2007. július 21., szombat

[Evangelium] 2007-07-21

2007. július 21. - Szombat

A félkezére béna ember szombatnapon történt meggyógyítása után a
farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak,
hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét.
Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de
megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izajás
próféta jövendölése:
"Ez az én szolgám, akit kiválasztottam,
szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Kiárasztom rá lelkemet,
és ítéletet hirdet a nemzeteknek.
Nem vitatkozik, és nem kiabál;
szavát sem hallják a tereken.
A megroppant nádszálat nem töri el,
a pislákoló mécsbelet nem oltja ki,
míg csak győzelemre nem viszi az igazságot.
Az ő nevében bíznak a nemzetek."
Mt 12,14-21

Elmélkedés:

Mivel a bénakezű ember meggyógyítása szombaton történt, ellenérzés támad a
farizeusokban, mert Jézus megszegte a szombati nyugalmat. A nép viszont
mit sem törődik ezzel, sőt, egyre többet mennek Jézushoz a gyógyulás
reményében. A Mester azt kéri a meggyógyítottaktól, hogy ne beszéljenek az
esetekről és ne híreszteljék azokat. Vajon miért kéri ezt?
Egyrészt az lehet a kérés hátterében, hogy nem akar nyílt összetűzésbe
keveredni a farizeusokkal és a vallási vezetőkkel, nem akarja még inkább
önmaga ellen hangolni őket. De az is lehet indokolhatja a kérést, hogy
Jézus nem akar hivalkodni cselekedetével és nem szeretne feltűnést kelteni
a nép körében. Jobban szeretné ugyanis, ha tanítására és nem csupán a
csodákra figyelnének az emberek. Emellett természetesen Máté evangélista
magyarázata is igaz, aki a próféta jövendölések beteljesedését látja Jézus
tetteiben és személyében.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jöjj, Uram, Jézus, szolgád keresésére!
Jöjj, Jó Pásztor, elkóborolt és elfáradt bárányod keresésére!
Jöjj, Szentegyház Jegyese, az elveszett drachma keresésére!
Jöjj, irgalmas Atya, fogadni a tékozló fiút, aki visszatér!
Jöjj, ne vesszővel, hanem szeretetben és lelki édességgel!
Jöjj, hát Uram, mert egyedül neked van hatalmad visszahívni az elkóborolt
bárányt, megtalálni az elveszett drachmát, megbocsátani a tékozló fiúnak!
Jöjj, hogy üdvösség teremjen itt a földön, és öröm a mennyben! Hajlíts
engem magadhoz, és add meg nekem az igaz és tökéletes bűnbánattartást,
hogy az angyalok öröme lehessek, ó, Uram, üdvösségem Istene!


________________________________

Aktuális:
Kedves Listatagok!
Ezúton is köszöntöm a listára az útóbbi időben feliratkozókat, közülük név
szerint Vargáné Boda Bernadettet, aki a 9000. listatagunk, valamint Vanóné
Varga Juditot, aki őneki ajánlotta az e-vangéliumot. Ők ketten kapták meg
az Oltáriszentség imakönyvet.
Köszönetemet fejezem ki emellett mindenkinek, aki terjeszti az
evangéliumot!
Egy mammográf eredményre váró édesanyáért és családjáért kérnek imát.
Egy tagunk imát kér egy 8 éves kislányért, akit Kínába vittek őssejt
beültetésre, és egy emberért, hogy visszataláljon a munkahelyére és tovább
nevelje a gyerekeket.
Imát kérnek még Boglárkáért, hogy meggyógyujon veleszületett betegségéből.
A kérők nevében is köszönöm mindenki imáit!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. július 20., péntek

[Evangelium] 2007-07-20

2007. július 20. - Péntek

Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival
együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat, és
eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: "Nézd, tanítványaid
olyant tesznek, amit szombaton tilos cselekedni!" Jézus erre megkérdezte:
"Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett?
Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket,
amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak
a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként
a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül hogy vétkeznének?
Mondom nektek: a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit
jelent a mondás: "Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!", akkor sohasem
ítéltétek volna el az ártatlanokat. Mert az Emberfia ura a szombatnak is."
Mt 12,1-8

Elmélkedés:

A farizeusok a szombatra vonatkozó törvények megszegésével vádolják Jézust
a mai és a holnapi evangéliumban. Az ellenkezést először a kalászok
leszedése, majd pedig egy gyógyítás váltja ki. Máté evangélista arra
törekszik leírásában, hogy a vádaskodás alapjának hamisságát igazolja. Nem
Jézus, hanem a tanítványai szedik le a kalászokat, bár magatartásuk
részben jogosan kérhető számon mesterükön. Ennél azonban fontosabb, hogy
Jézus nem az eredeti mózesi Törvény ellen van, hanem csak azon szabály
érvényét kérdőjelezi meg, amelyekkel a farizeusok kiegészítették a
Törvényt. Emellett azt sérelmezi Jézus, hogy a Törvény igazi lényegét, az
irgalmasságot semmibe veszik, nem tartják meg azok, akik rajta számon
kérik a parancsok megtartását. A gyógyításokkal Jézus éppen ezt a törvény
szerinti irgalmasságot gyakorolja.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ima az állhatatosságért
Igazságtalanságnak gyűlölője és igazságnak tántoríthatatlan fejedelme,
Édes Atyánk a Krisztus Jézusban, aki erőtlenség alá vetetted az emberi
nemzetet, adj oly állhatatos és mindent könnyen kiállható szívet, hogy ha
nyomorúságok érnek bennünket, el ne csüggedjünk, tehozzád és ne másokhoz
folyamodjunk!
Adj továbbá a mi kezünkbe olyan kulcsot, mellyel bátran megnyithatjuk a te
lakóhelyedet, ahol nincs nyomorúság, nincs siralom és szomorúság, hanem
vég nélkül való öröm. Ámen.
Csokonai Vitéz Mihály


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Sokan tudjátok, hogy az e-vangélium mellett a leginkább a vértanúhalált
halt Brenner János atya tiszteletének előmozdítását tekintem szívügyemnek.
Ennek jegyében született Iváncsits Tamás: A jó pásztor című zenés drámája,
amely most megjelent CD-n és kazettán.A keresztény, ifjúsági dalairól
országosan ismert szerző ezen műve 17 dalban dolgozza fel János atya
életét. Azoknak ajánlom, akik valami csodálatosat, felemelőt és meghatót
szeretnének hallani és hallgatni. Részletes ismertetés és a megrendelés
lehetősége itt található:
[1]http://www.katolikus.hu/szombathely/brenner/brenner-ujd.html

Az oldalon bele lehet hallgatni a műbe.

Kapható a János atya életútját bemutató könyvem, amelynek ismertetése az
oldalon megtalálható. Szeretettel ajánlom gyerekeknek, ministránsoknak és
hittanosoknak.
Szeretettel: István atya

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/brenner/brenner-ujd.html
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. július 19., csütörtök

[Evangelium] 2007-07-19

2007. július 19. - Csütörtök

Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását: Jöjjetek hozzám mindnyájan,
akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket!
Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és
alázatos szívű és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én
terhem könnyű.
Mt 11,28-30

Elmélkedés:

Tanuljatok tőlem - szól hozzánk Jézus a mai evangéliumban. Mire vonatkozik
kijelentése? Mit érdemes tőle megtanulnunk? Kortársai gyorsan észrevették,
hogy a falvakat és városokat bejáró Jézus nagyhatású Tanító volt, akire
odafigyeltek az emberek. Tanításában különleges hatalom rejlett, amely
isteni küldetését jelezte. Szavainak olyan ereje volt, amely felülmúlt
minden emberi bölcsességet, s amelynek nem tudtak ellentmondani.
Nem csupán tanítására és annak mondanivalójára érdemes odafigyelnünk,
hanem egész életmódját érdemes megtanulnunk. Az emberekkel való
magatartása, türelme, szelídsége, alázata, engedelmessége, állandó
Istenre-figyelése, megbocsátó irgalma min-mind tananyag számunkra.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mindennapi ima
Örüljünk minden nap, ma is:
hogy Isten kegyelme velünk,
hogy Isten gondviselése őriz,
hogy Isten szeretete övez,
hogy Isten az Édesatyánk,
hogy Jézus a testvérünk,
hogy a Szentlélek bennünk lakik,
hogy Mária az Édesanyánk,
hogy őrangyalunk kísér,
hogy reményünk az örök hazáról beszél,
hogy bűneink miatt nem kell kétségbe esnünk,
mert Isten irgalmas.


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Sokan tudjátok, hogy az e-vangélium mellett a leginkább a vértanúhalált
halt Brenner János atya tiszteletének előmozdítását tekintem szívügyemnek.
Ennek jegyében született Iváncsits Tamás: A jó pásztor című zenés drámája,
amely most megjelent CD-n és kazettán.A keresztény, ifjúsági dalairól
országosan ismert szerző ezen műve 17 dalban dolgozza fel János atya
életét. Azoknak ajánlom, akik valami csodálatosat, felemelőt és meghatót
szeretnének hallani és hallgatni. Részletes ismertetés és a megrendelés
lehetősége itt található:
[1]http://www.katolikus.hu/szombathely/brenner/brenner-ujd.html

Az oldalon bele lehet hallgatni a műbe.

Kapható a János atya életútját bemutató könyvem, amelynek ismertetése az
oldalon megtalálható. Szeretettel ajánlom gyerekeknek, ministránsoknak és
hittanosoknak.
Szeretettel: István atya

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/brenner/brenner-ujd.html
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. július 18., szerda

[Evangelium] 2007-07-18

2007. július 18. - Szerda

Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám,
ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és
kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az
én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az
Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja
nyilatkoztatni.
Mt 11,25-27

Elmélkedés:

Beszédének befejezéseként Jézus a mennyei Atyát magasztalja azért, hogy
isteni életének titkait feltárta az emberek előtt. Ezt a titkot emberi
gondolkodásunkkal nem volnánk képesek sohasem megérteni vagy
kikövetkeztetni. A kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy Isten bemutatkozik
nekünk, feltárja előttünk életét, elmondja, hogy ki ő valójában,
megismerteti önmagát velünk. E folyamat Jézus Krisztusban éri el a
tetőpontját, aki emberré lesz, hogy még közelebb kerüljön hozzánk, s
ezáltal megismerjük őt. Jézus az, aki a legtöbbet árul el Isten titkából
személyével és szavaival. Küldetésének azt tartja, hogy megismertesse
velünk, emberekkel az igaz Istent. Ha meg akarom ismerni Istent,
mindenekelőtt Jézust kell megismernem.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Irgalmasságnak Atyja, aki a Szentlélek által és szent igéddel kisded
nyájadat összegyűjtötted, és széles e világon elterjesztvén, annyi
tévelygés, üldözés, háborúság között e mai napig megtartottad, igazgattad,
vezérletted, igaz tanítók által legeltetted és a pokol kapui ellen
győzelmessé tetted!
Add szent nevedért, hogy a Te hajódat a háborgó tengeri habok el ne
nyomják és el ne merítsék; add meg segítségedet, hogy a Te épületed amaz
igaz fundamentumon, az erős sziklán épen megmaradjon.
Őrizz minket, Uram, szárnyad alatt, hogy az igazságban mindvégig
tökéletesen megmaradván egy szívvel, egy lélekkel dicsérhessük szent
Felségedet.
Pázmány Péter

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. július 17., kedd

[Evangelium] 2007-07-17

2007. július 17. - Kedd

Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát
tette, és mégsem tartottak bűnbánatot: Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked,
Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák,
amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna,
szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek: Tirusz és Szidon
városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te,
Kafarnaum! Azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha
Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig
fennállna. Azt mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az
utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum.
Mt 11,20-24

Elmélkedés:

Megfigyelhetjük, hogy az evangéliumok csodákról szóló leírásaiban szinte
kivétel nélkül mindig szerepel az, hogy Jézus azokkal tud csodát tenni,
azokat tudja meggyógyítani, akik hisznek vagy akik kifejezik gyógyító
képességébe és isteni hatalmába vetett hitüket. Ugyanakkor azt is
észrevehetjük, hogy a csodák és csodás gyógyulások a többi jelenlévő
körében hitet ébresztenek, és sokan egy-egy ilyen eset hatására kezdenek
el hinni Jézusban. A csoda tehát egyrészt feltételezi a hitet a gyógyulni
akaró személy részéről, másrészt kiindulópontja, alapja lehet a hitnek.
Jézus csodáihoz mindig köthető a hit.
Mindennek ismeretében érthetjük meg Jézus korholását azon városlakók felé,
akik a csodák ellenére sem hisznek benne és nem ébred fel bennük a
bűnbánat. Mondhatjuk, hogy az igehirdetés és a számos csoda hatás nélkül
marad ezekben az esetekben. Jézus a hitet és a bűnbánatot hiányolja
ezeknél az embereknél.
Bennem mit ébreszt Jézus szava és jelenléte?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hálát adunk neked, Atyánknak,
az életért és az ismeretért,
amelyet nekünk, szolgáidnak
Krisztus által kinyilatkoztattál;
dicsőség legyen neked mindörökké!
Ókeresztény ima


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Ezen a héten átlépjük a 9000-es számot a listatagok tekintetében.
Szokásainknak megfelelően a kilencezredik feliratkozónak, illetve annak a
mostani listatagnak, aki őneki ajánlja a listára való feliratkozást
felajánlok egy-egy Az Oltáriszentség imakönyve című könyvet.
Köszönöm, hogy fontosnak tartjátok az e-mailes e-vangélium terjesztését, s
kérem, hogy a jövőben is ajánljátok barátaitoknak.
Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. július 16., hétfő

[Evangelium] 2007-07-16

2007. július 16. - Hétfő

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Ne gondoljátok, hogy azért
jöttem a földre, hogy békét hozzak! Nem azért jöttem, hogy békét hozzak,
hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a
leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember
ellensége. Aki atyját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó
hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó
hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó
hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt; de aki érettem
elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be; aki
pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad
be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad
be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig
csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az
az én tanítványom, bizony, mondom nektek: nem marad el a jutalma. Amikor
Jézus befejezte tizenkét tanítványa oktatását, továbbindult, hogy
tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban.
Mt 10,34-11,1

Elmélkedés:

A mai evangéliumban olvasott beszédét az apostolokhoz, tehát legszűkebb
tanítványi köréhez intézi Jézus. Olyan emberek ők, akiktől minden
bizonnyal a legtöbbet vár, ezért kérései nem könnyűek. Mindez azonban nem
csak nekik szól, hanem minden tanítványának, nekünk is. Mindenekelőtt azt
kéri tőlünk, hogy mindenkinél jobban szeressük őt. E szeretet abban éri el
tetőpontját, hogy életünk keresztjét felvesszük, s őt követjük a
kereszthordozásban. Emellett azt kéri tőlünk a mi Urunk, hogy adjuk át
neki életünket. Önmagunk önző szándékairól lemondva, az Ő akaratát
keressük és teljesítsük. Harmadszor pedig azt mondja, hogy segítsük
embertársainkat, főként a kicsinyeket.
A három kérésnek van egy közös vonása: a kereszthordozásban, az
önmagunkról való lemondásban és embertársaink segítésében egyaránt
Jézussal találkozunk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Én csak szegény bűnös vagyok, Uram,
de mihelyt szólítalak,
kegyelmeddel és irgalmaddal
egészen elárasztasz engem.
Legnagyobb boldogságomról mondanék le,
ha nem törekednék arra,
hogy mindig csodálatos
jelenlétedben éljek! Ámen.
Kolumbusz Kristóf


________________________________

Aktuális:
Zarándoklat indul Borsod megyéből a Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválra
július 30-tól augusztus 6-ig. Érdeklődni Bellesné Borbálánál a 48/436-088
telefonszámon lehet.

Ezen a héten átlépjük a 9000-es számot a listatagok tekintetében.
Szokásainknak megfelelően a kilencezredik feliratkozónak, illetve annak a
mostani listatagnak, aki őneki ajánlja a listára való feliratkozást
felajánlok egy-egy Az Oltáriszentség imakönyve című könyvet.
Köszönöm, hogy fontosnak tartjátok az e-mailes e-vangélium terjesztését, s
kérem, hogy a jövőben is ajánljátok barátaitoknak.
Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. július 15., vasárnap

[Evangelium] 2007-07-15

2007. július 15. - Évközi 15. vasárnap

Abban az időben: Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye
őt: "Mester - szólította meg -, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök
életet?" Jézus így felelt: "Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?"
A törvénytudó így válaszolt: "Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig,
mint saját magadat." Jézus ezt mondta neki: "Helyesen feleltél. Tedd ezt,
és élni fogsz." A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte
Jézustól: "De hát ki az én felebarátom?"
Jézus történettel felelt a kérdésre: "Egy ember Jeruzsálemből lement
Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és
félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton.
Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is
meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az
útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat
és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó
állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett
két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha
többet költenél rá, visszatérve megadom neked.
Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a
rablók kezébe került?" A törvénytudó így válaszolt: "Aki irgalmasságot
cselekedett vele." Jézus így folytatta: "Menj, és te is hasonlóképpen
cselekedjél!"
Lk 10,25-37

Elmélkedés:

Hol van az irgalmas szamaritánus?
Talán még emlékezünk rá, hogy néhány évvel ezelőtt, 2002-ben a Magyar
Katolikus Egyház plakátok segítségével igyekezett felhívni a figyelmet a
felebaráti szeretet fontosságára és gyakorlására. "Jót tenni jó" -
hirdette a plakát, amelyen egy kisgyermek félbetört cipót nyújtott egy
képzeletbeli rászorulónak. A plakát hátterében kissé nehezen észrevehetően
és nem egykönnyen felismerhetően pedig az irgalmas szamaritánus jelenete
volt látható. Sokan észre sem vették vagy nem ismerték fel az irgalmas
szamaritánust, de olyannal is találkoztam, aki azt gondolta erről a
háttérrajzról, hogy az országút menti plakátra felverték az autók a sarat.
Többször előfordult, hogy amikor valakinek beszéltem a plakátról és annak
elemeiről, az illető csodálkozva kérdezte: "Hol van az irgalmas
szamaritánus?" És akkor mindig mondtam, hogy nézze csak meg tüzetesebben a
rajzot és felismeri a jelenetet. A kérdés azóta is visszahangzik a
fülemben, s eszembe jut, ahányszor csak bajbajutottakkal találkozom: Hol
van az irgalmas szamaritánus? Ki segít ezeknek az embereknek?

Az evangéliumban az irgalmas szamaritánus jól ismert történetét hallottuk.
A példabeszéd két, egymáshoz hasonló kérdés között épül fel. Az elején az
írástudó kérdezi: "De hát ki az én felebarátom?" (Lk 10,29). A végén pedig
Jézus visszakérdez: "Ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók
kezébe került?" (Lk 10,36). Mindkét kérdés tulajdonképpen azt kérdezi,
hogy ki a felebarát, ki az embertárs? De a kettő között van egy nagy
különbség. Az írástudó azt kérdezi, hogy ki a felebarát, akinek segítséget
kell nyújtanunk? Ki az, aki segítségre szorul? Ki az, aki felé irgalommal
és szeretettel kell fordulnunk? Jézus viszont azt kérdezi, hogy ki az a
felebarát, aki segítséget nyújt? Ki az, aki irgalmasságot gyakorol? Ki az,
aki szeretettel fordul a bajbajutott felé? Az írástudó tehát azt kérdezi,
hogy kit tekinthet felebarátjának, Jézus pedig megfordítja a kérdést és
arra kíváncsi, hogy a bajbajutottnak ki volt az igazi felebarátja.

Az evangéliumi példabeszédből világosan kiderül számunkra a válasz az
írástudó kérdésére: a bajbajutott ember, a rablók által megvert ember, a
segítségre szoruló ember a felebarát. Jézus kérdésére is pontos választ
kapunk. Az első két ember, akik elmulasztották a segítségnyújtást, nem
voltak a felebarátai az agyonvert embernek. Csak az volt az igazi
felebarátja, aki irgalmasságot gyakorolt vele.

Ha a történetet átültetjük korunkra és a mi helyzetünkre, akkor ennek
megfelelően két kérdést tehetünk fel. Először is - az írástudóhoz
hasonlóan - azt kérdezzük, hogy ki a mi felebarátunk, kiknek kell
segítséget nyújtanunk? A választ a végtelenségig mondhatnánk: a
bántalmazást szenvedők, az üldözöttek, a háborús összecsapások áldozatai,
a fenyegetett és veszélyben élő emberek, a természeti katasztrófák
áldozatai, a csonka családok tagjai, a szülők nélkül felnövő gyermekek, a
létminimum alatt élők, a hajléktalanok, a komoly anyagi gondokkal küzdő
magyar nagycsaládok, a nyomorban élők, az éhezők, a magatehetetlen
betegek. Ők mind-mind rászoruló embertársaink és felebarátaink.

Másodszor pedig Jézus kérdéséhez hasonlóan ezt kérdezhetjük: Ki az igazi
felebarátja ezeknek az embereknek? Talán az, aki észre sem veszi
gondjukat? Vagy az, aki látván nyomorúságukat elfordul tőlük és
továbbmegy? Vagy az, aki a maga apró bajaira hivatkozva soha nem ad
támogatást annak, akinek nagyobb a problémája? Nem, ők nem bizonyulnak
igazi embertársnak. Aki elmulasztja a segítségnyújtást, az nem igazi
felebarát. Aki csak elméletben tudja, hogy segítenie kellene másoknak, de
a gyakorlatban nem tesz semmit, az nem felebarát. Jézus ma azt kérdezi
tőlünk: Hol vannak az irgalmas szamaritánusok? Ki az irgalmas
szamaritánus? Mindenfelé látni a sok rászorulót és szegényt. De ki segít
nekik? Soha ne gondoljuk, hogy mi nem tudunk segíteni vagy hogy a mi
segítségünk keveset ér! Tegyük meg azt a keveset, amit lehetőségünk és
erőnk megenged! Gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit, s legyünk
irgalmas szamaritánusok, akik nem megyünk el szó nélkül embertársaink
mellett, hanem a konkrét helyzetekben igazi segítséget adunk. Minden
jócselekedet, amit másoknak teszünk, Krisztusnak szól, s őneki tesszük.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Irgalmas Uram, jóságos Uram, bátorságot adtál, hogy megérezzem: neked
szükséged van rám. Adj erőt, hogy szeretni tudjam a társadalom
kivetettjeit, úgy, ahogyan te szeretsz engem.
Add, hogy megértsük: neked szükséged van ránk, és nekünk is szükségünk van
egymásra!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum