2014. november 15., szombat

[Evangelium] 2014-11-15

2014. november 15. – Szombat

Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell
imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: „Az egyik városban élt
egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a
városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: „Szolgáltass
nekem igazságot ellenfelemmel szemben." A bíró egy ideig vonakodott, aztán
mégis így szólt magában: „Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de
ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert
a végén még nekem jön és megver."
Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon
Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá
folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan
igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia
eljön, talál-e hitet a földön?"
Lk 18,1-8

Elmélkedés:

Az imádkozó ember abban a reményben terjeszti kéréseit Isten elé, hogy
azok meghallgatásra találnak. Sok olyan kéréssel fordulunk hozzá, amely
meghaladja emberi erőnket. Ha valóban teljesül kérésünk, öröm tölt el
minket, s a továbbiakban talán még lelkesebben imádkozunk. Néha viszont
nem teljesül semmi abból, amit imáinkban megfogalmazunk, s emiatt
csalódottak leszünk, elfog minket a kétely, hogy vajon valóban törődik-e
Isten a mi gondjainkkal. Sokan ilyenkor abba is hagyják az imádkozást.
Jézus arra bátorít minket, hogy legyünk kitartóak az imában és ne hagyjuk
abba. Ha valamiért kitartóan fohászkodunk, Isten meg fogja hallgatni, ha
az lelkünk javát szolgálja.
Életünk akkor éri el a legmagasabb fokát, ha Istennel való élet. Lehet más
módon is élni, sokan megpróbálják, de csak ideig-óráig sikerülhet. Ha
belátjuk, hogy Istennel lesz boldog és teljes az életünk, akkor nem
kívánunk magunknak más életformát. Az Istennel való élet egyik nyilvánvaló
eleme, hogy rendszeresen, naponta beszélgetünk vele, azaz imádkozunk.
Az imádság az élő Isten és az élő hitű ember beszélgetése, lelki
találkozása. Ő szólít meg, ő mondja el, hogy szeret és gondoskodik rólam,
ő tanítja meg, hogy miként tudom elérni őt, mint végső célomat. Erre adok
én választ, amikor Istent dicsőítem, neki adok hálát, s tőle kérek
mindent, ami az életemhez és az örök élethez szükséges.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Köszöntelek téged, Istennek szent igéje, Istennek szent rendelése, Fényes
világ, Ki a fényes világot megfényesítetted, Édes áldott Napom, Adj
szerencsés mai napot, Boldog munkálatot, értelmes eszet, okosságot, És
minden jóra menendőséget.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-11-15
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141115.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. november 14., péntek

[Evangelium] 2014-11-14

2014. november 14. – Péntek

Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: „Mint ahogy Noé
korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak,
házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a
bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy
történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és
építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott
az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is,
amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik,
és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn
lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni
életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre.
Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják." A tanítványok megkérdezték: „Hol lesz
ez, Uram?" Azt felelte: „Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok."
Lk 17,26-37

Elmélkedés:

Az apostoli időkben, amikor Lukács megírja evangéliumát, a keresztények
között általánosan elterjedt vélemény volt, hogy Jézus eljövetele
hamarosan bekövetkezik. Az idő múltával és az eljövetel késlekedésével a
felkészülés elsődlegessége mellett megjelent a hűséges várakozás
fontossága is. Az üldözések idején már komoly gondot okozott annak
megválaszolása, hogy miért késlekedik az Úr tanítványainak megmentésével?
A kérdés hátterében az állhatott, hogy másként képzelték el Isten
országának megvalósulását. Aki Jézus tanítványaként állandóan Isten
országában él, az felkészült Jézus érkezésére. Isten országának jelenléte
bizonyosság. És biztos az is, hogy Jézus újra el fog jönni.
A mai evangélium azt mutatja be, hogy a keresztény embernek hogyan kell
várnia Krisztus második eljövetelét és mi mindenre számíthat a várakozás
ideje alatt. A várakozás egyik jellemzője a hűség, amely éberré tesz, s
amely nem engedi, hogy megfeledkezzünk az Úr érkezéséről. A mindennapok
teendői közepette mindig készen kell állnunk, mert nem mindenkit emel majd
fel ez az érkezés. De szembe kell néznünk a szenvedések próbatételeivel
is, amelyek szintén a Krisztus melletti hűséget és állhatatosságot
kívánják tőlünk. Sokan megpróbálják hitegetni magukat és halogatják a
megtérést, mondván: késik az Úr eljövetele, talán már nem is kell tovább
várnunk, mert nem is fog bekövetkezni. Az éber keresztény tudja, hogy –
bár az időpont ismeretlen – a jövetelt biztosra vehetjük.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre,
fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak
neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád
és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek
minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát
neked és dicsőítsen téged.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-11-14
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141114.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. november 13., csütörtök

[Evangelium] 2014-11-13

2014. november 13. – Csütörtök

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa.
Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet
azt mondani: „Nézd itt van, vagy amott!" Isten országa köztetek van."
Azután tanítványaihoz fordult: „Jönnek napok, amikor az Emberfiának
egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd
nektek: „Nézzétek, itt van, vagy amott!" Oda ne menjetek, és ne higgyétek!
Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön
el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és
megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől."
Lk 17,20-25

Elmélkedés:

A látványtervezők feladata az, hogy a filmeket, színházi előadásokat vagy
éppen televíziós műsorokat minél látványosabban, élményszerűbben tálalják
a közönség felé. Külön szakemberek foglalkoznak azzal, hogy mi ragadja meg
leginkább az emberek figyelmét. A gondosan megtervezett látvánnyal
irányítani lehet az emberek gondolkodását.
Jézus is irányítani szeretné gondolatainkat önmaga és a mennyei Atya felé,
de ez mégsem látványos dolgokkal történik. Elsősorban nem a szemünkön
keresztül akarja felkelteni érdeklődésünket és figyelmünket, hanem a
szívünkhöz szól üzenete. Ha megszívlelem tanítását, bennem is elkezdődik
megvalósulni Isten országa, természetesen nem feltűnően, hanem egészen
csendesen.
Egy egyszerű kérdést tesznek fel a farizeusok Jézusnak: mikor jön el az
Isten országa? Ő azonban nem válaszol a kérdésre, pontosabban nem erre a
kérdésre válaszol. Jézus ugyanis nem az Isten országa eljövetelének
idejéről kezd beszélni, hanem annak mikéntjéről. Sőt azt állítja, hogy az
Isten országa már eljött, már jelen van, már most megtapasztalható. Az
Isten országa megvalósulását elsősorban nem külső jelekből lehet
észrevenni, hiszen az ország az emberekben valósul meg. Ha tudni akarjuk,
hogy mikor jön el az ország, akkor önmagunkba kell tekintenünk. Vajon
bennem már megvalósult, megvalósul folyamatosan? Megtörténik-e bennem a
belső megújulás?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add Uram, hogy a mai napon teremtő és boldogító erővel tudjak azok sorába
állni, akik jót tesznek, akik munkájukat és kötelességüket teljesítik,
akik az emberekkel úgy érintkeznek és úgy bánnak, mint a Te gyermekeiddel!
Tartozzam én is azok közé, akik jót tesznek, akik irgalmasak és megértők!
Szavaim ne sötétítsék el a napot, ne mondjak rosszat, és ne sebezzek meg
senkit! Ne mondjak valótlant, és ne vezessek félre másokat! Dicsérjelek
szüntelen Téged, és emeljem föl, bátorítsam azokat, akiknek lelkére a
sötétség éjjele száll!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-11-13
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141113.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. november 12., szerda

[Evangelium] 2014-11-12

2014. november 12. – Szerda

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea
határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele
szembe. Még messze voltak, amikor megálltak, és hangosan így kiáltottak:
„Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!" Ő rájuk tekintett, és így szólt
hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak." Útközben
megtisztultak.
Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval
dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És
ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: „Nemde tízen tisztultak
meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy
hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?" Aztán hozzá fordult: „Kelj fel
és menj! Hited meggyógyított téged."
Lk 17,11-19

Elmélkedés:

Jézus szavai szerint a meggyógyított egyetlen leprás azért tért vissza,
hogy „hálát adjon Istennek." A leírás szerint ez a hála szól egyrészt
Jézusnak, az Isten Fiának, s ezáltal a leprás kifejezi Jézus istenségében
való hitét. Másrészt szól a mennyei Atyának, aki Jézus személyén keresztül
tesz csodákat az emberekkel. A meggyógyult helyesen ismeri fel, hogy nem
embernek köszönheti gyógyulását, hanem az irgalmas Isten gyógyította meg
őt.
A hálátlan kilenc sorsa ismeretlen marad, s ahogy maga Jézus sem, úgy mi
sem kapunk választ arra, hogy miért nem tértek vissza köszönetet mondani
gyógyítójuknak. A történet mindenképpen azt a figyelmeztetést is magában
hordozza, hogy vegyük észre, amikor Isten segít nekünk, s ne maradjunk
hálátlanok.
A gyermekek ösztönösen, egészen természetes módon mutatják ki köszönetüket
és hálájukat. Ehhez nem kell nagy dolgot kapniuk, hiszen a kicsinek is
éppúgy tudnak örülni és hálásak érte. Idővel aztán a hála érzése lassan
megkopik az emberekben vagy csak egyszerűen elmarad a hála kimutatása.
Sokszor egészen természetesnek tartjuk, hogy kapunk valamit, s nem is
gondolunk arra, hogy kifejezzük köszönetünket. A másik embert biztosan
bántja hálátlanságunk, ahogyan minket is. Jézus is megtapasztalta mind a
hálát, mind a hálátlanságot. Legyünk figyelmesek és mutassuk ki hálánkat
Isten és az emberek felé egyaránt!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Istenem, mikor találom meg végre nyugalmamat? Nagyon vágyódik lelkem
tehozzád! De erős leszek, s türelmesen várom azt az órát, melyen isteni
Megváltóm az örök üdvösségre hív. Addig csak az lesz a gondom, hogy neki
tetszően éljek, s szent akaratát teljesítsem. Mindenben Isten akarata
legyen meg, hiszen az övéi vagyunk az időben és az örökkévalóságban. Ámen.
Chantal Szent Franciska

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-11-12
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141112.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. november 11., kedd

[Evangelium] 2014-11-11

2014. november 11. – Kedd

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Melyiktek mondja béresének
vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: „Gyere ide tüstént, és ülj
asztalhoz." Nem ezt mondja-e inkább: „Készíts nekem vacsorát, övezd fel
magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz
te is?" S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így
ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok:
haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk
volt.
Lk 17,7-10

Elmélkedés:

A szó legszorosabb értelmében azt nevezzük szolgálatnak, amikor a szolga,
tehát egy alárendelt személy, ura rendelkezésére áll bizonyos feladatok
elvégzésében. Ha ez nem megfelelő ellenszolgáltatás fejében történik,
hanem valaki kihasználja a másikat, akkor ez megalázó, emberhez méltatlan
szolgaság.
Tágabb értelemben más emberek javára vagy érdekében végzett munkát
nevezünk szolgálatnak, amelynél már nincs a személyek között semmiféle
különbség. Ebben az esetben nem megalázó a szolgálat, hanem nagylelkű,
nemes lelkű cselekedet a szolgáló személy részéről. A szolgálat általában
anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szívességből történik, és az Istennek
végzett szolgálat is éppen így válik igazán értékessé. Az Isten szolgája
címet nem emberek adják elismerésként valakinek, hanem maga Isten tünteti
ki ezzel mindazokat, akik engedelmeskednek neki.
Isten szolgálatában mindig Jézus a példaképünk, aki üdvösségünk szolgája
lett. A szolgálat értékéről megfeledkező, s helyette inkább az uralkodásra
törekvő ember számára maga Jézus ad példát. Ő a mennyei Atya engedelmes
szolgájának bizonyult, amikor küldetését teljesítve feláldozta magát a
kereszten. Ugyanakkor az embereket, megváltásunkat is szolgálta
önfeláldozásával.
Isten szolgálatában áll-e az életem? Krisztusnak szolgálok-e minden
segítségre szorulóban? Tudom-e önzetlenül szolgálni embertársaimat?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Anyánk, ki ismered az Egyház és a világ szenvedéseit és reményeit, állj
gyermekeid mellett az élet mindennapos próbatételeiben, és segíts, hogy
közös erőfeszítéseink hatására a sötétség ne borítsa el a világosságot.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-11-11
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141111.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Megjelent a Szívem első gondolata 2015. évi könyv. A cím ne tévesszen meg
senkit, mert nem egy gyermek imakönyvről van szó, hanem az evangéliumi
elmélkedéseket tartalmazza a jövő évre, valamint egy új imagyűjteményt. Az
elmélkedéseket továbbra is én írom. 12-110 éveseknek ajánlom. (Egy 103
éves néni is olvassa naponta.) 520 oldal. Ára: 1500 Ft/db. A kedvező ár a
helyi nyomdának köszönhető, illetve annak, hogy mindenkinek közvetlenül
küldöm. Az alábbi rendelési linken ezt a könyvet és további evangelizációs
kiadványaimat is megtaláljátok. Válasszatok magatoknak és szeretteiteknek
karácsonyi ajándékot!
Folyamatosan postázom azoknak, akik korábban már megrendelték. Kérem, hogy
ők ne rendeljék meg kétszer ugyanazt! Köszönöm.
Bővebb információk a rendelési linken. (A link biztonságos, akkor is, ha
esetleg a böngésző mást jelez.) A könyvet boltokban nem forgalmazzuk.
Közvetlenül tőlem rendelhető meg.
Rendelési lehetőség:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. november 10., hétfő

[Evangelium] 2014-11-10

2014. november 10. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy
botrányok ne forduljanak elő; de jaj annak, aki azokat okozza! Jobb lenne,
ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is
megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha
vét ellened testvéred, fedd meg! De ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha
napjában hétszer vét is ellened, de hétszer fordul hozzád, és azt mondja:
Megbántam, – bocsáss meg neki!"
Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet!" Az Úr így
válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt
mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől, és verj gyökeret a
tengerben! – engedelmeskedik nektek."
Lk 17,1-6

Elmélkedés:

A megbocsátás és a hit témája szerepel a mai evangéliumban. Jézus arra
bíztatja tanítványait, hogy ne méricskéljék a megbocsátást. Még akkor is
legyenek készek megbocsátani, ha valaki naponta többször megsérti őket.
Emberileg könnyen azt gondolnánk, hogy ilyen esetekben komolytalan a
bocsánatkérés, s talán nem is kell megbocsátanunk. Ezzel mintegy korlátok
közé zárnánk a bocsánatot. A megbocsátásnak semmi nem szabhat határt, mert
ennek példája maga az isteni irgalmasság. Isten senki előtt nem zárja be
szívét, hanem mindenki felé könyörülettel fordul. A bocsánat által Isten
mindig új lehetőséget ad a bűnbánónak. Tegyünk mi is így!
A másik téma a hit. Jézus szavait hallani és cselekedeteit szemlélni sok
embernek megadatik, nekünk is. Halljuk örömhírét, tanítását, mely meghív
minket az Isten országába, az evangéliumok pedig bepillantást engednek az
Úr csodáinak világába. Ezután eljutunk oda, hogy feltesszük magunknak a
kérdést, ki az a Jézus, aki ilyen hatalommal és erővel tanít? Ki ő
valójában? Mert a szó és a csoda csak felébreszti bennünk ezt a kérdést,
de önmagukban nem adnak feleletet. Választ csak akkor kaphatunk, ha hittel
hallgatjuk a szót, s a hit szemével nézzük a csodákat. Itt érkezünk el
oda, hogy az apostolok kérésével együtt tör fel szívünkből a vágy, hogy
Jézus növelje bennünk a hitet. Növelje bennünk a hitet, amely segít
meglátni benne az Isten Fiát.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Atyánk, te elküldted egyszülött Fiadat, hogy általa kiengesztelj
mindent, te jössz segítségünkre! Élő Isten Fia, aki osztoztál
emberségünkben, és életedet adtad a világ megváltásáért, te jössz
segítségünkre! Szentlélek, alászálltál Krisztusra és kiárasztod az Atya
szeretetét minden emberre, te jössz segítségünkre! Krisztus add, hogy
megtestesülésed és születésed miatt szeressük az emberi életet, te jössz
segítségünkre! Add, hogy hűséged miatt mi is hűségesek maradjunk
elkötelezettségünkben, te jössz segítségünkre!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-11-10
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141110.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Megjelent a Szívem első gondolata 2015. évi könyv. A cím ne tévesszen meg
senkit, mert nem egy gyermek imakönyvről van szó, hanem az evangéliumi
elmélkedéseket tartalmazza a jövő évre, valamint egy új imagyűjteményt. Az
elmélkedéseket továbbra is én írom. 12-110 éveseknek ajánlom. (Egy 103
éves néni is olvassa naponta.) 520 oldal. Ára: 1500 Ft/db. A kedvező ár a
helyi nyomdának köszönhető, illetve annak, hogy mindenkinek közvetlenül
küldöm. Az alábbi rendelési linken ezt a könyvet és további evangelizációs
kiadványaimat is megtaláljátok. Válasszatok magatoknak és szeretteiteknek
karácsonyi ajándékot!
Folyamatosan postázom azoknak, akik korábban már megrendelték. Kérem, hogy
ők ne rendeljék meg kétszer ugyanazt! Köszönöm.
Bővebb információk a rendelési linken. (A link biztonságos, akkor is, ha
esetleg a böngésző mást jelez.) A könyvet boltokban nem forgalmazzuk.
Közvetlenül tőlem rendelhető meg.
Rendelési lehetőség:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. november 9., vasárnap

[Evangelium] 2014-11-09

2014. november 9. – Évközi 32. vasárnap, A Lateráni-bazilika felszentelése

Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment
Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot
árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort
font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az
ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat
felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne
tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy
írva van: „Emészt a házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
teszed?" Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig
épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő azonban
testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
Jn 2,13-22

Elmélkedés:

Isten házában
A mai napon a Lateráni Szent János-bazilika felszentelését ünnepeljük. A
bazilika Róma városában található, a mindenkori szentatyának, mint Róma
püspökének a székesegyháza, valamint „a város és a földkerekség minden
templomának anyja és feje."
Az ünnep evangéliuma a jeruzsálemi templom megtisztításának, a kereskedők
kiűzésének történetét beszéli el, nem elhallgatva Jézus felindultságát.
Felfokozott helyzetekben, amikor megnyilvánul emberi természetünk
hevessége vagy eltölt minket valamiféle indulat és buzgóság, gyakran
elszóljuk magunkat. Itt nem a káromkodásokra vagy más trágár beszédre
gondolok, mert sosem veszíthetjük el annyira önuralmunkat, hogy ne tudnánk
odafigyelni beszédünkre. Az elszólás esetében egyszerűen csak arra
gondolok, hogy felindultságunkban olyan dolgokat is elmondunk, amit más,
nyugodtabb helyzetben nem árulnánk el.
Hasonló történhetett Jézussal is. Miután nagyon megindultan és
meglehetősen hevesen kiűzi a kereskedőket az Isten házából, a mi Urunk
elszólja magát a csodajelet követelő nép előtt és – bár burkoltan, de
mégis felismerhetően - feltámadásáról beszél. Amikor az evangéliumi
beszámolók szerint megjövendöli szenvedését és halálát, általában
feltámadására is tesz utalást, most azonban nem egy ilyen jövendölésről
van szó. Jézus elszólja magát, elárul valamit eljövendő sorsáról, de az
emberek nem értik meg beszédét. Jézus teste lesz az a „templom," amely a
halál nagypénteki rombolása után három nap múlva újjáépül húsvét hajnalán
a feltámadásban.
Jézus, a mennyei Atya Fiaként jogosan tartotta a jeruzsálemi templomot
saját otthonának. A kereskedők egyrészt azért háborodtak fel, mert kiűzte
őket megszokott és jó jövedelmet biztosító helyükről, másrészt azon is
megbotránkoztak, hogy Jézus Isten Fiának tartja magát, hiszen nyíltan a
saját Atyja tulajdonaként beszél arról a templomról, amely hitük szerint
az egyetlen Isten lakóhelye. A mennyei Atya gyermekeiként mi is jogosan
tekintjük saját plébániánk templomát, az Isten házát a mi otthonunknak. E
házba Jézus egyrészt vendégségbe hív minket, hogy saját testét nyújtsa
nekünk lelki ételként, másrészt azt is szeretné, ha igazi otthonra lelnénk
Isten házában, akinek gyermekei vagyunk.
Jézus rejtélyes kijelentést tesz, amikor ezt mondja: „Romboljátok le ezt a
templomot, és én három nap alatt fölépítem!" (Jn 2,19). Szavait nem értik,
mint ahogy cselekedetét sem. A kijelentés értelme rejtve marad egy ideig
mind tanítványai, mind ellenfelei számára. De mindkét csoport jól
megjegyzi azt, s maguk között talán többször meg is vitathatták annak
értelmét. Jézus ellenfeleinek akkor jut eszébe a mondás, amikor vádolják
őt és arra készülnek, hogy halálra ítéljék (vö. Mt 26,61). A kereszt alatt
gúnyos hangnemben szintén felemlegetik mondását az arra járók (vö. Mt
27,40). Az ő számukra tehát még ekkor, azaz a keresztre feszítéskor sem
válik világossá e szavak értelme.
Jézus tanítványainak viszont néhány nappal később, a feltámadást követően
eszébe jut az egykor tett állítás, s megértik, hogy saját feltámadását
jövendölte meg előre Mesterük. A feltámadás hitünk számos titkát világítja
meg. A feltámadt Krisztus hirdeti, hogy Isten jelen van a világban. Jelen
van mindenütt, ahol ott van a Feltámadott.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Te valóságosan jelen vagy az Oltáriszentségben, jelen vagy
templomainkban. Minden templom az igaz Isten imádására és tiszteletére
szolgáló hely, jelenléted helye, a hívő közösség helye, a veled való
találkozás helye, az irgalom helye. Jelenléted, közelséged miatt
templomainkban mindannyian otthon érezhetjük magunkat. A templom számunkra
egy kis földi mennyország. Segíts minket, hogy a mennyei Atya földi
házából az ő örök házába, a mennybe jussunk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-11-09
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141109.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum