2015. november 28., szombat

[Evangelium] 2015-11-28

2015. november 28. – Szombat

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el
ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági
gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a
csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és
imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd
bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt."
Lk 21,34-36

Elmélkedés:

Az egyházi év utolsó napjához érkeztünk, amely nap evangéliuma az előző
napiak gondolatát és témáját folytatva a végső időkről szól. Rövid és
határozott figyelmeztetés hangzik el Jézus részéről. Az evilági örömökben
és teendőkben elmerülő ember nem veszi észre az idők jeleit, Isten
közbelépését, az Úr újbóli eljövetelét. A kegyelem és az üdvösség ideje
most van, az a nap, amiről Jézus beszél, az ítélet napja lesz. Mindenki az
Emberfia elé fog állni, hogy beszámoljon arról, miként használta fel a
neki adott kegyelmi időt, kegyelmi segítséget, és hogyan haladt előre az
üdvösség útján. Jézus nem félelmet akar kelteni, hanem személyes
felelősségünkre szeretne ráébreszteni minket. Azt akarja, hogy a végső
ítéletet szem előtt tartva életünk folyamán helyes döntéseket hozzunk,
olyanokat, amelyek lelkünk javát szolgálják.
Szent Pál apostol ezt írta egykor a korintusi keresztény közösség
tagjainak: „Figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem
nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa elnyeritek az
üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek" (1Kor 15,1-2). A
holnap kezdődő új egyházi évben is olvassátok, éljétek és hirdessétek az
evangéliumot, hogy elnyerjétek Istentől az üdvösséget!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusom, add, hogy mindig úgy légy szemem előtt, mintha csak látnálak!
Add, hogy mindig úgy légy szemem előtt, mintha valóságban és érzékelhetően
előttem állanál. Engedd, hogy élő közösségben legyek veled, állandóan a
rejtett, de mégis oly élő Istennel. Szívem legbensejébentartózkodol,
életem élete vagy. Értelmem minden gondolata, szívem minden jó törekvése
láthatatlan jelenléted eredménye. Kegyelmed él bennem, s lelkiismeretem
mélyén tisztán hallom hangodat. Jó Mesterem, légy mindig így velem!
Boldog John Henry Newman

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151128.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-28
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 27., péntek

[Evangelium] 2015-11-27

2015. november 27. – Péntek

Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak:
„Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak,
tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy
mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.
Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem
történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak."
Lk 21,29-33

Elmélkedés:

A Szentírásban többször esik szó a végső időkről. Az egykori tanítványokat
ugyanaz a kérdés foglalkoztatta, mint minden kor bármely emberét: mikor
fog mindez bekövetkezni? De még ennél is fontosabb a kérdés: milyen
előjelei, előzményei lesznek, hogy hamarosan eljönnek a végső idők? Lám,
az ember mennyire óvatos! Szeretné előre tudni, hogy mikor várhatóak ezek
az események és szeretne rájuk felkészülni. Jézus tanítása azt erősíti meg
bennünk, hogy ne találgassunk az időpont tekintetében, hanem legyünk
felkészülve arra, hogy bármikor bekövetkezhetnek a végső idők.
Ez a világ mulandó. Minden, aminek kezdete van, egyszer véget ér. Az
emberi lét mulandó. Elkezdődik és egyszer véget ér a halállal. A
mulandóságot, az elmúlást megtapasztalva az ember keresi azt, ami örök,
meg nem szűnő, maradandó. Jézus ezt tanítja: „Ég és föld elmúlnak, de az
én igéim el nem múlnak" (Lk 21,33). Jézus tanítása örök, azaz minden
korban újra és újra elhangzó igazság. Jézus tanítása örökérvényű, azaz
minden kor embere számára megmutatja az igazság útját, az üdvösség útját.
Jézus tanítása igaz, azaz hihetünk abban, hogy valóra fog válni. Jézus
tanítása reménykeltő, azaz bízhatunk abban, hogy a próbatételek idején
mellettünk áll Isten. Jézus tanítása az örök életet jelenti számunkra.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, nézd nyomorúságomat. Ki máshoz menekülhetnék, mint hozzád? Hogyan
viselhetném el magamat, ha nem azzal a gondolattal, hogy te elviselsz
engem, ha nem annak megtapasztalásával, hogy te még mindig jó vagy hozzám?
Nézz rám, Istenem: nem nagy bűnöst látsz bennem, hanem csak egy kicsit.
Olyan bűnöst látsz, akinek még a bűnei is kicsinyesek, szegényesek és
hétköznapiak. De az én középszerűségem nem álcázó takaró-e, amely mögött a
legrosszabb rejtőzik: az önző és gyáva, a hanyag és érzéketlen szív; olyan
szív, mely képtelen nagylelkűségre és távlatokra? Könyörülj az én
szerencsétlen szívemen, Uram, te a nagylelkűség és szeretet Istene! Add
ennek a szegény, kiszikkadt szívnek Szentlelkedet, hogy ő alakítson újjá!
K. Rahner

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151127.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehemi jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Eddig közel 700 könyvre érkezett már felajánlás. Köszönöm a gyermekek
nevében!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!
E célokra az adományokat 2015. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. november 27.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-27
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 26., csütörtök

[Evangelium] Javított levél: evangelizációs könyvek 2016-ra

Keddi levelünk végén nem működött a link. Most javítva küldjük ismét a levelet.

Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy hűséges olvasói vagytok az e-vangéliumnak.
Szeretettel ajánlom nektek és szeretteiteknek új könyveimet és evangelizációs kiadványainkat, amelyek gyerekeknek, felnőtteknek és időseknek szólnak.
Olvassátok, éljétek és hirdessétek az evangéliumot!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor

Szívem első gondolata 2016.
Elkészült és könyvben megjelent a jövő évi evangéliumi elmélkedéseim gyűjteménye. Szép karácsonyi ajándék lehet például azok számára, akik internet nélkül élnek. Ára: 1600 Ft/db.

Gyereknaptár 2016.

Két változatban készítettem naptárat a gyerekeknek, az egyik a Szent Márton évre, a másik az Irgalmasság szentévére. Az előbbi Szent Márton püspök életének eseményeit, az utóbbi az irgalmasság cselekedeteit és Jézus irgalmasságról szóló példabeszédeit mutatja be. Ára: 500 Ft/db.

A betlehemi jászol
Karácsonyi meséskönyv igaz történetekkel. Bennem is elevenen élnek gyermekkorom karácsonyai. Ezeket az élményeket osztom meg e könyvben, amely abban segíthet, hogy a mai gyermekek számára is szép élmény legyen ez az ünnep. Sok-sok színes képpel, 6-14 éves gyermekeknek. Ára: 1100 Ft/db.

Szent Márton életútja

6-14 éves gyermekek számára írtam ez a könyvet a mostani emlékévre, amely 13 történettel és 13 egész oldalas, színes képpel mutatja be Márton püspök életét. Ára: 1100 Ft/db. Német vagy szlovén nyelven: 1500 Ft/db.

Élő Evangélium

Ez a foglalkoztatófüzet az év minden hetére, illetve vasárnapjára tartalmaz egy játékot, feladatot, amelyek segítségével megismerhető Szent Márton élete és tisztelete. Hasznos segítség lehet a szülőknek és a hitoktatóknak.  64+4 oldal, A/4 méret. 6-14 éves gyermekeknek ajánlott. Ára: 1200 Ft/db.

Szent Márton a világ bélyegein
10 évvel ezelőtt mondtam egy bélyeggyűjtőnek, hogy érdemes volna a Szent Márton ábrázoló bélyegeket gyűjteni. 10 év alatt összegyűjtötte az összes ilyen bélyeget, ami 1910-től napjainkig világszerte megjelent. E gyűjteményből készítettem egy könyvet, nagyított képekkel és ismertetéssel a bélyegekről. Igazi könyvkülönlegesség, gyönyörű nyomdai kivitelezésben. Ára 3900 Ft/db.

Textil szaloncukor

Kézműves termék, 100 %pamut. Piros (6db), fehér (6 db), zöld (6db) színben vagy vegyes csomagban (2-2-2 db). 960 Ft/ 1 csomag/6db. Megrendelésével támogatja adventi jótékonysági akciónkat, amelynek keretében 1000 gyermeknek ajándékozunk könyvet.

Postaköltség Magyarországon: 1 könyv: 500 Ft, 2 könyv 1000 Ft, 3 könyv: 1500 Ft, 4-14 könyv: 2000 Ft, 15 vagy több könyv esetén: 0 Ft. Külföldre a magas postai költségek miatt nem vállaljuk a küldést.

Megrendeléshez kattintson a következő linkre:
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

vagy küldje el az alábbi adatokat a zalalovo@gmail.com címre e-mailben.

Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
A telefonszám megadását azért kérjük, hogy a sikeres kézbesítés érdekében szükség esetén felvehesse Önnel a kapcsolatot a csomagfutár.

Megrendelt kiadványok:
Szívem első gondolata 2016. Darabszám:
Gyereknaptár 2016. - Szent Márton év Darabszám:
Gyereknaptár 2016. - Az irgalmasság éve Darabszám:
A betlehemi jászol. Darabszám:
Szent Márton életútja. Darabszám:
Szent Márton a világ bélyegein. Darabszám:
Élő Evangélium. Darabszám:
Textil szaloncukor. Darabszám (csomag):
Ilyen színű csomagot kérek (piros, fehér, zöld, vagy vegyes):[Evangelium] 2015-11-26

2015. november 26. – Csütörtök

Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második
eljöveteléről: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül,
tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak,
fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken
vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék
mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a
napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a
népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány
népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik.
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig
kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok
háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják,
hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek.
Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal
és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl
fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Lk 21,20-28

Elmélkedés:

Jézus továbbra is a jeruzsálemi templomban tanít, itt mondja el beszédét a
város és a templom pusztulásáról. Máté és Márk evangélistához képest
Lukács könnyebb helyzetben van, hiszen művének keletkezésekor már
bekövetkeztek az Úr szavai, ezért konkrétabban tudja leírni az
eseményeket.
Könnyen elképzelhetjük, hogy az egykori hallgatóságban milyen érzéseket
kelthettek Jézus szavai, s milyen gondolatok járhattak a fejükben. A
templom esetében legszentebb helyükről, Isten házáról, Isten jelenlétének
helyéről van szó. Miért engedné meg Isten, hogy azt a helyet, amelyet ő
választott lakóhelyéül, s amely évszázadok óta az istentisztelet helye
volt, pogány népek lerombolják? Ő, aki a történelem és a népek Ura, s aki
a korábbi időkben választott népe számára többször kinyilvánította erejét,
nem tudja ezt megakadályozni? Nemde Isten gyengeségének, tehetetlenségének
volna a jele az, ha elpusztulna a város és a templom?
A templom pusztulására tulajdonképpen egyetlen magyarázat marad: Isten
helyteleníti a vallásosságnak azt a módját és formáját, amelynek
megszűnését megengedi, hogy helyette újat alkosson, új szövetséget kössön
az emberekkel. Ilyen módon a történelemben és a világban érvényre jut
Isten szándéka, aki mindig megadja a népeknek és a személyeknek az
újrakezdés lehetőségét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusunk! Jól tudod, mily szörnyű érzés a bizonytalanság, hiszen
emberségedben hordoztad annak aggodalmát. Néhanap még nekem is, aki hiszek
a világban és az emberben, szörnyűségesnek tűnik a világ: hatalmas, vak,
brutális. Közönyösen lökdös minket ide-oda. Az biztos, hogy az ember
hősiesen eljutott már oda, ahol lakható zónát teremtett magának. De mily
kezdetleges ez a mi otthonunk! Csak vékonyka fal választ el a
szörnyűségestől: tűz, pestis, vihar, földrengés, sötét erkölcsi erők.
Mindez téged is levert az olajfák hegyén. De te semmit le nem tagadtál és
mindent legyőztél, és a vihar harsogásán át is halljuk szavadat:
„Kicsinyhitű emberek, miért kételkedtek?"
Teilhard De Chardin

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151126.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehemi jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Eddig közel 700 könyvre érkezett már felajánlás. Köszönöm a gyermekek
nevében!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!
E célokra az adományokat 2015. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. november 26.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-26
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 25., szerda

[Evangelium] 2015-11-25

2015. november 25. – Szerda

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók
elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát
szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan
ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek
sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a
szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is
ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál
sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket."
Lk 21,12-19

Elmélkedés:

A végső időkre vonatkozó jézusi beszéd folytatódik a mai evangéliumban. E
részletben az Úr felhívja követői és a későbbi idők tanítványai figyelmét
arra, hogy hitük miatt támadások érik majd, és Jézushoz való tartozásuk
miatt gyűlölni fogják őket. Zaklatásról, üldözésről, menekülésre
kényszerítésről beszél Jézus, amely a politikai vagy vallási hatóságok
részéről érik a közösség tagjait, az igehirdetőket és a hit terjesztőit.
Itt is megfigyelhető, hogy a tanítványok sorsa megegyezik Krisztus
sorsával. Miként a különböző hatalmi ágak képviselői összefogtak egykor
Jézus ellen és közös erővel okozták halálát, ugyanúgy tanítványai ellen is
összefognak a hit ellenzői, ellenségei.
A keresztény embernek tudnia kell, hogy az ellene irányuló támadások Jézus
Krisztus miatt történnek, és az a szándékuk, hogy a hittől és az Isten
iránti szeretettől eltérítsék őt. Ugyanakkor tudnia kell azt is, hogy
mindenkor bízhat Isten gondoskodásában, segítségében. A tét az, hogy az
ember megőrzi-e hitét, közösségben marad-e Istennel és az Egyházzal. Jézus
bátorítása így hangzik: „Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket." Az
állhatatosság a hitben való kitartást jelenti. Ha a veszélyek, üldözések
és fenyegetések ellenére is hűséges maradok hitemhez és Jézushoz, akkor
elnyerem lelkem üdvösségét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, újítsd meg vallásosságunkat. Lásd, mi oly sokszor észre sem
vesszük, milyen elavult és roskatag a keresztény élet mibennünk. Te működj
hát újból bennünk. Te hozd létre az újjászületést lelkünkben. Mi nem
vagyunk képesek arra, hogy újjászülessünk, de te megvalósíthatod ezt,
Urunk. Te jobban tudod, mint mi, hogy mitől kell megváltani minket, hogy
mitől kell elszakítani szívünket, hogy belső világunknak milyen
eldurvulásait és sérüléseit kell meggyógyítani, hogy új üzenetedre kész új
emberekké válhassunk. Válts meg minket, szabadíts meg minket, gyógyíts meg
minket!
P. Giesen

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151125.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-25
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 24., kedd

[Evangelium] Horváth István Sándor atya evangelizációs könyvei 2016-ra

Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy hűséges olvasói vagytok az e-vangéliumnak.
Szeretettel ajánlom nektek és szeretteiteknek új könyveimet és evangelizációs kiadványainkat, amelyek gyerekeknek, felnőtteknek és időseknek szólnak.
Olvassátok, éljétek és hirdessétek az evangéliumot!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor

Szívem első gondolata 2016.
Elkészült és könyvben megjelent a jövő évi evangéliumi elmélkedéseim gyűjteménye. Szép karácsonyi ajándék lehet például azok számára, akik internet nélkül élnek. Ára: 1600 Ft/db.

Gyereknaptár 2016.

Két változatban készítettem naptárat a gyerekeknek, az egyik a Szent Márton évre, a másik az Irgalmasság szentévére. Az előbbi Szent Márton püspök életének eseményeit, az utóbbi az irgalmasság cselekedeteit és Jézus irgalmasságról szóló példabeszédeit mutatja be. Ára: 500 Ft/db.

A betlehemi jászol
Karácsonyi meséskönyv igaz történetekkel. Bennem is elevenen élnek gyermekkorom karácsonyai. Ezeket az élményeket osztom meg e könyvben, amely abban segíthet, hogy a mai gyermekek számára is szép élmény legyen ez az ünnep. Sok-sok színes képpel, 6-14 éves gyermekeknek. Ára: 1100 Ft/db.

Szent Márton életútja

6-14 éves gyermekek számára írtam ez a könyvet a mostani emlékévre, amely 13 történettel és 13 egész oldalas, színes képpel mutatja be Márton püspök életét. Ára: 1100 Ft/db. Német vagy szlovén nyelven: 1500 Ft/db.

Élő Evangélium

Ez a foglalkoztatófüzet az év minden hetére, illetve vasárnapjára tartalmaz egy játékot, feladatot, amelyek segítségével megismerhető Szent Márton élete és tisztelete. Hasznos segítség lehet a szülőknek és a hitoktatóknak.  64+4 oldal, A/4 méret. 6-14 éves gyermekeknek ajánlott. Ára: 1200 Ft/db.

Szent Márton a világ bélyegein
10 évvel ezelőtt mondtam egy bélyeggyűjtőnek, hogy érdemes volna a Szent Márton ábrázoló bélyegeket gyűjteni. 10 év alatt összegyűjtötte az összes ilyen bélyeget, ami 1910-től napjainkig világszerte megjelent. E gyűjteményből készítettem egy könyvet, nagyított képekkel és ismertetéssel a bélyegekről. Igazi könyvkülönlegesség, gyönyörű nyomdai kivitelezésben. Ára 3900 Ft/db.

Textil szaloncukor

Kézműves termék, 100 %pamut. Piros (6db), fehér (6 db), zöld (6db) színben vagy vegyes csomagban (2-2-2 db). 960 Ft/ 1 csomag/6db. Megrendelésével támogatja adventi jótékonysági akciónkat, amelynek keretében 1000 gyermeknek ajándékozunk könyvet.

Postaköltség Magyarországon: 1 könyv: 500 Ft, 2 könyv 1000 Ft, 3 könyv: 1500 Ft, 4-14 könyv: 2000 Ft, 15 vagy több könyv esetén: 0 Ft. Külföldre a magas postai költségek miatt nem vállaljuk a küldést.

Megrendeléshez kattintson a következő linkre:
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

vagy küldje el az alábbi adatokat a zalalovo@gmail.com címre e-mailben:

Megrendelő neve:
Postai cím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
A telefonszám megadását azért kérjük, hogy a sikeres kézbesítés érdekében szükség esetén felvehesse Önnel a kapcsolatot a csomagfutár.

Megrendelt kiadványok:
Szívem első gondolata 2016. Darabszám:
Gyereknaptár 2016. - Szent Márton év Darabszám:
Gyereknaptár 2016. - Az irgalmasság éve Darabszám:
A betlehemi jászol. Darabszám:
Szent Márton életútja. Darabszám:
Szent Márton a világ bélyegein. Darabszám:
Élő Evangélium. Darabszám:
Textil szaloncukor. Darabszám (csomag):
Ilyen színű szaloncukor csomagot kérek (piros, fehér, zöld, vagy vegyes):

[Evangelium] 2015-11-24

2015. november 24. – Kedd

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel
és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom,
Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok,
kő kövön nem marad, mindent lerombolnak." Erre megkérdezték tőle: „Mester,
mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?" Ő így válaszolt:
„Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben
s mondják: „Én vagyok!" És: „Elérkezett az idő!" Ne kövessétek őket!
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek
előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!" Aztán így
folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy
földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények
és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen."
Lk 21,5-11

Elmélkedés:

Még mindig a jeruzsálemi templomban játszódnak az evangélium eseményei.
Tanításának végén Jézus egy meglehetősen hosszú beszédet mond, amely a
végső időkre vonatkozik. Nem annak pontos időpontjára, hanem annak
mikéntjére. A templomot díszítő fogadalmi ajándékok, amelyek a gazdagok
nagyobb összegű adományaiból és a szegény özvegyek két fillérjeiből
kerültek ide, most értékesnek tűnnek, de egyszer el fogják veszíteni
értéküket, miként minden, ami kincsnek számít ezen a világon. Jézus
ajkáról határozott kijelentés hangzik el a templom sorsára vonatkozóan:
„Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem
marad, mindent lerombolnak" (Lk 21,6). Nem szabad elfelejtenünk, hogy
Lukács evangélista bátran leírhatta e szavakat, hiszen evangéliumának
megírása idején már túl vagyunk Jeruzsálem pusztulásán és a templom
lerombolásán, amely 70-ben következett be.
Az evangélista ugyanakkor már abban a helyzetben van, hogy a város
pusztulására vonatkozó állításokat határozottan elkülönítse a végső
időkről szóló tanítástól. A végső időkben hamis próféták fognak fellépni,
akik megtévesztik az embereket. A keresztény közösség tagjának fel kell
ismernie a hamis tanítókat, nem szabad kétségbe esnie a katasztrófák
láttán, hanem ki kell tartania hitében, hűségesen ragaszkodnia kell a
krisztusi tanításhoz és meg kell őriznie az Egyházzal való egységét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk, e kor és napjaink egyik jelszava: meg kell változnia a
világnak és meg kell változnia az emberiségnek. Mássá, jobbá kell lennünk!
S ha körülnézünk, mit látunk? A lényegtelent helyezzük a lényeges és
szükséges elé; a szándék, hogy mindent megváltoztassunk, a reformok
hulláma mintha nem tudna lehatolni a mélységekig, az emberi gyökerekig és
a társadalmi alapokig. Vagy tán már túlzottan is megszoktuk a
békétlenséget, az igazságtalanságot és a gyűlölködést?
K. E. Piller

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151124.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-24
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 23., hétfő

[Evangelium] 2015-11-23

2015. november 23. – Hétfő

Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a
templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két
fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény
özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból
adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami
szegénységéből telt: egész megélhetését."
Lk 21,1-4

Elmélkedés:

A gazdagokat és szegényt, az ő adakozásukat, a köztük lévő társadalmi
különbséget mutatja be az evangélium. A templom számára való adakozás régi
szokás volt, így járultak hozzá annak fenntartásához a vallásos emberek.
Lukács evangélista csak röviden említi meg a többet adományozó gazdagokat
és a két fillért adó özvegyasszonyt, inkább Jézus szavaira irányítja
figyelmünket. Jézus nem csak a szereplők külső cselekedetét látja, hanem
ismeri az adakozás mögötti szándékokat, emberi érzéseket. A gazdagok
megengedhették maguknak, hogy nagyobb összeget adományozzanak, de ezt meg
sem érezték, nem váltak emiatt szegénnyé, megélhetésük ettől még nem
került veszélybe. Adakozásukat vélhetően feltűnően végezték, hogy ezzel is
kiváltsák az emberek elismerését.
Jézus azonban többre értékelte az özvegyasszony csekély adományát, mert ő
egész vagyonát felajánlotta, s ezzel Istenre bízta életét, megélhetését.
Adományát a feltűnést kerülve helyezi a perselybe, talán csak egyedül
Jézus vette észre. Nem kérkedik adományával, semmilyen érdek nem vezeti,
nem az emberek elismerésére törekszik.
Ki adott többet? Kinek értékesebb az adománya? Ennek megítéléséhez nem
elegendő tudni az adomány tényleges összegét, hanem ismernünk kell az
adakozó személyes életkörülményeit is. Isten számára a legkisebb adomány
is értékes, ha tiszta szívből fakad.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, a próféták elől biztos menedékbe rejtőztünk. Kényelmetlenné
váltak számunkra, túl nyíltan beszéltek. Talán szenvednénk is attól, amit
mondanak. Kijelentjük, hogy ma már nincsenek próféták; valaha ilyenek is
voltak. Mintha ma már nem kellene tartanunk tőlük. De itt a szívünk, tele
vágyódással, meglehet: utánad és Szentlelked után epeszti a szomjúság.
Vágyódik az élet után, szomjazik a világosságra! Istenünk, törd át
pünkösdi Lelkeddel éjszakánk zárt kapuit.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151123.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-23
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 22., vasárnap

[Evangelium] 2015-11-22

2015. november 22. – Vasárnap, Krisztus, a mindenség királya

Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te
vagy-e a zsidók királya?"
Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked
rólam?"
Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak
a kezembe. Mit tettél?" Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a
világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra
kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét
való." Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?"
Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és
azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az
igazságból való, az hallgat a szavamra!"
Jn 18,33b-37

Elmélkedés:

Ítéletre várva
Az ítélethozatal előtti perceket mutatja be az evangéliumi jelenet. Az
Isten Fia áll az ember előtt. Ítéletre várva. Pilátus már meghallgatta a
zsidókat, akik istenkáromlással vádolják Jézust. Az ítélkező most a
vádlottal beszélget. Az igazságot keresi. Majd pedig meghozza ítéletét,
amely nyilvánvalóan igazságtalan. Az ítéletben benne van az összes
szereplő jelleme. Pilátusé, a zsidóké, Jézusé. Kívülről látható
tulajdonságaik és benső, rejtett szándékaik egyaránt.
Pilátus jószándékúnak tűnik, meg akarja menteni Jézust, aminek az áll a
hátterében, hogy nem akar újabb vallási vitát a zsidókkal. Korábban
többször tanújelét adta annak, hogy nem tartja tiszteletben a zsidók szent
helyeit, vallási hagyományait és szertartásait. Tapintatlansága,
érzéketlensége és persze könyörtelensége miatt, amely a lázadások véres
leverésében nyilvánult meg, kapott már figyelmeztetést a római császártól.
Tudja, hogy „nincs több dobása," ha hibázik, nem lehet tovább a tartomány
helytartója. Ezért nem akar újabb vitát vagy lázadást. Hiába van hatalma,
zsarolható, ezért kénytelen engedni. Pilátus az igazságot keresi.
A zsidók az év legnagyobb ünnepére, a húsvétra készülnek. Nyugodtan
akarnának ünnepelni, ezért Jézus ügyét szeretnék mielőbb elintézni. Régóta
tervezik már vesztét, mert felbolygatta tanításával a népet, zavart kelt
vallási kérdésekben és megkérdőjelezi a törvények tiszteletét. Vallási
érzékenységük amúgy is fokozott, nem tűrnek el semmiféle támadást sem
kívülről, azaz Pilátus és a rómaiak részéről, sem belülről, azaz egy zsidó
vándortanító, Jézus részéről. Határozottak és könyörtelenek. Így mondják
el véleményüket Jézusról, a vádlottról, és Pilátusról, akinek ismerik
gyenge pontját, s akitől most a halálos ítéletet várják. Nem is sejtik,
hogy ők, a vallásos és Istent tisztelő emberek éppen Isten Fia halálát
követelik. A zsidók a maguk igazát keresik.
Jézust nem foglalkoztatják az ítélethozatal előtti percekben a politikai
és vallási kérdések. Tanított, csodákat tett, gyógyított. Most
kiszolgáltatott, megalázott. Annak az ítéletére vár, akinek valójában
nincs hatalma felette. Benne nincs indulat, nincs gyűlölet, nincs félelem.
Ő meghajol a mennyei Atya akarata előtt, s kész elindulni a szenvedés
útján, a halálba vezető úton, az embereknek megváltást szerző úton. Jézus
az igazság és küldetése az, hogy tanúságot tegyen az igazságról.
Krisztust, a mindenség királyát ünnepeljük ma az egyházi év utolsó
vasárnapján. A végső ítéletre gondolunk. Az ítéletre, amikor Isten ül a
bírói székben és én állok előtte. Ismeri jellemem, ismeri életem minden
pillanatát. Semmi nem marad titokban előtte. Sem cselekedeteim, sem
szavaim, sem szándékaim. Itt már nem játszhatok semmilyen szerepet, nem
bújhatok álruhába, nem tarthatok álarcot magam elé. A látszat ruhája, a
vallásosság látszatának ruhája is lehull rólam. Mesterségem, hivatásom,
hivatalom ruhája is. Nem a helytartó, nem a katona, nem a tanár, nem a
mérnök, nem a munkás, nem a pap áll itt, hanem az egyszerű ember. Az ember
áll Isten előtt. Ítéletre várva.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! A világmindenség királyaként és életünk királyaként
tisztelünk téged. Te arra hívsz minket, hogy Isten országa megvalósuljon
bennünk. Felszólítasz bennünket a megtérésre és arra, hogy elfogadjuk
Isten uralmát, akaratát személyes életünkben. Te nem szabadságunkat akarod
csorbítani, hanem azt szeretnéd, hogy felismerjük a mennyei Atya üdvözítő
szándékát és elinduljunk felé. Vezess minket igazságod által az örök
életre!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151122.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-22
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum