2018. március 21., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-03-21

2018. március 21. - Szerda

Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta
nekik: "Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim:
megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz
benneteket." Ők erre tiltakoztak: "Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és
soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: Szabadok
lesztek?"
Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom nektek: mindaz, aki bűnt
cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában,
de a fiú ott marad mindvégig. Ha viszont (Isten) Fia szabaddá tesz
titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai
vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én
azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam; ti ellenben azt teszitek,
amit a ti atyátoktól hallottatok." Erre közbevágtak a zsidók: "A mi
atyánk Ábrahám!"
Jézus így folytatta: "Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt,
amit Ábrahám tett! De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot
hirdetem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt
teszitek, amit atyáitok tettek!" Ők azonban tovább erősködtek: "Mi nem
vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van: az Isten." Jézus
azonban megállapította: "Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem,
mert én Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem,
hanem az Isten küldött engem."
Jn 8,31-42
Elmélkedés:
Az Úr szavaiból tudjuk, hogy mindent az Atya megbízásából tesz,
cselekedetei a mennyei Atya akaratának a megnyilvánulásai. Neki
engedelmeskedik akkor is, amikor vállalja a szenvedést és feláldozza
életét a kereszten az emberek megváltása érdekében. Az Atyával való
egysége és iránta való engedelmessége immár nem titok senki előtt,
nyíltan beszél erről tanításai során. Az egyszerű nép és a vallási
vezetők egyaránt hallják ezt az üzenetet, ezt a kinyilatkoztatást, de
mégis másként reagálnak rá.
A mai részben nem a hitetlenekhez szól Jézus, hanem a benne hívőket
akarja tanítani: "Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán
tanítványaim." A tanítványi élet lényege a Jézus személyéhez való
kapcsolódás, valamint tanításának megismerése és teljesítése. Majd
hozzáteszi: "megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá
tesz benneteket." János evangélista itt tulajdonképpen nem Isten, nem
az Atya megismerésére gondol, hanem kifejezetten a Fiúisten, Jézus
személyének megismerésére, aki aztán majd megismerteti az emberekkel az
Atyát. Tehát az Atya megismerése Jézus személyén keresztül lehetséges
számunkra. Jézus joggal nevezi magát Igazságnak, hiszen ő a
kinyilatkoztatás teljessége, személyében a szentháromságos Isten
teljesen feltárja és odaajándékozza magát az embereknek.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet,
testemet, becsületemet és minden javamat. Oltalmazz engem és
szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól, kártól és
veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új életet
éljünk!
Canisius Szent Péter
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 350 személy 1126
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 1092 csomagot már el
elküldtünk. Eddig összesen 1134 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
köszönet minden jólelkű adakozónak!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. március 21.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180321.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum