2018. január 25., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-01-25

2018. január 25. - Csütörtök, Szent Pál apostol megtérése

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz,
az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben
ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a
kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket
a betegekre, és azok meggyógyulnak.
Mk 16,15-18
Elmélkedés:
A mai napon Szent Pál apostol megtérését ünnepeljük. A keresztényeket
üldöző Pált a Krisztussal való látomásszerű találkozás tette Krisztus
követőjévé. Pál nem azért kezdte üldözni a keresztényeket, mert nem
tudott semmit az új vallási mozgalom alapítójáról, Jézusról és az ő
követőiről. És nem is azért, mert a vallást, a hitet feleslegesnek,
butaságnak tartotta. Éppen ellenkezőleg! Farizeusként, azaz a
legbuzgóbb zsidó vallási csoport tagjaként Pál számára a vallás, a hit
megélése volt a legfontosabb. Farizeusként ő is azt gondolta, hogy a
mózesi törvények pontos megtartása teszi igazzá az embert Isten előtt.
Ugyanakkor úgy értelmezte, hogy Jézus a törvények és a hagyományok
ellen beszél, amikor az Úr valójában azok megújítását szorgalmazta. A
szadduceusok vallási csoportjával ellentétben a farizeusok hittek a
halál utáni életben, a test feltámadásában. Pál is hitt a
feltámadásban, de túlzás volna azt állítani, hogy hitt abban, amit az
első keresztények meggyőződéssel hirdettek: a keresztre feszített Jézus
feltámadt a halálból. Megtérése előtt Pál egyetlen szót sem hitt el
abból, amit hallhatott Jézusról, a Messiásról és a feltámadt
Üdvözítőről.
Pál vélekedése azonban gyökeresen megváltozott és élete teljes
fordulatot vett a Damaszkusz felé vezető úton, amikor megjelent neki
Jézus. E találkozás során meggyőződött arról, hogy a keresztre
feszített Jézus valóban él. Feltámadása nem minősíthető csalásnak, a
halálból való feltámadásáról szóló tanítás valóban igaz. Ez az élmény
azt eredményezte, hogy Pál is Krisztus feltámadásának hirdetője lett.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, a te küldötted vagyok, ezért mindenkor a te örömhíredet
akarom továbbadni és rólad akarok tanúságot tenni. A te szereteted és
irgalmad jele szeretnék lenni a világban, naponta gyakorolva az
irgalmas szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni,
hogy te győzz a rossz és a gonosz felett. Vezess engem Szentlelked
által, aki indít és megerősít engem és az egész Egyházat a küldetésben!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180125.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum