2018. március 24., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-03-24

2018. március 24. - Szombat

Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan
hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban
elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a
főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak:
"Mit tegyünk? Ez az ember sok csodát művel. Ha engedjük, hogy
folytassa, mindnyájan hisznek majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és
elpusztítják szentélyünket és népünket." Közülük az egyik, Kaifás, aki
abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik: "Ti nem tudtok semmit.
Gondoljátok csak meg: jobb, ha egy ember hal meg a népért, minthogy az
egész nemzet elpusztuljon!" Ezt pedig nem magától mondta, hanem mint
annak az évnek főpapja prófétaként megjövendölte, hogy Jézus a népért
hal meg; sőt, nemcsak a népért, hanem hogy egybegyűjtse Isten
szétszóródott gyermekeit. Attól a naptól kezdve megegyeztek abban, hogy
megölik őt. Ezért Jézus nem mutatkozott többé nyilvánosan a zsidók
előtt, hanem visszavonult a pusztaság melletti vidékre, egy Efraim nevű
helységbe, és ott tartózkodott tanítványaival együtt. Közeledett a
zsidók húsvétja. A vidékről már az ünnepek előtt sokan felzarándokoltak
Jeruzsálembe, hogy megszentelődjenek. Ezek keresték Jézust, és még a
templomban is beszélgettek róla: "Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre?" A
főpapok és a farizeusok ugyanis ekkor már kiadták a rendeletet, hogy
aki tud valamit Jézus tartózkodási helyéről, jelentse, hogy elfoghassák
őt.
Jn 11,45-57
Elmélkedés:
Az előző napok evangéliumaiban azzal találkoztunk, hogy egyre jobban
fokozódik a Jézussal való szembenállás tanítása, kijelentései miatt. A
vallási vezetőkben megérlelődik a szándék, hogy vesztét okozzák,
megkövezzék. A mai evangélium azzal kezdődik, hogy Jézus csodái szintén
fokozzák a vele szembeni gyanút, ellenszenvet. A csoda, amire a
bevezetés utal, Lázár feltámasztása. Az esemény láttán ugyanis sokan
hittek Jézusban. Ezen nem lepődünk meg, hiszen egyetlen ember sem képes
senkit visszahozni a halálból. Ha tehát Jézus képes erre, akkor
természetfeletti ereje van, nagyobb hatalommal rendelkezik, mint bárki
ember, s ebből az következik, hogy ő valóban Isten.
Lázár feltámasztása után a zsidó főtanács veszi a kezébe az ügy
kezelését. Döntés születik arról, hogy Jézusnak meg kell halnia. Nincs
még szó kihallgatásról, Jézust nem idézik a főtanács elé, hanem eddigi
ismereteik alapján megelőlegezik a halálos ítéletet. A farizeusok azt
feltételezik, hogy Jézus működése nyomán beáll valamiféle politikai
zavar, talán lázadás indul, amelyet a rómaiak bizonnyal nem fognak
eltűrni, sokakat megölnek, talán még a templomot is lerombolják. Ezt a
veszélyt úgy lehet elhárítani, ha Jézust megölik.
A halálos ítélet kimondását János evangélista úgy mutatja be, hogy
egyúttal megfogalmazza Jézus halálának értelmét: ő az egész népért,
minden emberért fog meghalni.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó Krisztus Jézus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy
az isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot,
amely elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged
tökéletes és oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és
gyarlóságaim ellenére el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya
keblére. Add, hogy hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el
ne szakadjak tőled.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180324.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum