2011. december 17., szombat

[Evangelium] 2011-12-17

2011. december 17. - Szombat

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák
volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és
Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb,
Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól,
Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám,
Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám,
Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás,
Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak
pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek
Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór,
Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár,
Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje
Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni
fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is
tizennégy nemzedék.
Mt 1,1-17

Elmélkedés:

Nemzedékek váltják egymást az évszázadokon keresztül. Emberek születnek a
világra, s távoznak onnét évek múlva. De van egy születés, amely örök. Egy
születés, amely nem egyetlen alkalom, hanem folyamatos újraszületés és
újjászületés. Jézus világrajötte kiemelkedik az emberek milliói
születésének sorából. Időbeli létezést vállal magára, aki minden időt
megelőzve létezik. Jézus által belép Isten az emberi történelembe.
Krisztus által a bűnös emberiség története üdvtörténetté változik. Nem
csak új időszámítás, hanem egy egészen új idő is elkezdődik Jézus
születésével.
Az emberi történelem minden eseménye Isten előtt zajlik. Benne van
múltunk, az ő jelenlétében élünk most és ő a jövőnk is.
Karácsony azt jelzi számunkra, hogy Isten jelen van köztünk. Lelked
betlehemében megtalálhatod őt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,
ó Egyszülött, kit ád az ég,
te gyöngédség és őserő:
amit tudnunk kell, tárd elő!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A vasárnap éjfélig elküldött megrendeléseket hétfőn postázom és még
Karácsony előtt megérkezik. A később küldötteknél nem garantálhatom, hogy
a posta időben kiszállítja.
Megjelent A betlehemi pásztor című képes gyermekkönyvem. Külalakra
mesekönyvnek tűnik, de igaz történeteket tartalmaz. A kötet történetei egy
gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A sok-sok színes
rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900 Ft + postaköltség: 100 Ft/db Magyarországra (külföldre
jelentősen több).
A könyv megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen (boltokban nem
kapható). A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 16., péntek

[Evangelium] 2011-12-16

2011. december 16. - Péntek

Abban az időben Jézus így beszélt a zsidókhoz: „Ti Jánoshoz fordultatok,
és ő tanúságot tett az igazságról. De nekem nincs szükségem emberi
tanúskodásra. Csak azért mondom ezt, hogy üdvözüljetek. Égő és világító
fény volt ő, ti azonban csak ideig-óráig akartatok fénysugarában
gyönyörködni. Olyan tanúságom van, amely felülmúlja Jánosét: tetteim,
amelyeknek teljesítését rám bízta az Atya. Maguk a tettek, amelyeket
végbeviszek, tanúskodnak mellettem, hogy az Atya küldött engem."
Jn 5,33-36

Elmélkedés:

Jézus világító fénynek nevezi Keresztelő Jánost, akinek a fényében azonban
csak ideig-óráig gyönyörködtek az emberek. Más fények elvonták róla az
emberek figyelmét, s ők engedtek a csillogó látszatnak. Szemünket könnyű
elkápráztatni. De a káprázat hamar elmúlik, mert a decemberi
hangulatvilágítást januárban leszerelik a városokban és a
bevásárlóközpontokban. A karácsonyi vásárlásra csábító csillogás csak
ideig-óráig tart, s helyét más reklámfogások veszik majd át. Az ünnepi
fények hamar kialszanak, s a világító fényfüzérek a következő karácsonyig
a raktárakba kerülnek. Úgy tűnik, nem ez az igazi fény. A karácsonyi
Gyermek a mi igazi világosságunk. Krisztus születésével érkezik a
Világosság a világba. Felismerjük-e Krisztus örök fényét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit, melyeket
már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el az idő.
Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim hiúságokra
pazaroltam.
Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása, hozzád könyörgök
kegyelemért és irgalomért, könyörgök, irgalmazz nekem! Érintsd meg
lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos, vigasztald meg
lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló!
Svéd Szent Brigitta

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A vasárnap éjfélig elküldött megrendeléseket hétfőn postázom és még
Karácsony előtt megérkezik. A később küldötteknél nem garantálhatom, hogy
a posta időben kiszállítja.
Megjelent A betlehemi pásztor című képes gyermekkönyvem. Külalakra
mesekönyvnek tűnik, de igaz történeteket tartalmaz. A kötet történetei egy
gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A sok-sok színes
rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900 Ft + postaköltség: 100 Ft/db Magyarországra (külföldre
jelentősen több).
A könyv megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen (boltokban nem
kapható). A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 15., csütörtök

[Evangelium] 2011-12-15

2011. december 15. - Csütörtök

Amikor János követei eltávoztak, Jézus beszélni kezdett a néphez
Keresztelő Jánosról: „Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett
nádat lássatok? Vagy azért mentetek ki, hogy puha ruhába öltözött embert
lássatok? Aki drága ruhában jár és kényelmesen él, királyi palotában
lakik. Miért mentetek hát ki? Hogy prófétát lássatok? Igenis, mondom
nektek, prófétánál is nagyobbat. Róla mondja ugyanis az Írás: „Íme,
elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse előtted az utat."
Mondom nektek: Az asszonyok szülöttei között nincs nagyobb próféta, mint
Keresztelő János. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő."
Az egész nép, amely hallgatta őt, még a vámosok is, felismerték Isten
akaratát, és megkeresztelkedtek János keresztségével. Csak a farizeusok és
a törvénytudók nem keresztelkedtek meg nála, és ezzel meghiúsították
magukban Isten szándékát.
Lk 7,24-30

Elmélkedés:

Miért mentek az emberek Keresztelő Jánoshoz? – kérdezi Jézus. Azért, mert
megértették, hogy Isten prófétája, akinek az a küldetése, hogy előkészítse
a Megváltó érkezését.
És mi miért indulunk Betlehem felé? Miért megyünk az advent során Jézus
születésének helye felé? Mit akarunk látni? Kivel szeretnénk találkozni?
Talán egy híres emberrel? Egy sztárral, akit felkapott a média, és akit
majd könnyedén elvet, mint ahogy a szél felkapja és leejti a falevelet.
Gazdag vagy hatalmas embert szeretnénk talán látni? Mit várunk a
karácsonytól? Kellemes érzést? Nyugalmat a rohanás közepette? Néhány
ajándékot? De ki adhat értékesebbet, mint Isten, aki Fiát adja nekünk?
Talán félre kellene tennünk vágyainkat és elvárasainkat, s engedni hogy
Isten megajándékozzon minket. Azzal, amivel ő akar. Azzal, Akivel ő akar.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Milyen nagy a te irgalmasságod, Krisztus Urunk, milyen nagy a Te
jóindulatod és jóságod, hiszen megengeded, hogy Isten jelenlétében
imádkozzunk és Őt Atyánknak nevezzük! Ahogy Te Isten Fia vagy, úgy minket
is fiaknak hívnak.
Saját magától senki sem merte volna imájában ezeket a szavakat használni,
arra volt szükség, hogy Te magad bátoríts erre.
Ó Jézus, emlékeztess, hogy amikor Istent Atyánknak szólítjuk, Isten
gyermekeként viselkedjünk! Ha nekünk örömünk telik Atyánkban, neki is
kedvét kell találnia bennünk. Atyánk, hadd legyünk templomod, amelyben az
emberek felismerik jelenlétedet!
Szent Ciprián

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Azoknak ajánlom az e-mailes elmélkedések könyv változatát, akik gyűjtik,
szívesen olvassák újra vagy éppen ajándékozni szeretnék másoknak. Eddig 2
sorozat, 3-3 év anyaga jelent meg.
Szép adventi készülődést!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Igéddel éltess engem! A-B-C kötet 2008-2010. A 3 kötet együtt: 3800 Ft (1
kötet külön: 1900 Ft)
Szívünkben mély nyomot hagyott A-B-C kötet 2005-2007. A 3 kötet együtt:
3800 Ft (1 kötet külön: 1900 Ft)
Postaköltség Magyarországra: 800 Ft (Külföldre küldést a magas
postaköltség miatt nem tudok vállalni.)
Karácsony előtti kedvezmény a Napi Evangélium olvasóinak: Aki 2x3 kötetet
kér, annak nincs postaköltség. Az mindegy, hogy különbözőket, vagy az
egyikből kéri a 3 kötetet duplán.
Megrendeléshez, kérem, küldje el a következőket a zalalovo@gmail.com
címemre:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobilszám, hogy a csomagfutár szükség esetén elérje a címzettet:
Igéddel éltess engem! A-B-C kötet Darabszám:
Szívünkben mély nyomot hagyott A-B-C kötet Darabszám:
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 14., szerda

[Evangelium] 2011-12-14

2011. december 14. - Szerda

Abban az időben Keresztelő János magához hívatta két tanítványát, és ezzel
a kérdéssel küldte őket az Úrhoz: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást
várjunk?"
A két férfi Jézushoz érkezve így szólt: „Keresztelő János küldött minket,
és kérdezteti: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?"
Abban az órában Jézus sokakat meggyógyított különféle bajokból és
betegségekből, megszabadított a gonosz lelkektől, sok vaknak pedig
visszaadta szeme világát.
Jézus tehát ezt válaszolta nekik: „Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit
láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások
megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek
pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem."
Lk 7,19-23

Elmélkedés:

Keresztelő János tanítványai kérdezik ezt Jézustól mesterük kérésére. Az
adventi időben most mi is megkérdezzük: Jézus-e a megígért Megváltó vagy
mást várjunk? Jézus-e az Üdvözítő vagy mást kell várnunk? Jézus
személyében teljesednek-e be az ígéretek vagy tovább kell várnunk?
A választ az Evangélium pontosan megadja. Az Egyház története folyamán
számos tanúságtevő keresztény is válaszolta a kérdésre. Isten most a mi
személyes válaszunkra, a mi hitvallásunkra vár. Nem várakozhatunk örökké,
mert nem a várakozás a cél, hanem a megérkezés. Amikor Isten Fiához
érkezünk, jó volna megfogalmazni saját hitvallásunkat. De vajon hiszem-e
teljes szívemből, hogy Jézus az én megváltóm és Üdvözítőm?
Milyen nagy boldogság a szentestén kimondani: Jézusom, terád vártam!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Neked szenteljük magunkat, Urunk: fogadj el minket, igazság Istene, fogadd
el népedet, és töröld el minden bűnét; add, hogy becsületességben és
ártatlanságban éljen. Legyenek valamennyien választottak és szentek, s
kapjanak helyet angyalaid sorában!
Ókeresztény imádság

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Azoknak ajánlom az e-mailes elmélkedések könyv változatát, akik gyűjtik,
szívesen olvassák újra vagy éppen ajándékozni szeretnék másoknak. Eddig 2
sorozat, 3-3 év anyaga jelent meg.
Szép adventi készülődést!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Igéddel éltess engem! A-B-C kötet 2008-2010. A 3 kötet együtt: 3800 Ft (1
kötet külön: 1900 Ft)
Szívünkben mély nyomot hagyott A-B-C kötet 2005-2007. A 3 kötet együtt:
3800 Ft (1 kötet külön: 1900 Ft)
Postaköltség Magyarországra: 800 Ft (Külföldre küldést a magas
postaköltség miatt nem tudok vállalni.)
Karácsony előtti kedvezmény a Napi Evangélium olvasóinak: Aki 2x3 kötetet
kér, annak nincs postaköltség. Az mindegy, hogy különbözőket, vagy az
egyikből kéri a 3 kötetet duplán.
Megrendeléshez, kérem, küldje el a következőket:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobilszám, hogy a csomagfutár szükség esetén elérje a címzettet:
Igéddel éltess engem! A-B-C kötet Darabszám:
Szívünkben mély nyomot hagyott A-B-C kötet Darabszám:
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 13., kedd

[Evangelium] 2011-12-13

2011. december 13. - Kedd

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi
a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így
szólt hozzá: „Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!" A fiú azt
válaszolta: „Nincs kedvem!", de később megbánta, és mégis kiment. Odament
a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: „Szívesen, uram!", menni
azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?"
Azt felelték: „Az első."
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők
megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az
igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők
viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek
jobb belátásra, hogy higgyetek neki!"
Mt 21,28-32

Elmélkedés:

Máté evangéliumában Jézus egy példabeszédet mond az apáról, aki fiaitól
segítséget kér. Az egyik szóban igent mond, de mégsem megy, a másiknak
ugyan pillanatnyilag nincs kedve dolgozni, de később mégis megteszi, amit
kérnek tőle. Egyértelmű, hogy a kimondott szó kevésnek bizonyul, és a
tettek mutatják meg, hogy ki tesz eleget az apa kívánságának.
Vallási életünkben állandóan arra kell törekednünk, hogy teljesítsük az
Atya akaratát. Hitvallásunkat ne csupán szavakkal fejezzük ki, hanem
tetteink is tükrözzék hitünket. Jézus egész élete erről szólt. Az Atya
akaratából öltött emberi testet, vállalta a szenvedést és a kereszthalált.
Szavai és tettei egységet alkottak. Azt tette, amit hirdetett.
A karácsonykor megszülető Jézus legyen az Atya iránti engedelmességünk
példája!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk.
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te
jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.

________________________________

Aktuális:
Sokszor hallom felnőttektől: "Gyerekkoromban olyan gyönyörű karácsonyok
voltak és olyan szép történeteket olvastam az ünnepek alatt." Azért
készítettem a gyerekeknek a karácsonyi könyvet (tele színes képekkel),
hogy 20-30 év múlva is ugyanezt mondják majd az akkori felnőttek.
István atya

Kedves barátaim!
Megjelent A betlehemi pásztor című képes gyermekkönyvem. Külalakra
mesekönyvnek tűnik, de igaz történeteket tartalmaz. A kötet történetei egy
gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A sok-sok színes
rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900 Ft + postaköltség: 100 Ft/db Magyarországra (külföldre
jelentősen több).
A könyv megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen (boltokban nem
kapható). A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 12., hétfő

[Evangelium] 2011-12-12

2011. december 12. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá
a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: „Miféle hatalommal teszed
ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?" Jézus így válaszolt: „Én is
kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen
hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az
emberektől?"
Azok tanakodni kezdtek egymás között: „Ha azt mondjuk, a mennyből volt,
azt feleli: „Hát akkor miért nem hittetek neki?" Ha pedig azt mondjuk: „Az
emberektől", akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki
prófétának tartja." Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk."
„Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így" –
felelte Jézus.
Mt 21,23-27

Elmélkedés:

Ha az égből volt Keresztelő János hatalma, és az Isten küldötte volt,
akkor miért nem hittek benne mégsem egyesek? Ha Jézust az Atya küldi el
hozzánk a földre, és Tőle kapja hatalmát, akkor miért nem hisz benne
mégsem mindenki?
A hit Isten ajándéka, amelytől senki sincs elzárva, és amelyre senki sem
kényszeríthető. A hit megkívánja az ember részéről a szabad elfogadást.
Jézus egész földi élete – megtestesülésétől feltámadásáig – jel az emberek
számára, hogy hitre ébredjenek, hiszen Isten azért küldte el őt a világba,
hogy mindenki higgyen általa. Adventben hittel várakozunk. Ez az időszak
arra a napra irányítja figyelmünket, amelyet hittel várunk: Jézus
születésének napjára. Gyújtsd meg bennünk, Urunk, a hit lángját!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, tégy méltóvá minket, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat az
embertársainkat, akik szegénységben élnek és halnak meg.
Add meg nekik a mai napon a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, és a mi
megértő szeretetünk által adj nekik békét és örömet.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 11., vasárnap

[Evangelium] 2011-12-11

2011. december 11. – Advent 3. vasárnapja

Abban az időben föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a
neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy
mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy)
tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók
papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt:
„Ki vagy te?" Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én
vagyok a Messiás." Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?"
„Nem vagyok" – felelte. „A próféta vagy?" Erre is nemmel válaszolt. Azt
mondták tehát neki: „Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak,
akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?" Ezt felelte: „A pusztában
kiáltó hangja vagyok: egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta
mondta". A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: „Miért
keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a
próféta?" János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek
áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem
vagyok méltó megoldani." Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János
tartózkodott és keresztelt.
Jn 1,6-8; 19-28

Elmélkedés:

Tisztító tekintet
Sok esztendeje történt már, amikor még kispap voltam, hogy karácsony előtt
néhány nappal vonattal utaztam hazafelé. A szerelvényre az utolsó
pillanatban ugrott fel két fiatal, akik éppen abba a fülkébe jöttek,
amelyben és is ültem. Ruházatuknál csak a beszédük volt feltűnőbb, sajnos
negatív értelemben. A szeminárium imádságos légköre után meglehetősen nagy
zuhanás volt számomra az ilyen beszédet hallgatni. Hamar kiderült, hogy az
előző éjszakát nem tanulással és nem is imádkozással töltötték, hanem nagy
buliban vettek részt, s annak nyomait viselték testükön, lelkükön
egyaránt. Egyikük az ablak mellé ült le, kinézett és rögtön megjegyezte:
„Milyen mocskos ez az ablak!" Önkéntelenül is arra pillantottam, tényleg
koszos volt kívülről. Közben magamban azt gondoltam: „Lám, a tisztaság
iránti igény még megvan bennük." Röviden szidták még az egész
vasúttársaságot a koszos vagonok miatt, aztán témát váltottak. Néhány
állomás után leszálltak, s én azt gondoltam, hogy most biztosan örülnek,
mert nem kell tovább utazniuk a piszkos vonaton. Helyükre kellemesebb
társaság érkezett, egy fiatal házaspár két gyermekkel, s az anyukán
látszott, hogy hamarosan már a harmadiknak örülhetnek. A vonat már indult
is tovább. Kislányuk az ablak melletti szabad helyre ült le, kinézet és
pár perc elteltével megszólalt: „Milyen gyönyörű a havas táj!" Aztán a
karácsonyi készülődésről kezdtek el beszélgetni és a nagyszülőkről,
akikhez úton voltak. Magamban elgondolkoztam: a kislány azon az ülésen ül,
mint kicsit korábban a bulizó fiatal, és mégis, ugyanarról a helyről mást
láttak. Egyikük csak a koszos ablakig látott, a gyerek pedig észre sem
vette az ablakot meg a koszt, hanem a gyönyörű tájat szemlélte a piszkos
ablakon keresztül.

Azt hiszem, hogy a jó Isten is így, ilyen tekintettel néz bennünket.
Bűneink piszkosságán át is meglátja bennünk az emberi jót és szépséget.
Átlát gyarlóságainkon, s mindazon, ami lelkünket elcsúfítja, sőt, ez az
isteni tekintet tisztító hatású. Ha megvan bennem az alázat, hogy
megvalljam bűneimet, akkor Isten tekintete megtisztít, megszabadít a
bűneimtől. Be kell látnunk, hogy a hiba bennünk van! Az adventi időszak
ezt a célt szolgálja. Be kell látnunk, hogy a bűn bennünk van, s e bennünk
lévő bűn torzítja el látásunkat! Nem hibáztathatjuk a környezetet, nem
okolhatunk másokat, nem tehetjük felelőssé a körülményeket! A hiba, a bűn
bennünk van. A megoldás pedig Istennél van, mert a megoldás bűneinkre,
vétkeinkre a megbocsátás.

Ma, Advent 3. vasárnapján az evangéliumban emberekről hallottunk, akik
Keresztelő Jánoshoz mennek. Emberekről, akik mást-mást láttak János
személyében. Egyesek a Messiást vélték benne felfedezni, mások Illésnek
gondolták, ismét mások egy eljövendő prófétának hitték. A bennük lévő
vágyakozás, a szívükben élő elképzelés határozta meg, hogy kit látnak
Jánosban. Ő azonban visszautasítja ezeket az elképzeléseket, mert nem
kíván megfelelni ezeknek az emberi elvárásoknak és vágyaknak. János
tisztában van saját küldetésével és feladatával, ezért jelenti ki, hogy
majd utána fog jönni a Messiás.

A mi számunkra a döntő kérdés nem az, hogy kit látunk Jánosban, hanem,
hogy kit látunk a betlehemi gyermekben? Meglátjuk-e benne az emberré lett
Istent? Meglátjuk-e benne Megváltónkat? A hiba mindig bennünk, emberekben
van. Isten azonban megadja a lehetőséget, hogy kijavítsuk a hibát,
megbánjuk bűneinket és az ő tisztító tekintete által bocsánatot nyerjünk.
Lehet, hogy valóban koszos a vonatnak az ablaka, s lehet, hogy a világ
igencsak rút, de az is lehet, hogy csak mi látjuk koszosnak vagy éppen mi
tesszük csúffá a világot, mert a bennünk lévő sötétséget, bűnt vetítjük
kifelé. Jó lenne másként nézni mindent. Lehet, hogy egy gyermek képes
megváltoztatni látásunkat? Igen, talán a betlehemi Gyermek és az ő tiszta
tekintete.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, gyógyítsd meg lelkem sebét megbocsátó tekinteteddel! Adj szívembe
igaz bűnbánatot, mely az irántad való őszinte szeretetből fakad és nem
félelemből. Kész vagyok a gyógyulásra. Kész vagyok elhagyni a bűn útját.
Kész vagyok engedelmeskedni neked, hogy megtaláljam életem értelmét.
Tudom, hogy a bűnbánat útja vezet hozzád. A bűnbánat vezet az üdvösségre.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum