2015. február 28., szombat

[Evangelium] 2015-02-28

2015. február 28. – Szombat

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a
parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig ezt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak
titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját
jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha
ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a
jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek
köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is?
Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei
Atyátok!"
Mt 5,43-48

Elmélkedés:

Jézus örömhírének egyik központi témájához és tanításának igazi
újdonságához érkeztünk a mai napon, s ez az ellenségszeretet. A mi Urunk
azt kéri tőlünk, hogy azokkal is tegyünk jót, akik gyűlölnek minket,
imádkozzunk azokért, akik üldöznek vagy bántalmaznak bennünket. Még a
következő kiegészítéssel is találkozunk: „böjtöljetek elnyomóitokért!" A
böjt alatt itt minden bizonnyal az imádságnak egy fokozott módját, mintegy
annak megerősítését kell értenünk. Az apostoli igehirdetésben, Péter és
Pál apostol leveleiben, valamint az első keresztény századok
egyházatyáinak írásaiban nagyon erőteljesen visszhangoznak Jézus ezen
kérései.
Egyesek könnyen túllépnének az ellenségszeretet parancsán, mondván, hogy
ez nem nekik szól, hanem csak egy válogatott társaságnak, a
tökéleteseknek, akik mindenben példamutatóan és Istennek tetszően élnek.
Ők talán szívesen háttérbe szorítanák, mellékesnek minősítenék az Úr ezen
szavait. De ha így teszünk, a krisztusi életbölcsesség és az evangéliumi
értékrend nagy kincsét zárjuk ki életünkből. Jézus szava azonban minden
követőjére vonatkozik, rám is. Igen, az ellenségszeretet valóban nehéz, és
talán túl is mutat az emberi ésszerűség határain, de érdemes rálépnem a
nagylelkűség és a szeretet útjára, amely a tökéletességre, az
életszentségre vezet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Üdvözlégy, Jézus Krisztusomnak, Uramnak és Megváltómnak legszentebb és
valóságos teste, aki Szűz Máriától, a legtisztább szűztől születtél, akit
érettünk ártatlanul megkínoztak, s a keresztfán égi Atyádnak feláldoztak.
Üdvözlégy, drága, igaz vér, amely az én Uram szent sebéből ömlöttél ki!
Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a
kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem
mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér
fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!
Canisius Szent Péter

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-28
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150228.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 27., péntek

[Evangelium] 2015-02-27

2015. február 27. – Péntek

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem
múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek
országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!" Aki öl,
méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre
mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te
esztelen!", méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te
istentelen!", méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az
oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza
van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki
testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat!
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy
átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem
fizeted.
Mt 5,20-26

Elmélkedés:

A nagyböjti időszaknak egyaránt kell szolgálnia az Istennel és az
embertársainkkal való kapcsolatunk, magatartásunk megújítását. Erre
figyelmeztet a mai evangéliumi részlet, amelyben Jézus a békülékeny
lelkületet ajánlja tanítványai számára. Embertársunk iránti haraggal a
szívünkben nem méltó Isten elé állni. Ennek fényében úgy tekinthetünk a
böjtre, mint olyan cselekedetre, amely meghozza szívünk és lelkünk
békességét, a kiengesztelődést Istennel és a felebaráttal. A békétlenség
sok esetben a mértéktelenségből fakad, abból, hogy nem tudunk uralkodni
önmagunkon. A böjt segít minket abban, hogy fegyelmezzük magunkat és
uralkodjunk ösztöneinken. A böjt során felvesszük a küzdelmet káros
szenvedélyeinkkel és helytelen gondolatainkkal.
A mai napon tudatosan odafigyelek arra, hogy békesség töltsön el. Nem
veszítem el türelmemet, nem jövök könnyen indulatba, mellőzöm a felesleges
sietséget. Nem szakítom félbe azt, aki hosszasan meséli nekem örömét vagy
gondját, s olyan dolgokra is találok időt, amire máskor csak nehezen. Nem
mérgelődök azon, ha valamiről lemaradtam, mert a gondviselő Isten nem
felforgatni akarja életemet, hanem megtanít a békességre, melyből türelem
fakad. És ha eltölt Isten békéje, akkor ezt a nyugalmat tudom sugározni a
körülöttem lévők felé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat Országod
aratásába! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek
Téged! Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a
csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember
javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol,
most és mindörökké. Ámen.
II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-27
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150227.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 26., csütörtök

[Evangelium] 2015-02-26

2015. február 26. – Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Kérjetek, és adnak
nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek.
Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót
nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér
tőle? Vagy ha halat kér, ki ad kígyót neki? Ha tehát ti – bár rosszak
vagytok – tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti
mennyei Atyátok azoknak, akik kérik őt. Amit tehát akartok, hogy veletek
tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez ugyanis a mózesi törvény és
a próféták tanítása."
Mt 7,7-12

Elmélkedés:

Kedden arról olvastunk az evangéliumban, hogy a Miatyánk kezdetű imádság
megtanításával Jézus arra bátorította tanítványait, hogy kéréseikkel
forduljanak a mennyei Atyához. A mai szakasz megerősíti ezt a gondolatot.
Ezt mondja a mi Urunk: „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és
találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek" (Mt 7,7). Az Atya ugyanis
figyel ránk, meghallgatja mindazokat a kéréseinket, amelyek lelkünk javát
és üdvösségünket szolgálják.
Amikor elkezdünk komolyan böjtölni, bizonyos testi kellemetlenségeket
tapasztalunk. Felébred bennünk az éhségérzet, esetleg gyomorfájást,
fejfájást vagy testi gyengeséget érzünk. Ha a böjtölés ezen járulékos
elemei nem riasztanak vissza, hamarosan megtapasztalhatjuk a másik oldalt:
újfajta életerő, pezsdülés, felfrissülés tölt el bennünket. Erősnek
érezzük magunkat ahhoz, hogy legyőzzük testünk ösztönös hajlamait,
uralkodjunk önmagunkon, s ez a szabadságnak egy újszerű megtapasztalása.
Éberebbek és figyelmesebbek leszünk, s ez nem csupán környezetünkre és
emberekkel való magatartásunkra vonatkozik, hanem arra is, hogy könnyebben
megnyitjuk lelkünket Isten számára. Figyelmesebben hallgatok szavára,
lelkem könnyebben rezdül üzeneteire. A böjt és az imádság ilyen módon az
Istenben való új életet nyitja meg számomra.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, köszönjük, hogy Jézus együtt akar lenni velünk is, miként Simon
Péter bárkájába. Istenünk, Te tudod, mennyit fáradozunk, milyen kudarcokat
élünk meg. Te látod mindennapi fáradozásainkat mennyire eredménytelennek
érezzük. Hozzánk is szólsz Jézus által, miként Péterhez: vessétek ki a
hálót halfogásra. Magunktól már sokszor feladtuk volna. Add, hogy sose
vonakodjunk Jézus szavának engedelmeskedni! Add, hogy az Ő szavát követve
megtapasztalhassuk az Ő életet átalakító erejét. Add, - hogy elhagyva
mindent, ami fölöslegesen megköt minket, - szabadon követhessük Jézust!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-26
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150226.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 25., szerda

[Evangelium] 2015-02-25

2015. február 25. – Szerda

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel
együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket,
hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Jónás."
Lk 11,29-32

Elmélkedés:

Hallgatósága számára Jézus felidézi az ószövetségi időkből Jónás próféta
személyét, akinek az volt a küldetése, hogy a megtérést hirdesse Ninive
lakóinak, különben Isten elpusztítja városukat. A város lakói isteni
jelnek, figyelmeztetésnek vették a próféta szavait, amelynek hatására
bűnbánatot tartottak, s ennek köszönhetően elkerülte őket a pusztulás. Az
eset példa arra, hogy érdemes komolyan venni Isten megtérésre hívó szavát.
Ezt követően Jézus saját küldetéséről beszél. Ő is Isten küldötte,
feladata jelentősebb, mint Jónásé, korának nemzedéke azonban nem hallgat
rá, s ezért Isten ítéletére számíthatnak majd a végső időkben.
És mi a helyzet a mi korunk emberével, a mi nemzedékünkkel? Mi a helyzet
velem? Megértem-e, hogy a nagyböjti időszak életfordító, életemet
átalakító idő? Odafigyelek-e azokra az emberekre, akik egy-egy jószándékú
megjegyzésükkel Isten üzenetét, figyelmeztetését vagy bátorítását
közvetítik felém? Meghallom-e lelkem mélyén a megtérésre való buzdítást?
Ma próbáljak meg tudatosan arra figyelni, hogy akikkel találkozom, Isten
üzenetét hozzák nekem! Lehet, hogy éppen egy olyan emberből szólal meg az
Úr, akit én korábban megvetettem valamilyen hibája, bűne miatt, s inkább
azt tartanám jogosnak, hogy én figyelmeztessem őt. Ma viszont inkább
lemondok erről és én hallgatok őrá.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Te szeretsz engem a szenvedésben is! Uram, hiszek irántam való
jóságodban és szeretetedben. Biztosan tudom, hogy Te gondoskodsz rólam.
Sok kegyetlenség van a világban. De a világ minden természetes
összefüggésével együtt egy magasabb hatalomnak van alávetve. Hiszem, hogy
Te vagy a világ Ura és Teremtője. Hiszem, hogy minden a Te kezedben van,
minden ember, én is. Te Atyánk vagy, és szeretsz mindannyiunkat. Köszönöm,
hogy Te vagy az állandó változásban az élet nyugvópontja, amelyhez
tarthatom magam. Köszönöm, hogy szilárd életem van Benned, és így a jövőm
nincs a véletlenre bízva.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-25
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150225.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 24., kedd

[Evangelium] 2015-02-24

2015. február 24. – Kedd, Szent Mátyás apostol

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én
szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak,
aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit
parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga
nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt,
amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és
gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én
nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek
egymást!"
Jn 15,9-17

Elmélkedés:

Szent Lukács az Apostolok Cselekedetei írásában részletesen leírja, hogy
miként történt az áruló Júdás helyébe Mátyás megválasztása, akit a mai
napon ünneplünk. Mátyás tehát nem tartozott a Jézus által kiválasztott
Tizenkettő közé, de biztosan ő is az Úr tanítványi körének tagja volt. Ezt
egyértelműen jelzi Péter apostolnak a választás előtt tartott beszéde,
amelyben ezt mondja: „azok közül a férfiak közül, akik együtt voltak
velünk minden időben, amikor az Úr Jézus közöttünk járt-kelt" kell
kiválasztani valakit (ApCsel 1,21). A beszéd további részében így jelöli
meg az újonnan megválasztandó és természetesen a többi apostol feladatát:
„velünk együtt Krisztus feltámadásának tanúja legyen" (ApCsel 1,22).
Minden apostolnak és az ő utódaiknak az a küldetése, hogy az egész világra
elmenvén hirdessék Krisztus feltámadását és örömhírét.
Szent Mátyás napjának evangéliuma Jézus szeretet-parancsát tartalmazza.
Ezt olvassuk: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én
szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak,
aki életét adja barátaiért" (Jn 15,12-13). Nem csupán az apostolok, hanem
minden keresztény ember életének alapja és forrása Krisztus szeretete.
Életünket Istennek ajánlani és az emberek szolgálatába állítani csak
szeretetből lehet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve
van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a
munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel.
Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a
nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts
nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-24
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150224.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A határon túli magyar gyerekek evangelizációjához, vallási, lelki
neveléséhez kérem segítségeteket.

A korábbi években 250 magyar gyermeknek juttattuk el havonta ingyenesen az
Élő Kenyér újságot Erdélybe, a Felvidékre, Kárpátaljára és Csángóföldre,
segítve ezzel vallási nevelésüket és erősítve kötődésüket a magyar
nemzethez. A gyermekek számára a legtöbb esetben ez az egyetlen magyar
nyelvű újság, amit rendszeresen olvashatnak. 15-20-50 példányt küldünk 1-1
közösségnek, akik vállalják a kiosztást.

2015-ben a csángóföldi küldést (24 olyan oktatási intézmény, ahol magyar
gyerekek tanulnak) kénytelenek vagyunk abbahagyni, mert a politikai
helyzet ezt ellehetetlenítette. Helyette keresünk más lehetőséget, illetve
a többit folytatjuk.

Jótékonysági előfizetés keretében Ti is támogathattok egy vagy akár több
határon túli magyar gyermeket. Az újságot közvetlenül a
kedvezményezettekhez küldjük. Kérem, akinek van rá lehetősége, támogassa a
határon túli magyar gyerekek vallási nevelését!

Köszönöm mindenki nagylelkű adományát a gyerekek nevében!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)

Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2015. január-december: 7000
Ft/db Ennél kisebb összegű adományokat is örömmel fogadunk, illetve akár
több gyermeket is lehet támogatni.

Adomány on-line:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az ADOMÁNY gomb választása után támogatási célként jelölje meg az Élő
Kenyér jótékonyság 2015. lehetőséget!
Banki utalással:
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6. (Bank neve és címe: K&H Bank, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.)
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2015.

Utalás külföldről
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Postai utalvány (rózsaszín csekk):
Címzett: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2015.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 23., hétfő

[Evangelium] 2015-02-23

2015. február 23. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor az
Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és helyet
foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő
pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a
kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután
a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek
birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és
ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és
ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti
fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!"
Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy
enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor
láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy
betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
meglátogattunk volna?" Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek:
Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!"
Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti, átkozottak, az örök
tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem
adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, és
nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és
börtönben sínylődtem: és ti nem látogattatok meg engem!"
Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni,
idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a
segítségedre?" Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit
e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!" Ezek akkor az
örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.
Mt 25,31-46

Elmélkedés:

A nagyböjti idő és a böjtölés Istennel való kapcsolatunkat megújító
céljáról és hatásáról már szót ejtettünk az elmúlt héten. A böjt másik
célja az, hogy embertársainkkal való kapcsolatunkat is megújítsuk, új
alapokra helyezzük. Ennek gyakorlati megvalósítását mutatja be a mai
evangélium, amelyben Jézus felsorolja az irgalmasság cselekedeteit. A
végső számonkéréskor Isten azokat, akik irgalmasok voltak embertársaikkal
bevezeti az üdvösségre, miközben az irgalmasság cselekedeteit elmulasztók
a kárhozatra kerülnek. Nem arról van szó, hogy az utóbbiak egész életükben
nem találkoztak egyetlen rászorulóval sem, hanem arról, hogy
segítségnyújtás nélkül mentek el a nélkülözők mellett, észre sem vették
őket vagy ha észrevették, nem gondoltak arra, hogy nekik kellene segíteni
rajtuk.
Az üdvösség, az örök élet végső szempontja vezet tehát minket a szegények
támogatásában, akiknek a személyében magának Jézusnak segítünk. Jézus
szavai nem fenyegetést jelentenek, hanem inkább bátorítást: vegyük észre
az éhezőket és osszuk meg velük ennivalónkat! Vegyük észre a szomjazókat
és adjunk nekik inni! Ismerősnek tekintsük az idegeneket és ne utasítsuk
el őket! Vegyük észre a ruhátlanokat és a nélkülözőket és segítsünk
rajtuk! Ismerjük fel a betegekben a szenvedő Krisztust!
Ma különösen is figyeljünk arra, hogy mindenkiből, akivel csak
találkozunk, Jézus néz ránk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközeiül gyarló embereket
választván, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a
legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt
egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így
isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-23
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150223.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A határon túli magyar gyerekek evangelizációjához, vallási, lelki
neveléséhez kérem segítségeteket.

A korábbi években 250 magyar gyermeknek juttattuk el havonta ingyenesen az
Élő Kenyér újságot Erdélybe, a Felvidékre, Kárpátaljára és Csángóföldre,
segítve ezzel vallási nevelésüket és erősítve kötődésüket a magyar
nemzethez. A gyermekek számára a legtöbb esetben ez az egyetlen magyar
nyelvű újság, amit rendszeresen olvashatnak. 15-20-50 példányt küldünk 1-1
közösségnek, akik vállalják a kiosztást.

2015-ben a csángóföldi küldést (24 olyan oktatási intézmény, ahol magyar
gyerekek tanulnak) kénytelenek vagyunk abbahagyni, mert a politikai
helyzet ezt ellehetetlenítette. Helyette keresünk más lehetőséget, illetve
a többit folytatjuk.

Jótékonysági előfizetés keretében Ti is támogathattok egy vagy akár több
határon túli magyar gyermeket. Az újságot közvetlenül a
kedvezményezettekhez küldjük. Kérem, akinek van rá lehetősége, támogassa a
határon túli magyar gyerekek vallási nevelését!

Köszönöm mindenki nagylelkű adományát a gyerekek nevében!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)

Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2015. január-december: 7000
Ft/db Ennél kisebb összegű adományokat is örömmel fogadunk, illetve akár
több gyermeket is lehet támogatni.

Adomány on-line:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az ADOMÁNY gomb választása után támogatási célként jelölje meg az Élő
Kenyér jótékonyság 2015. lehetőséget!
Banki utalással:
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6. (Bank neve és címe: K&H Bank, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.)
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2015.

Utalás külföldről
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Postai utalvány (rózsaszín csekk):
Címzett: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2015.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 22., vasárnap

[Evangelium] 2015-02-22

2015. február 22. – Nagyböjt 1. vasárnapja

Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt
a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és
angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és
hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten
országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Mk 1,12-15

Elmélkedés:

A pusztában
Az első nagyböjti vasárnap evangéliuma Jézus megkísértését állítja elénk.
Idén a Márk szerinti változatot olvassuk, amely néhány mondatban említi
meg csupán az eseményt. Mit tudunk meg ebből és milyen üzenetet közvetít
számunkra ez az esemény? A leírás így kezdődik: „A Lélek kivitte Jézust a
pusztába" (Mk 1,12). A harmadik isteni személyről, a Szentlélekről van itt
szó, aki arra ösztönzi Jézust, hogy a pusztába menjen. A
szentírásmagyarázók fontosnak tartják annak hangsúlyozását, hogy nem
erőszakos ösztönzésről, kényszerítésről vagy kiűzésről van itt szó, hanem
arról, hogy mindaz, ami Jézussal történik, az Isten akarata szerint és nem
annak ellenére történik. A Szentlélek célja az, hogy megkeresztelkedése
után és nyilvános működésének megkezdése előtt Jézus felkészülhessen
küldetésére. A pusztaság a bibliai hagyományban az Istennel való
találkozás helye, ahol a külvilág zavaró hatásai nem vonják el az ember
figyelmét. Itt valóban Istenre lehet figyelni. A puszta ugyanakkor az
emlékezésnek a helye is, mivel felidézi Isten múltbeli tevékenységeit.
Erre utal a következőkben a negyvenes szám. Jézus negyven napig
tartózkodik a pusztában, miként az Egyiptomból való szabadulást követően a
választott nép negyven évig vándorol a pusztaságban. Isten nem hagyta
magára a népet, hanem vezette őket, gondoskodott számukra élelemről és
ivóvízről. A puszta ebben az értelemben az isteni gondoskodás
megtapasztalásának a helye. A Márk szerinti leírásban is szerepel, hogy
„angyalok szolgáltak" Jézusnak, azaz Isten az ő szolgái által gondoskodott
róla.
Miközben Jézus a pusztában Istenre figyel, hozzá imádkozik és felkészül
hamarosan kezdődő fellépésére a nép körében, megjelenik a sátán,
megkísérti őt, azaz el akarja szakítani Istentől és el akarja őt téríteni
küldetésétől. A gonosz velünk is pontosan ezt szeretné tenni. A kísértések
elutasításában Jézus példája segít minket, valamint a böjt és az imádság,
amely vallásos gyakorlatok a nagyböjti időszakot különösen is jellemzik.
A testi megtartóztatással, a böjtöléssel kifejezem Istenre utaltságomat,
azt, hogy nélküle semmit sem tehetek. Rá vagyok utalva az ő segítségére,
mert életem keresztjének hordozása nem könnyű számomra. Ezt az alapvető
irányultságomat, vágyamat erősítem meg akkor, amikor az imádság által
szavaimmal és gondolataimmal is kifejezem kéréseimet, elmondom azokat
Istennek. Mivel az imádság nem csupán a gondolatok szintjén történik,
ezért érdemes odafigyelnem a testtartásomra, amely az összeszedettséget
segíti az ima során. A letérdelés vagy állás, a kezek összekulcsolása vagy
kitárása az ég felé azt jelzi, hogy testemmel-lelkemmel Isten felé
fordulok. A gőgnek, a követelőzésnek, a büszkeségnek vagy az érdemekre
való hivatkozásnak nincs helye az imában, de annál inkább az alázatnak.
Amikor vállalom a böjtöt, az önmegtartóztatást, akkor Istenre, az ő
gondviselésére bízom magam. Hiszem, hogy vigyáz életemre, megadja mindazt,
ami testi fejlődésemhez és lelki növekedésemhez szükséges. Isten
segítségével minden kísértést legyőzhetek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! A nagyböjt elején veled megyünk a pusztába,
amelynek csendjében Istenre találhatunk. Emberi szándékainkat, vágyainkat
és akaratunkat most félretesszük, mert egyedül Istenre akarunk figyelni,
az ő szavát akarjuk meghallani. Isten jelenléte átalakítja életünket,
megújulást, újjászületést hoz számunkra. Az ő jelenléte megerősít minket
keresztény küldetésünkben. Urunk, taníts minket arra, hogy észrevegyük
Isten gondviselő szeretetének és megbocsátó irgalmának jeleit életünkben!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-22
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150222.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum