2009. május 23., szombat

[Evangelium] 2009-05-23

2009. május 23. - Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek.
Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy
örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra,
amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról.
Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én
kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is
szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az
Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az
Atyához.
Jn 16,23b-28

Elmélkedés:

Mennybemenetelét megelőzően Jézus arról beszél tanítványainak, hogy most
elhagyja a világot és visszatér az Atyához, akitől jött. Szavainak
egyszerűsége mögött végtelen nyugodtságot érzek. Jézus nyugalma abból
fakadhat, hogy a rábízott küldetést hűséggel teljesítette. Mindent
megtett, amit az Atya rábízott. Tanúságot tett Isten szeretetéről, s ennek
köszönhetően mindenki számára megismerhetővé vált Isten. A szeretet
önfeláldozásával érte el tetőpontját, amelyet az Atya elfogadott, s amely
a megváltást szerezte meg nekünk.
Távozásakor Jézus nyugodt, mert tudja, hogy a hamarosan elérkező
Szentlélek folytatni fogja munkáját a világban. A Lélek fog működni
tanítványaiban, s ő szenteli meg életüket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Köszöntelek, ó örömünknek Anyja. Te valóban áldott vagy, mert az asszonyok
között egyedül te voltál méltó arra, hogy Teremtőd anyja légy. Boldognak
mondanak téged minden nemzetek. Ó Mária, ha beléd vetem bizalmamat,
üdvözülni fogok. Ha oltalmad alatt leszek, nincs mitől félnem, mert aki
téged tisztel, annak birtokában vannak az üdvösség fegyverei, melyeket
Isten csak azoknak ad meg, akiket üdvözíteni akar.
Jeruzsálemi Szent András
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. május 22., péntek

[Evangelium] 2009-05-22

2009. május 22. - Péntek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti
szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül,
szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már
nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így
ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni
fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon
már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.
Jn 16,20-23a

Elmélkedés:

A mai evangélium kapcsán érdemes felfigyelnünk a Szentlélek átalakító
tevékenységére. A tanítványok szomorúsága, amelyet Jézus távozása miatt
éreznek, örömre fordul, amikor a Szentlélek eljön és általa újból
érezhetővé válik az isteni kegyelem. A Szentlélek, aki kiárad a bűnök
bocsánatára, a bűnös embert átalakítja, s visszahelyezi a megszentelő
kegyelem állapotába. Az Istentől elforduló és a bűn útjára lépő embereket
úgy formálja át, hogy felismerjék bűnüket, és annak következményeit, s
visszavezesse őket Istenhez. A lelkileg halott ember a Szentlélek
kiáradásának köszönhetően újra életre kel. Az engedetlenségével Istentől
elforduló az irgalom révén újból rátalál a szeretetre.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az Evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek érezzük
is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket, add nekünk,
hogy Rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk megosztani Veled
mindazt, ami az életben ránk nehezedik.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. május 21., csütörtök

[Evangelium] 2009-05-21

2009. május 21. - Csütörtök

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Még egy kis idő és már
nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem, (mert az
Atyához megyek.)" Tanítványai erre így tanakodtak: "Mit akar mondani
ezzel: Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és
viszontláttok engem? És hogy: Az Atyához megyek? Mit jelent az, hogy: Még
egy kis idő? Nem értjük, mit beszél." Jézus észrevette, hogy kérdezni
akarják, így szólt tehát hozzájuk: "Azon tanakodtok, hogy azt mondtam: Még
egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok
engem? Bizony, bizony, mondom nektek: Sírni fogtok és jajgatni, a világ
pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul."
Jn 16,16-20

Elmélkedés:

Jézus arról beszél tanítványainak, hogy milyen sors vár rá. Előre
megmondja nekik távozását és visszatérését. A tanítványok persze nem értik
ezeket a szavakat, s valószínűleg újabb magyarázatuk sem oszlatja el
kételyeiket. Nagypénteken, Jézus kereszthalálakor fogják megtudni, hogy
mit jelent az Úr távozása. Ez az a pillanat, amely még inkább
elbizonytalanítja őket, s ezen esemény után még inkább nem értik, hogy
miként fog Jézus visszatérni, hogyan láthatják őt újra. A feltámadás
jelenti majd harmadnap a visszatérést, de ezt az Atyához való örök
visszatérés követ. Jézus elmenetele a feltétele annak, hogy eljöjjön a
Szentlélek, aki az ő művét fogja folytatni a világban. A tanítványokat és
minket is öröm tölt el egyrészt amiatt, hogy küldetését befejezvén Jézus
visszatér Atyjához, másrészt amiatt, hogy Szentlelke által örökre velünk
marad.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk.
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te
jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A segítségeteket kérném honlapunk számára nem egészen két (2) oldalnyi
szöveg angol nyelvre fordításában. Aki viszonylag gyorsan megtenné, kérem
írjon a his@katolikus.hu címemre. Köszönöm!
Keresek továbbá olyan személyt, aki a Szent Veronikáról szóló lemezünk
színpadra vitelében segíteni tudna pl. egy rövid forgatókönyv
összeállításában. A szöveg adott, a színpadi megjelenítéshez kellenének jó
ötletek. Akinek van érzéke az ilyenhez, szintén a fenti címre írhat.
Köszönöm!
Augusztus 21-27-ig Lourdes-ba vezetek zarándoklatot. Felszállási lehetőség
a buszra a Győr, Szombathely, Körmend, Szentgotthárd vonalon. Információ a
fenti címen kérhető.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. május 20., szerda

[Evangelium] 2009-05-20

2009. május 20. - Szerda

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Még sok mondanivalóm
volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az
Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog
beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni
nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit
majd hirdet nektek."
Jn 16,12-15

Elmélkedés:

Jól tudjuk, hogy, hogy a mindennapi életben milyen nehéz felismernünk a
kerülendő rosszat és a megteendő jót. Értelmünket is sokszor homály fedi,
máskor pedig akaratunk bénul meg, amikor a jót kellene tennünk vagy éppen
akaratunk nem képes arra, hogy ellenálljunk a rossz megtételének.
Lelkiismeretünk szüntelenül a jó és a rossz megkülönböztetésén fáradozik,
legalábbis, ha helyesen működik, s készségesek vagyunk hallgatni
indításaira. A Jézus által megígért Szentlélek, akit a mi Urunk az Igazság
Lelkének nevez, ezt a lelki tevékenységet segíti. Segít a felismerésben,
és erősíti akaratunkat is. Ebben az értelemben a Szentlélek a lelki
megújulás, újjászületés forrása és ösztönzője. Ha hallgatunk a Lélek
sugallataira, elindulhatunk az újjászületés útján.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mélyszívű Szeretet, sohasem hagytál el, most hát neked ajánlom lelkemet!
Halálom óráján végy magadhoz, szavaddal szólíts hozzád, mondván: Ma velem
leszel; immár hagyd el a számkivetést, jöjj a múlhatatlan Holnapra, az
örökkévalóságba! Ott leszek én, Jézusod, az örök Ma, a fényességes; én
vagyok kezdete és vége minden teremtménynek; nem köszönt már rád többé a
mulandó holnap, hanem bennem vár rád az örök Ma, hogy miként én élek, te
is élj bennem, aki Jézusod, szerelmed vagyok és legyen vég nélkül
örvendezésed.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. május 19., kedd

[Evangelium] 2009-05-19

2009. május 19. - Kedd

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: "Most elmegyek ahhoz, aki
küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam
nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb
nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el
hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi
majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem
hittek bennem. Az igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok
engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték."
Jn 16,5-11

Elmélkedés:

Jézus kissé rejtélyes kijelentést tesz, amikor azt állítja az eljövendő
Szentlélekről, hogy Ő fogja meggyőzni a világot a bűnről, majd hozzáteszi,
hogy azért, mert nem hittek benne, azaz Jézusban. Úgy tűnik tehát, hogy a
Lélek nem általában a bűnről fogja meggyőzni az embereket, hanem Jézus
elutasításának bűnéről. Ha figyelmen kívül hagynánk Isten jóságát,
irgalmát és üdvözítő szándékát, könnyen abba a tévedésbe esnénk, hogy ez a
meggyőzés valamiféle vádat, ítéletet, sőt kárhoztatást jelent. A meggyőzés
valódi célja azonban az emberek üdvösségre segítése. Ezzel a küldetéssel
jött Krisztus, s ezt a feladatot folytatja a Szentlélek is. E meggyőzés
tehát egyrészről azt jelenti, hogy a Szentlélek segít belátni vétkeinket,
másrészről megmutatja a bűntől való szabadulás útját, a bűnbocsánatot. A
Szentlélek ajándék számunkra, hogy lelkiismeretünk felismerje
bűnösségünket, és ajándék, amely a megváltottság tudatát ébreszti fel
bennünk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Bölcs Szeretet, add, hogy okosan szeresselek! Édes Szeretet, add, hogy
édesen ízleljelek! Drága Szeretet, add, hogy csak neked éljek! Hűséges
Szeretet, légy vigasztalóm, segítőm minden szükségben! Részvevő Szeretet,
te légy minden munkám munkása bennem! Győzedelmes Szeretet, adj kitartást
melletted mindörökké!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. május 18., hétfő

[Evangelium] 2009-05-18

2009. május 18. - Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló,
akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd
tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől
fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok.
Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor
mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így
tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket
azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy
előre megmondtam nektek.
Jn 15,26 - 16,4a

Elmélkedés:

A húsvéti időszak végéhez közeledvén annak záró ünnepére, a Pünkösdre, a
Szentlélek eljövetelének napjára irányítja figyelmünket a liturgia. Az
evangéliumban arról olvashattunk, hogy Jézus az Atyától érkező
Szentlélekről beszél, aki ezek szerint a feltámadt Jézus ígérete és
ajándéka. A Fiú küldetése az volt, hogy tanúságot tegyen az Atyáról, s
miután ezt a feladatát teljesítette, visszatér az Atyához a mennybe. Ezt
követően jön el a világba a Szentlélek, aki azt a küldetést kapja, hogy a
világ végezetéig tanúságot tegyen Jézusról, és megerősítse
tanúságtételükben az Úr tanítványait. A Lélek jelenléte bizonyítja, hogy
Isten szüntelenül velünk van és megszenteli életünket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Szeretet, magadnak és nem másnak választottál ki, add, hogy csak tied
legyek! Szeretet Istene, ingyen szerettél, érdemem nélkül; add, hogy
teljes szívvel, teljes elmével, teljes erővel szeresselek. Ó Szeretet,
mindenható Isten, szilárdíts meg szeretetedben!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. május 17., vasárnap

[Evangelium] 2009-05-17

2009. május 17. - Húsvét 6. vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Amint engem szeret az
Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én
szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki
életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit
parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga
nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt,
amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és
gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én
nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek
egymást!
Jn 15,9-17

Elmélkedés:

Barátaim vagytok
Az ókorban úgy gondolták, hogy az emberek közti szeretetkapcsolatok közül
a barátság a legszebb, s ez teszi a leginkább boldoggá az embert.
Idézhetnénk a görögök mondását, amely szerint mindazon javak közül,
amelyek a teljes boldogságot jelentik az ember számára, a legnagyobb a
barátság. Ciceró, a híres római költő pedig azt vallotta, hogy se víznek,
se tűznek, sem más dolgoknak nem vesszük annyi hasznát, mint a
barátságnak. Manapság mintha sokan leértékelnék a barátság jelentőségét. A
gyorsan fejlődő világban, a gyorsan változó kapcsolatok korában ritkán
alakulnak ki mély barátságok. Szinte minden fiatalnak vannak cimborái és
haverjai, akikkel összejárnak és szórakoznak, de ez még igen messze áll az
igazi barátságtól.

Márpedig az embernek szüksége van arra, hogy legyen barátja, legyen egy
igazán jó barátja. Elmondok ezzel kapcsolatban egy történetet. Még a
nagyböjti időben egy középiskolás fiatal jött hozzám gyónni és egy kis
lelki beszélgetésre. Mivel nem szeretném elárulni az igazi nevét, ezért a
jól bevált módszernél maradva nevezzük őt Eszternek. Eszter többek között
elmesélte, hogy az előző nap törölte magát minden internetes közösségi
oldalról. Az okáról nem kellett faggatnom, megmondta anélkül is.
Elmesélte, hogy az elmúlt 4-5 év alatt tizenkettő virtuális közösségnek
lett a tagja, kivétel nélkül minden nap az internet előtt ült és
ismerősöket gyűjtött magának, már közel ötezer ismerőse volt. Néhány
nappal korábban az egyik ilyen közösségi oldal új funkciókkal bővült,
mégpedig azzal, hogy minden ismerősnél be lehetett jelölni, hogy ki a
lakótárs, ki a munkatárs vagy üzleti partner, kik a családtagok, ki az
iskolatárs, kivel lakik egy utcában és hasonlók. Eszter az első
pillanatban nagyon megörült ennek az új lehetőségnek és három napon
keresztül csak azzal foglalkozott, hogy mindenkinél bejelölje, hogy honnan
ismeri. Amikor a nagy munka végére ért, teljesen váratlanul átvillant az
agyán egy gondolat: A lehetőségek között nem volt olyan, hogy "barát".
Volt ott szinte mindenféle emberi kapcsolat, de barátként senkit nem
lehetett megjelölni. Teljesen megdöbbent azon a tényen, hogy a honlap
készítőinek eszébe sem jutott, hogy az embereknek lehetnek barátaik is.
Aztán néhány másodperc múlva átfutott a fején egy másik gondolat: "Nincs
barátom!" Ha lett volna ilyen lehetőség, akkor sem tudott volna senkit
megjelölni barátként. Hirtelen nagyon szegénynek érezte magát. De Eszter
volt annyira okos lány, hogy azonnal átlátta a szomorú helyzet valódi
okát: azért nincsenek hús-vér, élő barátai, mert minden idejét a virtuális
ismerősökkel töltötte. Aztán jött harmadik gondolat: ennek azonnal véget
kell vetni. Gyorsan cselekedett, törölte magát az oldalról, aztán az
összes többiről is. Mindezek után jött el hozzám egy beszélgetésre,
amelynek a végén felszabadult örömmel mondta: "Szabadnak érzem magam új,
baráti kapcsolatokra!"

Mindannyian igazi, emberi kapcsolatokra, valódi barátságra vágyunk. Ebben
valamennyien hasonlítunk Eszterre. A barátságban megtalálható a bizalom, a
hűség, az önzetlenség, tehát olyan tulajdonságok, amelyek Isten és az
emberek kapcsolatában is jelen vannak. Nem véletlen tehát, hogy a
szentírásban lépten-nyomon találkozunk azzal a gondolattal, hogy Isten
barátságot ajánl az embereknek. Az ószövetségi időkben például Ábrahám és
Mózes is kiérdemelte, hogy "Isten barátjának" nevezzék őket (vö.: Iz 41,8;
Kiv 33,11). Jézus barátként tekint mindenekelőtt apostolaira és
tanítványaira, de minden emberre. Barátsággal fordul még a bűnösökhöz is,
amelynek köszönhetően ellenfelei többször azzal vádolják, hogy a vámosok,
az utcanők és a bűnösök barátja, s ezt ő nem utasítja el, hiszen küldetése
hozzájuk is szól.

Az elhangzottak fényében talán jobban megértjük Jézus kijelentésének
lényegét. Így tanított: "Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit
parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga
nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket." (Jn
15,14-15). Jézus barátságra hív minket. Barátként gondolt ránk, amikor
életét adta értünk. És mindig barátként tekint ránk. Szükségünk is van
barátságára, szeretetére. Jézus barátsága segítsen minket abban, hogy
emberi kapcsolatainkban is sikerüljön megvalósítanunk az igaz barátságot.
Tízezer virtuális ismerősnél is többet ér egyetlen igaz barát.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Úgy állok előtted, Uram,
mint barát a barátja előtt,
és kérlek, vonzz magadhoz
kimondhatatlan szereteteddel;
ne engedj tőled soha eltávoznom,
hogy mindig a tiéd legyek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum