2010. szeptember 11., szombat

evangélium a határon túli magyaroknak

Kedves Zoltán!

Ezen a héten minden plébániára (1400) megérkezik az e-vangéliumot terjesztő plakát (4400 db). Köszönöm mindazok adományát, akik támogatták az akciót.

A plakát elektronikus terjesztéshez letölthető az alábbi oldalról:

http://zalalovo.plebania.hu/esemeny/Evangelium_365

 

Időközben egyre több levelet kaptam, hogy a határon túli magyar plébániákra is juttassam el a plakátot.

Az Új Evangelizáció jegyében szeretnék e kérésnek is eleget tenni, hogy ők is olvashassák a napi lelki üzenetet.

 

Ennek nyomdai és postai költségek előteremtéséhez kérem szíves segítségét.
Előre is köszönöm nagylelkű támogatását!

 

Életére Isten áldását kérve, szeretettel: István atya


Adományát elküldheti:
1. On-line plébániák honlapján: http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Kérem, válassza az adomány lehetőséget, majd az adomány céljánál jelölje meg: e-vangélium

2. Átutalással a Zalalövői Plébánia számlájára:
Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003

Utalás külföldről
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Postai utalvánnyal:
Cím: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium

----------
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

 

[Evangelium] 2010-09-11

2010. szeptember 11. - Szombat

Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Nincs jó fa, amely rossz
gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát
gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a
tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót
hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hiszen a szív
bőségéből szól a száj! Miért mondjátok nekem: ?Uram, Uram!? ? ha nem
teszitek, amit mondok?
Megmondom nektek, kihez hasonlít az, aki hozzám jön, hallgatja
tanításomat, és tettekre is váltja: hasonlít ahhoz a házépítő emberhez,
aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, rázúdult a
házra, de nem tudta azt összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont
hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez,
aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor rázúdult az árvíz,
háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
Lk 6,43-49

Elmélkedés:

A mai örömhír szerint Jézus a szikla alapra építő okos emberhez hasonlítja
mindazokat, akik hallgatják és meg is valósítják tanítását. Kijelentése
tehát két elemet foglal magába: tanításának figyelmes hallgatását és
megismerését, valamint azt az életvitelt, amely e tanításhoz igazodik. A
keresztény ember életében a kettő szorosan összetartozik, s egyik sem
hiányozhat a hiteles krisztusi élethez.
Az elbizakodottságnak volna a jele, ha valaki azt állítaná magáról, hogy
keresztényként él, ugyanakkor nem törekszik arra, hogy Jézus tanítását
napról napra egyre jobban megismerje és rendszeresen hallgassa.
Természetesen az sem lehet elegendő, ha valaki jól ismeri mindazt, amit
Jézus elvár követőitől, de mindennapi életében egészen másként cselekszik.
Csak a jó fa tud jó gyümölcsöket teremni. Csak akkor élünk valóban
keresztényként, ha a krisztusi igazsághoz ragaszkodva teremjük a
jócselekedeteket.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Ó, Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet! Ha te nem
segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem
tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam
iránt, benned azonban bízom! Uram, Jézus Krisztus, ha te nem segítesz,
sohasem leszek képes jót tenni! Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy
az én Jézusom, ez számomra az üdvösség! Add, hogy ne félelemből
ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből! Nem akarok mást tenni, mint a te
akaratodat. Szentháromság egy Isten, könyörülj rajtam!
Néri Szent Fülöp
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. szeptember 10., péntek

[Evangelium] 2010-09-10

2010. szeptember 10. - Péntek

Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: Vajon
vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem
nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már
olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében,
amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod
embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját
szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a magad
szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát
embertársad szeméből.
Lk 6,39-42

Elmélkedés:

Miként az ellenségszeretet a másik emberrel való kapcsolatunkban teremthet
egy egészen új helyzetet, ugyanúgy a lelkiismeretvizsgálat és a bűnbánat
új helyzetet teremt Istennel. Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha
nem a másik esetleges vétkeivel törődünk, hanem a magunkéval. Márpedig
igencsak szükségünk van arra, hogy rendezzük Istennel való kapcsolatunkat,
hiszen e nélkül örök üdvösségünket tennénk kockára. Jézusnak azon szavait,
amely szerint legyünk olyan tökéletesek, mint a mesterünk, akkor
értelmezzük helyesen, ha az Ő személyére vonatkoztatjuk. Ő a mi mesterünk,
akit utánoznunk érdemes életvitelünkkel. Ő vezessen minket a lelki
tökéletesedés útján!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Mily nagy a te szereteted, Jézusom, testvérem, barátom és lelkem jegyese!
Nekem, aki Júdásnál inkább oly sokszor elárultalak, nemcsak a béke és a
szeretet csókját akartad adni, hanem eledelül adtad önmagad, és egyesültél
velem, sőt, engem, a semmi és méltatlan teremtményt önmagaddá formálsz,
mérhetetlen és végtelen Isten, én Teremtőm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. szeptember 9., csütörtök

[Evangelium] 2010-09-09

2010. szeptember 9. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: Nektek, akik hallgattok
engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik
arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is.
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is
bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek,
milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik
azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is
jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik.
Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára
számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit
kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok
kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök,
és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a
gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne
mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne
ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és
nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött,
megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel
ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.
Lk 6,27-38

Elmélkedés:

Az ellenségeskedő magatartás megtapasztalásakor vagy az üldözések idején
az ember természetes, ösztönös magatartása az szokott lenni, hogy
visszavág a támadásokért vagy legalábbis önvédelmet gyakorol. A legtöbb
ember ezt elégségesnek tartja, s nem is gondol arra, hogy más módon is
lehet viszonyulni a támadásokhoz. Az ellenségszeretetről szóló paranccsal
Jézus leendő tanítványait igyekszik felkészíteni az őmiatta ért
támadásokra, azt ajánlva nekik, hogy ne támadjanak vissza, hanem
szeretettel viszonozzanak minden ellenségeskedést. Jézus pontosan ezt
teszi, amikor halálra ítélik és bántalmazzák keresztútján. Nem vág vissza
kínzóinak, hanem eltűri, hogy keresztre szegezzék. Utolsó perceiben is
képes imádkozni azokért, akik halálát okozzák, ezzel bizonyítva, hogy
megvalósítható a tökéletes szeretet.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Légy áldott, ó, kegyelemmel teljes Szűz!
Fogadj el minket, amilyenek vagyunk, itt melletted.
Fogadj el minket! Tekints a szívünkbe!
Fogadd el gondjainkat és reményeinket!
Segíts nekünk Te, kegyelemmel teljes, hogy kitartsunk a kegyelemben, és ha
szükséges lenne, visszatérjünk az élő Isten kegyelmébe, ami az ember
legnagyobb és természetfeletti jósága.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. szeptember 8., szerda

[Evangelium] 2010-09-08

2010. szeptember 8. - Szerda, Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja
el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így
szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: Velünk az Isten.
Mt 1,18-23

Elmélkedés:

Az evangéliumokban Jézus gyermekkoráról szóló részek sokban különböznek.
Szent János írásában nem is található ilyen. Márk nem tulajdonít nagy
jelentőséget Mária személyének, Máté inkább Szent József szemszögéből
mutatja be Jézus születését és gyermekkorát, de Lukács kifejezetten Szűz
Mária oldaláról. Mindegyikben természetesen a gyermek Jézus áll a
középpontban.
Ha kifejezetten Mária magatartását nézzük, észrevehetjük, hogy egészen
passzív. Beleegyezik Isten akaratába, hozzájárulva, hogy Szentlélek
hatására megfoganjon méhében Jézus, és engedi, hogy József irányítsa
sorsát, de tulajdonképpen sohasem Mária a kezdeményező. Aki átengedi a
kezdeményezést és odaadja életét Istennek, azzal nagy dolgok fognak
történni életében.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Miasszonyunk, Istennek szent Anyja, minden asszonyok között első, aki
fogadalommal az Úrnak szentelted szüzességedet, kérlek téged, nyerd meg
nekem szent Fiadtól azt a kegyelmet, hogy a mai naptól kezdve ő legyen
lelkem jegyese.
Megígérem neked és neki, hogy soha nem lesz más jegyesem, mint ő, és
mindent megteszek, ami tőlem függ, hogy tisztán és folt nélkül őrizzem meg
magam, egyedül neki, napjaim során életem alkonyáig.
Sziénai Szent Katalin

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Az evangelizáció minden korban egyház életének központjában állt, de
napjainkban különösen is fontossá vált. Ezt jelzi XVI. Benedek pápa
közelmúltbeli intézkedése, amellyel egy új Pápai Tanácsot állított fel,
amely az evangélium terjesztéséért felelős. Nálunk, Magyarországon is
fontos, hogy a krisztusi örömhír minél több emberhez eljusson.
Levelezőlistánknak közel 24 ezer tagja van. Szeretném, ha még többen
csatlakoznának lelki közösségünkhöz. Készítettünk egy plakátot, amelyet
minden templomban szeretnék elhelyeztetni. Az akció keretében Magyarország
1400 plébániájára 4400 plakátot küldtem (e héten várhatóan mindenhová
megérkezik), hogy minél többen tudomást szerezzenek a lista létezéséről, s
arról, hogy ők is megkaphatják naponta az evangéliumot. Az akció
költségeit adományokból finanszírozzuk.
Időközben többen jelezték, hogy a határon túli magyar plébániák
templomaiba is küldjünk. Kérlek benneteket, akinek van rá lehetősége,
támogassa az ügyet, hogy ez a terv is megvalósulhasson!
Szeretettel: István atya

Adományát elküldheti:
1. On-line plébániák honlapján: http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Kérem, válassza az adomány lehetőséget, majd az adomány céljánál jelölje
meg: e-vangélium
2. Átutalással a Zalalövői Plébánia számlájára:
Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Utalás külföldről
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Postai utalvánnyal:
Cím: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. szeptember 7., kedd

[Evangelium] 2010-09-07

2010. szeptember 7. - Kedd, Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok,
kassai vértanúk

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik
megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek,
aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két
verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta
nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek
hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az
emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha
valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt,
aki a mennyekben van.
Mt 10,28-33

Elmélkedés:

Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt mennyei Atyám
előtt - mondja Jézus, s ez nem csupán kortársainak, hanem minden
krisztushívőnek szól, nekünk is. Kereszténységünk megvallását és a
Krisztusról való tanúságtételt a legtöbb esetben kötelességnek tekintjük,
s valóban helyes, ha valaki kötelességtudatból ezt meg is teszi mindennapi
életében. De a kötelességteljesítés ?kényszerén? felül más értékeket is
fel kell fedeznünk, amelyek még inkább ösztönözhetnek bennünket a
tanúságtételre. Ilyen például az Isten iránti szeretetünk, amelyből mindig
új erőt meríthetünk és az öröm, amely megkönnyíti azt. S ezen felül
végezzük a tanúságtételt örök üdvösségünk reményében!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit
hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ előtt
üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő tagjai
legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei, és testvérek minden
néppel!

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Örömmel jelzem, hogy Szemedben a jóság fénye címmel megjelent plébániánk
Szent Veronika kórusának új CD lemeze Teréz anya születésének 100.
évfordulójára. Információ, letölthető szövegek, kották és belehallgatási
lehetőség itt:
http://zalalovo.plebania.hu/list/szvk_kiadvanyok/Szemedben_a_josag_fenye_CD_lemez
Ára: 2000 Ft + 300 Ft postaköltség.
Megrendelhető tőlem a név, a postacím és a darabszám elküldésével a
zalalovo@gmail.com címre.
Köszönöm, ha ilyen módon is támogatjátok a fiatalok zenés
evangelizációját!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. szeptember 6., hétfő

[Evangelium] 2010-09-06

2010. szeptember 6. - Hétfő

Jézus az egyik szombaton elment a kafarnaumi zsinagógába, és tanítani
kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok
figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton; hogy aztán okot
találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat. Megszólította
tehát a béna kezű embert: Kelj fel, és állj ide a középre! Az felkelt és
odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult: Kérdem tőletek: Szabad-e szombaton
jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni? Végignézett
rajtuk, aztán így szólt az emberhez: Nyújtsd ki a kezedet! Az megtette, és
meggyógyult a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek
tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal.
Lk 6,6-11

Elmélkedés:

A mai evangéliumi történet szerint Jézus csodás módon meggyógyít egy béna
kezű embert. Az evangéliumokban a csodák olyan jelképes cselekedetek,
amelyek egyrészt Jézus isteni, természetfeletti hatalmát jelzik, másrészt
Isten jóságáról tanúskodnak, amely enyhíti az emberek nyomorát vagy
megszünteti a betegséget. Erre a gyógyításban megmutatkozó isteni jóságra
egyes farizeusok úgy reagálnak, hogy hibát, sőt törvényszegést keresnek
benne.
Kérdezzük meg magunktól: Hogyan reagálok Jézus jelenlétére? Hiszek-e
abban, hogy napjainkban is számtalan csodát tesz? Észreveszem-e Jézus
csodáit, amelyeket körülöttem vagy velem tesz? Felfedezem-e Isten jóságát
és segítő szándékát a csodákban?
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Istenünk, mindenható Atyánk, engedd összes gyermekednek megtapasztalni,
hogy úton vannak feléd, az ember végső célja felé, s hogy van kísérőjük,
aki jót akar nekik: Mária, a tiszta szeretet képe, akit eleve arra
választottál, hogy Krisztus Anyja és az Egyház Anyja legyen.
Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké! Neked, aki az élet Atyja, kezdet
nélküli forrás, a legfőbb jó és örök világosság vagy, a Fiúval és a
Szentlélekkel együtt legyen tisztelet és dicsőség, dicséret és hála
mindörökkön örökké! Ámen.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. szeptember 5., vasárnap

[Evangelium] 2010-09-05

2010. szeptember 5. - Évközi 23. vasárnap

Abban az időben: Amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk
fordult, és így szólt: Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját,
feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem
lehet az én tanítványom.
Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én
tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le
előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha
az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki
csak látja, gúnyolni kezdi: Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta
befejezni.
Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és
számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal,
aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor,
amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond
le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.
Lk 14,25-33

Elmélkedés:

Új életünk kezdete
Thomas Edison nevének hallatán bizonyára mindannyiunknak az jut az eszébe,
hogy ő a villanykörte feltalálója, pedig valójában több mint ezer
találmány és szabadalom fűződik az amerikai születésű feltaláló és
üzletember személyéhez. Már 12 évesen dolgozott, újságot szerkesztett és
adott ki, amelynek bevételét kísérleteire fordította. Hamarosan saját
laboratóriumot épített New Jersey városában. Híres laboratóriuma
évtizedekkel később egy decemberi napon teljesen leégett. Edison ekkor már
hatvanhét éves volt, s úgy tűnt, hogy egész életművét megemésztették a
pusztító lángok. A tűzvész utáni reggelen, amikor megvalósult terveinek és
megvalósulatlan álmainak üszkös, füstölgő romjai között sétálgatott,
Edison a következőket mondta: A katasztrófa haszna, hogy minden tévedésem
elégett. Hála Istennek tiszta lappal kezdhetek mindent. És ezt egy idősödő
ember mondta, aki hatvanhét éves korában is tudott újrakezdeni. Néhány
héttel később feltalálta a hangrögzítésre és lejátszásra alkalmas
fonográfot. A történet kapcsán több tanulságot is levonhatunk, én most
csak egyet szeretnék mondani: Ha valami elpusztul, teljesen megsemmisül,
nem kell kétségbeesni, mert talán éppen ez a feltétele annak, hogy valami
újat kezdjünk el. Bármennyire is fontos volt számunkra valami, mert
például a mi alkotásunk, a mi munkánk gyümölcse, nem érdemes visszasírni,
mert lehet, hogy éppen a hiánya fog minket arra ösztönözni, hogy egy még
jobbat hozzunk létre.

Jézus egykori tanítványai számára régi életük feladásával kezdődött a
Krisztus-követés. Péter és társai elhagyják eredeti mesterségüket, a
halászatot, hogy emberhalászokká válhassanak. Nem egy mindent elemésztő
tűzvész, hanem Krisztus hívó szava indította el őket az új élet útján. A
mai evangéliumban Jézus nagyon kemény követelményeket fogalmaz meg azok
számára, akik követni akarják. Ezt mondja: Aki hozzám jön, de nem gyűlöli
apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját
magát is, nem lehet az én tanítványom (Lk 14,26). A gyűlölni szó megüti
fülünket. Hogyan kell ezt értenünk? A gyűlölet itt nem belső, heves
indulatoktól fűtött ellenérzést vagy szembeszegülést jelent, amit az
ellenségnek tekintett személy iránt szokott érezni valaki, hanem arról van
szó, hogy a családi kapcsolatokat és a rokoni kötelékeket másodlagosnak
kell tekintenünk a Jézushoz való kapcsolatunkhoz képest. Nem szerethetünk
senkit sem jobban, mint a mi Urunkat. Ezt az értelmet erősíti az is, hogy
ugyanezen jézusi kijelentéseknél Szent Máté evangéliuma így fogalmaz: Aki
jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám (Mt
10,37). A tanítványok életében Jézus áll az első helyen.

A tanítványság feltételének megfogalmazását követően Jézus két
példabeszédben arra figyelmeztet, hogy mielőtt valaki meghozná a végső
döntést, vizsgálja meg önmagát, hogy valóban alkalmas-e Jézus elkötelezett
követésére. A megfontolatlan döntés ugyanis kudarchoz, sikertelenséghez
vezethet. Az építkezést elkezdő, de azt befejezni nem tudó ember kudarcot
vall. A jelentős túlerőben lévőkkel szembeszálló király a biztos vereség
felé tart. Az előre látható kudarc elkerülése érdekében inkább álljanak el
az építkezéstől, illetve a háborútól. A két példa rávilágít arra, hogy
Krisztus követése bölcs döntést kíván, hiszen a döntés komoly
következményekkel jár.

A Jézus melletti döntés régi, bűnös életünk elhagyását jelenti. Hibánk,
bűneink, tévedéseink egy jól végzett szentgyónásban vagy egy életgyónásban
megsemmisülnek, mint Edison laboratóriuma a tűzben, s ezzel új életet
kezdhetünk. Ne ragaszkodjunk földi dolgainkhoz, hanem éljünk az újrakezdés
lehetőségével, amelyet Isten ad nekünk! Új életünket nem önmagunknak kell
felépítenünk. Engedjük, hogy Isten építse fel azt bennünk!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Jézus, vedd le rólam bűnös életem terheit, amelyek megakadályoznak
abban, hogy egészen neked adjam magamat! Hallom, érzem, hogy hívsz engem
az elkötelezett életre, amely középszerűségem feladását jelenti, hogy
érted a nagyobb jót válasszam. Nem magamra akarok építeni, hanem terád, a
biztos alapra, aki szolgálatot kérsz tőlem, hogy jócselekedeteimben a te
jóságod ragyogjon fel az emberek számára.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum