2008. április 26., szombat

[Evangelium] 2008-04-26

2008. április 26. - Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: "Ha a világ gyűlöl titeket,
tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne
titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert
kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a
tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik
azt, aki küldött engem."
Jn 15,18-21

Elmélkedés:

A szőlőről és a szőlővesszőkről szóló példabeszéd, amelyet ezen a héten
olvastunk, a Jézus és tanítványai közti szoros, egymásrautalt kapcsolatról
szólt. Jézus tanítványaiként mindig kapcsolatban kell lennünk ővele, ha
azt szeretnénk, hogy jótettekben gyümölcsöző legyen az életünk. E példázat
fényében válik világossá számunkra, hogy miről szól a mai evangélium.
Jézus sorsa a mi sorsunk is. Az ő élete mibennünk folytatódik, legalábbis
akkor, ha nem csak névleg vagyunk a tanítványai. Ha nem "macerálnak"
minket kereszténységünk miatt, akkor talán nem is vesszük komolyan
vallásosságunkat. Ha nem bántanak minket, akkor talán nem is vagyunk
tanúságtevők. Vajon meglátják-e az emberek, hogy Krisztushoz tartozom?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre,
fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak
neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy.
Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden
időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy
velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged.
Kempis Tamás


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Ramona imát kér édesapjáért, valamint Éváért és Ágiért, akik rosszindulatú
daganatos betegségben szenvednek.
Ottó imát kér, hogy helyreálljon a családi béke egy édesapa és fia között,
valamint egy egyházi iskola létrejöttéért.
Ágnes imát kér Beátáért,hogy ne legyen alkoholfüggő.
Egy listatag imát kér, hogy megtalálja házastársát és hivatását; és hogy
tudja mindenben felfedezni és követni a jó Isten akaratát.
Katalin imát kér barátnőjéért, akinek gerincsérve és rossz egészségi
állapota miatt kilátástalan a helyzete.
Egy listatag imát kér egy bíróért, hogy nehéz helyzetében az Isteni
Gondviselés segítse.
Egy 46 éves listatagunk imát kér, mert kismama lett és családja ellenzi,
hogy megszülje gyermekét.
Köszönöm mindenki imáit!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. április 25., péntek

[Evangelium] 2008-04-25

2008. április 25. - Péntek, Szent Márk evangélista

Abban az időben: Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
"Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket
űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha
valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és
azok meggyógyulnak." Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik,
felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig
elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt
munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által,
amelyek kísérték őket.
Mk 16,15-20

Elmélkedés:

Amikor jónéhány évvel Jézus halála és feltámadása után Márk lejegyzi
evangéliumát, akkor már látja megvalósulni Péter és Pál életében
mindazokat a jeleket, amelyekről az Úr beszélt. Más számára talán
hihetetlennek tűnnek ezek a jelek, az ördögök kiűzése, az új nyelveken
való beszéd, a hatástalan méreg és a kézrátétel általi beteggyógyulások,
de Márk meggyőződhet arról, hogy az apostoli igehirdetést valóban
megerősítik az egykor megígért jelek. Talán éppen ez a személyes
tapasztalat, azaz Jézus szavainak bebizonyulása ösztönzi Márkot arra, hogy
írásban rögzítse a szóbeli igehirdetésben terjedő tanítást.
Az evangélium terjedése ma is elsősorban Istennek köszönhető, de ennek
tudata nem vezethet minket tétlenségre. Jézus általunk akarja eljuttatni
tanításának örömhírét az emberekhez.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus, add, hogy úgy szóljak mindig, mintha ez lenne az utolsó szavam,
amelyet kimondok! Add, hogy mindig úgy cselekedjem, mintha ez lenne az
utolsó tettem, amelyet végbeviszek! Add, hogy úgy tudjak szenvedni mindig,
mintha ez lenne az utolsó gyötrelmem, amelyet felajánlhatok Neked! Add,
hogy mindig úgy imádkozzam, mintha ez lenne az utolsó lehetőségem itt a
földön, hogy beszélgessek Veled!
Chiara Lubich

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. április 24., csütörtök

[Evangelium] 2008-04-24

2008. április 24. - Csütörtök

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: "Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen."
Jn 15,9-11

Elmélkedés:

Érdemes elgondolkoznunk azon, hogy mi szokott örömöt kiváltani bennünk?
Minek örültünk utoljára? Talán egy baráti beszélgetésnek? Talán egy
szeretetteljes találkozásnak hosszú idő után? Talán annak, hogy sikerült
valamit megvalósítanunk, amit régóta szerettünk volna? Talán annak, hogy
sikerült valamit megvennünk, ami régóta tetszett? Talán egy kapott
ajándéknak? Talán annak, hogy elismerést kaptunk? Vagy talán csak a jól
végzett munka gyümölcsének?
Mindezek és más dolgok az öröm érzését váltják ki bennünk, de
mindannyiszor el is múlik ez az érzés. Jézus másfajta örömöt ad nekünk. Az
öröm teljességét. El ne múló örömöt. Jézus az igazi, lelki öröm forrása.
Az anyagiakhoz nem tapadó, lelki örömök forrása. Az Ő jelenlétében és
szeretetében való élet az igazi öröm számunkra.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, te irányítsd közösségünket! Ajándékozz meg minket tisztánlátással,
hogy fölismerjük a helyes utat, s azon rendíthetetlenül haladjunk!
Távoztass el tőlünk mindent, ami nem egyenes, ami nem tisztes és nem
becsületes! Taníts meg önként, szabadon engedelmeskedni elöljáróinknak,
akik a tőled kapott hatalmat képviselik! Add, hogy örömmel élvezzük szép
világodat, de tartsd távol tőlünk a mohóság és élvezetvágy szellemét! Add,
hogy vidám alkotókedvnek örvendjünk, de minden más cél fölött a te
akaratod lebegjen előttünk!


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Ezúton is köszöntöm az új listatagokat, különösen a 14 ezredik
feliratkozót, Juhászné Balogh Juditot. Fábiánné Lovász Szilvia ajánlotta
neki listánkat. Mindketten egy-egy bibliát kaptak ajándékba. Legközelebb a
14500-as számnál lehet újabb 2 bibliát nyerni.
Ígéretemnek megfelelően itt van a következő néhány bibliaóra anyaga:
[1]bibliaora09
[2]bibliaora10
[3]bibliaora11
[4]bibliaora12
(A számokat átírva 01-08-ig könnyen megtalálhatóak a korábbiak is.)

Köszönettel tartozok azoknak, akik közületek az ima mellett adományaikkal
is támogatják plébániánk felújítását. A sok kicsi valóban sokra megy, s
nagy segítség most nekünk. Aki adományt tudna küldeni a felújításra,
kérem, küldjön egy e-mailt nekem a his@katolikus.hu címemre és küldök
részletesebb tájékoztatót. Kérem és köszönöm segítségeteket!
István atya
Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHBXXX
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/doc/bibliaora09.doc

2. http://www.katolikus.hu/szombathely/doc/bibliaora10.doc

3. http://www.katolikus.hu/szombathely/doc/bibliaora11.doc

4. http://www.katolikus.hu/szombathely/doc/bibliaora12.doc
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. április 23., szerda

[Evangelium] 2008-04-23

2008. április 23. - Szerda

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz
gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz,
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás
által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek
maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad
a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert
nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a
szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem
maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek,
és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

Gyermekként egyáltalán nem értettem, hogy miért kell a gyümölcsfákat és a
szőlőt annyira visszametszeni, hogy szinte alig marad valami az ágakból.
Azt gondoltam, hogy ezzel teljesen tönkretesszük a fákat. Az utána
következő hetekben és hónapokban csodálkozva szemléltem, miként hajt új
ágat a fa vagy a szőlő, s később megértettem, hogy a fájdalmasnak tűnő
metszés nélkül egy terméketlen bozót nőne csak. Lelkünk is hamar sötét
dzsungellé válna, ha nem engednénk, hogy Isten időnként megtisztítsa.
Bármennyire is fájdalmas számunkra bűneink megvallása, csak ezáltal
szabadulhatunk meg tőlük, hogy aztán a jócselekedetekben bőséges termést
hozzunk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus értünk könyörgött, értünk halt meg. Ránk bízta igéit, üdvözítő
igazságait. Kiválasztott bennünket a világból, hogy tanítványaiként
szolgálhassuk a világot. Az oltárról vett végtelen Ajándék a miénk és
mindenkié, így vegyük.


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Ezúton is köszöntöm az új listatagokat, különösen a 14 ezredik
feliratkozót, Juhászné Balogh Juditot. Fábiánné Lovász Szilvia ajánlotta
neki listánkat. Mindketten egy-egy bibliát kaptak ajándékba. Legközelebb a
14500-as számnál lehet újabb 2 bibliát nyerni.
Ígéretemnek megfelelően itt van a következő néhány bibliaóra anyaga:
[1]bibliaora09
[2]bibliaora10
[3]bibliaora11
[4]bibliaora12
(A számokat átírva 01-08-ig könnyen megtalálhatóak a korábbiak is.)

Köszönettel tartozok azoknak, akik közületek az ima mellett adományaikkal
is támogatják plébániánk felújítását. A sok kicsi valóban sokra megy, s
nagy segítség most nekünk. Aki adományt tudna küldeni a felújításra,
kérem, küldjön egy e-mailt nekem a his@katolikus.hu címemre és küldök
részletesebb tájékoztatót. Kérem és köszönöm segítségeteket!
István atya
Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHBXXX
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/doc/bibliaora09.doc

2. http://www.katolikus.hu/szombathely/doc/bibliaora10.doc

3. http://www.katolikus.hu/szombathely/doc/bibliaora11.doc

4. http://www.katolikus.hu/szombathely/doc/bibliaora12.doc
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. április 22., kedd

[Evangelium] 2008-04-22

2008. április 22. - Kedd

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
"Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a
világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen
hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha
szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya
nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd
bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ
fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy
szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem."
Jn 14,27-31a

Elmélkedés:

Az evangéliumok figyelmes olvasása megláttatja velünk, hogy az igazi béke
Krisztus győzelmének jele. Ott van békés állapot, ahol Jézus győz. A
meggyógyított betegeknek azt mondja, hogy menjenek békével. A béke itt
annak a jele, hogy Jézus győzött a testi betegség felett. Amikor
megbocsátja a bűnöket, akkor szintén békével küldi el a megtérőket. A béke
tehát itt is győzelem, diadal a bűn felett. A szentgyónás végén egyébként
a pap ezzel bocsátja el a megtérőt: "Isten megbocsátotta bűneidet, menj
békével". Itt is Krisztus győzelmét jelzi a béke. Az sem véletlen, hogy a
feltámadt Jézus így köszönti tanítványait: "Békesség nektek!". A béke itt
a halálon győzedelmeskedő Krisztus jele. A krisztusi békében való
részesedés számunkra annak a jele, hogy nem a rossz és bűn, hanem Jézus
győz a szívünkben.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szeretlek Istenem, mert mindenek előtt voltál a világon.
Szeretnem kell téged, mert saját kezeddel formáltál meg engem.
Szeretlek téged Istenem, mert azért alkottál, hogy szeresselek.
Uram, Istenem, szeretlek téged, mert te előbb szerettél engem!
Mily boldogtalan voltam, amíg nem követtelek!
Mily boldog leszek, ha egészen neked adom magam!
Add, hogy csak érted éljek, és téged szeresselek!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. április 21., hétfő

[Evangelium] 2008-04-21

2008. április 21. - Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz: "Aki ismeri és
teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám
is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki."
Júdás - nem a karióti - itt közbeszólt: "Uram, hogyan van az, hogy nekünk
akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?" Jézus így folytatta:
"Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt,
hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem
tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az
enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani,
amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben
küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt,
amit mondtam nektek."
Jn 14,21-26

Elmélkedés:

Aki szeret engem, megtartja tanításomat - mondja Jézus az apostoloknak. A
szeretet tehát nem csupán egy emberi érzés, hanem cselekedetekben
megvalósuló jóság. Isten emberek iránti szeretete sem csupán egy érzés,
hanem Krisztusban testet öltő valóság. A megtestesülés Isten szeretetének
a tette. Jézus pedig azzal bizonyította szeretetét az Atya iránt és
irántunk, hogy véghezvitte a megváltás tettét szenvedése és halála által.
Az igazi szeretet azt jelenti, hogy mindent oda kell adni fenntartás
nélkül. Ezt teszi Jézus, amikor odaadja az életét. E végtelen szeretet
viszontszeretetre ösztönöz minket. Nem elegendő az, ha csupán hangoztatjuk
szeretetünket, ha nem nyilvánulnak meg azok jócselekedetekben.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ima papi hivatásokért
Jézus, Urunk, Te azt mondottad, kérjétek az aratás urát, hogy munkásokat
küldjön földjébe. Esedezve kérünk, szaporítsd országunkban a papi
hivatásokat, Te, ki annyira óhajtod, hogy isteni Szíved szeretetének és
irgalmasságainak hullámai eláradjanak a lelkeken, add kegyesen, hogy
hívásodat a társadalom minden osztályában meghallják. A munkás és birtokos
fia egyaránt. Mind a kettőnek szüksége van. Adj, kérünk, nagylelkű és
áldozatkész papokat, imádságos és áldozatos eucharisztikus életeddel a
legbensőbben egyesülve, hogy tevékenységükkel Isten dicsőíttessék,
lelkeket mentsünk és hazánkat megújítsuk. Ezért kérünk Téged, óh Jézus,
örök pap a Te szentséges Anyád, a Papok Királynéjának közbenjárására.
Ámen.


________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (18.)
A múlt vasárnap sikeresen lezajlott a szentmise közvetítése a Katolikus
Rádióban Szőcéről. Magam is elcsodálkoztam, hogy minden rendben volt, s
nem volt semmiféle technikai hiba. Két nappal előbb egyetlen személy fél
óra alatt bekötötte a vonalat, amely tökéletesen működött. Ennek fényében
még kevésbé értem, hogy a korábbi zalalövői közvetítéssel miért volt gond,
hiszen előtte 2 hétig tucatnyi ember dolgozott, s végül mégis a jó
Istennek kellett közbelépnie, hogy ne maradjon el a közvetítés. A szőcei
misére kivonult a falu apraja-nagyja. Nagyobb ünnep volt ez a kis 300
katolikus hívővel bíró falunak, mint egy bérmálás, mert olyat már sokat
láttak.
A bibliaórák résztvevőinek kis csapata továbbra is töretlen lelkesedéssel
jön. Most asszonyos könyvek vannak napirenden. Szerdán elérhetővé teszem
újabb 4 óra vázlatát.
Ahogyan a labdarúgó világbajnokságok idején megszaporodnak a focihoz
értők, ugyanúgy hirtelen rengeteg építésügyi szakértő nőtt ki a földből
körülöttem. Mindenkivel kedélyesen elbeszélgetek annak tudatában, hogy kb.
egyformán értünk az építéshez. Vannak kedvenc mondataim, amit a habarcstól
a vízvezetékig minden dologban el lehet sütni: "A 400-as helyett jobb
volna a 600-as." "Ezt így kell csinálni az új EU szabvány szerint."
A kereskedők és vállalkozók vagy engem néznek Dárius királynak vagy ők
akarnak azok lenni. Egyeseknek a világ minden kincse se volna elég. Az ő
kedvenc mondatuk a következő: "Ebben az ajánlatban már nincs sok
tartalék." Ez a mondat azt jelenti, hogy az általuk remélt haszonnál
kevesebbel nem érik be. Azt meg le se merem írni, hogy egyesek milyen
cúslág-gyanús ügyekbe akarnak bevonni.
Amióta az építkezés miatt hadiállapot uralkodik a plébánián, többet
időzök, imádkozok a templomban. Ott legalább nyugalom van. Ennek
köszönhetően otthonosabbnak is érzem a templomot. Szükség is van az imára,
mert "ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő".
Hálás köszönettel tartozok azoknak, akik közületek az ima mellett
adományaikkal is támogatják plébániánkat. A sok kicsi valóban sokra megy,
s nagy segítség most nekünk. Aki adományt tudna küldeni a felújításra,
kérem, küldjön egy e-mailt nekem a his@katolikus.hu címemre és küldök
részletesebb tájékoztatót.
Kérem és köszönöm segítségeteket!
István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHBXXX Vagy a következő címre lehet küldeni postai
utalvánnyal: Zalalövői Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. április 20., vasárnap

[Evangelium] 2008-04-20

2008. április 20. - Húsvét 5. vasárnapja

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ne nyugtalankodjék a
szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok
hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek
nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és
magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen
ismeritek az utat oda, ahova én megyek!" Ekkor Tamás így szólt: "Uram, mi
nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?" Jézus ezt
felelte: "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az
Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De
mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok." Fülöp megjegyezte: "Uram,
mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!" Jézus így válaszolt: "Már
olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát,
az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát?
Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A
szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket
is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában
vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért
higgyétek! Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a
tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is
tehet azoknál, mert én az Atyához megyek."
Jn 14,1-12

Elmélkedés:

Válaszúton
Az elmúlt napokban gyakran szerepelt a híradásokban az olimpiai láng
viszontagságos útja Kína felé, amely ország házigazdája lesz a négyévente
megrendezésre kerülő sporteseménynek. A korábbi olimpiákat megelőzően is
körbejárta a láng a világot, de akkor nyugodtabb körülmények között. Most
viszont a tibeti lakosságot erőszakkal elnyomó kínai államhatalom ellen
tiltakozók minden eszközzel meg akarják akadályozni, hogy láng célba
érjen. Önmagában nagyon szép gondolat, hogy Görögországból elindulva sok
ezer sportoló futva, egymásnak átadva viszi a lángot a rendezvény
helyszínére, idén viszont a sportolóknál is több rendőrnek kellett
biztosítania a lángot a jogsértésekért tiltakozók miatt. Bár a fáklyát
többször is eloltották majd újragyújtották és többször lerövidítették
útját, azért reméljük, hogy végül mégiscsak célba ér a maga útján.

A mai evangéliumban Jézus arról beszél, hogy mi az ember életének a célja.
Világosan megmondja, hogy milyen irányba kell haladnunk. Végső célunk az,
hogy földi életünk után eljussunk a mennyei Atya által nekünk készített
örök életre. Ha eljutunk az örök életre, akkor elmondhatjuk, hogy célba
értünk. Jézus nem csak a célbaérkezésben segít minket, hanem mindvégig a
helyes úton haladásban is. Ezért állítja magáról, hogy Ő az út és egyedül
általa juthatunk el az Atyához.

Jézus egy nagyszerű ajánlatot tesz nekünk: "Atyám házában sok hely van.
Elmegyek és helyet készítek neketek. Olyan ez, mint amikor egy
újsághirdetésben megvásárlásra kínálnak nekünk egy lakást egy újonnan
épült házban vagy egy lakóparkban. A tapasztalt ember persze jól tudja,
hogy az ilyen hirdetésekben érdemes elolvasni az apróbetűs szöveget is,
nehogy később kelemetlen meglepetés érjen minket. Jézus ajánlatában
nincsenek apróbetűs ravaszságok. Világossá teszi számunkra, hogy egyedül
ővele juthatunk a mennybe. Ha az Ő útjain járunk, célba fogunk érni. A
menny felé vezető utunkon vannak nehézségek, hiszen a gonosz meg akarja
akadályozni, hogy elérjük célunkat. Érdemes kitartanunk Jézus mellett!

Ezekben a napokban nem csak az olimpiai láng útjára figyelünk, hanem XVI.
Benedek pápa lelkipásztori útjára is az Amerikai Egyesült Államokban.
Krisztus földi helytartójának ez az útnak indulása azt jelképezi, hogy
Jézus ma is útnak indul az emberek felé. Jézus ma is utat keres a mi
szívünkhöz, hogy találkozzon velünk és mi útnak induljunk vele.
Elinduljunk azon az úton, amely az Atyához vezet. Nagyon érdekes, hogy a
Szentatya csütörtökön, a washingtoni stadionban 45 ezer hívő előtt
bamutatott szentmiséjén arról beszélt, hogy a közelmúlt súlyos botrányai
után az amerikai egyház és az egész amerikai társadalom válaszút előtt
áll. Beszédében a pápa nem véletlenül sürgette a missziót, az evangélium
terjesztését, hiszen ezzel a krisztusi utat ajánlja az embereknek. A
krisztusi utat, amely a szeretet útja, a megbocsátás útja, a
kiengesztelődés útja, a remény útja, az élet útja. Ez minden ember igazi
útja.

Azt gondolom, hogy mi, magyar katolikusok is válaszút előtt állunk és mi
számunkra sincs más út, mint Krisztus útja. Ha tudjuk, hogy Isten és az
örök élet a mi életünk végső célja, akkor nem kell új célt keresnünk, de
arra talán szükség van, hogy új utakat keressünk és új utakat mutassunk
azoknak, akik letévedtek a jézusi útról. Mindannyiunknak meg kell
találnunk Krisztust, mert ő az örök élet felé vezető út és csak általa
juthatunk el mennyei Atyánkhoz.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Követünk téged, Úr Jézus,
de hogy követhessünk,
ragadj meg bennünket,
mert tenélküled senki sem
képes felemelkedni.

Hiszen te vagy az út, az igazság, az élet,
a képesség, a hit, a jutalom.
Végy fel bennünket mint út,
erősíts mint igazság,
éltess mint élet.
Szent Ambrus

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum