2013. november 30., szombat

[Evangelium] 2013-11-30

2013. november 30. – Szombat, Szent András apostol

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit
Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a
tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és
én emberek halászává teszlek titeket!" Erre azok otthagyták hálóikat, és
követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát,
Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították
a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat,
és követték őt.
Mt 4,18-22

Elmélkedés:

Szent András apostolt, Simon Péter testvérét ünnepeljük a mai napon. Szent
János evangéliuma szerint András volt az első, akit Jézus meghívott
tanítványának, és ő vitte el testvérét Jézushoz (vö. Jn 1,40-43).
A mai evangéliumi részletben a tanítványok meghívását olvashattunk Máté
evangélista írásából. Az egyszerű halászok rögtön engedelmeskednek a
váratlan hívásnak, és azonnal Jézus nyomába szegődnek. Jézus nem ismerte
őket korábban, nem érdeklődött származásuk vagy családjuk felől, nem
szerzett be megbízható személyektől információkat róluk. Most látja őket
először, most találkozik velük először, azonnal meghívja őket, s ők rögtön
követik őt, elfogadják, hogy Mesterük legyen. Mennyi fiatal gondolkozik
hosszú éveken keresztül élethivatásán és problémázik hivatásának
elfogadásán! Milyen sokan késlekednek és megvárakoztatják az Urat! Milyen
sokan bizonytalankodnak! Végül lemondanak arról, hogy elkötelezzék magukat
Isten szolgálatára.
Fiatalok! Engedjétek, hogy megragadjon benneteket az első pillanat
varázsa, az első találkozás kegyelme! Ne késlekedjetek! Induljatok azonnal
Jézus után! Ne tétovázzatok, ha szívetek mélyén megérzitek Isten hívását!
Induljatok az emberhalászatra! Induljatok, miként az első apostolok,
köztük Szent András is indult!
A Hit éve felszólítást jelentett számunkra, hogy elinduljunk Krisztus felé
és megújítsuk hitünket. A Hit éve folytatásaként a felszólítás a
következő: Vezessétek Jézushoz az embereket! Ő erősíti meg minden ember
hitét. Vezessétek Jézushoz az embereket, mert ő vezet el az üdvösségre.
Jézus Krisztus az Üdvözítő.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva,
hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. Minden egyes tagnak öröktől fogva
meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával. Ebben
a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet, ahol
szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem akár
csöndes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat:
követlek, Uram!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131130.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Mivel a Szívem első gondolata 2014. könyv elfogyott, de sokan szeretnék
még megkapni, ezért még egy utánnyomást vállalok. A rendelési űrlapot újra
megnyitottam:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
A könyvet 2013. december 1. vasárnap 23 óra 59 percig lehet megrendelni. A
küldés december 16. után várható. A később rendelők számára nem tudom
garantálni, hogy karácsonyig odaér, illetve azt sem, hogy jut a könyvből.
A könyv a jövő évi e-vangéliumi elmélkedéseket tartalmazza és egy
imagyűjteményt. 560 oldal. Egyéb információ a rendelési űrlapon.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. november 27.
A könyv(ek) rendelése űrlap segítségével. Az űrlap biztonságos, akkor is,
ha más jelez az Ön gépe. Kattintson a következő sorra, linkre.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
Az űrlap kitöltése után nyomja meg a küldés gombot!
Vagy megrendelhető az alábbi adatok elküldésével e-mailben a
zalalovo@gmail.com címre:
Szívem első gondolata 2014. darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefon:
(Kérem a mobiltelefonszám vagy más telefonszám megadását, amelyen a
csomagfutár eléri Önt akkor, ha nem találja éppen a megadott címen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. november 29., péntek

[Evangelium] 2013-11-29

2013. november 29. – Péntek

Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak:
„Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak,
tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy
mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.
Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem
történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak."
Lk 21,29-33

Elmélkedés:

Az emberi szó sérülékeny. Sérülékeny, mert rosszul is mondható. Vagy
rosszul hallható. Esetleg rosszul érthető. Más esetekben elferdíthető,
tévesen idézhető. Az emberi szó sérülékeny. Sérülékeny, mert hamis
állításokat tartalmazhat. Vagy akár vétlen tévedéseket. Más esetekben
szándékos hazugságokat. Az emberi szó sérülékeny. Idővel érvényét,
aktualitását veszti. Idővel értékét veszítheti. Akár el is felejthető.
Isten szava más kategóriába tartozik. „Az én igéim el nem múlnak" (Lk
21,33) – mondja Jézus az evangéliumban. A kijelentés magabiztos.
Magabiztos, mert szóra, tanításra vonatkozóan egyedül Isten tehet ennyire
magabiztos kijelentést. Jézus Krisztus tanítása, isteni szava és Isten
kinyilatkoztatása, - amelyet a Szentírás könyvei tartalmaznak, s azok
közül fontosságuk tekintetében kiemelkednek az evangéliumok - soha nem
veszti érvényét. Krisztus igazsága örök. Olyan igazság, amely örökérvényű
és minden korban meghatározza a krisztusi életformát. Mindig lesznek
olyanok, akik hirdetik, hallgatják és megtartják Jézus szavait.
A változó világban, amikor sokan pillanatnyi érdeküknek megfelelően
többször megváltoztatják véleményüket, amikor az igazmondás kötelességét
egyesek könnyedén félresöprik, vagy amikor a hazugsággal csökkentik a
kimondott szó értékét és az emberek bizalmát a szavak igazában, szükséges,
hogy legyen egy biztos és igaz tanítás. Jézus szava ilyen. Bízhatunk
benne. Krisztus személye hitelesíti Isten szavát és kinyilatkoztatását.
Aki hisz Krisztus személyében, az hisz szavában is.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Nap mint nap szomjazok igazságodra, készséges
szívvel hallgatlak téged, aki utat mutatsz számomra. Tanulékony lélekkel
figyelek rád és kifejezem készségemet, hogy tanításod szerint akarok élni.
Alakítsd át életemet a te éltető és üdvösségre vezető igazságoddal!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131129.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Mivel a Szívem első gondolata 2014. könyv elfogyott, de sokan szeretnék
még megkapni, ezért még egy utánnyomást vállalok. A rendelési űrlapot újra
megnyitottam:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
A könyvet 2013. december 1. vasárnap 23 óra 59 percig lehet megrendelni. A
küldés december 16. után várható. A később rendelők számára nem tudom
garantálni, hogy karácsonyig odaér, illetve azt sem, hogy jut a könyvből.
A könyv a jövő évi e-vangéliumi elmélkedéseket tartalmazza és egy
imagyűjteményt. 560 oldal. Egyéb információ a rendelési űrlapon.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. november 27.
A könyv(ek) rendelése űrlap segítségével. Az űrlap biztonságos, akkor is,
ha más jelez az Ön gépe. Kattintson a következő sorra, linkre.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
Az űrlap kitöltése után nyomja meg a küldés gombot!
Vagy megrendelhető az alábbi adatok elküldésével e-mailben a
zalalovo@gmail.com címre:
Szívem első gondolata 2014. darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefon:
(Kérem a mobiltelefonszám vagy más telefonszám megadását, amelyen a
csomagfutár eléri Önt akkor, ha nem találja éppen a megadott címen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. november 28., csütörtök

[Evangelium] 2013-11-28

2013. november 28. – Csütörtök

Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második
eljöveteléről: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül,
tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak,
fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken
vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék
mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a
napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a
népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány
népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik.
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig
kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok
háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják,
hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek.
Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal
és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl
fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Lk 21,20-28

Elmélkedés:

A végső időkre vonatkozó tanítását folytatja Jézus a mai evangéliumban.
Félelmetes jelekről és rendkívüli természeti jelenségekről beszél, amelyek
a világot sújtják, valamint üldözésekről, és a gonosz emberi erők
elszabadulásáról. Az embereket félelemmel fogja eltölteni ezen
veszedelmeknek a látványa. Egy nagy erejű földrengés, egy tengeri szökőár
vagy egy szélvihar hatalmas pusztítását látva könnyen el tudjuk képzelni
mindezeknek a megvalósulását, s talán egyesek a mai időkben látják
beteljesülni a Jézus által mondottakat. Egyesek valóban azt vélik, hogy
manapság több a természeti csapás, mint a régi időkben. A statisztikák
szerint valójában nem több, csupán arról van szó, hogy a hírközlési
eszközöknek köszönhetően néhány percen belül értesülhetünk arról, ha a
világ egy távoli pontján valamilyen természeti katasztrófa történik, s a
híradások a képek segítségével közelünkbe hozzák az eseményeket.
Jézus Krisztus az egész világ és az egész természet Ura. A keresztény
ember, aki Jézusba veti reményét, nem ijed meg, mert tudja, hogy élete
Isten kezében biztonságban van, s ha hűséges marad hitéhez, akkor nem
veszítheti el az üdvösséget. Az utolsó idők bekövetkezése idejét nem
tudhatjuk, s nem tűnik valószínűnek, hogy a közeljövőben megtörténik. Ez
viszont nem ad okot a könnyelműségre senki számára, hiszen az életből
távoznunk kell, s akkor számot kell adnunk Istennek. Az üdvösség
elnyerésének szándéka vezessen bennünket életünkben!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg.
Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk
jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük
jelenlétedet más testvéreink között is. Tégy eggyé bennünket!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131128.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Mivel Szívem első gondolata 2014. könyv elfogyott, de sokan szeretnék még
megkapni, ezért még egy utánnyomást vállalok. A rendelési űrlapot újra
megnyitottam:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
A könyvet 2013. december 1. vasárnap 23 óra 59 percig lehet megrendelni. A
küldés december 16. után várható. A később rendelők számára nem tudom
garantálni, hogy karácsonyig odaér, illetve azt sem, hogy jut a könyvből.
A könyv a jövő évi e-vangéliumi elmélkedéseket tartalmazza és egy
imagyűjteményt. 560 oldal. Egyéb információ a rendelési űrlapon.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. november 27.
A könyv(ek) rendelése űrlap segítségével. Az űrlap biztonságos, akkor is,
ha más jelez az Ön gépe. Kattintson a következő sorra, linkre.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
Az űrlap kitöltése után nyomja meg a küldés gombot!
Vagy megrendelhető az alábbi adatok elküldésével e-mailben a
zalalovo@gmail.com címre:
Szívem első gondolata 2014. darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefon:
(Kérem a mobiltelefonszám vagy más telefonszám megadását, amelyen a
csomagfutár eléri Önt akkor, ha nem találja éppen a megadott címen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. november 27., szerda

[Evangelium] 2013-11-27

2013. november 27. – Szerda

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók
elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát
szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan
ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek
sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a
szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is
ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál
sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket."
Lk 21,12-19

Elmélkedés:

A tanítványokra váró nehézségekre, szembenállásra és üldözésre
figyelmeztet ma minket Jézus. Az üldözések nem csak a végső időkben fognak
bekövetkezni, hanem évszázadokon keresztül végigkísérik a Krisztusban
hívők és a krisztusi közösség életét. Még a régmúlt időkre sem kell
gondolnunk, elég, ha felidézzük a XX. század vértanúinak példáját, s máris
láthatjuk, hogy vannak, akik az Egyházban látják legfőbb ellenségüket, s
úgy gondolják, hogy a keresztény hívők megfélemlítésével, a papok
jóhírének tönkretételével vagy esetleg bántalmazásukkal és megölésükkel
meggyengíthetik Isten népének közösségét.
Ha az Egyház csupán emberi vagy emberekre alapozott csoportosulás volna,
akkor minden a hit ellenségeinek terve szerint történne. Mert az ember
meginoghat. Az ember megtéveszthető. Az ember hiszékeny. Az ember gyenge
és gyarló. Hitünk szerint viszont nem egyszerűen egy emberi intézmény az
Egyház, hanem kegyelmi közösség, amelyet Krisztus Lelke éltet. A vértanúk
példája az isteni kegyelem titokzatos működésének köszönhetően nem
gyengíti, hanem erősíti az Egyházat. Állhatatosságra, hűségre és hitük
megvallására készteti a hívőket.
A hitben való hűséges kitartás az üdvösség feltétele. Krisztus tanítványát
senki és semmi nem tántoríthatja el a hittől és Isten szeretetétől. A
fizikai erőszak vagy a lelki kényszer sem képes eltéríteni a hittől és a
hit szerinti élettől azt a keresztényt, akinél a hit tudatos és személyes
döntés eredménye. Akinek felszínes és nem a Jézussal való személyes
kapcsolatból forrásozó a hite, az könnyen meginoghat. Legyünk hűséges és
tanúságtevő követői az Úrnak!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és lehetőséget, hogy
téged mindinkább megismerhesselek, mindjobban megszeresselek, és egyre
hívebben kövesselek. Buzdító kegyelmed hívása nálam ne süket fülekre
találjon, hanem legyek mindenkor kész, hogy akaratodat odaadással
teljesítsem! Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel, s követlek a
gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben. Teljesen újjá akarok
születni, a régi magamat levetkőzni, hogy már ne én éljek, hanem te
énbennem.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131127.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Mivel Szívem első gondolata 2014. könyv elfogyott, de sokan szeretnék még
megkapni, ezért még egy utánnyomást vállalok. A rendelési űrlapot újra
megnyitottam:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
A könyvet 2013. december 1. vasárnap 23 óra 59 percig lehet megrendelni. A
küldés december 16. után várható. A később rendelők számára nem tudom
garantálni, hogy karácsonyig odaér, illetve azt sem, hogy jut a könyvből.
A könyv a jövő évi e-vangéliumi elmélkedéseket tartalmazza és egy
imagyűjteményt. 560 oldal. Egyéb információ a rendelési űrlapon.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. november 27.
A könyv(ek) rendelése űrlap segítségével. Az űrlap biztonságos, akkor is,
ha más jelez az Ön gépe. Kattintson a következő sorra, linkre.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
Az űrlap kitöltése után nyomja meg a küldés gombot!
Vagy megrendelhető az alábbi adatok elküldésével e-mailben a
zalalovo@gmail.com címre:
Szívem első gondolata 2014. darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefon:
(Kérem a mobiltelefonszám vagy más telefonszám megadását, amelyen a
csomagfutár eléri Önt akkor, ha nem találja éppen a megadott címen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. november 26., kedd

[Evangelium] 2013-11-26

2013. november 26. – Kedd

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel
és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom,
Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok,
kő kövön nem marad, mindent lerombolnak." Erre megkérdezték tőle: „Mester,
mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?" Ő így válaszolt:
„Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben
s mondják: „Én vagyok!" És: „Elérkezett az idő!" Ne kövessétek őket!
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek
előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!" Aztán így
folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy
földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények
és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen."
Lk 21,5-11

Elmélkedés:

Az ember hiszékeny. Könnyen hisz a szép ígéreteknek, az érdekesnek és
rendkívülinek vélt információknak. Ha valaki határozottan állít valamit,
vagy újszerűen hangzó összefüggéseket mond ki, sokan gondolják, hogy
megvilágosodott előttük minden, lehullt a lepel a titkokról és végre most
olyan dolgokat is megértenek, amiről korábban nem volt tudomásuk. Az ember
bizony hiszékeny. Mert a hiszékenység könnyű abból a szempontból, hogy nem
kell utánajárnia, utánanéznie a dolgoknak. Erre az emberi hiszékenységre
alapoznak azok, akik számokból és dátumokból titokzatos (értsd: mágikus)
dolgokat olvasnak ki és a csillagok állásából előre jeleznek bizonyos
eseményeket, és az általuk felismerteket úgy tárják a nagyközönség elé,
mint biztos igazságokat!
Az ember hiszékeny. De a hiszékenység nem tévesztendő össze a hittel. A
kettő egészen más. Jézus arra figyelmezteti követőit, hogy sokan fogják
majd azt állítani, hogy elérkezett a végső idő és megpróbálják majd
félrevezetni az embereket. A tudatos megtévesztés és a szándékos hazugság
eszközével becsapják a hiszékeny embereket. Ne legyünk hiszékenyek! Ne
higgyünk akárkinek! Ne higgyünk el mindent! Vizsgáljuk meg a tanításokat!
Vizsgáljuk meg a tanító személyét és életét! Nem érdemes akárkit
követnünk. A jézusi igazsághoz érdemes hűségesnek maradni, mert ez vezet
minket az üdvösségre.
A végső idők nagy harcában a hamis „krisztusok," akik a Jézus Krisztussal
való szembefordulásra és hitük elhagyására csábítják az embereket,
vereséget fognak szenvedni. Krisztus minden erő és hatalom felett
győzedelmeskedik, hogy életünk Ura legyen. A Krisztusban való hit
üdvösségre vezet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Köszönöm, Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve
van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a
munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel.
Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a
nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts
nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131126.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Jótékonysági akciónkat "csepp a tengerben"-ként értékelhetnénk, de az
egyik e-vangélium olvasó jobb hasonlatot talált: "Olyan ez, mint a fák
őszi lombhullatása. Látszólag értelmetlen a falevelek hullása, de alant a
talajnak komoly túlélést jelent".
Találó hasonlat. Lehet, hogy csak néhány száz vagy ezer családnak
segítünk, de nekik ez sokat jelent. Így van ez, amikor szegény gyermekeket
támogatunk és amikor a határon túli magyar gyerekek vallási nevelését
segítjük.
Élő Kenyér jótékonysági előfizetés: Miként a korábbi években, úgy 2014-ben
is van lehetőség arra, hogy határon túli magyar gyerekeket támogassuk
jótékonysági előfizetéssel. Ilyenkor nem az előfizetőnek, hanem egy
határon túli gyermeknek küldjük az újságot minden hónapban plébániákon
keresztül. 2014-ben szeretnénk továbbra is támogatni a nagyszőlősi,
munkácsi, gyergyószentmiklósi, kolozsi, nagyszombati, Čierny Brod-i
(Vízkelet), illetve más felvidéki, erdélyi és kárpátaljai gyerekeket.
Talán sikerül néhány délvidéki plébániát is bevonnunk a következő évben.
Jótékonysági előfizetésről további információ e levél végén.
Szeretettel kérem, ha van rá lehetősége támogassa Ön is a határon túli
magyar gyerekek vallási nevelését! Nekik ez a túlélést jelentheti.
Az Élő Kenyeret saját részre 2014-re az alábbi linkre kattintva
rendelhetik meg azok, akik eddig nem voltak előfizetők (bővebb információ
szintén itt):
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFRDSUVnNEt3RXJCbzZ5eGZIdHkzRlE6MA
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. november 25.

Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2014-ben: 6500 Ft. Természetesen kisebb
összeggel is lehet támogatni az ügyet.
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az Élő Kenyér jótékonyság 2014.
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2014.
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2014.
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2014.
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová küldhetem.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. november 25., hétfő

[Evangelium] 2013-11-25

2013. november 25. – Hétfő

Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a
templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két
fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény
özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból
adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami
szegénységéből telt: egész megélhetését."
Lk 21,1-4

Elmélkedés:

A mai evangéliumban egy szegény özveggyel találkozunk, aki minden vagyonát
odaadja a templom javára. Cselekedete hátterében észre kell vennünk
nagylelkűségét és Istenbe vetett bizalmát. Férje halála után nem számíthat
emberi segítségre. Feltehetően gyermeke sincs, hiszen akkor ő gondoskodna
róla. Istenre bízza életét, mert nem számíthat másra. Őt veszi észre
Jézus, s az ő adományát értékesebbnek minősíti, mint a gazdagok nagyobb
összegű adományait. Az özvegyet Jézus példaképként állítja a tanítványok
elé. Jézus ugyanis azt kéri követőitől, hogy mondjanak le mindenről és
semmiféle vagyonhoz ne kössék életüket. Aki hisz az Isteni Gondviselésben,
annak nem kell evilági javakkal biztosítania életét.
Mitől függ megélhetésünk és kire bízzuk életünket? Számos eset bizonyítja,
hogy az anyagi javak gyűjtése és a vagyonban való gyarapodás nem nyújthat
igazi boldogságot és lelki nyugalmat. A gazdagság bezárja az ember szívét
és könnyen elfordítja Istentől. A szegénység tudatos vállalása és anyagi
javaink másokkal való megosztása Isten felé irányít minket.
Hogyan lehetünk nagylelkűek? Aki mindent a maga érdemének tekint, s azt
gondolja, hogy saját erejéből szerzett meg mindent, amit birtokol, nem
képes a nagylelkűségre, hiszen semmit sem akar elveszíteni vagyonából. Aki
viszont a földi javakra és a vagyonra úgy tekint, mint Istentől kapott
ajándékra, az könnyebben le tud róla mondani mások vagy Isten javára.
Mit kaptam Istentől? Mit adok Istennek? Képes vagyok-e mindenről
lemondani, hogy egyedül ő legyen az enyém? Hiszek-e abban, hogy gondomat
viseli?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk: Te vagy az időknek Ura. Te vagy az Úr az egész teremtett világ
felett. Életünk napjainak számát Te méred ki. Te adsz nekünk lehetőséget,
hogy amíg ebben a világban élünk, azokat a kincseket keressük, amelyek
soha el nem múlnak. Tégy minket készségessé, hogy tekintetünket mindig az
égre emeljük. Mulandó ez a föld, ez a világ: add, hogy megértsük Igéd
igazságát.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131125.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Jótékonysági akciónkat "csepp a tengerben"-ként értékelhetnénk, de az
egyik e-vangélium olvasó jobb hasonlatot talált: "Olyan ez, mint a fák
őszi lombhullatása. Látszólag értelmetlen a falevelek hullása, de alant a
talajnak komoly túlélést jelent".
Találó hasonlat. Lehet, hogy csak néhány száz vagy ezer családnak
segítünk, de nekik ez sokat jelent. Így van ez, amikor szegény gyermekeket
támogatunk és amikor a határon túli magyar gyerekek vallási nevelését
segítjük.
Élő Kenyér jótékonysági előfizetés: Miként a korábbi években, úgy 2014-ben
is van lehetőség arra, hogy határon túli magyar gyerekeket támogassuk
jótékonysági előfizetéssel. Ilyenkor nem az előfizetőnek, hanem egy
határon túli gyermeknek küldjük az újságot minden hónapban plébániákon
keresztül. 2014-ben szeretnénk továbbra is támogatni a nagyszőlősi,
munkácsi, gyergyószentmiklósi, kolozsi, nagyszombati, Čierny Brod-i
(Vízkelet), illetve más felvidéki, erdélyi és kárpátaljai gyerekeket.
Talán sikerül néhány délvidéki plébániát is bevonnunk a következő évben.
Jótékonysági előfizetésről további információ e levél végén.
Szeretettel kérem, ha van rá lehetősége támogassa Ön is a határon túli
magyar gyerekek vallási nevelését! Nekik ez a túlélést jelentheti.
Az Élő Kenyeret saját részre 2014-re az alábbi linkre kattintva
rendelhetik meg azok, akik eddig nem voltak előfizetők (bővebb információ
szintén itt):
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFRDSUVnNEt3RXJCbzZ5eGZIdHkzRlE6MA
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. november 25.

Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2014-ben: 6500 Ft. Természetesen kisebb
összeggel is lehet támogatni az ügyet.
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az Élő Kenyér jótékonyság 2014.
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2014.
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2014.
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2014.
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová küldhetem.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. november 24., vasárnap

[Evangelium] 2013-11-24

2013. november 24. – Vasárnap, Krisztus, a mindenség királya

Abban az időben: Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a
főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: „Másokat megszabadított – mondták –,
most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja."
Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te
vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!" – mondták. Felirat is volt
a feje fölött: Ez a zsidók királya.
Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Messiás?
Szabadítsd meg hát magadat és minket is." A másik rászólt: „Nem félsz az
Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink
méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett." Aztán hozzá
fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel."
Ő ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a
paradicsomban."
Lk 23,35-43

Elmélkedés:

Akié minden hatalom
Történelmi tanulmányaimból emlékszem a XVI. századi északi hétéves
háborúra, amely amiatt tört ki, hogy a dán uralkodó nem akarta kivenni
királyi címeréből a három korona jelképét, s ezzel azt akarta kifejezni,
hogy igényt tart a Svédország feletti uralkodásra. A címervita mögött
jelentős érdekek húzódtak meg. Nem a történelmi esemény miatt hozom fel az
esetet, hanem annak példájára, hogy egy uralkodó, egy király nem
véletlenül használ bizonyos dolgokat a címerében, hanem azt kívánja
megjeleníteni, hogy mely területek tartoznak fennhatósága alá. Ennek
kapcsán felmerül bennem a kérdés, hogy ha lett volna Jézusnak címere,
vajon mi lett volna benne? Mert hiszen királynak nevezzük őt. Királyi
korona aligha illene az ő címerébe, legfeljebb a töviskorona.
Ma, az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztust, a mindenség királyát
ünnepeljük, akinek uralma nem hasonlítható a földi királyok hatalmához. Ha
ez utóbbiból indulnánk ki, biztosan félreértenénk Krisztus királyságát.
Jézus Krisztus a szívünk királya, az ő uralma egyesít minden benne hívő
keresztény embert.
Ki ad Krisztusnak királyi hatalmat? Két evangéliumi történet vezet el
bennünket a válaszhoz. Elsőként a csodálatos kenyérszaporítást érdemes
felidéznünk. Miután az emberek jóllaktak az Úr által adott kenyérből,
Jézus észrevette, hogy „érte akarnak jönni és erőszakkal királlyá akarják
tenni" (Jn 6,15). A kenyéradásban ugyanis a nép a messiási idők jelét
látta és azt gondolta, hogy Jézus a messiás-király. De ez csupán emberi
elképzelés volt. Jézus nem királyi messiás, nem uralkodó. Ezért
félrevonult és visszament a hegyre, hogy egyedül legyen. Jézus nem akar
ilyen király lenni és elzárkózik attól, hogy népfelkiáltással királlyá
válasszák. Elutasítja azt a királyságot, amit az emberek akarnak neki
adni.
A másik esemény időben korábban történt, ez Jézus megkísértése. Nyilvános
működésének megkezdése előtt Jézus a pusztába vonult negyven napra, ahol
megkísértette őt a sátán. Két sikertelen próbálkozást követően harmadik
kísértésként egy magas hegyre viszi fel őt az ördög, és felvonultatja
szeme előtt a világ minden országát (vö. Mt 4,8-9). Azt mondja Jézusnak,
hogy minden dicsőséget és hatalmat neki ad, ha leborulva imádja. A sátán
uralkodóvá, királlyá akarja tenni őt. Jézus határozottan visszautasítja a
kísértőt, elutasítja a felkínált hatalmat, nem kér ebből az uralomból,
mert nem így akar uralkodni a világon. Jézus ezt mondja: „Távozz sátán!
Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!" (Mt 4,10).
Jézus tehát elutasítja azt a királyságot, amit a sátán akar neki adni,
miként elutasította az emberek által ajánlott királyságot is.
Miért utasítja vissza Jézus e törekvéseket? Mert sem a sátán, sem a tömeg
nem rendelkezik valódi hatalommal. Az igazi hatalom Isten kezében van, és
Jézus egyedül Istentől fogadja el a hatalmat. Mennybemenetele előtt Jézus
összegyűjtötte tanítványait és ezekkel a szavakkal vett tőlük búcsút: „Én
kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön" (Mt 28,18). Jézus Istentől
kapott hatalma maradandó. A világ országainak dicsősége, amit egykoron a
sátán megmutatott, időközben eltűnt. Krisztus dicsősége azonban, amely
szenvedésében, halálában és feltámadásában nyilvánult meg, nem múlik el
soha. Ezt a dicsőséget nevezhetjük a világ végéig velünk maradó Krisztus
királyságának.
Mennybemenetelekor így folytatja Jézus az imént idézett szavait:
„Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok őket mindannak
megtartására, amit parancsoltam nektek. És én veletek vagyok mindennap, a
világ végéig" (Mt 28,19-20).
Ma, amikor lezárjuk a Hit évét, különösen is megfontolandóak ezek a
szavak. A Hit évét ugyan befejezzük, de Krisztus műve folytatódik a
világban. A küldetést, amelyet egykor apostolaira és az Egyházra bízott, a
Hit évét követően is folytatnunk kell. Megújult, megerősödött hittel
induljunk, hogy Krisztus tanítványává tegyük az embereket!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, aki a világmindenség és szívünk királya vagy. Te
egykor kinyilvánítottad, hogy országod nem ebből a világból való.
Országodba a bűnbánat gyakorlásával és lelki újjászületéssel juthatunk. A
kereszten függve a bűneit beismerő embernek azt ígérted, hogy veled lesz a
mennyben. Vezess minket is a mennybe! Te a kereszten megmutattad, hogy nem
uralkodni akarsz az embereken, hanem üdvösségünket szolgálni. Most azt
kéred tőlünk, hogy szívünket vonjuk el a földi dolgoktól, és életünk
keresztjét hordozva kövessünk téged királyi utadon a menny felé.
Kereszthalálodat követően a feltámadásban halhatatlan királyként
mutatkoztál meg. Adj nekünk halhatatlanságot, add nekünk az örök életet!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131124.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum