2018. március 27., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-03-27

2018. március 27. - Nagykedd

Az utolsó vacsorán Jézus mélyen megrendült lelkében, és újból
kijelentette: "Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul
engem." Erre a tanítványok tanácstalanul egymásra néztek, mert nem
tudták, kiről mondta ezt. A tanítványok közül az egyik, akit Jézus
szeretett, a vacsora alatt Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki:
"Kérdezd meg, kiről beszél!" Ő Jézushoz fordult, és megkérdezte: "Uram,
ki az?" Jézus így felelt: "Az, akinek a bemártott falatot adom." Ezzel
bemártotta a falatot (a tálba) és karióti Júdásnak, Simon fiának
nyújtotta. A falat után mindjárt belészállt a sátán. Jézus ennyit
mondott neki: "Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!" Az asztalnál ülők
közül senki sem értette, miért mondta ezt neki Jézus. Egyesek azt
hitték, hogy - mivel Júdásnál volt a pénz - Jézus megbízta: "Vedd meg,
amire szükségünk lesz az ünnepen!" Mások pedig (azt gondolták), hogy
adjon valamit a szegényeknek. Miután Júdás átvette a falatot, azonnal
kiment. Éjszaka volt.
Júdás távozása után Jézus ezeket mondta: "Most dicsőült meg az
Emberfia, és az Isten is megdicsőült benne. Ha pedig az Isten
megdicsőült benne, az Isten is meg fogja őt dicsőíteni önmagában, sőt
hamarosan megdicsőíti. Gyermekeim, már csak rövid ideig vagyok veletek.
Keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak megmondottam, most nektek is
megmondom: ahová én megyek, oda ti nem jöhettek." Erre Simon Péter
megkérdezte: "Uram, hová mégy?" Jézus így válaszolt: "Ahová én megyek,
oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz." Péter azonban
erősködött: "Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet is odaadom
érted." Jézus ezt felelte neki; "Életedet adod értem? Bizony, bizony,
mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem."
Jn 13,21-33.36-38
Elmélkedés:
Az evangéliumi jelenet az utolsó vacsora helyszínére vezet minket. Az
apostolok Mesterük társaságában fogyasztják el az ünnepi vacsorát. Az
alkalom sajátos mozzanatai Júdás árulásának megjövendölése, majd pedig
az ő távozása, illetve ekkor beszél Jézus arról, hogy Péter háromszor
meg fogja őt tagadni.
A jelenetet János evangélista így vezeti fel: "Jézus mélyen megrendült
lelkében." Ez a Jézus lelkiállapotát jól jellemző kifejezés három
alkalommal szerepel János művében, először Lázár feltámasztásának
történetében. Az Úr barátjának betegségéről értesülve elindul
Betániába, hogy meggyógyítsa őt, de mire megérkezik, Lázár meghal.
Testvére, Mária nagyon szomorúan fejezi ki véleményét: "Uram, ha itt
lettél volna, nem halt volna meg a testvérem." Az ő szomorúságát látva
Jézus "a lelke mélyéig megrendült", majd a sírhoz indul és feltámasztja
Lázárt, visszahívja őt az életre (vö. Jn 10.32-33). Másodszor a
jeruzsálemi bevonuláskor fordul elő a kifejezés. Jézus jól tudja, hogy
hamarosan megkezdődik szenvedése. Ezt mondja: "Megrendült a lelkem. Mit
is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért
jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!" (Jn 12,27.28). A harmadik
esetről pedig a mai evangéliumban olvasunk, az Úr megrendült lélekkel
beszél arról, hogy egyik apostola hamarosan el fogja őt árulni.
Istentől való elfordulásomat, bűnömet Jézus megrendült lélekkel nézi.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Irgalmas Istenünk! Te kész vagy megbocsátani nekünk, bármilyen nagy
bűnt követtünk is el. Nem akarsz ránk örökké haragudni, elfelejted és
eltörlöd vétkeinket. Nem büntetni akarsz, hanem új lehetőséget adsz
nekünk a bűnbocsánat szentsége által. Hálás vagyok irgalmadért, amely
lelki újjászületés számomra. Hálás vagyok a szeretetért. A mennyei Atya
szeretetéért, aki saját Fiát sem kímélte. És Jézus Krisztus
szeretetéért, aki a kereszten feláldozta magát értem és minden
emberért.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180327.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum