, a postacímét irányítószámmal és a
darabszámot kell elküldeni. Köszönöm!
Vélemények: http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/korusnak
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2
A könyvem pedig az Új Ember kiadótól rendelhető meg a
konyvesbolt@ujember.hu címen vagy telefonon: 06-1-317-3933.
A könyv adatai:
Horváth István Sándor: Szívünkben mély nyomot hagyott A, B, C kötet.
A megrendeléshez a könyv címét valamint, a megrendelő nevét és postacímét
kell elküldeni.
December 22-én a zalaegerszegi kórház gyermek osztályára megyünk ifjúsági
kórusunkkal, hogy a beteg gyermekeknek énekeljünk. Az előadás alkalmából
kis ajándékokkal kedveskedünk a beteg gyermekeknek. Aki szeretné támogatni
a jótékonysági programot, kérem, küldjön postai úton egy kis
plüss-játékot, állatot a plébánia címére (Zalalövői Plébánia, 8999
Zalalövő, Szabadság tér 6.), amelyet szintén átadunk a gyermekeknek.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 6., vasárnap

[Evangelium] 2009-12-06

2009. december 6. - Advent 2. vasárnapja

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius
Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes
fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának,
Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme. Annás és Kaifás
főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a
pusztában.
S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a
bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek
könyvében: "A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját,
egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat
hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima
úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét."
Lk 3,1-6

Elmélkedés:

Ami megváltoztatja az életed
II. János Pál pápa egy évvel megválasztását követően, 1979-ben tett
lelkipásztori látogatást Írországban. Ekkor történt meg az eset, hogy egy
távoli szigeten lakó halászember is elhatározta, hogy részt vesz a pápai
szentmisén, sőt, ezen különleges alkalommal elvégzi szentgyónását. Már
évek óta halogatta a gyónást, de mindig próbált valamilyen kifogást
találni. Először azt mondta, hogy kisebb, bocsánatos bűnök miatt nem éri
meg neki repülőjegyet venni. Így aztán, bár a repülőgép minden héten
eljött a szigetre, ahol lakott, ő azonban nem indult el, hogy meggyónjon.
Később aztán volt neki nagyobb, súlyos bűne is, de akkor meg azt mondta,
hogy halálos bűnnel nem mer repülőre szállni, mert szerinte nincsenek
kifogástalan állapotban a repülők, és ha valami baj történne a géppel,
akkor súlyos bűnben halna meg és a pokolra jutna, ezt viszont nem akarja.
A pápa látogatását viszont jó alkalomnak találta, hogy végre elvégezze a
gyónást. Nem keresett tovább kifogásokat, hanem útnak indult, mert
komolyan gondolta elhatározását.

A kissé humoros esetet azért meséltem el, mert bizony sokan hasonlítanak
ehhez a halászemberhez. Hosszú ideig, talán évekig is halogatják a
szentgyónást, mintha csak valami különleges alkalomra várnának. De jó hírt
mondok nekik: itt van a különleges alkalom. Most van itt a lehetőség! Most
érkezett el számukra az idő! Nem a szentatya látogat el ugyan hozzánk
mostanában, hanem egy nála sokkal nagyobb személy. Isten Fia tesz
látogatást a földön. Jézus jön el hozzánk, hogy meglátogasson minket.
Elérkezett tehát az idő, hogy megszervezzük utunkat és elinduljunk.

Ma, advent második vasárnapján az evangéliumban Keresztelő János alakjával
találkoztunk. Ő a mi utazásszervezőnk és vezetőnk, aki ugyanúgy mint
kortársait, minket is bűnbánatra szólít fel. Így szól hozzánk:
"Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit" (Lk 3,4). Vagy miként
Máté evangéliumában olvashatjuk: "Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek
országa" (Mt 3,2).

Egyházunk azt tanítja, hogy most, az adventi időszakban érkezett el a
kegyelmi idő mindannyiunk számára. Ezért kérjük mindenkitől, hogy
bűnbánattal készüljön a karácsony ünnepére. A gyónás bizony nem könnyű,
ezért sokan nem is gyónnak szívesen, mások pedig arra törekszenek, hogy
minél gyorsabban letudják a dolgot. Egyesek azt gondolják, hogy nekik
nincs bűnük. Nekik szól a figyelmeztetés: a bűntudat hiánya nem jelenti a
bűnök hiányát. Lehet, hogy valakinek nincs bűntudata, de ettől függetlenül
még vannak bűnei. És vannak olyan emberek is, akik nem akarják vállalni
cselekedeteikért a felelősséget Isten előtt. Így aztán egyszerűen
letagadják vétkeiket, mintha nem is követtek volna el semmi rosszat. Nekik
szól a következő figyelmeztetés: a felelősségvállalás hiánya nem jelenti a
bűnök hiányát. És vannak olyanok is, akik megrekedtek a tízparancsolat
szintjén, s még felnőtt fejjel is azt hiszik, hogy nincsenek más bűnök.
Őnekik pedig ezt mondom: a lelki növekedés hiánya, a lelki fejlődés hiánya
nem jelenti a bűnök hiányát.

Karácsonykor azt fogjuk ünnepelni, hogy az isteni szeretet szemmel
láthatóan megjelent köztünk. És ez a szeretet megérinti az embereket,
megérint minket. Az ünnephez közeledve minden esztendőben egyre gyakrabban
hallom a jól ismert szófordulatot: "A karácsony a szeretet ünnepe". Igen,
de milyen szeretet ünnepe? A karácsony az isteni szeretet ünnepe.

Az isteni szeretet érint meg bennünket a szentgyónásban is, legalábbis
akkor, ha jól, azaz Isten iránti szeretetből, igaz bűnbánattal végezzük
azt. Évekkel ezelőtt egy fiatal, akit ha jól emlékszem Eszternek hívtak,
kérdezte tőlem a következőt: "Honnan tudom, hogy jól gyóntam-e?" Láttam
rajta, hogy komolyan kérdez és feleletként nem valamiféle hivatalos
egyházi tanítást vár. Az egyszerű kérdésre a legegyszerűbben válaszoltam:
"A jó gyónás megváltoztatja az életed. A jó gyónásban Isten megváltoztatja
az életed."

Amikor az elkövetkezendő napokban a szentgyónásra készülünk, gondoljunk
erre. Ne megszokásból és ne az egyházi kérés teljesítése miatt gyónjunk,
hanem engedjük, hogy Isten megváltoztassa életünket!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy megmutasd
számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem találnánk rá a
bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei Atya szeretetére. Te
adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Jöjj el, Urunk, és
érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg nekünk, akik nem
halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján
indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy változást hozott egykor a
világba. Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket
szentté változtatni. Hozz változást az én életembe!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum