2018. március 17., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-03-17

2018. március 17. - Szombat

Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a
nép közül egyesek felkiáltottak: "Ez valóban a Próféta." Mások meg azt
mondták: "Ez a Messiás." Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték:
"Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából
és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?" Erre
szakadás támadt a nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki
sem mert rá kezet emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle
tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták
őket: "Miért nem hoztátok őt ide?" A szolgák mentegetőztek: "Ember így
még nem beszélt!" Erre a farizeusok rájuk förmedtek: "Csak nem vezetett
titeket is félre? Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy
a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a
törvényhez." Ekkor az egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal
éjnek idején fölkereste Jézust, így szólt: "A mi törvényünk nem
ítélkezik senki felett anélkül, hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem
állapította volna, mi (rosszat) cselekedett." A többiek azonban neki
támadtak: "Talán te is galileai vagy? Kutass csak utána, és rájössz,
hogy Galileából nem származik próféta!" Ezután mindegyikük hazatért.
Jn 7,40-53
Elmélkedés:
A templomban való tanítás után János evangélista ismerteti a nép
vélekedését Jézus személyéről. Egyesek a messiási idők nagy
prófétájának, mások a messiásnak nevezik őt. Az eltérő vélekedések a
nép bizonytalanságát tükrözik, illetve azt is, hogy az eljövendő
messiásról alkotott kép egyáltalán nem volt letisztult. A felkiáltások
inkább csak találgatásnak minősülnek, mintsem komoly hitvallásnak. A
főtanács tagjai tisztázni akarják a helyzetet, maguk elé akarják
vezettetni Jézust, de tervük meghiúsul, mert a szolgák megijednek annak
láttán, hogy a nép Jézus pártján van. "Ember így még nem beszélt!" -
mondják a szolgák megbízóiknak, tehát ők is megérezhettek valamit Jézus
különleges hatalmából, szavainak erejéből. De véleményüknek ne
tulajdonítsunk nagyobb jelentőséget, hiszen nem hitvallás ez sem, mert
Jézust csak "embernek" tartják. Azt láthatjuk, hogy akik előítéletekkel
közelednek Jézushoz, azok nem tudnak válaszolni arra, hogy ki ő. Akik
csak kíváncsiságból akarják megismerni, azoknak nem tárja fel
származásának titkát.
A főtanácsban a farizeusok a saját elképzelésüket hangoztatják, amikor
saját soraikból érkezik a figyelmeztetés. Nikodémus kérdése arra
figyelmezteti őket, hogy ugyan állandóan a törvényeket emlegetik, de ők
sem tartják be azokat, mert kihallgatás nélkül mondanak ítéletet Jézus
személyéről.
A nagyböjti időben nekem is érdemes tisztáznom, hogy kinek tartom
Jézust.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Atyám, vétkeztem ellened - mondom én is a tékozló fiúval - már nem
vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Képmásodra teremtettél, nagy
feladatokra hívtál, és én megbántással válaszoltam cselekedeteimben,
beszédemben, gondolataimban. Én vétkem, én igen nagy vétkem! De rád
tekintek, Uram, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki
értem is vérét ontotta a kereszten: bocsásd meg bűneimet, vétkeimet,
gyöngeségeimet! Te vagy az örök szeretet, fogadj ismét gyermekeddé, és
tarts meg kegyelmedben! Tiéd akarok lenni, tiéd akarok maradni
mindörökre.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180317.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum