2018. március 15., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-03-15

2018. március 15. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: "Ha én tanúskodom
önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az
Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti
(Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról.
Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom,
hogy üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak
ideig-óráig akartatok az ő fényében gyönyörködni. Mellettem nagyobb
bizonyítékok szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket
az Atya akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött
engem. Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot
mellettem. Ti viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem
láttátok. De még igéje sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit
ő küldött. Vizsgáljátok meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy
általuk nyertek örök életet! Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti
mégsem akartok hozzám jönni, hogy elnyerjétek az (örök) életet.
Emberektől nem fogadok el dicsőítést. Ismerlek titeket. Tudom, hogy
nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, de nem
fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját nevében jön, azt
elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem
keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik? Ne gondoljátok,
hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok Mózes lesz,
akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek,
hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek, hogyan
hinnétek az én tanításomnak?"
Jn 5,31-47
Elmélkedés:
A tegnapi evangéliumi rész témája az volt, hogy a Fiú egyedülálló
kapcsolatban, teljes egységben van az Atyával. Ezt folytatja a mai
részlet, amelyből megtudjuk, hogy az Atya tanúskodik arról, hogy Jézus
az ő Fia, az ő küldötte. A mennyei Atya a Fiúra, Jézusra bízza üdvözítő
tervének megvalósulását, a megváltás művét. Az ember üdvössége Jézustól
függ. Az ő halála hozza meg számunkra a teljes kiengesztelődést az
Atyával és ő segít minket abban, hogy életünk, majd halálunk után
eljussunk az Atya örök országába, a mennybe. Ezt a titkot Jézus azért
mondja el a népnek, hogy mindenki higgyen benne, fogadják el tanítását
és legyenek a követői. A hithez az szükséges, hogy az ember
meggyőződjön a tanítás igazságáról. Jézus olyan dolgokat állít magáról,
származásáról, küldetéséről, amelyek nem tartoznak az emberi
megtapasztalás körébe, tehát valami más bizonyíték kell arra, hogy
állításai valóban igazak.
Bizonyítékként az említi, hogy az Atya tesz róla tanúságot, amikor
általa természetfeletti jeleket mutat. A csodák ugyanis szintén nem
tartoznak a természetes világ rendjéhez, a betegek nem természetes,
hanem rendkívüli módon gyógyulnak meg. E természetfeletti jelek
bizonyítják azt, hogy Jézus nem csupán ember, hanem természetfeletti
hatalommal rendelkező Isten is.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, ne engedd, hogy szívemet a vagyonhoz kössem. Őrizz meg attól,
hogy szívem behájasodjon és megátalkodottá legyen. Tedd fülemet hallóvá
és szívemet értővé! Add, hogy felismerjelek, amikor a nyomor botrányába
öltözve felém közeledsz! Add, hogy a gazdagok jóléte láttán szívemben
ne szülessen irigység, hanem végső sorsukra tekintsek! Jó nekem a te
sátradban vigasztalódnom, legyen hát elég nekem a te kegyelmed!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180315.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum