2016. november 12., szombat

[Napi e-vangelium] 2016-11-12

2016. november 12. – Szombat

Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell
imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: „Az egyik városban élt
egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a
városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: „Szolgáltass
nekem igazságot ellenfelemmel szemben." A bíró egy ideig vonakodott, aztán
mégis így szólt magában: „Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de
ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert
a végén még nekem jön és megver."
Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon
Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá
folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan
igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia
eljön, talál-e hitet a földön?"
Lk 18,1-8

Elmélkedés:

A bibliai idők emberének életében és mindennapjaiban helye volt az
imádkozásnak. Az evangéliumok többször megemlítik, hogy Jézus imádkozik,
olykor az egész éjszakát imádkozással tölti. Az ima az Istennel való
kapcsolat és a lelki fejlődés eszköze az ember számára. Az ima alapvetően
kettős irányba mutat, egyrészt az ember elismeri Istennek, mint
felsőbbrendű személynek a létezését és dicsőíti őt, másrészt segítségét
kéri mindennapi életéhez, illetve olyan dolgokhoz, amelyeket a maga
erejéből nem tud elérni.
Az imádkozásnak ez utóbbi módjával kapcsolatban ad tanítást a mai
evangélium példabeszéde. Egy özvegyasszony ügyének elintézését kéri a
bírótól. Az ügy nincs megnevezve, mert nem is lényeges a mondanivaló
szempontjából. Mivel a bíró halogatja az ítélethozatalt, az asszony
feltehetően többször megismétli kérését. Egy idő után a bírónak már
kellemetlen a szüntelenül hozzá forduló özvegy, ezért igazságot szolgáltat
az ügyben.
A példa buzdítás az Istenhez fohászkodó, az Isten segítségét kérő ember
számára: ne fáradjunk bele az imádkozásba! Se Isten dicsőítésébe, se a
kérésbe. De kéréseinket ne követelve adjuk elő, hanem legyünk készek
elfogadni azt is, ha Isten más formában teljesíti azokat, mint ahogyan mi
elképzeltük.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk! Hálatelt szívvel imádunk, magasztalunk és dicsőítünk
téged! Mutasd meg nekünk szeretetedet! Urunk Jézus, igaz közbenjárónk az
Atyánál! Te jól ismersz minket és ismered szükségleteinket. Engedd csak
azt kérnünk, ami javunkra szolgál, s ami lelkünk üdvösségéhez szükséges.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161112.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 11., péntek

[Napi e-vangelium] 2016-11-11

2016. november 11. – Péntek, Tours-i Szent Márton püspök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön
az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal
dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig
elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a
kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután
a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek
birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és
ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti
befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti
fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!" Erre megkérdezik
tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna
neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként,
hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged?
Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?" Akkor a
király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim
közül eggyel is tettetek, velem tettétek!"
Mt 25,31-40

Elmélkedés:

A mai napon ünnepelt Szent Márton püspök személyében az irgalmasság
szentjét tiszteljük. Az irgalmasságból és a felebarát iránti szeretetből
olyan példát mutat ő mindenkinek, amelyet érdemes követnünk. Mert az
irgalmasság nem a szegények megsegítésének hangoztatását jelenti, hanem
konkrét cselekedeteket kíván. Ki kell lépnünk a szívtelenség falával
körbevett zárt világból, és nagylelkűséget kell tanúsítanunk a rászorulók
felé. Nem ismételgethetjük tovább, hogy mi is szegények vagyunk,
segítségre van szükségünk és mások támogatására szorulunk, hanem meg kell
feledkeznünk önmagunk gondjairól és hiányairól és nagylelkű szívvel kell
sietnünk a szegények felé.
A mindenható Isten jónak látta, hogy próbára tegye az akkor még katona
Mártont, ezért állította az útjába a szegény koldust. Szent Márton kiállta
a próbát, a koldusban felismerte Krisztust és nem szalasztotta el a
lehetőséget, hogy irgalmasságból jót tegyen vele. Bizonyára a mi
életutunkon is Isten rendeléséből időről időre megjelennek a rászorulók, a
szegények, a bajbajutottak, a nincstelenek. Ha megtagadva tőlük az
irgalmasságot elmegyünk mellettük, a végső ítéleten újra láthatjuk
arcukat, de akkor már csak magunkat vádolhatjuk mulasztásunk miatt.
Mindazért, amit másoknak adunk Krisztus iránti szeretetből, Istentől
kapunk jutalmat a mennyországban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Taníts minket arra, hogy óvatosak legyünk az
evilági javakkal és kincsekkel kapcsolatban, mert könnyen rabul ejthetik
szívünket és eltéríthetnek minket törvényeid útjától! Segíts minket, hogy
le tudjunk mondani mindenről azért, hogy megtaláljuk igazi kincsünket,
téged, aki lelkünk üdvösségét akarod, és rátaláljunk a te szeretetedre,
amely életünk igazi és teljes boldogságát jelenti.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

A Szívem első gondolata 2017. könyvről és új evangelizációs
kiadványainkról tájékoztatást találtok a következő űrlapon, ahol meg is
lehet rendelni (az űrlap biztonságos akkor is, ha a böngésző mást jelez):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRuaxAaeXplolV2fG44XfvgcZl27ZvpVDBM2gibY-PuiIBug/viewform

1000 könyv 1000 gyermeknek
A korábbi évekhez hasonlóan idén adventben is tartunk jótékonysági akciót,
amelynek keretében ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és
helyi karitász szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az
ingyenes könyveket, akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent
szegénységük miatt. Bár a mottónk továbbra is 1000 könyv 1000 gyermeknek,
most is megcélozzuk, hogy legalább 2000 gyermeknek örömet szerezzünk,
miként ez tavaly is sikerült.
Kérem, segítsétek evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200 Ft adomány
elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a karácsonyt. Az
adakozás az adakozónak is örömet fog jelenteni. A Jóisten fizesse meg
nagylelkűségteket!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz a 6-14 éves gyerekek számára. A kiadvány havonta
jelenik meg 64+4 oldalon, tele színes képekkel. Azoknak ajánlom, akik
szeretnének gondoskodni gyermekük, unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a 2017. évre a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeciKhu8R4mgc5Kd53UACYX_TLd_MPzHNOReKIu1yt842JAag/viewform

Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Élő Kenyér jótékonyság
Lehetőség van arra, hogy előfizessétek az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem az előfizető, hanem egy kárpátaljai,
erdélyi vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2017-re: 8000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!

E célokra az adományokat 2016. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. november 11.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermek vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak megjelölését, hogy melyik célra.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161111.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 10., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2016-11-10

2016. november 10. – Csütörtök

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa.
Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet
azt mondani: „Nézd itt van, vagy amott!" Isten országa köztetek van."
Azután tanítványaihoz fordult: „Jönnek napok, amikor az Emberfiának
egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd
nektek: „Nézzétek, itt van, vagy amott!" Oda ne menjetek, és ne higgyétek!
Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön
el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és
megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől."
Lk 17,20-25

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Isten országa eljövetelének idejéről kérdezik Jézust a
farizeusok. Az ő nézetük szerint Isten látványos módon belenyúl az emberi
történelembe, a korábbi világ különféle természeti katasztrófák
következtében elpusztul, végérvényesen elmúlik, az Isten által küldött
Messiás dicsőségesen megjelenik, megvalósítja uralmát, s ezzel egy új
korszak kezdődik el az emberiség számára. Jézus alapvetően cáfolja ezeket
az elképzeléseket, amikor kijelenti: „Isten országa nem jön el szembetűnő
módon."
Az egykori farizeusok gondolkodásához hasonló elképzelések az évszázadok
során sokszor megjelentek és egyes keresztény emberekben azt a hitet
ébresztették, hogy Krisztus második eljövetele valamiféle dicsőséges
bevonulás lesz a világba. Ezeknek az emberi elképzeléseknek semmi alapja
nincs. Miként Jézus nem uralkodó Messiás volt, hanem Isten alázatos
szolgája, aki a szenvedés vállalásában és halálában mutatkozott
Megváltónak, ugyanúgy a végső időkben újra megjelenő Krisztus is csalódást
fog okozni azoknak, akik evilági uralom megvalósítását várják tőle. Mert
Isten egészen másként képzelte el és valósította meg a megváltás művét,
mint ahogy az ember azt várná. Talán jó volna és minden bizonnyal az
szolgálna üdvösségünkre, ha elfogadnánk terveit, vezetését.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Tisztán látjuk, hogy korunkban milyen nagy szükség
van evangéliumod jó magjára, amely termést hozhat az emberi szívekben.
Támogass és lelkesíts bennünket, hogy ne féljünk tanúságot tenni a te
tanításodról és a te személyedről, hiszen benned mindenki felismerheti az
igazságot. Segítsd munkánkat és szolgálatunkat, hiszen minden növekedés
egyedül neked köszönhető!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161110.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 9., szerda

[Napi e-vangelium] 2016-11-09

2016. november 9. – Szerda, A Lateráni-bazilika felszentelése

Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment
Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot
árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort
font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az
ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat
felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne
tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy
írva van: „Emészt a házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
teszed?" Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig
épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő azonban
testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
Jn 2,13-22

Elmélkedés:

A mai napon Egyházunk a Lateráni-bazilika felszentelését ünnepli. Ez a
templom a római négy nagy bazilika egyike, a mindenkori pápa
székesegyháza, valamint „a város (Róma) és a földkerekség minden
templomának anyja és feje." Védőszentjei: Keresztelő Szent János és Szent
János apostol.
Az ünnep evangéliuma azt a jelenetet idézi elénk, amikor Jézus
megtisztítja a templomot, kiűzi onnan a kereskedőket, és eltávolít
mindent, amit méltatlannak tart Isten lakóhelyéhez. Cselekedetével újra
átadja eredeti rendeltetésének a templomot, hogy az valóban az
istentisztelet helye legyen. Tettét prófétai jelnek kell tekintenünk, azaz
Jézus birtokba veszi az ő Atyjának, az igaz Istennek a házát és jogot
formál arra, hogy meghatározza, milyen tevékenységeket szabad e helyen
végezni. Tettét a vallási vezetők számonkérték. Válaszában Jézus saját
testének lerombolásáról és annak felépítéséről beszél, kijelenti:
„Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!" A
kijelentés jelentőségét mutatja, hogy a zsidók pontosan ezeket a szavait
idézik és hozzák fel vádként kihallgatása során a főtanács előtt (vö. Mt
26,61), illetve a Golgotán, a kereszt alatt is ezzel gúnyolják az arra
járók (vö. Mt 27,40).
Minden templom Krisztus jelenlétének és az Istennel való találkozásnak a
helye.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Amikor a szentmisében a te szavadat hallgatom, a te irántam
való szeretetedre gondolok. Amikor áldozatod megújul az oltáron, ismét
csak a te végsőkig elmenő szeretetedre tudok gondolni. Amikor pedig a
szentáldozásban magamhoz veszem testedet, akkor értem meg igazán, hogy
mennyire szeretsz engem!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161109.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 8., kedd

[Napi e-vangelium] 2016-11-08

2016. november 8. – Kedd

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Melyiktek mondja béresének
vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: „Gyere ide tüstént, és ülj
asztalhoz." Nem ezt mondja-e inkább: „Készíts nekem vacsorát, övezd fel
magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz
te is?" S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így
ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok:
haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk
volt.
Lk 17,7-10

Elmélkedés:

A mai evangélium példázata, amely urakról és szolgákról szól, kiválóan
szemlélteti az egykori társadalmi viszonyokat, a gazdagok és a szegények
élethelyzetét. Az urak és a szolgák között nem csak kapcsolat volt, hanem
nagy különbség is. Ezt talán úgy jellemezhetnénk, hogy az úrnak mindent
szabad volt megtennie, semmiféle kötelezettsége nem volt szolgája felé, a
szolgának pedig semmiféle joga nem volt urával szemben. E nyilvánvaló
társadalmi egyenlőtlenséget Jézus e hasonlattal nem akarja minősíteni, nem
helyteleníti és nem is helyesli.
Jézus ezt a kijelentést teszi: „amikor megteszitek, amit parancsoltak
nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük,
ami a kötelességünk volt." Félreértés volna azt kiolvasnunk a szavakból,
hogy a szolgák fogadják el alárendelt sorsukat és tűrjenek el minden
megalázást gazdájuk részéről, törődjenek bele abba, hogy helyzetük soha
nem fordulhat jobbra. Az a gondolat is helytelen és rossz irányba visz
minket, hogy Isten úrként viselkedik és szolgaként bánik velünk.
A példázat nem az elvtelen szolgalelkűséget ajánlja, hanem az Isten előtti
alázatra akar minket emlékeztetni. Az Istennek való engedelmesség nem
megalázó, mert Isten soha nem akarja elvenni szabadságunkat. Szabadon
dönthetünk arról, hogy szolgáljuk-e őt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Nekem te vagy az Uram, akinek akaratát a sajátoménál jobban szeretem!
Mivel nem tudok állandóan szavakkal imádkozni; ha valaha is imádkoztam
igazi odaadással, most halld meg kiáltásomat! Fogadd kegyesen a téged
kérlelő odaadást, mint végtelen kiáltást; s hogy szavaim még méltóbbak
legyenek a meghallgatásra, adj imádságomnak erőt és állhatatosságot!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

A Szívem első gondolata 2017. könyvről és új evangelizációs
kiadványainkról tájékoztatást találtok a következő űrlapon, ahol meg is
lehet rendelni (az űrlap biztonságos akkor is, ha a böngésző mást jelez):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRuaxAaeXplolV2fG44XfvgcZl27ZvpVDBM2gibY-PuiIBug/viewform

1000 könyv 1000 gyermeknek
A korábbi évekhez hasonlóan idén adventben is tartunk jótékonysági akciót,
amelynek keretében ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és
helyi karitász szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az
ingyenes könyveket, akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent
szegénységük miatt. Bár a mottónk továbbra is 1000 könyv 1000 gyermeknek,
most is megcélozzuk, hogy legalább 2000 gyermeknek örömet szerezzünk,
miként ez tavaly is sikerült.
Kérem, segítsétek evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200 Ft adomány
elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a karácsonyt. Az
adakozás az adakozónak is örömet fog jelenteni. A Jóisten fizesse meg
nagylelkűségteket!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz a 6-14 éves gyerekek számára. A kiadvány havonta
jelenik meg 64+4 oldalon, tele színes képekkel. Azoknak ajánlom, akik
szeretnének gondoskodni gyermekük, unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a 2017. évre a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeciKhu8R4mgc5Kd53UACYX_TLd_MPzHNOReKIu1yt842JAag/viewform

Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Élő Kenyér jótékonyság
Lehetőség van arra, hogy előfizessétek az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem az előfizető, hanem egy kárpátaljai,
erdélyi vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2017-re: 8000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!

E célokra az adományokat 2016. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. november 8.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermek vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak megjelölését, hogy melyik célra.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161108.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 7., hétfő

[Napi e-vangelium] 2016-11-07

2016. november 7. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy
botrányok ne forduljanak elő; de jaj annak, aki azokat okozza! Jobb lenne,
ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is
megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha
vét ellened testvéred, fedd meg! De ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha
napjában hétszer vét is ellened, de hétszer fordul hozzád, és azt mondja:
Megbántam, – bocsáss meg neki!"
Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet!" Az Úr így
válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt
mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől, és verj gyökeret a
tengerben! – engedelmeskedik nektek."
Lk 17,1-6

Elmélkedés:

A mai evangéliumi részlet három témát érint röviden, amelyek közös pontja
a közösség, a közösségi élet. Elsőként a megbotránkoztatásról esik szó,
amely bármely közösség vagy csoport életében, az Egyházban is
előfordulhat. A botrányokozás itt azt jelenti, hogy a közösség egyik tagja
helytelen, erkölcstelen tettével rossz példát mutat másoknak. Az ilyen
személynek nincs helye a közösségben, mert a többieket is rossz
cselekedetekre ösztönzi. A botrányok akadályozzák a közösséget és annak
tagjait a hit útján való előrehaladásban.
Másodszor a megbocsátás fontossága kerül elő. A közösségen belül számtalan
esetben előfordulhat, hogy valaki megbántja, megsérti felebarátját. A
helyes eljárás ebben az esetben nem az, hogy az illetőt azonnal ki kell
zárni a közösségből. Ez főként akkor nem volna járható út, ha megbánja
tettét és bocsánatot kér. Ilyenkor meg kell bocsátani neki, még akkor is,
ha bűnét a későbbiekben megismétli, de újból kifejezi bánatát. A
megbocsátás azt szolgálja, hogy a közösség tagjai békességben éljenek
egymással, amelyet azonban ellehetetlenít a megbocsátás hiánya, azaz ha a
múltbeli hibás cselekedeteket állandóan a bűnös szemére vetjük.
Harmadikként a hit erejéről van szó. A közösség összetartó ereje ugyanis a
közös hit, amely Isten adománya az egyének és az egész közösség javára.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a hit forrása minden ember számára!
Istenségedet nem ismerték fel egyetlen pillanat alatt az apostolok és
tanítványaid. Nekik is végig kellett járniuk a hit útját a te
megismerésedtől egészen addig, hogy életüket áldozták érted. A hit lassan
ébredezett bennük. Miként bennem is lassan erősödik, növekszik. A
Szentlélek csendes munkája ez bennem. Olvasom az Atya üzenetét, figyelek
sugallataira, életemet Isten szándékaihoz igazítom. Uram, adj nekem
félelem nélküli hitet! Adj nekem élő hitet! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

A Szívem első gondolata 2017. könyvről és új evangelizációs
kiadványainkról tájékoztatást találtok a következő űrlapon, ahol meg is
lehet rendelni (az űrlap biztonságos akkor is, ha a böngésző mást jelez):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRuaxAaeXplolV2fG44XfvgcZl27ZvpVDBM2gibY-PuiIBug/viewform

1000 könyv 1000 gyermeknek
A korábbi évekhez hasonlóan idén adventben is tartunk jótékonysági akciót,
amelynek keretében ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és
helyi karitász szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az
ingyenes könyveket, akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent
szegénységük miatt. Bár a mottónk továbbra is 1000 könyv 1000 gyermeknek,
most is megcélozzuk, hogy legalább 2000 gyermeknek örömet szerezzünk,
miként ez tavaly is sikerült.
Kérem, segítsétek evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200 Ft adomány
elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a karácsonyt. Az
adakozás az adakozónak is örömet fog jelenteni. A Jóisten fizesse meg
nagylelkűségteket!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz a 6-14 éves gyerekek számára. A kiadvány havonta
jelenik meg 64+4 oldalon, tele színes képekkel. Azoknak ajánlom, akik
szeretnének gondoskodni gyermekük, unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a 2017. évre a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeciKhu8R4mgc5Kd53UACYX_TLd_MPzHNOReKIu1yt842JAag/viewform

Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Élő Kenyér jótékonyság
Lehetőség van arra, hogy előfizessétek az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem az előfizető, hanem egy kárpátaljai,
erdélyi vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2017-re: 8000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!

E célokra az adományokat 2016. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. november 7.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermek vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak megjelölését, hogy melyik célra.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161107.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 6., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2016-11-06

2016. november 6. – Évközi 32. vasárnap

Abban az időben Jézus ezeket mondta a szadduceusoknak, akik azt tartják,
hogy nincs feltámadás: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik
pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való
feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se
halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai,
mert feltámadtak.
Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról
szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob
Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen
mindenki érte él."
Lk 20,27. 34-38

Elmélkedés:

Bepillantani a mennybe
Embernek lenni azt jelenti, hogy születésünk pillanatától állandóan úton
vagyunk a halál felé. A gyermek ezt még nem tudja, nem gondol ilyesmire.
Felnőve egyre többször találkozunk az elmúlással, a halállal. A teremtett
dolgok nem létezhetnek örökké, életük elkezdődik az időben és egy idő után
véget ér. Keserűen tör fel belőlünk a kérdés: azért születünk meg és azért
élünk, hogy egyszer meghaljunk? Ez volna az élet célja? Mi értelme van így
élnünk? E kérdések elvezetnek minket oda, hogy ne csak a láthatókra, hanem
a láthatatlanokra is odafigyeljünk és felfedezzük lelkünket, a lelki
valóságokat, lelkünk vágyát az el nem múló dolgok, az örökkévalók iránt.
A mai vasárnap evangéliumában a feltámadásról és a túlvilági életről
olvasunk. Jézus a szadduceusok vallási csoportjához intézi szavait, akik
nem hittek a feltámadásban. Ők úgy érveltek, hogy azért nincs feltámadás,
mert a mózesi könyvekben nincs szó róla. Jézus Mózes személyét felidézve
igyekszik meggyőzni őket, de szavai aligha találtak nyitott fülekre.
Keresztény emberként nekünk is vannak kérdéseink a feltámadással, a
túlvilági léttel kapcsolatban. Ezek a kérdések nem jelentenek kételkedést
a feltámadásban, vagy annak elutasítását, hanem szeretnénk legalább egy
kis mértékig bizonyosságot szerezni a feltámadásról, nem elfelejtve, hogy
a hit világába tartozik. Olyan jeleket keresünk világunkban, amelyek arra
utalnak, hogy létezik a túlvilág. Először is azt érdemes észrevennünk,
hogy Isten az élet barátja, minden élet neki köszönhető. Erre utal Jézus
kijelentése is az evangéliumban: „Isten nem a holtaké, hanem az élőké,
hiszen mindenki érte él." Isten nem azért alkotta meg, teremtette meg a
világot, hogy egyszer minden a semmibe hulljon, minden teremtménye
megsemmisüljön. A teremtő Istentől, a szeretet Istenétől többet várunk, s
valóban ő nem a megsemmisülés, hanem a megújulás, a beteljesedés felé
vezeti a világot. Az ember újjáteremtése Isten megtestesülésével, emberré
válásával megkezdődött. Isten azért küldte el Fiát a világba, hogy
megváltsa és üdvözítse az embert. Jézus egész élete és halála értelmetlen
volna, ha az ember sorsa a végső megsemmisülés lenne. Éppen Jézus
feltámadása mutatja azt, hogy Isten üdvözítő terve nem értelmetlen.
A szentek életrajzában nagyon tanulságos lehet számunkra az, hogy ők
hogyan várták a halált, pontosabban azt, ami utána következik. Közvetlenül
a haláluk előtt mintha megláttak volna egy keveset abból a dicsőségből,
boldogságból, örömből, ami a túlvilágon várja őket. Élményeik által mi is
bepillantást nyerhetünk a mennybe. Lisieux-i Szent Teréz tüdőbajban halt
meg, élete utolsó napjaiban nagy szenvedéseket okozott neki a levegővétel.
Halálos ágya mellett ott voltak, együtt imádkoztak nővértársai. Nagy
szenvedései közben Teréz egyszer csak felült ágyában, felnézett a
feszületre és ezt mondta: Istenem, szeretlek. Néhány percig mosolyogva
nézett, majd visszahanyatlott az ágyára és meghalt. Mi történhetett ebben
a néhány percben? Nem tudjuk biztosan, de talán meglátott valamit a
mennyei boldogságból.
A feltámadásban való hit éltet minket és felkészít bennünket az örök
életre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! A halál könyörtelen tényével szembesülve könnyen
azt gondoljuk, hogy az életnek ezzel vége, s utána nem következik semmi.
Hisszük, hogy Isten, aki életet ad minden embernek, képes arra, hogy új
életet adjon a halál után. A mennyei Atya életet adott neked, amikor
húsvétvasárnap hajnalra feltámasztott, és új életet ad majd nekünk is,
amikor feltámaszt minket az örök életre. A feltámadást követően
találkozhatunk az örök szeretettel. Jézusom, hiszek feltámadásodban, s
hiszem, hogy te vagy a halhatatlan Úr. Te vállaltad emberi sorsunkat, s
életedet megosztottad velünk. Hozzád kötöm magam, hogy veled éljek, s
részesüljek a feltámadásban. Segíts engem szüntelenül törekedni a menny
felé!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Értesítelek benneteket, hogy hamarosan megjelenik a Szívem első gondolata
2017. című könyvem.
A könyv 2016. november 27. napjától (advent 1. vasárnapja) 2017. adventig
tartalmazza a napi evangéliumhoz írt elmélkedéseimet, illetve egy
imagyűjteményt. Szeretettel ajánlom azoknak, akik nem tudják vagy nem
szeretik az interneten olvasni, illetve azoknak, akik szívesebben viszik
magukkal könyv formájában. Az elmélkedések újak, tehát nem azonosak az
elmúlt évek szövegeivel.

Szeretettel ajánlom nektek a gyerekeknek szánt evangelizációs
kiadványainkat is. Az Élő Evangélium foglalkoztató füzet két változata is
megjelenik ebben az évben. Az egyik Szent Márton püspökünk példamutató
életéről ad tanítást a gyerekeknek, a másik pedig a 2017-es liturgikus "A"
év vasárnapjai és ünnepei kapcsán látja el őket kreatív feladatokkal,
hétről hétre. Mindkét kiadvány egész éves elfoglaltságot ad gyerekeknek. A
feladatok egyéni, közösségi és családi használatra egyaránt alkalmasak.

A megrendeléssel kapcsolatban részletes tájékoztatást találtok a következő
űrlapon (az űrlap biztonságos akkor is, ha a böngésző mást jelez):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRuaxAaeXplolV2fG44XfvgcZl27ZvpVDBM2gibY-PuiIBug/viewform

Az itt leadott rendeléseket utánvéttel küldjük. Változás az idei évben,
hogy a megrendelt csomagok fizetésére nincs lehetőség csekkes befizetésre.

Kérem, aki korábban postán, telefonon vagy e-mailben leadta megrendelését
a Szívem első gondolata 2017. című könyvre, UGYANAZT A RENDELÉST NE KÜLDJE
EL ISMÉTELTEN, mert a kiküldött csomagban mindkét rendelése benne lesz és
kétszer annyit kell érte fizetnie.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. november 6.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161106.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum