2018. január 24., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-01-24

2018. január 24. - Szerda

Amikor Jézus a Genezáreti-tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje.
Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig
a tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt
nekik.
Így kezdte tanítását: "Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint
vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és
fölcsipegették. Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég
talaja. Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor
azonban kisütött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős
gyökere, elszáradt. Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a
tövisek felnőttek, elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag
jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt
százszoros termést hozott." Jézus így fejezte be szavait: "Akinek füle
van, hallja meg!"
Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték
tőle, mi a példabeszéd értelme, így válaszolt nekik: "Ti megtudhatjátok
Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben
hallanak róla: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek,
nehogy megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek. Azután így folytatta: "Nem
értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet
megérteni? A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre
hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi
szívükből az elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag,
amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük
gyökeret, mert (állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha
szorongatás vagy üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan
meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik (az Isten igéje),
meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság
és a többi földi szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét,
úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt. Végül vannak olyanok, akikben az ige
jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és
harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak."
Mk 4,1-20
Elmélkedés:
A korábbiakban meglehetősen gyorsan változtak az evangéliumi történetek
helyszínei, az események gyors váltásokban követték egymást. Jézus
bejárta a Galileai-tenger környékét, gyógyította a betegeket, csodákat
tett és tanítványi közösséget gyűjtött maga köré, de tanításáról
mindeddig keveset hallottunk.
Az evangélista most lelassítja az elbeszélés folyamatát, hogy
rátérhessen a tanítás ismertetésére. Jézus megáll, hajóba száll és a
hajóból tanítja az embereket. A magvetőről szóló példabeszéd egyrészt
Isten országának terjedését szemlélteti, másrészt Jézus küldetésére
világít rá. Maga Jézus a magvető, aki hirdeti az Isten országáról szóló
örömhírt. A példázat bemutatja a hallgatóságot is, mindazokat, akik
nyitott szívvel hallgatják az örömhírt, de nem hallgat a nehézségekről,
a terjedés akadályairól sem. A hitetlenség, a türelmetlenség, a
figyelmetlenség, az Istennel szembeni bizalmatlanság, a keményszívűség
és a gazdagság szeretete mind-mind megakadályozzák az embereket abban,
hogy a tanítást megszívleljék és ahhoz igazítsák életüket. Aki viszont
felismeri a krisztusi szóban az üdvösség igazságát és kész arra, hogy
megvalósítsa azt, annak életében megvalósul az Isten országa.
Van-e időm nap mint nap Jézus szavát megismerni? Kész vagyok-e a
befogadott üzenet szerint élni?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus Krisztus, te kezdettől fogva az Atyánál voltál, amikor eljöttél
az emberek közé, elérhetővé tetted a hit alázatos bizalmát. És eljön a
nap, amikor ezt mondhatjuk: Krisztushoz tartozom, elszakíthatatlanul az
övé vagyok!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180124.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum