2018. március 12., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-03-12

2018. március 12. - Hétfő

Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment. Jóllehet maga mondta,
hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, midőn
Galileába érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis
mindazt, amit Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett,
mert ők is ott voltak az ünnepeken. Így jutott el Jézus újra a galileai
Kánába, ahol a vizet borrá változtatta.
Élt Kafarnaumban egy királyi tisztviselő, akinek a fia megbetegedett.
Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment
hozzá, és kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán
volt. Jézus ezt mondta: "Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem
hisztek." A királyi tisztviselő azonban így szólt: "Uram, jöjj, mielőtt
meghalna a fiam!" Jézus erre azt felelte: "Menj csak! Fiad él." Hitt az
ember Jézus szavának, és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje
futottak szolgái, és kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük:
"Melyik órában lett jobban?" Ezt mondták: "Tegnap déltájban hagyta el a
láz." Az apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki Jézus:
"Fiad él." Erre hitt ő maga, és vele egész házanépe. Ez volt Jézus
második csodája, amelyet Júdeából Galileába jövet művelt (az ünnepek
után).
Jn 4,43-54
Elmélkedés:
Az evangéliumok Jézus működésének kezdetétől fogva bemutatják azokat,
akik kételkedve figyelik tevékenységét. A vallási élet irányítói, a
farizeusok és az írástudók az első pillanattól kezdve gyanakvással
hallgatják tanítását, amely valóban újszerűen tárja fel Isten
országának titkát. Még nagyobb figyelemmel és gyanakvással hallgatják
azokat a tanításait, amelyek a törvények helyes értelmezésével és
megtartásával kapcsolatosak. Nehezményezik például azt, hogy szombaton
is gyógyít, azaz munkát végez és ezzel megszegi a nyugalomra vonatkozó
előírásokat. Rosszindulatuk jele az a vád is, miszerint a gonosz lelkek
fejedelmének segítségével képes kiűzni a megszállottakból az ördögöket.
Később pedig kérdéseket tesznek fel neki az adófizetéssel, a
házassággal vagy a parancsokkal kapcsolatban. Ezekben a helyzetekben
bölcs feleleteivel Jézus tanúságot tesz arról, hogy jól ismeri a mózesi
törvényt, de azok szószerinti értelmezése helyett azt ajánlja, hogy az
eredeti isteni szándékot kell feltárni és figyelembe venni.
A farizeusok és írástudók kötekedő megnyilvánulásaival szemben a nép
lelkesen hallgatja őt, szavaiban, tanításában felismerik Isten
igazságát, azt az igazságot, amely felszabadító örömhír mindenki
számára: Isten irgalmas és irgalmát mindenki megtapasztalhatja.
A kérdés az, hogy ki hisz Jézusban? A királyi tisztviselő kérése azért
teljesül, mert "hitt az úr szavában." Én hiszek-e Jézus szavában?
Hiszem-e, hogy egyedül az ő tanítása vezet az üdvösségre?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal,
hogy tanúsíthassuk: te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása
vagy a szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek
szentelt élet ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes
küldetésében mindenkit arra hív, hogy a hozzád vezető utat járja.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 274 személy 781
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 684 csomagot már el
elküldtünk. Eddig összesen 822 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
köszönet minden jólelkű adakozónak!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. március 12.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180312.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum