2017. augusztus 12., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-08-12

2017. augusztus 12. - Szombat

Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így
kérlelte őt: "Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény, és sokat
szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de
nem tudták meggyógyítani." Jézus így válaszolt: "Hitetlen és romlott
nemzedék! Meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok
ide a gyermeket!" Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a
gyermek azonnal meggyógyult.
Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzá mentek, és megkérdezték:
"Miért nem tudtuk mi kiűzni?" Ő így válaszolt: "Mert gyönge a hitetek.
Bizony, mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a
mustármag, és azt mondjátok e hegynek itt: Menj innét amoda! - átmegy,
és semmi sem lesz számotokra lehetetlen."
Mt 17,14-20
Elmélkedés:
Jézus gyógyító csodái Isten országának megvalósulását jelzik. A
gyógyítások feltétele általában az, hogy a beteg vagy hozzátartozója
kifejezze valamilyen formában Jézus isteni hatalmába vetett hitét.
Abban a korban holdkórosnak (a hold által megvertnek) nevezték az
időnként erős rohammal járó idegrendszeri betegségben szenvedőket.
Napjainkban az orvostudomány ezt epilepsziának nevezi. A mai
evangéliumban egy ilyen személyről olvasunk. A beteg apja fordul
segítségért Jézushoz. Máté evangélista leírása a betegség tüneteiről és
hatásáról jól megfelel az epilepszia tüneteinek. A betegséget egykor a
gonosz lélek, az ördög hatásának tulajdonították, aki az ember vesztét
akarja okozni. Erre utalnak azok a kijelentések miszerint a gonosz
időnként tűzbe vagy vízbe akarja vinni az illetőt, hogy meghaljon. A
fiú betegségét az orvosok nem tudták megszüntetni és a tanítványok sem
tudtak rajta segíteni.
A betegségtől való megszabadítás az ördögtől való szabadulást is
jelenti. A tanítványok kishitűségük miatt nem tudták meggyógyítani a
beteget, Jézus viszont egyetlen szóval csodát tudott tenni. A csodás
gyógyítás elbeszélése ezen a ponton a hitetlenség miatti
tehetetlenségből átfordul a hit hatalmáról, erejéről szóló tanításba. A
Krisztusban való hit rendkívüli erőt jelent a keresztény ember számára.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus! Te földi életed során hirdetted az örömhírt és
meggyógyítottad a betegeket, akik gyógyulásukat kérték tőled.
Tanításoddal és gyógyításaiddal jelenvalóvá tetted Isten irgalmát az
emberek között. Megmutattad, hogy hatalmaddal képes vagy legyőzni a
gonoszt s ezáltal megszabadítani az embereket. Segíts minden embert,
hogy tanításodban felismerje a követendő utat! Segíts, hogy csodáid
növeljék hitünket! Mutasd meg nekünk, Urunk a te szeretetedet, hogy
abból táplálkozva kövessünk téged!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170812.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 11., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-08-11

2017. augusztus 11. - Péntek

Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha valaki követni akar
engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen! Mert
mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énérettem
elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az
egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az
ember cserébe saját lelkéért? Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának
dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei
szerint. Bizony, mondom nektek: Az itt állók közül néhányan nem halnak
meg, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön országában.
Mt 16,24-28
Elmélkedés:
A mai evangéliumban Jézus nagyon világosan beszél arról, hogy mi az
ember életének legfontosabb célja. Ez nem más, minthogy eljussunk az
üdvösségre, azaz ne szenvedjen kárt a lelkünk. A következőket mondja:
"Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke
kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?" Sokan
persze egészen másfajta életcélt tűznek maguk elé, amely megelégszik az
evilági, földi boldogsággal vagy legalábbis azt gondolják, hogy
bizonyos földi dolgok megszerzése boldoggá teszi őket. Nem gondolnak
arra, hogy a tökéletes boldogság az Istennel való egyesülés a
szeretetben. Egyedül Isten végtelen szeretetének a megtapasztalása és
annak viszonzása teheti boldoggá életünket. Ha felajánljuk neki
életünket és készek vagyunk felebarátaink szolgálatára a testvéri
szeretetben, akkor az örök életet nyerhetjük el.
Mit érnénk azzal, ha csak tudnánk az Isten dicsőségéről, de sosem
részesedhetnénk az általa nyújtott boldogságból? Mit használna nekünk,
ha csupán tudnánk a mennyország boldogságáról, de nem juthatnánk el
oda? Isten nekünk szeretné ajándékozni a tökéletes boldogságot és Jézus
Krisztus személyében, aki az üdvösség egyedüli közvetítője, megmutatja
számunkra az üdvösségre vezető utat. Törekedjünk az örök élet
elnyerésére!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, élet Ura, add meg, hogy életünk minden szakaszát ajándékként
értékeljük, mert telve van további ígéretekkel! Szeretettel valósítsd
meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal, hogy mindennap irgalmas
karjaidba veszel minket.
És ha eljön a végső "átmenet" pillanata, add, hogy derűs szívvel
induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a
hosszú keresés után Veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi
értéket, amit itt a földön megismerhettünk. Akkor újra találkozhatunk
mindazokkal, akik előttünk távoztak el a hit és a remény jelében.
Szent II. János Pál pápa


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170811.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 10., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-08-10

2017. augusztus 10. - Csütörtök, Szent Lőrinc diakónus és vértanú

Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz: "Bizony, bizony,
mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül
marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét,
elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt
az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok,
ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya."
Jn 12,24-26
Elmélkedés:
Szent Lőrinc ünnepén az evangéliumban Jézus kijelentését olvastuk: "Ha
a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban
elhal, sok gyümölcsöt hoz." Ez az igazság valószínűleg egy általánosan
ismert közmondás vagy szólás lehetett Jézus korában, amelyet a
tanítványok a kereszthalált és a feltámadást követően Jézusra
vonatkoztattak. Ezek szerint Jézus az a búzaszem, aki életének
feláldozásával a földbe kerül és ott egyedül van, hogy aztán
feltámadásával gyümölcsöt hozzon. A tanítványok csak lassan, Jézus
példája alapján értik meg, hogy bizonyos veszteség, áldozat árán lehet
egy nagyobb jót elérni. Jézus halála olyan áldozat, amelyet egy nagyobb
jó, az emberek megváltása és üdvössége érdekében hozott. Odaadását az
Atya azzal jutalmazza meg, hogy feltámasztja az örök életre.
Ezt az értelmezést a keresztény közösség később jogosan szélesíti ki
Krisztus minden követőjére. Főként igaz ez a vértanúkra, köztük a ma
ünnepelt Szent Lőrincre. A vértanúk, akik hitükért feláldozták
életüket, halálukban egészen hasonlókká váltak az Úrhoz, a kereszten
meghaló Jézushoz. Az ő példájuk erősítse meg bennünk annak tudatát,
hogy minden kereszténynek oda kell adnia egészen életét Krisztusnak,
hogy általa bőséges termést hozzon.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Fogadd szívesen, Uram, Istenem, felajánlásomat és végtelen
dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat,
hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas
vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap,
minden időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned
hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasól!
Jól tudjátok, hogy mindig is szívügyemnek tekintettem a gyermekek
evangelizációját. E terén újszerű és egyedülálló dolog, hogy
tanszereken találkozhatnak a hittanosok és iskolások Jézus üzenetével.
Olyan füzeteket, füzetboxokat és más tanszereket álmodtam meg, amelyek
evangéliumi történeteket ábrázoló képekkel díszítettek, és amelyeken
Jézus tanítása olvasható. Az evangélium értékes tartalma azt kívánja,
hogy ezek a gyermekeknek szánt tanszerek kiváló minőségűek,
esztétikusak és korszerűek legyenek. E szempontok jelentik számomra a
mércét.
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe az új füzeteket és füzetboxokat az
Evangélium365 webáruház kínálatából. Azoknak ajánlom tanszereinket,
akik fontosnak tartják gyermekük, unokájuk vallásos nevelését, és új
színt akarnak vinni az iskolai tanulásba.
Közeledik a tanév kezdete, nézzetek körül az Evangélium365
webáruházban! A képre kattintva elérhető a webáruház, vagy az alábbi
linken:
www.evangelium365.hu/webshop
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. augusztus 10.
Ezek az evangelizációs kiadványok csak nálunk kaphatóak, többféle
rendelési lehetőséggel:
Webáruházunkban, ahol van lehetőség bankkártyás fizetésre, utalásra
vagy utánvétre. Házhoz szállítás és Pick Pack Ponton történő
csomagátvétel egyaránt lehetséges. Elérhetősége:
www.evangelium365.hu/webshop
E-mailben az evangelium365@gmail.com e-mail címen,
Telefonon a +36 93 900 262-es telefonszámon.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170810.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 9., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-08-09

2017. augusztus 9. - Szerda, a keresztről nevezett Szent Teréz
Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: "Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök
ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást,
amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál,
mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha
megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé
szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak
mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul
adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak
titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok:
maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja
nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!"
Jn 15,9-17
Elmélkedés:
A mai evangéliumi rész annak a beszédnek a folytatása, amelyben Jézus a
szőlőtő és a szőlővesszők kapcsolatához hasonlítja azt a szeretetteljes
viszonyt, ami közte és tanítványai között fennáll. Csak Jézushoz
kapcsolódva tudunk megmaradni az ő szeretetében, s csak belőle
táplálkozva tudjuk teremni a szeretet gyümölcseit.
Jézus lát meg bennünket először, ő szólít meg bennünket, ő választ ki
minket, ő hív meg bennünket, tőle indul a szeretet. Erre a hívásra és
erre a szeretetre válaszolunk, amikor viszonozzuk szeretetét. Jézus az
igazi szőlőtő és ő az igazi szeretet forrása. Néha azt tapasztaljuk,
hogy egyesek színlelik vagy hazudják a szeretetet, s emiatt sokak
bizalma megrendül, hogy létezik-e egyáltalán igazi szeretet. Igen,
létezik. Jézus szeretete igazi, önzés nélküli, feltétel nélküli
szeretet. Gondoljunk arra, hogy az emberek iránti szeretetből vállalta
a szenvedést és élete feláldozását. Az Úr keresztáldozata ugyanakkor a
mennyei Atya emberek iránti szeretetének is a megnyilvánulása. Az Atya
odaadta értünk a Fiát és elfogadta a Fiú áldozatát. A kereszten
elválaszthatatlanul összekapcsolódik az Atya szeretete és a Fiú
szeretete irántunk. A szeretet titkának megértéséhez a kereszt titka
vezet el minket. Az igazi szeretetet Istentől tanulhatjuk meg.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek
ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk föl
hirdetett igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy
minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és a szerint
cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert Te vagy lelkünk és
testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és
legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged
most és mindenkor és mindörökkön örökké.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170809.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 8., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-08-08

2017. augusztus 8. - Kedd

Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz.
Megkérdezték tőle: "Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát?
Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet." Jézus erre magához hívta a népet,
és így szólt: "Halljátok és értsétek meg: Nem az teszi az embert
tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, az
teszi tisztátalanná."
Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak: "Tudod, hogy a
farizeusok megütköztek szavaidon?" Jézus ezt válaszolta: "Tövestől
kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett.
Hagyjátok őket! Vak létükre vakok vezetői ők. Ha pedig vak vezet
világtalant, mind a kettő gödörbe esik."
Mt 15,1-2. 10-14
Elmélkedés:
Az evangéliumokat olvasva észrevehetjük, hogy Jézus tetteinek látása
számtalan esetben ébreszt hitet az emberekben. Azt, hogy a látás és a
hit mennyire összekapcsolódik, mi sem bizonyítja jobban, mint az az
eset, amikor húsvét hajnalán a sírhoz futó Péter és János a Jézus
testét takaró lepleket és az üres sírt látva hisznek a feltámadásban. A
feltámadt Krisztust ekkor még nem látják, de olyan jeleket látnak,
amelyek hitet ébresztenek bennük.
A mai evangéliumban Jézus talányos megjegyzéseket tesz a vallási
vezetőkre: "Vak létükre vakok vezetői ők. Ha pedig vak vezet
világtalant, mind a kettő gödörbe esik." A farizeusokat azért nevezi
Jézus vakoknak, mert nem látják meg tettei mögött az isteni erőt, s nem
ébred bennük hit. Süketek, akik nem hallják meg Jézus szavaiban az
isteni igazságokat. A törvényeket nézik, s azok szigorú, betű szerinti
betartására törekszenek, és nem az Istenre figyelnek, aki a törvényeket
adta. Hagyományaik túlzó tisztelete vakká teszi őket a Jézussal
beköszöntő új idők jeleinek meglátására. Az évszázados törvény
hallgatása süketté teszi fülüket az isteni irgalmasság újbóli
felfedezésére.
A régi hagyományokhoz való ragaszkodás és az új, modern lehetőségek
keresése sok ellentét forrása volt egykor s lehet ma is. Sokszor
valóban nehéz megtalálni a középutat. A "megőrizni és megújítani" elve
segíthet minket abban, hogy Egyházunk hagyományait megtartva, s közben
a Szentlélekre figyelve tudjuk új módon, mindig megújuló lelkesedéssel
hirdetni az evangéliumot.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy
használjam e világ javait, mintha nem használnám.
Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni
azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak
élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti dolgokkal csak
ideiglenesen foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor
örök vággyal öleljem át az örök valóságokat.
Clairvaux-i Szent Bernát


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170808.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 7., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-08-07

2017. augusztus 7. - Hétfő

Amikor (a kenyérszaporítás után) mindnyájan ettek és jóllaktak, Jézus
mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba,
menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget.
Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül
imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak
pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették
a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején
Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt
hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal
megszólította őket: "Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!" Erre Péter
odaszólt neki: "Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek
a vízen!" Ő azt mondta: "Jöjj!" Péter ki is szállt a csónakból,
elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt,
és merülni kezdett. Felkiáltott: "Ments meg, Uram!" Jézus nyomban
kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: "Te kicsinyhitű,
miért kételkedtél?" Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A
csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: "Te valóban az
Isten Fia vagy!" Akkor átkeltek a tavon, és Genezáret földjénél értek
partot. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust, hírét vitték az
egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább
ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind
meggyógyultak.
Mt 14,22-36
Elmélkedés:
Jézus vízen járásának történetével Máté evangélista azt akarja igazolni
olvasói számára, hogy Jézus valóban Isten. Az Úr isteni képességéről
árulkodik ugyanis az a tény, hogy képes a víz színén járni, anélkül,
hogy elmerülne. Nem vonatkoznak rá a fizikai törvények, pontosabban
isteni erejével képes föléjük kerekedni. Rendkívüli képességét még
inkább kiemeli az a mozzanat, hogy Péter apostol nem képes ugyanerre,
hanem kételkedése miatt süllyedni kezd a vízben. Itt azonban érdekes a
háttérben húzódó lelki vonal is, hiszen mindaddig, amíg a hit
bátorságával lépett Péter a vízre, tudott néhány lépést tenni, de
amikor eltölti őt a félelem és a kételkedés, azonnal süllyedni kezd.
Jézus nem engedi, hogy kétségeink miatt elvesszünk, hanem irgalmasan
felemel minket, kiemel abból, ami a vesztünket jelenthetné. Talán csak
egy kiáltás, egy fohász szükséges az én részemről, amellyel
megmentőmhöz fordulok segítségért.
Mesterük sikeres és apostoltársuk sikertelen vízen járását látva az
apostolok jogosan vonják le a következtetést: Jézus valóban az Isten
Fia. De nem csak ők ismerik ezt fel, hanem a nép is, amely azonnal
hozzá viszi a betegeket, hogy gyógyulást nyerjenek. A gyógyító csodák
szintén Jézus istenségéről tanúskodnak. A hit csodát eredményez.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus, te boldogoknak nevezted azokat, akik hallgatják és
megtartják tanításodat. Mi is abban találjuk meg boldogságunkat, hogy
nyitott szívvel hallgatjuk, és életünkben megvalósítjuk mindazt, amit
tanítasz nekünk. Nem csodálkozni vagy álmélkodni akarunk szavaidon,
hanem megtenni azt. Urunk, a te szavad szabadítson meg mindattól, ami a
múlthoz köt vagy a bűn mélységébe húz! Tanításod indítson el az
üdvösség felé!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170807.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 6., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-08-06

2017. augusztus 6. - Vasárnap, Urunk színeváltozása

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét,
Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott
előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító
fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés:
Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: "Uram, jó nekünk
itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet,
Mózesnek egyet és Illésnek egyet!" Még beszélt, amikor íme, fényes
felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: "Ez az én
szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!" Ennek hallatára
a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament
hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: "Keljetek fel és ne
féljetek!" Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust
egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: "Senkinek se
szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!"
Mt 17,1-9
Elmélkedés:
A dicsőség fényében
Hitünk szerint mindazok, akik üdvözülnek, "színről színre láthatják az
Istent." Ezt a kiváltságot az ember földi élete során nem kapja meg,
csak halálunk után részesedünk benne. Most a hitben élünk, a feltámadás
után pedig megláthatjuk Istent a maga valóságában és dicsőségében, s ez
örökké tartó, végleges adomány lesz számunkra. Amikor Isten
megteremtette az embert, párbeszédet kezdeményezett és közösségre
lépett vele, akkor nyilvánvalóan tisztában volt azzal, hogy az ember
látni akarja őt és el akar jutni Isten teljes megismerésére. Ezt a
megismerést azonban Isten korlátozta a földi élet időszakára. Nem
rejtőzik el előlünk teljesen, feltárja önmagát, megmutatja szeretetét
és jóságát, de mindez még nem az ő teljes megismerése. Azt akarja, hogy
vágyakozzunk utána, keressük őt és válaszoljunk hívására, szeretetére.
Az embernek ezt a vágyakozását talán Mózes története szemlélteti a
legjobban, aki ezzel a kéréssel fordul Istenhez: "Hadd lássam meg
dicsőségedet" (Kiv 33,18). Isten azt válaszolja neki, hogy megmutatja
előtte fényességét és kimondja Mózesnek saját nevét, de a szikla
mélyedésébe fogja rejteni Mózest, kezével elfedi őt, és hozzáteszi: "De
arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben
maradjon" (Kiv 33,20). Hiába vágyakozik tehát Mózes és bármelyik ember
Isten teljes megismerésére, látására, ez csak a túlvilágon lehetséges.
A prófétai látomásokban szintén szó esik Istenről, de egyetlen próféta
sem állítja azt, hogy magát Istent látta volna, inkább csak arról van
szó, hogy látják Isten trónját, Isten dicsőségét. E hagyomány
folytatódik az újszövetségben is. Szent Pál apostol például a
következőket írja Timóteusnak címzett levelében: "Isten
megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem
látott, és nem is láthat" (1Tim 6,16). A korintusiaknak szóló levél
szeretet-himnuszában ugyanezzel a gondolattal találkozunk: "Most még
csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre" (1Kor
13,12). Isten színelátását Jézus a hegyi beszéd boldogság-mondásaiban
nem a jelen életben megtapasztalható valóságként, hanem a jövőre
vonatkozó ígéretként fogalmazza meg: "Boldogok a tisztaszívűek, mert ők
meglátják Istent" (Mt 5,8).
Mindezek ismerete szükséges ahhoz, hogy megértsük Jézus
színeváltozásának eseményét és annak jelentőségét, amit a mai napon
ünneplünk, s amely eseményről az evangéliumban olvashatunk. A három
kiválasztott apostol, Péter, Jakab és János a hegyen a dicsőség
fényében, ragyogásában láthatja Jézust, mintegy bepillantást nyerhetnek
abba a dicsőségbe, amely Mesterükre vár a feltámadást követően, s amely
dicsőségben részesednek mindazok, akik az üdvösségre jutnak. Mindez
azonban még nem Isten színről színre látása. Ezért csak hallhatják a
mennyei Atya hangját, a Fiúról szóló tanúságtételét: "Ez az én
szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!"
A középkori teológusok felvetették azt a kérdést, hogy az örök életben
Isten látása vagy Isten szeretete lesz-e az ember tökéletes
boldogságának az alapja? Vajon Isten látása ébreszti és élteti bennünk
az Isten iránti szeretetet vagy a szeretetnek köszönhetően láthatjuk
meg Istent? Evilági halandóként lehetetlen eldönteni a kérdést, mert
nem tudhatjuk, hogy beszélhetünk-e bármelyik, azaz az Isten-látás vagy
az Isten-szeretet elsődlegességéről az üdvösség világában. De talán nem
is szükséges, hogy a földi élet során minden kérdésünkre választ
kapjunk. Elég nekünk a vágyakozás, hogy eljussunk Isten színelátására
és örökké tartó szeretetére.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Színeváltozásod alkalmával istenségedet, isteni
dicsőségedet tártad fel a kiválasztott apostoloknak. Azért mutattad meg
isteni dicsőségedet Péternek, Jakabnak és Jánosnak a Tábor-hegyen, hogy
kereszthalálodat látva ne veszítsék el reményüket. Ők később, erre az
eseményre gondolva megérthették, hogy a szenvedés útjának végső
állomása nem a halál, hanem az Isten által ajándékozott új élet, a
feltámadás, amely révén az örök dicsőségbe jutunk. Életünk egyes
pillanataiban ugyanúgy átérezhetjük Isten közelségét, ahogyan azt
megtapasztalta a három apostol. Add, hogy amikor a kereszthordozás
nehézségeit érezzük, szívünkben ott éljen a feltámadás és az isteni
dicsőség megtapasztalásának reménye!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170806.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum