2018. január 21., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-01-21

2018. január 21. - Évközi 3. vasárnap

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten
evangéliumát: "Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg,
és higgyetek az evangéliumban!" Amikor a Galileai-tó partján járt,
látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen
hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: "Jöjjetek velem, és
én emberek halászává teszlek titeket." Azok rögtön otthagyták a
hálóikat és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta
Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat
javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták
apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
Mk 1,14-20
Elmélkedés:
A meghívás lépései
Az első tanítványok meghívását, illetve Jézussal való első találkozását
János evangélista Keresztelő Jánoshoz és az ő tanúságtételéhez
kapcsolja. Úgy mutatja be, hogy András és János (apostolok) először a
Keresztelő tanítványai voltak, majd pedig Jézus követői lettek, erről
olvastunk az elmúlt vasárnap. Ugyanezt kissé másként írja le Márk
evangélista, akinek egyértelműen az a szándéka, hogy a tanítványok
meghívásával kapcsolatban kiemelje az Úr kezdeményezését, illetve azt,
hogy az első személyes találkozás elegendő volt a meghívottaknak ahhoz,
hogy rögtön elfogadják azt.
A jelenet ezzel a rövid bevezetéssel kezdődik: "miután Jánost
elfogták." Keresztelő Jánosról van itt szó, aki bátran felemelte
hangját Heródes erkölcstelen életformája, törvénytelen házassága miatt,
ezért az uralkodó börtönbe vetette, majd később lefejeztette. János
evangélista azért említi meg e helyen János börtönbe kerülését, hogy
ezzel jelezze: Keresztelő János küldetése befejeződött, lezárult, és
most kezdődik Jézus nyilvános működése a nép körében.
Jézus nyilvános működésének első cselekménye az, hogy tanítványokat
gyűjt maga köré. Még nem hallottunk tőle egyetlen szót sem, nem tanítja
még az embereket, nem tett még egyetlen csodát, hanem elkezdi maga köré
gyűjteni azokat, akik kezdettől fogva mellette lesznek és tanúi lesznek
mindannak, amit tanít és tesz. Az első tanítványok meghívása alapján
kibontakoznak előttünk a meghívás lépései, elemei. Minden Jézus
pillantásával kezdődik, ő látja meg a halász embereket, majd hozzájuk
közeledik. Napjainkban is így kezdődik minden meghívás. A meghívott
talán észre sem veszi egy ideig, hogy Jézus már látja őt. Egy rövid
ideig figyeli tevékenységét, de nem gyűjt róla hosszasan információkat,
nem kérdezget másokat az illetőről, mert pár pillanat alatt eldönti,
hogy alkalmas-e valamilyen különleges feladatra. A következő lépésben
az Úr megszólítja az általa kiválasztottakat. Az első találkozás
alkalmával nincs szükség bemutatkozásra, mert később úgyis lesz idő
arra, hogy megismerjék. Jézus nem kezdi el részletesen elmondani nekik,
hogy ki ő valójában és mit szeretne tenni a következő években, hanem
röviden elmondja a meghívás és egyben a leendő küldetés lényegét:
"Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket." Vegyük
észre, hogy ezek a meghívások mindig személyes találkozások, személyes
meghívások. Nem arról van szó, hogy Jézus összehív egy nagyobb tömeget
és előttük toborzó beszédet tart, ismertetve a teendőket, és aki akar
majd csatlakozik hozzá. Minden meghívás személyes megszólítás
eredménye. Az Úr minden korban így lép oda azokhoz, akiknek küldetést
szán.
A következő lépést már a megszólítottak teszik meg, akik azonnal
elindulnak és Jézus tanítványai lesznek. Nem tesznek fel kérdéseket,
amelyek tisztázhatnák, pontosíthatnák, hogy milyen elvárások vannak
velük szemben, és nem kezdenek el azon gondolkodni, vajon alkalmasak-e
arra, amire meghívják őket, hanem azonnal indulnak. A meghívást csak
így lehet elfogadni. Mert aki nekiáll mérlegelni, az már a saját
szempontjai alapján akar dönteni, mintha azok fontosabbak lennének
Jézus akaratánál. Ha valaki nekiáll gondolkodni, arra nem fog várni az
Úr, hanem továbbmegy és majd meghív másokat, akik készek mindent
elhagyva követni őt.
Van-e bátorságom rögtön elindulni és követni az Urat?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! A te eljöveteleddel az üdvösségtörténet új
korszaka kezdődött el, Isten elküldte Fiát, hogy véghezvigye a
megváltás művét, amely a kereszten teljesedett be. Segíts minket azért
munkálkodni, hogy ne az önzés világa, hanem valóban Isten országa
valósuljon meg a földön. Segíts, hogy ne féljünk a megtéréstől, hanem
engedjük, hogy megváltoztasd életünket! Tőled arra kapunk személyes
meghívást, hogy veled legyünk, megismerjük Isten országát, megtérjünk
és hirdessük az evangéliumot. Adj nekünk erőt küldetésünk
teljesítéséhez, az emberhalászathoz!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180121.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum