2014. március 15., szombat

[Evangelium] 2014-03-15

2014. március 15. – Szombat

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a (régi)
parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig ezt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak
titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját
jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha
ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a
jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek
köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is?
Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei
Atyátok!"
Mt 5,43-48

Elmélkedés:

Jézus szeretet-parancsa akkor éri el a csúcspontját, amikor azt mondja,
hogy túl az Isten iránti és az emberek iránti szereteten, még az
ellenségeinket is szeretnünk kell. Nem reménytelen elképzelés ez a
részéről, hanem egy olyan stratégia, amely lemond az erőszakról és a
bosszúról, s hisz abban, hogy a jóval, mint erkölcsi erővel le lehet
győzni a rosszat. A bántalmak és az üldözések türelmes elviselése ugyanis
egy idő után zavarba ejti azokat, akik azt vélik, hogy erőszakos
eszközökkel el lehet törölni a vallásosságot. Az ellenség szeretete olyan
tanúságtétel, amely a világ számára, a nem hívők számára teljesen
érthetetlen, de mégis Isten szeretetéről tanúskodik. Ezt bizonyítja az
Egyház vértanúinak példája, akik meg tudtak bocsátani bántalmazóiknak,
Jézusért képesek voltak elviselni a legszörnyűbb szenvedéseket és a halált
is, s akiknek tanúságtétele sokakat erősített meg a Jézus melletti hűséges
kitartásban.
A szeretet gyakorlásában nem lehetünk személyválogatók, miként Isten sem
az, hanem mindenkinek felkínálja kegyelmét. Törekedjünk a tökéletességre a
szeretet gyakorlásában mindenki iránt! Egyedül ezzel tudjuk legyőzni a
rosszat. Szeretettel, amely nem marad érzelem, hanem képes jót tenni
mindenkivel. Felejtsük el a bosszút, a megtorlást, a rosszindulatot!
Törekedjünk a tökéletes szeretet elérésére!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Szívünk nemes szándékával keresünk téged, mert
evangéliumodban felismertük az örök élet tanítását. Az evangélium szerint
élve akarunk követni téged, mert egyedül a te tanításod és személyed
követésre méltó. Nem adjuk életünket látszat-igazságok szolgálatára, hanem
evangéliumod teljes igazságát, mint igazi örömhírt akarjuk hirdetni
azoknak, akik tévedéseik után életünk értelmét keresik. Ismerjék fel ők
is, hogy te vezetsz bennünket az örök üdvösségre!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140315.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. március 14., péntek

[Evangelium] 2014-03-14

2014. március 14. – Péntek

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem
múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek
országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!" Aki öl,
méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre
mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te
esztelen!", méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te
istentelen!", méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az
oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza
van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki
testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat!
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy
átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem
fizeted.
Mt 5,20-26

Elmélkedés:

Jézus korában a farizeusok számítottak a leginkább vallásos csoportnak. A
nép körében arról voltak ismertek, hogy a vallási törvényeket a
legmesszebbmenőkig megtartják. Bár az emberek tisztelték őket emiatt,
Jézus mégsem volt elégedett vallásos magatartásukkal, mert sokszor csak a
parancsok külső megtartására törekedtek, s nem állt szívükhöz közel azok
tartalma. Jézus rögtön észrevette, hogy inkább keresték az emberek
tetszését, mint Istenét. Jézus azt szeretné, hogy e látszat-vallásosságot
felülmúlja az ő tanítványainak a vallásos magatartása. Az ő követői ne
csupán a külső cselekedetekre figyeljenek, hanem gondolataikra és szívük
szándékára is. Az igazi vallásosság mozgatórugója csak az Isten iránti
őszinte szeretet lehet.
Mivel tudjuk felülmúlni a farizeusi törvénytiszteletet? Mi az a többlet,
amely Isten előtt igazzá tesz minket? Mi az, ami nem hiányozhat belőlünk,
ha a mennyek országába akarunk jutni? Az evangéliumban felsorolt példák a
testvéri szeretetre és az irgalmasságra irányítják figyelmünket, mint
olyan értékekre, amelyek élettel töltik meg embertársainkkal és Istennel
való kapcsolatunkat. A szeretet hiánya és a harag megmérgezi az emberekhez
való viszonyunkat. A megbocsátás hiánya pedig megakadályozza, hogy Isten
elé álljunk, aki azt várja tőlünk, hogy legyünk irgalmasok másokhoz,
ahogyan ő irgalmat gyakorol velünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, beismerem, hogy oly sokszor ítélkezem mások felett. Bosszút
akarva olykor szinte köveket ragadnék, hogy a bűnös elnyerje méltó
büntetését. Az irgalmasság hangját sokszor elnyomja szívemben a kegyetlen,
szívtelen ítélkezés. Jézusom, te egészen másként tekintesz a bűnösre. Te
feltétel nélkül bocsátasz meg mindenkinek, nekem is. Ezt a feltétel
nélküli megbocsátást szeretném megtanulni Tőled, s gyakorolni embertársaim
felé.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140314.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. március 13., csütörtök

[Evangelium] 2014-03-13

2014. március 13. – Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Kérjetek, és adnak
nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek.
Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót
nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér
tőle? Vagy ha halat kér, ki ad kígyót neki? Ha tehát ti – bár rosszak
vagytok – tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti
mennyei Atyátok azoknak, akik kérik őt. Amit tehát akartok, hogy veletek
tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez ugyanis a mózesi törvény és
a próféták tanítása."
Mt 7,7-12

Elmélkedés:

Az ima és az Istenhez intézett kérések hatásáról és hatékonyságáról beszél
Jézus. E részlet mintegy kiegészíti a Miatyánk megtanításáról szóló
szakaszt, amiről kedden olvastunk. Egyszerű szavakat használ: „Kérjetek és
adnak nektek" (Mt 7,7).
Könnyen azt gondolhatnánk ez alapján, hogy a mi imánktól vagy annak
minőségétől, esetleg mennyiségétől függ a kérések teljesítése, de nem
erről van szó. Imáink és kéréseink hatása nem rajtunk múlik, hanem az
Isten jóságától függ. Nem azért teljesülnek kéréseink, mert jól
imádkozunk, hanem azért, mert az Atya jóságos hozzánk. Ezt világítja meg
Jézus példázata az apáról, aki gyermekeinek mindig jót ad. Isten nem
érdemünk miatt, hanem önmaga jóságából és szeretetéből fakadóan ad nekünk
minden jót, ami lelkünk javára szolgál.
„Kérjetek, és adnak nektek" – mondja Jézus. A nagyböjti időben e szavakat
arra is vonatkoztatjuk, hogy ha Isten irgalmát kérjük, akkor azt meg
fogjuk kapni. Az Egyháznak szüntelenül hirdetnie kell az isteni
irgalmasságot, hogy az emberek tudatában és emlékezetében állandóan ott
legyen az irgalmas Isten arca. Az irgalom új lehetőséget nyit számunkra és
reményt ad, amely megvéd a kétségbeeséstől. Van kiút a bűnös élet
állapotából, van lehetőség arra, hogy új életet kezdjünk. Fedezzük fel
Isten irgalmát és kérjük bocsánatát vétkeinkért!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Istenem, mikor találom meg végre nyugalmamat? Nagyon vágyódik lelkem
tehozzád! De erős leszek, s türelmesen várom azt az órát, melyen isteni
Megváltóm az örök üdvösségre hív. Addig csak az lesz a gondom, hogy neki
tetszően éljek, s szent akaratát teljesítsem.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140313.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. március 12., szerda

[Evangelium] 2014-03-12

2014. március 12. – Szerda

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel
együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket,
hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Jónás."
Lk 11,29-32

Elmélkedés:

A tömeg nem elégszik meg a csodákkal, hanem jelet vár Jézustól, olyan
jelet, amely igazolja messiási mivoltát. Jézus viszont nem ad ilyen jelet,
hanem azt mondja, hogy ő maga a jel e nemzedék számára. Ahogyan Jónás jel
volt kortársai számára, ugyanúgy jel az Emberfia is – írja Lukács
evangélista. Jónás azt a küldetést kapta, hogy hirdesse Ninive lakóinak a
megtérést. Isten bűnbánatot adott a város lakói szívébe, akik a próféta
szavára megbánták bűneiket. Jónás ugyan azt várta, hogy az isteni büntetés
majd bekövetkezik, Isten azonban megbocsátott a bűnbánóknak.
Ugyanezt a történetet Máté is leírja (vö. Mt 12, 38-42), de ő azzal
magyarázza ennek a jelnek a lényegét és a két személy összehasonlítását,
hogy miként Jónás három napig volt a hal gyomrában, ugyanúgy lesz majd
Jézus is három napig a „föld szívében," utalva ezzel Jézus halálára és
feltámadására.
Lukácsnál azonban más az összehasonlítás alapja. Ninive lakói számára
Jónás próféta Isten igéjét hirdette, s ez volt az a jel, amelynek hatására
bűnbánatot tartottak. Bűnbánattartásuk kieszközölte a város
megmenekülését. Ugyanígy, a bűnbánatot hirdető Jézus is jel, hiszen aki
meghallja és megszívleli szavait, az Isten irgalmának köszönhetően
megmenekülhet a büntetéstől. Jézus jel volt kortársai számára és a mi
számunkra is. Meghallom-e Jézus bűnbánatra indító szavát?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s
hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal,
igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez
vezető utat. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé,
aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten. Jézusom,
társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon keresztül az életre vezet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140312.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. március 11., kedd

[Evangelium] 2014-03-11

2014. március 11. – Kedd

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Amikor imádkoztok, ne
szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor
nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen
mennyei Atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti
tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok
meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Mt 6,7-15

Elmélkedés:

A mai szentírási szövegben Jézus a Miatyánkot tanítja meg tanítványainak,
majd annak egyik mondatát részletesebben így fejti ki: „Ha ti nem
bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket"
(Mt 6,15). Bár a hívő ember számára a nagyböjti időszak egyik fontos
jellemzője az imádság, mégis talán éppen e mondat és annak magyarázata
miatt kerülhetett a nagyböjti evangéliumok közé ez a szövegrészlet.
A húsvéti előkészület célja a bűnbánattartás. A szentgyónásban
töredelmesen és őszintén megvalljuk Isten előtt bűneinket. A feloldozás
azt jelzi, hogy Isten megbocsátott nekünk, eltörölte vétkeinket. A
bűnbocsánat Isten irgalmának köszönhető. Aki kész tiszta szívből
megbocsátani embertársainak, maga is számíthat Isten bocsánatára. A
megtérés tehát nem csupán az Istennel, hanem az embertársainkkal való
kapcsolatunkat is megújítja.
És egy másik gondolat a Miatyánkhoz: Jó lenne, ha ezt az imát megtanulnák
azok is, akik önmagukat képzelik Istennek. Megtanulnák olyanok, akik
mindenhatónak képzelik magukat, s azt hangoztatják, hogy nincs szükségük
Istenre vagy az ő segítségére. Talán nem is szükséges az egész imát
megtanulni, hanem elég az első sorban szereplő megszólítást. Ezen a héten
tanuljuk meg mi is a megszólítást! Szólítsuk meg Istent! Nevezzük Istent
Atyánknak! Bátran megtehetjük, hiszen Jézus tanította, kérte ezt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Imádunk téged, Jézus Krisztus! Letérdelünk előtted. Nem találunk olyan
szavakat vagy gesztusokat, mellyel kifejezhetnénk azt a hódolatot, mellyel
a te kereszted eltölt bennünket, mellyel a megváltás ajándéka átjár
minket, melyet te az egész emberiségnek, az egynek és a sokaságnak
egyaránt elhoztál azzal, hogy teljesen és feltétel nélkül alávetetted a te
akaratodat az Atya akaratának.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140311.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. március 10., hétfő

[Evangelium] 2014-03-10

2014. március 10. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor az
Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és helyet
foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő
pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a
kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután
a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek
birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és
ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és
ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti
fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!"
Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy
enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor
láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy
betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
meglátogattunk volna?" Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek:
Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!"
Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti, átkozottak, az örök
tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem
adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, és
nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és
börtönben sínylődtem: és ti nem látogattatok meg engem!"
Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni,
idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a
segítségedre?" Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit
e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!" Ezek akkor az
örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.
Mt 25,31-46

Elmélkedés:

A végső ítéletről szóló mai evangéliumi részben arról van szó, hogy
egyesek az embertársaiknak nyújtott irgalmas tetteik jutalmaként elnyerik
az üdvösséget, míg mások, akik nem ismerték fel a szükséget szenvedőkben
Krisztust és elmulasztották a segítségnyújtást, nem jutnak be az örök
életre.
A Katolikus Egyház liturgikus rendje azért tárja elénk most, a nagyböjtben
ezt a szakaszt, mert emlékeztetni akar bennünket arra, hogy ez az időszak
nem csupán a böjtölésről, az önmegtagadásról és a lemondásokról szól,
hanem arról is, hogy gyakorolnunk kell a felebaráti szeretetet. Az
alamizsna adás ugyan régies kifejezésnek tűnik, de ma is időszerű
cselekedet. Nem csupán sajnálatból való adakozás ez, hanem vallásos
cselekedet, amely a szegényben és a rászorulóban magát Krisztust látja
meg, s amely mindig nagylelkű és tapintatos. A szegények iránti
rokonszenvünk és segítőkészségünk gyakorlati megnyilvánulása ez. Az
alamizsnálkodást Jézus az imádság és a böjt mellett a vallásos élet
harmadik pillérének nevezi (vö. Mt 6,1-18), amelyet önzetlenül, sosem
kérkedve vagy hivalkodva az emberek előtt, és viszonzást nem várva kell
gyakorolnunk.
A nagyböjti időben talán ne menjünk el minden koldus mellett üres kézzel.
Vagy próbáljunk meg olyan valakinek segíteni, aki valóban rászorul.
Adományunkat Krisztusnak adjuk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Lelkünk megtisztítását kérjük tőled. Mi sokszor
megelégszünk a felületes bűnbevallással, de te gyökeres megújulást vársz
tőlünk. Te képes vagy alapjaiban megtisztítani lelkünket, hogy egyedül
Istennek éljünk. A lelki megújulás adjon nekünk erőt ahhoz, hogy
evangéliumod hirdetői legyünk a világban azok számára, akik még keresik
megtisztító irgalmadat és felemelő szeretetedet.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140310.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. március 9., vasárnap

[Evangelium] 2014-03-09

2014. március 9. – Nagyböjt 1. vasárnapja

Abban az időben: A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán
megkísértse.
Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a
kísértő és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek
változzanak kenyérré!" Jézus ezt felelte: „Írva van: Nemcsak kenyérrel él
az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik."
Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára
állította. Így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van:
Angyalainak megparancsolta: A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne
üsd a lábadat!" Jézus ezt válaszolta: „De az is írva van: Ne kísértsd
Uradat, Istenedet!"
Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ
valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: „Ezt mind neked
adom, ha leborulsz és imádsz engem!" Ekkor Jézus azt mondta neki:
„Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki
szolgálj!"
Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki.
Mt 4,1-11

Elmélkedés:

A puszta csendje
Legnagyobb ünnepeinkre, a karácsonyra és a húsvétra úgy készülünk, hogy
lélekben a pusztába vonulunk. A karácsonyi előkészületként szolgáló
adventi időszakban Keresztelő Jánoshoz megyünk a pusztába, aki a megtérést
és bűnbánatot hirdeti, ezzel készítve fel bennünket a megváltó érkezésére.
A húsvéti előkészület, a nagyböjt pedig azzal kezdődik, hogy Jézussal
vonulunk ki a pusztába. A puszta csendje kiválóan alkalmas arra, hogy
csendet teremtsünk lelkünkben. Olyan csendet, amelyben megszólal Isten.
Csendet, amelyben meghalljuk Istent. Csendet, amely elnémítja személyes
szándékainkat, akaratunkat és vágyainkat, és teret enged annak, hogy
megismerjük Isten szándékát, átadjuk neki akaratunkat és az ő vágya, terve
valósuljon meg életünkben. Kivonulunk a pusztába, hogy megtaláljuk a
csendet. Azt a csendet, amelyben Isten van jelen és ő munkálkodik. Az
életünket átalakító csendet. A lelki megújulást, újjászületést nyújtó
csendet. Az imádságra ösztönző csendet. A lemondásra és a böjtre nevelő
csendet. A nagylelkű adakozásra buzdító csendet. Az élet értelmére
rámutató csendet. A szenvedés elfogadására tanító csendet. A halálba
szenderülés csendjét. A feltámadást váró csendet. Mennyi csodát rejt
számunkra a puszta! Mennyi titkot őriz! Mennyi új felfedezés vár minket
ebben a csendben! A puszta megszólaló csendjében. A puszta bűnbánatra
indító csendjében. A pusztaság Isten felé irányító csendjében.
Ez a jelképes puszta az, amelyben meghallhatjuk a krisztusi örömhír
lényegét: Isten megbocsát. Isten irgalommal fordul hozzánk. Nincs okunk a
félelemre, nem kell tartanunk az isteni büntetéstől, ha felélesztjük
magunkban az Isten iránti szeretetből fakadó bűnbánatot. Isten kész
eltörölni bűneiket, megbocsátani nekünk.
Hol jelentkezik számunkra mégis a kísértés? Először is ott, hogy nincs
bűn. Nem érezzük azt, hogy egyes cselekedeteinkkel szembefordulunk
Istennel. És itt még nem is minősítettem e cselekedeteket rossznak,
károsnak vagy vétkesnek. Ezzel azt akarom mondani, hogy bizonyos
helyzetekben nem érezzük, nem tudatosul bennünk, nem vesszük észre, hogy
rosszat teszünk, kárt okozunk a másik embernek, megszegjük az emberek
közötti kapcsolatok alapszabályait, azaz egyszóval bűnt követünk el. A bűn
nem létezik számunkra. Nem minősítjük tetteinket sem jónak, sem rossznak,
hanem megtettük és ennyi. Ez a teljes felelőtlenség. Nincs bűn, tehát
nincs szükség bűnbánatra sem.
A kísértés második területe az, hogy nincs bűntudatunk. Nincs meg bennünk
az őszinteség és alázat, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy
felismerjük, belássuk bűneinket. Jónak, szentnek, igaznak tartjuk
magunkat, s azt hisszük, hogy Isten tetszését leli bennünk. De ezzel csak
ugyanolyan farizeusok vagyunk, mint akiket éppen kétszínűségük miatt
ostorozott egykor Jézus. Csak egy farizeus gondolhatja azt, hogy neki
nincs bűne! A bűntudat hiányának hátterében egyértelműen az húzódik meg,
hogy nem akarjuk vállalni cselekedeteinkért a felelősséget, s nem
gondolunk arra, hogy azoknak következményei lesznek.
A harmadik kísértés pedig akkor ér minket, amikor nem hiszünk Isten
irgalmában. Nem akarjuk elhinni, hogy Isten irgalma nagyobb a bűneinknél.
Azt gondoljuk, hogy bűneink és engedetlenségünk miatt olyan távol vagyunk
Istentől, hogy már sosem tudunk visszatérni hozzá és ő sem talál meg
bennünket. Olyannyira kiszakítottuk magunkat Isten szeretetéből, hogy
sosem lehetünk újra méltók arra. Úgy bemocskoltuk vétkeinkkel lelkünk
ruháját, hogy még Isten sem képes lelkünket új, ragyogó ruhába öltöztetni.
Olyan bűnöket követtünk el, amelyek miatt nincs többé helyünk mennyei
Atyánk házában. E mondatokkal a tékozló fiúról és az ő irgalmas atyjáról
szóló példabeszédre (vö. Lk 15,11-32) utalok, amely egyértelműen tanítja,
hogy az irgalmas Isten mindig vár bennünket.
Segítsen bennünket a nagyböjti időszak e kísértések legyőzésében!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, irgalmas Atyánk! Te a nagyböjt során időt adsz nekünk, hogy a
pusztába menjünk és annak csendjében meghalljuk bűnbánatra való
felszólításodat. Az egyetlen út, amely hozzád vezet: bűneink beismerése.
Adj bölcsességet, hogy felismerjük a bűnt, felismerjem bűneimet! Adj
alázatot, hogy bűnbánat ébredjen szívemben! Adj irántad való bizalmat,
hogy higgyek irgalmadban és szeretetedben! Isten, bocsásd meg bűneimet!
Add szívembe újra az engedelmességet, akaratod teljesítését, hogy méltó
legyek arra, hogy gyermekednek nevezz!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140309.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum