2018. január 22., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-01-22

2018. január 22. - Hétfő

Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt
híresztelték Jézusról: "Belzebub szállta meg", és: "A gonosz lelkek
fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket." Ám ő magához hívta
őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: "Hogyan űzhetné ki a sátán a
sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat
fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat
fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem
maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki,
és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset;
így viszont már kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az
emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást,
bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem
nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli." (Azért mondta mindezt Jézus),
mert azt terjesztették: "Megszállta a tisztátalan lélek."
Mk 3,22-30
Elmélkedés:
A szombati evangéliumban arról olvastunk, hogy megjelennek Jézus
rokonai, akik hitelt adnak annak a szóbeszédnek, miszerint Jézus "eszét
vesztette" és emiatt haza akarják őt vinni. Ez a jelenet folytatódik
majd a holnapi napon, ma azonban közbeékelődik még a farizeusok
fellépése, akik azt a vádat fogalmazzák meg, miszerint Jézus az ördögök
fejedelmének segítségével, azaz magával a gonosszal szövetkezve képes
bizonyos rendkívüli cselekedetekre. Az "őrültség" és az "ördöggel való
együttműködés" vádja nem feltétlenül az időbeni egyezés, hanem a
hasonlóság miatt kerülhetett egymás mellé az események folyamatában. A
háttérben nyilvánvalóan az húzódik meg, hogy az emberek tudni
szeretnék, milyen hatalom birtokában képes Jézus gyógyítani, illetve
olyan cselekedeteket véghezvinni, amelyekre ember nem képes. Miközben
elcsodálkoztunk Jézus rokonainak értetlenségből fakadó fellépésén,
addig a farizeusok megjelenése és negatív ítélete nem okoz számunkra
meglepetést, hiszen vádaskodásukkal már korábban is találkoztunk. Az
általuk megfogalmazott vád és rágalom gyökeres ellentéte mindannak,
amiről korábban meggyőződhettünk. Jézus azt tanítja és azt igazolja
csodáival, hogy eljött az Isten országa, ezzel szemben a Jeruzsálemből
érkező írástudók szerint a gonosz rendkívüli hatalma mutatkozik meg
tetteiben.
Hiszek-e abban, hogy Jézus képes lerombolni a gonosz uralmát? Hiszem-e,
hogy ezt Isten erejével teszi?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő
emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed
hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt
megtörténhessen, hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az
ajándékot, hanem járjon mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton,
amelyen a te szereteted megvalósul.
Szent II. János Pál pápa
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak az e-vangélium olvasóknak, akik
támogatják e-vangelizációs szolgálatunkat.
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
Az adományokat az e-vangélium üzemeltetésére használjuk fel, ebből
fedezzük a honlap és az okostelefon applikációk folyamatos
fejlesztését, az adatbázis karbantartását, valamint a hangos
e-vangélium felolvasását. Az adományokból szándékozunk a nagyböjt
folyamán egy kampányt indítani, amelynek keretében a fiatal,
egyetemista korosztály körében népszerűsítjük az e-vangéliumot.
Az e-vangéliumot a kezdetek óta kizárólag az olvasók adományaiból
üzemeltetjük és fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek
köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. január 15.
Adományát az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180122.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum