2018. január 27., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-01-27

2018. január 27. - Szombat

Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: "Keljünk
át a túlsó partra." Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust
magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak
velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az
már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és
megkérdezték: "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" Erre
fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: "Hallgass
el, nyugodj meg!" A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor
hozzájuk fordult: "Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?" Nagy
félelem fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették: "Ki lehet ez, hogy
még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?"
Mk 4,35-41
Elmélkedés:
A korábbiakban Márk evangélista Jézus olyan csodáit mutatta be, amikor
betegeket gyógyított vagy gonosz lelkeket űzött ki emberekből. A mai
evangéliumban olvasott jelenet, a tengeri vihar lecsendesítése az első
"természeti" csoda, azaz nem közvetlenül egy emberen nyilvánul meg
isteni ereje, hanem a természet erőinek legyőzésében. Cselekedete
azonban itt is az emberek, a bárkában vele tartó apostolok megmentésére
irányul.
Felmerül a kérdés: Miért tett Jézus csodákat? Nyilvánvalóan nem
magamutogatásból és nem is a feltűnést keresve. E rendkívüli
cselekedetei azt igazolták, hogy elkezdődött Isten országának
megvalósulása, amit hirdetett. Ahol ugyanis megvalósul az Isten
országa, ott megmutatkozik Isten szabadító ereje, azaz az emberek
megszabadulnak a betegségektől a gyógyítások eredményeként, a
megszállottak megszabadulnak az őket fogva tartó gonosztól, erre példa
az ördögűzések esetei, és megszabadulnak a félelemtől, miként a vihar
lecsendesítésekor az apostolok félelmét is megszünteti az Úr.
Ez a csoda abból a szempontból is különleges, hogy megjelenik a hit
eleme: "Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?" - kérdezi Jézus.
A csodák hitet ébresztenek, illetve megerősítik a hitet az emberekben.
A hit és a félelem ellentétben áll egymással. Az Úr közelében nincs
okom félelemre.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Fogadd szívesen, Uram, Istenem, felajánlásomat és végtelen
dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat,
hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas
vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap,
minden időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned
hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180127.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum