2018. március 22., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-03-22

2018. március 22. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz: "Bizony, bizony, mondom
nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre." A zsidók azt
felelték: "Most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy.
Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt mondod: "Aki
tanításomat megtartja, nem hal meg örökre". Nagyobb vagy talán Ábrahám
atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat?"
Jézus így válaszolt: "Ha önmagamat dicsőíteném, az semmit nem érne. Az
én Atyám az, aki megdicsőít engem. Ti Isteneteknek mondjátok őt, de nem
ismeritek. Én ismerem őt, és ha azt mondanám, hogy nem ismerem,
hozzátok hasonló, hazug lennék. De én ismerem az Atyát, és megteszem,
amit mond. Ősatyátok, Ábrahám ujjongott, hogy megláthatja eljövetelem
napját. Látta, és örvendezett." A zsidók erre felháborodtak: "Még
ötvenesztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?" Jézus így válaszolt:
"Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok."
A zsidók erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt
előlük, és kiment a templomból.
Jn 8,51-59
Elmélkedés:
Az Istentől kapott szabadságunknak köszönhetően képesek vagyunk arra,
hogy elutasítsuk a bűnt, megszabaduljunk annak kényszerítő erejétől és
Isten szolgálatát válasszuk. Szabad és felelősségteljes választásunk
következménye az, hogy az örök életben együtt lehetünk majd Istennel.
Ezzel kapcsolatban teszi Jézus a következő kijelentést: "Aki
tanításomat megtartja, nem hal meg örökre." Értelemszerűen az fogja
Jézus tanítását megtartani, aki hisz benne és hisz abban, hogy ez a
tanítás az örök életre vezet. Ehhez azonban hozzá kell tennünk azt,
hogy a mi Urunk nem csak a szóbeli tanítás megvalósítását várja tőlünk,
hanem az ő követését is, hiszen ő a vezetőnk az örök élet útján.
Jézus tanítása túlmutat a földi élet néhány évtizednyi keretein,
kiszélesíti az idő távlatait, megnyitja számunkra az örökkévalóságot.
Földi életünk lezárul a halál pillanatával, de ezután következik a
feltámadás, amely révén Isten átvezet minket az örök életbe. Hitünknek
egy újabb lényeges eleme tehát az, hogy higgyünk a feltámadásban.
Krisztus megígéri, hogy akik a földön hisznek benne és vele élnek, azok
részesedni fognak majd a feltámadásban is. A nagyböjti időszak az Úr
feltámadásának húsvéti eseményéhez vezet, amely esemény megerősíti
bennem az örök élet hitét és vágyát.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézusom! Köszönöm, hogy jelenléteddel mindent átformálsz! Téged nem
kötnek a formulák, az előírt rendelkezések. Nem külső parancsoknak
akarod, hogy engedelmeskedjünk, hanem az élő Istennek. Szentlelkedet
nem lehet korlátok közé szorítani. Az új Borhoz, ami te magad vagy, új
tömlőt akarsz adni. S bár nem veted el a régi törvényeket, újat adsz
nekünk, amit a szívünkbe írsz. Nem szeretnéd, ha pusztán szokások
rabjai lennénk, hogy csak azért böjtöljünk, mert mások ezt teszik.
Ennek csak akkor van értelme, ha belülről érezzük szükségét, amikor nem
vagyunk közel hozzád. Köszönöm, Uram, hogy megmutatod, hogyan éljek
Lélekből, belső indíttatásból, és nem kívülről magamra öltött szabályok
szerint. Ámen.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180322.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum